tisdag 14 april 2009

Seeing is believing...

Just hemkommen från en informativ kväll med FML på Lidingövägen. Jag ställde följande frågor och fick, som jag uppfattade det, följande svar.

1. Är det korrekt att infrastrukturen för nationell ledning av stridsflyget på Länk 16 kan vara utbyggd till 2012?

Ja, så är det och då blir det inget glapp när JAS Gripen A/B som planerat avvecklas år 2012.

2. Är GLC ett system där ledningen av samtliga arenor integrerats eller är det en geografisk samgruppering av ledningen för de respektive arenorna?

Försvarsmakten har ännu inte bottnat i den frågeställningen. Att kunna leda integrerat är givetvis att föredra, men vilka tekniska och ekonomiska utmaningar innehåller en sådan ambition? Vi har dessutom att ta hänsyn till frågor som t.ex. personalförsörjning. Vi har beslutat steg 1, men ännu inte slutligt bedömt möjligheten att genomföra steg 2 (som jag uppfattade det avsågs härmed att något definitivt beslut om nedläggning av nuvarande stridsledningscentraler i Hästveda och Bålsta ännu inte fattats).

3. Pågår fortfarande utvecklingsaktiviteter inom Ledsyst T?

Efter en del goda ord om vad som tidigare åstadkommits med detta utvecklingsarbete, konstaterades att Ledsyst T nu är nedlagt.

4. Anders Lindström påstod i Dagens Eko för 15 dagar sedan att det bl.a. gjorts en menbedömning ifråga om USA:s eventuella insyn i ett av oss anskaffat Link 16-system och att denna insyn av myndigheten bedömts acceptabel. Ger detta uttalande uttryck för Försvarsmaktens samlade beslut?

Försvarsmakten kommer att göra sammanställningar av vilken information som går ut i stridsledningssystemet. Därefter blir det regeringens sak att mot den bakgrunden bedöma i vilken utsträckning systemet kan användas för olika typer av information.

Självklart är en muntlig information av ett stort antal svenska parlamentariker avsedd att vara lagom uppfordrande, lagom allmängiltig och tillräckligt eggande. Och jag må tillhöra den del av mänskligheten som med Henry Kissingers metafor hellre väljer att se flaskan som halvfull än halvtom.

Ett genomgående tema i FML:s förklaringar var att ett förbiseende skett i underlaget av den 30 januari. Ända tills dess fanns inte något planerat glapp i förmågan till säker och redundant ledning. Nu påstås det ske ett omtag som innebär att sådant glapp inte uppstår.

Kanske finns det ett lyckligt slut, men "seeing is believing". Och sannolikt beror ett ordnat återtåg på våra möjligheter att hålla trycket på tydlighet och leverans "här och nu" fortsatt högt.


Allan Widman

9 kommentarer:

 1. Nedläggning av nuvarande stridsledningscentral i Skåne har hela tiden varit en del av steg 2, det är bara att läsa innantill i FM underlag till propositionen. Centralen i Mälardalen har aldrig varit föremål för sådana diskussioner, varken i steg 1 eller 2. Ännu ett exempel på konsten att blanda bort korten och få igenom irrationella s.k. "rationaliseringar".

  Skåneanläggningen står för långt mer än hälften av dagens produktion av stridsledning för spetsflygets behov. Det produktionsbortfallet ersätter man inte första taget med powerpoint-bilder.

  SvaraRadera
 2. "Förbiseende"? Knappast.

  Enligt uppgiftslämnare med MYCKET god insyn i FM ledningssystemplaner hade FV fram till 2007 balans i planeringen för vidmakthållande av nationella flygstridsledningssystem och utveckling av interoperabla ersättare. Flygsystem, kommunikationssystem och stridsledningssystem var kompatibla i såväl nutid som planeringsbar framtid. Denna dokumentation finns bevarad och kan beställas fram.

  Därefter tog FML medvetna beslut om planeringsförändringar för att skapa ekonomiskt utrymme för GLC/NOC. Dessa beslut skapade det "förbisedda" förmågeglappet. Trots att glappet beskrevs och framfördes i/vid ett ett stort antal konsekvensbeskrivningar, materieldialoger och balanseringsövningar valde HKV att bortse från problemet.

  "Förbiseende"? Inte.

  SvaraRadera
 3. Torkel,

  Kanske anade jag också att det kunde vara fallet...


  Allan

  SvaraRadera
 4. Ang svaret på fråga 2, känns svaret inte helt övertygande.

  Har följande kontrakt avbrutits? http://www.centriclabs.se/NYHETER/Dokument/Pressmeddelande%20NESP%20Centric%20Labs%202008-05-13.pdf

  Ledsyst T är dött. Länge leve LedsystT!!
  Iaf om man får tro infon på www och de som får fram info på annat sätt.

  Oberoende seriös granskning torde avslöja för FML besvärande kopplingar?

  /Luttrad

  SvaraRadera
 5. Hmm.. avsåg fråga 3 i föregående kommentar, ursäkta.

  SvaraRadera
 6. I och för sig spännande med alla turer kring ledningssystem i allmänhet och ledning av JAS i synnerhet. Lite talande om den yrvakenhet som inte sällan präglar ledningen på högsta nivån inom försvarspolitiken. Ja, jag inkluderar även den politiska nivån. - Oj, fick beslutet dessa konsekvenser?!?! Tyvärr ett allt för ofta återkommande uttalande. Verkar som om det för ofta trycks Ctrl+Alt+Delete mellan föredragningarna i beslutsrummen...

  Ska blir ännu mer spännande att se hur Försvarsmaktens underlag från 30/1 kommer tas om hand. Ett av de större avsnitten handlade om personalförsörjning där jag verkligen hoppas att det finns en plan B. Hur gör FM om erfterfrågade beslut INTE fattas? Just nu har regeringen bollen. Tar man inte besluten som FM förutsatt finns något att peka på när skiten träffar fläkten efteråt. Ett spännande pokerspel som det tyvärr inte pratas så mycket om.

  SvaraRadera
 7. Allan

  Väl jobbat måste jag tillstå trots att jag är en politisk motståndare. Angående din tredje fråga:

  "Pågår fortfarande utvecklingsaktiviteter inom Ledsyst T?"

  Och det svar som ni erhöll, att det konstaterades att Ledsyst T nu är nedlagt är jag inte lika säker på. Finns det inte kopplingar till FMLS TS?

  SvaraRadera
 8. Saxat från CentricLabs hemsida:

  "Bolaget är inne i en tillväxtfas och har på kort tid gjort strategiska rekryteringar av nyckelpersoner till FMV-projektet LedsystT som har till uppgift att utveckla det nätverksbaserade försvaret."

  Nedlagt?

  SvaraRadera