torsdag 27 oktober 2011

2014 gäller

Idag har jag följande artikel på Newsmill.


Redan några månader efter riksdagens inriktningsbeslut i juni 2009 förklarade dåvarande chefen för Högkvarteret att övergången till ett frivilligt rekryterat försvar inte skulle vara fullt genomförd förrän vid slutet av innevarande årtionde.

Utskottet å sin sida hade pekat på behovet av att krigsplacerade värnpliktiga initialt skulle vidmakthållas i insatsorganisationen för att inte vår nationella beredskap skulle nedgå innan det nya var på plats.

Under det senaste året har uttalandena från Försvarsmakten dock fått en annan innebörd. Det som ursprungligen handlade om personalreformen i sin helhet blandas nu samman med vid vilken tidpunkt den nya insatsorganisationen ska vara intagen. Här får det inte råda någon tvekan.

I riksdagens inriktningbeslut godkändes regeringens förslag till insatsorganisation 2014 och de förband som skulle ingå. Årtalet 2019 nämns överhuvudtaget inte i beslut eller betänkande. Detsamma gäller för det inriktningsbeslut för Försvarsmakten som regeringen tog den 14 januari 2010 gällande 2010-2014. Under rubriken ”insatsorganisation 2014, m.m.” anges att ”Försvarsmakten ska senast till utgången av 2014 ha utvecklat en insatsorganisation och en förbandsreserv som framgår av tabellerna nedan”. Därefter följer en uppräkning av förband som är identisk med den som återfanns i riksdagsbeslutet.

Längre ned i regeringsbeslutet framhålls att samtliga förband 2014 ”över tiden ska vara kompletta ifråga om materiel och utbildad personal samt vara välövade”. Vidare beslutade regeringen att vid höjd beredskap ska tillgängligheten ”inte för något förband överstiga en vecka”.

Dessa mycket tydliga ingångsvärden ska nu jämföras med ÖB:s uttalanden och artiklar på senare tid. På Kungliga Krigsvetenskapsakademin den 4 oktober i år sade Sverker Göransson att ”den organisation vi nu skapar, Försvarsmaktsorganisation 2014, kommer att vara färdigbyggd 2019, dvs bemannad, materielsatt och övad”. Detta upprepades ordagrant i ÖB:s artikel här på Newsmill under gårdagen.

Försvarsmaktsorganisation är ett nytt uttryck, som för övrigt inte ger några träffar på sökmotorn på Försvarsmaktens hemsida. Att det handlar om en materielsatt och övad organisation leder emellertid till slutsatsen att det är just insatsorganisationen som avses.

Riksdagens förmåga att följa upp fattade beslut har med viss rätt ifrågasatts. Därför är det nu viktigt att påminna om vilka beslut riksdag och regering fattat och när dess ska vara uppfyllda. Detta är inte enbart en garanti gentemot skattebetalarna utan kan också bidra till ett hälsosamt reformtryck i Försvarsmakten.

Med visst perspektiv på försvarspolitiken uppfattar jag den eviga omställningen av vårt militära försvar som ett allvarligt problem. I kombination med en snabb omsättning av både chefer i myndigheten och försvarspolitiker leder den till att vi alltid är på väg. Att det viktiga inte är själva målgången eller vår förmåga över tid. Sådant är underordnat resan mot nästa, underbara vision. Det får vara slut med det nu. Leveransdatum på nästa insatsorganisation framgår till och med av namnet.


Allan Widman

23 kommentarer:

 1. Allan, Försvarsmakten har redan innan beslut var fattat tydlig med att tidsperspektivet var fram till 2019.

  Tyvärr, vi kan inte trolla med knäna och jobba utan underlag. Vi kan inte bara införa en officerskategori utan att reda ut var, när och hur dessa skall jobba. Samtidigt är det inte snutet ur näsan att genomföra en HR-transformation för att snabbt få loss pengar. Just nu skall vi också reformera logistiken när vi snabbt utan lagstöd skall teckna tjänstgöringsavtal med tidvis tjänstgörande soldater.

  I fjol fick vi föra över 800 miljoner till årets budget samtidigt som vi i år skall låna dryga 200 miljoner ur nästa års budget. Det vill till att HR-transformationen och Logistiken snabbt ger utslag annars har vi ett stort svart hål redan i början av Januari.

  Vi har inte råd att utrusta fyra divisioner JAS39 i enlighet med önskemålen. För arméförbanden ser det lika mörkt

  Förlåt mig för det bittra och cyniska men skall det finnas annat än pappersförband 2014 så måste det till en rejäl överbryggningsfinansiering och snabba beslut i lagstöd för att senare kunna omvandla överbryggningen till materielinköp. Vi har en transportflygflotta som är gisten. Vi har gamla stridsfordon, vi har gamla stridsvagnar. Striddsflyget behöver också en omgång runt 2018-2020 men det är nog ändå det modernaste vi har så det får prioriteras ned trots den ringa möjlighet till uteffekt.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 2. J.K Nilsson,

  Med all respekt. FM tecknade naturligtvis firma på försvarsbeslutet innan detta klubbades. ÖB begär pengar - och för det har jag förståelse - efter 2014. Innan dess är vi enligt samstämmiga myndighetsuttalanden i balans. Se bara gårdagens Newsmillare.

  Mvh

  Allan Widman

  SvaraRadera
 3. Allan, f-n trot... Bara ambitionsnivån är tillräckligt låg så är vilken summa pengar som helst tillräcklig.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 4. Bra att du följer upp detta. 2014 gäller!

  SvaraRadera
 5. Visst är ekonomin i balans till och med 2014 - förutsatt att det finns värnpliktiga kvar i insatsförbanden till 2019.

  Eftersom värnpliktiga inte längre får kallas in till övningar så är det självklart att de insatsförband som har sådana krigsplacerade inte kan vara samövade fullt ut innan den siste av dessa har ersatts av en anställd.

  Så det är bara att välja, Allan. Ska vi öka
  anställningstakten så att alla rader i insatsorganisationen är bemannade med anställd personal redan 2014? Bara att öppna plånboken då. Annars så må organisationen vara intagen då, men den kommer inte att vara fullbemannad eller samövad.

  SvaraRadera
 6. CS, jag antar du kommer ihåg diskussionen om 2014 respektive 2019 och vad FM egentligen kunde göra på FLC seminariet?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 7. Och Allan, jag är övertygad om att ÖB menar Basorg och IO14 är fullt ut införd som försvarsmaktsorganisation i slutet av 10-talet.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 8. Jag vill bara understryka: 10 års återtagande tar 10 år... I riksdagsbeslutet (utdraget ovan) anges att FM skall UTVECKLA till 2014. Andas dokumentet någotr om när organisationen skall vara intagen?? Åter igen 10 års återtagande tar 10 år! När vi dessutom inte får anskaffa den materiel som behövs för att utrusta förbanden på rätt sätt, för någon vecka sedan fick herrar i högkvarteret åka till Fö för att motivera varför tgb 11, 13, 20, och även 30 och 40 behöver bytas ut! Den frågan borde inte behöva motiveras. Svaret från kära politiker blir varför behöver ni 2000 nya bilar ni har ju 4000 fler än ni behöver! Skärpning! Nu kommer vi avveckla den äldre tgb-generationen så att det på riktigt fattas 2000 bilar så att logiken blir tydlig även för försvarspolitiker! Till er på förbanden säger jag bara: Börja marschträna! Packning på!

  SvaraRadera
 9. Bäste Widman -

  Två citat ur försvarspropositionen 2009:

  "Regeringen vill understryka att den föreslagna utvecklingen mot ett mer tillgängligt försvar bara kan ske i den takt som ekonomin medger."

  "Omställningen bör genomföras i den takt som anslagstilldelning och frigörande av resurser medger. Insatsorganisationen bör vara intagen
  2014, men samtliga förband bedöms inte vara fullt operativa 2014, främst beroende på bristande personaluppfyllnad."

  Med risk för att låta respektlös - vad är otydligt?

  SvaraRadera
 10. Allan Widman

  Du borde ta ditt ansvar som riksdagsman och politiker. Det är en billig poäng att försöka göra Försvarsmakten till syndabock när ni ställt en uppgift som inte är genomförbar. Du om någon borde veta att IO 14 inte kan vara insatsberedd fullt ut 2014 när den absoluta huvuddelen fortfarande är tidigare utbildade värnpliktiga. De är inte möjliga att öva överhuvudtaget efter den 1/7 2010. Därför har ÖB helt rätt när han påtalat att det är först fram mot 2019 som IO fullt ut kan klara de krav som du anger. Kanske alliansregeringens företrädare om några inte ska kasta sten i glashus.

  SvaraRadera
 11. Enligt propositionen från 2009 som jag citerade 12.48 (klockan går visst fel...) så framgår också att huvuddelen av armén ska vara kontraktsanställd. Med dagens språkbruk kallar vi den tidvis tjänstgörande.

  Det är i det ljuset magstarkt att angripa FM för att rekryteringen går trögt när regeringen haft tre år på sig att skapa lagstöd för den tjänstgöringsformen. Om nu 2014 enligt Widmans sett att se det är "klartföretid" så kan jag tycka att lagar 2012 för att stödja reformen är med beröm underkänt.

  SvaraRadera
 12. Har sagt det för o säger det igen de hadde varit lättare att lägga ner skiten och sen bygga nytt med de som fortfarande var intresserade istället för nu sakta tappa den lilla kompetens som finns kvar efterssom allt går så otroligt byråkratiskt långsamt. Tänk på de stackars specialist officerarna de har inte sett en enda bra dag i sina första år som officerare! Betyder inte att dom kanske tycker jobbet är tråkigt men dom kommer ledsna vi gamla rävar kan kanske drömma oss tillbaka när de fanns lite stake i försvarsmakten.
  / 7 Bra år och 6 dåliga år i firman.

  SvaraRadera
 13. Så länge politikerna vill ha JA sägare till Generaler så kommer vi aldrig få ordning på FM.
  Nu har reflektion av erat ledarskap spridits sig ner i organisation så nu erfterfrågas JA sägare på alla nivåer.
  Lycka till!
  Men helst på med handskarna och ta tag i skiten för en gångs skull.
  Officer

  SvaraRadera
 14. @J.K Jag minns mycket väl.


  Det som är intressant här är om FM och politiker har missförstått varandra. Jag ser gärna att IO14 är klar 2014. Då skulle namnet för en gångs skull vara logiskt och korrekt.

  Det som hela tiden har förvånat mig är varför FM säger att budgeten är i balans fram till 2014. Vi är ju inte ens i närheten av att ha den materiel vi ska ha och det behövs stora omedelbara inköp. Dessutom så måste ramen för kontinuerligt tjänstgörande ökas. Vi har en stor andel GSS-befattningar som måste ha så pass kvalificerad utbildning att det omöjligen går att lösa med GSS/T.

  Vi behöver ekonomiskt tillskott här och nu - inte om tre år.

  SvaraRadera
 15. CS, IO08 sköts ju i sank långt innan 2008 men vi hade någon form av ram i alla fall. IO04 lika så.

  Det viktiga är vi inte slirar i formerna även om jag hellre har sett en annan lösning. Om vi bara får en bra struktur på vad plutonchef med ställis skall göra. Bara vi får rätt verktyg att kunna rekrytera med, bara vi får rätt verktyg att bibehålla personalen med och till slut får bra verktyg att avveckla rätt personal och utveckla rätt personal med.

  Det är hyffsat svårt att utbilda och anställa de massor GSS/T till 2014 när vi inte har rätt förutsättningar nu.

  Jag är nöjd om vi har de förbandsstrukturer år 2014 vi skall ha i IO14. Att vi sedan får omsätta med personal och tänkt materiel i den takt som ekonomin tillåter är bara klokt. Vi får inte trycka egna pengar i Försvarsmakten.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 16. Je gelehrter, je verkehrter…

  Efter att materielanslaget under en lång rad år på försvarets initiativ - målmedvetet och systematiskt - reducerats till förmån för förbandsverksamheten är det inte ointressant att notera hur överbefälhavaren uttrycker sig i sin senaste Newsmillartikel:

  ”Vi vet att vi under de kommande åren måste fatta beslut i många stora materielprojekt vilka har långtgående konsekvenser för Försvarsmaktens ekonomi. Flera äldre materielsystem måste moderniseras eller ersättas med nya om vi ska behålla operativ förmåga i paritet med vår omvärld. Ett insatsberett försvar kräver nämligen investeringar för framtiden”

  I övrigt bjuder artikeln flera exempel på stor och oavsiktlig komik – smaka dessa formuleringar:

  ”Flödena följer inte nationsgränser utan är gränsöverskridande. Detta borde också påverka den roll nationalstaten kommer att ha i framtiden.”

  ”Redan i dag ser vi ekonomiska centra som växer fram ur regionala, eller kanske än vanligare transregionala kluster."

  ”För att minimera risken för oförutsedda, och därmed potentiellt dramatiska, händelseutvecklingar har vi alla ett ansvar för att skapa förutsättningar för förutsägbarhet.”

  ”Utvecklingen i vårt närområde i kombination med det som sker längre bort innebär att vi måste tänka i olika dimensioner på samma gång.”

  Förhöjd självbild – någon?

  SvaraRadera
 17. @ Herr Widman

  Jag läser ditt inlägg som ett rop på hjälp att få fler att förstå hur saker och ting ligger till och därmed ansluta sig till ditt partis linje i försvarsfrågan. Att du vid något tillfälle skulle tro att det finns någon samövad o.s.v. organisation 2014 tror jag helt enkelt inte på.
  Planeringsförutsättningarna som nu ligger gör att man först måste definiera vad som kan kallas för uppfyllt förband.

  Både materiellt och personellt kommer, med dagens förutsättningar, våra förband aldrig vara uppfyllda mer än till cirka 60-75 procent.
  Detta dock först på andra sidan 2020. Dessutom gäller att alla de förutsättningar som stipuleras i olika dokument på olika områden uppfylls. Dessa borde vara väl kända i försvarsutskottet!
  Det ÖB nu påpekar i sin artikel återfinns sedan länge på olika ställen i debatten.Du får nog mer se det som att han också är i behov av hjälp.
  Han vill ha hjälp med definitioner, lagstöd och inte minst vill han stjälpa över ansvaret för de neddragningar i grundorganisationen som han anser behöver göras under 2012. Han behöver också hjälp med att förklara för svenska folket och dess representanter varför en organisation som heter IO14 inte blir klar förrän tidigast 2020!
  Han radar upp en hel del argument som alla har det gemensamt att de inte härstammar från FM.
  Läs gärna arméinspektörens olika inlägg i debatten med samma “glasögon” så framgår strategin tydligare.
  Materielanskaffningarna är heller inte nya. Dessa har vi i sann budgetanda, i vissa fall rullat framför oss, likt en snöboll i kramsnö, under väldigt lång tid.
  Materielärenden kan som du vet ibland bli väldigt långdragna från beslut till effekt.
  Hur lång tid det behövs för att bygga om en litet antal helikoptrar vet vi nu, men vi har ännu inte fått svaret på hur många decennium det behövs för att bestycka ett fartyg enligt plan.
  Både dina och herr Göranssons problem har uppmärksammats under fler år på försvarsbloggarna och i diverse dokument så de torde väl inte utgöra någon nyhet för någon som är lite insatt i sakfrågorna?
  Även om, som du säkert vet, viss klassisk militär logistikhantering är på väg att säljas ut på den civila marknaden kommer det att ta ett tag innan vi kan skörda några stora vinster av detta.
  Jag skulle vara mycket förvånad om inte du eller herr Göransson redan nu ser besparingarna som görs på underhåll, övningar m.m. Därmed sagt att vi redan nu ser en ekonomisk svaghet i systemet. FM kanske kan hålla skenet uppe till 2014??
  Ärlighet varar längst och kostar minst i det långa loppet, säger alltid min far.
  Jag är visserligen påverkad och jävig men beredd att hålla med honom.

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 18. Lägg därtill beslutet att FMV ska ta över FM logistik i sin helhet och därefter bolagisera m m. Det är ett ansvar som ni politiker tar på er. Säker på att det rullas tillbaka en vacker dag. Kanske får Widman som i andra frågor under åren snabbt byta fot.

  SvaraRadera
 19. Har lämnat replik på ditt inlägg på Newsmill med en kort redovisning över intagen organisation, bemanning och var det går att läsa om grunderna för detta. Även begreppet "försvarsmaktsorganisation" beskrivs.

  http://korta.nu/8z8ut

  Mvh
  Erik Lagersten
  Försvarsmaktens informationsdirektör

  SvaraRadera
 20. Bäste Erik,

  Jag avser naturligtvis återkomma med ett svar. Uppskattar att myndigheten medverkar i debatten i denna angelägna fråga.

  Mvh

  Allan Widman

  SvaraRadera
 21. När alliansen tillträde hösten 2006, så överlämnade den avgående socialdemokratiska regeringen pappersförband, som till sin huvuddel blott var användbara tre (3) år efter beslut om deras insats.

  Idag fem år och två moderata försvarsministrarna senare, så vill myndigheten Försvarsmakten få oss att tro att Försvarsmaktens förband är användbara om sju (7) år, d v s 2019.

  Det kan inte vara möjligt. Däremellan har ju Georgien-kriget inträffat i augusti 2008. Ett krig som var över på bara en vecka.

  - Borgliga försvarsministrar kan väl inte efter lackmus-testet i Georgien ha förlängt försvarets anspänningstid från tre till sju år?

  SvaraRadera
 22. 17:05, jo det är just det dom gjort genom att besluta om att lägga plikten vilande innan vi har en sportmössa att med annat lagstöd kunna bygga förbanden. Vi hade kunna växla upp tempot genom att tillåtas använda pliktlagen för att repöva de nya förbanden som omsätts med GSS/T vartefter de kommer in i organisationen samtidigt som vi omsätter VPL-förband med GSS/K förband.

  Under den här tiden så tvingas FM reformera personalsystemet och införa ett stödsystem som gör det svårt att arbeta effektivt under införandet. Vi tvingas införa ny officerskategori som vi inte än har bottnat i.

  Så ja, river man effektivt och begränsar möjligheterna att bygga så sitter vi i den sits vi gör nu.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 23. Widman, efter att precis ha läst Arméns utvecklingsplan så står det klart att det som kommer finnas 2014 i alla högsta grad bara är pappersförband. Nu är det verkligen dags för er att sätta fart på Försvarsmakten.

  Jag förmodar att du kan få tillgång till dokumentet. I annat fall så säg till om du vill ha det.

  SvaraRadera