onsdag 18 november 2009

Anders Lindström: "Vilken helikopter som helst är långt bättre än ingen helikopter alls..."

Ska man tro DN har Försvarsmakten, under det år som gått från att man lovade undersöka alternativa möjligheter att tillföra helikopterförmåga, inte givit FMV något uppdrag att undersöka möjligheter att hyra eller leasa utländska helikoptrar, med eller utan besättning.

Andra länder, som USA och Kanada klarar detta och prioriterar uppenbarligen målet för verksamheten; att snabbast möjligt ta skadade till sjukhus. En skadad soldat lär knappast bry sig om helikoptern eller dess besättning är svensk eller ukrainsk. Det goda får aldrig bli det bästas fiende.

Idag på morgonen i radion med Anders Lindström. Det är svårt att bemanna den främre kirurgiska förmågan (FKF:n). Personligen tror jag det är tid för myndigheten att utvärdera den här verksamheten. Under de två som gått hur många gånger har den varit fullständigt bemannad? Hur ofta har den stått på rätt plats vid rätt tillfälle i vårt vidsträckta område? Tror att det finns en avgörande förmåga, och den stavas helikoptrar.

I eftermiddag eller ikväll ska riksdagen hålla sin debatt med anledning av Afghanistanpropositionen. I morgon blir det beslut. De klentrogna talar om "ansvarsfullt" återtåg. De kommer de förr eller senare att få äta upp.


Allan Widman

1 kommentar:

 1. Även om förre ÖB uttryckligen förbjöd nyttjandet av backspeglar känns det, mot bakgrund av det senaste årets negativa utveckling av säkerheten inom ISAF, angeläget att erinra om den offentliga utfrågning beträffande förhållandena i Afghanistan som den 4 december förra året avhölls i försvarsutskottet.

  Nedanstående citat - av utrymmesskäl något förkortat - är hämtat ur den rapport från utfrågningen som finns publicerad på riksdagens hemsida och återger insatschefens svar på Åsa Lindestams (s) fråga om hur bekymret med de uteblivna medevachelikoptrarna skall hanteras:

  Anders Lindström, Försvarsmakten: ”Sjukvårdsberedskapen i Afghanistan är alltid en allvarlig fråga för oss som ska ge resurserna och för förbandschefen på plats. Vi har successivt anmält och diskuterat utnyttjandet av tyska helikoptrar. […] Vi har successivt tillfört splitterskyddade ambulanshelikoptrar och en framflyttad kirurgisk enhet för att säkerställa att den som är förbandschef på plats kan avgöra vilken profil han har i sina uppgifter kopplat till hur väl det ser ut och hur han kan använda sina resurser. Vi kan inte föra in hundraprocentiga resurser på det sätt det skulle vara i Sverige.

  Vi tycker också att förseningen med helikoptern är allvarlig. Jag sade just till en kollega till dig i försvarsutskottet att vi kommer att göra utvärderingar. Jag tror att det är fråga om en form av treenighet. Vi kan själva ha lagt på för höga krav, att man ska kunna göra allting. Vi hade en flygbar helikopter, och sedan ska en Medevacförmåga läggas på. Det är möjligt att vi gick för högt i våra krav. Annars hade vi haft helikoptrar på plats redan nu. Bara att ha en helikopter på plats hade varit så mycket bättre. En helikopter med en läkare i hade varit så mycket bättre. En helikopter som kan göra allt hade varit bra.

  Vi har inte följt upp från industrins sida, Materielverket, vad som har skett. Sedan har något skett utom vår kontroll som har att göra med konstruktionen av helikoptern och den här varningen har kommit. Det har vi rapporterat till vår uppdragsgivare regeringen.

  Vi har ett bra stöd av de tyska helikoptrarna. Jag känner inte att jag ger en signal att vi äventyrar våra soldaters – män och kvinnor – möjligheter att tjänstgöra i Afghanistan med de resurser som finns nu. Däremot kommer vi fortsatt att skyndsamt jobba för att se om det finns ett annat alternativ att få fram helikoptrar. Nu vilar vi på tyska helikoptrar, och just nu har vi ett bra stöd av norska helikoptrar. […]

  Jag vill inte negligera frågan. Vi tittar på den noggrant från vår sida. Men jag brukar alltid vara ärlig. Afghanistan är Afghanistan. Det går inte att säga att det ska finnas helikoptrar dygnet runt. Vädret kan vara sådant. Det finns begränsningar för tyskarna, och det finns även begränsningar för norrmännen och det kan finnas begränsningar för svenskarna. Det är därför chefen på plats måste avgöra hur man bör genomföra vissa operationer om man uppfattar att det är ett dåligt underrättelseläge eller en riskbild.”

  Allvarligt - är det någon som förstår vad karlen säger?

  Länk till rapporten: http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3777&doktyp=rfr&dok_id=GW0WRFR7&rm=2008/09&bet=RFR7

  SvaraRadera