lördag 28 mars 2009

Besvärjelser

Igår Eksjö på nytt. Talade om en svensk veteranpolitik inför Fredsbaskrarnas årsmöte. Erhöll märkligt nog också utmärkelsen "De nordiska fredsbaskrarnas hedersmedalj i guld". Det var mycket glädjande att veteransoldatutredningen på detta sätt uppmärksammades för sitt arbete. Likväl var ju tanken att politiker i större utsträckning skulle dela ut medaljer till soldater, inte tvärtom.

Även insatschefen Anders Lindström var där. Under dagen kommenterade han också Försvarsmaktens andra svar på Försvarsdepartementets framställan om NBF och hemlig och redundant ledning av stridsflyget. Svaret är naturligtvis belagt med sekretess, men Lindström lovar att det inte ska bli något "operativt glapp" i denna förmåga när A/B fasas ut. 2011 och 2012 ska FM "kunna genomföra detta på ett bra sätt".

Tidigare har jag kunnat konstatera att GLC med NOC beslutats utan att FML gett besked om vad detta egentligen är; ett integrerat system eller bara en samgruppering av separata ledningsfunktioner?

Kan det vara så att beslutet om hemlig och redundant ledning av C/D, med nationell täckning, är ett beslut av samma slag? Att myndigheten idag inte vet hur detta ska gå till, eller vilken lösning man söker, men att man ändå slår fast att frågan ska lösas. I så fall är det kanske mer en besvärjelse, som Lindström ger uttryck för, snarare än ett egentligt beslut.

Ett område där besvärjelserna hittills haft liten verkan är helikoptrarna. Igår avslöjade Ekot att Hkp 10 B tidigast kan göra insats under första kvartalet 2011. Det innebär att dessa hkp inte kan vara i Afghanistan under 2009, som regering och riksdag beslutat, och att man väl inte heller matchar NBG 11. Vilken gång i ordningen som förmågan till medevac med hkp flyttas fram i tiden har jag sedan länge tappat räkningen på.

I morgon, Karlskrona och avsked till de sjömän som ska skydda bland annat somaliska farvatten mot pirater.


Allan Widman

1 kommentar:

  1. "De nordiska fredsbaskrarnas hedersmedalj i guld" Inte illa! Och utan förvarning?

    SvaraRadera