tisdag 27 oktober 2009

Tala är guld

Idag Karlbergs slott i Stockholm. AFCEA hade jubileum och inbjöd även alternativa röster.

NBG var enligt Försvarsmaktens forskningschef, Mats Olofsson, en utmobbad företeelse. De drygt 200 designregler som sammanställts för en eventuell uppbyggnad i framtiden av ett NBF var inte att förakta. En representant från FMV ville även komma med förslag på hur skattebetalarna skulle få återbäring på sina två investerade miljarder. Sådana mottages givetvis tacksamt, förutsatt att inga nya insatser är nödvändiga.

Samtidigt måste jag redovisa hur besluten om Hästveda fattats i FM. Totalt är det fem olika dokument som vi måste förhålla oss till. Först FMUP. Sedan VU09 och en komplettering till denna. Därtill ett antal andra beslut och order med olika beteckningar.

Genomgående hänvisar de olika besluten tillbaka till FMUP, men frågan är om denna "plan" verkligen representerar ett skarpt myndighetsbeslut. För en utomstående tycks det hela vara ett "blame game" där ingen egentligen vågar teckna firma.

En sak är dock uppenbar efter genomgång av samtliga dokument. Steg 1 och 2 har en tydlig relation i samtliga dokument. Man vet vart man vill komma och stegen hänger ihop. Att ansvarig minister sedan inte vill låtsas om detta är en annan femma. Den som hör av sig kommer att få samtliga bifogade filer per mail.

Till sist fd partiledaren och statsministern Göran Persson, som nu har mage att låta krokodiltårar falla över svensk försvarsindustri. Under hans tid decimerades antalet insatsförband på ett sätt som får Per-Albin att framstå som synnerligen modest. Han prioriterade alltid verkstadsjobben och de vita rockarna framför försvarsförmågan. Han struntade blankt i det operativa och utlyste själv den "strategiska time-outen". Men nu har han hamnat i sitt rätta element. Han må ogilla upphandlingar i konkurrens, men säljer gärna sig själv till högstbjudande. Staten och kapitalet.


Allan Widman

17 kommentarer:

 1. FMUP är inget officiellt FM-dokument. FMUP är en handling för FM-intern styrning. Vad jag vet är FM bara ålagd av statsmakterna att producera två (2) officiella dokument: Perspektivplanen och årsredovisningen. Så hur kan ett papper med statusen "intern arbetshandling" (om än aldrig så viktigt) bli ett officiellt beslutsdokument för strategiska vägval av denna dignitet?

  SvaraRadera
 2. De drygt 200 s.k. "designregler" för FMLS 2010 (alltså NBF) som gavs ut i slutet av 2007 höll inte måttet. FMV kunde inte använda dem för att värdera om tekniken till NBF-lekstugan i Enköping kunde realiseras.

  Inte konstigt att Olofsson tycker att NBF är "utmobbat" - det är han som har godkänt många av dessa fakturor på miljontals kronor för ingenting. Men mycket är inte samma som bra. Oftast räcker det med en enda designregel: Keep It Simple, Stupid.

  SvaraRadera
 3. Av de 200 designreglerna används en del redan i dag, i olika omfattning beroende på system.

  @Ane Syftet med designreglerna var och är inte att värdera teknik. Designreglerna syftar till att dokumentera principer för hur tekniken ska användas.

  En stor del av designreglerna fastställer designprinciper som är mer eller mindre självklara. Värdet av att de är fastställda, är att det blir svårare för kreativa ingenjörer att bygga system som isolerar informationen i det enskilda från andra system. Något som tidigare, och i viss mån nuvarande, leverantörer av ledningssystem gjort.

  Men det är klart, om man (som en del StriC-personal) vill säkerställa att det egna skrået ska ha monopol på tillgång till viss information, kan designreglerna från Ledsyst-utvecklingen vara ett hot.

  SvaraRadera
 4. Alsven!

  Du får gärna förmedla vilken information du anser att en del StriC-personal vill ha monopol på?

  Vi kan redan idag skicka luftlägesinformation till de som behöver de, det behövs ingen ny, dyr och nybyggd svensk särlösning.
  Om de nu har gått så bra för LedsystT (som heter något annat nu förmodar jag...), så borde de väl finnas någon operativ effekt presenterad? Framförallt med tanke på prislappen hittils.
  Det handlar om att man på rätt nivå ska ha tillgång till information för att leda tex gemensama operationer. Det handlar om att kunna samverka med andra nationer och myndigheter, på rätt nivå!

  SvaraRadera
 5. NBF-hydran har sedan starten bytt namn, skepnad och finansieringsform i ungefär samma takt som vanligt folk byter kläder, allt för att inte upptäckas på den politiska nivåns radarskärm och för att kunna fortsätta ett dödsdömt projekt.

  Så var i organisationen sitter egentligen "kramarna"? Är det bland särfrågeföreträdare som vill skapa systemkollaps i fungerande befintliga system genom att realisera kostnadsdrivande våta teknikdrömmar? Eller bland professionellt stril- och ledningssystemfolk som vill se systematik och successivt operativt införande av stabil ny teknik i takt med att ekonomin och de operativa behoven medger det?

  Alsven, du vet svaret.

  SvaraRadera
 6. Alvsven,

  Men om jag inte misstar mig så skulle NBF-satsningarna i det tidiga 00-talet leverera demonstratorer. Det låter mer handfast än designregler.

  RMA och NCW var kraftfulla akronymer, nu tycks vi leta efter dem med mikroskop.

  Allan Widman

  SvaraRadera
 7. En gång i tiden var ledningssystem i försvaret lika med fetpenna, oleat och plottinglottor. Huruvida någon kontorsmatrielleverantör tjänade grova pengar låter jag vara osagt.

  Manuella system kunde bara samtidigt hantera begränsade mängder med information. De var inte direkt optimerade för topprestanda. Men de var flexibla när de ställdes inför nya uppgifter och robusta när de utsättes även för oväntade påfrestningar.

  Idag är alla ledningssystem inklusive automatiserade stödsystem för verksamhetsledning (t ex PRIO) beroende av exakt hur deras kravspecifikation en gång i tiden formulerade vilken uppgift, som skulle lösas samt ofta också hur. Mycket här i världen kan hanteras genom en långt driven datorisering, men allt är kanske inte direkt lämpligt?

  Det är långt ifrån säkert att en befintlig synnerligen kvalificerad, lyckosam och egenutvecklad programvara i efterhand kan anpassas det allra minsta.

  Svenska flygvapnet har sedan en längre tid i interoperabilitetens namn övergått från den svenska militära särlösningen med metriska enheter till vad som gäller i resten av flygvärlden, nämligen fot och knop. Likväl så måste alltjämt luftbevakare och flygstridsledare omvandla mellan enheterna på en papperslapp, som är fasttejpad på STRIC-terminalens skärm.

  Svårigheterna med att vidmakthålla datoriserade ledningssystem är således inte bara att fånga en operatörs successivt ökade yrkesskicklighet och reducera dennes beprövade erfarenhet (lessons learnt) till regler, som kan programmeras in i uppgraderingar av systemet. Som exemplet ovan illustrerar kan synbarligen mycket enklare omvärldsförändringar vara nog så svåra.

  Den mest kostnadsdrivande faktorn för vidmakthållande av Försvarsmaktens informationssystem torde vara IT-världens generellt sett höga omvandlingstakt. Till och med programmeringsspråk har en begränsad livslängd.

  Vid övergången mellan JAS 39A/B och JAS 39C/D så byttes centraldator och språk från Pascal till ADA. Systemets potential ökade därmed, men redan realiserade och operativa funktioner kunde inte ärvas av tredje delseriens flygplan. Det kommer därför att ta ytterligare ett tag innan man-maskin interfacet (MMI) på JAS 39C/D är fullt moget och riktigt användarvänligt.

  Ett annat exempel är de våtfilmskameror, som flyttats mellan spaningsversionerna av Draken, Viggen och nu senast den svenska egenutvecklade spaningskapseln (SPK 39) till JAS Gripen. Väl beprövad våtfilmsteknik har kunnat tillvaratas och optiska kameror har fortfarande överlägsen prestanda i ett antal avseenden jämfört med elektroniska.

  Ovanstående torde vara ägnat att öka respekten för fungerande informationssystem vare sig de är manuella eller automatiserade samt uppmana till sådana framtida lösningar, som staten kan vidmakthålla med stort oberoende av den ursprunglige leverantören och dennes lösningar.

  Det är ju inte säkert att varken företaget eller dennes produkter överlever så länge, som Försvarsmakten har operativ nytta av en från början väl implementerad operativ funktion.

  SvaraRadera
 8. ¤Gustav Wasa

  Flygstridsledare och luftbevakare har i flera år kunnat få fot och knop presenterat på sin skärm! Det är inbyggt i C2StriC, och vi kan växla mellan meter och fot under drift, om de skulle behövas. Så lite bättre faktaforskning krävs innan förhastade slutsatser dras. Så har vi lärt oss något idag också!

  SvaraRadera
 9. I Björnen 2009-03-25 så satt det papperstabeller med översättning mellan fot och meter på alla STRIC-skärmar.

  Det var synnerligen lugnt den onsdagen och någon förklaring fanns icke till varför det så var.

  SvaraRadera
 10. Gustav Wasa:

  Att en dator kan visa både fot och meter är en sak. Att en människa som är uppväxt med meter behöver lite stöd för att "förstå" hur mycket t ex 20000 fot är är något helt annat...

  För övrigt har du helt rätt i att det kostar mycket tid och pengar att utveckla IT-system. Vad som kostar mest pengar är när "någon" tycker att det är bra att börja om från början istället för att bygga vidare på det man redan har. Det kan på papperet verka vettigt, "nu slipper vi gammalt lappverk och kan bygga direkt enligt den nya metoden", men i verkligheten innebär det oftast att det tar lång tid och kostar ofantligt mycket pengar att komma tillbaka till den funktionalitet som "det gamla omoderna" hade...

  SvaraRadera
 11. a) Kan man från en och samma C2StiC-terminalplats samtidigt leda JAS 39A/B med inmatning av höjd i meter och JAS 39C/D med inmatning av höjd i fot?

  b) Kan man från en och samma C2StiC-central samtidigt leda JAS 39A/B med inmatning av höjd i meter och JAS 39C/D med inmatning av höjd i fot?

  Jag förutsätter att man samtidigt från två skilda centraler till exempel Björnen kan leda i meter och från Blue Shark i fot. Det kräver ju ingen integration av "metric & imperial units" i ett och samma system.

  SvaraRadera
 12. Gustav Wasa:

  Bra fråga. Fast å andra sidan på väg att bli helt irrelevant eftersom 39A/B är under utfasning.

  För övrigt så finns inte Björnen längre. I dessa interoperabla tider så är den numera Grizzly. ;-)

  SvaraRadera
 13. Åtminstone JAS 39B borde behållas, då kunde:

  a) På traditionellt vis från marken kommuniceras på nationell svensk datalänk med svensk flygförare i framsits utan att bryta mot av MUST stipulerat regelverk.

  b) På interoperabelt vis kommuniceras på Link-16 med baltisk militär i baksits. Denne kan ju som medborgare i en Natostat bli "cleared" för att använda skarpa beredskaps- och krigsnycklar till Link-16.

  SvaraRadera
 14. Man kan på respektive operatörsplats välja meter och fot, dvs man kan leda A/B, C/D samt sk60 i samma anläggning. Man kan av flygsäkerhetsskäl inte blanda meter/fot, inom samma övning!
  Inom snar framtid kommer vi att kunna presentera både meter och fot samtidigt på skärmen.

  Grunden är att vi samverkar med civila flygtrafikledningen på fot, och vissa flygplan fortfarande kör med meter, därav måste flygstridsledaren separera till civil trafik i meter. Vissa A/B divisioner kör med fot, och har så gjort i många år.

  SvaraRadera
 15. Självklart leder Blue Shark tjeckiska, ungerska, sydafrikanska och snart också thailandska flygförare i JAS 39A/B med angivande av fot.

  Denna debattråd illustrerar hur tids- och kostnadskrävande det är att vidmakthålla infrastrukturen för ett luftförsvar.

  Alldeles särskilt så som exportaffärer och deras krav på ledning i svenskt luftrum är närmast omöjliga att planera för i förväg. Mest sannolikt så blir det "business as usual" även i framtiden.

  Det går därför inte att sätta upp ett "optimalt slutmål" för våra ledningssystemansträngningar. Det är resan som är mödan värd.

  SvaraRadera
 16. Även MI har nu anslutit sig till GLC/NOC motståndarna. Verkar troligt att de förändringar som genomförts i steg 1 kommer bli cementerade, vilket kanske lämnar en del övrigt att önska. Kanske dags att även ta sjöinfosystemets problematik på allvar...

  SvaraRadera
 17. När man ropar på bloggen får man svar. Och kan behöva rätta vad man skrivit.

  - Vad kostar det att gå över till Link-16?

  Jag vet nog lika lite som någon annan vad det i slutändan verkligen kommer att kosta. Erfarenhetsmässigt blir det ofta dyrt när utrustning, som är omgärdad med speciella restriktioner ska hanteras, installeras och kanske också integreras med andra system.

  Om Link-16 ska användas för nationellt territoriellt försvar, så krävs ett rimligt rikstäckande och robust marksegment av infrastruktur.

  RAKEL-nätet med TETRA-teknik i ungefär samma frekvensband, som Link-16 uppskattades, innan det drabbades av förseningar och problem, kosta två miljarder kronor att upprätta.

  TETRA är långt mer av hyllvara än Link-16 och RAKEL ska också utnyttja befintliga antennbärare. Men självfallet behövs det långt fler basstationer för att få täckning på marknivå för RAKEL än om man nöjer sig med god täckning för Link-16 ner till ett par hundrameters höjd.

  Till skillnad från luftförsvarets traditionella datalänkar, så kan Link-16 i Sverige komma att användas också av försvarets helikoptrar, luftvärn och marinens fartyg bland annat för identifiering av flygande mål innan bekämpning. Det kan följaktligen finnas operativa behov av täckning också under "normal flyghöjd" i ett antal prioriterade områden i lite olika landsändar.

  Alla pengar (och lite till) som inte går åt till att bygga ut radiokullar med Link-16 kommer nog att gå åt till att köpa MIDS-terminaler till JAS 39 Gripen. Minns att de tvåhundra FR90-terminalerna kostade miljardbelopp och MIDS-terminalens pris är nog av samma storleksordning. Fysiskt är de senare till och med större.

  Det är således en ansenlig investering, som nu anträddes varför det är av yttersta vikt att det blir också reell nationell operativ effekt i slutändan. Inget mindre än krigsduglig stridsekonomisk väpnad förmåga är godkänt.

  Den ansvarige myndighetschef, som med samma lättsinne investerar stort i Link-16 med MIDS, som dennes föregångare gjort i FR 90 påtar sig ett stort ansvar.

  Om det skulle visa sig att vi inte i förväg säkrat vår försörjning av beredskaps- och krigsnycklar till kryptot i Link-16, så är det en myndighetschefs ansvar om denne inte i god tid innan anmält detta förhållanden till ansvarigt statsråd.

  SvaraRadera