onsdag 25 november 2009

Uppropet fortsätter!

Det får nog bli fler redovisningar. När något skrivs om vertolerna anmäler sig en skur av fd besättningsmedlemmar på mailen. Idag på morgonen är det 36 färdmekaniker, besättningschefer, tekniker, sonaroperatörer, ytbärgare och en rad andra kategorier som hörsammat uppropet.

En hel del utesluter inte insats internationellt, men många pekar också på behovet av en medeltung och tillgänglig helikopter i Sverige för både sjö- och markoperativa uppgifter. Jämförelserna mellan vertolerna och de system de nu arbetar på utfaller undantagslöst till de förstnämndas fördel.

Finns skäl att erinra om de behov som uppstår vid katastrofer av typen Estonia eller större skogsbränder. Vilka resurser kommer att finnas för sådant i framtiden? Sten-Olov Hellberg, länspolismästare i Dalarna och tillika polisiär helikopterutredare, ansåg det förra sommaren nödvändigt för RPS att anskaffa en medeltung helikopter för Nationella Insatstyrkans behov. Revirhävdandet till trots ska nog även det förslaget ses mot bakgrund av Försvarsmaktens minskade möjligheter att stödja.

Den som läser Patrias Helicopters remissyttrande till helikopterutredningen inser direkt att deras uppgifter stämmer. Det är mycket precisa belopp fördelade på de olika insatser som behövs för att återstarta helikoptern. Remissyttrandet påminner nästan om en offert. Och vem har bättre underlag för sådana bedömningar än det företag som under lång tid svarat för systemet?

Helikopterutredningen lär ha besökt Patria Helicopters. Att man då inte tagit in deras uppgifter i delbetänkandet om Helikopter 4 förblir ett mysterium. Det är inte ägnat att stärka tilltron till utredningens slutsatser...


Allan Widman

2 kommentarer:

 1. Tack för att driver frågan och bryr dig. Imponerande engagemang och civilcurage och handlingskraft.
  Klart att vi skall använda det vi har istället för att skicka till skrotlådan. detta har vi betalat tillsammans och jag köper inte denna slit och släng mentalitet som finns inom försvarsmakten.

  SvaraRadera
 2. Ett skarpt insatsförband kan stampas fram ur bloggosfären fram till en gräns. Sedan måste en svensk myndighet ta vid.

  Det finns ännu inte ens ett utkast till p-tabell för förbandet "Helikopter 4 till ISAF i Afghanistan". Att publicera ett sådant här på webben vore ett sätt att ge fler möjlighet att delta i dess remissbehandling. Ju fler som ögnar igenom en p-tabell ju säkrare kan man vara att ingen kompetensprofil eller förmåga missats.

  Om Försvarsmakten inte vill befatta sig med HKP 4, så finns möjligheten att överföra denna statens materiel till Kustbevakningen och att de ges uppdraget att sätta upp ett statligt medeltungt helikopterförband för insats nationellt och internationellt.

  Kustbevakningens centrala ledning finns i Karlskrona och på Försvarsmaktens flygflottilj i närbelägna Ronneby står redan idag statens innehav av kapabel medeltung helikopterförmåga.

  Det förutsätter givetvis att militär och civil personal med erfarenhet av Vertol 107 är beredd att byta arbetsgivare. Fortsatt stöd från FMV blir enklare. Det ges sedan länge stöd från denna stödmyndighet till Kustbevakningen.

  SvaraRadera