onsdag 23 december 2009

Julnatt

Jag fortsätter att få mail från före detta besättningsmedlemmar på vertolerna. Senast något så ovanligt som en flygläkare som tjänstgjort på dessa trogna plattformar. Glädjande.

Nu har friden lägrat sig över det försvarspolitiska Sverige. Bloggarna har bråda tider, men myndigheten lever naturligtvis på sparlåga i midvinternattens hårda köld.

Strax väntar ett nytt budgetår. Det börjar på allvar i Sälen där jag har fått en egen liten tid för anförande, kanske min sista. Ämnet är den svenska försvarsindustrin. Motståndarsidan har skiftat en smula över tid. Det senaste budet är PeterLundberg, som representant för SOF (Säkerhets- Och Försvarsindustrin). Något oortodoxt kan man tycka, men industri, förvaltning och politik visar alltmer upp sitt integrerade ansikte i den allmänna debatten. Gränserna är inte lika tydliga och de olika intressenas energi och synlighet ökar med de minskade resurserna.

På Wiseman har jag läst att ATS med timmars förvarning kunde hyra hkp-timmar i Afghanistan. ÖB har emellertid haft svårigheter med detta. Hur man än sökt bland sina internationella kontakter har man inte fått något napp. ÖB har fortfarande att svara på om FMV fått något formellt uppdrag att göra detta eller ej?

Det finns skäl för oss, inte minst på julnatten, att känna stolthet över dem som nu står på vakt på CNL och på våra PO i Afghanistan. Måtte lyckan stå er bi och folkets tacksamhet möta er vid återkomsten! Ni lämnar aldrig våra tankar.

Gustav Wasa, en trogen kommentator på denna blogg, föreslår att vertolerna, om regeringen skulle besluta att avveckla, ska överföras till Kustbevakningen. Detta är en god tanke. Sjöräddning klarar dessa hkp med vänstran och samtidigt finns en verklig kapacitet kvar inom den svenska staten. Självklart leder detta till en budgetöverföring; men när det svenska försvaret inte förmår att göra riktiga prioriteringar mellan förnyelse och operativ förmåga är den utgången oundviklig.

God Jul


Allan Widman

1 kommentar:

  1. Varför ska en överföring av Vertoler till KBV för att lösa sjöräddningsuppgifter medföra en budgetöverföring? Bestämde inte riksdagen med FB04 att FM inte skulle syssla med sådant? Med andra ord, att försvarsanslaget inte skulle gå till att stödja civila myndigheter med t ex sjöräddning utöver vad som kunde ske inom ramen för egen verksamhet.

    SvaraRadera