onsdag 30 maj 2012

Påhak

Hoppas bättre sent än aldrig.

Sverige siktar nu mot ett försvar bestående av drygt 6 000 heltidsanställda soldater. Dessa kommer visa sig kostsamma och sannolikt svåra att behålla under 6-8 år.

I vilken utsträckning som den nära framtiden kommer att erbjuda stora markoperativa insatser utomlands får anses osäkert. Men alldeles oavsett bör antalet heltidsanställda i armén minimeras. Den tillgänglighet de representerar står inte i proportion till kostnad och förväntade uppgifter. Historien visar att välövade reservister kan göra internationell insats med kort varsel. Också numerär är en kvalitet.

Samtidigt krävs ett omtag i materielförsörjningen. Försvarsmakten är inte till för industrin. Att köpa från hyllan är en god princip, men den måste också implementeras. Vid t.ex. en avbruten utveckling av Visbykorvetterna bör ny plattform – när tiden är inne- anskaffas kostnadseffektivt och med utgångspunkt i krigsduglig bekämpningsförmåga. Sannolikt bäst är att haka på t.ex. en brittisk, dansk, nederländsk eller norsk anskaffning. Antingen med köp av de sista exen i en serie eller genom övertagande av eventuellt överskott.

För Visbykorvetterna i nuvarande tillstånd finns det restvärden som kan och ska omhändertas.

Dessa principer bör användas inom samtliga arenor. Bara så kan vi stoppa förfallet och samtidigt vidmakthålla den svenska utvecklingsförmågan inom Ubåtar och stridsflyg. Svaret på frågan, om varför de sistnämnda nischerna ska undantas, är att politik alltjämt är det möjligas konst. Det är vackert om politiken bara klarar att dämpa omsättningstakten något på dessa områden.

Plattformars värde kan nästan uteslutande mätas i termer av vapen, ammunition och sensorer. Om detta talas det dock mycket tyst i de blå stridskrafterna.

Allan Widman

94 kommentarer:

 1. Inom armén sker just nu en kraftfull tillbakagång till att prioritera försvaret av Sverige i Sverige. Åter övar vi mot samma fiende som under kalla kriget. Vi försöker med våra två brigadstridsgrupper att slå fientliga bataljoner på vårt territorium. Var det verkligen detta ni politiker vill att armén skall fokusera på?

  SvaraRadera
 2. Allan - du är sannolikt inte särskilt insatt i hur materielförsörjning fungerar - eller borde fungera när du påstår sådana saker som du gör

  Vänta ett år eller två så får vi se hur smart det var att köpa de nya helikoptrarna från hyllan

  Eller rättare sagt bör vi vänta tills vi ser vad det kostat att anpassa såväl dessa helikoptrar som vår underhållsorganisation för att få dem att fungera

  Att köpa från hyllan kan bli billigare

  Att få hyllvaror att fungera i vår organisation kan kosta desto mer

  Ofta blir totalkostnaden högre när man köper hyllvara och sedan måste anpassa den - än om man utvecklar eget som är gjort för att passa i vår organisation

  SvaraRadera
 3. Jag förstår inte vad du menar med att politikerna skall dämpa omsättningstakten. Skall inte omsättningstakten vara anpassad till vad man behöver för förmåga? Ett vapensystem som genom teknisk utveckling blivit helt förbisprunget bör ju omsättas illa kvickt om man fortfarande har viljan att ha den förmågan som vapensystemet gett kvar, t.ex. örlogsskepp i trä med segel när bepansrade ångdrivna fartyg började användas.

  Nästa punkt om plattformars värde tycker jag nog är förenklad i överkant. I ett Afganistanscenario räcker naturligtvis en Predator eller Reaper med några Hellfires och bra elektrooptiska sensorer bra men mot en kvalificerad motståndare skulle de med största sannolikhet bli ganska kortlivade. Ett annat exempel är ju stridsflygsområdet, ett flygplan med Pak-Fa eller F-22 liknande prestanda blir svårt att bekämpa pga ren kinematik, oaktat deras lågsignaturegenskaper. I Gripenfallet som du säkert syftar på så är det ju också så att nya motorn behövs för att kunna få till de bättre sensorprestanda du pratar om. Ännu har ju inte militärledningars eller politikers önskningar kunnat rå på fysikens lagar som att elektronik behöver kraftförsörjning och kylning för att fungera.
  Vidare måste jag hålla med anonym 09:57 om COTS, det är en mycket förenklad bild att tro att det alltid blir billigare, framförallt i förhållande till önskad förmåga. Wiseman har något äldre inlägg som bra belyser problemen med COTS.

  SvaraRadera
 4. Den politiska viljan, ja. Vad har den för halveringstid i olika frågor? Feminism och miljöaktivism/klimataktivism var för inte så länge sedan pålitliga röstsamlare, men den som vill vara kvar i riksdagen efter nästa val får allt ligga lågt i dessa utdaterade "politikområden". Vem har väl glömt Reinfeldts lysande idé inför Köpenhamnsmötet 2009
  att köpa ut miljösamvetet med bidrag på 100 miljarder euro per år att spridas till den som ville ha. Ha, ha, vilket stolleri. 100 miljarder euro räcker ju till att hålla hela Grekland flytande i flera månader.

  Andra frågor tränger på, som söndervittringen av EU, ekonomisk kollaps med bankerna i täten, skuldberg som länderna får dras med i generationer, arbetslöshet för unga varav vissa kanske aldrig någomsin får ett riktigt jobb.

  En annan icke-fråga är vilket krig Sverige kan investera miljoner och miljarder i, för att gynna rekryteringen av korttidsanställda soldater.

  CS, ditt uttryck "kraftfull tillbakagång" skall måhända vara "kraftfull återgång"? Låt oss hoppas. Riktigt vad vi ska med alla anställda soldater till får de svara på som anställt dem.

  Tiden för skönmålningar och käcka tillrop är över.

  SvaraRadera
 5. Det är en kraftfull framgång att du så tydligt avvisar nivån på 6000 heltids soldater.Lönekostnadsökningarna äter upp möjligheterna till att öka vår operativa effekt markant.
  Ja kvantitet kan också vara kvalite helt riktigt.
  Vapen sensorer och am har vi hittills inte lagt tillräckligt mycket krut på utan på plattformar.

  Ja är mycket glad över att vi äntligen prioriterar försvaret och övar försvar av Sverige för oss som bor här. Rent tagiskt att vi försummat det så länge.

  Hoppas att vi kan ytterliggare minska vår internationella ambition och omfördela det mesta för att återbygga försvaret av Sverige.

  Så fokuseringen är helt rätt rätt nu från FML och politikernas sida och en dagstitt på RIA Novosti ger den prioriteringen en bra inramning.

  Du gör ditt jobb väl.

  Kn Jan-olov Holm

  SvaraRadera
 6. Apropå "haka på" när det gäller materielanskaffning...

  Prexis som kommentaren ovan påpekar att det ofta kan bli dyrare att köpa från hyllan än att utveckla eget så VET vi att det tar längre tid och att det oftast blir dyrare och en kompromisslösning vad avser funktionalitet när vi köper i "Internationell samverkan"

  Läs t ex http://www.riksrevisionen.se/rapporter/Rapporter/EFF/2011/Leverans-pa-utsatt-tid-En-granskning-av-forsvarets-internationella-materielsamarbeten-/

  "Leveranser av materiel till försvaret blir ofta försenade, något som kan påverka både ekonomin och försvarsförmågan. Förseningar och kostnadsökningar redovisas inte i tillräckligt hög grad till riksdagen. Det visar en granskning från Riksrevisionen."

  Det finns nog inte ett enda anskaffningsprojekt där man kan påvisa några ekonomiska vinster med att köpa i internationell samverkan

  Man brukar ta upp Archer som exempel, men den är ju inte levererad och ingen har kunnat jämföra de siffror som framförs avseende besparingar där med några "alternativkostnader" (vad det kostat eller hur lång tid det hade tagit om vi gjort det själva)

  Som RR påpekar i sin rapport är de enda vinsterna man kan göra med internationella materielsamarbeten rent politiska

  SvaraRadera
 7. Bara det blir lite trupp på Gotland igen så har vi drömt oss tillbaka när det känns tryggt igen. Nya hot och modern krigföring är en annan sak men det bör ju stå tillbaka för nostalikerna

  SvaraRadera
 8. Det gäller att hitta nya lösningar för nya utmaningar.
  Det går inte att tro att bara vi gör som vi gjorde förr blir allt bra! Vi har ett annat omvärldsläge med NATO-länder runt Östersjön, vi samverkar med andra länder i allt större omfattning och djup. Den stora nöten att knäcka är väl snarare att definiera vad vi ska sköta själva och vad våra grannar och EU-medlemmar kan sköta åt oss. Det går inte att blunda i all evighet för dessa vägvalen som måste göras, om inte annat för FM ekonomi efter 2014.

  SvaraRadera
 9. Jag tycker nog att tanken med att bygga nationell säkerhet är ett bra komplement till huvudfokuset att försvara nationen. Om jag inledningsvis tillåts mållåsa på det förstnämnda måste jag dock ifrågasätta var hotbilden finns. Jag trodde att "hot" utgjordes av politisk vilja och faktisk förmåga (det behövs knappast nämnas vilket som kan svänga snabbast). Att Pakistan eller Syrien skulle utgöra ett hot mot oss eller våra allierade tvivlar jag på. Men på andra sidan östersjön rustas förmåga och politisk vilja samlas.
  Nåväl, ska vi bygga säkerhet med andra bör vi kanske börja med vår närhet. Europa är inte så säkert som det var och den ryska björnen har vaknat, som uttrycket heter.
  För övrigt vilka ska vi bygga säkerhet med? Finland? Baltikum? Skandinavien? EU(ett projekt som fler och fler ifrågasätter idag)? NATO(gammal vana antar jag)?
  Jag har inte alla fakta och realpolitik är inget jag anser mig vara byxad att hantera, internet till trotts.
  Men en sak tycker jag är viktig:
  Steg 1 för samtliga politiker på riksdag och regeringsnivå (med försvar som område)skulle jag önska var att öppet erkänna: "Vi är inte alliansfria och har aldrig varit. Svenska folket måste ta ställning till om vi vill vara det på allvar och i så fall vara beredda att rusta ett försvar som skrämmer både våra gamla vänner och fiender. Alternativt behålla den försvarsmakt vi har nu, med gendercentrum och allt, och vackert välja sida."

  För övrigt är genusvetenskap inte en vetenskap!

  SvaraRadera
 10. CS, släpp Afghanistandoktinen!

  Dags för er i Eksjö att återta förmågan att slå bro över Södertäljekanal igen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Anonym 13:36
   Vi har att följa "Militärstrategisk doktrin". Någon Afghanistandoktrin vet du förhoppningsvis att det inte existerar. När du har läst den förra tillsammans med de politiska besluten så inser förhoppningsvis också du att det som nu sker inte hänger ihop med givna mål och resurser.

   Radera
 11. Gustav Wasa sa...

  Anonym 30 maj 2012 09:57 här ovan kritiserar anskaffningen av Black Hawk och förordar egenutveckling, som ett generellt sett billigare alternativ.

  Självfallet bör Försvarsmakten för att vara en lärande organisation göra efterkalkyler på alla sina helikoptertyper. I avsaknad av sådana tillåter jag mig ändå att leva i tron att HKP 4 och HKP 9 var två helikoptertyper anskaffade från hyllan som utrustade med verkansmedel med BOA hade avsevärt bättre stridsekonomi och lägre livscykelkostnader än de med större svenskt industriellt engagemang anskaffade HKP 14 och HKP 15.

  1998 var tanken på en svensk utvecklande helikopterindustri en tilltalande tanke. Varför skulle inte den svenska modellen med ett nära samarbete och därav vunnen synergi mellan Försvarsmakten, FMV, akademi och industi kunna fungera också för helikopterområdet?

  Utländsk helikopterindustri hade inget på hyllan som uppfyllde de svenska kraven på ståhöjd i kabinen samt bistatisk ubåtsjakt och mörkerflygning över hav på så låg höjd som vi ville ha. Det fanns inte heller någon utbildningshelikopter till NH90 som uppfyllde de svenska kraven på tillräckligt avancerad avionik.

  Senare skulle det visa sig att inte ens inom den svenska paradgrenen informationsteknologi var det givet att ett egenutvecklat nätverksbaserat försvar skulle krönas med framgång. Hästveda lades aldrig ner och GLC/NOC fick lov att döpas om efter dålig publicitet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. just när det gäller Black Hawk är det väl inte att vi köpt från hyllan som är felet utan att vi inte ställde några krav på att systemet ska fungera i den svenska underhållsorganisationen - det kommer vi att få lösa i efterhand

   Radera
 12. Gustav Wasa sa...

  Vi har redan från början avtalat med Saab om att de ska underhålla våra Black Hawk.

  Men visst kommer de att kräva täckning för sina kostnader och en viss riskpremie/vinst.

  SvaraRadera
 13. Anonym, 30/5, 10:28:
  "Skall inte omsättningstakten vara anpassad till vad man behöver för förmåga?"

  Jo, det är just vad man ska, men det betyder i praktiken en dämpad omsättningstakt, särskilt på stridsflygsidan.

  På ubåtssidan köpte vi under slutet av 1980-talet 4 st. ubåtar av "Västergötland"-klass. Ur samma klass utvecklade Kockums för Australien den s.k. "Collins"-klassen, som ffa. är större för att klara längre operationer till havs.

  Australien står NU i begrepp att påbörja ersättningen av Collins-klassen, då den anses ha nått sin maximala livslängd tekniskt och taktiskt i början av 2020-talet!

  Vi har å andra sidan uppgraderat Västergötland till "Södermanland"-klass (tillägg av Sterling-motor), vilket dock innebar att halva klassen istället såldes vidare till andra nationer.

  Istället byggdes tre NYA ubåtar, i "Gotlands"-klass, där det mest väsentliga skillnaden mot tidigare var att de kom med Sterling-motorn inbyggd från början.

  Det är klart att det fanns lite mer "godis" i paketet än så, lite modernare elektronik och lite bättre stealth-anpassning. Men det är inte mer än att man kunnat livstidsförlänga samtliga Västergötlands-båtar och nå samma förmåga.

  Trots att Gotland kom i mitten på 90-talet, är vi i början av utvecklingen av ÄNNU en ny generation av ubåtar. De avses tas i bruk samtidigt som Australiens eftertädare till sina modifierade Västergötland-båtar.

  Behöver vi verkligen hålla tre ggr så hög utvecklingstakt som Australien? Australien har ju i sammanhanget en betydligt mer komplex hotbild, med nationer i närområdet som uppgraderat sina yt- och undervattensstridskrafter betydligt snabbare än i vårt närområde.

  Samma sak gäler JAS. HUR ska JAS möta nya, tekniskt mer avancerade motståndare om tio, femton år? Är det framför allt högre prestanda och längre räckvidd som krävs - med påföljande skrovändringar (dvs. i realiteten nya flygskrov) - eller är det så att vi nu ska satsa på sensorer och integration av vapen mer längre räckvidd och utbyggnad av stridsledningsförmåga?

  BÄGGE alternativen kan ge erforderlig förmågeökning, beroende på bl.a. uppträdande et.c. Att möta nya, snabbare och mer manöverdugliga flygplan, kan ju nämligen endera kompenseras med att själv flyga snabbare, länge och svänga snävare - eller med vapen som förmår det samma.

  Vi har idagsläget inga vapen som kan verka inom den "envelope" som framtiden kommer att kräva. Vi kan nå det, utan att prioritera utvecklingen av nya flygskrova - genom att prioritera anskaffning och bidra till utvecklingen av vapen och sensorer.

  Men risken är att vi blåser alla stålar på nya flygplan. Och då kommer vi fortfarande inte att kunna nå mer än teoretisk verkan mot morgondagens flyg, så vi får hoppas att de flygplanen stannar som teoretiskt fiender på samövningar och liknande...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ulf: "Jo, det är just vad man ska, men det betyder i praktiken en dämpad omsättningstakt, särskilt på stridsflygsidan. "

   Ärligt talat förstår jag inte det här uttalandet. När det gäller t.ex. förmåga till luftherravälde, eller om inte herravälde så åtminstone förmåga att göra det svårt för motståndaren att bedriva flygverksamhet med udden riktad mot oss, så är ju det synnerligen relativt. Vår förmåga att interferera mot motståndaren beror ju till inte så liten del på vad motståndaren ställer på banan.
   Om motståndaren ställer upp med nya spetsigare flygplan med mer skarpseende sensorer och långskjutande vapen med täta intervall skulle ju vi också tvingas öka vår förmåga med täta intervall om vi bestämt oss för att ha kvar den förmågan.
   I teorin skulle den ökningen av förmågan, som du skriver, kunna ske med införskaffande av ny robot, radar med längre räckvidd, nytt flygplan etc.

   Men, om man tittar på hur det ser ut i verkligheten idag så är det ju så att vår enda realistiska motståndare i närområdet håller på att rulla ut nya spetsigare flygplan som flyger fortare och längre och förmodligen i viss mån högre och som dessutom svänger bättre, har mer långseende radar och mer långskjutande missiler. Om vi på något sätt vill göra det knivigare behöver vi ju öka förmågan hos vårt stridsflygsystem (och vårt lv skulle man ju vilja tillägga).

   Så hur kan vi göra det, ja vi kan ju köpa en jaktrobot med längre räckvidd, det är något som vi redan gjort i och med att det enda realistiska alternativet vad gäller robot, METEOR, är på väg att föras in i och med MS20 lyftet på Gripen inom några år. Tyvärr, är vi ju inte riktigt hemma ändå eftersom vi då skulle behöva en radar som ser lite längre än den nuvarande så vi faktiskt kan utnyttja robotens prestanda på ett bättre sätt. Jahapp, en ny AESA radar verkar ju bra, tyvärr kräver ju en sådan både mer kraft och kylning och där är vi ju redan på pottkanten. Man skulle ju kunna tänka sig att skala ner radarn och ta bort en massa element för att den skall dra lika mycket ström och inte kräva mer kylning än dagens PS-05, det jäkliga med det är ju att vi inte vinner speciellt mycket i radarprestanda, om ens något, jämfört med idag. Lägg till detta att vi kanske behöver ett kraftfullare EW-system för att kunna dra ner på radarprestanda hos motståndaren, något som också kräver mer kraft och kyla so de-facto inte finns på flygplanet idag.

   Jaha, vad skall man göra då? Man kanske skulle försöka föra in andra sensorer, som t.ex. en IRST, kanske också ett MAW-system? Oturligt nog visar det sig att en C/D är lite trång, det funkar inte riktigt eller ger för stora begränsningar i prestanda eller ställer krav på dyra specialanpassningar för att förminska systemen så att de får plats.

   Jaha, vad göra då? Kanske köpa helt nytt men det blir ju inte direkt gratis det heller. Jag skulle gissa att det mest kostnadseffektiva är att vidareutveckla Gripen på det sätt FM förordar.
   Frågan borde ju vara om vi vill ha kvar vår förmåga i luftområdet (dvs är vi beredda att betala för det) och i sådana fall blir den föreslagna utvecklingen tillräckligt bra.

   Radera
  2. Du begränsar diskussionen till de delar som stöder inköpet av nya flygskrov. Det är en behaglig sits. Inga elaka fakta talar mot det önskade beslutet.

   Men så ser inte verkligheten ut. Ska FM kunna bekosta 60-80 nya flygskrov, måste prioriteringar göras. (Och vänligen notera ambitionsminskningen som ligger i "60-80", när det redan med 100 kan vara svårt nog att hålla hög beredskap kontinuerligt i mer än en landsända samtidigt.)

   Kan vi vara säkra på att det blir några Meteor eller IRIS-T, om vi använder så mycket pengar till nya flygplan? Eller blir det som med Taurus som vi var med och bekostade utveckligen av, men sen aldrig köpte?

   Det är DEN faran som jag ser som överhängande. Det vore som sagt inte första (utan väl noga räknat tredje gången?) som flygplansutveckling skulle tränga ut vapen ur budgeten.

   Radarfrågan är en annan sak där du tar en bekväm "genväg". Du tar bort frågan om stridsledning ur bilden.

   På marken kan man resa radarstationer vars effekt och upplösning vida överstiger vad som någonsin kan ta till väders. Då finns viserligen horisont-problemet, men det kan vi komma runt genom våra Erieye-plattformar och deras stridsledningsfunktion. Det ger betydligt större långräckviddig radarförmåga än någon AESA-teknik för närvarande klarar att stoppa in i en stridsflygkropp.

   Det ökar också vårt stridsflygs överlevnadschanser då de kan flyga "tyst" mot fienden och skjuta sina robotar utan aktiv radar. (Nu är Gripen inte tyst i den meningen att flygplanen utbyter data med varandra och marken, men det är fortfarande avsevärt tystare än att svepa med radarn.)

   Vi kan skjuta robotarna på maximal räckvidd med invisning från Erieye likaväl som med nya radar i skrovet.

   Det är inte enbart nya flygplan som kommer att komma på förband "på andra sidan" inom kort, utan också nya jaktrobotar. Vympel utvecklar nya generationer med extrem räckvidd (med hjälp av ramjetmotorer, bland annat).

   Det talar starkt emot att låta vår jakt flyga runt med radarn tänd, om de inte måste. De blir då mål på avstånd väsentligt längre än den egna skottvidden. Vad har vi då vunnit?

   Nej, vi ska vänta några år till. Då är AESA-tekniken mer mogen. Det KAN innebära att vi rent av kan nå en jämförbar effektiv skottvidd mot de flygplan vi i värsta fall kan behöva verka mot.

   Det vill säga om vi inte blåst alla resurser redan nu.

   Radera
 14. Bemanningsarbetet där FM ska selektera upp officerare i "officerare" och "specialistofficerare" är höljt i dunkel. Vi får ett brev i september där du ska "erbjudas" en befattning. Processen är inte bra skött, många oroas och rykten sprids. Folk söker civila jobb och ett eventuellt överskott blir nu ett vakansläge på de flesta förband.
  Soldatavhoppen blir också allt fler.

  SvaraRadera
 15. Att anställda söker civila jobb är tyvärr inget FM betraktar som ett problem, utan snarare något positivt. Särskilt om det handlar om gamlingar vars nytta är utgången. När de inte fattar själva att det är dags att dra, så kan alltid lite fyrkantig personalpolitik hjälpa till... Tack och hej, ni kan nu dra för vi har sugit det gottaste ur er och vill få in mer ungt och friskt blod att utnyttja för minimilön under deras bästa år. Sedan får de också dra när de har blivit en belastning. Wow, vilken deal till karriär att satsa på! Vilket samhällsansvar! Moral i samma härad som att samhället tjänar grova pengar på spel och dobbel. Inget särskilt upprörande alltså, utan helt i sin ordning.

  SvaraRadera
 16. Vänner,

  vi är fortfarande bara i början av vad som ska bli vår nya identitet. Sverige behöver en kuppberedskap. Den nuvarande blir alltför stor och kostsam. Jag vill se riktiga förband, inte bara demonstratorer, öva och förlägga sig i våra långsträckta skogsområden. Visst kan vi bedåras av högteknologiska ambitioner, men till sist är det en man elller kvinna med gevär som står mellan oss och inkräktaren.

  Wiseman skriver att krig är en materielsport. Tror att talibanerna bevisat motsatsen.

  Allan Widman

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men Allan Widman vill vi strida som talibaner ?

   Radera
  2. Finns det kanske några skillnader mellan det afghanska och det svenska samhället?

   Skulle den svenska befolkningen uthärda ett tioårigt gerillakrig där Konsum och ICA inte längre har några matvaror att leverera?

   Har de afghanska männen med gevär lyckats stå i vägen för ISAF?

   Kanske det är självmordsbombare vi ska utbilda? De kan nog till 100 procent utgöras av GSS/T, behovet av samträning i förband torde vara minimalt...

   Radera
  3. Widman,

   Talibanerna bevisade ingenting. När du tänker på talibanernas motståndskraft, så tänker du på att de efter en ockupation på över 10 år till sist lyckades få ut ett gäng västerlänningar som tröttnat... Inte besegrats, men tröttnat.

   Om det du säger vore sant, hade invasionen stoppats redan 2001. Det gjorde den inte, utan talibanerna fick grundligt med stryk i det kriget.

   Samma sak kan noteras kring de bägge Irak-krigen: I det första kriget hade Saddam en av världens största arméer. Den var krigstränad och förhållandevis välutrustad efter att ha slagits mot Iran under större delen av 80-talet. I den konflikten dödades över 20000 irakiska soldater, medan ca 150 allierade stupade (av dessa 35 från sk. friendly fire).

   I Libyen vände NATO en konflikt där Gadaffis förhållandevis välövade trupper ställdes mot patetiskt utrustade rebeller till en vinst för de senare. Hur? Genom massivt teknologiskt övertag.

   Jag skulle kunna fortsätta att ge sådana här exempel hela dagen, men kontentan är detta: Överlägsen materiell i kombination med välövad personal och god systemuppfattning och balans (vikten av det sista kan ses i Frankrike ca 1940) är av yttersta vikt för att vinna krig. Om någon av dessa brister är risken stor att man förlorar.

   Detta är *speciellt* sant i luftarenan. Ingen soldat kräver så dyr individuell utrustning som piloten. Om man inte kan hålla flygvapnet på absolut topp, då ska man satsa på ett kompetent luftvärn istället, för ett halvbra flygvapen är sämre än inget alls.

   Radera
 17. Nej, vi ska inte slåss som Talibaner. Och vi ska inte utbilda självmordsbombare. Vi vare sig vill eller kan det. Som uppgiven påpekar finns inte de grundläggande förutsättningarna etiskt eller socialt.

  Likväl kan det konstateras att utöver materiel påverkar även andra faktorer, som vilja, uthållighet, närvaro, lokalkännedom m.m. Till och med numerär torde ha betydelse.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är ni fulla Allan och Uppgiven nu är de ju inte självmords utbildningar jag tänker på direkt. Jag är inte idiot Allan Widman och uppgiven...

   Allan..
   vilja, uthållighet, närvaro och lokalkännedom de har talibanerna men jag vet att de inte är nån skillnad här i Sverige soldater i å tanke .
   Och som Upandaway skrev, dom har fått stryk talibanerna. Bra skrivet upandaway.

   Allan..
   ide med ett stark försvar är väl att de inte ska vara värdt att våldta oss militär tills dom tröttnar.

   Vi kan som alla vet inte ha världens armé men vill läre sträva efter att bli en lite pilgiftgroda.


   Uppgiven...
   jag spänner ögonen i dej å säger : GÅ HEM Å LÄGG DEJ Å NYKTRA TILL!!

   Radera
  2. Nej, jag är inte full joners. Ej heller bemötte jag ditt inlägg, jag svarade på Allans.

   Vem av dig och mig som är berusad när de skriver på den här bloggen överlåter jag åt andra att bedömma.

   Radera
  3. Jag ber om ursäkt uppgiven. Kanske kolla upp om jag har dyslex... Men men god natt

   Radera
 18. Jag skulle bli mer än imponerad om Allan vågade sig på att sticka ut hakan ordentligt och säga som det är. Riksdag och regering har de senast 25 åren ägnat sig åt en oförsvarlig nedmontering av Sveriges försvarsförmåga. Detta har skett oavsett vem som haft regeringsmakten och dessutom i osedvanligt stor samverkan mellan block och partier. Det är populärt i båda blocken att skylla på varandra oavsett att man faktiskt själv varit med och fattat besluten. Något som endast kan ses som extrempopulistiskt och utgör, för att tala klarspråk, ett jävla oskick då det effektivt förhindrar konstruktiva analyser av de fel som faktiskt begåtts. Allan du får gärna börja med att förklara på vilka grunder man tog beslutet att avskaffa värnplikten, varför en fråga av sådan strategisk betydelse skulle hetsas igenom riksdagen utan att några seriösa beräkningar och analyser gjordes i förväg. Ty denna fråga är om vi har otur den som kommer att fälla domen över Sverige.

  SvaraRadera
 19. Anonym,

  Tillhör inte dem som automatiskt skuldbelägger det rödgröna blocket. Likväl har försvarsanslaget inte vidkänts några minskningar de senaste sex åren och några ytterligare förband har inte lagts ned.

  Plikten är förvisso inte avskaffad, men väl vilande. Motiven till varför den gjordes latent kan jag bistå med, men inte när det gäller hastigheten eller den lösning som valts.

  1. Plikten var mot slutet helt slumpartad. Fastän de som ville göra lumpen var långt fler än dem som kunde beredas plats åtalades årligen ett hundratal unga män som inte ville.

  2. Att i större utsträckning kunna använda samma förband borta som hemma höjer förmågan och är kostnadseffektivt.

  3. Manlig värnplikt gynnar inte kvinnligt deltagande i vårt försvar. Därmed motverkas tanken om folkförankring och även försvarets kompetens.

  Det finns säkert många fler argument, men för mig var dessa de tyngsta.

  Skälet till varför det blev ganska hastigt hänger väl delvis samman med Odenbergs avgång. Precis som hände nu när Tolgfors lämnade stannade maskineriet i departementet upp. Tid gick förlorad. Sedan finns det väl någon sorts politisk logik att försöka uträtta saker medan man kan. Valet 2010 stod för dörren.

  Men sanningen är ju samtidigt att plikten varit under avveckling åtminstone sedan sent 90-tal.

  Det som jag inte ville var att vi skulle landa i ett stort antal heltidsanställda soldater. Det skulle hota en tillräcklig numerär och skapa svåra karriärsväxlingar. I Försvarsberedningen arbetade undertecknad och Juholt för att reservisterna (eller de indelta, som jag ville kalla dem)skulle vara helt dominerande. Riksdagen fastställde också att minst 75 procent i armén skulle vara tidvis tjänstgörande. Detta har nu frångåtts, vilket jag djupt beklagar.

  Ett alternativ att gå mera försiktigt fram skulle kunnat vara att göra straffbestämmelserna i totalförsvarspliktlagen vilande. Jag skrev om detta på Brännpunkt sommaren 2006 tillsammans med de övriga allianspartierna i utskottet.

  SvaraRadera
 20. Vikten av kvalitativt och volymstarkt luftvärn är av största vilkt för framtiden! Vi har äntligen efter tio års strategisk black-out börjat titta på Sverige igen. Luftvärnet behöver stärkas vilket alla moderna konflikter påvisar. Luftvärnet måste också kunna verka i rikets alla delar där vi bedömer att det behövs luftvärnsskydd. Övningar med såväl arm'e som flygstridskrafter bör också ske i ökad omfattning än nu.
  /Stop talking start doing!

  SvaraRadera
 21. Hur man kunde avveckla luftvärnsförband i såväl Stockholm som på Gotland är ett under av stupiditet!
  Det får vi ångra idag.

  SvaraRadera
 22. Anonym 11:53,

  Allt i FB 04 gjordes på förslag av Försvarsmakten.

  SvaraRadera
 23. @Allan W

  Tror du försöker blanda bort korten lite...

  "Tillhör inte dem som automatiskt skuldbelägger det rödgröna blocket. Likväl har försvarsanslaget inte vidkänts några minskningar de senaste sex åren och några ytterligare förband har inte lagts ned."

  Om du idag fick lön motsvarande den veckopeng du fick när du var 10 år gammal - låt oss säga 5 kr i veckan...

  Har denna femkrona samma värde idag? Ja - den är förvisso fortfarande värd fem kronor - men vad kan du köpa för femkronan idag?

  Förmodligen inte ens en tiondel av vad du kunde när du var 10 år gammal. Räkna om försvarsanslaget i köpkraft och dra ut kurvan för de senaste tio åren så ser du var pengarna är värda...

  ...och det är ingalunda lika mycket som för sex år sedan.

  Försvarsmakten har defacto fått se anslaget krympa år efter år - och påstå inte annat!

  Du är nog inte heller i den positionen att du kan skuldbelägga de röd-gröna för något som rör rikets försvar - för den skada de åsamkat landet är en västanfläkt i jämförelse med vad din regering åstadkommit.

  "Allt i FB 04 gjordes på förslag av Försvarsmakten."

  Ovanstående är den billigaste bortförklaring jag någonsin läst. Om det är så enkelt att ni i riksdagen - utan att ifrågasätta - bara röstar igenom de förslag som FM lämnar torde det gå att spara en hel del pengar i att helt plocka bort den politiska nivån. Din lön - Allan - lär väl räcka till två och en halv heltidsanställd soldat...

  Du Allan, och dina riksdagskollegor kan ALDRIG smita ifrån ert ansvar! Vill minnas att det står att "all makt utgår från folket...." och det är just det folket som du och dina kollegor i riksdagen representerar - alltså är HELA ansvaret ert!

  Om det finns en annan uppfattning hos dig och dina kollegor borde ni nog se er om efter annat jobb, alternativt låna in en samhällskunskapslärare från gymnasiet som kan förklara det hela för er!

  ...och det som ni borde ha en förbannad skyldighet att göra är att läsa Willhelm Agrells "Fredens illusioner" med påföljande skriftligt - och direkt avskiljande - prov!

  Nu får du och dina kollegor ta er i kragen och göra slut på lekstugan - för gör ni inte det så lägg ner rubbet och använd de 40 000 000 000 kr till ett ytterligare jobbskatteavdrag!

  SvaraRadera
 24. Gustav Wasa sa...

  Och självklart skulle vi utveckla särlösningen BAMSE istället för som Norge köpa AMRAAM från hyllan och använda dem som luftvärnsrobotar a.k.a NASAMS.

  Kustartilleriet lades ner när Tung Kustrobot RBS-15 och ERSTA levererats. Kvar har vi en Amfibiekår som består av en (1) bataljon med i huvudsak markoperativ förmåga.

  Det har kostat på att ligga på topp.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Va hände med granatsystemet Amos? har aldrig fått nån klarhet i det.

   Radera
  2. Dog det inte under amatörernas afton - d.v.s. när Tolgfors & Co lekte sakkunniga för att tillfredsställa husse och spara en massa pengar.

   ...och den indirekta elden på bataljonsnivå ersattes med 8cm grk.

   Men skillnaden mellan dessa båda system kan man ju inte begära att en vapenvägrare skulle förstå...

   Radera
  3. Ursäkta dum fråga men var inte de i princip klart ? En sak till hur spar man pengar på att lägga ner produkter under utveckling kan förstå de om produkten är värdelös.

   Radera
 25. Trident,

  Försvarsanslaget har fått lön- och prisomräkning varje år. FOI påstår att just försvarsmateriel har en snabbare prisutveckling. Och det kanske är så. Likväl är försvarsanslaget inte längre 40 utan närmare 43 miljarder.

  Jag har läst Fredens illusioner.

  Allan Widman

  SvaraRadera
 26. @ Allan

  "Försvaret har alltid kostat 40 miljarder – eller?
  [2009-06-08]

  Försvarsanslaget har inte följt de senaste årens pris- och kostnadsutveckling. Det hävdar forskarna Peter Nordlund, Mikael Wiklund, Bernt Öström i FOI rapporten: Det svenska försvarets anslagsutveckling - Kostnadsutveckling och priskompensation.

  - Försvaret har alltid kostat 40 miljarder, säger forskaren Peter Nordlund om den bild av försvarets ekonomi som är relativt vanlig. Detta stämmer också relativt väl om man inte tar hänsyn till penningvärdets förändring genom inflation. Om man däremot beaktar inflationen blir bilden en helt annan och pekar på en kraftig försämring av försvarets köpkraft, menar Peter Nordlund. Samtidigt har försvarsmaterial utvecklats med påföljden att de blivit dyrare."

  "De politiskt, beslutade anslagsminskningarna uppgår under 1999-2009 till ca 9 miljarder kr i årseffekt (räknat i 2009 års prisläge). Även strax innan denna period minskades försvarsanslaget 1995-1998 med ytterligare ca 3 miljarder kr vilket i dagens prisläge närmare 4 miljarder kr. Förutom dessa beslutade anslagsminskningar kan systemet för pris- och lönekompensation ha skapat omedvetna effekter. Dessa kan liknas med osynliga anslagsförändringar, utan att särskilda politiska beslut har tagits, som medfört att försvarets köpkraft ytterligare minskat genom otillräcklig kompensation. Detta beror alltså på att försvarets pris- och löneutveckling inte täcks av en motsvarande omräkning av anslagen."


  "Den samlade effekten av anslagsminskningar och otillräcklig priskompensation kan sålunda vara upp till ca 13 miljarder kr i effekt på anslaget år 2009 jämfört med 1999. Detta skulle innebära att nuvarande anslag till Försvarsmakten på ca 39 miljarder kr skulle ha behövt vara upp till ca 51 miljarder kr för att köpkraften skulle ha kunnat vidmakthållas. Om pris- och lönekompensationen dessutom ska tillåta ett utrymme för effektökningar genom teknisk utveckling blir köpkraftsgapet än större. "

  Källa http://www.foi.se/FOI/Templates/NewsPage____7795.aspx

  ...och det finns fler som inte håller med dig:

  "Jag summerar. Sedan 1996 har försvarsanslagen
  reducerats med minst 11
  miljarder kronor på statsbudgeten och med
  minst 19 miljarder kronor i real köpkraft.
  Reduceringar om ytterligare 3-4 miljarder
  kronor är i praktiken beslutade. ”Försvaret
  kostar alltid 40 miljarder”, det var länge
  sedan. Insatsförsvarets anslagsnivå är i
  förhållande till invasionsförsvarets sista
  anslagsnivå reducerad med närmare 23
  miljarder kronor."

  Källa : Försvarsmaktens ekonomi – några realiteter av överstelöjtnant Gunnar Magnusson

  http://www.kkrva.se/wp-content/uploads/Artiklar/075/kkrvaht_5_2007_10.pdf

  Slutsats - Försvarsanslaget har minskat de senaste åren och det krävs åtskilligt mer än tre miljarder för att ta igen det som tappats!

  SvaraRadera
 27. @ Allan W

  Då till pudelns kärna...

  Vem anser du har det yttersta ansvaret för att rikets säkerhet upprätthålls och landet kan försvaras?

  Är det:

  A - Försvarsmakten

  B - De som företräder folket d.v.s. riksdag och regering

  SvaraRadera
 28. Mycket bra argumenterat Trident. Allan Widman skall ha all heder åt att han tar en diskussion med sina väljare i denna fråga, men frågan är om han kommer att svara dig på dina sista inlägg här. Framför allt så får han svårt att försvara de beslut han har varit med om att ta.

  Peter

  SvaraRadera
 29. Det som har hänt kan vi inte ändra på, det intressanta är framtiden! Vad görs åt ekonomin 2014 vilket ÖB i god tid påannonserat? Om inte medel tillförs måste stora ingrepp göras, vad finns för planer avseende detta? I detta sammanhang är det nära till 2014. Hur påverkas arme'n, marinen och flyget?
  Historien upprepar sig alltid

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ändra går kanske inte och det är väl att hoppas för mycket att det skulle hända något så osvenskt som att det skulle utkrävas någon form av ansvar....

   Dock kan man stoppa lekstugan med omedelbar verkan och göra analys värd namnet - både av omvärd och utveckling de kommande åren samt av vad Sverige egentligen behöver.

   För stunden lär det varken göra till eller från eftersom försvarsförmågan är i princip noll och intet.

   Ska vi gissa att FM efter 2014 har strax över 40 miljarder i anslag - för då kan ju Allan W & co slå sig för bröstet och påstå att anslaget minsann inte minskat under alliansregeringen...

   ...men i sagornas värld får dylika uttalanden tungorna att bli svarta och näsan att bli meterlång...

   Radera
 30. Den ständiga frågan om hur många/vilka förmågor vi har råd att hålla nationellt lär ju dyka upp igen snart.
  Mek, amf, art, lv, sign, ing, ubåtar, flygplan mm mm. Har vi råd/kompetens att hålla allt detta själva efter 2014?
  Frågorna måste upp på bordet nu!

  SvaraRadera
 31. Trident,

  Ansvaret är politikernas. Bara vi kan anslå tillräckliga medlel och utkräva ansvar när dessa misshanteras av myndigheten.

  Allan Widman

  SvaraRadera
 32. @ Allan

  Hur tycker du myndigheten FM hanterar pengarna idag?

  Som skattebetalare, väljare och anställd i firman är min åsikt att anslaget "misshanteras"!

  Skulle du vara av en annan uppfattning så är det ju bara att se vilket out put som genereras för dessa 43 000 000 000 kr per år...

  ...vi kan med nöd och näppe bemanna 600 befattningar i Afghanistan

  Kärnan i rikets försvar består av oövade f.d. värnpliktiga ur "magasinet" som kommer att stå kvar i sina pappersförband för lång tid framöver - utan att någonsin öva (visst var det här en av anledningarna till att det skulle vara så förträffligt med en yrkesarné istället...)

  Ledningssystemet för markförbanden i dag, imorgon och kommande år består av papperskarta och radio - trots att miljarder och åter miljarder lagts på utveckling av nya system.

  PRIO - ytterligare kommentarer tror jag inte behövs...

  Listan över tillkortakommanden kan göras betydligt längre....

  Hur länge kan ni politiker fortsätta att blunda för verkligheten?

  SvaraRadera
 33. Ledning i dag på övningar bedrivs med mobiltel GSM pga systemens/användarnas oförmåga.

  SvaraRadera
 34. Trident,

  Tror att jag många gånger försökt sprida ljus och offentlighet över bland annat de projekt Du räknar upp. NBF, GLC/NOC, Hkp 14, Visby och PRIO ligger tillsammans, försiktigtvis bedömt på runt 25 miljarder. Och den operativa nyttan måste ju hittills anses som mycket begränsad.

  Men vi glömmer småsaker som av SAAB levererat fätsjukhus till NBG 08 som aldrig kunde lastas in i Tp 84(100 Mkr), ombyggnaden av Hkp 4 några månader innan de prompt skulle avvecklas (några hundra Mkr) eller CNL som byggdes utan geologisk undersökning (byggkostnaden påstods ha överskridits med 100 procent) osv.

  Ja, det har sannerligen funnits många tillfällen till ansvarsutkrävande, men systemet vägrar. Generaldirektörer för SIDA och RPS får understundom lämna sina poster med kort varsel, men för våra generaler finns ingen kavajhytt...

  SvaraRadera
 35. Bra med ditt engagemang Allan. Hur ser du på utvecklingen efter 2013/2014?

  SvaraRadera
 36. Anonym,

  Framtiden kommer snart att avhandlas på denna blogg.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack! Välkomnar denna framtidsdebatt här på din blogg före diverse nostalgitrippar (vilket i och för sig alltid är roligt och intressant).
   Förslag på agenda: det havererade personalförsörjningssystemet, nat/int avvägningar, ekonomin och därtill materielanskaffning, NATO.
   /En här ute i den s k verkligheten/

   Radera
 37. @ Allan

  Menar du på fullt allvar att ni politiker sitter i FML:s knä?

  Om jag som anställd i firman fuskar med reseräkningen och får några hundralappar för mycket i traktamente hamnar jag i Försvarets PersonalAnsvarsNämnd innan jag hinner säga flaskhals...

  ...så HUR SVÅRT kan det vara att från den politiska nivån UTKRÄVA ANSVAR....?

  Du Allan och dina kollegor i riksdag opch regering sätter sprätt på mina hårt hoparbetade slantar som jag varje månad betalar in till statskassan - och då ACCEPTERAR JAG INTE DYLIKT SVAR!

  Det är för f..n (förlåt kraftuttrycket) mina pengar ni sätter sprätt på och det är ingen lekstuga!

  Så kom inte och påstå att systemet vägrar - för det är skitsnack!

  ...all makt utgår från folket...
  Vill minnas att det står så - och du Allan, och dina kollegor representerar folket d.v.s. undertecknad och ungefär nio miljoner till...

  Kom då inte dragandes med att det inte skulle gå att utkräva ansvar - för då vete tusan om jag vill betala skatt!

  Du är förtroendevald! Smaka på det ordet och titta dig i spegeln. Att det inte skulle gå att utkräva ansvar av ledningen för en statlig myndighet är nonsens!

  SvaraRadera
 38. Trident,

  Det går att utkräva ansvar, men jag är nog tämligen ensam om att vilja göra det. Och det räcker inte. Det är bara regeringen som tillsätter och har möjligheten att avsätta officerare över överstes grad.

  Förstår inte riktigt Dina kraftord. Kan Du inte se hur det är ställt?

  SvaraRadera
 39. @ Allan

  Jo - det är just därför jag ser hur det är ställt som jag använder det ordval jag gör...

  Jag sitter på första parkett i firman och ser hur pengarna bokstavligen förstörs!

  SvaraRadera
 40. @ Anonym2 juni 2012 07:07

  Vi har inget annat än mobiltelefon i dag - så illa är det ställt!

  FMLS TS systemlösning 3.0 som (förhoppningsvis) kommer att implementeras under nästa år är inget annat än en ren pappersprodukt.

  FMV har fortfarande inte någon referensanläggning - d.v.s. vi köper något som inte är provat och verifierat.

  Om jag skulle berättat hur styrgruppen agerar och hur beslut fattas skulle du bli mörkrädd - så det ska jag inte göra.

  Om Allan ifrågasätter Visby-projektet skulle jag önska att han även hade tid att sätta sig in i FMLS TS och framför allt begära att få se protokollen från styrgruppsmötena...

  ...om det finns några vill säga...

  Jag tror många skulle bvli mörkrädda om de började gräva lite...

  SvaraRadera
 41. Delar Trident frustration över misshushållning av skattemedel.
  Vi tar inte försvaret av vårt land på allvar. När man inte gör det man SKALL ska ansvar utkrävas precis som vi gör i näringslivet.

  När nya befattningshavare nu och framåt tillsätts av regeringen måste anställningsavtalet preciseras i detta avseende att man för lämna befattningen.

  Vårt lands försvar är alldeles för viktigt att ensamt överlämnas till riksdagspolitiker regeringen och försvarsmakten.

  Uppriktigt sagt så litar jag inte på kunskapen dugligheten och förmågan från regering,riksdag och försvarsmakten att fatta kloka beslut i tid innehåll och omfattning för landet försvar.

  Läser vi av de sista 15 åren finns det dessvärre fog för en sådan uppfattning.

  Därför krävs ett folklig engagemang ,driv och uthållig kommunikation och ansvarskrävande inför 2014 val.

  Det går utmärkt att via sin valsedel stryka de personer som inte uppfyller kraven.

  Det går utmärkt att på bloggar,twitter,facebook och i press beskriva vilka riksdagsledamöter,regringsföreträdare och lednings personer imom försvarsmakten som inte gör vad de skall.

  Förslår att vi gör så med beaktande förstås av svensk lagstiftning och saklighet.

  Vi som valt att följa vad som sägs i riksdagen i interpellationsdebatter,skriftliga frågor och särskilda riksdagsdebatter,folk och försvar och denna blogg blandannat VET att Allan Widman är en av en handfull försvarspolitiker som håller måttet med råge.

  All heder åt Allan Widmans insats och jag tycker flera tillmälen i detta blogginlägg är direkt orättvisa och köper det definitivt inte.

  Är det någon som drivit frågan om ansvarutkrävande så är det väl Widman. Är det någon som med uthållighet och hög upplösning jagat försvarsmakten att leverera och prioritera operativ effekt så är det väl Widman.

  Som jag ser det är det några försvarspolitiker som kan vända detta eländiga tillstånd vi befinner oss i så är det Widman,Hultqvist och Björlund,Jansson i försvarsutskottet.
  Ingen skulle bli gladare än jag om jag kunde addera till flera namn.

  Vär vänliga vänd eländet NU för Sveriges skull och vi som bor här.Det går om viljan finns. Vill man -så kan man. Vill man inte så går det inte.

  Sverige är fantastiskt och värt och försvara.

  Kn Jan-Olov Holm

  SvaraRadera
 42. Era kommentarer leder till tankar som statskupp snarare än nyanserad debatt. Nu är ni en liten skara men det förtjänar att påtalas följande. Vi har en av foket vald Riksdag och en, enligt konstitutionen, tillsatt regering och fora för att granska dessa. Myndighetschefen i FM är tillsatt av regeringen och det är enbart denne som är ansvarig gentemot densamma inte enskilda tjänstemän. FM har ingen styrelse utan är en enrådsmyndighet.

  SvaraRadera
 43. @ Anonym3 juni 2012 02:39

  Jag kan inte se något statskuppsaktigt i att jag som skattebetalare och väljare anser att de som är valda av folket även har mod nog att utkräva ansvar av våra myndighetsledningar.

  Jag ser heller inget statskuppsaktigt i att som skattebetalare tycka att de hårt hoparbetade slantar som jag varje månad betalar in till statskassan förvaltas och spenderas på bäst möjliga sätt.

  Som du själv skriver "Vi har en av foket vald Riksdag och en, enligt konstitutionen, tillsatt regering"

  dock så väl fortfarande formellt regeringen utnämner allt from överste och högre vilket även inbegriper de som ingår i FML

  SvaraRadera
 44. Regeringen utnämner inte överstar, enbart trestjärniga och direktörer. Engagera dig politiskt är mitt råd.

  SvaraRadera
 45. Regeringen utnämner enbart trestjärniga och direktörer. Det är dock myndighetschefen som utkräver ansvar inom myndighteten och regeringen av myndighetschefen. M h t de frågor som diskuteras här är det ju främst saker som förre ÖB beslutade och i allt väsentligt politiska beslut. Bra att aktivera men engagera dig politiskt och starta förändra. Demokratin ger dig alla möjligheter.

  SvaraRadera
 46. Nu är det ju inte överstarnas fel att soppan ser ut som den gör - och oavsett vem som utnämner vem eller som formellt godkänner en utnämning så är det ju inte detta som är huvudproblemet - fast det kan ju vara bekvämt att flytta fokus....

  Det blir ju inte mer för pengarna bara för att det påstås att nuvarande ledning är "oskyldig".

  Politiska beslut baserade på glättiga Power Point-presentationer från FML skulle jag vilja påstå. Inte sitter Widman & co själva och hittar på vansinnet med nuvarande personalförsörjningssystem. Nej, man matas med glättiga bilder och fagra löften.

  Dessutom så beslutades väl nuvarande personalförsörjningssystem under nuvarande ÖB - så det är väl diskutabelt om han är oskyldig eller inte....

  Det är knappast för mycket begärt att de politiker som sätter sprätt på mina pengar synar de glättiga bilderna innan de beslutar något.

  NBO utreddes och förbereddes i mer än 20 år innan det sjösattes, nuvarande bastard gick från glättig presentation till effektuerande på endast några få år. Är man optimistisk kan man kalla det en halvmessyr...

  GSS/T är ju inget annat än gamla systemets KFÖ-soldater, om än med sämre utbildning. Vad är vinsten kan man fråga sig...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Väl rutet Trident!
   Instämmer
   Kn Jan-olov Holm

   Radera
 47. @ Trident

  Instämmer till fullo. Det är fullt möjligt att utkräva ansvar bara man vill och vågar. I det privata näringslivet utkrävs dagligen ansvar genom uppsägning, i svåra fall genom avsked med omedelbar verkan. På samma vis är det nödvändigt att skilja agnarna från vetet också i Försvarsmakten.

  Jag begriper inte varför Försvarsmakten måste vara absolut sämst och fegast även i detta avseende? Om det är olagligt att avskeda statsanställda som missköter sig eller är inkompetenta, så får man väl isf öppna ett konto för skadestånd via statskassan. På så vis kan ju varje uppsägning förvandlas till en ekonomiskt försvarbar investering!

  Huvudsaken är ju att Försvarsmakten blir av med alla oduglingar och ja-sägare.

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 48. Gustav Wasa sa...

  a) Bör man lära sig av sina fiender?

  b) Har talibanerna varit våra fiender?

  c) Var talibanerna en singularitet, som aldrig mer i någon likartad form kommer att uppträda som fiender till svensk trupp? Har inte till exempel somaliska pirater en del taktiska och stridstekniska drag gemensamma med talibanerna?

  d) Har det gått att besegra talibanerna inom ramen för materielsportens resurser och verktyg?

  e) Är det inte så att talibanerna med morötter och piskor varit skickligare och uthålligare på Hearts-n'-Minds än vad ISAF varit?

  f) Hade ISAF besegrat talibanerna om västerländsk försvarsindustri levererat lösningar för 25% mer CAS med 25% bättre precision eller hade 250% fler pashtotalande västerländska fredsfrämjare, som var och en stannat 250% längre tid i operationsområdet varit det tillskott av förmåga som ISAF bäst hade behövt? Jag är inte övertygad om det andra alternativet hade varit dyrare än det första.

  SvaraRadera
 49. Bäste Allan
  Våra chefer flyr som råtter från ett sjunkande skepp
  C insats till SL, C AG / BOK som Kommundirektör, Omstruktureringsledaren till civilt jobb.
  VAD GER DETTA FÖR SIGNALER TILL FÖRSVARMAKTENS PERSONAL?????

  VAd skall man tro på !

  SvaraRadera
 50. Eller VEM ska man tro på...?

  ...i alla fall inte en försvarsminister ur alliansregeringen som inte ser några som helst problem för att det är ju 14 sökande till varje plats...

  ...å statarlönen bättras ju på när man är i långtbortistan å jagar bönder som är beväpnade med RPG och AK-47...

  ...å Rysslands inre problem är en stabiliserande faktor...

  Det börjar likna en dålig Monty Python-sketch...
  ...som bara blir sämre och sämre!

  SvaraRadera
 51. Höj försvarsanslaget nu!!!

  SvaraRadera
 52. Det diskuteras mycket om "hur" men sällan om "vad".
  Vilka förmågor satsas det på efter 2014?
  Vilka förband kommer att ha högre beredskap än andra?
  Hur sker uppdelningen i /K och /T förband?
  Just nu är det den svenska mellanmjölkens lösning på det mesta vilket innebär att ingenting blir riktigt proffsigt.

  SvaraRadera
 53. Gustav Wasa sa...

  Självklart kommer det gå som det går och sparas där det går allra enklast.

  Om flygtidsproduktionen sjunker ihop till följd av PRIO:s mer begränsade förmåga att expediera reservdelar, så frigörs därmed ekonomiska resurser för ett förmågelyft av JAS 39 Gripen i samma utsträckning. Det är ju ändå luftarenans pengar, så det har väl mindre betydelse var de förbrukas?

  Om volymen GSS-K sjunker till följd av fler spontanavhopp än förutsett, så frigörs därmed personalpengar i samma utsträckning, så att fler taktiskt-operativa officerare kan vara kvar. Insatsorganisation 2014 ska ändå inte vara färdig förrän 2019.

  Det mesta löser sig om man bara har is i magen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vår nya försvarsminister torde göra störst nytta i Afghanistan. En del av de frigjorda pengarna bör kanske investeras i en enkel biljett till henne?

   Flygsoldat 113 Bom

   Radera
 54. För allas bästa (både Sverige och omvärlden) så hoppas jag försvarsbudgen höjs markant vid FB14.

  SvaraRadera
 55. Hur svårt kan det vara egentligen att ex. avsätta/skjuta upp ett 5:e jobbskatteavdrag till förmån för försvaret? Tittar man på Norges budget till sitt försvar (ca 2,5% av BNP) fördelat på ca 5 miljoner invånare, så kan man inte annat än skämmas för våra svenska politikers försvarsvilja. Det får vara nog med denna struttspolitik innan det är försent. Från 2014 måste en kraftig försvarshöjning komma till stånd.
  Peter

  SvaraRadera
 56. Trident,
  Jag har, som Allan, ibland lite svårt för ditt tonläge, men jag kan bara ge dig fel i sak på en punkt - det finns inga dåliga Monty Python-sketcher!

  Alltnog, politik är en svår konstart ibland. Riksdagen fattar beslut om laga och om statsbudgeten. Men som alla beslut behövs underlag. När underlagen är vaga, blir besluten vaga. Det blir möjligt att töja på gränserna.

  Som Allan refererar, fanns det hos flera partier/företrädare en insikt om att alltför många kontinuerligt anställda skulle komma att dränera FM på resurser till, långsiktigt, viktigare ändamål.

  Ändå, i samma proposition som fastställde att antalet kontinuerligt anställda skulle hållas till ett minimum, att inte mer än var fjärde soldat inom armén torde bli kontinuerligt anställd, redovisas i en passus att "Försvarsmakten har anmält ett behov om 6 250 kontinuerligt anställda och 9 400 tidvis tjänstgörande" (nu citerar jag ur minnet, så jag kan minnas ffa. siffrorna lite fel - men det var i samma storleksordning som man alltjämt siktar mot).

  Men det betyder i vilket fall att man presenterade FM:s uppfattning om ca. 40 procent kontinuerligt anställda, utan att göra en ordentlig "avdömning" av vilken fördelning som skulle råda.

  Sedan dess har det oftast hetat "mindre del kontinuerligt anställda" osv. Utan precisering.

  Det där är ett problem. Statsmakten kan tyckas för svag för att hålla emot kraven från myndigheterna, som ju också enligt svensk grundlag verkar självständigt - vilket innebär att direkt detaljstyrning är uteslutet.

  Det räcker inte att enskilda riksdagsledamöter håller emot. Om ansvar inte utkrävs, om beslut "luddas till", om man abdikerar från rollen att "döma av" olika anspråk - ja, då får man vad man får.

  Det skulle behövas en rejäl omstrukturering av beslutsprocessen, vad gäller försvaret. Den har aldrig fogat sig i den övriga statsapparatens procedurer (vilket det i vissa avseenden finns fog för, men i huvudsak varit till stor skada för Sveriges försvarsförmåga från FB 1968 och framåt).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Många kloka Ulf
   Värt att påpeka är dock att det är det politiska kravet om 2000 man kontinuerligt insatta i internationella operationer som leder till myndighetens slutsats om behovet av de ca 6000 kontinuerligt anställda soldaterna.
   /Planoff

   Radera
 57. @ Ulf
  Huvudet på spiken: "Det skulle behövas en rejäl omstrukturering av beslutsprocessen, vad gäller försvaret."

  Flertalet stolliga försvarsbeslut kan härledas till det faktum att 70-80 procent av aktuella beslutsfattare har saknat nödvändig kännedom om det aktuella ämnesområdet.

  Individer som saknar både praktiska och teoretiska kunskaper angående militära spörsmål bör självfallet inte deltaga i beslutsprocessen.

  Beslutsfattarna bör således genomgå någon form av kunskapstest och examinering, så att de värsta perukstockarna kan hållas utanför beslutsprocessen.

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 58. Det vore kanske bra om ni preciserade vilka det är som ni ständigt påpekar ska avsättas/avskedas?
  Vidare vore det bra om det också kunde preciseras skäl/motiv?
  Med ni inkluderas även Allan Widman som ständigt återkommer till frågan.
  Med ert ständigt återkommande om avsättningar motsvarande kan man få uppfattningen att alla över överstes grad omfattas.

  SvaraRadera
 59. @ Anonym 7 juni 2012 22:31

  Fråga 1:
  "Det vore kanske bra om ni preciserade vilka det är som ni ständigt påpekar ska avsättas/avskedas?"

  Svar: Alla som inte vill utkräva ansvar och alla som saknar erforderlig kompetens.


  Fråga 2:
  "Vidare vore det bra om det också kunde preciseras skäl/motiv?"

  Svar: Att inte vilja utkräva ansvar leder till moraliskt förfall, på sikt till ren brottslighet. Avsaknad av kompetens medför uteblivet eller oönskat arbetsresultat.

  Fråga 3:
  "Med ert ständigt återkommande om avsättningar motsvarande kan man få uppfattningen att alla över överstes grad omfattas."

  Svar: Omoraliskt/brottsligt beteende och inkompetens förekommer i alla samhällsskikt.

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 60. Som det nu känns så går det fullständigt åt helvete med det svenska försvaret. Jag ser ingen som helst framtid för sverige som självständig nation, om vi inte längre kan försvara oss vid kriser som kan utvecklas till konflikter i vårt närområde. Framtiden ser minst sagt mörk ut, suck.

  Uppgiven

  SvaraRadera
 61. Sverige är inte längre en självständig nation. Vi strävar inte efter att vara det, utan tvärtom. Vår säkerhetspolitik handlar inte längre om alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Se regeringens hemsida för en uppdatering om vad som är dagens säkerhetspolitik. Dagens försvar bör värderas mot den säkerhets- och försvarspolitik som definierar försvarets syfte, roll och utformning idag, inte mot gårdagens säkerhets- och försvarspolitik. Men visst, politiken är ihålig och FM som organisation ger inte mycket pang för pengarna likt dagens polis, landsting m.fl. Man undrar vad som hänt med styrning och ledning av våra gemensamma samhällsresurser...

  SvaraRadera
 62. Så länge som vi inte ingår i en federation så är vi alltjämt en självständig stat. Skillnaden ligger i hur svenska politiker implementerar EU-fördraget till skillnad mot "våra"kollegor inom EU. Nu senast så ser vi hur euroländer inte har levt upp till "sina" åtaganden för att få systemet att fungera. Flykting- och invandringspolitik är ett annat område som inte fungerar inom EU.

  Sverige skall dock ALLTID utmärka sig genom att vara "bäst" i allt inklusive försvarssamarbete. Inget annat land som gränsar till en fascistisk stormakt har avvecklat sitt nationella försvar. Våra politiker tror stenhårt på sitt överstatliga projekt som just i dessa dagar har börjat att krackelera i sina fogar. När finanskrisen slog till första gången 2008 så stödde ett flertal tunga EU-länder sin bilindustri (Tyskland, Frankrike bla) och för första gången sedan skapelsen av EU, så svepte nationella och protektionella strömningar genom europa utom i just Sverige.

  Om en finanskris kan skapa dessa strömningar vad ska då inte en krigsrisk skapa när en sådan situation dras till sin yttersta spets? Skulle Tyskland komma till sveriges försvar om exmpelvis Gotland ockuperas? Det kommer aldrig att hända i min bok. Tyskland skulle aldrig riskera en konflikt med Ryssland igen. Hur många EU-länder är beredda att försvara Sverige? Nämn ETT land som uttryckligen har sagt att"vi är beredda att försvara Sverige".

  SvaraRadera
 63. Då får du väl se till att din syn också blir den politik som definierar försvarets roll och uppgifter. Idag är det något annat. Att klaga på försvaret påverkar ingen politik. Det är som att klaga på bilens kvalitet när du fått soppatorsk. Att behandla symtomen men inte orsaken.

  SvaraRadera
 64. Jag klagar inte på försvaret, jag klagar på den förda försvarspolitiken.

  SvaraRadera
 65. 113 Bom, vilka fantastiskt klarläggande svar! Har du tolkningsföreträde? Se till så du inte själv åker dit i svepet av avsättningar.

  SvaraRadera
 66. Din logik är defekt: De som har tolkningsföreträde kan rimligtvis inte åka dit.

  SvaraRadera
 67. Läser att en ny moderat genomförandegrupp är under utveckling. Inga nya pengar till det "nya" JAS-NG. Allt ska rymmas inom befintlig budget.

  Har moderaterna förlorat allt förstånd eller? Hur ställer du dig Allan till dessa nya uppgifter? Ska moderaterna helt alena styra försvaret? När ska FP, KD och C agera gentemot moderaterna eller står alla partier bakom dessa moderata planer?

  Som det nu känns så måste vi väljare se till att förpassa moderaterna till oppositionsrollen vid valet 2014.

  fd Moderat

  SvaraRadera
 68. Gustav Wasa sa...

  Det går alltid att försöka kandidera i de moderata provvalen som försvarsvänlig.

  Men det är nog ingenting för den som vill bli omtyckt och bekräftad av den nuvarande partiledningen.

  SvaraRadera
 69. @ fd Moderat

  Exakt! Det nya med "De Nya Moderaterna" tycks vara att de förlorat allt förstånd. Åtminstone att döma av deras försvarspolitik. Vi försvarsvänner tvingas nu överväga att rösta på Sverigedemokraterna i stället.

  SvaraRadera
 70. En bra chans för dig Allan att visa hur ett rejält genomförandegruppsarbete skall gå till!

  //HH

  SvaraRadera
 71. Om nu FM får 40 miljarder av våra skattepengar kanske man kunde använda dem bättre än idag! Out puten är ju minimal; ett hundratal i utlandet, några icke samövade bataljoner, knappt något luftvärn osv. Däremot en enorm intern administration, interndebitering osv. Förr fanns det en devis som hette: Mer krut för pengarna! Det är kanske läge att plocka fram den igen...

  SvaraRadera
 72. Den materiella förnyelsen saknar inte 2 miljarder om året efter 2014, räknar man in vad "nya Gripen" kostar att utveckla är summan snarare 3,8 miljarder om året.

  Vilka förband ska läggas ner som frigör 10% av försvarsbudgeten årligen de nästkommande 10 åren???

  Aldrig tidigare har valet varit så enkelt: Lägg ner hela försvaret eller tillför pengar till nya Gripen!

  Vilket annat land kan hålla en kvalificerad militär flygindustri levande på de "kaffepengar" försvaret kostar idag???

  SvaraRadera
 73. Vänner,

  Jag känner en läkare som säger att man måste ta fasta på det som är friskt. När jag ser mig omkring upptäcker jag bara ett hemvärn som verkar vara vid god vigör. Det är i alla fall en idé...

  Allan Widman

  SvaraRadera
 74. Detta hemvärn borde ställa upp med ett frivilligkompani för humanitär minröjning i Afganistan lett av, låt mig föreslå... Sten tolgfors som kompanichef och som plutonschefer herrarna Widmann och Jevrell.

  Det skulle skapa tilltro till våra försvarspolitiska riksdagsexperter!

  SvaraRadera
 75. Gustav Wasa sa...

  Jag tror nog inte det är helt lämpligt att skicka ut vita etniska riksdagsmän mitt i livet i internationella insatser, så där utan vidare. De som skickas ut i internationella insatser bör nog utbildas och övas dessförinnan, alldeles särskilt så om de ska vara chefer.

  Däremot borde nog alla de tusentalet officerare aktiva i Försvarsmakten på bataljonschefsnivån vara tillräckligt utbildade i statskunskap och tränade i ledarskap på statens bekostnad för att framgångsrikt kunna ställa upp i de olika riksdagspartiernas provval, som snart kommer att hållas.

  - Det är inget som hindrar att ett par hundra ytterligare yrkesofficerare väljs in i riksdagen vid valet hösten 2014. Det handlar bara om de olika kandidaternas skicklighet och engagemang. Inget mer.

  SvaraRadera