onsdag 7 oktober 2009

Words, words, words...

Ett av försvarspolitikens dilemmor är att ingen försvarsminister får uppleva en andra mandatperiod. Ingen behöver någonsin stå till svars för de konsekvenser som en försvarsproposition leder till. Uppföljning är näst intill omöjlig och riksdagen är dessutom ganska ointresserad av sådant.

Just nu råder högkonjunktur för välformulerade ambitioner: Sverige ska lyfta JAS Gripen till "next generation". Nya ubåtar ska konstrueras och Visbykorvetter bli operativa. När rättsmaskineriet malt tillräckligt länge ska vi kanske också anskaffa SEP. Därtill ska insatsorganisationen, i bemärkelsen tillgänglig inom veckor, gå från drygt tiotusen till nästan det tredubbla. Allt inom en oförändrad ekonomisk ram.

Övergången till ett frivilligt rekryterat manskap i försvaret har av FM omsatts i att heltidsanställda soldater också ska bli tillsvidare ( fast) anställda. Och några förbandsnedläggningar ska inte ske.

Kan detta förverkligas i alla sina olika delar? Jag är inte längre optimist.

Värst av allt är att vi inte vårdar de förmågor vi har. I August Strindbergs drama Erik XIV sades, något prematurt, att flottan låg i Karlskrona och ruttnade. Just nu ser vi att Hkp 4 och många relativt obrukade JAS Gripen A/B lämnas i ensliga förvar. Heller inte så långt från Karlskrona.

Vi byter våra operativa förmågor mot förmåga till utveckling. När man läser den myndighetsinterna utredningen om stridsflyget, Arena, så förstår man att det inte längre handlar om riktiga förmågor utan om att kunna vara förberedd att utveckla en förmåga när behoven uppstår.

Jag har noterat entusiasmen inför det kommande förmågelyftet i stridsflyget bland mina bloggkollegor. Men inom en oförändrad ekonomisk ram för försvaret bör de också överväga konsekvenserna: Ett flygvapen är inte bara flyg, utan också vapen, flygtrim, sensorer, ledning och möjlighet till utspridd gruppering.

För övrigt vill jag understryka att en LFU 2009 inte bör ledas av politiker. Möjligen kan man ha en parlamentarisk referensgrupp. Utredaren bör sökas bland äldre, gärna pensionerade FV-officerare, som inte avlönas av industrin. Valet av honom eller henne, liksom omhändertagandet av slutsatserna, ska dock överlämnas till de folkvalda.

Allan Widman

10 kommentarer:

 1. Att tänka efter före vore lika välkommet som ovanligt. Det börjar dock bli bråttom om inte LFU:n ska komma efter att de förväntade nedläggningarna och flyttarna blivit oåterkalleliga.

  Som utredningen av Hkp 4:s avveckling som kom efter Hkp 4:s avveckling.

  SvaraRadera
 2. Ja, hade det varit upp till mig hade kanske utredningen om 4:orna kommit lite tidigare.

  På måndag ska jag besöka Hästveda.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 3. Jag kan som vanligt bara hålla med om LFU.

  Vad gäller en E/F är det också så att det inte förslår långt att komma med en kniv till en duell med värja. Sådan kommer situationen på 2020-talet vara om inga uppgraderingar sker.

  Som situationen nu verkar med fastställd nerläggning av Hästveda som första steg och därefter nerläggning av basbataljonerna v 45, och en stödorganisation vida överstigande de taktiska stridsflygförbanden, behöver vi nog inte bekymra oss så mycket för ett eventuellt luftförsvar 2020.

  SvaraRadera
 4. @ Allan
  Trevligt att du besöker oss i berget. Är det så att du har blivit ut skickad att leverera det slutliga nedläggningsbeskedet?
  Hoppas att du i alla fall har med dig ett datum, för det finns inte så mycket att trolla med längre efter Försvarsministerns inlägg på sin blogg.
  Kul att få beskedet på det viset, även om alla visste att det skulle komma.
  JR

  SvaraRadera
 5. Så har det då till sist en situation skapats där inledande åtgärder resulterar i att möjliga fortsatta handlingsalternativ starkt begränsas.
  I och med beslutet att det s.k. ”Steg 1” som enligt högt ärade försvarsministern ”är myndighetens ansvar att besluta om” blir effekten att myndigheten kommer att kunna agera på ett sådant sätt att de folkvaldas möjlighet till flera alternativ inför beslut om ”Steg 2” i praktiken suddas ut!
  Det riktigt stiliga i denna konstruktion är att, när väl röken och dammet lagt sig och systemkollapsen kallt grinar oss i ansiktet, kommer ansvariga för respektive ”Steg 1” och ”Steg 2” kunna hävda att just det egna beslutet varit det rätta men att allt omintetgjorts av det andra steget och att allt varit utanför den egna kontrollen!

  Än en gång verkar det som om vi har lyckats att skapa en situation där ingen kan beslås med att göra fel, men att slutresultatet lik förbannat hamnade i byxan!

  Aningen förvånande är högt ärade försvarsministerns lite försiktiga antagande om vad kalaset kommer att kosta när han säger: ”Förmodligen ger steg två i vart fall de inledande åren högre kostnader, vilket möjligen skulle kunna balanseras av ökad förmåga till gemensam lägesbild.” Oroligt frågar man sig om högt ärade försvarsministern inte fått ta del av den utredning som gjorts avseende kostnad/nytta med GLC/NOC införande och där den ekonomiska analysen och slutsatsen kom att sekretessbeläggas?

  SvaraRadera
 6. Medelåldersmannen,

  Har Du hört något inte jag hört, eller läst?

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 7. Någon utredning avseende kostnad och nytta med GLC/NOC införande har väl egentligen aldrig gjorts på ett seriöst sätt så den har nog inte heller Tomhylsan sett.
  För övrigt instämmer jag till 100% med "Medelåldersmannen" i hans analys av läget.

  SvaraRadera
 8. Blizzard: Visst gjordes det en utredning som avslöjade "ekonomin" för hela kalaset, innan den hemligstämplades. Det var dock rätt många som tog del av den, vilket ligger till grund för mycket av kritiken, innan man från NBF-maffians håll fick på en hemligstämpel.

  SvaraRadera
 9. Det förefaller som den helt nödvändiga LFU:n inom kort kommer att behöva skifta skepnad till en haverikommission.

  SvaraRadera
 10. Wiseman: Jag var nog lite svepande i min kritik, att ekonomin har varit föremål för utredning vet jag däremot har jag inte kunnat ta del av resultatet. Vad jag har förstått av de som läst det så är det inget direkt stöd för tanken om en GLC/NOC lösning , om jag ska uttrycka mig försiktigt.
  Det som dessutom är djupt tragiskt är all den mankraft som nu går åt till att försöka utreda vad en GLC är och vad den ska kunna. Det gör man alltså NU.
  NÄr jag började i den här firman så tyckte man att förändring tog för lång tid.
  Anledningen var förmodligen att det då fanns personer som satt och höll ihop helheten i våra system och såg till att nyheter taktade mot andra system, man värnade funktionen.
  Nu är den uppföljningen som bortblåst, powerpointlösningar från särintressenter hinner bli verklighet innan någon har haft tid att ifrågasätta nyttan.

  Luftförsvarsutredningen, som vi är många som efterlyst, borde varit gjord för länge sedan. Det måste bli ett slut på den "kvartalsplanering" som verkar råda i FM just nu.
  Där har nu politikerna ett stort ansvar att nu kasta ut ankaret för att på ett samlat sätt och seriöst titta framåt och besluta vad FM förmågor ska vara framöver och sedan börja byggandet av den FM.
  Det får vara slut mad bortslarvandet av våra anslag det är ett krav från mig som skattebetalare och FM anställd.

  SvaraRadera