tisdag 11 oktober 2011

Vända blad

Så lämnar då Generallöjtnanten Anders Lindström Försvarsmakten och posten som insatschef. När han var rikshemvärnschef fick han bland annat utreda en eventuell nedläggning av de dåvarande Militärdistrikten. Liksom i flera senare utredningar levererade Anders Lindström.

Inför debatten om Militärdistriktens vara eller inte vara reste jag personligen till Uppsala och frågade honom om landets dåvarande 60 hemvärnsbataljoner skulle kunna ledas direkt av insatsledningen? Utan att darra på epauletten svarade han ja. Något år efter att Militärdistrikten beslutades försvinna tog Anders steget upp som insatschef och generallöjtnant.

Nu ska nya regionala staber se dagens ljus år 2013. Uppgiften är bland annat just att kunna leda våra hemvärnsförband under insats. Och när Försvarsmakten - som det numera heter - vänder blad, är det kanske också logiskt att Anders Lindström drar vidare?

På Försvarsmaktens hemsida skrivs det att det är regeringen "som formellt" utser insatschef. Ja, läser man 25 § i Förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten är det regeringen som, både formellt och i praktiken, beslutar om vem som ska anställas som insatschef. Låt vara att Försvarsmakten ska lämna förslag på namn.

Den så kallade utnämningsmakten är en av få möjligheter för en svensk regering till direkt inflytande över våra självständiga, statliga förvaltningsmyndigheter. Insatschefens makt är stor och han eller hon har det yttersta ansvaret att leda våra soldater i strid. Och även om någon insatschef ännu inte tagit steget upp till ett förordnande som Överbefälhavare, kan den möjligheten inte uteslutas. Med andra ord finns det all anledning för ett aktiv och genomtänkt val från regeringens sida.

Allan Widman

13 kommentarer:

 1. Kan Ulf Håkansson göra en Mannerheim och tjänstgöra så länge som krävs?

  SvaraRadera
 2. Uppmanar Er alla att läsa chefsingengörens summering av Lindström-eran.

  Bygdemajoren

  SvaraRadera
 3. Länk till CI:s prognoser för SL: http://chefsingenjoren.blogspot.com/2011/10/nya-tider-vantar.html

  SvaraRadera
 4. Det här läste jag i kommentatorfältet på Wiseman:

  "Från säker källa kan meddelas att det var Försvarsdepartementets ledning med statssekreteraren i spetsen som beordrade Försvarsmakten att stryka KKRVA från programmet. Man är på Fö helt enkelt mycket irriterade över att akademien genomfört ett seriöst arbete med bl.a. den läsvärda boken "Till Bröders Hjälp" och även fört diskussioner med företrädare från de Baltiska länderna kring vad förklaringen innebär. FM har fått tillsägelse att "ligga lågt" i frågan. Fö har väl insett att det inte finns reell täckning för de så stolta orden i Regeringsförklaringen och de gillar inte att höra att "Kejsaren är naken", i denna fråga lika lite som i frågan om de långsiktiga ekonomiska behoven för att kunna uppnå IO 14 målsättningar i anständig tid. Allt går ju så bra enligt vårt statsråd och banbullan drabbar alla, hög som låg, om denna ljusblå bild ifrågasätts på riktigt.
  //Luttrad officer"
  http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2011/10/att-lyfta-debatten.html?showComment=1318448450966

  Det där är skäl för en försvarspolitiker som dig att gräva vidare och offentliggöra.

  SvaraRadera
 5. Hoppas att man nu samtidigt kan vara modig nog att INTE tillsätta någon ny chef insats.Har vi inte provat länge nog med DELAT ansvar mellan den sk PROD och INSATS delen? Personal på förband som får flera ordrar, (eller ibland inga när dom behövs) pga oklarheter i vem som har vilket ansvar är trötta.
  Rationaliresa FM-ledningen!
  Återskapa Försvarsgrenarna!
  Låt dess chefer ingå i ledningen av FM!
  (Att dom togs bort pga att de upplevdes för starka var väl snarare för svag ledning (av dom)).
  Respektive försvarsgrenschef torde man kunna ställa krav på att vara proffs inom eget hank o stör vilket förhoppningsvis snabbast kan leda oss framåt i det läge vi är. Ledningen ovanför försvarsgrenarna har att avväga/bedöma/besluta på framtaget underlag.
  Tillsätt inga fler generaler, rationalisera ledningen NU!
  Med vädjan/ Befäl i FM

  SvaraRadera
 6. Vänner,

  Delar uppfattningen att vapengrenarna med starka chefer bör återupprättas. Tror dock inte att detta kan lösas nu. Hindren är snarare politiska än praktiska.

  Den s.k matrisen har visat att ansvarsutkrävande är omöjligt. Och därmed är det svårt att se hur utvecklingen i stort ska vändas.

  Därför måste man förhålla sig till att en ny insatschef kommer att tillsättas och att han eller hon väljs aktivt och med stor omsorg.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 7. Det finns inte skäl att ha starka uppdelade "kungadömen" i dagens försvarsmakt. I omvärlden går man också mot mer joint. FM leds genom starka arena företrädare såväl på insats som prod sidan. Tvärtom är fortfarande arenorna för starka för att beslut ska baseras på mest rationella och effektiva förslag för hela Fm.

  SvaraRadera
 8. Allan glömde en sak:
  Jättekul att Anders Lindström fick ett toppjobb utanför FM och det är han värd. Grattis Anders!

  SvaraRadera
 9. Även jag har uppriktigt gratulerat Anders Lindström till det nya jobbet.

  Den som en gång sett sändlistorna på HKV inser emellertid att tungroddheten och bristen tydlighet i ansvarsfördelningen är ett hot mot effektivitet och i förlängningen vår försvarsförmåga. Kompetensen hos enskilda befattningshavare spelar därvid en underordnad roll.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 10. @ Allan 00:25

  Din insikt om det högsta militära ledningsorganet HKV:s dysfunktionalitet är slående.

  Frågan är då vilka möjligheter Du har att få Dina kolleger i Riksdagen att ställa de rätta frågorna till Regeringen om tillståndet i FM. Av 1 kap, §6 i SFS 1974:152 (regeringsformen) framgår:

  "6 § Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen"

  Känner Riksdagen sig trygg med hur Regeringen, genom sin myndighet FM med dagens HKV säkerställer en trygg och effektiv försvarförmåga för medborgarna, så finns naturligtvis ingen anledning till oro. Flera inlägg på Din blogg indikerar dock att åtminstone Du själv hyser tvivel...

  SvaraRadera
 11. @anonym 15 oktober 13:54

  Just det att inte ha "starka kungadömen" är ett skäl att avskaffa uppdelningen i INS och PROD.

  För markarenan kanske det finns någon mening med det, men för luftarenan är det definitivt en stor nackdel. Våra flygbaser (-flottiljer) är inte bara en fredstida produktionsplats, de är även de baser som insatsförbanden ska kriga ifrån. Uppdelningen i prod och ins är där direkt kontraproduktiv. Gudarna vete hur det skulle gå om vi blev tvungna att kriga på riktigt. Ska prod då skicka ut ett tilläggsuppdrag så att baserna håller öppet även efter ordinarie tjänstetid?

  SvaraRadera
 12. FM har alltid haft separata org för ins och prod även på den tidigare försvarsgrenstiden. Ett starkt skäl är att Ins ska vara fokuserad på operationer och taktik för att utveckla den proffessionen. Vid beredskapshöjning och skarpa lägen går order före uppdrag dvs det ska inte leda till någon fördröjning.

  SvaraRadera
 13. "Skarpa lägen" förekommer varje dag inom FV. Ändå är det produktionsuppdragen som är avgörande...

  INS och PROD är inte samma sak som GRO och KRO en gång var.

  SvaraRadera