lördag 1 oktober 2011

Vi har i alla fall PRIO...

Försvarsstrukturutredningen (FSU) föreslog att PRIO genomförande 3 interimistiskt skulle stoppas tills dess samordningen av den "bakre logistiken" genomförts. I budgetpropositionen fanns emellertid inte någon begränsning avseende utvecklingstakten i PRIO.

Statskontoret fick, liksom vid införandet av NBF, uppdraget att följa upp PRIO:s utveckling inom Försvarsmakten. I slutrapporten i juni 2010 skrev man att enligt "Statskontorets bedömningar är därmed den totala kostnaden för införandet av PRIO närmare 4 miljarder kronor fram till och med 2017.

FM har enligt årsredovisningen 2010 17 266 anställda (inräknat aktiv RO). Det innebär att myndigheten, bedömt, satsar närmare en kvarts miljon kronor per anställd i personaladministrativ mjukvara. Och de siffrorna är knappast längre aktuella.

Mj Peter Neppelberg har föredömligt skrivit på Wiseman om GLI/NOC. Detta är en militäroperativ motsvarighet till PRIO som ännu inte erhållit regeringens definitiva gillande. Där handlar det om att i realtid kunna möta strategiska, taktiska och stridstekniska utmaningar inom ramen för bibehållen säkerhet i verksamheten. Vad kan detta kosta? Och vad måste vi välja bort i termer av beprövad, stridsduglig bekämpningsförmåga?

Vid ett studiebesök under gårdagen på Ravlunda skjutfält bekräftades att RO, YO och HV måste välja. I miljardsystemet PRIO kan man bara ha en rad. Att vara YO och samtidigt bekläda posten som bat chef i en hemvärnsbataljon är inte möjligt. Jag visste detta sedan tidigare, men det minskar knappast bedrövelsen.

På flottans fartyg finns inte heller möjligheten att kommunicera med PRIO. Något så enkelt som att beställa biljetter för hemresan blir nu en svår prövning för matroserna.

Det är sant att PRIO valts av många myndigheter och företag. Kanske hade det också fungerat i Försvarsmakten om inte precis alla äggen lagts i samma korg.

Allan Widman

14 kommentarer:

 1. PRIO är ett hot mot arbetsmiljön i Försvarsmakten, ett reellt hot.

  SvaraRadera
 2. Det intressanta är att samtliga myndigheter har sett hur illa det går för andra.
  Men ändå inför dom ett system som uppenbarligen är ett direkt hot mot verksamheten och kommer överskrida budget flera gånger om.

  Nu är det iofs inte bara fel på SAP och deras konsulter.
  Det behövs även experter hos beställarna.
  Samt att beställningen är väl definerad och inte i stilen "hur långt är ett snöre".
  För levereantören kommer alltid försöka lägga alla extra timmar på löpande kostnad.

  Det vore intressant att slänga en hög SAP experter och granska vad som levererats.
  Det är inte helt ovanligt med extrema dubbelarbeten och lavinartade kostnader kring test och verifikation eftersom någon från leverantören tyckte att "det behövs en specialmodul för just den biten".
  Trots att just sådana moduler redan exsisterar och är väl testade.

  Men jag tror inte en sådan granskning kommer att ske då beställarna inte vill visa sig okunniga och leverantörerna vill det definitivt inte då dom skulle riskera att betalat tillbaka enorma mängder pengar.

  SvaraRadera
 3. Som du skriver tillåter PRIO idag inte att du kan ha flera parallella anställningar i Försvarsmakten. Om du är reservofficer och civilanställd syns inte din RO-anställning under den tid då du är civilanställd. Detsamma borde gälla om du anställs särskilt för att tjänstgöra i en internationell militär insats.

  Spaning ger dock vid handen att detta problem går mot en snar lösning. Äntligen!

  Att man inte kan vara YO och samtidigt C Hvbat verkar däremot konstigt. Kan du utveckla problematiken?

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 4. Fråga gärna någon i HKV hur f*n HRC/PRIO lyckades totalkvadda löneutbetalningen till de GSS/T som genomförde KFÖ nu i augusti.

  SvaraRadera
 5. @Anonym
  Kan det kanske bero på att deras närmaste chef inte skötte sitt jobb?

  SvaraRadera
 6. CS, om det ändå varit så enkelt...
  Som du säkert vet så stöder inte PRIO att GSS/T knappas in direkt ute på roten.

  SvaraRadera
 7. Det var nog ny information mig. Jag håller bara på med kontinuerligt tjänstgörande.

  Menar du att det inte går att få in GSS/T i PRIO eller bara att själva inläggningen måste göras centralt?

  Oavsett vilket så är ju deras plutonchef arbetsgivarföreträdare och bör rimligen vara den som hålls ansvarig om det inte fungerar. Väl medveten om att det inte alltid är så enkelt, men jag upplever att det ofta snabbt pekas på PRIO och HR C trots att felkällan i de flesta fall ligger på en betydligt lägre nivå.

  SvaraRadera
 8. Fråga: Hade det inte blivit billigare och bättre för MUST att anställa 200 programmerare etc. för att ta fram ett system som är skräddarsytt för FM?

  SvaraRadera
 9. Allan, ifrån centralt håll i försvarsmakten så menar man att Prio ligger i en rad divergerande uppdrag till Försvarsmakten. Ekonomiuppföljning är en linje, HR-transformeringen, i klartext besparingar på administration, är en annan, det nya tvåbefälssystemet är en tredje linje som leder fram till möjligheten att använda Prio.

  I implementerat av Prio har man haft som mål att de investerade 4 miljarderna skall sparas in genom att lyfta bort lokala administratörer och centralisera HR-stödet. Vi skall låta plutoncheferna/den första linjens chefer till stor del vara strateger och administratörer samtidigt som specialistofficerarna skall vara genomförarna som på sina fem fingrar skulle kunna det som en tidigare stagnerad plutonchef kunde.

  Att flottans fartyg inte har möjlighet att komma åt Prio är ett aktivt val för att kunna möta de tidigare nämnda divergerande linjerna. Mycket av de införandeproblemen vi nu ser kommer av att vi står mitt i kläderna för införandet av tvåbefälsystemet. Militärhögskolan i Halmstad har en utredning igång men den blir ju klar flera år efter att de första specialistofficerarna utexaminerats. Vi skruvar också till det med att anställa soldater, vilket inte varit ett ingångsvärde i införandet av Prio.

  Skall vi väga kostnader mot uteffekt så har vi en rejäl slagsida åt det faktum att Försvarsmakten anmälde att anställa soldater, genomföra HR-transformation och genomföra besparingar skulle vara klart till år 2019. I regeringens proposition så var tidsgränsen år 2014. De stora förändringar som görs och att det krävs att det genomförs som parallella operationslinjer gör att jag tycker det är en smula förmätet att kräva någon slags uteffekt redan nu.

  Kortfattat nu men det kommer med största sannolikhet ett antal blogginlägg om ämnet.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 10. Anonym 04:04, jag har känslan att den vägen har provats för och det slutade i en potatisåker...

  Orion någon?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 11. @J.K

  Det låter ju dock smartare att anpassa ett datasystem till organisationen än att anpassa organisationen efter ett datasystem.

  SvaraRadera
 12. 08:07, när vi ändå har kastat om organisationen och skall modellera om den till oigenkännlighet så varför skulle ett stödsystem inte få vara en parameter i uppbyggnaden. Jag hävdar att de politiska besluten har så ofantligt mycket större påverkan på organisationen än PRIO.

  Exakt vad är det som vi måste modellera organisationen efter i PRIO som är så omstörtande?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 13. Herr riksdagsman -

  Nu får det vara slut med de fullständigt okritiska papegojaupprepningarna av vad strilmänniskorna har att säga om GLI och NOC.

  GLC är ett koncept som övergivits, det lämnade aldrig ritbordet, vilket säkert var ett helt riktigt beslut om det man ser framför sig är en ledningscentral ovan jord. GLI (I som i information) är väl knappast något som en riksdagsman kan tycka är kontroversiellt? Att FM samlar all tillgänglig lägesinformation på en plats kan väl knappast vara negativt.

  NOC är något HELT annat. NOC står för Network Operations Center, helt enkelt en driftcentral. Försvarsmakten (FMTM) har idag två NOC:ar, belägna i Örebro och Bålsta. Dock används inte den civila benämningen NOC utan FMTM kallar dem "teledriftcentraler". Det har INGET med GLC/GLI att göra.

  Jag förstår att "strilfolket" fortfarande är upprörda över att någon hade fräckheten att föreslå förändringar i deras verksamhet och förbandssammansättning, men nöj er åtminstone med att diskutera det nedlagda konceptet GLC i så fall.

  SvaraRadera
 14. Äntligen någon förnuftig människa som talar klarspråk istället för att driva missnöjesyttringar utifrån egenintresse. Bra rutet.

  SvaraRadera