fredag 27 november 2009

Utan helikoptrar

ÖB har en försvarspolitisk rådgivare. Jag hoppas att han (eller hon) nu funderar över hur Försvarsmakten ska återfå initiativet i debatten. Något besked måste komma. Att sticka huvudet i sanden och tro att detta ska ta slut duger inte.

Vi vill veta om vertolerna ska få komma tillbaka eller om ukrainarna ska kallas in. Både och är det bästa beskedet, men endera kanske är tillräckligt för stunden.

Uppslutningen kring Hkp 4 bara växer. Jag trodde aldrig att det fanns ett så stort intresse och genuin tillit till ett system som nu bara samlar damm.

Samtidigt hör jag om nytt flygförbud för Hkp 15. Man hittar skruvar, muttrar och andra lösa tillbehör i flygkritiska utrymmen. Om sprickorna i rotornavet hade jag redan hört.

Innebörden av detta är att Sverige idag i praktiken står utan helikoptrar på den militära sidan. Varken fyror eller nior flyger längre. Enligt ÖB har 10 B trettio säkerhetsrestriktioner. Hkp 14 står på Malmen sedan snart två år, men flyger som bekant inte. Kanske finns det mindre än en handfull 10 A som fortfarande gör tjänst.

För detta erlägger skattebetalarna runt 800 Mkr om året. Det duger inte. Nu vill jag veta hur planen att ta oss ut från detta tillstånd av overksamhet ser ut. Och jag är nog inte ensam.


Allan Widman

12 kommentarer:

 1. Vi har först för NBG 08 och sedan för vårt bidrag till ISAF i Afghanistan frågat andra länder om de vill bidra med den nödvändiga helikopterförmågan.

  - Kanske är det nu dags att vända på frågan? Finns det någon stat som vill ta emot beprövad kapacitet med två-rotor helikopter?

  I så fall, så skänker svenska staten villkorslöst hela sitt innehav av Vertol 107-materiel och beviljar all statligt anställd personal obegränsad tjänstledighet för att medfölja och som anställda av den nye operatören bruka och stödja dess användning.

  Allra bäst vore naturligtvis om amerikanska marinkåren satte upp en Charles Lindbergh Squadron och döpte maskinerna till: Spirit of Älvsnabben, Spirit of Svensksund...

  SvaraRadera
 2. Allan Widman personifierar en av krigföringens grundprinciper "Sätt upp ett mål och håll fast vid det".
  Tack för att du bryr dig.

  Helikopterflottiljens senaste 2 chefer har då inte brytt sig nämnvärt om att deras flottilj inte har några operativa helikoptrar att flyga med. HKP14 förseningen är känd sedan länge så det håller inte att skylla på.
  Ingen av dem har stått på barrikaderna och kämpat emot när våra fungerande system har avvecklats - i alla fall inte så att det har märkts.
  Den senaste chefen som i dagsläget är C PROD FV har ivrigt förespråkat avveckling av HKP4.
  Han verkar inte vilja hålla fast vid sina argument för avveckling nu när media och politiker ifrågasätter.

  Om det inte finns något bättre alternativ, vilket också måste vara politiskt och ekonomiskt möjligt finns det bara ett alternativ kvar.
  Det är att behålla och utveckla HKP4 systemet.
  Vi får se vad som kommer ut när HKV´s kvarnar har malt klart.
  Det måste också sägas att det kan bli svårt att hinna rekrytera personal (som är frivilliga att åka till Afghanistan), modifiera helikoptrar och utbilda besättningar och bli färdiga 2010.
  Tidigt 2011 är rimligt. HKP10 systemet behöver i varje fall kompletteras, 3 HKP10B räcker endast för punktinsatser.

  Gustaw Wasa´s tidigare förslag om att överföra HKP4 systemet till Kustbevakninen är intressant.
  Det skulle förmodligen inte försvåra rekryteringn - flera gamla besättningsmän jobbar redan där.
  Det är många av oss som är innerligt trötta på Helikopterflottiljen med sina knappt 200 stabsbefattningar i Linköping men inga helikoptrar som fungerar i skarp verksamhet samt HKV och FMV´s oförmåga.

  SvaraRadera
 3. Det skrivs och pratas mycket om att det blir för dyrt att ha flera olika helikoptersystem. Jag pratade för ett par år sedan med chefen för helikoptrar inom Tysklands motsvarighet till FMV. De hade erfarenhet från sina gamla system (t ex motsv hkp3/11 och hkp9) och sitt nya system "Tiger". Han sa "ni kan ha hur många olika gamla system som helst, det är när ni skaffar ett nytt system (hkp14) som det blir dyrt".

  Behåll hkp4 systemet (och hkp10) även när hkp 14 införs!

  SvaraRadera
 4. Det som ingen verkat förstå är att helikptrar inom ISAF-styrkan är en gemensam resurs.
  Bara för att svenska helikoptrar är på plats innebär inte det per automatik att svenskarna har bättre medivac.

  Nästa gång svenskar skadas så kan det vara så att de svenska helikoptrarna är upptagna med att flyga tyskar, finnar, holländare eller någon annan nation.

  Visst är det så att den totala medivackapaciteten, inom ISAF, ökar om Sverige skickar helikoptrar men man bör ha klart för sig att de inte är öronmärkta för svensk personal.

  Jag tycker också att helikoptrar ska ner till Afghanistan men i så fall med ett hållbart koncept som inte måste tas tillbaka om två år för att skrovets totala flygtimmar är förbrukade!

  Allan Widman borde skämmas för att slänga ur sig uttalande som är till el utan grund och i sin helhet inte sanna. Lekamannen bör hålla sig på lekplatsen och låta de som är sakunniga avgöra vad som är vad.

  SvaraRadera
 5. Hkp 14 är för övrigt inte levererad till FM i skrivande stund. FMV genomför fortfarande tester och det är alltså en annan myndighet.
  Något som Allan Widman bör vara medveten om.

  Är allt en jakt på medialt utrymme eller är ni, Allan Widman, genuint berörd av frågan?

  SvaraRadera
 6. a) Är det särskilt troligt att svenska helikopterindivider av typ HKP 4, som idag flugit runt åtta tusen timmar om ytterligare två år kommit upp i Vertol 107:s maximalt loggade över femtio tusen timmar?

  b) Vem och var har det påståtts att HKP 14 är levererad till Försvarsmakten?

  FMV har tagit leverans och haft en individ HKP 14 stående utan att flyga i två år. SOU 2009:67 skriver att Försvarsmakten i år kommer att ta leverans av en version av HKP 14 med begränsad förmåga.

  De sammanlagt 18 individerna av typ HKP 14 är i fråga om såväl hård- som mjukvara världens idag mest särpräglade pågående leverans av militär helikopter. HKP 14:s förhöjda kabin har till skillnad från den ordinarie flygkroppen, som beställts i över fem hundra exemplar inte testats i vindtunnel.

  SvaraRadera
 7. Oskar,

  Tror inte att jag någon gång yttrat att svenska hkp är exklusiva för svenska soldater inom ISAF eller att hkp 14 är levererad till FM.

  Vad beträffar jakt på medialt utrymme har Du en poäng. Gång på gång har jag försökt skapa detta till fyrornas fromma. Och se, denna morgon kräver, enligt SvD, försvarsministern för första gången besked om vertolerna.

  Jag har inget emotionellt förhållande till dessa helikoptrar, men jag vet att de inte kommer att göra någon besviken.


  Allan Widman

  SvaraRadera
 8. Gustav: Försvarsmakten tvingades tyvärr för några veckor sedan ta emot de två första trots att de är obrukbara.

  SvaraRadera
 9. Wiseman: Vem tvingade FM till detta?

  SvaraRadera
 10. Wiseman:
  1. De HKP14 som står i Linköping är inte levererade till Försvarsmakten.
  2. Obrukbara är ett subjektivt uttalande. Försvarsmakten var från början införstådd med leveransförseningar av HKP14 FOC och föredrog då IOC för att succesivt bygga upp förmåga. Precis som övriga nationer som beställt NH90.

  SvaraRadera
 11. MagnusB: Bra fråga.

  Grinig: Jag hoppas du har rätt på 1 eftersom det är det som gällt tidigare. Uppgifter till mig från källa som jag värderar högt gjorde dock gällande motsatsen.

  SvaraRadera
 12. Det brukar vara ett festligt tillfälle när kvalificerad materiel överlämnas. Generaldirektörer, vederlikar och försvarsmusiken hedrar med sin närvaro, så helt i skymundan kan det väl knappast ha passerat?

  - Finns det någon av kvinna född, som vet om och i så fall när Försvarsmakten tar leverans av sin första HKP 14?

  HKP 14-systemet beräknas idag klara ubåtsjakt med maximalt fem enheter år 2020, om vi omedelbart beställer ett vapenpaket. Det har redan diskuterats att skära ner antalet så kallade sjöoperativa uppdragsmoduler till färre än fem.

  Till dess vi beställt vapen, så utvecklar svensk försvarsindustri ett taktiskt ledningssystem (TMS) till HKP 14 utifrån specifikt svenska krav på ubåtsjakt och antaganden om vilka vapen, som TMS i framtiden ska hantera.

  HKP 4 är fortfarande godkänd för fällning av Sjunkbomb 51 och Torped 45.

  - Med vilka skall utvecklingen av TMS successivt avstämmas när svensk kompetens i luftburen ubåtsjakt sedan en längre tid inte praktiseras?

  Finns det i ytterligare tio års tid ett kompetenscentrum i luftburen ubåtsjakt inom Helikopterflottiljen, som vårdar kunnandet från HKP 4-epoken?

  SvaraRadera