söndag 19 september 2010

Något säger mig

att Sverige snart har en ny försvarsminister. Alliansregeringen fortsätter, men kommer sannolikt att ombildas.

Folkpartiet kommer knappast att få nya ministerposter, men från den skånska bänken kommer inte kritiken mot förslappning och operativ distraktion att minska.

Det har varit en lång dag och en mycket intensiv valrörelse.

Detta blir mitt kortaste inlägg.


Allan Widman

18 kommentarer:

 1. Det finns ju en speciell som vi hoppas på, som du säkert vet.

  SvaraRadera
 2. Du kan behöva få sova ut för det ser ut att kunna bli en jobbig mandatperiod. Helt utan sarkasm: lycka till!

  SvaraRadera
 3. Låtom oss helt osentimentalt konstatera att väljarna ger de nya moderaternas försvars- och säkerhetspolitik inte bara förnyat utan faktiskt till och med förstärkt förtroende.

  Ett formaliserat och öppet svenskt medlemskap i Nato eller något ifrågasättande av ingångna, men kraftigt försenade och fördyrade materielprojekt, som HKP 14 och Visbykorvetten kommer icke ske under mandatperioden 2010-2014.

  Bara de två senare objekten har så länge som resurserna för deras vidare utveckling måste vidmakthållas en årlig kostnad i storleksordningen miljarder.

  SvaraRadera
 4. Dock har ju Visbykorvetterna eller Hpk-14 som sådan inte används i valdebatterna. Säkerhetspolitik eller NATO har knappt nämnts heller.

  SvaraRadera
 5. Försvars- och säkerhetspolitikens mest centrala frågor anmäls inte som ärenden i vare sig regeringskansliet eller riksdagen. Därtill är de allt för känsliga.

  Det är numera allom bekant att svensk export av vapen för strid till Saudiarabien inte kommunicerats till vare sig stats-, utrikes- eller handelsministern av regeringskansliets tjänstemän. Att överbringa denna typ av uppgifter gör ingen populär. Det finns saker som det för en minister är bäst att inte veta.

  Däremot så kan envar som läser pressmeddelanden från svensk försvarsindustri och nyfiket hör sig för om vilken kund, som döljer sig bakom kryptiska formuleringar vara väl underkunnig om att den stat med vilken den socialdemokratiska regeringen undertecknade och alliansregeringen förnyade ett säkerhets- och underrättelseavtal med också köper ett och annat av oss.

  Därtill torde den diplomatiska hövligheten bjuda att vår försvarsattaché i Tel Aviv byter äpplen mot päron också om exportkunderna för Bill, alldeles särskilt så om den befinner sig i Riyadh.

  Resultatet är att snart sagt alla utom svenska folkvalda politiker känner till den svenska säkerhetspolitikens praktikaliteter och predikament.

  SvaraRadera
 6. Vad det gäller svensk vapenexport så är det ju som så att den inte existerar annat än som produkter tillverkade i sverige, då företagen i de allra flesta fall numera ägs av utländska intressen vilket i princip gör att de kan skeppa prylarna från fritt valt land och därmed kringgå nationella regler för export. Så om vi ska ha kvar produktionen här så får vi nog vänja oss med att se mellan en hel massa fingrar.

  SvaraRadera
 7. Min poäng är att Sveriges allra högsta politiska elit INTE tittar mellan fingrarna! Det finns nämligen inget alliansfrihetshotande, som de med utsiktspunkt från Rosenbad eller Helgeandsholmen ska behöva få inom sitt synfält.

  Svenska statsråd ser inte mellan fingrarna med vår vapenexport och ej heller med annan traditionellt känslig säkerhetspolitisk materia, som till exempel Sveriges militärpolitiska beroende av Nato och USA.

  Svenska statsråd kan självfallet inte ens mellan fingrarna se sådant, som med avsikt och till följd av omfattande föranstaltande hålls fördolt för dem.

  Däremot så kan de som enskilda individer och privatpersoner självfallet kunskapa inom vilket sakpolitiskt område, som helst. Men den kunskap de på ett sådant inofficiellt sätt tillägnar sig behöver de inte ta med sig in på ett regeringssammanträde. Och det skulle kunna åsamka dem avsevärt obehag om de så gjorde, ehuru det skulle rubba rådande föreställningar inom svensk opinion och strukturer inom vår försvarssektor.

  SvaraRadera
 8. En liten instickare. Defensenews.com skriver idag att Ryssland planerar att köpa nya vapen för 613 miljarder dollar (billion) de kommande 10 åren.

  http://www.defensenews.com/story.php?i=4786671&c=EUR&s=TOP

  För att förtydliga så är det 4,21 biljoner (trillion) kr. Eller 4 210 000 000 000 kr.. Det är 177 % av Sveriges BNP.

  SvaraRadera
 9. Allan, hur stor är chansen att du blir utnämnd till denna post ? Jag börjar tröttna på trädkramare och människor med utopisk världssyn som sätter vårt försvar och territorium på spel...

  Emre

  SvaraRadera
 10. Idag när jag hörde ditt utalande i morgon ekot, fick jag äntligen en anledning som skulle få mig att ompröva mitt nej i frågan om internationell arbetsskyldighet... Utnämningen av dig som försvarsminister!

  SvaraRadera
 11. I lokaltidningen BLT står det nu att läsa om flottans akuta brist på systemtekniker och inom flyget flygtekniker och sambandspersonal. Hur i helsike skall HKV kunna rekrytera framför allt tekniker till försvaret? Politiker, ni har tagit bort det bästa rekryteringsverktyget d.v.s. värnplikten. Hur skall vi i framtiden kunna hantera teknologisk krigföring utan tekniker? FM kommer inte inom överskådlig framtid kunna konkurrera med det civila samhället om teknisk personal. Fadäsen med Hkp14 och Visbykorvetterna beror på att politikerna lagt näsan i blöt. FMV:s plan var att vi skulle ha ersatt Hkp4 med amerikanska S92 från Sikorsky, en helikopter som inte var på ritbordet. Politikerna lade sig i och vi fick fransoser på halsen. Det var inte heller så länge sedan en viss "tomhylsa" lade sig i och stoppade Visbykorvetternas egenskydd akterifrån. Vad skall vi ha korvetter till om de inte har möjlighet att försvara sig ens?

  SvaraRadera
 12. Efter att maktens arrogans uppvisat sitt fulaste av trynen när - för att tala med Orwell – ”Napoleon och hans fårskock” nu manifesterat sin slutliga ståndpunkt i arbetssskyldighetsdebaclet riskerar nu försvaret, för lång tid framöver, lida betydande varumärkesförlust.

  Det för politikområdet ansvariga statsrådet har hitintills avstått att adressera problemen.
  Likt orkestern som fortsätter spela när Titanic går under väljer han fortsatt att, i syfte att få lögner att låta som sanning och att ge ett sken av soliditet till vinden, atonalt, monotont och asteniskt upprepa mantrat: ”tillgängligt, flexibelt, användbart, tillgängligt, flexibelt, användbart…”

  Vilken ståndpunkt intar ny- och omvalda parlamentariker i dessa avgörande frågor?
  Kan regeringen fortsatt ha förtroende för en myndighetschef som så flagrant utövar dysfunktionellt ledarskap?
  Kan konungariket Sverige, i tider av tilltagande hot, ha en överbefälhavare som inte har officerskårens fulla förtroende?

  Det är hög tid för en REBOOT av försvarsmaktssåpan.
  EXIT; Göransson. EXIT; Tolgfors.
  ENTER; det sunda förnuftet…

  SvaraRadera
 13. Får hoppas att Tolgfors får sitta kvar. Han har visat sig utmärkt för jobbet. Påläst och offensiv.

  Inga populistiska "fp-utspel" eller grundlösa påståenden om teknik han inte förstår sig på så som en del andra i debatten kan komma med lite för ofta.

  M ska oavsett Tolgfors vara eller icke vara självklart ha försvarsministersposten.

  SvaraRadera
 14. Väljarna har gett ett klar besked!

  Tolgfors försvarspolitik har inte bara fått förnyat förtroende utan till yttermera visso ett förstärkt förtroende.

  Väljarna vill INTE avkräva skadestånd, böter eller viten, utan istället fortsätta vägen fram med med HKP 14 inklusive dess egenutvecklade TMS, Visby inklusive RBS 15 och SPK 39. Det är också statsrådet Tolgfors linje.

  En linje som vinner folkets gunst och säkrar arbetstillfällen i svensk försvarsmaterielindustri, i vart fall under den närmaste framtiden.

  Dessvärre kommer HKP 14 aldrig att klara av den ubåtsjakt som HKP 4 levererade, Visby inte den sjömålsbekämpning som robotbåtar av Norrköpingklassen levererade eller SPK 39 den fotospaningsförmåga som SF 37 levererade.

  Väljarna har ALLTID rätt och väljarna vill fortsätta med hittillsvarande försvarspolitiken.
  Beprövad krigföringsförmåga har inte vunnit väljarkårens gillande.

  SvaraRadera
 15. Enligt Regeringsförklaringen sitter tyvärr Tolgfors kvar.

  Kommentarer?

  SvaraRadera
 16. Enligt DN idag, så blir Håkan Juholt ny ordförande i riksdagens försvarsutskott.

  Juholt värnar, liksom socialdemokraternas försvarspolitiska utspel från årets rikskonferens i Sälen, starkt svensk sjömilitär förmåga i Östersjön och det i Sverige verksamma örlogsvarvets fortsatta välmåga.

  - För de som hoppas på bestyckning av Visbykorvetterna med sydafrikanska luftvärnsrobotar är ovanstående det närmaste julafton de kan önska sig.

  SvaraRadera
 17. Karin Enström (M) kommer, som ny och välförtjänt ordförande i riksdagens utrikesutskott att kunna försätta som ordförande också i försvarsberedningen.

  Vice ordföranden i försvarsutskottet efter rutinerade ordförande Håkan Juholt (S) blir Cecilia Widegren (M) från Kvänum i Skaraborg, hittillsvarande ledamot av socialutskottet, suppleant i miljö- och jordbruksutskottet och suppleant i nordiska rådet.

  Cecilia är säkert väl insatt i Karlsborgs, Skövdes och Såtenäs stora betydelse för landets försvar. Varför nedläggningar knappast kan bli aktuella därstädes. - Eller?

  SvaraRadera
 18. Blir du kvar i försvarsutskottet, Allan?

  //Diane

  SvaraRadera