fredag 23 september 2011

Militärt identitetskort för reservofficerare

Jag har idag tillställt Försvarsmakten följande:

Till
Försvarsmakten

Malmö den 23 september 2011Ansökan om militärt identitetskort

Undertecknad är reservofficer vid Artilleriregementet i Boden. Efter att jag accepterat att även tjänstgöra internationellt har mitt kontrakt som reservofficer förnyats. I november månad deltar jag vid en KFÖ på mitt förband.

Enligt Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2001:4) 4 kapitlet 4 § skall militärt identitetskort utfärdas bl.a. för reservofficer som har anställts i Försvarsmakten för en tid av minst sex månader och som inte har tilldelats tjänstekort.

Ett militärt identitetskort är ägnat att stärka min tillhörighet till myndigheten och bekräfta min ställning som tjänsteman, med allt vad det innebär i form av rättigheter och skyldigheter.

Med stöd av vad som ovan anförts ansöker jag om att militärt identitetskort utfärdas för mig.


Med vänlig hälsning


Allan Widman
pnr

11 kommentarer:

 1. Synd bara att någon i HKV sparat i på några kronor på Id-korten i FM så att dessa numera ej längre är SIS-märkta.

  Konsekvensen för oss i FM blir att vi inte kan nyttja vårt tjänstekort för att legitimera oss "i det civila", tex när vi reser och skall få ut biljetter osv.

  Snålheten bedrar visheten än en gång...

  SvaraRadera
 2. Fan Allan, starkt av vi har riksdagsmän som ställer upp på utrikes och KFÖ. Bra!

  Gällande ID-korten har de som sagt inte varit SIS-märkta sedan åtminstone 2006. Å ena sidan är det märkligt, å andra sidan tvivlar jag på att landstingets diton är SIS-märkta.

  SvaraRadera
 3. Inte SIS-märkta?? Mitt tjänstekort är utfärdat 2009 och är SIS-märkt. Lew, det är möjligtvis inte så att du förväxlar värnplikts-id med tjänstekort??

  Förövrigt så kan det nog dröja innan du får ditt tjänstekort Allan. Detta eftersom tillverkaren just nu inte kan leverera, de har slut på kort helt enkelt!

  /H

  SvaraRadera
 4. Jag vill bara med dessa enkla rader önska dig lycka till.

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 5. Allan Widman sa...

  Jo, det kan hända att kortet dröjer. Någon hörde av sig per mail och skrev att jag skulle få 80 procent av kortet 2014 och återstoden 2019.

  Mitt hopp är dock gott. Jag vet att FML sätter stort värde på reservofficerarna.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 6. Japp, sedan förra sommaren har SIS-märkningen utgått.

  SvaraRadera
 7. I väntan på att förutsättningar åter tillhandahålls att tillverka id-kort, preliminärt halvårskiftet 2012, kan vi ju alltid upprätta ett interimsid-kort.

  För den oinvigde är detta en papperslapp där både Ni herr Widman och FM skriver under att det här pappret inte har någon som helst juristiktion. Det fina med detta är att FM och Regeringen ändå kan räkna detta som id-kort i sin statistik.

  Slutet gott allting gott.

  SvaraRadera
 8. Gustav Wasa sa...

  Detta inlägg handlar primärt om militärt identitetskort, inte om tjänstekort vare sig de är SIS-märkta eller ej. De förra ska utdelas till reservofficerare, de senare ska i enlighet med Rikspolisstyrelsens bestämmande utdelas restriktivt oavsett personalkategori eller anställningsform.

  Gemensamt för alla av statlig myndighet utdelade personliga kort är att de förutom andra funktioner också är materiella uttryck för statens erkännande av den enskilde.

  Den danska statsmakten tar härvidlag sin roll på allvar när den utfärdar också veterankort.

  "Veteraner, der ikke har modtaget et veterankort, og der ønsker at modtage et veterankort, kan sende en mail til Forsvarets Personeltjeneste på adressen FPTmil.dk . Mailen skal være mærket "Veterankort". I mailen oplyses fulde navn, adresse og telefonnummer samt cpr nr. samt oplysninger om mission og udsendelsestidspunkt.

  Dette er en midlertidig løsning. Forsvarskommandoen vil i samarbejde med Forsvarets Personeltjeneste og Veterancenteret fastlægge en varig løsning, der lanceres i løbet af den kommende tid på forsvarets elektroniske medier."

  http://www.hprd.dk/Fagligt/Veterankort%20I.aspx

  SvaraRadera
 9. Stå på dig Allan. Ditt fall kan bli ett viktigt prejudikat!

  Jag har berört frågan om tjänstekort på min blogg (fast möjligen felaktigt kallat dem ID-kort i stället för tjänstekort).

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 10. Sinuhe,

  Det var Du som inspirerade.

  Mvh

  Allan Widman

  SvaraRadera