lördag 19 december 2009

En bra vecka

Förra inlägget blev ju alltför kortfattat. Faktum är att detta i många avseenden varit en riktigt bra vecka.

För några dagar sedan beslutades att basbataljonernas utbildning inte skulle centraliseras utan vara kvar på F 17 och F 21. Precis som i fallet GLC/NOC ansågs investeringarna inte stå i proportion till vad som kunde uppnås. På detta räddningen av Ärna och en senarelagd nedläggning av Hästveda.

Beträffande sistnämnda är den politiska processen ännu inte avslutad. Ändå måste ÖB:s senareläggning uppfattas som ett gott tecken. Det finns ett visst darr på manchetterna...

Vad beträffar helikoptrarna så anses frågan nu löst genom att annan nation garanterar att det ständigt står två helikoptrar dygnet runt och 365 dagar om året på Marmal. Detta är ett ganska märkligt svar på försvarsministerns fråga om vad Försvarsmakten kunde göra för att Sverige skulle bidra med helikopterförmåga i Afghanistan?

Men varför bråka om det nu finns andra helikoptrar där? En sårad soldat - som brukar framhållas på denna blogg - bryr sig ju inte om nationaliteten på den helikopter som flyger honom eller henne till sjukhus. Nej, i det enskilda fallet är det naturligtvis helt rätt.

Faktum är dock att den som inte någon gång bidrar med det som är svårt, dyrt och riskfyllt på sikt tär på solidariteten. Är man alltid den som måste låna till ölen tröttnar kompisarna, förr eller senare. Det var bland annat denna psykologiska insikt som ledde fram till att FM redan hösten 2007 föreslog en insats med helikopter. Ett förslag som sedan bekräftades genom ett beslut av regeringen och två av riksdagen.

Att när praktiska svårigheter möter hänvisa till att andra löser problemet framstår mot den bakgrunden inte helt trovärdigt.

Nu ligger alla äggen åter i en och samma korg - 10 B. Om denna drabbas av ytterligare förseningar eller andra problem finns ingen alternativ plan. Av omständigheter och uttalanden framgår att den "professionella bedömningen" varken innehåller ukrainare, vertoler eller ekonomiska bidrag till dem som förmår hålla helikoptrar i Afghanistan.

Allan Widman

13 kommentarer:

 1. Behovet är större än MEDEVAC/CASEVAC i Afghanistan. Som jag just skrev på min blogg:

  Det här är goda nyheter för Afghanistanstyrkan, men medför risken att opinionen nu accepterar ett tioårigt glapp i den medeltunga helikopterförmågan. Allan Widman behöver nog tjata ännu mer om fyrorna, eller någon annan kostnadseffektiv och snabb interimslösning tills Hkp 14 blir full operativ på andra sidan 2020.

  SvaraRadera
 2. Den svenska basketligan kommer aldrig att vinna en All Star-match mot NBA. En svensk spelare gör däremot bra ifrån sig i Detroit Pistons.

  Sverige kommer aldrig upp i samma expeditionära militära förmåga, som USA. Det är möjligt att en enskild svensk soldat skulle platsa i ett amerikanskt förband.

  Amerikas Förenta Stater är ständigt inblandade i väpnade konflikter tusentals miles från Continental US (CONUS).

  Mest sannolikt är det utsiktslöst för Sverige att efter eget huvud försöka skruva ihop en helikopter för CASEVAC.

  SvaraRadera
 3. Grundproblemet är väl att vi fått för oss att vi måste skruvat själva för att få förmågan.

  Varför har vi annars valt att utveckla en unik version av NH90 istället för att köpa samma som grannländerna? Var inte själva idén med ett nordisk projekt att få samordningsvinster genom att köpa samma helikoptertyp?

  Varför har vi annars agerat som om vi vore de första och enda att utrusta en Puma med partikelfilter, IR-suppresorer, VMS ballistiskt skydd och ksp?

  SvaraRadera
 4. Det ryktas om att upp emot hälften av Helikopterflottiljens flygförare inte tilldelas någon flygtid alls 2010.

  En läkare som inte har patienter eller en advokat som inte har klienter tappar snabbt i kunnande och som följd därav i anseende inom sin profession.

  Försvarsmakten måste även med ännu inte prövade medel se till att hela humankapitalet av utbildade samt insatsberedda och dito dugliga flygförare på helikopter flyger även under 2010.

  Detta kan ske genom att insatsberedda och dito dugliga flygförare beviljas tjänstledighet med full lön om de på egen hand utan ytterligare kostnad för statsverket kan föranstalta om minst 200 timmar helikopterflygning under 2010.

  Det kan till exempel innebära att ensam flyga turister på Hawaii i en enmotrig kolvmotordriven helikopter eller som styrman flyga Peshmerga för ett privat säkerhetsföretag i en postsovjetisk helikopter.

  Det för svenska försvaret överordnade målet bör vara att svenska statens högst betydande investering i deras utbildning skyddas och deras flygtrim vidmakthålls.

  SvaraRadera
 5. EN BRA VECKA...

  ...för försvarsindustrin lokaliserad till Sverige skulle man kunna säga.

  Det kan se ut som formella myndighetsinterna transaktioner när Försvarsmakten tar leverans av FMV. Men betänk att som konsekvens av ceremonier i årets elfte timme med Visbykorvetter i Karlskrona och sannolikt också med HKP 14 i Linköping, så transformeras bokföring rörande betydande belopp från en i högsta grad osäker kundfodran villkorad av en synnerligen krävande leverans till en bokförd intäkt för verksamhetsåret 2009.

  Härom är säkert de med resultatlön i respektive leverantörsföretag tacksamma. "Christmas is the season of giving" som det heter i sången.

  Härmed varde givet.

  SvaraRadera
 6. Gustav Wasa,

  Ibland måste vi också se till det som gott är. Lika väl som någon blir impopulär genom att alltid låna till ölen, kan man också klä skott av ständiga krav. Oavsett hur duktig man själv är.

  En kollega, professor Carl B Hamilton, beskriver detta som balansgång på slak lina.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 7. En bra vecka Widman?
  Jag vet inte det…

  Den gångna veckan har bjudit på ett veritabelt julbord av besvikelser, här följer ett axplock:

   Det passerande snöovädret förorsakade svåra trafikstörningar i stora delar av landet, med betydande konsekvenser för åtskilliga resenärer som följd.

   Synnovates senaste mätning av väljaropinionen angav att oppositionen ökat sitt försprång från 3,5 till 6,5 procentenheter jämfört med novembermätningen.

   Professor Bengt Sundelius lämnade - i protest - sin tjänst som chef för Försvarshögskolans institution för säkerhet och strategi.

   Klimatmötet i Köpenhamn, COP15, bröt slutligen samman. Början till slutet för FN-systemet?

   GM lämnade besked om nedläggning av SAAB, vilket drabbar ca 8 000 personer.

   Mattias Öhlund tacklade, i en NHL-match mellan Tampa Bay och Detroit Red Wings, Henrik Zetterberg så illa att hans medverkan i OS bedöms osäker.

  Det kanske ändå är bra att vi har lite olika perspektiv på tillvaron.

  God Jul

  SvaraRadera
 8. Simplicio,

  Jag ska hålla det "enkelt". Dag och natt lever jag med försvarets väl och ve; åtminstone från mina utgångspunkter. Med detta perspektiv var denna vecka den bästa på hela hösten.

  DetDu noterar som besvikelser kan jag hålla med om. Men lackmustestet på något riktigt allvarligt är följande: Kommer Du att tycka att detta är en katastrof också om 14 dagar? Tror kanske inte så mycket på Din lista överlever.

  Mvh

  Allan Widman

  PS Ärna, Hästveda och slutligt övergivande av krigsbassystemet kommer vi att leva med de nästa hundra åren också DS

  SvaraRadera
 9. Bra jobbat Allan, jag är övertygad om att ditt arbete haft del i den senaste tidens positiva utvecklingen. Noterar dock att sjöinfosystemet fortfarande styrs mot total kollaps. I elfte timmen är det nog många som hoppas att även dessa ej underbyggda och överilade beslut ska läggas på is. Fram för en oberoende och saklig översyn av hela incidentberedskapen.

  SvaraRadera
 10. Hej

  Tycker din blogg är bra.

  När ska ni politiker förstå stt Försvaret måste få kostamer.
  Annars blir det inte den effekt som önskas.

  Tror ni på allvar att det komer at finnas 45 000 man med beredskap väsentligen understigande ett år 2014-2015?
  Det är helt orealistiskt.
  FM klarar inte detta inom den anvisade ekonomin..
  Blir en "tummetott"/M

  SvaraRadera
 11. Markstrid,

  Myndigheten har väl heller inte riktigt den målbilden till 2014. Numera talar man väl om fullt ut intagen insatsorganisation vid 10-talets slut.

  28 200 insatsorganisationen och ytterligare 20 000 hemvärn.

  Vi får hoppas att man inte gör det allt för svårt för sig. Hög andel tidvis tjänstgörande kontraktssoldater som varvar arbete/studier med tjänstgöring (riksdagsbeslutet anger minst tre fjärdedelar inom arméstridskrafterna). För denna personalkategori kanske befintlig lagstiftning för reservofficerare bör vara en utgångspunkt.

  Samtidigt är jag övertygad om att vi närmar oss en punkt då reellt förstärkta anslag blir nödvändigt. En sådan process försvåras dock politiskt av företeelser som NBF, PRIO, Bikupan och andra exempel på kostnadsokänslighet inom myndigheten.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 12. Allan

  Där satte du verkligen huvudet på spiken!

  God Jul

  Stabschefen

  SvaraRadera
 13. Widman,
  Jag Widhåller nog, trots diverse utspel i media av ÖB, att w951 - med blicken riktad ovan horisonten - inte var någon särskilt bra vecka.

  Gott nytt År!

  SvaraRadera