torsdag 26 mars 2009

Bålsta

Igår besökte jag Bålsta. Precis som i Hästveda mötte jag en kunnig och engagerad personal som uttryckte oro för framtiden.

Oron handlar om möjligheterna att rekrytera och behålla personal när osäkerheten om organisationsförändringarna växer. 2009 är det tänkt att ett förlorat år vad gäller flygtidsproduktionen ska tas igen. Ambitionen är att öka antalet flygtimmar med cirka 60 procent. Det skärper kraven på flygstridsledningen rejält i en svår situation.

Ett av problemen är att personalen inte tycks veta vart vi är på väg. Är GLC ett system eller bara en anläggning?

Om det bara handlar om en samlokalisering av ledningsresurser för mark-, sjö- och luftarenorna är frågan vad som står att vinna? Vi kommer att lämna väl skyddade och fungerande arbetsplatser som staten betalat miljardbelopp för genom åren, till förmån för oskyddade anläggningar ovan mark som kräver nya omfattande investeringar. I denna informationsteknologiskt tunga verksamhetsgren undrar man också vad som står att vinna med en fysisk centralisering?

Att flytta verksamheter har vi ju provat många gånger förr. Det blir kompetensförluster och eventuella samordningsvinster har visat sig vara mycket osäkra och långsiktiga.

Om det å andra sidan handlar om att skapa ett system, där ledningen av samtliga arenor ska integreras, dyker de tekniska frågetecknen genast upp. Vad vi idag vet om svårigheterna att utveckla uppgiftsintegrerade ledningssystem för Hkp 14 och våra Visbykorvetter borde lända till viss ödmjukhet inför en sådan, mycket mer komplex utmaning.

Det återstår för mig, när jag nu besökt Uppsala, Hästveda och Bålsta, att träffa en enda man eller kvinna av facket som sätter tilltro till ett sådant projekt. Och de återstående tillskyndarna av svenskt NBF, som GLC utgör, har ännu inte hört av sig...


Allan Widman

10 kommentarer:

 1. Av sin egen natur är FMV och FM en organisation som inte kan skapa ett NBF. Ovanligt nog finns det för många viljor i och kring FM som omöjliggör en 'gemensam målbild'. Just nu är det inte nödvändigtvis hårdvara eller mjukvara som är felet, det är filosofin. Markstridsledning är byggt på papperskarta med tillhörande oleat, filtpenna och tillhörande radioutrustning. Fråga er själva, vad ska vi förvänta oss av våra system? Ska stridsledning fungera som Red Alert där man klickar på kartan och trupperna går dit?

  Det här är viktiga frågor som FM i min mening aldrig kommer kunna svara på och FMV är bara i vägen för sig själv. Regeringen och riksdag tycker det blir dyrt och det med all rätt när man inte får ut något för sina pengar.

  Vad är då lösningen? Lämna det man inte kan själv till någon som är duktig på det. Ta in lösningen från ett innovativt företag som tillverkar allt från hårdvara till mjukvara och tjänster.

  Sluta tänka fel FM, just nu är det ni som har som brukar heta "totalt j****' IG". Det är vår säkerhet det handlar om.

  SvaraRadera
 2. Härligt Widman, bra att politiker engagerar sig i sakfrågor, detta skapar respekt!
  Trevligt att Strilpersonalen får träffa människor som de har förtroende för, de är annars sällsynt dessa dagar.

  Vad gäller GLC, så är min tidigare farhåga att de bara var en förskönad powerpoint nu upplöst, de hänger inte ens samman i bildspelet värld... De står helt klart att de handlar om makt- berusning hos vissa beslutsfattare på hkv. Nu är frågan vem av herrarna generaler som ska ta lead och se till att de blir en granskning av detta miljardprojekt... Sanningen måste fram, kämpa på!

  SvaraRadera
 3. Allan Widman antyder att det skulle vara, om inte omöjligt, så en oerhörd teknisk utmaning att koppla samman ledningssytem.

  Det är inte korrekt.

  Det är inte något större tekniskt problem att koppla ihop ledningssystem. Detta har demonstrerats ett flertal gånger under det senaste decenniet vid anläggningen i Enköping.

  Däremot finns det en utmaning i att förändra försvarsmaktens regelverk för ledningssystem. Detta är inte tekniska problem, men en fråga om vilja hos den militära och politiska ledningen.

  Det går att koppla ihop ledningssystem, bara viljan finns.

  SvaraRadera
 4. Staffan,

  Så realiserandet av TMS för Hkp 14 är i första hand ett politiskt, inte tekniskt problem. På vilket sätt har politik eller, för den delen, myndighetens interna regler lagt hinder i vägen för detta. Har vi inte åren 2002-2006 tilldelat tillräckligt många miljarder till NBF-utvecklingen i Enköping? Har vi på något sätt saboterat outputen till insatsförbanden?

  Kan Du, Staffan, garantera att GLC, som ett arena-integrerat system, går att förverkliga till 2015? Och om inte, vem ska då ta ansvaret, Du eller jag?

  Jag tror att Du bortser från de stora skillander i realtida uppdatering som krävs inom de olika arenorna.


  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 5. Heder åt Allan Widman som med detta initiativ tar täten bland svenska politiker i sökandet efter optimal försvarseffekt i given kostnadsram. NBF-projektet har varit en vagel i ögat på sakkunnigt ledningssystemfolk i försvaret sedan sent 90-tal, inte p.g.a. idén som sådan utan för hur lite som har kommit ut av projektet fram till dags dato. Trots investeringar om ca 5 Mdr SEK har projektet ännu inte producerat något konkret operativt användbart resultat, däremot oräkneliga PowerPoint-presentationer, glättiga reklambroschyrer och rudimentära s.k. Demo-förevisningar.

  Det nymornade uppvaknande som skådats i senaste veckornas försvarsdebatt i gammelmedia och bloggosfären har möjligen fått en och annan beslutsfattare i försvaret att fundera, men utåt hörs ännu bara NBF-förespråkarnas gamla tongångar. T.ex. meddelar IT-bolaget Centric Labs på sin hemsida att ”Bolaget är inne i en tillväxtfas och har på kort tid gjort strategiska rekryteringar av nyckelpersoner till FMV-projektet LedsystT som har till uppgift att utveckla det nätverksbaserade försvaret”. Centric Labs är ett av fem företag som via det helägda paraplyföretaget NESP har tagit hem en order om drygt 200Mkr för utveckling av NBF. Dessutom har Centric sedan länge haft konsulter som arbetat heltid inom Försvarsmakten med att bereda beslutsunderlag som senare, via FMV, resulterat i mångmiljonordern till bl.a. sitt eget bolag.

  Genom att kortsluta systemet på detta sätt blir NBF-utvecklingen en evighetsmaskin som inte enkelt låter sig påverkas av yttre faktorer som enskilda politikers utspel, av regeringen ändrade planeringsvillkor, varningar om systemkollaps i befintliga ledningssystem eller ekonomiska prognoser som pekar på fortsatt höga utvecklingskostnader till begränsad försvarseffekt och försvårad internationell harmonisering.

  Om nye ÖB väljer att låta ledningsområdet fritt fortsätta miljardrullningen av allas våra skattepengar så återstår bara salig avsomnade bloggen Strilaren I:s rekommendation om en oberoende, politiskt beordrad, granskning av hela ledningssystemområdet. Bäst vore förstås att ÖB som en av sina första åtgärder beordrar att gökungen GLC/NOC skall slängas ur boet. Det skulle dessutom signalera ledarskap och en vilja att återskapa ledningssystempersonalens förlorade förtroende för den högsta ledningen.

  SvaraRadera
 6. Först och främst så skulle jag vilja rikta ett varmt tack till dig Allan för ditt engagemang i ledningsystemfrågan inom Försvarsmakten i stort och inom flygstridskrafterna i synnerhet.

  Jag vill också passa på att kommentera Staffan Strömbäcks inlägg.
  På ett sätt håller jag med dig i att det inom Försvarsmakten finns en del att göra åt de regelverk som styr ihopkoppling av system, främst tänker jag på ackrediteringsprocessen.

  Dock är det så att när vi pratar ledningssystem som har att hantera stridsteknisk ledning av stridsflygplan i samma luftrum som civilt flyg ställs stora systemkrav som inte Försvarsmakten själva styr över. Här ställs stora externa krav för att över huvudtaget få leda flygplan alls.

  Det finns fler tydliga exempel där Försvarsmakten själva inte styr över de regelverk som ett ledningssystem har att formas efter och därmed är bilden helt plötsligt mer komplex än den du beskriver. Här är det högaktuella LINK 16 ett bra exempel.

  Inlägg som detta gör att jag är oroad för, om GLC är utkomsten av "NBF-projektet", att en hel del viktiga faktorer (så som den exemplifierade ovan t.ex.) inte tagits med i kalkylen eftersom inom NBF-projektet har man inte haft med dessa kravställningar som variablar under sina "laborationer" i tillräcklig omfattning, om ens alls enligt min uppfattning.

  Jag har själv deltagit vid "DEMO:s" i Enköping och där jag ställt just frågan "Hur ska detta lyckas realiseras i verkligheten?" har jag möts av svar, på just detta, så som "-Ackrediteringsprocessen tar vi inte hänsyn till".

  Om detta talar för "NBF-projektet" i sin helhet kan jag inte bedömma, men mina intryck och min uppfattning är ändå att regelverk som bör beaktas för att lyckas inte uppmärksammas tillräckligt, utan just tekniken och tekniska lösningar har varit drivande.

  Det sistnämnda är precis det fel för många tidigare också gjort i Försvarsmakten, vilket lett till att system beställts som sedan inte alls kan användas så som det är tänkt. Därmed har skattebetalarna fått betala för något som inte levererar önskad effekt.

  Än en gång, tack Allan för ditt engagemang. Det behövs och jag vet fler med mig som uppskattar den energi du lägger i detta.

  SvaraRadera
 7. Allan, din retoriska förmåga är god, men ...

  Hkp14 och Visby projekterades långt innan NBF-utvecklingen startade. Och, såvitt jag känner till, har man inte gett något uppdrag till något av Ledsyst-projekten att studera problemet. Däremot finns det flera andra exempel där man kopplat samman ledningssystem i marinen och flyget.

  Om LedsystT hade funnits, skulle de kunnat ha tittat på Hkp14-frågan. Men du har ju, som medlem i genomförandegruppen, rekommenderat att LedsystT ska avbrytas. Så något svar på den frågan lär vi inte få.

  V b din fråga "kan du garantera.." så kan jag ju, till dig som beslutsfattande parlamentariker fråga:
  "Kan du garantera att samtliga beslut som du fattar i riksdagen är rätt?"
  Självklart kan du inte det. Alla beslut är baserade på bedömningar. Jag är något besviken att du debatterar på den nivån...

  Du är duktigt på att kanalisera frustrationen över de investerade NBF-miljarderna. Men jag är fortfarande övertygad om att soldater och sjömän, precis som alla andra yrkeskategorier, fattar bättre beslut om de har bättre tillgång till information. Vilket är grunden för NBF-tanken. Det vore synd om den, inte på grund av tekniska problem, utan av regelverkskrångel inte kan realiseras.

  Michael skriver: "... regelverk som bör beaktas för att lyckas inte uppmärksammas tillräckligt, utan just tekniken och tekniska lösningar har varit drivande."

  Jag delar den uppfattningen: Teknikens möjligheter har varit drivande, och det har visats att de tekniska problemen är hanterbara. Det är regelverken som är hindret. Dessa kan vara uttryckta i luftfartsregler, eller LINK16-krav från USA eller Nato.

  Finns viljan att ändra regelverken, så går det tekniskt att koppla samman systemen.

  SvaraRadera
 8. En fågel i handen och tio i skogen. Frågan om garantier är inte bara retorik. Vi vet vad vi har och att det fungerar, med både krypterat tal och datalänk. Och min huvudsakliga kritik är att vi ska avveckla detta beprövade innan det nya är på plats, eller vi ens definierat vad som ska uppnås. Tidigare har vi krävt en överlappning som kontinuerligt garanterat tillgången till hemlig och redundant stridsledning.

  Sedan ger jag Dig rätt i att politiken ibland spelar in. Du nämner själv Link 16-krav från USA och luftfartsregler. Frågan är dock vilken rådighet över detta som Försvarsmakten och svenska försvarspolitiker har? Och då bortser vi ju helt från att upphovsmännen för dessa regler kanske tycker de är rationella med deras utgångspunkter.

  Med vänlig hälsning


  Allan Widman

  SvaraRadera
 9. Tillsätt utredningen ALLAN
  Den tidigare regeringen tydliga prioritering på internationella insater har skapat stor skada i det nationella ledningssystemet. När nu pendeln svänger tillbaka kommer blottorna i dagen tydligast när det gäller nationell ledningsförmåga av marin- och flygförband. Här, där och nu, låter trevligt men som Peter Nordlund i en FOI rapport om FM ekonomiska läge visar så kostar det i effekt allmänt sett. Har man dessutom som FM direkt prioriterat bort de nationella systemen och nu vill återgå som kommer det att kosta både tid och pengar. En oberoende bred granskning av hela LEDNINGSSYSTEM är nog en tvingande nödvändighet och vi vet vad utredningsmannen heter.

  SvaraRadera
 10. Om nu alla miljarder som plöjts ner i NBF-spåret hade till syfte att skapa en GLC/NOC undrar jag varför vi inte nu ens har ett målsättningsdokument? Realiserbarhetsstudien är inte geonmförd? Och projektet som PROD LED driver ändrar inriktning hela tiden beroende på de motgångar man stöter på. Och skyll inte på regelverken, de finns spelregler, de får man hålla sig till, oaktat om man har en ekonomisk vinning för ögat(sitt eget eller någon annans)...

  SvaraRadera