måndag 25 oktober 2010

Köld och mycket värme...

Jag har idag ställt följande fråga till försvarsminister Sten Tolgfors:


I Propositionen Vårt framtida försvar – försvarspolitikens inriktning 2005–2007 (prop. 2004/05:5) anförde den dåvarande regeringen bland annat följande beträffande lokalisering av ingenjörsförband: ”För att säkerställa kompetens för att kunna uppträda i subarktisk miljö behövs utbildningskapacitet i norra Sverige för utbildning av ingenjörförband”.

Försvarsutskottet anförde i sitt betänkande följande ifråga om förslaget till ny grundorganisation för Försvarsmakten: ”Inom ramen för den övergripande dimensioneringen av grundorganisationen som utskottet ställt sig bakom godtar utskottet också vad regeringen anför om vilka förband som skall finnas kvar, läggas ned, omlokaliseras och nyinrättas”.

Enligt uppgift avser Försvarsmakten på egen hand nu fatta beslut om att flytta den enda utbildning av ingenjörsförband som bedrivs i Norrland. Vilka åtgärder är försvarsministern beredd vidta för att regeringens och riksdagens ställningstaganden inte överprövas?

Om nedläggningar av förband ska ske krävs riksdagens godkännande. Även om någon argumenterar för att detta alls icke är en nedläggning utan enbart en flytt kommer följderna bli desamma. Personalen kommer endast i ringa utsträckning flytta med och kompetensen går förlorad. Ingenstans kommer ingenjörsförmågan längre att vara utbildningsmässigt integrerad med manöverförband och vår särskilda förmåga, att under bistra förhållanden, överbrygga breda Norrlandsälvar riskerar gå förlorad.

I förra veckan blev jag kontaktad av en ung kadett med ett starkt patos för våra soldater i internationell tjänst. Ämnet är ju minst sagt aktuellt. Han har nu tagit initiativ till en samling på Sergels torg i Stockholm onsdagen den 3 november kl 17.00. Det handlar inte om vara eller icke vara i Afghanistan. Blott om att manifestera stöd för våra fredssoldater och deras anhöriga. Enligt min mening ett av de bästa initiativ som tagits på länge. Väl mött!


Allan Widman

15 kommentarer:

 1. Hjälp till att sprida informationen om manifestationen på facebook!

  http://www.facebook.com/pages/Stod-fredssoldaten/140281962685986

  SvaraRadera
 2. Mycket bra, både när det gäller ingenjörförmågan i subarktisk miljö och när det gäller soldatstödet.

  SvaraRadera
 3. Wiseman,

  Noterade på Din blogg att någon föreslog en fika på tu man hand. Verkligheten är inte så enkel. En del saker måste föras upp till ytan. Det handlar om ömsesidig handlingsfrihet och möjlighet till allmän debatt. På det kan ingen förlora, allra minst de sakliga aspekterna.

  Låt oss hoppas att den unge kadetten får all framgång med sitt initiativ och att Sverige för en gångs skull kan sluta upp kring dem som sätter sin säkerhet på spel för andras.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 4. Alla har att vinna på en öppen debatt.

  Angående kadettinitiativet får man bara hoppas att inte stenkastarvänstern också ser det som ett lämpligt manifestationstillfälle.

  SvaraRadera
 5. Ett mycket bra initiativ! Tack för informationen.

  SvaraRadera
 6. Wiseman och Annika,

  Så är det; att man måste sett många hemligheter innan man kan rätt uppskatta öppenheten.

  Kadettens engagemang är äkta och oförstört av politikens cynismer. Bara det är värt en mässa.

  Allt gott


  Allan Widman

  SvaraRadera
 7. Det är märkligt att inte mer hänsyn tas till värdefull ingenjörskompetens och kompetens överhuvudtaget.
  Kolla även in Folkpartiet Norrköpings blogg (folkpartietnorrköping.blogspot.com).

  SvaraRadera
 8. ÖB - brobyggaren…

  I ljuset av Claes Lönegårds insatta artikel i tidskriften Fokus (http://www.fokus.se/2010/10/nar-forsvaret-tog-makten/), om hur överbefälhavaren till stor del styr konungarikets försvars- och säkerhetspolitik, framstår den senares uttalande i dagens upplaga av DN som minst sagt intressant:
  ”– Folket här i byn kan lita på att vi kommer att stanna här, sade överbefälhavare Sverker Göranson när han besökte den svenska utposten väster om Mazar-i-Sharif i tisdags.
  – Den här operationen kommer att ta mycket lång tid och i framtiden ser vår närvaro kanske inte ut som i dag. Men vi kommer att finnas kvar här.”

  Därutöver ger han en utfästelse om att Sida alternativt försvaret skall bekosta ett brobygge över floden Balkh.

  Detta innan statsministern och utrikesministern slutfört samtalen med Mona Sahlin och den övriga oppositionen om Sveriges fortsatta engagemang i Afghanistan, innan Utrikesdepartementet den 4 november avlämnar regeringens proposition om fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF), innan riksdagen slutbehandlat regeringens proposition.

  Anmärkningsvärt?

  I stället för att interferera i den parlamentariska beslutsprocessen borde överbefälhavaren möjligen prioritera att överbrygga den klyfta som, med anledning av debaclet med införandet av den internationella tjänstgöringsskyldigheten, nu gapar avgrundsdjup mellan försvarets personal och ledning.

  SvaraRadera
 9. Widman,

  Jag läste i aviationweek att man i Sverige på nytt har börjat ifrågasätta ifall vi ska ha 100 Gripenplan eller inte.

  Är det något du vet något om?

  "inancial pressures are also triggering angst beyond the U.K. Lt. Col. Rickard Nystrom, head of aircraft programs at the Swedish armed forces headquarters, says it is “a pretty stressful environment [here] right now.” With various big-ticket spending items looming in the next decade, there is renewed debate over plans for a 100-aircraft Gripen fleet.

  The timing and scope of the Gripen E/F program—the next iteration of Saab’s single-engine fighter—also are expected to be under scrutiny. For now, though, “we think we need 100 aircraft,” Nystrom tells a Defense IQ fighter conference here, but he concedes the issue will remain unsettled for some time."

  http://www.aviationweek.com/aw/generic/story.jsp?id=news/awst/2010/10/25/AW_10_25_2010_p22-263953.xml&headline=Spending%20Reviews%20Stir%20Fighter%20Market%20&channel=defense

  SvaraRadera
 10. Har riktigt, riktigt svårt att finna ord för att beskriva hur märkligt allting nu blivit med svenskt försvar. Vad blir försvarsministerns svar ang. hanteringen av Norrlands sista ingenjörer (vid I 19)? Tänker han försöka tiga ihjäl frågan??

  Vänliga hälsningar,

  Lars

  SvaraRadera
 11. Widman,

  Tolgfors har fortfarande inte svarat på din fråga till honom ser jag. Försöker han tiga ihjäl frågan, eller ska han låta FM ta beslut och sen skylla på dom?

  SvaraRadera
 12. Widman,

  Jag noterar att Tolgfors fortfarande inte har svarat på din fråga.

  SvaraRadera
 13. Widman,

  Jag ser att Tolgfors nu har svarat på din fråga.

  "I den insatsorganisation som riksdagen har beslutat om ska det finnas två ingenjörsbataljoner. Grundat på riksdagens och regeringens beslut om insatsorganisationens utformning bestämmer Försvarsmakten den närmare utformning som är nödvändig för att statsmakternas krav på operativ militär förmåga ska kunna uppfyllas. Det är också Försvarsmakten som bestämmer var och hur insatsorganisationens förband ska utbildas och övas."

  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=71&dtyp=frs&rm=2010/11&dok_id=GY1222&nr=22

  Med det antar jag att Tolgfors fullkomligt struntar i att Försvarsmaktens centraliseringsiver fortsätter förstöra Sveriges förmågor.

  Om FM bestämmer sig för att lägga ned en flygflottilj då, struntar han i det också?

  SvaraRadera
 14. Ja visst kan det komma att läggas ner en flygflottilj denna mandatperiod.

  Försvarsmakten är en enrådighetsmyndighet. Det finns ingen styrelse med politiskt tillsatta ledamöter.

  Det innebär att myndighetschefen, som tituleras Överbefälhavaren (ÖB) kan delegera ansvaret för mångmiljardprojekt till en underlydande inom Försvarsmakten.

  Denne underlydande är onåbar för politiska påtryckningar och kan därför verkställa synbarligen politiskt mindre populära åtgärder, samtidigt som ÖB behåller full förnekbarhet och ansvarsfrihet för konsekvenserna.

  Alltsammans himla praktiskt och i full överensstämmelse med de ansvarskännande och statsbärande delarna av vår svenska statsapparat.

  SvaraRadera
 15. Widman,

  Helt ärligt. Norge satsar på sitt försvar, de satsar dessutom extra mycket i norr. Vad vet Tolgfors och FM som Norge INTE vet?

  SvaraRadera