fredag 16 december 2011

Julkort från Försvarsmakten

Den 16 november hade jag så slutligen fått blanketten rätt ifylld och lämnat in passfoton. Den 9 december när jag kom hem till bostaden låg Försvarsmaktens tjänstekort och väntade på mig. Jag vet inget om den normala handläggningstiden för utfående av tjänstekort, men för mig kändes den mycket överkomlig.

Efter samtal med andra reservofficerare har jag förstått att det funnits svårigheter att få ut tjänstekort eller militärt identitetskort. Det kort jag nu bär är dock ett prejudikat, både såvitt avser själva utfåendet liksom handläggningstiden.

En del har hänt under den tid som bloggen legat för fäfot. Mest spännande är väl kanske propån från den schweiziska regeringen om köp av 22 JAS Gripen. Sveriges riksdag har ju under ett par år bemyndigat regeringen att för svenskt vidkommande anskaffa upp till tio E/F för det fall Brasilien eller annat land går vidare med förhandlingar om att beställa flygplanet.

Alldeles oavsett utgången i Schweiz kan regeringen nog redan nu argumentera för att bemyndigandet aktiverats. Vad Schweiz angår får man förmoda att de vill ha ”det senaste” om bara priset är det rätta. Och det blir det nog.

Rent försvarsintellektuellt kanske man kan ifrågasätta exportstyrda anskaffningar. Nu är väl frågan vilken relevans FM:s underlag den 1 mars nästa år kommer att få. I herremän faren icke så fort…

En för mig mycket glädjande nyhet är att jag ska fortsätta utreda veteranpolitiken på regeringens uppdrag. Om detta lär jag återkomma.


Allan Widman