söndag 30 oktober 2011

Kontrareplik

Erik Lagersten redovisar utdrag ur Försvarsmaktens underlag till regeringen utvisande att full bemanning enligt den nya personalförsörjningen först inträffar 2019. Detta menar han att regeringen ”kvitterat” genom budgetpropositioner och regleringsbrev.

Det finns två problem med Lagerstens resonemang.

För det första är det mot bakgrund av de dokument regeringen lämnat ifrån sig svårt att hitta några belägg för att leveranstidpunkten förskjutits. I det inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014 som regeringen beslutade om den 14 januari 2010 nämns inte år 2019. Där anges istället att insatsorganisationen jämte förbandsreserv ska ha utvecklats ”senast till utgången av 2014”. Till detta regeringsbeslut hänvisar både budgetpropositionen för 2012 och det nu gällande regleringsbrevet för Försvarsmakten.

I mina kontakter med försvarsmaktsledningen under åren har jag alltid framhållit betydelsen av formaliserade relationer med regering och riksdag. Dokumentation är nödvändig för tydlighet och fördelning av eventuellt ansvar. Mot den bakgrunden är det naturligtvis av stort intresse vilka formella ”kvittenser” myndigheten de facto erhållit?

Det andra problemet är att ”kvittenser” på att budskapet nått fram inte heller är tillräckligt för att avbörda myndigheten ansvar. Därtill krävs också att regering och/eller riksdag aktivt ändrar sina tidigare beslut i denna riktning. Jag har ännu inte funnit några sådana beslut, men känner samtidigt respekt för att besluten är många och alla inte öppna för allmänheten.

Däremot är det korrekt att samtliga beslut föreskriver att insatsorganisation och personalförsörjning bara får utvecklas i den takt ekonomin tillåter. Att budgetramar ska hållas är dock inget unikt vare sig för Försvarsmakten eller den pågående omställningen. Ekonomin har väl hittills inte heller utpekats som ett särskilt bekymmer. Att medel saknas efter 2014 har inte undgått någon. Men så här långt under innevarande försvarsbeslutsperiod har Försvarsmakten sammantaget redovisat årliga överskott samtidigt som det betonats att myndigheten är i ekonomisk balans.

Om ekonomin varit ett absolut hinder för uppgiftens fullgörande hade det ålegat myndighetens ledning att tydligt anmäla detta innan 2009 års inriktningsbeslut fattades. Någon sådan anmälan har jag inte uppfattat.

I slutet av sin replik slår Erik Lagersten fast att ”insatsorganisation 2014 (IO 14) kommer att vara intagen målåret 2014”. Jag uppfattar innebörden av detta som att samtliga förband kommer vara uppfyllda, utrustade och beredskapssatta med antingen frivillig eller pliktig personal. Gott så.

Avslutningsvis är det glädjande att intresset för tidvis tjänstgörande soldater ökat mycket påtagligt de senaste månaderna. KFÖ:er genomförs nu runt om i landet och förändringen återspeglas även i myndighetens centrala marknadsföring.

Ansvaret för att det formella regelverket för tidvis tjänstgörande inte var på plats vid försvarsbeslutet faller bland annat på mig som riksdagsledamot. Samtidigt ska de praktiska problemen inte överdrivas. Sannolikt hade det för Officersförbundet inte varit svårare att teckna kollektivavtal om tidsbegränsade anställningar för deltidare än det var för heltidare, bara frågan lyfts vid förhandlingsbordet. I lagen om anställningsskydd finns också en uppsättning av tidsbegränsade anställningsformer som står varje arbetsgivare till buds.

Att man också ser kvaliteter hos soldater, som har eller planerar för en parallell, civil karriär, ökar på ett avgörande vis möjligheterna för att insatsorganisationen kan levereras på tid och inom ramen för ekonomisk balans.

Allan Widman

15 kommentarer:

 1. Allan, jag tror du glömt av att försvarsmakten inväntade klartecken på att få "förtäta" förband men då gick din dåvarande partiledare tillsammans med alliansens övriga partiledare ut och sade att Prodorganisationen gäller och att man politiskt lyckats styra om materielinköp och avvecklingar så att det skulle finnas pengar att driva förbandsorganisationen. Men vad är det bestående resultatet av "genomförandegruppens" förslag till besparingar?

  Ja det går att jobba i motvind ett tag men du kan inte vara så oärlig att säga att försvarsmakten inte har påtalat bristerna i vad det kostar?

  Just nu känns det oändligt bittert att höra dig säga att försvarsmakten inte har påtalat skillnaden mellan uppdrag och tilldelade resurser. På mitt förband hade vi en morgon ett kulhål i en karta i SvD, själv fick man två minuter i rampljuset i en intervju i lokal-TV där jag som flyttat ifrån annat förband skulle förklara hur det kändes att återigen stå i Försvarsmaktens besparingsåtgärder.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 2. J.K Nilsson,

  Jag tror inte att nedläggningar sparar några pengar att tala om. Mycket annat går dock förlorat.

  Sommaren 2009, när inriktningsbeslutet fattades, var det långt till utgången av 2014. Nu påminns vi alla om att tiden är knapp.

  Mvh

  Allan Widman

  SvaraRadera
 3. Känns lite som att ni politiker släppt ratten och gasat och nu blir upprörda för att bilen gått i diket.

  För att förtydliga likheten:
  Släppt ratten = den strategiska timeouten
  Gasat = "all in" på att delta i USA korståg
  Gått i diket = ingen förmåga kvar att försvara landet

  SvaraRadera
 4. Regelverket (lagstiftningen) för tidvis tjänstgörande handlar ju inte (mer än indirekt) om någon ersättning för kollektivavtal. Det viktiga lagstödet gäller rätten till tjänstledighet från civila arbetsgivare.

  SvaraRadera
 5. Exakt bloggoff. Undertecnad tillhör sjukvårdsdelen och är nyligen tillfrågad om att vara med i tidvis tjänstgörande bataljon. Det råder dock ingen tvekan om att min civila arbetsgivare kommer att göra allt för att förhindra mig tjänstledigt för militär tjänstgöring. Sjukvård har å andra sidan inte varit förvarsmaktens styrka tidigar så man kanske undviker att öva den delen även framöver.

  SvaraRadera
 6. Blogoff och anonym,

  som jag skriver är ansvaret för att detta inte var på plats när reformen genomfördes bland annat mitt. Många under 26 år befinner sig fortfarande i någon form av studier. Måhända är det praktiska problemet, åtminstone initialt, därför inte alltför stort.

  Kollektivavtal beträffande tidsbegränsad anställning måste dock också tecknas för en arbetsgivare som vill undgå tillsvidareanställning.

  Men om ni inbillar er att FM skulle engagerat sig med en helt annan kraft för GSS/T bara den färdiga laglösningen varit på plats får ni för all del tro så.

  Mvh

  Allan Widman

  SvaraRadera
 7. Allan Widman vänder kappan som få. Nu hänvisas till att nedläggningar inte sparar pengar. I SVD Brännpunkt 2007-10-28 hade Widman en debattartikel under rubriken "Lägg ner fler regementen". Sympomatiskt för alla kovändningar är att jaga myndigheten istället för att ta ansvar för politiken

  SvaraRadera
 8. Anonym,

  Du hittade en av de bästa kappvändningar jag gjort. Det fanns en tid då jag trodde på boot-camp och samtidigt kunde konstatera att en av tre sängar på logementen var obelagda.

  Sedan dess har en del vatten runnit under broarna. Nu är min övertygelse att ytterligare nedläggningar kommer att leda till förlorad kompetens, minskad rekryteringsförmåga och till sist ännu svagare folkförankring.

  Om det kan glädja Dig så har även FML bytt ståndpunkt under tiden. Nu vill man nog gärna föreslå en och annan nedläggning. O tempo o mores!

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 9. Hej Allan

  Det faktum att många 26-åringar studerar innebär inte att de kan vara frånvarande från högskola eller universitet utan giltigt skäl. Speciallagen behövs även för dem (framför allt om det gäller tjänstgöring i en internationell militär insats).

  Du får gärna berätta när man kan läsa lagrådsremissen...;)

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 10. Allan (30/10 kl 16.05)

  "Men om ni inbillar er att FM skulle engagerat sig med en helt annan kraft för GSS/T bara den färdiga laglösningen varit på plats får ni för all del tro så."

  Jag vidhåller min uppfattning - det är magstarkt att regeringen kräver att FM ska forcera rekryteringen av GSS/T när det inte finns lagstöd. Vi skriver nu låtsasavtal för glatta livet. Jag har annat att göra som kommer leverera effekt "här och nu" istället för att fylla i lottokuponger.

  SvaraRadera
 11. Beträffande skillnaden mellan 2014 och 2019 kan det vara så att lösningen finns i definitionen av "insatsorganisation".

  Insatsorganiationen består av hemvärnsförband (cirka 22 000 personer) och krigsförband (cirka 28 000 personer). Eftersom hemvärnsförbanden redan idag enbart består av frivilligt rekryterad personal samt att man kan addera dagens yrkesofficerare (cirka 9 000) samt GSS/K (cirka 4 000) så innehåller dagens insatsorganisation faktiskt 35 000 personer av cirka 50 000 personer som är frivilliga.

  Jag vet att mitt resonemang delvis haltar (det är inte alla yrkesofficerare som tjänstgör i krigsförbanden och reservofficerarna är inte med i resonemanget över huvud taget).

  Min slutats är att om man diskuterar insatsorganisation i stället för krigsförband så är graden av frivilligt rekryterad personal större.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 12. Men Sinuhe, vad skulle nyttan vara av denna sifferexercis? Det väsentliga är ju vilken förmåga Försvarsmakten besitter att lösa uppgiften väpnad strid på ett kvalificerat sätt och bättre än motståndaren. Där haltar det betydligt oavsett definitioner på vad som är frivillig personal. Så länge förbanden inte övas och inte finns som mer än floskler i presskommunikéer, förblir organisationen en potemkinkuliss, men med struktur som en schweizerost.

  SvaraRadera
 13. Jag är helt "ny" i försvarsmakten och är en av de som skriver på dessa låtsasavtal. Jag har lite svårt att förstå ditt resonemang Widman som du för med bloggoff och anonym (mig) om försvarets dåliga engagemang om GSS/T. Hur ska man som seriös arbetsgivare rekrytera om man inte vet något om vad avtalet innebär? Jag har ingen aning om på vems bord det ligger, men du antyder i ditt föregående svar att det är riksdagen. Nu kommer jag att skriva på, men det enda det betyder är att försvarsmakten får ett något bättre register att söka folk i. Vad jag däremot är intresserad av är när du berömmer att en lag som hanterar denna anställning kan finnas på plats?

  "Doc"

  SvaraRadera
 14. Wiseman

  Visst är det en sifferexercis och jag vet faktiskt inte om den är verklig eller inbillad. Innerst inne tror jag att regeringen inte menar "insatsorganisation" utan "krigsförband" och då klarar Försvarsmakten inte alls den förmågeuppbyggnad som beställts.

  Jag anser att regeringen ofta i sin kommunikation med Försvarsmakten alltför ofta slirar med begreppen på ett farligt sätt. det handlar inte bara om det vi berört ovan, utan också om "tidvis anställda", "kontrakterade förband", "kontrakterad personal" etc. Dåligt.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 15. Doc

  Det är mycket som faktiskt är känt beträffande den av Personalförsörjningsutredningen föreslagna speciallagen. det är bara att googla så hittar du den, annars så finns den här:

  http://www.regeringen.se/sb/d/12709/a/156312

  Beträffande förmåner så finns det kanske ett visst "vingelutrymme". I brist på ett dedikerat kollektivavtal så kan du räkna med samma I-löner etc. som en GSS/K har. Frågan om dina resor till och från övningar samt ditt boende under tjänstgöringen är inte helt avklarat...som statstjänsteman har du ju normalt rätt till en viss standard samt traktamente när du inte tjänstgör på ditt skattemässiga tjänsteställe.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera