torsdag 16 april 2009

Helikoptrar och källskydd

Jag har nu inlämnat följande interpellation med anledning av beskedet att Helikopterutredningens delbetänkande om Hkp 4 tycks dröja, samtidigt som regering och riksdag beslutat att helikoptrar ska tillföras den svenska insatsen i Afghanistan under 2009:

Riksdagen biföll i december 2008 regeringens proposition 2008/09:69 enligt vilken en svensk helikopterenhet skulle sändas till Afghanistan under 2009. Ordagrannt formulerat som:
Den helikopterenhet med sjukvårdsförmåga som det svenska bidraget kommer att förstärkas med ska utgöra en resurs att användas främst inom det norra området.
Till följd av att militär helikopterförmåga varit en eftersatt och olycksdrabbad del av det svenska försvaret meddelade försvarsministern den 11 september 2008 att han ämnade tillsätta en bred helikopterutredning, som med förtur till årskiftet 2008/2009, skulle avge ett delbetänkande avgränsat till frågan om helikopter 4:s framtid i det svenska försvaret.
Helikoptrar är efterfrågade i snart sagt alla internationella insatser. Även om förmågan till medicinsk evakuering med all rätt lyfts fram i debatten, så ger helikoptrar många fler operativa fördelar. Detta gäller alldeles särskilt i det svenska ansvarsområdet i Afghanistan, som är mycket stort till ytan och där framkomligheten på marken är starkt begränsad.
Försvarsmaktens insatschef, generallöjtnant Anders Lindström, formulerade det mycket väl i en hearing med försvarsutskottet under hösten 2008; "varje helikopter är bättre än ingen helikopter alls". Därför kan inte helikopter 4:s förmåga till CASEVAC, här och nu, ställas mot en mer långsiktig strävan till den mer kvalificerade förmågan till MEDEVAC med helikopter. Praktiska erfarenheter i fält av skarp CASEVAC torde utgör en god grund för utvecklingen mot både MEDEVAC och CSAR.
Till det svenska snabbinsatsförbandet Nordic Battlegroup (NBG08) investerades det i omfattande anskaffning, integrering och luftvärdighetscertifiering av ny materiel för mörkernavigering, ballistiskt skydd och vapeninsats med helikopter 4. Efter övningar första halvåret 2008 hade Försvarsmakten en mer beprövad förmåga med luftburen skvadron och taktisk helikopter än kanske någonsin tidigare.
För att realisera en svensk helikopterenhet till Afghanistan under 2009 synes helikopter 4 utgöra förstahandsvalet.

- Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att verkställa beslutet om en helikopterenhet till den svenska insatsen i Afghanistan under 2009?

Jag vet att internationella insatser i ökad grad ifrågasätts inom och utom Försvarsmakten. Icke desto mindre finns det mycket som talar för att situationen också i det svenska ansvarsområdet nu förvärras. Vi har under lång tid litat till tyska och kanske norska resurser på plats. Men även vi måste ibland göra det som är svårt och kostsamt. Särskilt om det beslutats av våra högsta politiska organ. Därav interpellationen.

För övrigt vill jag understryka att inga av de mail eller brev jag får från olika företrädare av FM, industrin eller totalförsvarsmyndigheter kommer att publiceras i något sammanhang utan uttrycklig tillåtelse av avsändarna.


Allan Widman

8 kommentarer:

 1. Allan, Insats med svenskt stridsflyg efterfrågas också internationellt. Det finns en produkt klar (SE02) för leverans bara marschordern kommer.

  Är det en fråga som du också kommer att lyfta?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 2. JK,

  Stridsflyg med god förmåga till spaning och precisionsbekämpning av markmål är också en efterfrågad resurs. Sedan 1964 har vi litat till andra också beträffande denna dyra och på många sätt utmanande uppgift.

  Jag har genom åren förespråkat insats i Afgfhanistan som ju både Norge ocg Danmark gjort. Jag har föreslagit deltagande i air-policing över Baltikum och senare över Island. Ännu har jag inte fått det stöd som krävs för att regering eller riksdag ska besluta om detta. I fallet med helikoptrarna finns det nu ett beslut.

  Jag tror att på sikt är avsaknaden av skarpa internationella insatser för stridsflyget ett risktagande för flygvapnet.

  Uppgifterna ur SIPRIs databas förvånar också mig. Emellertid finns det väl lite frågetecken kring dem om man ser på annat som uppges där. T.ex. att vi sålt Archer till Danmark för leverans under 2009??

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 3. Tack för svaret Allan.

  Då vet jag att du argumenterat för frågan, vilket skulle skälen till att inte gå till beslut ifrågan om spetsnosflyg vara?

  Archer var väll ett samarbete mellan Danmark och Sverige först om jag inte minns helt fel. Det borde därför vara en rest om man inte avanmält vapenförsäljningen till berört organ. Som väl är så är inga pjäser levererade till Danmark. Här beskriver Sipri hur man sammanställt databasen: http://www.sipri.org/contents/armstrad/sources.html Vår import av AMRAAM torde till del höra vårt åtagande till Tjeckien och Ungern som kunder till FMV av ett helt paket men detta kan jag inte få svar när jag försöker göra ett utdrag ifrån Sipri.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 4. J.K.

  Tror som du ifråga om hur svenska AMRAAMs adderas. Men detta och den avbränning vi själva svarat för i olika demonstrationer genom åren landar ju i att vi har för få.

  Trevlig helg


  Allan

  SvaraRadera
 5. Å andra sidan var ju ambitionen ifrån början att AMRAAM skulle vara en interimslösning väntan på något bättre. Frågan är bara hur en interimslösning kan betyda att köpa lite drygt en åttondel av det tidigare beståndet av BVR vapen. Enligt Sipri så köpte vi 1850 st Rb71 (Sky Flash) till JA 37. I min lilla skalle så skulle det innebära att man avstod ifrån att köpa underhållsutrustning och liknande som krävs för att vidmakthålla systemet över tiden i stället.

  Trevlig helg detsamma, nu skall jag sova 60 mil i bil i morgon och arbete på måndag.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 6. Tack för att du gör ett bra jobb som försvarspolitiker.

  Här kommer några gräsrotskommentarer.

  Hkp4 skulle ha varit ett alternativ att skicka 2009 om man hade vidmakthållit besättningar och helikoptrar efter BG 08.
  Ska man dra igån systemet igen behöver man lösa underhåll, modifiera hkp ytterligare med VMS och partikelseparatorer och utbilda besättningar.
  Det kan bli svårt att hinna med under 2009.

  Huvudalternativet, Hkp10B bedöms vara operativa 2011.

  För att gardera sig mot ytterligare förseningar med hkp10B och eftersom det är ett riksdagsbeslut med helikoptrar till Afghanistan borde FM sätta fart på hkp4 också.
  Hela hkp10 parken borde också modifieras för internationell tjänst.

  Först klara åker till Afghanistan,
  de som är klara senare är beredda att understödja.
  Dessutom har vi BG11 i antågande så det finns behov både av hkp10 och hkp4.

  Det kommer inte att bli billigt, men det borde inte vara så svårt att prioritera det som är politiskt efterfrågat.
  Tas det inga beslut om vidmakthållande av av hkp4 eller ytterligare modifieringar av hkp10 till full internationell status kommer FM att ha endast 3st medeltunga helikoptrar (hkp10B) som är användbara till internationella insatser (i förhöjd hotmiljö) innan hkp14 ersätter ~2018.
  Du är säkert redan medveten om detta men jag vill bara informera för säkerhets skull.

  Mvh

  SvaraRadera
 7. Danne,

  Först färdig åker, är en bra utgångspunkt. Med den som grund borde 4:orna redan varit tillbaka från Afghanistan.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 8. Tycker att man borde kräva ut ansvar för de som tog beslut om anskaffning av NH90. Troligen är den inte internationellt insatsberedd förrän 2018. Är flera insanser som har svarat det. Ska 10B göra allt i 10år?? Och HKP15 till NBG 2011. Jag hoppas att någon skämtar. Två passagerare sen är den full. Det har gått så långt att det vi gör snart inte är trovärdigt.
  Synd att det har blivit så.
  Klart man kan driva HKP4 om Hkpflj bara ville. handlar bara om att prioritera. Men HKP4 är väl inte lika cool som NH90. Men ska man skjuts soldate/mtrl mm behöver man en Volvo 240 inte en ferarri.

  SvaraRadera