torsdag 10 maj 2012

Uppdraget

Jag har nu fått följande svar på min första enkla fråga till den nya försvarsministern:

"Allan Widman har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att säkerställa en ändamålsenlig rutin för krigsplacering av värnpliktiga i IO14.  

Regeringen har tydligt angivit att utgångspunkten ska vara att samtliga förband i insatsorganisationen vid varje givet tillfälle ska vara uppfyllda i fråga om krigsplacerad personal. Regeringen har behandlat denna fråga i regeringsbeslut den 10 juni 2010 avseende reformerad rekrytering och grundutbildning. Därutöver har regeringen fattat beslut om inriktningen för insatsorganisationen bl.a. i inriktningsbeslutet den 14 januari 2010 samt i de årliga regleringsbreven till Försvarsmakten.

Det är Försvarsmakten och Totalförsvarets rekryteringsmyndighet som har ansvaret för att krigsplacera personal i insatsorganisationen. Jag utgår ifrån att detta sker ändamålsenligt och i enlighet med regeringens beslut. Regeringen och Försvarsdepartementet följer Försvarsmaktens arbete i detta avseende".

Svaret är välgörande på flera sätt. Dels understryker ministern regeringens tidigare beslut att hela insatsorganisationen och förbandsreserven över tid ska vara uppfylld med krigsplacerad personal. Dels refererar svaret till regeringens inriktningsbeslut av den 14 januari 2010.

Av det senare dokumentet framgår att "senast vid utgången av 2014 ska, vid beslut om höjd beredskap, huvuddelen av insatsorganisationen vara tillgänglig inom några dagar. Tillgängligheten vid höjd beredskap ska dock inte för något förband överstiga en vecka" och att "samtliga förband ska över tiden vara kompletta i fråga om materiel och utbildad personal samt vara välövade.

Nu vet vi vad som ska levereras och när så ska ske...


Allan Widman 

21 kommentarer:

 1. "Huvuddelen" torde kunna innebära 51 %....

  SvaraRadera
 2. Kanske skulle börja med att ta tag i de tokigheter vi just nu håller på med då samtliga i FM först begär sitt rullkort på mail från HRC, därefter läggs 1h/anställd på att skriva in detta i ett worddokument som slutligen skickas till hkv för att...ja, jag vet inte riktigt vad det skall användas till där...men det sägs att det skall få 20 ingenjöroff att flytta från Boden till Eksjö och ungefär lika många flygtekniker att släppa skrivbordskanten och återgå till att skruva flygplan...

  SvaraRadera
 3. Allan, så bra att du rett ut denna fråga en gång till och - inte helt oväntat - fått samma svar. Som du minns finns en viktig passus i ovanstående beställning....."i den takt ekonomin medger". Med någon kunskap om problembilden inom t ex materielförsörjningen - till vilket du själv bidragit genom ditt deltagande i den s k genomförandegruppen - inser du kanske vad som kan levereras och när snarare än vad som skall levereras och när?

  SvaraRadera
 4. "2014 ... tillgänglig inom några dagar ... kompletta ... välövade".

  Stor humor, om det inte vore för ämnet som skämtaren valt för sin komedi.

  Samtidigt känns det som en lättnad att målet 2019 är borta ur bilden ;-)

  Det innebär ju att vi från detta grundläge kan fortsätta att bygga förmågor och numerär redan 2014.

  SvaraRadera
 5. Tyvärr tror jag att leverantören har en annan uppfattning.
  Du har nog hört och läst följande fraser både här och där.
  "Organisationen kan vara klar tidigast 2019 om medel tillförs från 2015."

  Jag har inte sett någon kvalitetssäkring som visar när och hur org 2014 kan anses uppfylld materielt, personalmässigt eller mått på i vilken omfattning och storlek samövandet skall uppnå.

  Jag kan inte på något sätt se att FM skulle kunna leverera 2014. Jag tvivlar faktiskt även på 2019.
  Min slutsats skulle jag nog formulera lite annorlunda.
  Vi har inte en aning om vad som skall levereras eller när det blir verklighet.
  Testa och ställ frågor till företrädare från FM eller läs några dokument från dem av senare datum.

  Teaterdirektören.


  PS!
  Svaret på din enkla fråga finner du på TRMs hemsida under rubriken krigsplacering.

  SvaraRadera
 6. Tyvärr kommer inte jag eller många av mina erfarna kollegor vänta ut bättre tider i FM.
  Botten is nådd lycka till ni som tar på er uppgiften att bygga upp den igen.
  Officer

  SvaraRadera
 7. Vänner,

  Det må vara obehagligt, men FML tecknade faktiskt firma på just denna leverans 2009. Då var det mycket längre kvar, än det är nu.

  Jag förstår att det blir oro. Men om ingen håller ett öga på den fasta punkten finns inget hopp om bättring. Märk väl: ÖB talar om ekonomiska förstärkningar bortom 2014, inte dessförinnan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "ÖB talar om ekonomiska förstärkningar bortom 2014, inte dessförinnan." Korrekt, men de ekonomiska förstärkningarna bortom 2014 behövs för att 2019 (!) kunna leverera det som beställts till 2014, simple as that!

   Radera
 8. Vännen Allan,

  Som vanligt tar du upp saker som är av betydelse för Försvarsmaktens reella förmågor eller företeelser som verkligen påverkar. Detta till skillnad från en stor del av dina politikerkolleger, som avhandlar tunga frågor som att Försvarsmakten är Sveriges största ungdomsarbetsgivare eller att Försvarsmaktens ekonomi är i balans. Den första frågan påverkar inte vår försvarsförmåga och den andra är högst diskutabel. Att Försvarsmakten håller och har hållit budget är däremot odiskutabelt.

  Jag ser ingen annan lösning än att vi får klona dig och fördela resultaten jämnt över partierna ;-)

  SvaraRadera
 9. Det handlar ej endast om materiel mm. Personalens moral är körd i botten och uppgivenheten ute på förbanden är omfattande. Allt tal om bättring och att nya FM Org 13 görs för att det ska bli bättre möts med ganska sparsamma applåder.
  FM har en gigantisk uppförsbacke vad gäller personalens förtroende.
  Det är kanske en större utmaning än att få rätt materiel i rätt excelark?
  /Officer som börjar krokna.../

  SvaraRadera
 10. Krigsplacering av värnpliktiga?? Vilka vänpliktiga? Det är väl frivilliga soldater och sjömän som krigsplaceras under sin tjänstgöring i försvarsmakten?

  SvaraRadera
 11. Jag har träffat många kollegor från olika förband och dessutom på olika nivåer; alla vittnar om samma sak: oro, kaosartade arbetsformer, personal som far illa. Är detta vad som händer med vår FM idag?
  Trots allt tal om ny materiel, effektivisering, rationalisering, hur mycket bättre blir vi? Vad är faktiskt out put jämfört med hur vi ledde och jobbade tidigare? Jag hävdar att vi knappt kan lösa de mest basala uppgifterna när det kommer till någon form av samordning och ledning på högre nivå.
  Detta i kombination med bristfällig materieltillförsel, haltande underhåll och otydlig personalförsörjning gör att många lojala FM-anställda nu går på reservkraft!

  SvaraRadera
 12. Vi kan ju förhelvete inte ens skydda oss själva hur fan ska folk tro att vi kan skydda andra????
  Officer

  SvaraRadera
 13. FM interna självbild rimmar ganska dåligt med verkligheten. Förbanden idag försöker leva på som när vi hade 1000 vpl på kaserngården! Vi ska göra alla konster trots att vi har en tiondel av resurserna. Lyfter man upp problemen blir man bara stämplad som negativ och därför går allt fler in i tystnaden och säger att “allt är bra“. Ingen högre chef stryker någon verksamhet, då är det karriär upphör. Jag undrar hur många andra arbetsplatser som har så tålig personal?

  SvaraRadera
 14. @ Anonym 11 maj 2314.

  "Efter GMU blir du krigsplacerad
  Personalförsörjningssystemet som infördes den 1 juli 2010 innebär att du blir krigsplacerad när du har genomfört Försvarsmaktens grundläggande militära utbildning (GMU) och när du har tjänstgjort i Försvarsmakten.

  Du får en krigsplaceringsorder en tid efter att du har avslutat din utbildning och blivit godkänd eller avslutat din tjänstgöring som rekryt. Ordern innehåller information om din befattning och ditt krigsförband."

  Dessa lyder då under lagen om totalförsvarsplikt och kan kallas in efter regeringsbeslut.
  Krigsplacering gäller i regel tio år efter avslutad utbildning. Ett antal värnpliktiga fyller upp IO14 intill dess att deras befattning ersätts av en anställd soldat. Dessa vpl finns enligt ovan disponibla fram till 2019-2020.

  Slutsatsen blir att förband kan bestå av en blandning av GSS/K, GSS/T och personal som lyder under pliktlagen. Dessa förband kan endast bli kompletta efter regeringsbeslut.

  Hoppas att det klarnade lite?!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 15. Nu förstår jag inte Allan. Du ställer en fråga till en minister i en regering som ditt parti är en del av och så avslutar du inlägget med "Nu vet vi vad som ska levereras och när så ska ske...

  Är det här en blogg som kanaliserar dina personliga uppfattningar eller är det en blogg som du skriver som yrkesman, dvs som en delmängd av en sittande regering?

  SvaraRadera
 16. Yrkesman, del i sittande regering... Det är nog så att vi liksom i Afghanistan måste hålla skärpt uppsikt åt alla håll. Ministern vill säkert väl, men hon - som alla andra - behöver hjälp på vägen.

  SvaraRadera
 17. Gustav Wasa sa...

  Vare sig statsråd eller riksdagsledamot är något yrke, som det rekryteras därför avsedda yrkesmän till.

  Att statsråd till exempel inte är föremål för Lagen om Anställningsskydd torde med exemplens makt vara uppenbarat för de flesta.

  Fullt lika tydligt är det kanske inte att riksdagsledamöter inte har en partiledare som huvudman? Det är ju tillåtet för en riksdagsledamot att vara trolös mot sin partiledare. Däremot inte tillrådligt att vara det mot sina djupt kända uppfattningar.

  SvaraRadera
 18. Tack för förtydligandet Allan. Förlåt, Gustav Wasa skulle det vara...

  SvaraRadera