måndag 18 juni 2012

Giv akt!

Hade idag följande krönika i Blekinge Läns Tidning, något som kanske inte alla läser, men som sammanfattar min syn på förra veckans nyheter:

Ännu när den stora förbandsslakten pågick under det sena 90-talet hände det att officerare efter nedläggning drog vidare till andra förband. Så är inte längre fallet. Man stannar på den ort där maka eller make har ett arbete och barnen går i skolan. Varje förbandsavveckling numera leder till svåra kompetensförluster för försvaret. Officerare, som i enskilda fall, utbildats och övats för tiotals miljoner kronor stiger helt sonika av.

Därtill ska läggas att Sverige tills vidare avsagt sig möjligheten att med plikt rekrytera soldater. Ska Försvarsmakten kunna locka dem till sig, oavsett om det tjänstgör på hel- eller deltid, är det nog en förutsättning att verksamheten bedrivs brett över landets yta. Koncentrerat till ett fåtal orter kommer försvaret inte att synas och därmed heller inte att engagera. Först slår detta mot rekryteringskraften, men senare också mot folkförankring och försvarsvilja.

Den PM från Finansdepartementet som antyder att förbandsnedläggningar kan bli nödvändiga för att finansiera beställningen av ett nytt stridsflygplan ska ses som en partsinlaga. Redan 2008 slog Alliansens partiledare, med statsminister Fredrik Reinfeldt i spetsen, fast att förbandsnedläggningar inte är nödvändiga. Tills partiledarkretsen kommer överens om något annat är detta alltjämt regeringens politik.

Överbefälhavarens tydliga krav på två ytterligare miljarder årligen kan inte uppfattas på annat sätt än att det är vad som krävs för att finansiera ett nytt JAS. För samtliga bedömare torde det vara uppenbart att om en sådan beställning aktualiseras redan nu sker det främst av hänsyn till industrin, och inte till svensk försvarsförmåga. I så fall måste regering och riksdag höja försvarsanslaget i motsvarande mån.

Vi befinner oss nu i ett omställningsskede. Under några år har det talats om en ökad osäkerhet till följd av rysk, militär upprustning och en alltmer auktoritär, politisk ledning. Efter generalstabschefen Makarovs uttalanden nyligen i Helsingfors råder det inget som helst tvivel om att Ryssland avser att slå mynt av sin – som man själv uppfattar det – stärkta position. Små, alliansfria länder har all anledning att ta sig i akt och värna om det nationella försvar som finns kvar.

Allan Widman

64 kommentarer:

 1. Myndighetschefen anger att tillskott behövs för att klara IO14, inte för att finansiera JAS.
  Statsministern har dömt ut myndighetschefen ÖB:s siffror och du tror tydligen mer på Statsministerns bedömning än ansvarig chefs. Det är helt otroligt!

  ÖB:s krav ska ses som att NI ska tillskjuta pengar, annars tvingas verksamhet läggas ner och det utan nya JAS. Nya JAS kräver ÄN MER pengar.

  Hur ska Försvarsmakten nå fram till dig och övriga politiker när ni tolkar information på detta sätt?

  SvaraRadera
 2. Gustav Wasa sa...

  Man borde redan av den magnifika titeln förstå att Överbefälhavaren, som är utsedd efter prövning av sin kompetens inte står särdeles långt i rang ifrån statsministern, som i stort sett bara behövt se till att väljas av ett politiskt partis årsmöte?

  S. Göransson blev som fullmaktsofficer kursetta i Command and General Staff College (CGSC) vid Fort Leavenworth i Kansas. Det torde slå samma placering i PBS som värnpliktig vid I22.

  Självklart klarar ÖB att nå ut med sina budskap och sitt ledarskap. Erik Lagersten är minst lika kompetent och väl betald som någonsin Per Schlingmann. Om S. Göransson vill stå för en viss uppfattning, så både han klarar av och har rådgivare nog för att hävda den.

  Ett problem för ÖB är att ingen politisk instans någonsin förmåtts att besluta något annat måldatum för IO14 än 2014. Därmed är det alltjämt 2014 och bara 2014 som gäller för IO14.

  Om de tre statssekreterarna hade fått arbeta så skulle IO14 ha kunnat slimmas och förskjutas i tiden. Genom läckan till SvD i förra veckan, så har en sådan manöver försenats och kanske till och med stäckts.

  SvaraRadera
 3. Kompetenstappet var redan ett faktum i mitten av 90-talet. Det var redan i början av 90-talet som betydligt färre officerare än väntat valde att flytta. Något som senare nyttjades för syftet att reducera personal. En förklaring är att myterna till trots så är förutsättningarna för svenska officerare annorlunda än för t.ex. brittiska eller amerikanska. Vi är ofta gifta eller sambo med barn. Våra fruar är inte hemmafruar eller jobbar inom skola eller omsorg. De är ofta högutbildade och har, oavsett utbildning, oftast högst lön i familjen. I jämlikhetens Sverige är det inte självklart att mannens yrke styr familjens val. Ett annat problem är att nedläggningarna ofta motiverats av att samla och samordna verksamhet för att effektivisera nyttjandet av anslagen. Något som definitivt inte stödjer förankring av verksamheten över Sveriges yta. Känns lite fånigt att nu mena att det på något sätt skulle vara viktigt eller önskvärt.

  Du är lite sent ute att reagera Allan. Skadan är redan skedd. Den är irreparabel. Nu kan ni som är politiskt ansvariga, inkl. opposition, sova i den säng som ni har bäddat.

  Dessutom kan väl knappast ordet "alliansfrihet" längre användas för att beskriva vår säkerhets- och försvarspolitik med någon trovärdighet? Tänk när de 90% av väljare som lever i tron om ett alliansfritt Sverige som ska vara neutralt i krig, varken är alliansfritt eller avser vara neutralt utan tvärtom avser att inte stå overksam i händelse av konflikter i vårt närområde. Där har ni en pedagogisk utmaning som ni skjutit framför er i 20 år.

  Själv tackar jag för 9 års (9 miljoner) militär utbildning, och betraktar spektaklet från läktarplats. Jag lämnade frivilligt av flera skäl. 1. För mig fanns civila alternativ, och ingen inom FM värdesatte (brydde sig) huruvida jag utnyttjade dem eller inte. 2. Jag kunde inte ärligt säga att jag var beredd att ställa upp på de premisser som erbjöd. Jag blev alltmer bitter och gnällig. Så jag gjorde det som ofta rekommenderas av vissa kritiker mot gnälliga militärbloggare - jag bytte jobb och framförallt så bytte jag arbetsgivare. Det får nog betraktas som en win-win för mig och min förra arbetsgivare staten.

  Betänk att på 20 år har ca 94% av FM organisation och resurser avvecklats. De stora konsekvenserna av 20 års ominriktning/nedrustningspolitik har redan skett. Lite sent att kommendera givakt...

  SvaraRadera
 4. Till ekvationen hör att försvarets köpkraft halveras vart 15:e år p.g.a. inflation och kostnadsökningar inom försvarssektorn (tillsammans drygt 3%). Någon som förstår hur det ska gå ihop utan att dividera med noll...

  SvaraRadera
 5. Det gör Försvarets situation än mer komplicerad jämfört med tidigare är också de stora pensionsavgångar som vi nu står inför inom såväl offentlig sektor som industri.

  Jag själv är fd officer som efter över 25 år slutade och nu jobbar i en kommun. Rent teoretiskt så har jag nu 290 olika arbetsgivare/kommuner att söka jobb inom.

  Nästan dagligen träffar jag fd kollegor som inom det offentliga eller privata dagligen bidrar till utvecklingen av vårt samhälle och näringsliv.
  Med andra ord har de flesta Försvarsmaktanställda mycket att bidra med utanför staketet.

  SvaraRadera
 6. Allan,

  Nej några fler förbandsnedläggningar är det inte tal om så mycket bra skrivet där.Eloge!
  Vi behöver snarare bygga upp tex en flygflottilj igen på fd F16 Ärna , ett mekaniserat/LV/kustrobot förband på Gotland,öppna Muskö basen igen.

  Det är slutsparat nu och din avrundning är huvudmotivet för detta i kombination med det eländiga stridsvärde vi besitter. Bra skrivet där Allan!
  Det taskiga stridsvärdet beror på den massförstörelse som skett på taskig militäranalys och önsketänkande om den eviga freden i vår del av världen uppbackad på senare tid av fantasifostret solidaritesförklaring slutligen signerad av försvarsberedningens tidigare ordförande Karin Enström och nu vår Försvarminister.
  Idag kan vi vara glada om vi kan öva ett komplett kompanis anfall.
  Vilket j-- mörker.

  Därför måste diskussionen nu handla om och alla goda krafter kraftsamlas i tid och rum att formulera en väg ut ur denna grottekvarn.

  Moderaternas väg leder fel.
  Jag tycker att ni inom FP tar befälet i regeringen och för upp försvaret på nästa regeringssammanträde tillsammans med C och KD som inte heller köper Moderaternas Försvarsdiktatur,skönmålning och potemkinkuliss fabrik.
  Gör upp med S som är villiga vad jag förstått att förstärka försvaret av vårt land men räkna med att nedprioritera det internationella villospåret, räkna med häva den vilande värnplikten,minska stödet till MSB som inte gör många knop,räkna med att ta fram plånboken
  och tillföra mera pengar till utgiftsområde6.
  Omfördela från de utgiftsområden som fått mest ökning de senaste åren så de får en marginellt mindre ökningstakt och lägg på försvaret.

  Slutligen jag delar inte ÖB uppfattning att IO2014 dimensioneringen kan försvara vårt land. Det gör den inte och det är ett svek mot vårt land att myndigheten inte kan tala klarspråk och formulera vad som krävs.


  Vi måste kunna upptäda i brigadförband motsvarande nuvarande antal bataljoner så faktor 3 på armeorganisationen och faktor 3 på hemvärn påbyggt med understödskompanier pv56/57/grk 8/lv70/rb 17 för försvara uppgiften.
  Värnplikten behöver införas igen. Norge Finland och Israel har den tex och ingen kan väl säga att de är dåliga. Det var inte våra värnpliktiga heller fram till 2010.
  Gör vi det så slipper vi kostnadsökningen på ytterliggare 1,9 miljarder för det kontrakterade försvaret . GSS/K bör successivt avvecklas i takt med personalomsättning och GSS/T värnplikt behållas /återinföras för att rigga en större armeorganisation och beväpna/utrusta/bemanna ordentligt det vi har på flyg/marinsidan.

  Sverige är fantastiskt och värt och försvara.


  Kn Jan-Olov Holm

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är så mycket man behöver rusta upp för att få en någorlunda försvarsförmåga mot det hot som finns inom räckhåll för en fiende som just har "invasion" som planeringsförutsättningar.
   JAS 29 planen har inget splitterskydd alls.
   Berghangarerna är för länge sedan överförda till kommuner eller fullständigt igenmurade. Bästa försvaret i det fallet har flygmuséet Aeroseum på Säve i Göteborg.
   Enbart planeringen av lägescentralen i Enköping visade exempel på en total hjärnblödning och inkompetens i Försvarsledningen där knappast någon över överstelöjtnants grad ännu idag vet vad AESA och datalänksystem är.

   Radera
 7. Märklig diskussion detta. Först en person som delar ansvaret för att ha demonterat försvaret, utan någon form av planering inför framtiden, och som trots det försöker ge alibi åt sina handlingar. Och så Holm som lever i en 80-talsbubbla. Amatörernas afton har använts på en annan blogg och det är väl så passande även i detta fall. Ju längre tiden går och ju mer jag ser av debatten desto mer förfäras jag av oförmågan att tänka nytt. Just nu agerar såväl försvar som politiker som en schackspelare som bara ser en pjäs och en ruta i taget. Det kan bara sluta på ett sätt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @stagecoach
   Vi lever båda i 2012 , vill ha ett bättre försvar och är knutna till försvaret.
   Hur ser din lösning ut så att diskussionen blir mer produktiv?

   mvh Kn Jan-Olov Holm

   Radera
  2. 94 % av resurserna som krävdes i tidigare säkerhets- och försvarspolitik (invasionsförsvar, totalförsvar) är avvecklade. Med dagens förhållanden behövs alltså i runda slängar 400 miljarder i anslag per år för att återskapa gårdagens försvar. Kanske därför det inte längre finns? Dina förslag räcker tyvärr inte långt. Håller nog med om att det som behövs är nya idéer.

   Radera
  3. @Anonym:
   94% = 6% som återstår. Av vad?
   Vilket år jämför du med?

   Radera
  4. Grova siffror.

   800 000 man som mobiliserar på två dagar har blivit 50 000 man som kan bli insatta inom 3 månader.
   => 50/800 = 6,25% finns kvar

   (Antal soldater proportionellt mot förbandsvolymer och därmed mot materielvolymer, dvs. ca 6% förband finns kvar, ca 6% av terrängbilarna behövs då, etc.)

   36 brigader + fristående fördelningsförband mm. har blivit knappt 2 brigader med funktionsförband (artbat, ingbat, etc) till bara den ena.
   => 2/36 = 5,6% finns kvar

   Fasta och rörliga kustartilleribatterier, stridsledningscentraler mm. Inget kvar.
   => 0% finns kvar.

   Beredskapsplanering och förberedelser inom civil förvaltning. Bedömer 0% kvar.

   Mobförråd, centralförråd i bergrum. Borta. Beredskapslager av förnödenheter, mat, drivmedel, mm. Borta.

   Etc.

   Jag bedömer att det är "safe" att anse att _minst_ 90% av invasionsförsvarets resurser är avvecklade.

   Någon får gärna utgå från mer detaljerade underlag och räkna mer exakt. Det skulle ge ett intressant perspektiv på de senaste 20 årens utveckling.

   Radera
 8. Cynisk,

  I underlaget från den 27 april på sid 13 skriver ÖB att vidmakthållande av anskaffning och vidmakthållande av materiel kräver ytterligare två miljarder årligen efter 2015. De ökade personalkostnaderna på dryga miljarden inträffar först efter 2019, enligt myndigheten.

  Under rubriken "ÖB kräver mer pengar för vassare Gripen" skrev Östgöta Corren den 12 januari:

  Enligt ÖB behövs mer pengar efter år 2015 för att försvaret ska klara av sina uppgifter. I talet i Sälen öppnade han för möjligheten att regering och riksdag kan behöva skjuta till extra medel för att finansiera större materielprojekt - något som gjorts i bland annat Norge, Schweiz och Australien.

  Till detta ska läggas att det med anledning av förmågelyftet tidigare under våren givits utredningsuppdrag att hitta just 2 miljarder årligen i materielanslaget.

  För mig är det solklart: ÖB har i flera år förstått att förmågelyftet var oundvikligt utifrån en industriell och politisk horisont. För att skydda det som kommit att kallas "restförsvaret" har han desperat velat få kompensation. När löften om detta inte givits har regeringskansliet velat tillsätta en arbetsgrupp för att skapa erforderligt utrymme i materielplanen. Där är vi nu.

  Allan Widman

  SvaraRadera
  Svar
  1. Grundproblemet här är att regeringspartierna har en hemlig agenda som man inte vågar yttra officiellt, nämligen ett NATO medlemskap. I all hemlighet så försöker man smyga in anpassning utan ett uttryckt mål vilket gör budgeten och planeringen fullkomligt omöjlig att jobba med. Ni saknar helt enkelt en fösvarspolitik att samlas kring och resultatet blir totalt kaos, med desperata rop från fm i den publika debatten. Personligen så välkomnar jag att fm uttalar sig offentligt då jag som skattebetalare och väljare har noll förtroende för regeringen i fösvarsfrågan. Vem tror jag på? Jag hoppas det är tydligt. Oansvarigt är bara förnamnet!

   Radera
 9. Allan,

  Det är svårt att få ihop "Överbefälhavarens tydliga krav på två ytterligare miljarder årligen kan inte uppfattas på annat sätt än att det är vad som krävs för att finansiera ett nytt JAS" med vad som skrivs i 27 aprilunderlaget och vad du själv skriver i den sista kommentaren.

  Att de två miljarderna per år inte innefattar vare sig nytt stridsflygsystem, transportflygplan, luftbevakningssystem, ubåtar, REMO stridsvagnar/stridsfordon och en rad andra poster för summor väl överskridande 70 mdr kr har framgått med all tydlighet. Mycket länge har det redovisats att behovet av materielomsättning under 10- och 20-talen är enormt, vida överstigande materielanslaget. Detta måste ha stått fullt klart för politisk nivå. Att sedan det största partiet inom Alliansen verkar framleva sin tillvaro i en alternativ verklighet är bara att beklaga. Det kommer att göra det ännu värre för en regering 2014+.

  SvaraRadera
 10. Wiseman,

  Summan två miljarder har dykt upp gång på gång i beredningssammanhang på olika platser. Det räcker naturligtvis inte ensamt för utveckling och anskaffning, ens om det dras ut över mycket lång tid. Sannolikt är siffran bara den utökning av Flygvapnets nuvarande andel av materielanslaget som krävs.

  I underlaget av den 27 april skrivs vidare om förutsättningar och kostnader avseende stridsflygsystemets långsiktiga utveckling att det kan "konstateras att satsningarna är av sådan omfattning att de får stor verkan på den samlade långsiktiga materielförsörjningen".

  Wise, kan det bli tydligare? Eller ska vi låtsas om att utveckling och anskaffning av ett nytt stridsflygplan blir gratis?

  Mvh

  Allan

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som Cynisk och Wiseman redan påpekat så är ÖB:s underlag tydligt med att de två miljarderna handlar om kostnaden för att slutföra införandet av IO14 - att börja bestiga det materielberg som skjutits fram till åren kring 2020, där kostnaden för E/F bara är den även på långt håll synliga toppen, kommer att kosta betydligt mycket mer.

   Det är ingen utanför politikens värld som inbillar sig att det blir gratis.

   Alla vi andra, med möjligt undantag för några som tror att allt löser sig bara vi återinför värnplikten, inser att det handlar om ett val mellan väsentligt höjda anslag eller slutavveckling av förmågan att verka i högre konfliktnivåer mot slutet av årtiondet.

   Radera
  2. Bra beskrivet Forsno.
   Ja det kommer krävas mycket mer pengar att dels hantera den åldrande materielstocken för Io2014 dels att hantera JAS 39 E/F+ att vi borde dimensionera en ännu större organisation än IO2014 eftersom knappast IO2014 kan försvara vårt land.
   I det perspektivet menar jag att värnplikten är en fungerande personalförsörjningsmodell precis som i Norge,Israel,Finland och nuvarande modell blir för dyr och troligen inte ger oss de soldater vi såväl behöver varav en del skall just betjäna en del av ovanstående materialberg.
   Så vi skall inte enl min mening göra synonymnt värnplikt=invasionförsvar a la 80 talet.Jag vill inte ha ett invasionsförsvar av fd 80 tal.
   jag önskar ett modernt försvar som skall kunna försvara Sverige 2012 mot de faktiska förband som övas och existerar nu och som vi kan förutse genom beslut är på väg.
   Enl min mening är Ryssland den dimensionerande latenta motståndaren.

   Därför skall vi inte fastna i diskussionen om realisering av IO2014 när de flesta vet att den är på tok för liten.
   Diskussionen borde handla om
   Hur skall vi försvara Sverige?
   Vilken uppgift och ambitionsnivå?
   Vilken strid skall vi föra med vilka stridskrafter?
   Själva eller med Nato och/eller Nordiskt försvarsamarbete?
   Skall vi sänka/höja internationella bidraget?

   Så värnplikt löser verkligen inte allt men säkerställer att vi har soldaterna/sjömannen att bemanna så gör som Finland,Norge.

   Glad midsommar efterhand

   Kn Jan-Olov Holm

   Radera
 11. Självklart kostar det att omsätta stridsflygsystemet (SFS). Men alternativet till ökande utgifter är att lägga ned stridsflyget efter att C/D-maskinerna uppnått sin livslängd (den operativa livslängden är dock kortare).

  Att få det att verka som att ett bibehållet SFS står bakom förfallet av övrig materielomsättning är skev logik.

  Det är Flygvapnet som slaktas ytterligare mer än några andra för att vi ska kunna behålla ett SFS öht, även om det blir ett mindre i antal. Är det någon som ser framför sig fler än 60 operativa JAS 39 efter ytterligare 1-2 försvarsbeslut? Kanske bara 48?

  Försvaret har sagt att man ser ett behov av flygplan med betydande förmågelyft som är större än den övre siffra ÖB föreslagit utifrån ÖBs ekonomiska förhoppningar.

  JAS 39E/F korrigerar brister med C/D som vi borde ha löst igår. Dessa brister återuppstår i all väsentlighet när flygplansantalen reduceras. Och en reducering kommer det bli om inte ÖB dels får 2Mdr extra, men också ytterligare tillskott för att bibehålla individantalen till dagens 99 st beslutade flygplan. Det är helt ock hållet upp till politikerna att sätta ner foten om hur många flygplan som faktiskt krävs och sedan begära in en ekonomisk plan/förslag på detta.

  Idag har ÖB gjort tvärt om, han har sagt vad som kan levereras med oförändrade anslag. Det är inte vad som krävs för de operativa kraven som han gett förslag på.

  SvaraRadera
 12. Sen är det ju inte rimligt att enbart attackera JAS 39 som anledning till att materielplaneringen pressas hårt och är underfinansierad över tid.

  Politikerna måste ta sitt ansvar för att det skett en långsiktig underfinansiering och det finns bara en huvudanledning till varför det blivit så. Denna huvudanledning är varför ÖB kräver mer pengar till JAS 39 om man nu ska uttrycka sig så.

  Det är de senaste årens satsning på internationell förmåga, på insatser, på NATO-anpassning och på materiel som anskaffats med prioritet riktat till utlandsinsatser och beredskap.

  Samtidigt har materielanslaget krympts. Listan är ofantligt lång över materiel som tillkommit och pressat bort andra investeringar, det finns datalänkar, fordon för insatser, NATO-anpassningar, nytt hetsinköp av helikoptrar, obemannade farkoster, deltagande i strategiskt flyg, mobila flygbaser m.m.

  En del av detta är bra investeringar men de har påverkat materielanslaget, sen finns också sanningsbilden att om anslaget för internationella fredsfrämjande insatser bara återställdes till 2006 års nivå så skulle 1 miljard kronor frigöras varje år.

  Det är nu mångmiljardbelopp kanske upp mot 20 miljarder som tagits ur materielanslaget för att bekosta politiken om internationella insatser. Inledd innan Allians-åren men som kraftigt accelererats.

  Inte konstigt då att det saknas pengar för att ersätta materiel.

  SvaraRadera
 13. Dagens problematik med att få pengarna att räcka borde inte komma som en överraskning. Att vi idag utöver att få mindre pengar, också får mindre pang för pengarna, är en utveckling som många gånger tidigare flaggats eller varnats för. Se t.ex.

  - Lyxfällan
  - Amatörernas afton
  - Amatörernas afton II
  - Skola för lekmän om myterna kring modern materielförsörjning

  SvaraRadera
 14. Debatten som förs här på diverse försvarsbloggar är i sak bra men når troligen redan troende. Försvarspolitiken måste på något sätt upp bland de stora nyheterna. Framför allt när "vanligt" folk fortfarande tror att FM har oändliga resurser. Folkförankringen försvinner allt mer och allting utvecklas till att bli väldigt anonymt, centraliserat och utan bredare bas. Hur ska vi lyckas rekrytera (och bibehålla) personal med denna ständiga kräftgång och nedåtgående spiral?
  Skulle någon rekommendera sin normalbegåvade 20-årige son/dotter att satsa på en framtid i FM? När majoriteten svarar ja på den frågan är vi troligen på rätt väg. Min uppfattning är dessvärre att få officerare idag skulle svara ja på frågan!
  Efter "erbjudandet" den 7 september är det troligen ännu färre.
  För övrigt undrar jag vilka förband som har frikort i nästa runda?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja jag skulle då inte rekommendera någon att ta anställning inom FM. Men det kanske är planen hos våra politiker; att normalbegåvade inte skall söka.

   Dels ska man ju gå på skönsången om alla förträffliga internationella uppdrag och samtidigt vara beredd att offra tid och pengar (relativt civil karriär) och kanske även mental och fysisk hälsa under loppets gång. Allt detta i en tid då våra politiker underfinansierar arbetsplatsen och när som helst kan rycka bort ett antal tjänster.

   Man får nog vara bra desperat, lättmanipulerad och aningen knäpp för att ställa upp på detta.

   / Aptera

   Radera
 15. Våra politiker ställer upp med soldater, flyg osv för EU och NATO när FN kallar. Detta ger inflytande och prestige + en känsla att Sverige står på de godas sida.

  Väl så.

  Det som stör mig oerhört är det faktum att försvaret av Sverige inte prioriteras. Det ger inte heller inflytande för politiker eller någon som helst prestige för den stackare till politiker som engagerar sig i frågan.

  Hur kunde det bli så fel?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad menar du egentligen? Att ställa upp med soldater, flyg osv för EU och NATO när FN kallar ÄR försvaret av Sverige enligt rådande säkerhetspolitik baserad på rådande omvärlds- och hotbildsanalys. Det är prioriterad verksamhet för svenska stridskrafter. Därmed är försvaret av Sverige prioriterat. Inte tror du väl att riksdagen satsar 40 miljarder per år för att få en skön känsla i magen? Våra militära stridskrafter har ett enda syfte, och det är att utgöra politikens redskap för svensk säkerhet och svenska intressen. Svenska intressen råkar idag sammanfalla med Europas, vars gränser ligger utanför våra. Hur svårt ska det vara att förstå att "försvaret" av Sverige inte entydigt innebär att gräva värn längs våra gränser och med vapenmakt betvinga en angripare. "Sverige" är mycket mer än bara ett stycke mark. Gårdagens försvar utformades i gårdagens omvärld. Det pågick ett kallt krig mellan öst och väst. Sverige var alliansfritt och stod självständigt från resten av Europa. Vi hade råd att investera i kvantitet med tillräcklig kvalitet för att verka avskräckande inom ramen för ett totalförsvar och dåtidens säkerhetspolitik. Omvärlden ändrades. Sverige ändrades. Vår finansiella förmåga att upprätthålla ett trovärdigt totalförsvar i tillräcklig kvantitet urholkades snabbt. Minskande anslag och ökande kostnader för att hänga med utvecklingen och hålla förbandens förmågor militärt relevanta och trovärdiga. Cykelskyttebataljonen verkade allt mindre farlig. Att anslå tillräckliga medel för att vidmakthålla tidigare försvarsidé var orealistiskt. Det som idag räcker till nästan två brigader räckte förr till 36 (med tillräcklig kvalitet för dåtidens politik och hotbild). För 36 moderna brigader skulle vi åtminstone behöva dagens anslag gånger 10. Vad ska prioriteras bort för dessa 360 miljarder extra till försvaret? Alltså formulerades en ny säkerhetspolitik och försvarspolitik, vilken fortfarande inte handlar om något annat än "försvaret av Sverige". Idag skulle krävas mycket mer för att återskapa gårdagens militära försvar längs våra gränser då anläggningar och materiel för 100- tals miljarder måste nyanskaffas och inte bara underhållas. De finns inte längre. Hur vi än definierar Sverige och hennes försvar, så är det mycket osannolikt att en återgång till gårdagens försvar är möjligt, såvida inte fullt krig bryter ut och hela samhället ställs om till krigsproduktion. Sluta nu att romantisera svunna tider och titta framåt istället. Vad är dagens Sverige och vilka är våra intressen. Vilken hotbild ser vi? Hur försvarar vi oss mot dessa hot? Vilken roll får de militära stridskrafterna (som vi har råd med) inom detta försvar? Det är på tiden att en parlamentarisk försvarsberedning tar en ny titt på dessa frågor. Det kan inte bara vara en godtycklig budgetram som definierar syfte, omfattning och mål med våra militära stridskrafter. Sverige och omvärlden har ändrat sig en hel del sedan dagens försvar formulerades. Försvar är inte i första hand en ekonomisk fråga, men ekonomi är en viktig parameter då politik, strategier och doktriner för försvar ska formuleras. Ekonomi är ett medel, men aldrig målet.

   Radera
  2. ...och detta, Allan, är budskap och resonemang som ni politiker borde våga stå bakom och föra fram! Det är ert jobb att kommunicera och förankra politiken. Att stå för den i allmänna val.

   Att inte göra det, utan att istället följa de allmänna och populistiska strömningarna, lär väl innebära att ni fortfarande kan formulera vilken politik ni vill, ändå bli omvalda och uppbära försörjning, men det vinner er ingen respekt.

   Radera
  3. ...och just det faktum att man under 20 år "i smyg" har i grunden reformerat försvaret, avvecklat större delen av de militära resurserna och lämnat den allmänt kända säkerhetspolitiken som talar om alliansfrihet och neutralitet, för att istället bli djupt involverad i EU-alliansen och NATO-samarbeten och uttalat INTE stå neutrala i framtida konflikter inom Europa, utan att kommunicera och förankra dessa förändringar hos valmanskåren, lär vara en förklaring varför försvarsfrågorna är ointressanta för de flesta politiker i karriären. Det är för komplext, för svårt att enkelt kommunicera och förklara, verkligheten alldeles för långt från väljarnas förväntningar. Eftersom ingen pratar om det, så är frågan politiskt ointressant och oprioriterad. Försvar berör dessutom idag bara ett fåtal utvalda inom samhället, vilket också minskar dess allmänna intresse. Med värnplikt berörde det i princip alla, då någon i familjen hade en relation till försvaret.

   Radera
 16. På mitt förband är läget enligt följande: de unga lämnar för civila studier/jobb alternativt aktivt söker, de medelålders hämtar lön och är bittra, de äldsta har sökt pensionserbjudandet eller väntar in ordinarie pensionstid. Domedagstolkning? Nej, tyvärr är det dagens sanning på ett förband i Sverige. Glappet mellan de som leder och de som blir ledda ökar allt mer.

  SvaraRadera
 17. Widman borde läsa på bättre då det blandas äpplen och päron. Rätt roligt att det mesta Widman en gång stred för är han nu helt emot t ex förbandsnedläggningar och det är ju bra. Men min fråga är kommer FP att AKTIVT och ÖPPET inom alliansen verka för högre försvarsanslag??
  Den som skrev om Holm och sa 80- talsbubbla var på rätt väg. Bubblan han lever i är tyvärr ännu äldre.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @ anonym 19 juni 2012 14:17

   läs mitt inlägg 19 juni 2012 22:30
   på Forsno goda inlägg.

   Det där med bubbla tycker jag du och flera avstår som kommentar. Vi känner inte varandra.

   Jag ber Allan Widman sortera bort den typen av mot personer nedvärderande kommentarer fortsättningsvis.
   Hör inte hemma på en seriös blogg som denna och har lagt ett mail till dig Allan så vi slipper dessa anonyma människor påhopp .

   mvh och efterhand Glad midsommar

   Kn Jan-olov holm

   Radera
 18. Anonym 21:12, 21:47 och 22:02 samt knightone har fångat problemet väl. Det finns inget helhetsgrepp och det är därför många fastnar i cykelställsfrågorna.

  För övrigt så tycker jag att Allans inlägg är håller en riktigt låg nivå mot bakgrund av att han själv ingår i de som hållit i yxan.

  SvaraRadera
 19. Som Ni märker har kvaliteten på vissa kommentarer sjunkit på denna blogg. Det är tråkigt. Vill därför förtydliga att vi inte recenserar personer, utan åsikter. Kommentarer som inte lever upp till detta kommer att tas bort, åtminstone om det gäller någon annan än undertecknad.

  Det är särskilt vanhedrande för anonyma, eller personer under pseudonym, att framför sådana åsikter. Tror de flesta fått lära sig detta tidigt under den militära utbildningen.

  SvaraRadera
 20. Instämmer i Forsnackes replik.


  Ofta stöter man i debatten på argumentation kring att försvaret på andra sidan millenieskiftet var ett pappersförsvar. En stor del av de 36 brigaderna lär också ha varit så, liksom lokalförsvarsförbanden. Det får dock stå för Armén. Vad avser Marinen och Flygvapnet existerade i princip inga pappersförband utan det var förband som med mycket kort varsel kunde inta högsta beredskap och så gjorde. Den aspekten förbises alltför ofta i debatten av dels okunskap och förmodligen också i syfte att vinna poäng.

  Hur läget är nu, nyss och framförallt i framtiden, är en helt annan sak…

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det fiffiga med dåtidens säkerhets- och försvarspolitik var att det gjorde inget om vi själva visste att det var pappersförband. Tanken var inte att de skulle behöva användas, utan tvärtom. Det viktiga var att motståndaren inte visste hur illa det var ställt, så att de fungerade avskräckande. Syftet var att undvika krig och strid där förmågorna prövades på riktigt. Om förbanden hade hamnat i krig, så skulle säkerhetspolitiken ha misslyckats och helt nya strategier ta vid. Idag vet vi att neutralitetspolitiken gällde fram till och med krig. Därefter fanns en helt annan planering. Alltså var pappersförband helt rätt så länge de bidrog till en trovärdig uppfattning om vår försvarsförmåga. Att kräva samma förmågor som idag hade varit att kasta skattepengar i sjön. Det är först när politiken föreskriver att förbandens huvuduppgift inte är beredskap, utan insats på riktigt, som det inte duger med pappersförband. Riktiga förband är riktigt dyra dessutom. 100% pappersförband räcker till 6% riktiga förband. Dagens politik är dessutom riktigt fiffig. Istället för att brandmännen sitter på brandstationen och väntar på larm, så ser vi till at det alltid finns en brasa som de kan åka till och släcka. Då används de på riktigt istället för att bara sitta overksamma och kosta pengar i onödan. Hurra vad vi är bra idag och tänk så korkade de var igår.

   Radera
  2. Grönköping ska lägga ner sin kommunala räddningstjänst. Man har konstaterat att då ingen i kommunen är pyroman eller vill att det ska brinna, så har man bestämt att bränder inte kommer att uppstå inom överskådlig tid. Ett skift har man lånat ut till Afrika för att släcka bränder där. Förhoppningsvis minskar det risken att bränder i Afrika ska sprida sig till den egna kommunen. Därmed finns ännu mindre anledning att ha en egen räddningstjänst som man ändå inte har råd med. Bränder och olyckor hör till det förgångna, nu när vi har redskapen att förutsäga när de inträffar. Likaså kommer alla former av hjälmar att förbjudas då det betraktas som vårdslöshet att råka ut för olyckor. Hjälmen fyller inget syfte då man vet innan att olyckan ska ske. Då är det bättre att låta bli att hamna i olyckan istället.

   Radera
 21. Följer debatten med stort intresse.

  Att krama det gamla invasionsförsvaret, som jag en gång började i på slutet av 70 talet, kan knappast vara konstruktivt. De förband som vi hade tjänade sitt syfte i den tidens hotbild. Att de till slut inte var annat än pappersförband berodde på att vi inte la ner förbanden tillräckligt kvickt samt att vi avvecklade överskottsmaterielen allt för senfärdigt.

  Dessutom som parantes så köpte vi överskottsmateriel till dessa pappersförband, vem mins inte alla pansarfordon från Öst-tyskland och stridsvagn 121 från V-tyskland som åkte raka vägen in i malpåse och sedan till höga kostnader fick avvecklas. Som flygvän måste jag i ärlighetens namn också ifrågasätta delserie 3 beslutet ...

  Vad i består då dagens bekymmer? Att Försvaret har för lite medel eller att vi misshushållar med dem?

  Min skarpast kritik går mot misshushållning. En övertro har hela tiden funnits inom FML på att omställningen från ett "svenskt försvar" till ett interoperabelt försvar skulle spara pengar i det korta perspektivet.
  Tyvärr gjordes ingen grundlig analys om kostnaderna för detta.

  På sikt är det helt rätt att anpassa våra stridskrafter till "NATO-standard" men det handlar inte enbart om teknik utan även om regelverk, personal och metodik
  Med överambition har FM fokuserad att så snabbt som möjligt anpassa sig till NATO-strukturer för att "bli bäst i klassen" på bekostnad av de förmågor vi har eller har haft och som var tillräckligt bra för att klara sig fram till 2020.
  Som exempel kan nämnas hela det svenska integrerade flyg, bas och stridsledningssystemet som avvecklats i alltför snabbt takt och då menar jag inte numerären utan konceptet som sådant.

  Devisen att man inte skall avveckla det gamla fungerande innan det nya är på plats verkar man helt ha förträngt från FML sida.


  Den andra stora misstaget är den skenande ledningssystemsutvecklingen driven av att inte bara anpassa sig mot NATO NEC utan till och med leda utvecklingen.

  Att beröva resp "arenachef", flyg, mark och sjö ansvaret för ledning av sina respektive stridskrafter till förmån för en sammanhållen ledningsfilosofi under en ledningsinspektör har varit ett stort misstag.

  Uteffekten av de milliardsatsningar som gjorts på olika "gemensamma ledningssystem", NBF, GLC/NOC, SWECCIS, IS SWERAP, SLB, FMLS TS, PRIO eller vad namnet nu månde vara måste sägas vara ytterst klen.


  Det tredje stora misstaget är avvecklingen av värnplikten, och då menar jag inte plikten i sig som Allan Widman så riktigt påpekar varit orättvis och spelat ut sin roll. Att ha en "frivillig värnplikt" om ca 9-12 mån som har som grund att utbilda förband för det nationella försvaret/hemvärnet hade varit att föredra. Efter muck hade man kunnat anställa de som varit intresserade för att bilda "stående förband" för de syften och ändamål som dessa behövs, dvs för NBG, Afghanistan, snabbinsatsstyrkor, AEW etc.


  Vad gäller framtiden är det uppenbart att alla önskemål ÖB har om förband och materiel knappast ryms inom tilldelad ekonomisk ram.

  Hur det skall lösas lämnar jag med varm hand till regering och riksdag att fundera på.


  Trevlig sommar

  Peter Neppelberg

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det huvudsakliga problemet är att vi avskaffat vår försvarsförmåga utan att ha ersatt den med något av värde. Vi står nu utan egna strukturer och utanför NATO, det sämsta tänkbara. Vi lovar att ställa upp för andra i händelse av konflikt men har inga garantier att andra gör det samma. Dessutom väger dessa "löften" lätt när det kommer till kritan. Detta är politikernas fel, inte försvarsmakten. Regeringen är för feg att ta diskussionen om NATO offentligt då man bara har ett mål, att bli omvalda. Istället smyger man in en anpassning med mål att kunna "samverka". Samtidigt skall vi kunna hävda vår territoriella integritet, utan att kunna förlita sig på NATO strukturen. Resultatet blir en alldeles för liten budget och allmänt kaos.

   Radera
 22. Bubbeldiskussionen har onekligen provocerat, men låt mig i all enkelhet få klargöra en viktig detalj.

  Som skattebetalare och väljare så har jag rätt att recensera mina folkvalda. Om du (Allan) inte vill upplåta ditt klotterplan så står det förstås dig fritt att ta bort mina inlägg från din blogg.

  För tydlighetens skull vill jag nämna att du är en av de mest försvarsvänliga politikerna vi har och jag har noga följt din resa sedan 1992. Under alla år så har du gjort din röst hörd när det gäller allt från NBF till den mycket märkliga situationen julen 2004 (FB 04). Dessutom så har jag träffat dig i tjänsten så jag vet vad du går för.

  Kanske är det med denna vetskap som jag blir oerhört provocerad. Jag blir provocerad av att du år efter år sitter i regeringsställning med delat ansvar kring den huvudlösa demontering som har skett – för att därefter skriva en blänkare i Blekinge Läns Tidning som avslutas med att ”Små, alliansfria länder har all anledning att ta sig i akt och värna om det nationella försvar som finns kvar”. Du säger många gånger rätt saker samtidigt som du följer med det stora nedläggningståget.

  Ditt parti, dina kollegor, er politik har gjort att vi inte längre har ett nationellt försvar att tala om. Just nu ser vi ett planlöst petande i detaljer, utan styrning och mål, och du försöker göra billiga politiska poänger på en intern pm från Finansdepartementet.

  Du får ursäkta Allan, men jag är riktigt besviken.

  SvaraRadera
 23. Peter,

  När jag läser Dig, inser jag vilken inspiration Du alltid varit. Av, som jag förmodar taktkänsla, underlåter Du att nämna det faktum att regelverk, personal och metodik inte är de enda tillkortakommandena.

  Framförallt har svenska politiker inte förstått att utan ömsesidighet kan interoperabilitet aldrig uppnås. Blir vi inte medlem - och inget tyder tyvärr på det - kan vi aldrig bli en bland likar. Vårt beroende blir ensidigt.

  SvaraRadera
 24. Stagecoach,

  Jag kan förstå Din besvikelse. Men i min verklighet är saker inte alltid så självklara. När FRA skulle tröskas genom riksdagen frågade min partiledare om jag ville spela med eller "outa" mig själv.

  Jag insåg att om jag ville göra skillnad så skulle jag spela med. Bara genom att i grunden dela åsikten om möjlig signalspaning av all utrikes, trådbunden kommunikation kunde jag påverka den rättsstatliga överbyggnaden.

  När allt till sist skulle klubbas kunde jag konstatera att signalspaning var underställt en oberoende domstols beslut. För mig var det viktigt.

  Det är på samma sätt i den övriga försvars- och säkerhetspolitiken: Man måste hålla sig inom råmärkena. Inte marginalisera sig själv; utan ligga precis så nära stupet det går. Bara då gör man skillnad.

  SvaraRadera
 25. Din kommentar är ett tydligt exempel på ett systemfel i det svenska politiska systemet. 349 ledamöter på nio miljoner invånare är i sig skrämmande och något personval i ordets rätta bemärkelse finns inte. Väljaren tvingas rösta på partiet och inte på personen, och när partiet kallar så spelar man med.

  SvaraRadera
 26. Ja, Sverige har i första hand parti- och inte personval. Men jag kan, utan att darra på manchetten, säga att mitt parti, i frågan om nationellt försvar, står enat.

  SvaraRadera
 27. Medhåll om systemfel som STAGECOACH pekar på. Hur som helst spelar åsikter från Fp, C, Kd, Mp, V och SD ingen som helst roll idag. Den misslyckade försvarspolitiken som förts och fortfarande gäller kommer inte ändras på i närtid.

  Alliansuppgörelsen och riksdagens aktiva Försvarsbeslut kommer således ej att justeras vilket ÖB ej heller efterfrågat då han lagt en "budget i balans" t.o.m 2015.

  Jag uppskattar Allan Widmans försök till debatt men "Demokratin" i Sverige är kall och hård och det är bara att gilla läget.

  Det kommande försvarsbeslutet kommer drivas och författas av M och S och tar oss fram till 2020.

  Punkt slut.

  SvaraRadera
 28. Gustav Wasa sa...

  I Finland kan man rösta på rallyförare och skönhetsdrottningar i utrerade personval.

  Likväl är det i slutändan vanligtvis partigängare med svettig tupé och broilers från ungdomsförbunden utan vanlig yrkeserfarenhet, som blir stats-, finans- och utrikesministrar.

  Alla som inte är nöjda med de befintliga svenska politikerna bör överväga att själva ställa upp i de provval som snart kommer att hållas inför valet 2014.

  Om inget av de redan existerande partierna är tillfyllest, så visar erfarenheten av Ny demokrati, Junilistan och Piratpartiet att det ännu inte är för sent att sjösätta ett nytt parti inför valet 2014.

  SvaraRadera
 29. Jag uppskattar också Allan Widmans försök till debatt på olika forum angående försvaret. Att debattklimatet blir "hetsigt" och att kvaliten på debatten sjunker, beror på den enorma frustration som finns kring politikers realpolitiska frånvaro kring säkerhets- och försvarspolitiken. Ta det senaste "avslöjandet" i SVD om en NATO-övning som exempel. Rent fullständig dårskap från regeringens sida att gå in i ett krig samtidigt som man saknar all militär styrka att föra ett. Detta senario påminner mig om "hattpartiets krig mot Ryssland 1741".

  Att starta krig utan krigsmakt/försvarsmakt leder alltid till katastrof för landet och dess befolkning. Vedergällningen mot Sverige skulle bli ett brutalt uppvaknande för regering och inte minst folket som har förts bakom ljuset av "sina" folkvalda.

  Vad gäller JAS NG`s finansiering och för den delen hela det svenska försvarets budget, så krävs det ett kraftigt tillskott om man nu menar allvar med solidaritetsförklaringen och försvaret av Sverige. Vi pratar nog här om ett tillskott på mellan fyra och fem miljarder per år de kommande tio åren, för att få ett försvar som kan verka återhållsamt och avskräckande på en mer eller mindre fascistisk stat som Ryssland.

  Slutligen så ställer jag mig liksom Widman frågande om en beställning av JAS NG i sin nuvarande konfiguration, är det bästa för Sverige i dagsläget. Vad jag har förstått så kommer dessa flygplan att tas i drift kring 2020. Samtidigt så ska planet vara konkurenskraftigt nog att exporteras till andra länder. Frågan är vilka som är intresserade av att handla ett flygplan av 4+ generationen 2020?

  Spontant och rent logiskt så känns det fel att satsa på ett flygplan som vi borde ha redan i dag. Har vi inte 5:e generationens flygplan kring 2025 så kommer vi få problem som jag ser det. Detsamma gäller även antalet flygplan 60-80 stycken. Enligt ÖB räcker det till att försvara Sverige i 7-10 dagar vilket säger allt om dagens ambitionsnivå.

  Dagens "hattparti" (moderaterna) liksom övriga partier måste inse att ett militärt försvar kostar pengar. Det handlar om vilket försvar vi skall ha om 10-15 år. det är så lång tid det dar att finansiera och bygga upp ett försavr värt namnet. Antingen så öppnar Borg plånboken eller så får han ta konsekvenserna och avgå.

  Ha nu en trevlig midsommar Allan och alla ni andra.

  Peter

  SvaraRadera
 30. 5:e generationens flygplan kan mycket väl ligga bortom små staters finansiella möjligheter. Kanske kommer det en begagnatmarknad om 40 år? Då är det väl 6:e generationens flygplan som behövs. Det är nog troligt att det finns en lågbudgetmarkad under överskådlig tid. Gripen är en optimal kompromiss för resurssvaga länder likt Sverige. Särskilt för defensiva luftförsvarsbehov. Vi kan ju säkert ha råd med gamla upphottade F-16 som alternativ. Då slipper vi investera flygmiljarderna i svensk tillväxt, utan kan gynna vår viktigaste vän i väster. Linköping och Sverige blir mindre militäriskt och obehagligt. Att vi skulle ha råd med senaste generation av stridsflygplan håller jag för fullkomligt orealistiskt. Särskilt med tanke på hur omöjligt det mycket billigare svenska alternativet verkar vara. Nä, följ nu inslagen väg och köp senaste versionen av det beprövade F-16. Kanske norrmännen kan bistå med en del billiga rester när de ersätter sin flotta med JSF? Svensk, dyr, dålig, skit från Linköping kan vi vara utan. Eller hur?

  SvaraRadera
 31. Nu går ju utvecklingen mer och mer mot obemannade farkoster så frågan är ju hur många till av "bemannade byggen" vi får se, var ju bara häromdagen som "de tre stora" i Europa nu beslutade sig för att bygga "Meteor" (tror jag det heter) som är ett obemannat flygplan, och satsa på det. Men det finns en sak som irriterar mig! Visst, JAS är ett bra plan och visst kan man alltid diskutera dess bruk men, ett plan kan aldrig aldrig återta förlorad mark, för det behövs marktrupper. Det är dags att dessa prioriteras.

  SvaraRadera
 32. 07.22:

  Meteor är en europeisk långräckviddig radarjaktrobot med avsevärd längre prestanda än AMRAAM.

  Obemannade farkoster tenderar att vara vår tids snake-oil. På pappret billiga och bra mot allt. Likväl har de mest avancerade (som jämförelserna oftast utgår ifrån) ett styckepris motsvarande F-22. USA tror sig inte om att ha möjlighet att ersätta bemannade stridsflygplan i kvalificerade attackroller förrän framåt 2040. Vad det innebär för svenska förhållanden kan man fundera över.


  Flygplan liksom fartyg kan aldrig återta förlorad mark, liksom de aldrig kan ta och hålla terräng överhuvudtaget. I allt detta utgör de stöd till markförbanden. Likväl är markförband och samhållet förlorade i den konflikt där man inte kan upprättahålla luftoperativ kontroll och sea lines of communication.

  "Since the German attack on Poland in 1939, no country has won a war in the face of enemy air superiority, no major offensive has succeeded against an opponent who controlled the air, and no defense has sustained itself against an enemy who had air superiority"

  John Warden III


  Vad detta innebär för svenska förhållanden kan bli en intressant diskussion. Sveriges geografiska läge gynnar starkt såväl luft- som sjömakt.

  SvaraRadera
 33. Tekniskt så kan man bygga bemannade flygplan som flygs obemannat då uppdraget så kräver.

  SAAB presenterade för ett antal år sedan en obemannad Gripen men då utan cockpit. JSF säljs även det som en plattform som kan modifieras för obemannat bruk.

  Som Wiseman är inne på så börjar fler och fler signaler peka på att obemannat inte alltid är så bra. USA har efter sina år av erfarenhet nu noterat problem med livscykelkostnader, korta livstider, höga driftskostnader och brister kring operativ säkerhet då datalänkar kan på olika sätt tas över, hackas, störas, avtappas m.m.

  Högst troligt finns det en framtid för bemannat som kompletteras av obemannat. För nationellt försvar kan man utan vidare tänka sig obemannade farkoster som i all väsentlighet inte är annat än vapenbärare och där det bemannade flygplanet (lätt lastat) står för sensorförmåga och kontroll/fjärrstyrd eldgivning.

  Problemet idag är att vi inte satsar på en ny Gripen med smygegenskaper som kan ta oss och exporten långt fram i tiden. Det här dumsnåla med en ful-patchad 39C/D som så löjligt kallas "Super-JAS" och samtidigt förminskad flygplanflotta pga politikernas ovilja att satsa på försvaret innebär en dödsstöt för både Försvarets långsiktiga förmåga och Sveriges export (och därmed ett kostnadseffektivt system för oss) av flygsystem.

  SvaraRadera
 34. Peter Neppelberg

  Intressant att du tycker vi borde ha "frivillig värnplikt" i 9-12 mån och därefter kan man anställa de som är intresserade. Och vari består skillnaden mot idag, dvs rekrytera frivillga till GMU och KMU för att därefter vara GSS/K eller som flertalet GSS/T?

  SvaraRadera
 35. Ännu tycks det inte ha gått upp för svenska politiker, journalister, media och allmänhet att Ryssland rustar militärt. Ryssland har ökat sin militära förmåga ända sedan 2004, då den dåvarande presidenten Putin bestämde att försvarsanslaget skulle öka med det dubbla.
  Fram till år 2020 ska Ryssland öka antalet ryska brigader från 75 till 109.
  Nya moderna stridsfartyg kommer att möjliggöra landstigningsoperationer med nästan två brigadstridsgrupper. 600 moderna stridsflygplan och runt 1 000 nya helikoptrar är planerade.
  Rysslands generalstabschef Makarov visade nyligen i Helsingfors ett verkligt förakt genom att fördöma finsk försvarsförmåga och uppmanade landet att istället militärt samarbeta med Ryssland. Vad Makarov har sagt till vår svenska försvarsminister får vi nog aldrig reda på med den undfallenhet vi alltid har visat Ryssland.
  Den ryske generalens besök kom som en iskall vind från det kalla kriget, när Rysslands militäre ledare bl.a. vurmade för Vänskaps- och biståndsavtalet med Finland.
  Det här tycks passera svenska politiker som hela tiden slår ”dövörat” till.
  Visst är det ”också” viktigt att hålla en budget i balans, men att säkerhets- och försvarspolitiken inte alls finns med på politikernas agenda idag kan enkelt beskrivas med de höjningar av statsrådslönerna som gjorts fastän vi har en nolltillväxt i landet.
  Hur tänker politiker?
  Det här är så girigt, föraktfullt och rena rama landsförräderiet. Politikerna bedriver en mycket farlig och en veritabel ”rovdrift” på försvarets bekostnad.
  Enbart marknadshyrorna för mark- och fastigheter har stigit mångfalt till proportioner som håller på att bli ohållbart och kommer att slå ut Försvarsmakten om bara några år om inte rejäla ökade anslag beslutas. Ett steg att rädda Försvarsmakten vore att efterskänka alla militära markområden, fastigheter och underhållskostnaderna som försvaret själva kan stå för med en därvid anpassad försvarsbudget? Hela Försvarsmaktens mark och fastighetsbestånd borde ha varit betald med råge redan på 50-talet.
  Fortfarande dimensionerar man försvaret efter en hotbild som man låtsas inte finns men som i allra högsta grad övar i krigsliknande tillstånd nära Finland och Baltikum.
  Detta har skett oftare än vi tror på ett synnerligen farligt sätt sedan Zapad övningen 2009 – ändå har det mesta redovisats i rysk press. Finska och baltiska försvarspolitiker känner säkert med största oro av detta – men inte svenska politiker. Varför har det gått så snett med försvarspolitiken i Sverige? Blir inte försvarsdepartementet uppdaterat? FOI rapporten 2012 visar i alla fall med största tydlighet hur Ryssland rustar samtidigt som svenska försvaret och NATO minskar sin numerär på ett påfallande oroväckande sätt.
  Att Gripen C/D har brister i förhållande till Gripen NG är något som är en absolut nödvändighet förändra. Saab har sannolikt en bättre koll på detta än självaste Försvarsledningen. Det vore väl också naturligt eftersom Saab känner till hur andras militära industrier utvecklar nya system. Att Gripen E/F kommer att kunna se så mycket mer med sina nya sensorer än C/D versionerna råder det knappast någon tvekan om samtidigt som information ska kunna förmedlas (datalänkas) i en myriad av information ända ner till den enskilde stridssoldatens ögon.
  Alla vet att man ser allra bäst från luften – om bara försvarsgrenarna och försvarspolitikerna försöker inse detta fakta. När informationen väl finns i siktet är det bara för soldaten att sikta med sina egna precisionsvapen som bäst passar stridssituationen.
  Kan detta förklaras så mycket enklare?
  Att det behövs mer stridsflyg än stridsvagnar i Sverige är också naturligt.
  Sverige är omgivet av ett naturligt försvar – Östersjöns vatten och en liten markgräns i norr som är svårgenomträngligt, om vi har ett effektivt stridsflyg. Pansarvärnsvapen är också en del som betyder mycket – såvida de inte säljs till andra länder och låter vårt eget försvar stå utan vapen.
  När blir det dags för politiker att vakna för verkligheten och allvarligt börja med en försvars- och säkerhetspolitik värd namnet?

  SvaraRadera
 36. Anonym,

  delar Din oro för bristande uppmärksamhet på utvecklingen i Ryssland. Den borde redan föranlett Sverige att ansöka om medlemskap i Nato och åtminstone krävt att FM levererade IO 14 på utsatt tid, och inte fem år och två ÖB:ar senare.

  Däremot är Din åsikt om att SAAB är bäst ägnat att rodda flygvapnet en smula naiv. Det är klart att bolagets aktieägare skulle bli glada, men det skulle inte leda till att stridsduglig, beprövad bekämpningsförmåga prioriterades.

  En lite anekdot: För snart tio år sedan ville SAAB leasa ut C/D:ar till Tjeckien. För att leverera detta "begagnade överskott" lät man Försvarsmakten betala och ta leverans av helt nya flygplan som omedelbart vidarebefordrades till Tjeckien. Dåvarande ÖB klagade högljutt i årsredovisningen om hur detta slog mot svensk, operativ förmåga. Undertecknad anmälde försvarsministern till KU med motiveringen att vi anslog medel till stärkande av svensk försvarsförmåga, inte tjeckisk. Men det blev naturligtvis som det blev ändå. Industrin fick sin vilja igenom.

  Sak samma hände väl när Bill II skulle levereras till Saudi Arabien. Enligt uppgifter i media vart det så dyrt att sätta igång produktionslinan på nytt att det blev det svenska försvarets "överskott" som levererades istället. Vem idé tror Du det var?

  PS AESA-radarn är den mest angelägna förbättringen som kan göras av C/D. Frågan är bara när man ska slå till. DS

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ställer man frågor till försvarsledningen kring AESA tekniken är det mycket få som överhuvudtaget har en aning om detta system som allra bäst har verkat i amerikanska Boeings Super Hornet/Growler (med en vapen/systemoperatör i baksits).
   Man kan dock med försvarsledningens okunskap i frågan verkligen ställa frågan om det är flygindustrin eller Flygvapnet som har den bästa kunskapen på området? Ända sedan 90-talets slut har Gripen legat i träda i utvecklingen - vilken okunskap har inte det varit i utvecklingen? Inte ens ett taktiskt kommunikationssystem av typen TARAS värd namnet har debatterats. Link-16 kom som en gåva i samband med Libyenkriget - men är det så väldigt avancerat? Knappast, men kanske billigt(?)!
   Är detta en klok svensk försvarsplanering?
   För att lyfta förmågan krävs ett betydligt större tänk - en möjlighet att skapa en kvalificerad förmåga peka ut mål/datalänka till alla i "Försvarsmakten" kunna operera på stridsfältet "tillsammans".
   Stril- och marina radarbilder, AESA, olika typer av intelligenta sensorer, FRA(!!!) mm skulle enkelt kunna integreras i ett kvalificerat nätverk där alla ska kunna samverka på ett effektivare sätt än med dagens olika system som inte ens kan samtala med varandra.

   Radera
 37. Anonym,

  Enklare uttryckt; när fick industrin inte bestämma?

  SvaraRadera
 38. Allan, i och med avvecklingen av det svenska försvaret så har industrin fått mer att bestämma om angående vilka produkter som kan levereras men detta är den politiska viljan.

  Vi ska ju köpa "exportanpassade" produkter om de är Svensktillverkade för att försöka öka volymen.

  Vi skulle inte ha lika bra underlag till E/F beslut idag om det inte varit för industrins egen finansiering. På C/D finns det också delsystem som industrin lett och i huvudsak finansierat utvecklingen av, så som den över Libyen så viktiga lufttankningsförmågan.

  Försvaret är med rätt finansiering i ryggen den bästa att ta fram krav på stridsflygets förmågor. C/D skulle om Försvaret fått bestämma varit mer kraftfull med ökad lastkapacitet, samt redan fått AESA, om inte politikerna styrt över materielplanen så hårt och ständigt lagt på nya uppgifter som FM ska lösa (främst internationellt).

  SvaraRadera
 39. Knigtone,

  "Industrins egen finansiering"?

  Såvitt bekant har vare sig F 16, Rafale eller Eurofighter någon operativ AESA-radar, men visst, vi hade säkert haft en för länge sedan på C/D bara inte politikerna styrt...

  SvaraRadera
 40. Allan, jag förstår inte hur du kopplar ihop "Industrins egen finansiering" med anskaffning av AESA till Gripen. Jag skrev ju specifikt att den finansieringen rörde underlaget för E/F.

  Sveriges delserie 3 (C/D) omriktades för att bygga på den Export Base Standard som Saab-BAe tagit fram.

  AESA finns idag *operativt* på F-16 (Förenade Arabemiraten), på Japanska F-2 (ombyggd F-16), på Amerikanska och Syd Koreanska F-15E (beställd till Saudarabien) och på Amerikanska F-22A.

  Gripen hade haft en 1:a generationens AESA idag om planeringen inte förändrats pga nya krav. Nu planeras för en 2:a generationens AESA på E/F.

  För övrigt rekommenderar jag att läsa utdrag ur FV Nytt om förändringen som skedde på C/D.

  http://www.fht.nu/bilder/Flygvapnet/Flygvapennytt/fv_nytt_3_97_jas_39c_delserie_3.pdf

  http://www.fht.nu/bilder/Flygvapnet/Flygvapennytt/fv_nytt_3_2002_nu_lev_jas_39c.pdf

  http://www.fht.nu/bilder/Flygvapnet/Flygvapennytt/fv_nytt_4_98_gripen_lufttankar.pdf

  Och Flight Global har ett antal artiklar om AESA bland annat denna.

  http://www.flightglobal.com/news/articles/ericsson-plans-flying-aesa-demonstrator-24839/

  "The AESA programme has been funded since 1994 by the Swedish Defence Materiel Administration. Ericsson says that it expects a radar of this type to be ready for operational use around 2010, and the system could be included in a future mid-life upgrade of the Saab JAS39 Gripen. "

  SvaraRadera
 41. Knightone,

  Jag tror inte att industrin någonsin idkar välgörenhet. Om de har medel att finansiera utveckling med har det ytterst kommit från skattebetalarna.

  För övrigt nämnde jag inte F 15 - det var det första spetsflyget att få AESA. Inte heller nämnde jag något annat i Din nya uppräkning av länder och stridsflyg.

  Vad beträffar F 16 kan man väl fråga sig om något är riktigt operativt i arab-emeratiska händer. Många källor på nätet menar att Du har fel om detta.

  Att vi nästan tio år innan USAF nämner AESA som en möjlig förmåga är nog inte riktigt detsamma som att ha den på plats...

  SvaraRadera
 42. Allan,

  Vem talar om välgörenhet? Höj debattnivån lite? Industrin tar faktiskt ibland risker för att möta eventuella försäljningar. Dessa risker finansieras både från tidigare försäljning som genererats på en rad olika sätt och med risk-tagande partners. Att hävda att industrin endast snyltar på skattefinansiering för att sälja produkter är oriktigt och inte ett av dig hedrande uttalande.

  Menar du att Saabs intäkter från leveranser till Boeing och Airbus också är tack vare skattebetalarna?

  I övrigt verkar det som att du vägrar acceptera dina egna tillkortakommanden när det gäller tidigare uttalanden och spinner iväg på klena tangenter. Det vore trevligt om du någon gång kunde erkänna misstag i vad du tror du vet. Det är mänskligt och gynnar debatten.

  SvaraRadera
 43. Knightone,

  Nu recenserar Du inte längre åsikter, utan personliga tillkortakommanden. Det var ju det vi inte skulle göra.

  Svensk försvarsindustri har aldrig på egen hand behövt bära några risker.

  SvaraRadera
 44. Gustav Wasa sa...

  Självklart finansierade Saab själv i sin egen balansräkning de civila projekten SF 340, Saab 2000 och vingbalken till A380. Det skedde med statliga villkorslån.

  Passligt nog avbröts bägge turboprop-projekten just innan den volymsmässiga brytpunkt då villkorslånen skulle behöva betalas tillbaka. Och A380 har i vart fall ännu inte blivit den kommersiella succé som prognosen i affärsplanen antog.

  Politikerna är således lika usla på att förränta skattebetalarnas kapital på civila flygprojekt som på militära.

  SvaraRadera
 45. Allan, ja det var ju det vi inte skulle göra?

  Det var dock Du som lyfte ord från en av mina meningar och byggde citat som tillskrevs ett helt annat ämne. Du gjorde säkert ett misstag där.

  Och Du öste på med en intressant men ack så orefererad uppgift om att många källor på nätet hävdar att jag har fel om AESA i F-16.

  Inte heller talade jag om välgörenhet. Du vet nog själv skillnaden på välgörenhet och att betala för en produkt som delvis redan har utvecklats med annan finansiering. Att SAAB, BAE och Flight Refueling Ltd betalade och utvecklade lufttankningsförmåga för Gripen är faktum. De har självklart fått igen pengarna genom beställningar i efterhand men det var aldrig någon garanti för att så skulle ske.

  Förresten har även Super Hornet en operativ AESA kom jag på nu i efterhand.

  SvaraRadera
 46. Någon antydde innovativa operativa koncept med nya tekniska lösningar som används på ett nytt sätt.

  Sådana nya och innovativa lösningar kommer aldrig utvecklas av en svensk industri som ägnar sig åt egenfinansierad utveckling, dvs. utveckling där de tvingas bära alla risker själva. Det är en konsekvens av nuvarande politik, som tyvärr leder oss bort från utvecklingens framkant. Men vi "vet" ju alla att det är mobiltelefoner som leder utvecklingen idag. För försvarets behov är det beprövade koncept och teknologier från befintlig marknad som gäller. Alltså kommer nivån på förmågor alltid vara 20-30 äldre än de mest utvecklade. Tillräckligt bra, antar vi.

  Imorgon kommer varken vår Försvarsmakt eller försvarsindustri ligga i framkant av någonting. Det har vi inte råd med och det är ingen strategisk satsning vi vill göra längre. Sotdöden väntar svensk innovationskraft, spin-off och en stark svensk export. Därmed kommer inte Sverige längre att uppfattas större än vad det egentligen är och vi kommer bli precis så politiskt marginaliserade som vi förväntar oss.

  Dystra utsikter. Kul att någon ändå tror på svensk innovationskraft som förr.

  SvaraRadera
 47. Anonym,

  låter som om Du resencerar Sveriges insatser i OS. Inte större än vad vi egentligen är. Kan det vara så enkelt?

  SvaraRadera