torsdag 24 december 2009

Berget i Syd

Strax före julledigheten kompletterades ÖB:s besked om Hästveda av regeringen. I ett frågesvar anger försvarsministern att "inget beslut har fattats om avveckling av Hästveda". Och något längre ner upprepas vad en enig riksdag uttalat om STRIL-organisationen: Genomgripande förändringar av dagens organisation kopplade till en eventuell gemensam lägescentral bör ske först efter godkännande av regeringen.

Kobrans öde är långt ifrån avgjort. Detta förtydligas nu i försvarsministerns frågesvar. Beskedet är något helt annat än det ÖB gav i helgen om att "nedläggningen är senarelagd". Det finns anledning till optimism.

Så återstår frågan om förmågeglappet. Här handlar det om både politiska och ekonomiska utmaningar. Dels om stora investeringar i ny, dyr teknik, men också om känsliga avvägningar inom ramen för den militära alliansfriheten.

Kanske blir det till sist som med utbildningen av basförband och GLC/NOC; nyttan av en ensad flotta med Länk 16 bedöms inte stå i proportion till kostnader och risker?

Allan Widman

12 kommentarer:

 1. Militärteknisk interoperabilitet är starkare än någonsin beroende av politisk interdependens.

  Så länge som funktioner satt fast i lödningen inuti svarta lådor förslutna med sigill, så kunde en formellt utomstående, men betrodd partner underhand kopplas in i ett förment exklusivt nätverk för multinationellt samarbete.

  I dagens breda och mjukvaruberoende Nato-samarbete, så är alla noder förberedda på att transitera alla andras trafik. En abonnent i nätverket kan svårligen medverka "under cover" utan att vara med på gemensamma delgivningar och kontinuerliga tekniska uppdateringar.

  Antingen är man med i klubben eller så är man inte.

  SvaraRadera
 2. Denna entydiga signal om den högsta beslutsfattarnivåns uppfattning om värdet av den södra berganläggningens betydelse för vårt nationella luftförsvar, är den bästa julklapp vår proffsiga och helhjärtat engagerade strilpersonal kan få. Värt att betänka är att många av dem jobbar även idag, på julafton, när vi andra är njuter av familjeliv, pulkaåkning, skinka, gröt och glögg.

  Strilpersonalen som övervakar vårt luftrum och stridsleder incidentflyget tar aldrig rast - i tjänst dygnet runt, året runt för vår skull - och har gjort sig mer än förtjänt av den uppskattning som den politiska nivån nu visar genom bl.a. Dina och ministerns uttalanden.

  Så mycket mer märkligt då att det ska till ett politiskt ingripande för att få FM myndighetsledning att se det självklara behovet av skyddad och redundant förmåga att leda vårt nationella luftförsvar. "Någon" i FM borde för en gångs skull ställas till ansvar för den miljardrullning med skattebetalarnas medel som de gångna tio årens NBF-/ Infobat-/ GLC/NOC-experiment har lett till. Dessa icke obetydliga anslagsmedel hade kunnat användas till att producera försvarseffekt istället för att göda diverse IT-konsulter.

  SvaraRadera
 3. Torkel,

  Även jag hoppas att det blir många hårda paket för vårt försvarsanslag.

  Jag gläds med personalen i Hästveda.

  Mvh

  Allan Widman

  SvaraRadera
 4. Som Hästveda-personal är jag idag mycket glad. Pragmatism och logiskt tänkande verkar ha upplevt en seger i skenet av demokratin. Jag är dock bekymrad av att processen som lett fram till dagens läge ens varit nödvändig. Den visar entydigt på att organisationen och ledarskapet i FM lämnar mycket att önska. Nu är det nödvändigt att rensa ut den dåliga frukten och därefter se över ledarskapet generellt och att ta sitt ÖRA (FM's) på allvar i synnerhet. Allt annat blir fars-artat och i linje med vad som senaste två åren utspelats. Förtroende är svårt att vinna men oerhört lätt att förlora! Jag ser framtiden med tillförsikt, och tror att detta kan vara ett landmärke? Tack Allan, och alla andra som kämpat mot FM's absurdism samt för skattebetalarna och Sveriges suveränitet!

  SvaraRadera
 5. Ja, nu är det bara att gå vidare och se till att _hela_ strilsystemet blir användbart i mer än djupaste fred.

  Vad finns det egentligen för syfte med att ha själva stric väl skyddat i en berganläggning om man låter de radar- och radiostationer som ledningen är beroende av vara obemannade och oskyddade? Antingen så behöver hela strilkedjan vara skyddad och redundant, eller också så kan även stric gott ligga i en ovanjordsanläggning.

  Jag tycker det är bra att man nu gör en halvhalt när det gäller strilsystemet, och jag gratulerar personalen i Hästveda till att de slipper byta arbetsort. Men jag tycker det är bedrövligt att det inte hördes ett ljud från dem när man raserade de förband som krävs för att helheten ska fungera även om hotbilden blir något annat än att lösa incidentberedskapen.

  SvaraRadera
 6. -uppgiven,

  Avgjort är det som sådant att dagens StriL-system, som system-av-system betraktat, uppvisar om inte kvalitativa så i alla fall stora kvantitativa brister.
  Radarkedjan såväl som radiosystemens täckning har sträckts till bristningsgränsen och jag håller helt med om att man med saknad minns den stora mängd sensorer som fanns att tillgå för inte allt så länge sedan. När det kommer till fortifikatoriskt skydd även för radar- och radiosystem har ju dessa, med undantag för versioner av 860-systemet, aldrig varit fortifikatoriskt skyddade utan har istället haft sin styrka och uthållighet i överlappning och relativt lätta lösningar för ersättning och komplettering.
  Avseende personalen i Hästveda och dess tystnad i samband med tidigare system- och förbandsavvecklingar bör detta istället betraktas i det omvända perspektivet. Min personliga uppfattningn är att den senaste tidens utveckling avseende -GLC/NOC, -Hästeveda, -Helikoptrar är en direkt följd av en radikal förändring i hur ärenden som dessa tillåts utvecklas och genomföras. Många är de exempel på avvecklingar där berörda i praktiken ställts inför fait accompli och där uppfattningar såsom "har det uttalats på generalsnivå, så är det inget att göra åt det" etc.etc har tillåtits att råda. Under 2009 har vi istället sett en helt annan debatt, där såväl sakkunskap som personliga uppfattningar fått betydligt större genomslag och större spridning än vid tidigare års system- och organisationsförändringar. Detta till stor del genom medier som detta. Om detta är på gott eller ont kan väl endast framtiden utvisa, men personligen är jag helt för denna nya transparens i debatten och jag vill i samband med detta särskilt ta tillfället i akt att tacka Herr Riksdagsledamoten Widman och Herr Majoren Neppelberg för deras förtjänstfulla arbete och insiktsfulla ställningstaganden.

  Trevlig Fortsättning och Gott Slut!

  SvaraRadera
 7. Medelåldersmannen

  Det jag var ute efter var inte ytterligare fortifikatoriskt skydd. Utan att de förband som skulle syssla med just "ersättning och komplettering" samt reparation av skadade system, har helt utraderats. Det finns idag helt enkelt inga resurser för att reparera en skadad 870, förutom då civilanställda på FMLOG LedTek.

  Med andra ord, idag finns bara fredsorganisationen kvar. Någon krigsorganisation för att se till att radarstationer fortsätter att leverera bild även under fientlig motverkan, finns inte längre.

  Det spelar då mindre roll om det finns ett eller två stric i berg, 150 eller 200 luftbevakare och flygstridsledare osv. Balansen i systemet är redan rubbad på ett allvarligt sätt och det jag hoppas på nu är att man inte nöjer sig med att "Hästveda är räddat, mitt arbete är kvar så då är det lugnt" utan att man ser till strilsystemet som helhet. Det är denna helhetssyn som jag har saknat i debatten, av denna att döma så består strilsystemet bara av människor i ett berg...

  SvaraRadera
 8. uppgiven,

  Håller helt med. Positivt att se är ju att det inte endast är nedläggningen av Hästveda, ur perspketivet erbetsplats i nordöstra Skåne, som bromsats in nu. Även att stolleproven med basbataljonerna kommit till en halt.
  Precis som med strilfunktionen har basbataljonerna kommit att degradera till närmast absurda nivåer. Men oaktat hur utvecklingen kommer att bli i framtiden tycker jag att det är ett stort plus att kortsiktiga mål med direkt kapitalförsöring som följd, åtminstone tillfälligt, stannat av.

  Att göra nu är att på allvar kräva en ny och vederhäftig luftförsvarsutredning, vilket det bland annat talats om bland annat på denna blogg.

  Salve!

  SvaraRadera
 9. Flygvapnet består som bekant av stridsflyg, signalspaningsflyg, radarflyg, transportflyg, helikopter, bas och ledning.
  Med tankte på den senaste tidens händelser står det ganska klart att genereralerna inte har koll på helheten. De är inte dom själva som har initierat halt utan viss påverkan.
  Jag har hört en viss general kommentera flygtid för enskild JAS pilot, det kändes inte betryggande att densamme skickade ut ett personligt brev i höstas där han förklarade att han höll på att läsa in sig på FV ledningssystem.
  Vi får hoppas att våra höga företrädare känner större ansvar för den operativa förmågan som helhet i framtiden.

  Industrins roll i FM måste tydliggöras.
  Det är säkert bra för Sverige som helhet med kvalificerad flygplansindustri, men det kostar också. Både pengar och fokus.

  För FM operativa förmåga som helhet är det naturligtvis viktigt att samtliga vapenslag är i balans och att det finns en långsiktig strategi.

  SvaraRadera
 10. Danne,

  Jag vet vilken general Du menar och min tanke var densamma. När någon blir den främsta företrädaren för vår dyraste och kanske viktigaste vapengren utgår man från att kunskaper och överblick redan inhämtats.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 11. Någonting säger mig att NBF-maffian bara tar igen sig tillfälligt efter höstens motgångar. I mars är de säkert tillbaka, nu med nytt namn och en omdefinition av uppdrag, innehåll, syfte och mål med NOC-projektet.

  På något sätt måste denna hydra som smugit sig in i försvarsfamiljen kompensera sig och IT-industrin för ÖB-beslutet att lägga ner GLC-utvecklingen och senarelägga nedläggningen av flygets stridsledning i södra Sverige. Ingenting får ju hindra arméns uppbyggnad av ett helt digitaliserat ledningssystem ner till enskild Marcus-soldat, inte ens kapitalförstöring, personalflykt och förmågeförluster i marinens och flygets hävdande av vår territoriella integritet.

  SvaraRadera
 12. @Uppgiven:
  Jag gissar att ditt påstående om att "det är bedrövligt att det inte hördes ett ljud från dem när man raserade de förband..." handlar om de reduceringar av radarkompanier/sensortroppar och Radio- och radiolänkkompanier som skedde etappvis under 00-talet. Min tvångsmässiga sanningsiver bjuder mig att påpeka att både den norra och södra strilbataljonen ifrågasatte beslutet när det presenterades i samband med ett FV-möte, inte minst eftersom förmågan i Mitt då i praktiken hade avvecklats som en följd av nedläggningen av F 16.

  Den minneskunnige kan i det ärendet se tydliga paralleller till 2009 års förslag/försök till centraliserad flygbasbataljon (jodå, det fanns samtidigt en helikopterfråga som ”stal” uppmärksamhet även då! Den gången handlade det bl.a. om flytten av hkp från Boden till Luleå, avveckling av Säve o.s.v.).

  Det finns dock en väsentlig skillnad: centraliseringen av strilbataljonens rörliga delar genom avveckling av förmågan i syd och norr, till förmån för återuppbyggnad i mitt, skedde innan bloggarnas era... Utgången hade kanske blivit densamma idag, men du hade med större sannolikhet känt till de motargument som fördes fram.

  Angående att du upplever att det saknats helhetssyn i debatten och att ”av denna att döma så består strilsystemet bara av människor i ett berg” så är min uppfattning att debatten nästan undantagslöst har förts ur ett försvarspolitiskt perspektiv – inte regionalpolitiskt. Att gemene man fokuserat på den fråga som utgjort debattens gordiska knut, nämligen den verksamhet som bedrivs i och från StriC, är bara naturligt. Att glömma bort ”resten” har tyvärr även HKV gjort allt som oftast, senast generalen Mårtensson som enligt lokaltidningen Norra Skåne påstår att ”det är inte bara i Hästveda vi har den förmågan som behövs. Vi kan även nyanställa på andra platser och föra över uppgifter från Hästveda” (http://www.nsk.se/article/20091219/HASSLEHOLM/912199993). Av detta uttalande får man dra slutsatsen att C PROD inte är fullt medveten om omfattningen av den övriga verksamhet som bedrivs i Hästveda-anläggningen, varav huvuddelen (personal och materiel) av praktiska skäl inte kan flyttas till Mälardalen utan behöver finnas kvar i regionen.

  Helhetssyn är definitivt nödvändigt och ett absolut krav för att åstadkomma beslut som är långsiktigt, ekonomiskt och operativt hållbara.

  SvaraRadera