torsdag 17 december 2009

Den svenska modellen?

I morgon träffar GD på FMV, Gunnar Holmgren, och ÖB försvarsminister Sten Tolgfors. Försvarsministern kommer att begära myndighetschefernas personliga uppfattning om Hkp 4. ÖB kommer sannolikt att säga att vi ska satsa på framtiden och glömma det förgångna. GD FMV kanske uttrycker sig lite mera svävande. Hans myndighet flyger faktiskt fortfarande en vertol fastän FM förrådställt sina. Kanske förstår han också hur lång tid och hur mycket osäkerhet som är förenad med "gapfillers" som ska anskaffas och där utbildning måste börja från noll.

Målet måste vara ett enda: Att på kortast tid leverera den helikopterinsats för sjukvårdstransport som regeringen föreslagit och riksdagen två gånger fastslagit. Om detta dessutom kan ske med minsta möjliga insats från skattebetalarna, desto bättre. Det handlar om liv och lemmar för svenska och andra soldater, men också om tilltron till den representativa demokratins funktionsduglighet.

Men dryga sju år i försvarspolitiken har lärt mig att det till synes logiska sällan går segrande ur striden.

Visbykorvetterna är ett mycket bra exempel. Ny Teknik kunde igår slå fast att våra senaste tillskott inte är mogna uppgifterna minröjning och ubåtsjakt. Och vad beträffar ytstrid så är väl förmågan begränsad till däckskanonen och ev finkalibrigt som kan presteras av besättningen. Likväl tar vi leverans. Att detta är förknippat med överföringar av kapital från beställare till leverantör råder nog ingen tvekan om. Version 4 är nu ett faktum, utan att huvudvapnet (Robot 15) avlossats från dess insida.

Flatheten från beställaren gynnar knappast skattekollektivet och svensk, operativ förmåga. Knappast heller den inhemska försvarsindustri som i allt högre grad måste konkurrera på en internationell marknad. Min tanke är att alla förlorar på kravlösheten.

Men visst. Nu ska alla fira helger och den "svenska modellen" ska inte ifrågasättas. Åtminstone inte förrän verkligheten i Afghanistan eller på andra sidan Östersjön gör sig påmind igen.


Allan Widman

7 kommentarer:

 1. Kravlösheten och flatheten fortsätter att fira triumfer.Självklart skall alla köpeavtal NU OCH FRAMÅT som FMV tecknar ha både vites klausul för leveranstids förseningar och ej uppnådda prestanda.Innan regeringen fattar beslut SKALL detta granskas INNAN beställning. Hur svårt kan det vara på en skala 1-2? Uppgraderingskostnaden till version 5 av de levererade Korvetterna bör leverantören stå för.
  Bra Allan vi är många insiktsfulla som stödjer dig. Bollen har nu börjat rulla för ett starkt Svensk försvar av vårt land och den kommer inte att kunna stoppas.Vi accepterar inte heller att befattningshavare inom försvarsmakten går fria från den genuina misskötsel av en rad anskaffningsprojekt, senfärdigheterna och missbedömningar av läget i östersjöområdet och oförmågan att tala klartext.
  Kn Jan-Olov Holm

  SvaraRadera
 2. Kanske beställaren skulle sluta med sina fantasier om att ständiga förändraingar i önskelistan om vad som skall levereras?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 3. Varför använda den här affären som politisk ammunition?

  Då många läsare av din blogg förstår att problemet bottnar i en logistisk chansning med många inblandade parter och som i högsta grad även ni politiker är ansvariga för är för mig ett bottennapp.

  Varför inte lägga krutet på en seriös säkerhetspolitik?

  Nästa heta potatis är omställningen från ett värnpliktsförsvar till det nya. Vad tar ni politiker för ansvar när det givna nederlaget kommer?

  Vem är ansvarig för dagens/det nya yrkessystemets utformning?

  Hälsningar från en som hoppas och kräver att säkerhetspolitik får den plats den är förtjänt av valåret 2010.

  SvaraRadera
 4. I ett kort inlägg i dagens SvD låter ÖB meddela att han beslutat backa beträffande den planerade inriktningen gällande GLC-NOC och militär flygverksamhet i Uppsala.

  Tidigare i veckan har meddelats att den planerade flytten av flygvapnets basbataljoner till Kvarn i Östergötland inte avses genomföras.

  ÖB anger i SvD att: ”…de vägar vi tänkt vandra inte är framkomliga.”

  Att det inte bär mot målet att segla med fasta skot är en gammal sanning. Man behöver anpassa såväl segel som kurs till rådande vind.

  ÖB uttalande kan inte tolkas som annat än att den kurs försvarsledningen lade ut i det underlag som den 30 januari lämnades till regeringen uppenbarligen bar fel. Något som för övrigt påtalats i otaliga inlägg och kommentarer bl a på denna blogg.

  Att kunna läsa kartor och sjökort tillhör de mer basala kompetenser en god militär bör besitta. Mot bakgrund av rådande läge är det kanske hög tid att ÖB stuvar om bland stigfinnare och navigatörer inom den egna organisationen…

  SvaraRadera
 5. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 6. Om jag nu fattat allt rätt. Sverige investerar i ett nytt häpnadsväckande vapen. Häpnadsväckande genom
  1. Ej synligt på radar
  2. Obefintliga vapen.

  Som amatör tror man ju att man anskaffar vapenplattformar som man kan utrusta med vapen. Men här har vi alltså skapat en plattform som är lika osynlig som oanvändbar.
  dvs den syns lite
  och den kan skjuta "lite"
  Ordet fantastiskt räcker inte. Man blir MATT.

  SvaraRadera