torsdag 24 maj 2012

Finns det liv, är det aldrig för sent

Det är illa nu. Avhoppen bland GSS/K kan, enligt Officerstidningen, landa på en nästan dubbelt så hög siffra som myndigheten antagit för 2012. Samtidigt går madrassdebattens vågor höga. Den synes dock mindre handla om madrasser och mer om förtroendet mellan chefer och underlydande. Att sådant utspelar sig offentligt och med öppna visir tillhör inte vanligheterna.

PRIO är en källa till frustration. Mailen från förbannade officerare är många. Inte bara ifråga om hur stödsystemet inverkat på reservdelsförsörjningen utan också för vad det innebär för den enskildes vardag. Vi lever alla i en sorts redovisningssamhälle, där dokumentationen av våra förehavanden blir mer tidskrävande än arbetet självt. Men i Försvarsmakten är frustrationen svårartad och långvarig.

Och någonstans känner man väl igen den bakomliggande filosofin: En (1) lösning som ska klara allt och som bärs upp av djärva, tekniska ambitioner i förening med en stark och flyktobenägen investeringsvilja. PRIO är en logisk uppföljare till NBF, GLC/NOC, Hkp 14 och Visbykorvetterna.

Jag ställde som sagt frågan om avbrytande av vidare utveckling av Försvarsmaktens stödsystem till nya ministern. Svaret var ovanligt långt och jag inskränker mig därför till att återge själva slutklämmen:

"Vad närmare gäller reservdelsförsörjningen har Försvarsmakten i kvartalsrapporten den 27 april 2012 anmält att läget förbättras successivt och att myndigheten har målbilden att verksamheten ska ha kommit igång till rimliga nivåer till sommaren och att reservmaterielförsörjningen ska vara tillbaka i nästintill normal produktion före årets slut".

Allra mest oroad är jag dock över banden mellan försvaret och det svenska folket. När ÖB för några veckor sedan efterlyste anslagshöjningar med 2 miljarder från 2015 blev det väldigt tyst. Förslaget redovisades på nyhetsplats i bland annat SvD, men kommenterades inte på någon av de stora ledarsidorna. Samtidigt rapporterar MSB att försvarsfrågorna placerar sig som det minst intressanta politikområdet i deras årliga undersökning. Och detta trots att andelen svenskar, som tror att den militära hotbilden förvärras inom tio år, från 2001 till 2011ökat från 14 till 38 procent.

Att intresset för försvaret sjunker, när oron för militära hot ökar, visar på komplexa orsakssammanhang. Det räcker inte att ryssen skramlar med vapnen; dessutom krävs en tilltro till vår förmåga att försvara oss. Förband, istället för demonstratorer. Beprövade och stridsdugliga plattformar, istället för förmåga till utveckling.

Jag har sagt det förut, viljan till försvar står och faller med trovärdigheten.Allan Widman


 19 kommentarer:

 1. Bra skrivet! Skönt att du som folkvald vågar lyfta detta så pass initierat som du gör! Avståndet mellan de som leder och de som skall genomföra blir bara större och större! Vi ser idag ett ledarskap som är hästlängder från det som vi önskar. Arbetet med FM Org 13 drivs på ett sätt som upprör väldigt många. Rationella (trovärdiga) motiv kommuniceras ej. Budskap framförs enligt metoden:läs på Emil (FM intranät). Det goda samtalet förekommer ej, det viktigaste är att ditt namn finns på rätt rad i Excelarket. Vi är många lojala och dugliga officerare på olika nivåer som seriöst och allvarligt börjar krokna och ge upp! Det måste ske radikala förändringar i ledarskapet och det snarast! Avhoppen bland soldater och befäl ökar ständigt och det som tidigare var ett överskott riskerar att bli ett gigantiskt vakansläge!
  /Arm'eofficer

  SvaraRadera
 2. "Finns det liv, är det aldrig försent"
  ...mjo, förvisso, men man kan ju säga att medvetslöshet också är en medvetandegrad.

  Du skall ha all heder för det du gör!
  Kämpa på!

  /Ekeby 3.0

  SvaraRadera
 3. En intressant uppföljningsfråga du skulle kunna ställa till svaret "... reservmaterielförsörjningen ska vara tillbaka i nästintill normal produktion före årets slut".
  är:
  - Hur mycket mer kommer det att kosta (i personalkostnad) att hålla nästintill normal produktion med PRIO (jfrt med DELTA) de kommande åren?
  Det borde rätt snart visa sig att det blir dyrare att ha ett datorsystem som kräver att organisationen anpassar sig efter det arbetssätt som datorsystemet kräver än tvärtom

  SvaraRadera
 4. Hej Allan!

  Jag och en och annan, annan, flottist uppfattar dig som en populist som ofta påpekar vad som i försvarsmyndigheterna är fel, men som sällan pekar ut din egen vilja eller väg. Vilka uppgifter vill du att sjöstridskrafterna skall lösa med vilka medel? Du vill lägga ned Kv Visby. Vill du ersätta detta med något annat eller helt ta bort Kv Visby förmåga? Kanske var din kommentar i Rapport klippt. Vänligen skriv gärna på din blogg lite mer hur du vill att Försvarsmakten skall utformas i tillägg till dina populistiska uttalanden över det som du uppfattar är fel. Hört talas om mage/spegel/tidning?

  //Master & Commander

  SvaraRadera
 5. Allan,
  Du borde som försvarspolitiker åtminstone försöka göra ditt jobb på en annan nivå än den du företrädesvis verkar arbeta på. Jag förväntar mig av en politiker inom ämnesområdet, och dessutom företrädare för ett av de regerande partierna, ställer adekvata uppgifter till försvarsmakten och sedan följer upp dessa. Ditt intresse för att styra i detaljfrågor är visat med deltagandet i Genomförandegruppen, utspel på denna blogg och i diverse medier, men är det verkligen det som vi skall ha en försvarspolitiker till?
  Om inte du som folkvald politiker med uttalat intresse för försvarsfrågor har förmågan eller kunskapen att föra en försvarsdebatt på en nivå som handlar om försvarsmaktens uppgifter så är det ju inte konstigt att det ser ut som det gör. Skärpning - släpp de enkla poängerna och gör DITT jobb på DIN nivå tack!

  //HH

  SvaraRadera
 6. @13.35
  Då varje resevdel tar längre tid att hantera i PRIO kommer kapaciteten, om inte personalen ökas (vilket tycks osannolikt) att vara 60% av tidigare kapacitet.
  Detta är vad som menas med att "reservmaterielförsörjningen ska vara tillbaka i nästintill normal produktion före årets slut".

  /Vid en dator på FMCL

  SvaraRadera
 7. Gustav Wasa sa...

  Långt över nittio procent av svenska folket vill företrädas av riksdagsledamöter, som i praktiken inte vill ifrågasätta Sveriges militära allianslöshet eller de svenska Visbykorvetternas förträfflighet.

  Alla som vill hålla Sverige utanför Nato och behålla Visbykorvetterna kan sova fullkomligt lugnt. Sverige kommer inte att gå med i Nato under Mona Sahlins livstid och den svenska örlogsflottan kommer att förevisa Naval Gun Support med Visbykorvettens allmålskanon om 57 mm på internationella övningar, så länge det sitter två sjöofficerare som statssekreterare i regeringskansliet.

  SvaraRadera
 8. "Allra mest oroad är jag dock över banden mellan försvaret och det svenska folket."

  Eftertankens kranka blekhet?

  Att övergången till ett yrkesförsvar/expeditionskår skulle skada dessa band kunde man räkna ut med bakdelen.

  FML och 'försvarsvänliga' politiker på högerkanten har helt och hållet sig själva att skylla i denna fråga. Gilla läget.

  SvaraRadera
 9. Gustav Wasa;
  Du är väl också svaret skyldig över vilka förmågor du vill att svenska sjöstridskrafter skall ha. Dina inlägg är i detta avseende ofta till stora delar obegripliga och i begripliga delar felaktiga. Läs på vad Kv Visby har för förmågor.

  //M & C

  SvaraRadera
 10. Gustav Wasa sa...

  De 4+1 ubåtar som den svenska örlogsflottan har idag kan mest sannolikt tekniskt och taktiskt vidmakthållas antingen i Sverige eller i Singapore i än många decennier. Gränssättande är snarast personalförsörjningen till ubåtsflottiljen i Karlskrona.

  Fram till 2024 har den svenska örlogsflottan därutöver för sjöstrid mot en kvalificerad motståndare tillgång till fem Visbykorvetter och fem HKP 14.

  Jag är inte bekant med om RBS 15-testet Grindsjön II gått så vida mycket bättre än Grindsjön I? Däremot att det nu är dags för ett midlife-update av Visbykorvetternas ledningssystem. Det torde ge en åtminstone tillfällig förmågenedgång under perioden som hård- och mjukvara omsätts.

  Den svenska statsmaktens villighet att beställa fartyg från Kockums bedömer jag vara avhängig av antalet arbetstillfällen som det skulle ge i Sverige. Det är också min bedömning att Kockums tyska ägare prioriterar sitt moderbolags produktkatalog. Slutsatsen av detta är att den svenska örlogsflottan förr eller senare kommer att tvingas ut på världsmarknaden för sin materielförsörjning.

  Frågan är därför när som är den lämpliga tidpunkten för denna omläggning? Och hur länge som vi ska vårda arvet av epoken med egenutveckling? För ubåtarna tror jag det rör sig om många decennier. Men för Visbykorvetterna och HKP 14 kan det bli en mycket kortare tid. Betänk att JAS 39E/F avses utvecklas till något som klarar av nästa generation av ryska stridsflygplan.

  SvaraRadera
 11. Försvarsmakten gav bort helikopterräddningstjänsten, den tjänsten var väl rotad och uppskattad av skattebetalarna. Snacka om bra PR för FM. Nu läser man om sammandrabbningar i Afghanistan, hur intressant är det då...Att skinna svenska folket på anslag hela tiden utan att ge något uppskattat tillbaka är ingen framgångsfaktor. Har makthavarna även brister i geografiläran, landet Sverige består av enormt lång kuststräcka mot lite främmande länder samt landgräns mot broder Norge. Satsa maritimt, de flesta skattebetalarna är kustboende, ge tillbaka någon gång.
  Sluta upp med parasitmentaliteten...

  SvaraRadera
 12. När plikten till slut avvecklades, även i formella termer, var de folkförankrande inslagen begränsade. Inga repövningar, inga PB eller KB. Mindre än fem procent av varje kull utbildades och den vanligaste kategorin var bevakningssoldat.

  Delar Master and Commands syn att jag borde redovisa ett sammanhallet och tydligt alternativ. Idag Natos parlamentariska session i Tallin, men i morgon hemma skrivandes igen.

  Allan Widman

  SvaraRadera
 13. Bra Allan!
  Det ser jag fram emot. Hoppas dina kamrater i utskottet gör sammaledes oavsett vilken sida man tillhör. Försvaret är ju viljestyrt och därför tycker jag det är viktigt att viljan redovisas.

  //M & C

  SvaraRadera
 14. Allan. Det vore mycket intressant om du kunde redovisa din syn på hur marinen borde se ut låt säga 2019. Organisation, utbildningsplatser, baser och framförallt fartyg samt vilka förmågor dessa fartyg då har. Att bara avveckla Visbysystemet utan ett alternativ är inte trovärdigt.

  SvaraRadera
 15. Gustav Wasa sa...

  - Är det så att den sjömilitära fackkunskapen bedömer Sveriges fem Visbykorvetter och fem HKP 14 som ett tillräckligt trovärdigt instrument för statens sjömakt?

  I så fall så skall givetvis herrar och damer försvarspolitiker hålla tassarna borta och låta Försvarsmakten få arbetsro att fullfölja dessa två projekt inom anvisade ramar. Därtill bör nog ledamoten i KÖMS reservofficeren i flottan och VD för Stena Rederi AB Carl-Johan Hagman vänligen ombedjas att avhålla sig från att såsom i TiS 2011 nr 5 så tvivel på att den svenska örlogsflottan i allt väsentligt gör god fart över grund och håller rätt kurs inför framtiden.

  SvaraRadera
 16. @Anonym 25 maj, 14.05:

  "Förväntningar" på försvarspolitiker är alltid att göra något annat än det de gör - helst att de ska ägna sig åt något helt annat!

  Försvarets uppgifter definieras av riksdagen. Men då försvaret inte lever upp till det i alla delar (t.ex. Visby-korvetternas bristande förmåga), så måste det följas upp.

  Skulle samma sak ske inom något annat område, skulle handlingskraftiga politiker inom de sektorerna agera likadant. Se skolområdet - betygen sjunker, avhoppen är stora. Då "detaljstyrs" verksamheten i form av nya betygssystem, ny lärarutbildning et.c. (Och på köpet får vi detaljdebatter om exvis ämnesplaner, när något specialintresse känner sig förbigånget...)

  Skulle något annat ske, om t.ex. sjukvården inte trots mångmiljardinvesteringar i, säg, "telemedicin" plötsligt inte kunde leverera mer än simuleringar av hjärttransplantationer och powerpoint-presentationer?

  Nej, då skulle vi få se på "politisk detaljstyrning".

  Men av något skäl ska Försvarsmakten, en av statens absoluta kärnuppgifter, INTE lyda under samma villkor?

  Ja, det brukar definitivt inte vara vanliga skattebetalare som kräver det...

  SvaraRadera
 17. Bra om Allan W redovisade vad Visbyutspelet innebär i praktiken. Innebär det avveckling och köp av nya plattformar? Det talas om ledarskap. Allans lättköpta "ledarskap" skulle inte stå sig länge i verkligheten.

  SvaraRadera
 18. Gustav Wasa sa...

  Om den nytillsatta politiska ledningen på Försvarsdepartementet är det minsta receptiv, så förstår den av Genomförandegruppens eftermäle att aldrig någonsin röra ett pågående materielprojekt.

  Bättre då att spara pengar genom att stoppa nya försvarsmaterielprojekt. Det är ungefär samma defensiva lärdom, som alliansens fyra partiledare drog av det kommunalpolitiska komplexets värnande om regementen och flottiljer och som de realiserade genom att på SvD Brännpunkt utesluta varje framtida förändring av Försvarsmaktens grundorganisation.

  Det kommer alltid att finnas lojala tjänstemän i Försvarsmakten, som kan intyga att allt är lugnt och att HKP 14, PRIO respektive Visbykorvetterna förvisso är försenade, men också är på rätt väg och kan färdigställas för operativ drift. Det dröjer bara just det antal år, som tjänstemannen i fråga har kvar i ansvarig befattning. Därefter kan det möjligen behövas nya friska pengar också för HKP 14, PRIO och Visbykorvetten. Men det är ju inget som tjänstemannen ifråga kan uttala sig om eftersom det är efter dennes frånträde från den ansvariga befattningen.

  SvaraRadera
 19. en enkel tanke från en ingenjör...

  Kan det vara så att ekonomin är det som styr FM hårdast avseende prioritering?

  Om nu FM önskat nya korvetter och påbörjat studierna och kravställningen för 15-20 år sedan. Så bedömmer jag att det gjort det utifrån en hög ambitionsnivå och en politisk omvärld.

  Gör det omöjliga möjligt det är det enda sättet att lösa uppgiften.

  Vi behöver korvetter som kan:

  - vara osynliga för radar
  - vara osynliga för ubåtar
  - vara osynliga för sjöminor
  - kan nedkämpa ubåtar
  - slå ut minor
  - luftförsvar
  - kan nedkämpa fartyg på långa avstånd
  - även förflyttar sig snabbt tiull insatts
  - är NBF anpassade och klarar yut att samverka
  - m.m.

  under projektet kommer nya måsten fram: skall klara ut internationell samverkan och NBF:a där.

  Ekonomin skattas understudier och läggs fast. Det som är lättast att tumma på om valetr måste göras är leveranstiden. Man häver inte mindre lyckade uppdrag, delsystemanskaffningar för att lägga uppdrag på nya aktörer för att det skulle påverka projektets ekonomi på ett "oacceptabetlt sätt".

  Summering Visby:
  Man har fått i stort sett all man beställt och önskat sig förutom.

  Lvrb som genomförandegruppen stoppat. Fäörutom grundbeslutet att genomföra projektet har nya politiska beslut erfordrats som ej kunna fås.

  Tidsutdräkten. Enligt min bedömning påverkad enligt resonemanget ovan.

  Kostnad. Jag vill äminna mig att man ursprungligen budgeterat 9 miljarder för 6 korvetter och nu kanske man är uppe i 10 miljarder för 5 st. Det sjätte förhandlades motvilligt bort då den tyske ägaren inte ville fullgöra trots kontraktuella rättigheter. Troligtvis under hot som att Svenska verksamheten avvecklas med hotat vidmakthållande i vågskålen. Då vill jag minnas att förhandlingen gav att 250 miljoner i nya pengar så kommer det 6:e fartyget fram.

  Hursomhelst tror jag att om man jämför vilket civilt projekt som helst att om man haft 20% iga fördyringar så hade inte många ögonbryn höjts.

  Då är det endast tiden som upprör? Jag bedömmer att det är kopplat till en politisk movilja att ta ansvar för försvaret och endast att man ser på försvaret som en utgiftspost.

  Vad har vi då fått?

  Med visbykorvetterna har Sverige ett fartygssystem som kommer att vara relevant för lång tid framöver. Hyllan närmar sig men detta fartygssystem finns fortfarande inte där. Möjligen om 10 år. Jag tror att när vi tittar tillbaka på detta 2020 så kommer vi att vara nöjda med våra visbykorvetter.

  Ånyo känna oss stolta över att vi vågade genom föra ett dylikt stridsfartygsprojekt. Och tycka att de var förbaskat duktiga på "den tiden".

  Att Allan föreslår avveckling tolkar jag mer som okunnskap och att han driver agendan "hyllan" så hårt att han inte tittar upp fr¨ån skrivbordet. Kolla upp visbyprojektet lite noggrannare så borde du inte vara lika rask i dina avvecklingsförslag. Det kan komma tillbaka och bita dig i svansen...

  Vänligen

  Ingenjörn

  SvaraRadera