lördag 9 oktober 2010

"Inget fokus i någon dimension"

Jag hoppas att jag rätt minns citatet från SACO:s företrädare på F 21. När han hade misslyckats i PRIO kom denna "felruta" plötsligt upp. Är det bara beskrivningen av ett handhavandefel, eller ett övergripande textmeddelande från högre makt? Därom kan vi tvista.

Ja, Sten Tolgfors är fortfarande Sveriges försvarsminister. Min spekulation grundade sig i att han, i ett mycket utsatt läge, tog bördan av att efterträda Mikael Odenberg. Det var nog inte självvalt, men en tydlig solidaritetsförklaring mot Fredrik Reinfelt. Han har gjort ett gott jobb. Läst på och blivit insatt. Sedan oförväget och konsekvent följt den utstakade kursen. För mig framstod det som självklart att han nu skulle belönas med ett uppdrag av större tyngd.

Just avslutat en rundresa i Norrland. Avståndet till MES tycks mig kortare i Boden än i Stockholm. Det har skrivits en del om Försvarsutskottets brist på information om händelseutvecklingen den senaste tiden. Jag gjorde dock klart för SvD:s reporter att FM haft beredskap att uppdatera utskottet. Detta citerades inte. Det som brast var intresset från våra stora partiers sida. Att hålla sig okunnig om förhållanden är också en konst.

En ny mandatperiod står för dörren. Håkan Juholt tar plats i FöU som ordförande. Jag välkomnar detta. Och kvarblir naturligtvis också där.

Allan Widman

10 kommentarer:

 1. "Fokus är inte i någon dimension." Det är ett klassiskt Palassomeddelande. Palasso är FMs förra, men fortfarande hjälpligt fungerande, tidrapporteringssystem. PRIO kan alltså inte lastas för just detta.

  SvaraRadera
 2. Bloggoff,


  Tackar för preciseringen. Likväl är meddelandet helt enkelt underbart; Palasso eller PRIO...

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 3. Med 8 från alliansen, 8 rödgröna och en SD, så får Håkan Juholt som ordförande användning av sin utslagsröst i försvarsutskottet varje gång som SD väljer att lägga ner sin röst.

  En skicklig socialdemokratisk förhandlare skulle kunna använda denna osäkerhet om vad SD väljer att göra för att pressa regeringen till eftergifter. Vare sig alliansen eller de rödgröna avser ju förhandla med SD, så hur de i slutändan agerar kan ingen vara riktigt säker på.

  - Kommer alliansen nu att kompromissa med de rödgröna om Sveriges försvar?

  Förutsättningarna borde finnas. De nya moderaterna och de gamla socialdemokraterna känner väl i stort sett lika mycket för internationella insatser och svensk vapenexport? Det vill säga lite mindre för det förra och lite mer för det senare.

  SvaraRadera
 4. Jadu Widman. Norge har precis aviserat om att de ska höja sin försvarsbudget med 4,3 miljarder norska kronor till 39,2 miljarder NORSKA kronor, det är ca 45 miljarder svenska kronor. De anser att det är ytterst viktigt att satsa på Arktis och ska precis få leverans av sin FEMTE fregatt av "mini-AEGIS" typ, och tre av sina sex beställda korvetter....

  Sverige har blivit pinsamt.

  http://www.janes.com/news/defence/triservice/jdw/jdw101011_1_n.shtml

  SvaraRadera
 5. Henrik,

  Vad vill Du jag ska säga? Budgeten för utgiftsområde 6 uppgår just till det norska beloppet, men vi har ju inga fregatter och knappast mycket till korvetter...

  Hur ska den djupa staten engageras för verklig förmåga? Jag har provat att försöka göra materielplanen mer transparant och vi har formulerat en ny materielförsörjningsstrategi. På pappret ser den bra ut, men finns någon verklig vilja till implementering?

  Idag ser det ut som ÖB har sagt upp över 400 försvarsmaktsanställda i syfte att stärka vår internationella förmåga. En hel del av dem lär vara helikoptertekniker. Hur skulle det i så fall påverka våra möjligheter att operera i Afghanistan från april 2011?

  När jag betraktar utfallet av våra ansträngningar att åstadkomma "pang för pengarna" vet jag uppriktigt sagt inte om jag ska skratta eller gråta. Och heller inte om redovisade uppsåt i grunden är särskilt ärliga.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 6. Widman,

  Jag vet mycket väl att ministerstyre inte är tillåtet i Sverige. Dock har jag mycket svårt att förstå hur man kan stå och se på medan FM förstör sig självt genom galna projekt, PRIO, GLI/NOC, nedläggning av Hästveda etc mm. Det finns bevisligen individer bland de styrande i FM som verkar ha personliga agendor. Varför sitter dessa kvar? Är det svårt att säga till Göransson att "om inte dessa personer försvinner, får du sparken"?

  Dessutom planerar FM fortfarande för nedläggning av en flygflottilj. Innan valet sa Tolgfors et al att detta inte kommer att ske, men det är aldrig någon som verkligen sagt ifrån. Har regeringen planer på nedläggningar, men inte vill prata om detta?

  Det har från olika håll kommit fram att FM inte har råd att behålla både Luleå och Kallinge om inte mer pengar tillförs, ändå tillförs inga mer pengar samtidigt som Tolgfors lite vagt säger att "regeringen inte har några planer på nedläggningar under mandatperioden". Dock är nedläggningarna inte tänkta att ske förrän EFTER mandatperioden, så hur är det tänkt att bli Widman? Nedläggning efter 2014 eller inte?
  Det säger sig självt att det är att strategiskt skjuta sig i foten då Sverige är ett avlångt land som behöver flygvapen i både norr och söder. Ingen pratar om invasion från öster, men närvaro behövs ändå för att markera sina intressen.

  SvaraRadera
 7. Investeringar i GRO har alltid förutsatt omkring fem till tio år för att ekonomiskt löna sig och alla nedläggningspaket/dödspatruller har alltid utgått från att det är sista gången Försvarsmakten slimmas.

  Resultatet har varit att invigningen av ny matsal och gymnastikhall ofta varit bland det sista som skett innan nedläggningen av ett fredstida förbandsetablissemang och att vi idag har specialtruppslag förlagda som solitärer.

  F21 har Sveriges längsta rullbana och får nytt trafikledartorn. Det finns ingen ordinarie ledamot i denna mandatperiods försvarsutskott från vare sig BD eller AC-län.

  Blir det nedläggning av en flygflottilj, så är det inte svårt att räkna ut var det blir.

  SvaraRadera
 8. Widman, varför är FM inställda på nedläggning av en flygflottilj om ni säger att så inte ska ske?

  SvaraRadera
 9. Om man studerar det senaste decenniets svenska flygtidsuttag för spetsigt stridsflyg respektive helikopter, så verkar det inte i något fall vara antalet fredsetablissemang med rullbana och hårdgjorda uppställningsplatser, så kallade fredsflottiljer, som varit begränsande.

  En enda stril- och en enda basbataljon, och därmed i högsta grad begränsade personalresurser kan kanske inte smetas ut hur tunnt som helst över landet?

  JAS 39 Gripen utvecklas och uppgraderas kontinuerligt. Det som inte hinns med en treårsperiod, beställs ånyo i nästa omgång. Det som nu kallas för en serie av materielsystem (MS) och en gång i tiden editioner.

  Vi hanterar nu MS 20 för JAS 39 Gripen och självfallet går det åt mer engagemang och tid för att lyfta den tekniska kompetensen vid fler flottiljer jämfört med färre. Flygtekniker och dito ingenjörer är för flygvapnet även nationellt en trång sektor.

  Det kanske är lättare att rekrytera från CTH, KTH, Linköping och Lund till andra orter än Kallax?

  SvaraRadera
 10. Henrik,

  FM:s inriktning om nedläggningar gäller inte förrän riksdagen givit sitt godkännande. Folkpartiet avvisar propåerna tydligt och det är fritt fram för andra att instämma. När saken slutligen underställs de folkvalda måste alla ge besked.

  FM använder naturligtvis nedläggningshoten som ett led i äskanden om höjt anslag. Kanske är myndigheten inte själv övertygad om det kloka i en sådan åtgärd, men vill sätta hårt mot hårt.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera