torsdag 8 oktober 2009

Steg ett och två...

Någon skriver att det som för alla är bekant som steg ett och steg två inte har med vartannat att göra. De hänger uppenbarligen inte samman. Därför behöver steg ett inte underställas politiskt beslut, medan det omvända dock gäller steg två.

Riksdagens beslut var:

”Inom Försvarsmakten pågår en utredning om en gemensam lägescentral (GLC). Eventuella genomgripande förändringar av dagens organisation kopplade till detta bör ske efter godkännande av regeringen.”

Objektivt sett är frikopplingen mellan steg ett och två ganska märklig. När steg numreras brukar det antyda att de hänger samman, att de leder någon vart och beskriver en resa, och ibland rentav ett mål.

Hästveda svarar ledningsmässigt för merparten av vår flygtidsproduktion. Därmed kan en mer "genomgripande förändring av dagens organisation" inte upphittas, ens teoretiskt.

Ingen kan överpröva Riksdagens tolkning av dess egna beslut.


Allan Widman

5 kommentarer:

 1. Detta är saxat ur Försvarsministernsblogg.

  "Försvarsmaktens arbete bedrivs i två steg.

  Det första steget, som är myndighetens ansvar att besluta om, innebär att sjö- och luftbevakning, inklusive flygstridsledning koncentreras från fler till färre redan befintliga anläggningar. Detta första steg är inte skapande av en gemensam lägescentral (GLC), utan rationaliseringar inom ramen för nuvarande insatsorganisation för att enligt Försvarsmaktens bedömning nå en bättre kostnadsstruktur och ökad effektivitet."

  Kan man tolka det på mer än ett sätt?

  SvaraRadera
 2. Så vad innebär det här Allan?

  Jag är en sedan länge intresserad följeslagare av din blogg och arbetar själv som civilanställd inom Stril-facket. Kan inte låta bli att alldeles för ofta förvånas över försvarsmaktsledningens märkliga beteende. Frågan är nu vad det här innebär att du som politiker pekar på ovanstående, men ändå verkar försvarsmakten (som vanligt) fullständigt strunta i givna regler och istället köra sitt race.

  Är riksdagens beslut bara en verkningslös papperstiger eller är det någon politiker som faktiskt har ryggrad nog att ta ÖB i örat och tala om vad som gäller?! Jag kan inte förstå att FM år ut och år in - trots enorma mängder av kritik från bland annat riksrevisionen - fortsätter att göra sin grej, på sitt vis, utan hänsyn till de folkvaldas beslut.

  Kan tyvärr inte göra annat än att sucka tungt och uppgivet åt denna cirkus som tillåts pågå.

  SvaraRadera
 3. @ roYal me och upplysningsvis för övriga.
  Ja! Förutom tolkningen att steg 1 beslutas av FM är den uppenbara tolkningen att generalerna nu även har lyckats föra försvarsministern bakom ljuset (ÖB och FVI är redan på läktaren). Steg 1 har inget att göra med steg 2...??!! Hur kan någon överhuvudtaget gå på en sån lätt fint? Naivt patetiskt! Megasuck.... det hela suger fett!

  SvaraRadera
 4. För att citera en av officerarna som deltager i arbetet med att ta fram beslutsunderlaget avseende GLC: "Det här förslaget/projektet är så substanslöst, så att man måste försköna det man återger för att det ska verka rimligt och trovärdigt. Skulle man berätta exakt hur illa det är, skulle folk tro att man hittade på...!"

  Personalen i Hästveda har nu väntat i ett och ett halvt år utan svar på varför landets mest produktiva anläggning ska stängas och utan att något beslutsunderlag kunnat presenteras. Samma underlag har begärts av de som arbetat med att bereda det eventuella genomförandet av "Steg 2", men utan framgång. Kan det vara så att det inte finns något beslut? Om det finns ett beslut borde det, enligt Myndighetsförordningen, finnas en handling som beskriver vad beslutet innebär o.s.v. Dessutom borde man kunna redovisa riskanalyser enligt Arbetsmiljölagen och enligt RML (Regler för Militär Luftfart), för att inte tala om de krav som ställs enligt MBL?

  Tolgfors beskriver åtgärden som en rationalisering. Som skattebetalare skulle det vara intressant att få veta hur man lyckas motivera avveckling av Försvarsmaktens bäst skötta bergrum (som dessutom är billigt i drift) samtidigt som planen verkar vara att försöka ersätta kapaciteten i Hästveda genom att bygga nya centraler för stridsledning på två (2!) nya (!) platser. Rationalisering?
  Och hur rationellt är det egentligen att avveckla en anläggning som skulle kosta drygt 10 miljarder att nyproducera, inte minst när det är ett känt faktum att avvecklingskostnaden för den här typen av anläggningar motsvarar 50-70 års driftskostnader? Jag bedömer att det är någon som behöver bättre rådgivare...

  SvaraRadera
 5. Rekomenderar läsning på Svd:s ledarblogg http://blogg.svd.se/ledarbloggen
  och dessutom skriver expressens Anna Dahlberg om det som hon kallar "gökungar" i försvaret på http://www.expressen.se/ledare/dahlberg/1.1738450/anna-dahlberg-forsvarets-gokungar

  SvaraRadera