måndag 29 mars 2010

Påsar åt alla...

...är en rubrik som jag bestämt tror att jag lånat från annan bloggare.

Våren 2010 ringlar kön lång till Försvarsdepartementet. NGU (A 26) ska konstrueras. Den förmånliga optionen på Meteor går ut innan Riksdagen ska ta ställning till nästa budgetproposition. Just nu har vi givit OK till tredje anskaffningen av stridsledningssystem till JAS Gripen (Länk 16). I FM:s budgetunderlag spekuleras vilt om anskaffningen av ännu ett medeltungt helikoptersystem. Kanske, kanske ska vi även ta en titt på JAS Gripen N/G denna ystra vår? En och annan bloggare vinkar också för fregatter/patrullskepp samt understödsfartyg (L 10).

Samtidigt pågår arméns ganska ambitiösa förnyelse av den splitterskyddade och oskyddade vagnsparken.

Vår materielplan är tioårig. Den ger utrymme både för krass verklighetsanpassning och visioner, eller, som en närstående kamrat skulle uttryckt det, luftpastejer! Men är verkligen svaret på huvuduppgiften väpnad strid; materiell förnyelse? Vilka garantier har Sveriges skattebetalare för att den operativa effekten kommer att öka? Ja, jag glädjer mig åt att vi numera emellanåt diskuterar anskaffning av beprövade system, men måste inte balansen mellan övning, volym och faktiskt tillgänglig förmåga över tid också övervägas? Varför gräver vi inte där vi står?

Den lätt filosofiska tonen kommer sig naturligtvis av mitt lekmannaskap. Ehuru hyfsat insatt försvarspolitiker längtar jag fortfarande efter redovisningen av förmåga här och nu. Tro mig, sannolikheten talar för att det materiella tillståndet snarare blivit mer kritiskt om tio år, än det är nu.

Hur kommer det sig "Vakthavande" att Gotlandsklassen ska dö sotdöden 2020 när andra länder håller sina system vid liv mycket längre i mer påfrestande förhållanden än den bräckta Östersjön? Vilka ekonomiska fördelar uppnås vid en snar ensning av ubåtsflottan?


Och alla Ni som sätter Er tillit till ett nytt medeltungt system som Helikopterflottiljens räddare: Kommer det att finnas några flygtimmar kvar om vi anskaffar ännu fler system? Jag fick i veckan ett mail från "Sting Pinget". Denna man eller kvinna påpekade för Marininspektören att utan Hkp 4 (jag vet; antikt, utdömt, betalt och fungerande) skulle Sverige stå utan ubåtsjaktförmåga under många år. Han vädjade om att den ringa kostnad som ett iståndsättande kräver (3 Mkr initialt) skulle kunna bäras av Marinen. Jag har inte sett något svar från Grenstad, men instämmer naturligtvis i förhoppningen.

Jag vill varna för alla inteckningar i en framtid som inte kommer att finnas. Indirekt är det en uppmaning att ta vara på det vi nu har. Utan allt för stora åthävor kan det visa sig vara gott nog för stunden. Wiseman skrev för snart ett år sedan, i liknande sammahang, att vi måste lära oss krypa och gå innan vi kan springa. Tror han hade en poäng.


Allan Widman

18 kommentarer:

 1. "Den förmånliga optionen på Meteor går ut innan Riksdagen ska ta ställning till nästa budgetproposition." Betyder detta att vi inte kommer att köpa in Meteor?

  Angående helikoptrarna, vem tror på riktigt att 17 st hkp 14 räcker för en operativ effekt? Med enbart 17 st blir det det "insatta insatsförsvaret", dvs ett försvar som hela tiden kommer vara upptaget någon annanstans i världen. Vi kommer inte att ha så det räcker, därför behövs fler än stackars 17st.... Dvs, höjt försvarsanslag, dags att ropa lite högre om detta?

  SvaraRadera
 2. "Hur kommer det sig "Vakthavande" att Gotlandsklassen ska dö sotdöden 2020 när andra länder håller sina system vid liv mycket längre i mer påfrestande förhållanden än den bräckta Östersjön? Vilka ekonomiska fördelar uppnås vid en snar ensning av ubåtsflottan?"

  Jag kanske kan svara på det. När den militärt geostrategiska gasledningen ska läggas i Östersjön så räknar försvarsledningen med att ubåtsflottan kommer att bli obsolet. Ryssarna kommer enligt egen utsago att när de ska lägga gasledningen gå tillväga genom 4 separata moment av olika undervattensfarkoster, eller något i den stilen jag har inte full koll. Om inte Putin är ett totalt pucko så kommer ett eller flera av momenten ha som syfte att placera detektorer på gasledningen (så måste man gå tillväga med gängse begränsade pipeline-läggningsteknik), som ska detektera varje ubåtspassage från svensk sida. Det innebär att manöverutrymmet för svenska ubåtar kommer att begränsas på ett uppenbart sätt.

  Jag kan inte förstå hur de kan tillåta någonting annat än en rent ekonomisk gasledning, i vår borgerliga regering och riksdag?! Jag har inte hört dig protestera heller över en geopolitisk militär gasledning, trots att de är medlem av försvarsutskottet, och jag har varnat för hela historien i åratal nu, till dig och regeringen.

  Mvh Roger Klang, Lund Scaniae

  SvaraRadera
 3. Vänner,

  Mitt konstareande att den fördelaktiga optionen på Meteor löper ut innan Riksdagen återsamlas efter valet antyder snarare att beslutet kommer att fattas dessförinnan.

  Vad beträffar gasledningen i Östersjön har jag föreslagit inrättandet av en s.k. angränsande zon. Det innebär att i olika kompetensperspektiv utökas vårt territoriella vatten med det dubbla. Inom det område som vi kan ingripa mot fiskala, miljömässiga och migrationsmässiga avvikelser kommer även gasledningen att finnas. Detta ger möjlighet till svensk kontroll. Frågan bereds i UD, men borde snart komma till ett avgörande.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 4. Widman, du får gärna förtydliga det där sista med "miljömässiga avvikelser mm". Innebär detta även svensk militär kontroll över detta område, eller enbart obeväpnad KBV, fiskeriverket? Och om Ryssland säger nej, vad händer då? Jag är dock glad för att någon bryr sig.

  SvaraRadera
 5. Henrik,

  Ryssland kan naturligtvis ha synpunkter men inte hindra Sverige Sverige från att nyttja sin rätt att i enlighet med Havsrättskonventionen inrätta en angränsande zon.

  Finland, Danmark och Norge hävdar alla angränsande zon idag. Vi har berett frågan under mer än tio år.

  En angränsande zon ger rätt till ingripande ifråga om misstänkta översträdelser av kustnationens regler om skatter, invandring, tullar och hälsovård.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 6. Bäste Allan,

  Att livstidsförlänga Gotlandubåtarna är både kostnadseffektivt och säkerställer operativ förmåga. Enligt planerna så skall bara två av tre båtar leva vidare, detta är slöseri med investerade pengar,renovera alla tre!
  Även när detta är genomfört kan vi inte blunda för "fakta"; 2020 är Gotlandsklassens ubåtar 25 år gamla!
  Och hur vi än resonerar så måste de ersättas några år in på 20 talet. Hur skall det ske? Skall vi starta utveckling av en ny klass medio 2015 och investera ytterligare några miljarder i projektering och utveckling.
  Svaret på detta måste bli nej! Bygg 3 helst 4 A26, det lär ta fram till 2020 innan alla är insatsklara med utbildade besättningar etc.
  Med både ditt och mitt sätt att räkna så lever A26 därefter fram till ca 2045.
  Om denna logik inte håller så luktar det "industristöd" lång väg.........

  När det gäller L10 så har Du nog missat poängen, detta projekt bör stoppas nu innan miljarderna börjar rulla. Om ett transportfartyg promt måste anskaffas så köp en begagnad färja, måla den grå och förtöj den i Karlskrona i väntan på "Afrikaresan".

  Hälsar Vakthavande.

  SvaraRadera
 7. FMV har ännu inte fått i uppdrag att sälja ut våra fullt fungerande helikopterflottor: HKP 4 och dito 9.

  Om detta, Gud förbjude, skulle initieras bör vi erbjuda våra CH-46 Sea Knight (d v s HKP 4) till US Marines, utan annat krav på ersättning än att de i sin organisation används i en "Charles Lindbergh-Squadron" med individnamn som "Spirit of Berga", "Spirit of Säve...

  Varje svensk militär helikopterflygförare och dito tekniker, som inte kan erbjudas flygtid respektive relevanta arbetsuppgifter i Försvarsmakten bör årsvis erbjudas tjänstledighet med full lön under förutsättning att de flyger och servar de före detta svenska Vertolerna i amerikansk regi.

  Därmed behåller de sin flygtrim och kan återgå i svensk operativ tjänst den dag som Försvarsmakten producerar tillräckligt med helikopterflygtid. En flygförare som inte flyger blir snabbt lika användbar som en kirurg som inte opererar eller en advokat som inte praktiserar.

  Och visst vore det kul att på webben dagligen få följa NBG 08-helikoptrarnas vidare öden och äventyr hos "The Leathernecks"?

  SvaraRadera
 8. Widman, "En angränsande zon ger rätt till ingripande ifråga om misstänkta översträdelser av kustnationens regler om skatter, invandring, tullar och hälsovård." Alltså inte en militär rätt att angripa? Så om Ryssland (mot all förmodan) väljer att parkera en jagare i denna angränsade zon i protest, vad är Sveriges möjligheter?

  SvaraRadera
 9. Svenskt Nato-medlemskap brukar av alla svenska politiska partier utom ett avfärdas med universalargumentationen:

  "Alliansfriheten har tjänat oss väl. Ett svenskt Natomedlemskap är för närvarande inte aktuellt."

  Det vill säga lika inaktuellt, som en höjning av försvarsanslaget.

  Sverige bör gå med i Nato innan svenskt sjöterritorium invaderas av en rysk jagare. Sverige bör kanske till och med höja försvarsanslaget innan vi invaderas av Ryssland.

  SvaraRadera
 10. Allan, tack för ditt engagemang. Du behövs.

  Som du skriver:”…alla inteckningar i en framtid som inte kommer att finnas”, är kanske framtiden fångad på kornet. Så illa skall det väl ändå inte gå, men kanske nära nog.

  Den av dig efterfrågade redovisningen av förmåga Här och Nu är en rätt ställd fråga, vars svar nog dessvärre inte lämpar sig för publicering. I en perspektivstudie för några år sedan angavs att ett återtagande av vår militära förmåga skulle kräva en fördubbling av försvarsanslagen under tio års tid. Då glömde man nog materielprocessen (jmf V-sb-k-rv-tt-rn-).

  När jag såg rubriken på ditt inlägg, associerade jag till de påsar man finner i ryggstödet på stolen framför när man flyger, men sedan insåg jag att du syftar på penningapåsar.

  Vad det gäller ubåtsvapnet, så delar jag Vakthavandes synpunkter om de framtida behoven. För att hålla ett ytfartyg i ett fjärran operationsområde över tiden krävs tre fartyg i loopen Operation - Återhämtning och Översyner – Övning – Operation, varför tre eventuella fregatter är att föredra före två. En fyllig materielplan har den fördelen att man har något att stryka i.

  Lika lite som C-17 fyller ett egentligt behov i FV, fyller stridsstödfartyget (L10) ett behov i flottan. Båda systemen stödjer främst markstridsförband med transporter. L10 (varav två vore bättre en ett) kan dessutom lösa uppgifter i direkt anslutning till markstridskrafternas operationsområde, i form av kvalificerad sjukvård, basering av hkp för medevac eller varför inte - i en framtid – CAS. Mitt förslag är att vi lägger beställningen på ett varv i Japan eller Korea och köper tjänsten att hålla nybyggnadskontrollanter (erfarenhetsmässigt två till tre personer) av ett civilt, svenskt rederi. Då har vi garderat oss mot kvalitetsbrister och överraskande fördyringar. Den slutliga utrustningen kan sedan ske i Sverige.

  Självklart krävs en ständig materiel förnyelse, i en som alltid evolutionär materielutveckling. Även materiel skattar åt förgängelsen. Det är inte utbildning och övning som tar tiotals år, det är anskaffningen. Därför vore det bra att ha några förrådsdörrar att öppna om det kniper.

  Den utveckling jag ser, främst i kuststaterna i Västafrika, gör att Vakthavande nog inte behöver vänta så länge på ”afrikaresan”. Hela området från Väst-Sahara till Kongo är en krutdurk.

  SvaraRadera
 11. Vakthavande,

  Delar Din uppfattning att någon ytterligare minskning av ubåtar i insatsorganisationen inte bör vara aktuell. När Du skriver att Gotlandsklassen är 25 år gammal 2020 så erinrar jag mig att Sjöormen just nu seglar i Malackasundet. Visst ska ubåtar omsättas, frågan är bara med vilka intervall? Både Du och jag vet att det mera är behoven hos utvecklingsavdelningarna i vår försvarsindustri som styr än operativa krav. Samtidigt tror jag att omsättningshastigheten på våra samtliga större plattformar också påverkar deras numerär.

  Vad beträffar Visbykorvetterna anser jag att luftvärnsrobotar ska tillföras. Men bara om de nu specificerade uppgifterna först kan innehållas. Först krypa, sedan gå och till sist springa.

  Ifråga om L 10 tycks vi vara överens. Din idé om färja upphandlad second-hand verkar som en kostnadseffektiv, riskfri och lätt förverkligad, operativ förmåga.

  Henrik,

  Nej, inget kan hindra främmande, militära statsfartyg att uppehålla sig i en angränsande zon. Det är internationellt vatten även om kuststaten har vissa befogenheter som jag redogjorde för tidigare. Poängen är att kuststaten kan upprätthålla kontroll, göra bordningar och motivera sin närvaro. It's not perfect, but it is something good.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 12. Widman, Nya Zeeländarna har ett sådant skepp som Sverige är på väg att bygga. Det är typ en gråmålad Viking Line.. De är inte allt för nöjda med denna, då de precis som Sverige vill, tog en civil färja och gjorde om. Då civilt bruk nödvändigtvis inte passar militärt bruk fick en massa göras om. Det känns som att Sverige om och om igen gör om andras misstag. PRIO och nu denna exempelvis.

  Holländarna har ett skepp Johan de Witt, som är en typ i Enforcer serien och benämns nu Rotterdamklass. http://www.globalsecurity.org/military/world/europe/rotterdam.htm

  Johan de Witt är ett skepp som Sverige varit med och övat på och som garanterat passar Sveriges behov samtidigt som den blir garanterat billigare än L10 och kommer kunna göra så mycket mer. Mer "off-the-shelf" kan det inte bli. Pris: ca 2,5 miljarder kr. Garanterat inga förseningar eller "skenande kostnader"..

  SvaraRadera
 13. "Vad beträffar gasledningen i Östersjön har jag föreslagit inrättandet av en s.k. angränsande zon. Det innebär att i olika kompetensperspektiv utökas vårt territoriella vatten med det dubbla. Inom det område som vi kan ingripa mot fiskala, miljömässiga och migrationsmässiga avvikelser kommer även gasledningen att finnas. Detta ger möjlighet till svensk kontroll. Frågan bereds i UD, men borde snart komma till ett avgörande."

  "En angränsande zon ger rätt till ingripande ifråga om misstänkta översträdelser av kustnationens regler om skatter, invandring, tullar och hälsovård."

  Allan;

  Det duger inte! Ni måste hävda att havsrättskonventionen inte ger en stat rätt att lägga en militärstrategisk geopolitisk gasledning bara för att de har rätt att lägga en ekonomisk gasledning! Det är en tolkningsfråga som ni har lämnat walkover i. Men jag ser hellre dig som försvarsminister än Tolgfors trots att du äter papper du med, precis som hela regeringen gör. Om jag hade bestämt så hade du fått dela försvarsministerposten med Lars Gyllenhaal! Du för att du är påläst, engagerad och har civilkurage, Lars för att han inser hur världen fungerar och kan sätta hårt mot hårt (förmodligen).

  Mvh Roger Klang, Lund Scaniae

  SvaraRadera
 14. @ Henrik

  Jag följde din länk till Johan de Witt. Verkar vara ett helt OK koncept, med kapacitet i rätt härad. Att inte ligga först i en nybyggnadsserie bör garantera att eventuella skavanker åtgärdats eller att erfarenheter från holländarnas fartyg möjliggör att nödiga och önskade förändringar kan göras. Erfarenheter och misstag från Visbykorvetterna och senare tids hkp-affärer får inte upprepas.

  Anskaffning av stridsstödsfartyg är avgörande för att ge oss en expeditionär förmåga i framtiden. Om det nu är det vi vill ha. Men vem vet vad vi vill nu för tiden?

  SvaraRadera
 15. Widman, vad har du för kommentar till detta? http://gyllenhaals.blogspot.com/2010/03/30-nya-ryska-smygfartyg.html

  Nåt att ta upp med Tolgfors kanske? Det är RIKTIGT läskigt när Ryssland mer eller mindre kommer ta över helt i Östersjön och att vi inte har något överhuvud taget att sätta emot. Ska de stå för våran säkerhet också? Detta tillsammans med de 10 hangarfartygen och mistralfartygen man avser att beställa.. Ja, den som säger att man inte rustar upp där borta har huvudet långt ned i sanden.

  SvaraRadera
 16. Försvarsmaktens främsta resurs är dess personal.
  Hört det förut?

  Nu är denna slitna floskel - kanske för första gången - verkligen sann.
  Men som personal i försvarsmakten värderas Du numera emellertid inte utifrån erfarenhet, egenskaper och förmågor. Nä, Ditt värde består i allt väsentligt av det löneutrymme du upptar och det faktum att Du är utbytbar.

  För samma lönekostnad kan, beroende på var i den hierarkiska ordningen Du befinner Dig, två till fyra underbetalda soldater eller sjömän beredas tidsbegränsad anställning hos myndigheten. Detta efter att Du sagts upp på grund av arbetsbrist eller att Din kompetensprofil inte längre bedöms efterfrågad.

  Kreativiteten flödar just nu på alla högkvarterets PLAN-staber i detta avseende då politikerna – åtminstone för tillfället – förvägrat överbefälhavaren möjligheten att åsidosätta LAS.

  Vän av ordning undrar; varför?
  Ja, inte primärt för att det är nödvändigt för rikets försvar utan snarare för att det öppnar möjligheter till meriterande stabsbefattningar för höga officerare på - jämfört med Skövde, Ronneby och Boden – så mycket mer spännande platser.

  En av chefsteologerna bakom insatsfundamentalismen sitter, som bekant, redan i Bryssel.

  Det skulle innebära en genomgripande försvarspolitisk reform om det sunda förnuftet tilläts breda ut sig lika snabbt som enfalden…

  SvaraRadera
 17. @ Sumatra: Det fina med rotterdamklassen är att den är byggd utifrån ett färdigt koncept, nämligen Enforcer. Så vad de har gjort är att de tagit ett färdigt koncept och förfinat det. Skulle Sverige välja denna så är alla barnsjukdomar helt borta, ingenting behöver utvecklas på nytt osv. Ett mer säkert kort i fråga om minimering av fördyringar och förseningar är svårt att hitta. Vad vi i så fall gör är att vi köper något som redan var färdigt och förfinat = noll risk.

  Som en twist på det hela var just Johan de Witt det fartyg som den svenska marinen provade och övade på inför planeringen av L10. Det är med andra ord detta fartyg vi utgått från.. För mig är det hela en solklart, om det nu är ett sånt här fartyg vi behöver.

  SvaraRadera
 18. Ett ”Johan de Witt” typ av skepp kan du glömma med nuvarande politik. Köper ett eller flera av de nordiska länderna ett sådant skepp ökar chansen att Sverige köper ett. Om svensk försvarsindustri står för stor del av utrustningen till skeppet så ökar chansen ytterliggare. Kan de dessutom få installera utrustning som de kan sälja till andra länder, plus kunna få utvecklingskostnaderna betalda, så kommer försvarsministern definitivt stödja köpet av ett sådant skepp.
  Skulle inte den svenska utrustningen passa konceptet så är det bara att ändra på konceptet.

  Att skeppet bara kommer att ligga i en svensk hamn hela tiden utan någon operativ effekt är här oviktigt, då målet alla redan är nått, stöd till det nordiska sommarbetet (utrikespolitik) och stöd till svensk försvarsindustri. Pengar finns inte till annat.

  Skeppet skrotas sedan efter några år efter att prestigeförlusten i att skrota ett nytt skepp har försvunnit, för att spara pengar. Samma öde väntar antagligen Visbykorvetterna.

  Någon sa för inte så längesen, att försvaret endast bör köpa svensk försvarsmateriel som andra länder är intresserade av att köpa. Det måste vara det de menar med "off-the-shelf".

  Nej, det som behövs är en ny försvarspolitik och ny försvarsminister som prioriterar de operativa effekterna och förmågorna. Denna bör också ge produktiviteten (mest pang för pengarna) prioritet.
  En Folkpartist till exempel.

  /Zeta

  SvaraRadera