söndag 17 juni 2012

Med sådana vänner...

Jag har noterat att min kollega Staffan Danielsson anklagar mig för att vara "JAS Gripen-kritisk". Så är inte fallet. Jag är utmärkt nöjd med det stridsflygplan Sverige förfogar över. Tror inte minst att Staffan Danielsson tillhör dem som lovprisat plattformen under många år. Däremot vore det bra om vi skaffade lite radarjaktrobotar till flygplanet, vidmakthöll Robot 75 och skaffade lite fler laser-podar. Swing role? En smula mer flygtid vore heller inte så dumt. Den har nästan konstant sjunkit under en tioårsperiod. Men kanske allra viktigast vore om vi fick tillbaka en nationell, heltäckande förmåga till säker och hemlig stridsledning från marken. Eller någon sådan förmåga överhuvudtaget...

Det är naturligtvis inte lätt att vara en försvarsvänlig riksdagsledamot från Linköping. Då finns det bara "ett mycket begränsat utrymme" för nya förbandsnedläggningar. För förmågelyftet på Gripen ska självklart inte vara beroende av ökade medel till försvaret. Försvaret klarar sig nog ändå. Och förresten har Staffan Danielsson "öppnat" för höjda försvarsanslag. Liksom han mycket djärvt efterlyst en konsekvensbeskrivning av svenskt Nato-medlemskap. Att hans parti sedan inte har den ringaste tanke på att överge den politik av militär alliansfrihet som drivits i årtionden ska vi inte bry oss om.

Och ja, hade vi för många år sedan avbrutit utvecklingen av Hkp 14 och Visbykorvetterna hade situationen inte varit lika tröstlös. Visbykorvetterna har dragit över med minst tre miljarder och lika många år. Detta trots (eller på grund av?) att det faktisk delvis är en produkt från Linköping. Hkp 14 skulle varit slutlevererad till det svenska flygvapnet år 2008. Nu är gissningarna att den är fullt ut operativ 2020. Även i detta fall är det östgötametropolen som svarar för de mest kritiska delarna i leveransen (TMS).

Hade Staffan Danielsson brytt sig det minsta om svensk försvarsförmåga hade han, tillsammans med bland annat Folkpartiet, begärt höjt anslag för förmågelyftet. Men det ville han inte.

Allan Widman

17 kommentarer:

 1. Hkp 14: Önskar att prestigen släpper så systemet kan avvecklas.
  JAS 39:Varför kan inte utvecklingen av ett Svenskt stridsflygpklan sponsras annat än ur fösvarsdepartementets budget. Det är ju Sverige som behöver stridsflygplan. Näringsdepartementet kan väl delbetala då det gynnar Svensk industri?

  SvaraRadera
 2. Gustav Wasa sa...

  Det tjänar föga att gråta över spilld mjölk för både mjölkbönder och mjölkdrickare.

  Låtom oss nu nöja oss med att säkerställa att situationen inte förvärras.

  Den svenska örlogsflottan kan ha behov av att omsätta sin ubåtar. Måhända att dagens skrov inte längre lever upp till det operativa trycket i Östersjön och att de lämpligen renoveras och ställs till en mindre krävande kunds förfogande i Malackasundet?

  Vad som är ställt utom allt rimligt tvivel är att den svenska sjömilitära förmågan inte kräver egenutvecklade särlösningar som ledningssystem ombord på NGU/A26. Rimligen är det bättre att redan från början dela ledningssystem och kostnaderna för dess vidmakthållande med en partnerflotta.

  Kalla det gärna för Pooling-n'-Sharing, Smart Defense eller i nödfall NORDEFCO, men beställ inte nästa generation ubåt med en egenspecificerad särlösning!

  SvaraRadera
  Svar
  1. GW
   Nästa generations ubåt är en särlösing. Det är vår förtjusning för särlösningar som driver behovet att ersätta nuvarande ubåtar i förtid.
   /Planoff

   Radera
 3. Hej Allan. Jag bor i Linköping och känner mig inte alls ansvarig på det sätt som du drar min hemmaort till grumliga vatten. Skärp till retoriken tack!

  SvaraRadera
 4. Det unikt dyra ledningssystemet TMS för HKP14 utvecklas i fem exemplar. Planerad kostnad var två miljarder och leverans 2008, idag leverans tidigast 2020 med på löpande räkning och några vapen och integration av dessa är ännu inte beställda. Ledningssystemet från samma leverantör till ubåt A26 har goda förutsättningar att bli ännu dyrare då enbart två ubåtar skall beställas.
  /Bosse

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det var ju inte många rätt i detta inlägg! För det första så sitter TMS i alla 18 hkp14 men i olika konfigurationer. Sen så kan man inte skilja på leverans av hkp och när hkp blir operativt, det är två helt olika saker.Jämför så här så blir det då givetvis väldigt stor skillnad i år. Man bör jämföra när hkp var planerad att vara operativ och när den nu beräknas vara operativ för de olika konfigurationerna. Sen är det inte leverantören av TMS som har orsakat förseningarna utan det är tillverkaren av NH90 som har stora problem med grund helikoptern samt FMV som i god stil lider av beslutsångest. Det kan ju tilläggas att det finns inget annatland som har en NH90 operativ ännu!!!!/ManO

   Radera
 5. Som lite småbitter väljare kan jag inte undgå att undra ifall inte fler Allianspartier än c först gör utspel i media och sedan kan skylla den snåle farbror Anders för den uteblivna leveransen.

  Fp har talked the talk, men har ni walked the walk i förhandlingarna med de övriga regeringspartierna?

  Vad har ni t ex gjort för att hindra den moderata arbetsgruppen från att ännu en gång på måfå stryka sånt som de tycker verkar dyrt och som de inte förstår vad det är till för?

  Om det är oförändrad anslagsnivå som gäller så får faktiskt regeringen ha anständigheten att tala om vad det är man väljer bort och utgå från det. Om istället slumpvisa delar stryks av amatörer riskerar det att få katastrofala följder för flera, i värsta fall alla, förmågor.

  Så: är ökade försvarsanslag något ni tänker prioritera i nästa budgetförhandling eller något ni spar till debattartiklarna?

  SvaraRadera
 6. Fråga är vilka förmågor som man nu avser stryka för att Saab ska kunna ta fram ännu en osäljbar flygplansprototyp. Det finns inte mycket att skära i och det ligger väl i farans riktning att man helt enkel tar bort allt som inte skickas på utlandsäventyr - t ex resterna av luftvärnet. När detta inträffar, för det kommer att inträffa lika säkert som amen i kyrkan, så bör man kanske ställa sig frågan: om vi inte behöver luftvärn, varför i all världen behöver vi flygplan. Det samma gäller flottans ubåtar, artilleriet etc.
  Det politiska landskapet är vänt upp och ner. En röst på alliansen i nästa val innebär sotdöden för försvarsmakten, medan en röst på de rödgröna garanterar dess fotlevnad.

  SvaraRadera
 7. Gustav Wasa sa...

  I eftervalsanalysen 2010 var det några enstaka procent av väljarna, som uppgav att försvars- och utrikespolitiken därmed inkluderat bistånds- och handelspolitik hade haft någon som helst betydelse för deras val av parti.

  Det är inte orimligt att antaga att hälften av denna lilla andel av valmanskåren till yttermera visso är radikalpacifister, som låter denna sin mycket säregna uppfattning styra sitt val av parti. Återstår gör ett än mindre antal potentiella röster för de sju riksdagspartier som kan tänka sig väpnat våld att konkurrera om med försvars- och säkerhetspolitiska argument.

  Inget enda parti kan räkna med att få genomslag och i väljarnas medvetande förknippas med fler än 2-3 frågor. Därmed är det självklart att de svenska partier som vill bli stora partier för närvarande inte kan profilera sig på försvars- och säkerhetspolitikens område.

  Både (M) och (S) skulle förlora röster till sina respektive stödpartier om sådant som vapenexporten till Saudi hanterades offentligt. Därmed finns ett intresse av att tidigt hitta varandra tvärs över blockgränsen.

  Som bekant är det Carl Bildt som förhandlar med socialdemokraternas partiledare om tunga och svåra propositioner som förlängt truppbidrag till ISAF, NBG 2015 och förra årets insats över Libyen. Det finns ingen anledning för någon sida att inte toppa sitt lag och öppna upp för insyn från fler i dessa förhandlingar.

  Gösta Bohman (M) och Olof Johansson (C) fann av ovan beskriven dynamik det nödvändigt att när de var ledare för borgliga stödpartier hoppa av borgliga koalitionsregeringar något år innan valet. Detta för att inte stilla åse sitt partis förtvinande.

  Det skulle inte förvåna denna skribent om Björklund, Hägglund eller Lööf lämnade regeringen kort innan valet 2014. Svårigheten är bara att hitta en tillräckligt bra kabinettsfråga.

  För Bohman var det skatterna, för Johansson var det Öresundsbron. Det skulle förvåna mig om någon försvars- eller säkerhetspolitisk fråga uppnår motsvarande specifik vikt?

  SvaraRadera
 8. En massa "fina ord" om material delarna men faktum är att det vi vill veta är varför FP har tillåtit regeringen att hela tiden skjuta upp beställningarna så att allting nu ligger på hög och belastar verksamheten och varför FP inte kämpar hårdare för att se till att vi kan försvara landet, tex att faktiskt säga att "armeinspektörens nya förslag om org 14 faktiskt är riktigt bra", men det nämner ingen heller. Regeringen behandlar försvaret illa men förutom någon liten kommentar här o där så är det ingen som gör något åt det. Det är det värsta. Och Nato? Vilka länder är det inom EU som skulle kunna stödja Sverige i händelse av en kris och som har kapacitet o göra det, jo, enbart Nato länder, om USA då säger nej, då får vi ingen hjälp. Vad väger tyngst, Nato el EU:s "allianspolitik" vid kris, den frågan kan ingen svara på?! Sen, för att vi ska kunna hävda vår neutralitet och kunna kalla oss alliansfria så ska vi kunna försvara oss själva, det kan vi inte nu utan vi måste ha hjälp, då är vi ju i en allians, dvs ingen neutralitet och ju mer nedskärningar som görs desto mer hjälp behöver vi och vi kommer också närmare och närmare Nato.

  SvaraRadera
 9. Gripen håller säkert många år men planet behöver en AESA radar - glöms det bort i förmågelyftet?

  SvaraRadera
 10. Väldigt intressant att luftvärnet alltid kommer upp när det nämns organisationsförändringar. Sverige behöver sitt markbaserade luftvärn för skydd av viktiga punkter, oaktat dagens volym. Alla moderna krig påvisar vikten av luftvärn och jag skulle vilja se den politiker som helt tar bort det nationella luftvärnet!?
  Belgrad, Irak, Afghanistan, Libyen. Luftvärnet spelade stor roll i dessa konflikter! Det är olyckligt att dagens FM är så liten att vi måste börja ställa förmågor, arenor och förbandsorter (anställda) mot varandra. Alla idag kvarvarande förband behövs och jag har personligen svårt att se annat än smärre reduceringar.
  Dessutom flyttar inte kompetensen (dvs personalen) med längre. Detta faktum torde vara känt av både försvarspolitiker som försvarsmaktsledning.
  För övrigt undrar jag om det finns någon som har frikort i denna rundan?

  SvaraRadera
 11. Gustav Wasa sa...

  - Varför lägger (FP) försvarsmaterielbeställningar på hög?

  Låt oss leka med tanken att det är så att företrädare för (FP) tvingar statssekreteraren i Försvarsdepartementet tillika reservofficeren i flottan samt statssekreteraren i Statsrådsberedningen tillika sjöofficeren och kommendören i flottan att stoppa anskaffningen av ett vapenpaket till HKP 14 och beställningen av ubåten A26.

  I så fall så är det nog för att leverantören av TMS inte kan visa att bistatisk ubåtsjakt kan genomföras med HKP 14 samt att det tyska moderbolaget till Kockums inte vill förbinda sig till att utveckla och tillverka A26 vid sina anläggningar i Sverige.

  Svenska staten kanske ska fortsätta att finansiera utveckling av särlösningar, men i så fall bör de nog fungera och utvecklingen bör ske inom Sveriges rikes gränser.

  SvaraRadera
 12. Har inte uppfattat att FP pläderat för ökade försvarsanslag. I vilket forum skedde det? Enligt de informationer som finns från övriga allianspartier har inte FP vid något tillfälle i förhandlingarna begärt höjd försvarsbudget. Vidare är det lätt att snacka om att avveckla VIKING. Med vilka pengar ska nya korvetter köpas in?

  SvaraRadera
 13. Ja, att stoppa Visby utvecklingen nu vore verkligen ett resursslöseri.
  Men, det är visst det som Sverige har blivit känt för i utlandet..."landet som startar en massa projekt o sen färdigställer dem med en prototyp för att sen lägga ner dem"...angående pengar i sjön.
  Men allt för att skydda industrin, så har det alltid varit...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men är inte syftet med Visby att stoppa pengarna i sjön? (höhöhö...)

   Radera