tisdag 24 november 2009

Luftförsvarsutredning

Som någon kanske märkt har det varit tyst på bloggen ett par dagar. Det beror på att Folkpartiet Liberalerna haft landsmöte i Växjö från torsdag till och med söndag. Många beslut fattades, men ett hade särskild betydelse för mig.Det gäller naturligtvis frågan om en Luftförsvarsutredning. I ett särskilt uttalande biföll Landsmötet en motion med sådant krav signerat Jens Pettersson, Hans Lindblad och undertecknad. Därmed är tillkomsten av en luftförsvarsutredning nu officiell politik för Folkpartiet Liberalerna, med vidhängande potential att bli dito för regeringen.Som väl de flesta vet är bakgrunden till motionen tillståndet i vårt stridsflyg. Kvalitativa och kvantitativa brister ifråga om vapen och sensorer. Halvering av antalet flygtimmar på bara fem år. Potentiell avsaknad av hemlig och säker stridsledning. Skrotat krigsbassystem. Lägg därtill förestående beslut om omfattande förmågelyft och anskaffning av nya radarjaktrobotar.Eftersom betydande ökningar av försvarsanslaget synes utsiktslösa kommer vi att ställas inför svåra avvägningar som kräver strategisk överblick och omsorg om förmågor.Sverige är berömt bland annat för sitt utredningsväsende. Det borgar för sakliga beslutunderlag och stor öppenhet. En omistlig del av vår representativa demokrati.En annan utredning som fått förnyad aktualitet är veteransoldatutredningen. FS 17 som nu börjar återvända från Afghanistan är kanske den kontingent som upplevt fler traumatiska händelser än någon annan sedan det tidiga 90-talet. Av det erbjudande om anställning, som ganska generellt riktades till soldaterna tidigare i höst, lär det inte bli så mycket. Men förhoppningen är att Försvarsmakten nu tagit höjd för att erbjuda ett omhändertagande som står i proportion till dessa män och kvinnors upplevelser.Vill för övrigt på nytt påminna om uppropet för 4:orna. I morgon eftermiddag ska jag summera.

Allan Widman

9 kommentarer:

 1. En luftförsvarsutrednming tror jag välkomnas i många läger. Personligen tycker jag att detta fokus på utlandsuppdrag har inneburit att vi glömt bort försvaret av Sverige. Grundtesen i tidigare beslut om internationella förmågor är att grunden ska vara att kunna verka nationellt, men att fårmågan även ska kunna användas internationellt. Det får inte vara så att den internationella förmågan totalt utplånar den nationella.

  Vårt vägbassystem är trots modern sensor och analysteknik i kombination med precisionvapen det bästa verktyget för det nationella luftförsvaret. Minskar också behovet av lufttankning för att kunna verka över Sverige. För att inte tala om möjligheterna till snabb ombeväpning, vilket få andra flygplan förutom möjligtvis USMC Harrier och framtiden JSF klarar av.

  Tilläggas bör att en ordentlig utredning även bör innehålla komponenten luftvärn. Då framför allt system motsvarande Rb 97/Rb 23.

  SvaraRadera
 2. Kvalificerat luftvärn, d v s inte låtsasluftvärn som rb 70 med dagerförmåga och i ett fåtal fall tveksam mörkerförmåga, är ett grundläggande krav för ett luftförsvar.

  Lufttankning är inte användbart i scenario för nationellt försvar. Det kostar alldeles, alldeles för mycket resurser i form av eskort, varvid våra flygstridskrafter inte kan göra annat än skydda macken. Hör man någon förespråka lufttankning för att det är bra för försvaret av Sverige, bör man verkligen dra öronen åt sig.

  Ytterligare ett exempel på hål i huvudet är att man i den s k flygvapenövningen nästa år planerar att basera på den då nerlagda basen Uppsala. Det vittnar om vikten av basmöjligheter i Stockholmsområdet. Detta skulle säkert också en LFU visa.

  SvaraRadera
 3. Widman,
  Varför avgränsa en eventuell utredning att gälla enbart luftförsvar?
  Din argumentation äger minst lika stor giltighet när det gäller sjöförsvar i allmänhet och ubåtsjaktförmåga i synnerhet.

  SvaraRadera
 4. Simplicio,

  Jo, så är det att det finns brister och vädringsbehov lite överallt. Om ett par veckor ska ju två Visbykorvetter levereras till FM enligt plan (först provskott robot 15 dock)och vad beträffar luftburen ubåtsjakt så kommer vi att vara utan den det kommande decenniet. Allt detta är illa och jag utesluter inte en motsvarighet till LFU inom Marinen, där NGU också är under uppsegling och sjöinfo bat under omorganisation.

  Men att ro hem ett krav på LFU är inte enkelt. Jag har jobbat med frågan i snart ett år och är ännu inte i mål. Om det lyckas blir det naturligtvis enklare att åstadkomma motsvarande ifråga om sjöförsvaret.

  Chefsingenjören vill att, precis som i LFU 67, det markbaserade luftvärnet också ska ingå. Mot detta har jag inga invändningar.


  Allan Widman

  SvaraRadera
 5. Allan, trägen vinner! Förespråkarna för en LFU når snart en kritisk massa. Inom kort lär bevisbördan vara omvänd: Motståndare till LFU måste förklara varför inte, istället för att enbart förespråkarna behöver motivera sig.

  SvaraRadera
 6. Ett tips till dig Allan är att begära ut TOEM för strilbataljonen och läsa in dig på vilken ambitionsnivå man sätter och vad man anger som dimensionerande fall. Det borde vara bra underlag för en del frågor i riksdagen...

  SvaraRadera
 7. Som utbildad på Luftvärnsystem 90, har jag mycket liten förståelse för hur man kan prioritera en litet portabel Rb70 robot mot en kompetent Rb90 som kan verka oavsett tid på dygnet och i värsta fall utan annat underrättelsestöd.

  Jag känner inte till beslutet kring vägvalet, men jag träffade på en utredare som med övertygelse i rösten sa att Rb70 hade mörkerkapacitet. Visa mig den!

  I sammanhanget skyddar jag hellre ett objekt med ett antal eldenheter med två robotar i rören än med en stackars soldat som sitter och fryser på en pall utan möjlighet till eldberedskap.

  SvaraRadera
 8. Idag gavs jag möjlighet att yttra mig över remiss om handlingsplan för "Steg 1". Ca 50 talet sidor med blandade påståenden om hur genomförandet av Steg 1 på bästa sätt synkroniseras och genomförs. Som ytterligare lök på laxen saknades viktiga delar för att skapa en sammanhållen och logisk helhet.

  Det som upprör mig mest i detta och som visar på vilken skakig grund dessa beslut vilar på är den tiden som tilldelades mig, som en av många, sakkunniga i dessa frågor. Del av en timme! Ca 13.15 damp denna hög ned i min mailbox och vid pass 14.00 skulle svar levereras!

  Hade det inte varit för de stora värden som här sätts på spel hade det hela bara varit skrattretande!
  IG är ett ord man dar sig till minnes från den glada aspiranttiden.

  SvaraRadera
 9. Jag måste få fråga om du har ändrat uppfattning i frågan om luftförsvarsutredning? Anledningen är att jag idag läste i riksdagens betänkande för försvarsbudgeten att riksdagen inte bara avslår en motion om en luftförsvarsutredning, utan också i princip säger att en sådan är onödig.

  /Karl

  SvaraRadera