tisdag 13 september 2011

Gotland - demilitariserad zon?

Ett nytt riksdagsår står för dörren. Redan innan det innevarande tar slut på torsdag lunch kommer dock försvarsutskottet att ha ett "urtima" sammanträde gällande personalförsörjningen. Frågor kommer ställas till såväl FML som Försvarsdepartementet om de oklarheter som dykt upp under sommaren. Tips om relevanta frågeställningar mottages tacksamt.

I den kristna tidningen Inblick (www.inblick.se) skrivs det en del om Folkpartiets förslag att erbjuda varje vapenför man och kvinna folkbokförd på Gotland Grundläggande Militär Utbildning (GMU). Förslaget tas inte emot väl av de rödgröna företrädarna på ön. De avvisar samtliga tanken på att Gotland i första hand ska försvaras av gotlänningar. Detta trots att den frivilliga lokalförsvarstanken har sitt ursprung just här.

Även OF:s förbundsordförande, Lars Fresker, och den i övrigt förträfflige Bo Pellnäs känner också tveksamhet inför förslaget. Den förre anser att det vore orättvist med en gotländsk gräddfil till GMU. Den senare ser politiska svårigheter och sätter frågetecken för den gotländska ungdomens försvarsvilja.

Och så är det naturligtvis att alla förslag till återuppbyggd, nationell försvarsförmåga inte kan vara optimala. Men det ankommer på dem som kritiserar att själva föreslå alternativ.

Min tes är enkel. Det går inte att på bredden återföra Sverige till ett tillräckligt och avskräckande militärt försvar. Jag tror på exemplets makt och anser att vi ska börja i rätt ände. Alla erbjuds GMU enligt ovan. Robot 15 tillförs med mobila lavetter och markbaserat luftvärn. Strv 122 är redan på väg. Det behöver inte vara svårare än så.

Allan Widman

24 kommentarer:

 1. Bra Widman! Skönt att det åtminstone finns en politiker som tar frågan på allvar.

  SvaraRadera
 2. spontant tycker jag det låter bra o klart bättre än nuvarande läge.
  bästa
  lars

  SvaraRadera
 3. I sammanhanget kan en relevant frågeställning avseeende stridsvagnsenheten som förrådsställs på ön vara följande;
  - Finns det förhandslagrad ammunition till stridsvagnarna på ön?
  - Finns det krigsplacerad personal på förbandet?
  - Vilken beredskap avses förbandet finnas i (allt annat än R10 vore löjligt)?
  - Avses förbandet samövas med Hv/NSS på ön?

  SvaraRadera
 4. Vi Lv6 står marschfärdiga på kaserngården.
  Fast vi vill ju förstås ha lite nyare materiel än dom 60- och 70-talssystem vi har idag då...

  SvaraRadera
 5. Alltid en början! Dock känns ett ensamt 122 kompani ganska tandlöst när man betänker hur stort Gotland faktiskt är. Det krävs även mycket runt ett sådant kompani för att det skall fungera, exempelvis ammunition, rep, sjukvård och liknande. Vilka uppgifter skall kompaniet ha och varför?
  Stödjer dina tankar på Rbs15 och lv, vettigt!

  SvaraRadera
 6. Ett erbjudande om GMU för varje vapenför man och kvinna? V.g. definiera vapenför.
  Beskriv gärna vilken försvarseffekt detta får.

  För mig låter det som ännu ett luftslott. Du kanske kan få ut ett par hemvärnsbataljoner av satsningen. Är det målsättningen?

  SvaraRadera
 7. Anonym,

  Det finns av FM fastställda krav på den som kan antas till GMU. Det handlar både om fysik, teoretisk kompetens, värdegrund och förflutet. Så ska uttrycket vapenför förstås.

  Gotland är som bekant en ö. Det innebär att man antingen måste tillföra stridskrafter när de behövs eller på förhand gruppera dem där. Vi behöver göra både och, men det senare är att föredra. Det är viktigt, både ifråga om tung materiel och personal.

  Jag anser inte att ett par hemvärnsbataljoner är ett luftslott. Det innebär en fördubbling av den nuvarande insatsorganisationen på ön.

  Folkpartiet genomdrev utgångsgruppering av stridsvagnar i 2009 års inriktningsbeslut. Tanken är naturligtvis att dessa också ska bemannas och övas på Gotland. Det i sin tur kommer att kräva lösningar på de frågor som Anonym ställer; ammunition, understöd, underhåll, reparationer m.m.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 8. @ Widman:
  Vad skulle syftet vara med att ställa Rb 15 på ön? För det första har vi inget tungt kustrobot-förband längre, för det andra kräver detta - liksom strv-komp en hel del stöd från andra förband. Det ger, som du förstår, absolut noll effekt att bara ställa ut ett batteri på ön. Det kan tvärt om bli kontraproduktivt då en snabb, överraskande räd enkelt slår ut batteriet ned såväl mänskliga som materiella och informationsförluster som följd.

  Hellre än att försöka blåsa liv i det tunga kustrobotbatteriet som endast fyller en funktion i invasionsförsvaret, är det mer kostnadseffektivt att satsa på ytstridsenheter om man önskar sjömålsförmåga i Östersjön, då dessa förutom att slå mot överskeppningar även kan användas i alla andra konfliktnivåer.

  Att bara "ställa ut skorna på plan" kan möjligtvis skicka någon vag politisk signal men har ingen positiv effekt på vår förmåga att försvara ön mot ett anfall över havet - snarare tvärt om.

  / Commander

  SvaraRadera
 9. Commander,

  Sant är att Rbs 15 på Gotland kräver understöd bl.a. i form av Lv. Om robotförbanden görs mobila är det dock knappast att "ställa ut skorna på plan".

  Jag väntar med spänning på det aviserade provskottet med Rbs 15 ombord på en Visbykorvett i april nästa år. Beklagar dock att vi sannolikt tar leverans på samtliga korvetter innan detta med framgång hunnit förverkligas. Det provskott som genomfördes i en försöksrigg för värme- och rökavledning ute vid Grindsjön i våras antydde, om jag förstått saken rätt, att det är en bit kvar.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 10. Widman,

  Kommer man passa på att förbereda Visby för Rbs 15 mk3 eller är man dumsnål och bara anpassar efter de gamla?

  SvaraRadera
 11. Commander ! Vad menar du med kostnadseffektivt ?

  Då kan du väl knapast mena Visby krv...

  En lastbil från Scania med 4 robotar jämfört med en Visby med 2 (?).
  Visby korvetten kräver ju dessutom fler rader i PRIO för att bemannas.

  Allan ! Vilken typ av Lv-system ser du framför dig för detta ?
  En mängd kort- och medelräckviddiga eller ett mindre antal med riktigt lång räckvidd (typ S-400) ?

  SvaraRadera
 12. Enl den info jag har ang de strv som skall förrådsställas på Ön så är inställningen följande:
  - Fetta in.
  - Torrlufta.
  - Använd inte.
  D v s FM avser inte använda vagnarna vid ev övningar utan de skall bara stå i förrådet och förhoppningsvis inte rosta.
  Om du vill kan du ju forska i ämnet, skulle vara intressant att veta vad du kommer fram till!

  F ö skall du ha all heder för att du lyfter frågan om Gotlands försvar ( eller brist på).

  M v h
  Gute

  SvaraRadera
 13. Allan Commander har en viktig poäng.

  Kustrobotar med lång räckvidd har på senare tid seglat upp som en favorit bland försvarsdebattörer på nätet. Slagkraftiga argument som att man med ett kustrobotsystem på Gotland ”behärskar” östersjön, eller att Ryssland kan stänga södra östersjön med sina system i Kaliningrad används flitigt.

  För mig är påståendena helt obegripliga. Helt avgörande för kontroll till havs är kombinationen av att veta vad som finns där ute och förmågan att påverka beroende på situationen.

  Kommentaren av anonym 10.50 är bara ett exempel i raden på debattörer och kommentatorer som förenklat resonemanget så långt att han på allvar verkar jämföra en korvett med en lastbil med fyra robotar.

  Ingen av alla de som i debatten förordat kustrobotar till Gotland har heller närmare beskrivit vad de egentligen avser. Är det en eller flera robotlavetter som avses, ska förbandet förfoga över egna spanings och eldledningssensorer. Förordar man då kombinationen av aktiva radarsensorer och passiv signalspaning, ska förbandet förfoga över eget luftvärn och eget närskydd mot markhot. Hur omfattande sambandsresurser ska förbandet utrustas med för mottagning av målinformation.

  Helt säkert är att i termer av kostnadseffektivitet och flexibililitet väger den obligatoriska kostnads/intäktsanalysen över till ytstridsfartygets fördel.

  /Kjell

  SvaraRadera
 14. Kjell.

  I min värld torde det räcka med att sända ut ytmålsläget via FMB till de landburna rb-lavetterna. Vill dessutom göra utsändningen säkrare än att vara beroende av FM-sändare kan man ju nyttja FTN motsv ute på öjjn.

  "ska förbandet förfoga över eget luftvärn och eget närskydd mot markhot"

  ...kom inte och hävda att luftvärnsförmågan hos Visby är topp of the line...

  Ja, kan det räcka med en hv-bat som närskydd kanske...

  /anställd i FM och därmed fortfarande anonym till Göran Mellbloms stora förtret.

  SvaraRadera
 15. @ Kjell:
  Tack för att du förtydligar.

  @ Anonym 23.16:
  Du underskattar grovt komplexiteten i ett tungt kustrobotbatteri, liksom förmågan hos våra ytstridsfartyg.

  Att bara ställa ut vapendelen utan egenskydd, ledningsförmåga, logistik, sensorer etc är meningslöst.

  HMS Visbys luftvärnsförmåga är just "top of the line" trots avsaknad av luftvärnsrobot som dumsnåla beslutsfattare prioriterade bort. Den är dock främst avsedd för att kunna skydda andra. Egenskyddet är fullt tillräckligt utan lvrb.

  / Commander

  SvaraRadera
 16. Kan svårligen se att tex logistiken till ett tungt kustrobotbatteri skulle komma ens i närheten av den prislapp som logistiken för korvetterna ligger på.

  Sensorer finns det gott om på ön och med de UndE-23:or som skulle finnas i det utgrupperade Lv-förbandet kan även ytterliggare förbättrad ytinformation inhämtas.

  Fullt tillräckligt egenskydd...
  Ja, tänk om luftvärnet också resonerade att dom främst var till för att skydda sig själva.

  23.16

  SvaraRadera
 17. @Anställd i FM

  Jag måste be att få problematisera ditt påstående: "I min värld torde det räcka med att sända ut ytmålsläget via FMB till de landburna rb-lavetterna."

  På något vis ska ytmålsläget skapas, därutöver föreligger i olika scenarier olika stort behov av att förvissa sig om att det man bekämpar verkligen är ett legitimt mål eller det prioriterade målet som jag verkligen vill sätta in min 15 000 000 kronors robot. Det är just i det avseendet som ett kustrobotrobotbatteri har avsevärda begränsningar jämfört med ytstirdsfartyget.

  Det finns ett scenario där ett kustrobotbatteri tveklöst har en komparativ fördel. När krig råder, havet är tömt på allt annat än motståndarens fartyg, då, förutsatt att någon förvarning kan erhållas, kan dolt grupperade delar av kustrobotbatteriet tända upp sina sensorer och efter ett par svep med spaningsradarn avge verkanselden.

  Men ärligt talat, även om vår bransch handlar om att förbereda sig för det oväntade och otänkbara så är det scenariot det minst sannolika av det osannolika. Det finns åtskilligt fler tänkbara händelseutvecklingar vi bör prioritera att förbereda oss för, och då är inte ett kustrobotbatteri utställt på Gotland vidare väl investerade medel.

  /Kjell

  SvaraRadera
 18. @anonym 23.16

  Du skriver: ”Kan svårligen se att tex logistiken till ett tungt kustrobotbatteri skulle komma ens i närheten av den prislapp som logistiken för korvetterna ligger på”

  Vårt tidigare kustrobotbatteri bestod av ca. 230 man, ett 50-tal fordon och var delbart i två autonoma delar med robotar, sensor, stridsledning, tross och närskyddstropp.

  Jämför det med en av våra tidigare robotbåtar, där robotbåten även var utrustad med eget luftförsvar och eget signalspaningssystem, besättning ca. 30 man. Således borde du jämföra 40 meter robotbåt och 30 man med ca. 25 fordon/containrar och 115 man. Vad jag anser om skillnaden i flexibilitet och användbarhet har jag redan framfört.

  /Kjell

  SvaraRadera
 19. "När krubban är tom börjar hästarna bita varandra".

  Tänk att de drivit oss i FM så långt att en satsning på något annat automatiskt ses som ett hot mot det egna.

  Kjell och Commander, nu handlade ju frågan om att visa militär närvaro PÅ Gotland just för att ryssen inte skall kunna köra över oss närsomhelst. Kan det inte då vara skönt att inte få minst två av Flottans fartyg uppbundna med att köra vänstervarv runt Gotland ?

  Avseende anskaffningspriset för ett lastbilsburet kustrobotbatteri så kommer det varken i detta eller något annat universum att motsvara kostnaderna för att skaffa in fartyg för att kunna lösa detta.

  Och lönekostnaden för 30 blåklädda sjömän är väl ungefär densamma som 115 soldater i gröna kläder ; )

  Men visst, budskapet att ni är angelägna om att inte minska antalet sjögående platformar har gått fram.

  Återkommer dock också till den tidigare ställda frågan vad för slags Lv-system eller system av system som Herr Widman ser framför sig.

  /anställd i FM och 23.16

  SvaraRadera
 20. Mitt råd:

  * Återinför värnplikten, ty den är en suverän rekryteringsbas för FM:s olika befattningar.
  * Placera åtminstone ett regemente på Gotland för utbildning av värnpliktiga.

  Därmed fås också stadigvarande militär personal på Gotland, som kan betjäna eventuella vapensystem.

  Sverige markerar då också att Gotland och vattnen runt ön tillhör konungariket Sverige. Detta görs med tydlig adress till de främmande makter som militärt vill skydda gasledningen Nordstream, samt till de som vill förstöra gasledningen för att uppnå ett visst syfte.

  SvaraRadera
 21. Allan

  Det är attityden "Det går inte att på bredden återföra Sverige till ett tillräckligt och avskräckande militärt försvar." som är fel.

  Frågan är istället "HUR vi ska återföra Sverige till ett tillräckligt och avskräckande militärt försvar."

  Annars kan vi ju lika gärna lägga ner det.

  Eller ?

  SvaraRadera
 22. @anställd i FM och 23.16

  Jag måste be om att få fortsätta kommentera dina påståenden, men jag ska även ge dig ett konstruktivt förslag hur vi skulle kunna förstärka den militära närvaron PÅ Gotland med ett sjömålsbekämpande förband.

  För det första så anser jag mig nog företräda marinen i sin helhet, så påståendet om ”hot mot det egna” passar inget vidare in på mig.

  För det andra så måste jag konstatera att ditt påstående om att kostnader för kustrobotförband och fartyg är (alltjämt) felaktiga. Jag har i tidigare kommentar försökt beslysa komplexiteten i vårt tidigare kustrobotförband. Vill du hitta nutida referenser, googla dig till information om den Polska anskaffningen av Kongsbergs NSM och vad den kostar. Men du kanske inte vill förstå?

  Avslutningsvis ett förslag, argumentera för artilleriförband med sjömålsbekämpande förmåga. Förutom att bekämpa sjömål på avstånd väl utanför vår territoralvattengräns så kan förbandet fortsätta bekämpa en landstigen motståndare, och skulle den lede fi välja att luftlandsätta så är förbandet användbart även då.

  /Kjell

  SvaraRadera
 23. Nej nej nej! Visbykorvettens egenskydd är INTE tillräckligt att ens försvara sig självt! Kanonen på Visby är samma kanon som används på de amerikanska LCS och trots vår superkanon har de valt CIWS som komplement.

  Även om vi hävdar att kanonen kan användas som CIWS så har den aldrig testats ordentligt för det. Jämför med Thales Goalkeeper CIWS som testades mot ett Exocet-robot, finns på Youtube förövrigt. När jag sett ett riktigt test av 57an mot en Rb 15, då är jag villig att hålla med men fram tills dess, nej.

  SvaraRadera
 24. Tänk vad mycket man får reda på nuförtiden, och detta i öppna källor.

  Spasjiba från Ivan !

  SvaraRadera