torsdag 9 september 2010

Samverkande orsaker

Att våra berganläggningar är mer pålitliga ur driftsfunktion kan väl knappast komma som en överraskning. Förmågeutvecklingen och pålitligheten där är ett resultat av årtiondens möda, professionell försiktighet och stora investeringar. Det som inte kontinuerligt används och prövas, också under skarpa förhållanden, kommer att underprestera. Än värre blir det naturligtvis att skapa driftsäkerhet i mobila enheter för stridsledning.

Våra välbetalda konsulter är inte intresserade vare sig av Kobran eller Björnen. Utvecklingspotentialen är för liten. Men om vår förmåga bringas på fall genom nedläggning av Hästveda öppnas helt nya möjligheter...

Men sedan handlar det väl också om oklar ansvarsfördelning. Många myndigheter och nivåer har ett finger med i Örnen. Verksamheten där står ju under chefen LSS i Uppsala. FM Log, FMV och F 21 är andra aktörer.

En trend i försvaret har varit att klä av våra flottiljer. Transportflyg, stridsledning och förslag om centraliserad utbildning av basförband. Kanske tror man att det leder till kostnadseffektivitet att göra om flottiljerna från sammanhållna insatsförband till uppställningsplatser för stridsflyget. Jag tror det inte. Följden blir dessutom att ansvaret för misslyckanden blir allas och därmed ingens.

Riksdagen har vid upprepade tillfällen avvisat förslag till centralisering. Berörda riksdagsledamöter måste nu ge väljarna besked. Ska Hästveda finnas kvar eller ej? Om svar anhålles på denna blogg före den 19 september!


Allan Widman

2 kommentarer:

 1. Ministrarna B. Ask och G. Carlsson hade motsvarande kommunikationssvårigheter med sina verkschefer. I slutändan fick rikspolis- och sidachef avgå denna mandatperiod.

  Våra försvarspolitiker har nöjt sig med att GLC/GLI NOC är ytterligare ett exempel på god svensk innovationspolitik.

  Tack vare att Sverige ännu en gång revolutionerar militärtekniken skapar vi nya arbetstillfällen. Inte skulle vi kunnat sälja Erieye till Pakistan om inte den svenska kunden dessförinnan teknikupphandlat FSR 890?

  Dessutom sägs omvärlden imponerat följa våra experiment och demon i Enköping.

  - Vilka försvarspolitiker är beredda att ta en fight med ÖB om Hästveda? Även om det innebär att ÖB ensam måste bära av försvarsindustriintressen.

  Mest sannolikt så skulle ett avbrytande av GLC/GLI NOC innebära avsevärda skadestånd. Och då har ju inte Försvarsmakten fått något alls för sina under ett decennium nedplöjda pengar.

  SvaraRadera
 2. Tyvärr inte bara StrilC ( som ofta får allt fokus) utan vi får inte glömma bort SjöC, från 5 till sanart 2 och till målbilden 2014 en SjöC nånstans?? Jag skulle vilja påstå att det står ännu värre till inom SjöC delen .
  Att som anställd sitta å räkna hamn liggande handels fartyg åt KBV som dom själva kan få fram genom deras nya system SJÖBASIS är för mej som anställd inte riktigt sjövbevakning. Det är många kockar i samma gryta FM(SjöC), KBV och sjöfartsverket . Visst vi skall genom regeringsbeslut presentera sjölägesbild, men ska vi också göra deras jobb ?? Jag skulle nog ställa mej själv frågan Finns det behov av SjöC nu när kalla kriget är puts väck ??

  SvaraRadera