fredag 2 oktober 2009

Försvarsmakten kräver...

enligt Expressen att Sverige skickar en ambulanshelikopter till Afghanistan. Kring detta kan man ha många funderingar: Har vi nu övergivit tanken på MEDEVAC enligt Natos standard? I så fall bra, bättre komma dit under 2011 med något som kan fungera, än att inte komma alls. Är det nu bara en helikopter?

Tidigare har myndigheten använt uttrycket "en helikopterenhet". Antydningsvis avses väl med det minst två helikoptrar? Och lite polemiskt kan man väl också undra vad som ligger bakom uttrycket "kräver"? Myndigheten föreslog själv i budgetunderlaget för 2009 att en sådan enhet skulle skickas samma år. Både regeringen och riksdagen tog fasta på detta i sina respektive beslut. När sedan 10 B inte visade sig mogen uppgiften i tid så skulle "alternativa möjligheter" undersökas.

Och verkligen intressant är ju vilka alternativ till en svensk, militär MEDEVAC-helikopter som undersökts? Har FMV fått ett uppdrag av Försvarsmakten att handla upp förmåga på annat håll? Har vi undersökt möjligheterna att bidra till andra länders helikopternärvaro med personal, understöd av annat slag eller reda pengar? Under hösten lär en del av dessa frågor få sitt svar.

Miljöpartiet vill åka hem från Afghanistan. Viktigare än att fokusera på uppgiften är att slå fast en tidtabell för ett svenskt uttåg. Jag känner en uppriktig besvikelse över Miljöpartiets hållning. Om de får råda ska Sverige ensidigt dra sig ur både Kosovo och Afghanistan. Hur är det egentligen ställt med solidariteten mot civilbefolkning och de övriga länder som opererar tillsammans med oss? Var finns Annika Norgren-Christensen och Lars Ångström?

Idag åt jag lunch med FN:s generalsekreterare. Även Peter Eriksson var där, men lät blicken gå mot taket när Ban Ki Moon vädjade om att Sverige skulle vara kvar i Afghanistan, minst på nuvarande nivå.

Man kan ha synpunkter på de borgerliga partiernas försvar- och säkerhetspolitik, men alternativen förskräcker.

När det gäller ledningen av våra stridsflygplan nås jag nästan dagligen av dåliga nyheter. Bilden av ett förmågesammanbrott blir allt tydligare. Mer om detta inom kort.


Allan Widman

16 kommentarer:

 1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 2. "enligt Expressen..." Är det en artilel i kvällstidningen Expressen som du lägger som grund för ditt resonemang den här gången? Trodde att en politiker skulle ha bättre källor än så.

  Skulle vara intreessant att höra/läsa vad du anser klaras av med MEDEVAC-, CASEVAC- respektive ambulanshelikoptrar eftersom du ideligen uttrycker starka, men otydlyga, uppfattningar om vad tex vilken hotbild som tänkas vara acceptabelt för respektive "typ".

  SvaraRadera
 3. Grinig,

  MEDEVAC är state of the art. Avancerad sjukvårdsutrustning som EKG, andningskontroll etc.

  De problem med Nato-bår och brist på upphängnings- och stuvningsutrymmen som redovisades för mig i Ronneby gör emellertid att jag tror CASEVAC (sjuktransportmöjlighet) är gott nog.

  För att citera insatschefen, generallöjtnant Anders Lindström; vilken helikopter som helst är bättre än ingen helikopter alls. Ur den aspekten väljer jag gärna en lösning som på kortast möjliga tid verkligen kan ta sig till Afghanistan.

  Ja, lite raljerar jag genom att använda Expressen som källa, men faktum är att vad beträffar trovärdighet är kvällstidningar inte alltid sämre än våra myndigheter.

  Allan Widman

  SvaraRadera
 4. Jo, men att skicka en ambulanshelikopter...? För mig låter det som om att skicka en rent civilt utrustad hkp utan vare sig vms eller utrustad med ballistiskt skydd. Det duger knappast i en hotmiljö som skiljer sig nämnvärt motdet man kan förvänta sig att möta vid hämtning av skadade vid en "vanlig" trafikolycka.
  Jag tror att frågeställningen kantrar om man inte balanserar utrustningsnivå och besättningsförmåga mot den förvänade hotbilden och den tolerabla risknivå som verksamheten och samhället kan acceptera.

  "Tillräckligt bra" må vara vara ett lämpligt begrepp i många sammanhang, men vi får inte glömma just nivån av tolerabel risk och låta det vara ett ingångsvärdena i besluten.

  SvaraRadera
 5. Grinig,

  Visste Du att 10 B inte kan flyta kontrollerat. Det innebär att denna version inte kan operera över vatten.

  På Hkp 14 har flygförarna inget ballistiskt skydd under sig. Den extra kabinhöjdens större vikt var tvungen att kompenseras.

  Vilken helikopter som helst är bättre än ingen helikopter alls.


  Allan Widman

  SvaraRadera
 6. Ja vid en betraktelse utifrån så kan det nog verka som om att vilken hkp som helst är bättre än ingen hkp, men åter igen: Grad av hot såväl som andra miljöfaktorer och inte minst operationell förmåga hos besättningen måste naturligtvis balanseras mot uppgiften: Brown outs, hot & high för förare, grad av egenskydd tex ballistiskt skydd & VMS, partikelseparatorer i sandig miljö, grad av utbildning och stridsvana/förmåga hos sjkv-personal etc

  Beträffande HKP14: Har den inte ballistiskt skydd i stolarna då?

  SvaraRadera
 7. Jag skulle säga att ingen helikopter är bättre än en helikopter som kraschar eller blir nedskjuten på sitt första uppdrag för att den inte har de prestanda eller motmedel som krävs för att operera i Afghanistan.

  Det vore trist om vi skulle få samma debatt om oskyddade helikoptrar som vi nu haft om bristande skydd på fordonen, och det av samma orsak.

  SvaraRadera
 8. MagnusB,

  Riskerna för helikopterhaveri i vår del av Afghanistan måste alltid vägas mot risken av att någon avlider i väntan på vård.

  Allan Widman

  SvaraRadera
 9. Vilken besättning kommer att ställa upp på att genomföra någon typ av uppdrag (medivac, casevac, trupptp, etc) utan att ha det fullgoda skydd och materiel som uppdragsarten beskriver? Att skicka helikoptrar på suiciduppdrag för att hämta enskilda individer för att samtidigt mista helikopter med besättning torde i min uppfattning vara totalt galet. Skall vi sätta in enheter/styrkor, så väl nationellt som internationellt, måste de tränas och utrustas för att klara uppgiften.
  Den operativa beskrivningen av uppgiften måste stå i paritet till utbildningsgrad av personalen och den materiel som är tillgänglig.
  Det skulle innebära att vi skulle kunna skicka helikoptrar utan såväl ballistiskt skydd, partikelseparatorer, VMS som besättningar som inte har täckande utbildningar. Men deras uppdragsprofiler kommer att vara starkt reducerade. Kanske kan de bara flyga i dagsljus, utan yttre hot, endast i närheten av hemmabasen etc.
  Att gena i kurvan för att snabba på processen kommer inte att ge avsedd effekt, istället öka risken av totalt fiasko med haverier och många offer.

  SvaraRadera
 10. AllanW:

  Visst måste man alltid väga olika risker mot varandra. Men att medvetet skicka ner "vilken helikopter som helst" även om denna saknar adekvat skydd och har dåliga prestanda, är det att göra rätt avvägning? Det lutar mer åt en politisk gest om du frågar mig.

  SvaraRadera
 11. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge sägs det?

  - Är HKP 14 något att vänta på? NH 90 är trots allt världens mest innovativa helikopterprojekt och HKP 14 är en utrerad version därav.

  NH 90 är världens första serietillverkade helikopter med ett Fly-By-Wire styrsystem och också den första med ett självbärande kompositskrov.

  Den svenska varianten av NH 90, det vill säga HKP 14, har till sitt vanliga styrsystem utvecklat av NHI, integrerat ett taktiskt ledningssystem: TMS utvecklat av Saab som är specificerad för att klara mycket särpräglade svenska krav. TMS avses levereras i en serie om 18 exemplar. Det flygkritiska styrsystemet påverkas ovillkorligen av att synkas med ett sekundoperativt taktiskt ledningssystem.

  NH 90:s självbärande kompositskrov har en för sina proportioner och sin storlek optimerad godstjocklek respektive materielval. HKP 14 har ett infogat band om 24,5 cm runt skrovet för att ge en högre kabin. Påverkar detta skrovets mekaniska egenskaper?

  NH 90:s skrov är testat i vindtunnel. HKP 14 är det inte. Även små förändringar av ett skrov kan ha stora aerodynamiska konsekvenser.

  SvaraRadera
 12. Gustav Vasa, menar du att tillverkaren leverear en produkt som inte är testad?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 13. Gustav Wasa:
  Det är arkitekturen som avgör om konsekvenserna blir så dramatiska som du antyder ("påverkas ovillkorligen"), inte att det ett system är integrerat i ett annat. Om du har den insynen och därmed är så säker som du antyder finns det en rejäl portion oro för allt du skriver...

  SvaraRadera
 14. Ubåtsjakt är en sekundoperativ verksamhet. Exakt samma värden för helikopterns position, riktning och attityd och korresponderande aktuella accelerationer måste samtidigt finnas i både det taktiska stödsystemet och det flygkritiska systemet, det vill säga styrautomaten/autopiloten, som med Fly-By-Wire utan varje mekanisk back-up flyger farkosten.

  En synnerligen kritisk situation är när helikoptern ska avge verkanseld. HKP 14:s flygkritiska styrsystem korrigerar med Fly-By-Wire kontinuerligt sådant som varvtal på gasturbinerna och huvudrotorns bladvinkel. Genom det taktiska ledningssystemet styrs sensorer och vapen. Till exempel initieras fällning av trådstyrd torped.

  Det räcker inte att torpeden innan skott uppdateras med helikopterns position och måldata. Torpeden är stor och tung och hänger av det skälet nära helikopterns skrov. Torpeden måste separera från helikoptern under av det flygkritiska systemet kontrollerade och gynnsamma förhållanden.

  Man vill inte gärna att torpeden ens nuddar vid skrovet eller att tråden fastnar i helikoptern, även om torpeden är mekaniskt och elektriskt säkrad ända till någon sekund efter det att den träffat vattenytan.

  Så sent som i år havererade en rysk helikopter för att det flygkritiska systemet och bekämpningssystemet INTE synkade tillräckligt bra.

  - Kommer Saab att få insyn i NH Industries flygkritiska system till NH 90? Går det att integrera mot något man inte känner till?

  - Varför har det första exemplaret av HKP 14 efter leverans till FMV stått stilla i en hangar på Malmslätt i snart två år?

  SvaraRadera
 15. Nej Wasa, att integrera mot något man inte känner till går naturligtvis inte så då återstår bara två alternativ till det scenariot man i värsta fall kan ana nämligen att 1) NHI ger Saab full insyn (vilket inte är troligt) alternativt 2) att NHI kan leda i bevis att det ändå inte har någon flygsäkerhetspåverkan (vilket inte verkar troligt med anledning av ditt resonemang)...

  Anledningen till att hkp14 inte flyger i Malmslätt beror däremot på helt andra saker.

  SvaraRadera
 16. Min kritik av HKP 14 riktar sig mot vägval redan vid utformningen av den svenska särlösningen av NH 90:

  a) Att man vill in i världens första Fly-By-Wire system för serielevererad helikopter.
  b) Att man vill bygga om världens första självbärande kompositskrov för serielevererad helikopter.
  c) Att man inte vindtunneltestar en ny skrovform.

  Allt detta har varit känt och accepterat av den svenska kunden sedan länge. Inget av detta kan således användas av vare sig FMV eller Försvarsmakten för att vägra leverans och betalning till NH Industries och därmed till dess underleverantörer däribland Saab.

  Vad som idag mest sannolikt förhindrar leverans och flygning är brister i utförande och finish. Det vill säga detaljer, som inte är omöjliga att åtgärda.

  SvaraRadera