torsdag 3 december 2009

Det möjligas konst

Jag noterar att någon ifrågasatt varför Försvarsutskottets majoritet inte biföll en motion från Miljöpartiet om en Luftförsvarsutredning. Det ger anledning till att beskriva hur beslutsfattande går till inom den borgerliga regeringen.

Om, som i detta fall, en enskild riksdagsledamot har en idé om hur ett politikområde kan utvecklas måste man först få det egna partiet att ställa sig bakom förslaget. När, eller om, så sker kan man föra in detta i samordningskansliet i statsrådsberedningen. Förhoppningsvis kommer då partikamraterna på detta kansli att vid varje förändring framhålla ett sådant krav. Är de, som i Folkpartiets fall, begåvade och dådkraftiga lyckas de till slut. Då övergår partikravet till att bli ett krav från en sittande regering. Av detta skäl var jag noga med att skriva att det som efter vårt Landsmöte var ett krav från Folkpartiet nu hade "potential att bli ett krav från alliansen".

Ikväll hade vår försvarsminister en utfrågning i Aktuellt rörande Pontus Hybinette. Han hänvisade till ett antal förslag från Veteransoldatutredningen om en starkare samordning från Försvarsmaktens sida när det gäller rehabilitering och vårt förslag om ett tidsobegränsat ansvar för samma myndighet. Jag är tacksam för detta och kan inte nog se fram emot en proposition. Bättre sent än aldrig.

Politik förblir det möjligas konst och de konstigas möjlighet.

Vertoler och veteraner.


Allan Widman

4 kommentarer:

 1. Jag läser ditt anförande i riksdagens försvarsdebatt att ".. exportstödet landar i en egen myndighet" Innebär detta att stora delar av F7:s budget hamnar hos denna myndighet eller blir det som tidigare, att FM får stå för kalaset?

  SvaraRadera
 2. Onga1,

  Vad jag förstår blir det en tämligen blygsam budget för den nya myndigheten. Men för mitt vidkommande stödjer jag att man särskiljer FMV:s uppdrag att anskaffa bästa och billigaste till vårt försvar från uppgiften att stödja industrins export. Det kan också bli ett första steg mot att identifiera omfattningen av myndigheternas exportstöd. Trots allt är det från försvarsanslaget som resurserna tas.


  Allan Widman

  SvaraRadera
 3. Skall man då anta att frågan om en luftförsvarsutredning nu i praktiken är död för överskådlig framtid? I riksdagens beslut står ju bl.a.:

  "Utskottet är dock inte berett att förorda att de underlag som ska tas fram om flygstridskrafternas framtid ska ske i form av en parlamentarisk utredning som föreslås i motionerna. Detta arbete bör i stället ske inom ramen för det utredningsarbete som Försvarsmakten har initierat om flygstridskrafternas långsiktiga utveckling och som utskottet närmare redogör för nedan under avsnittet om utveckling och uppgradering av JAS 39 Gripen C/D."

  Om ni i riksdagen satt ert namn under detta, kan ni väl knappast driva frågan om en luftförsvarsutredning i morgon utan att argumentera mot er själva? Synd i så fall.

  /Karl

  SvaraRadera
 4. Karl,

  Efter att Folkpartiet i sin helhet (ingen ironi) ställt sig bakom kravet på en LFU kan såväl regeringsmedarbetare som riksdagsledamöter driva kravet.

  Under mina år i riksdagen har utskottsmajoriteter snabbt kunnat svänga i en rad frågor. T.ex. nationell strategi för internationella insatser, samordningsfunktion till stöd för vår insats i Afghanistan, breddad språkutbildning på tolkskolan etc.

  Det handlar om uthållighet...


  Allan Widman

  SvaraRadera