onsdag 29 april 2009

Hoppet lever

Kristofer Columbus visste inte vart han skulle resa, eller var han hade varit när han kom hem. Kanske är det lika illa för dem som nu försöker navigera genom den avfallsproblematik som benämns NBF.

För fjorton dagar sedan fick jag svaret: Nej, FML har inte bottnat i frågan om vad GLC är för något. Kanske kan det vara ett integrerat ledningssystem för samtliga arenor, kanske är det en geografisk samgruppering av existerande ledninssystem för våra olika stridskrafter.

Det faktum att det inte finns något svar leder till en enda slutsats. Det finns inget skäl att stänga ner ett fungerande och pålitligt system för stridsledning av Griparna förrän ett nytt är på plats. Den teknik som NBF bygger på är ju också till sin natur avståndsöverbryggande. Om man inte behöver sitta ihop för att kommunicera, varför ska man då lägga ned väl skyddade och accepterade arbetsplatser som fungerar. Då handlar det ju bara om att kasta bort investeringar i miljardklassen för att gör nya och sämre sådana på andra ställen.

Jag har idag diskuterat denna fråga med vår försvarsminister. Han verkar förstå att det finns stora osäkerheter, både med flyttkarusellen och de planer som FM nu utmålar som lösningar. Låt oss hoppas att den skepsisen består.

Idag har jag också, vilket är en smula ovanligt, anmält förutvarande stasrådet för Försvarsdepartementet, Leni Björklund, till Konstitutionsutskottet enligt följande:


Mellan åren 1998 – 2002 importerade Sverige krigsmateriel. Vid tidpunkten gjordes uppenbarligen bedömningen att någon tullavgift inte behövde erläggas av den svenska staten för denna import.

I juli 2005 stämmer dock EU-kommissionen Sverige inför EG-domstolen och yrkar att tullavgifter om 157 Mkr erläggs avseende den tidigare importen. Trots detta väljer Sverige att inte deponera beloppet för att hindra att dröjsmålsränta beräknas på 157 Mkr i händelse av bifall till Kommissionens talan.

När Generaladvokaten föreslår domstolen att bifalla Kommissionens talan aktualiseras ärendet på nytt och hösten 2008 deponeras hela kapitalbeloppet. Då beräknas den upplupna dröjsmålsräntan på tullavgifterna uppgå till maximalt 360 Mkr. Mer än dubbelt så mycket som tullavgifterna uppgick till.

Att inte ta det säkra före det osäkra och deponera de omstridda tullavgifterna har förorsakat skattebetalarna stor skada i aktuellt fall. Särskilt anmärkningsvärt är att detta inte skett då Kommissionen väckte talan mot Sverige.

Jag hemställer att Konstitutionsutskottet granskar om dåvarande försvarsministern, Leni Björklund, brustit i sin styrning och kontroll av de myndigheter som varit inblandade i ärendet och för vilka hon hade ansvar.


Allan Widman

9 kommentarer:

 1. Ingen annan politiker har engagerat sig som du i ledningssystemfrågan. Din oförtröttliga kamp för att skapa en balanserad och trovärdig utveckling av luftstridskrafternas insatsförmågor verkar ge resultat. Vår högsta politiska nivå indikerar en begynnande medvetenhet om att många miljarder slängs, har slängts och kommer att slängas i sjön till ingen nytta för att utveckla något som ingen vet vad det är. Det är en bra start.

  Well done, Widman!

  SvaraRadera
 2. Jag har inte ordningsfrågan om tull klar för mig. Skall tullavgift i det här fallet betalas till EU?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 4. Det skulle behövas en direktsamverkan från politisk nivå med genomförandedelen inom Incidentberedskap.
  FM C jurist kommer inte att hitta svaren på Expressens frågor i FM rapporter.
  Degradring av Incidentberedskap har pågått länge.
  Högt upp på politikernas agenda, dock finns inget stöd i utövandet som verkligheten ser ut idag.
  Ett reglemente från 1994 med beredning åren innan. Muren föll 1989.
  11 sept har inte gett några nya direktiv.
  FML har låg/ingen insikt i hur verksamheten genomförs.

  Per Nilsson

  SvaraRadera
 5. Visst lever hoppet starkt, särskilt hos NBF-kramarna. Man inser det efter en historisk tillbakablick i SvD:s artikeldatabas 2003-2007. Artikel efter artikel uppvisar stolta och självsäkra men brutna utfästelser, sorgliga människoöden och miljardrullning till absolut ingen konkret nytta.

  Efter att ha studerat listan nedanför: Hur starkt lever hoppet? Och hos vem? Vad får en våt dröm kosta?

  ..................................................

  FÖRSVARSMAKTEN FÖRLORAR TROVÄRDIGHET
  2007-06-01 kl 00:00 - Opinion > Brännpunkt
  ...vara på väg mot en tredje ominriktning inom loppet av sju år. År 2000 skulle vi sätta upp ett Nätverksbaserat försvar (NBF) på hemmaplan med avancerade sensorer. År 2004 var det dags att satsa på internationella insatser. I höst förväntas...

  FÖRBAND FINNS INTE MEDGER ÖB
  2005-11-19 kl 05:30 - Inrikes
  ...nästa hörn." SvD berättade den 11 november om Statskontorets hårda kritik av hur det nätverksbaserade försvaret, NBF, utvecklas. ÖB medger en "överdriven teknikoptimism" i starten men lovar att försvaret 2008 ska kunna skörda...

  ÖB MEDGER "PAPPERSKONSTRUKTIONER"
  2005-11-18 kl 16:59 - Inrikes
  ...nästa hörn.” SvD berättade den 11 november om Statskontorets hårda kritik av hur det nätverksbaserade försvaret, NBF, utvecklas. ÖB medger en ”överdriven teknikoptimism” i starten men lovar att försvaret 2008 ska kunna...

  FÖRSVARETS NYA LOGOTYP GÖRS OM
  2005-11-18 kl 07:18 - Inrikes
  ...medger att arbetet inledningsvis präglats av överdriven teknikoptimism och alltför nationellt svenskt perspektiv. "NBF är inget hokuspokus", skriver han nu och pekar på utökat internationellt samarbete. ÖB lovar att det nu är slut...

  INGEN SMYGBANTNING
  2005-11-17 kl 05:30 - Opinion > Ledarsidan
  ...Alla moderna försvarsmakter arbetar med s k nätverksförsvar (NBF), så även Sveriges. Ingenstans finns något färdigt system utan arbetet...Därför har Statskontorets utvärdering av försvarsmaktens NBF-projekt tillkommit på regeringens initiativ. Projektet är...

  40 MILJARDER KRONOR KOSTAR FÖRSVARET SKATTEBETALARNA I ÅR.
  2005-11-11 kl 05:30 - Inrikes
  ...anläggningar, forskning och teknikutveckling är den näst största posten: 17 miljarder kr. Här ingår utvecklingen av NBF, det nätverksbaserade försvaret. Förbandsverksamhet, beredskap och insatser kostar 22 miljarder (inklusive internationella...

  HÅRD KRITIK MOT MILJARDPROJEKT
  2005-11-11 kl 05:30 - Inrikes
  ...dimma. Statskontoret har följt arbetet med NBF sedan 2002 på regeringens uppdrag. Kritiken mot försvarets arbete...regeringen i ett vägval om hur arbetet med NBF ska fortsätta. Men regeringen riskerar då att få &quot...försvaret inte tagit fram några alternativ till NBF. - Man bedriver detta som att NBF är den enda...

  HÅRD KRITIK MOT FÖRSVARETS MILJARDPROJEKT
  2005-11-10 kl 16:46 - Inrikes
  ...dimma. Statskontoret har följt arbetet med NBF sedan 2002 på regeringens uppdrag. Kritiken mot försvarets arbete...regeringen i ett vägval om hur arbetet med NBF ska fortsätta. Men regeringen riskerar då att få ”...försvaret inte tagit fram några alternativ till NBF. – Man bedriver detta som att NBF...

  FÖRSVARET STÅR INFÖR REKORDBANTNING
  2003-11-09 kl 10:35 - Inrikes
  ...är kravet från miljöpartiet och vänsterpartiet. På ruinerna av det gamla försvaret byggs ett Nätverksbaserat försvar (NBF) upp. Men det kommer att ta betydligt längre tid och kosta mer än vad försvaret tidigare räknat med. Försvaret har för...

  SVERIGES FÖRSVAR UNDERKÄNT
  2003-10-25 kl 05:30 - Inrikes
  ...kunna lösa sina uppgifter." Försvaret inriktar sig nu på att bygga upp ett helt nytt nätverksbaserat försvar (NBF) som ska komma efter insatsförsvaret. Men de förband som ska slå mot fienden finns inte. Försvaret behöver under 2003...

  "DET GÅR INTE ATT BESKRIVA DETTA SOM HAR HÄNT MIG"
  2003-10-22 kl 05:30 - Inrikes
  ...allt störa ut dem. Och det finns en avgörande koppling mellan mobilsystemen och det svenska försvarets omställning till NBF, det nätverksbaserade försvaret. Den 40-årige mannen satt häktad i en månad och dömdes av tingsrätten till ett års...

  SPIONAGE KOSTADE 100-TALS MILJONER
  2003-10-21 kl 05:30 - Inrikes
  ...avlyssna mobilsystem? - Ja, just det. Det finns också en stark koppling mellan spioneriet mot Ericsson och mobilsystemen och NBF, det nätverksbaserade försvar som Sverige håller på att bygga upp. 46-åringen döms för grovt spioneri. Vilken skada...

  NÄTVERKSBASERAT FÖRSVAR (NBF) BYGGER PÅ SNABBA KOMMUNIKATIONER DÄR ...
  2003-05-19 kl 05:30 - Inrikes
  Nätverksbaserat försvar (NBF) bygger på snabba kommunikationer där information...Sverige är först med beslut att införa NBF för hela försvaret. Där ska kommersiella...mobiltelefoner utnyttjas. Men det kan också göra NBF sårbart för intrång och manipulation...

  SPIONER HOTADE FÖRSVARET
  2003-05-19 kl 05:30 - Inrikes
  ...avancerade nätverksbaserade försvar (NBF) som nu byggs upp i Sverige, USA och en rad andra västländer. - Jag kan bekräfta att det rör sig om kommersiella...Sverige ska stora delar av informationen i NBF överföras på civila system. Öppna och kommersiellt tillgängliga...säkerhetstjänsten MUST pågår redan spionage mot NBF, det är "föremål för ett genuint underrättelseintresse...

  "VI STÅR FAST VID ATT SYSTEMET SKA FRAM"
  2003-05-16 kl 05:30 - Inrikes
  Sverige är det första land i världen som beslutat att bygga upp ett så omfattande system. Ministern medger att starten "inte gått som smort", men det är normalt att komplicerade informationssystem innehåller stora risker. I...

  DUBBLA BUDSKAP FRÅN ÖB EFTER KRITIK MOT PROJEKT
  2003-05-16 kl 05:30 - Inrikes
  ...toppprojekt det nätverksbaserade försvaret (NBF). SvD refererade en intern granskning av projektet...Överdriven kritik i Svenska Dagbladet om NBF-arbetet". ÖB hänvisade till en webbadress...uppfattning är att direktionen är engagerad i NBF-arbetet, svarar Anders Hedgren. Enligt informationschefen...

  FÖRSVARETS VIKTIGASTE PROJEKT MISSKÖTT
  2003-05-09 kl 12:52 - Inrikes
  ...gäller det nätverksbaserade försvaret (NBF) som är ett allomfattande lednings- och informationssystem...krismöten med rikets högsta generaler. NBF är informationserans Jas-projekt (se faktarutan...visas upp 2005 och 2006. Från 2010 ska NBF vara operativt. Det är en av grundförutsättningarna för försvarets...

  SvaraRadera
 6. Hittade en blogg som verkar ny, "Strategi och krigskonst". Dom som skriver där verkar veta vad dom talar om. En hel del läsvärt, t ex inläggen om svenskt luftförsvar och NBF, även om jag inte håller med om allt.

  http://www.krigskonster.blogspot.com

  SvaraRadera
 7. Allan,

  Ett enkelt sätt att bli mer rationell inom försvarets ledningssystemområde är att återuppväcka den norsk-svenska möjlighetsstudiens förslag om en nordisk stridslednings- och luftbevakningsskola. Allt som behövs finns redan vid strilskolan i Uppsala: ändamålsenliga lokaler, kvalificerad lärarpersonal, gott om lediga elevplatser samt närhet till garnisonens administrativa stöd, stadens alla faciliteter och till en internationell storflygplats med direktflyg till alla nordiska länder.

  Såväl norska som finska försvaret har uttryckt intresse för idén i de två möjlighetsstudier om fördjupat samarbete som de tre försvaren genomförde 2007 och 2008. Dessutom skickar redan idag det danska försvaret sina flygstridsledarelever till Uppsala för att de tycker att den svenska utbildningen håller hög kvalitet till ett anständigt pris.

  Det grundläggande sättet att utbilda luftbevakare och stridsledare är i princip likadant i alla västländer, så det finns inga behov att göra några stora ingrepp i utbildningskoncepten och alla länder kan bidra med lärarpersonal. Alla realisera en nordisk strilskola är således mest en fråga om politiskt gillande och en allmän insikt bland beslutsfattare på politisk och myndighetsnivå att en sådan skola är en rationell och kostnadseffektiv lösning på ett allvarligt kritisk massa-problem som de nordiska länderna delar.

  Men allt detta förutsätter förstås att försvaret inte går vidare med förslaget att lägga ner strilskolan i Uppsala för att bygga upp den på nytt i lokaler (som inte finns idag) på ledningsregementet i Enköping. Man bör hålla i minnet att strilskolan kostade över en miljard att flytta från Tullinge och återuppbygga i Uppsala för inte särskilt många år sedan. Det lär inte bli billigare den här gången och samtidigt går de flesta av fördelarna med gruppering i Uppsala förlorade.

  Mer om detta samt fördjupande artiklar om bl.a. ledningssystemutveckling, luftförsvar, arméns personalförsörjningssystem, försvarsutveckling i allmänhet, mm, hittar du på "Strategi och krigskonst" (http://www.krigskonster.blogspot.com) som drivs av några ledamöter i Krigsvetenskapsakademien.

  // Jan Reuterdahl

  SvaraRadera
 8. Kan inte göra annat än att hålla med Janne Re! Tidpunkten är precis rätt där möjligheten till quick wins är stor, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

  Ytterligare ett argument för ett sådant samarbete är att Single Europen Sky står inför dörren, en homologisering av det europeiska luftrumme. Detta får sannolikt till följd ett ökat civilt samarbete på providernivå. Exempel på det är NUAC-projektet mellan Luftfartsverket och danska Naviair. Denna harmonisering av luftrumshantering öppnar i sin tur möjligheter för mer rationell och givande flygövning i s.k. Cross-boarder areas och ett dagligt samarbete mellan de nordiska länderna.

  SvaraRadera
 9. Håller också med Reuterdahl i dennes kommentar. På StrilS i Uppsala finns utomordentligt ändamålsenlig utrustning. Ett flertal simulatorer som håller högsta klass, ett utbildningskoncept som är unikt och lokaler som är helt ändamålsenliga. De nämnda möjlighetsstudier som Reuterdahl nämner visade ju att stora samordningsvinster länderna emellan kunde göras. Att Danmark sedan dess har skickat elever till den svenska flygstridsledarutbildningen två år i rad visar ju också att de är nöjda med utbildningen och konceptet som sådant. Att detta nu ska läggas ned för att sedan flytta till Enköping för att där sedan återuppstå kan inte vara kostnadseffektivt. Jag har hittills inte sett en enda beräkning som visar att så är fallet. Idag finns ju inte ens lokaler i Enköping som skulle passa för att bedriva nuvarande StrilS verksamhet, ska man då tvingas bygga nya lokaler? Vad blir prislappen på detta? Vilka argument finns då kvar för en flytt?
  Jag tror att det även här är det s.k. GLC/NOC spöket som fått råda. Ett projekt som pågått under ett antal år där man kan driva vissa delar av Försvarets inriktning utan några som helst riktiga underlag (förutom Powerpoint) men ändå får budskapet från högsta ledningen i FM:
  - "Det ser bra ut, kör på!"
  Detta trots att regeringen uttryckligen gett anvisningen - AVBRYT NU!
  Tåget mot Enköping går nu tyvärr i högsta fart med en förare som inte vet hur han ska bromsa utan att förlora ansiktet och blir då istället helt passiv (tvärt emot alla ledarskapsideer, där det är bättre att agera än att inte göra ett dugg)

  Hoppas att den politiska ledningen tar tag i eländet nu, för till slut blir det de som får ta konsekvensen av hur FM agerar i ärendet. Då räcker det inte bara att säga, vi fick alla indikationer från insatta individer men vi blundade och hoppades på det bästa....

  SvaraRadera