onsdag 4 november 2009

Slutspelet börjar

Mina sagesmän inom myndigheten talar om en ökad lyhördhet och ödmjukhet inom generalitetet.

Samtidigt fortsätter de interna diskussionerna i regeringskretsen.

Vi har hört att Steg 1 och 2 inte har något med varandra att göra, även om alla förstår att så är fallet.

Ponera att Steg 2 inte kan realiseras av tekniska eller ekonomiska skäl. Vad är då argumentet att genomföra Steg 1? När inga rationaliseringar står att finna, till följd av att berget måste behållas med hänsyn till FMTN samt att all personal och teknik oreducerat måste flyttas till annan ort. En nybyggnad - ovan eller under - jord blir då ett ofrånkomligt minus om redundansen ska vidmakthållas.

På dessa frågor ges idag inga svar. Att då gå vidare mot okända och odefinierade mål borde rimligen vara uteslutet.

På fredag besöker Försvarsutskottets ordförande Kobran. Det är bra, om än något sent i processen.

Allan Widman

6 kommentarer:

 1. Försvarsmaktens telenät- och markteleförband (FMTM) ansvarar för Försvarets Telenät (FTN) inklusive de delar som passerar Hästvedas huvudanläggning och dess utpunkter.

  FMTN ska nog ses som en kreativ kompression av dessa två akronymer.

  Om det överhuvudtaget behövs något FTN efter det att all svensk reell STRIL-förmåga avvecklats är en annan fråga.

  SvaraRadera
 2. Gustav Wasa,

  Vi älskar delikatesser.  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 3. Förhoppningsvis är inte detta ett slutspel utan början på ett reellt uppvaknande: i avsaknad av en tydlig säkerhetspolitisk strategi och militärstrategisk inriktning för vårt land har diverse särfrågeföreträdare inom ledningsteknik- och IT-området länge haft fritt spelrum att spela roulett med försvarsanslaget. Detta måste få ett slut men också resultera i efterräkningar för alla dem som direkt eller indirekt har medverkat till miljardrullningen för ingenting.

  Konkret:
  1. Behovet av en luftförsvarsutredning framstår allt tydligare.
  2. Behovet att låta ett antal generaler, överstar och civila tjänstemän inom försvarsfamiljen förklara sina handlingar i lämpligt rättsligt forum har blivit uppenbart, för att inte säga övertydligt.

  Genom att för en gångs skull låta tunga beslutsfattare ta konsekvenserna av sina handlingar kan förtroendet för FML professionalism och kompetens återställas hos såväl försvarsanställda som allmänheten.

  SvaraRadera
 4. Delar helt Ane åtgärd och åsikter och som jag framfört till dig Allan och Försvarsutskottet inkl Anders Karlsson.
  Återigen stort tack till dig Allan att du driver denna fråga

  SvaraRadera
 5. Så var väl kanske jorden trots allt inte platt ändå? Upplysningens tid står förhoppningsvis för dörren! Alltjämt råder mörker hos NBF/GLC/NOC-anhängarna. Senaste tokigheten jag hörde var Sahlestrands lösning på "förmågeglappet" (flygstridsledare)- det fixas genom att utbilda nya civila dito, "vad ska dom med militär utbildning till?" Bättre upp! Jag säger; varför inte outsourca hela försvaret till civila näringsidkare? Militär utbildning för de som ska försvara landet är väl onödig? Låt militären sköta huvuduppgiften med att släcka bränder utomlands, och tänk så mkt billigare det skulle bli? (ironi?) Mycket ska man höra innan öronen trillar av! Synd bara att galenskapen kommer från en som valts att leda FM....

  SvaraRadera
 6. Salestrand skriver på EMIL (FM interna redigerade forum) idag ett försök till förtydligande angående GLC/NOC. Salestrand hänvisar bla till IML beredningen, den rapporten som helhet är ett stort skämt och bygger på en mängd antagande, den saknar hänvisningar och är otydlig. Ungefär i klass med ProdLeds försök till remiss, i GLC/NOC arbetet.
  Hela beslutsprocessen som han vidare pratar om är mycket forcerad och därmed hinner man inte med någon vidare granskning. OM Generalerna fattar beslut på det underlaget så finns det bara en väg, ett stort NEJ. För jag har svårt att tro att de vågar ha sina namn på ett projekt som INGEN, med kunskaper om Flygvapnet och Marinen, tror på, ingenting under utredningens gång pekar på vinster, vare sig ekonomiska eller operativa. Däremot kommer Salestrand genom sitt drivande av steg 1, att till del få ta på sig det ansvaret. NBF projektet har ju rullat på under hans tid som CProd, dom miljarderna hade vi kunnat få mycket mer pang för... Eller någonting överhuvudtaget. Salestrand skriver vidare att det måste genomföras en kontrollerad omstrukturering, det känns ju faktiskt bra...Har ju bara gått 1 år och 8 månader... Vi fortsätter att vänta på handlingsplanen!

  Det känns MYCKET oroväckande att Salestrand har sådan okunskap om luftstridskrafterna att han tycker de är ok med "civila" flygstridsledare. I så fall hoppas jag att SAAB ger FM flygstridsledare ett jobberbjudande... Vi är många som hade hoppat på!

  SvaraRadera