torsdag 20 augusti 2009

Vinna eller försvinna

Just nu går debattens vågor höga. Alla opinionsbildare vet vad som är rätt eller fel i Afghanistan. Själv tillbringade jag en halvtimme i soffan med Jan Guillou över ämnet denna valdag. Guillou vill att vi åker hem och försöker inte på något sätt dölja cynismen: Visst det blir talibaner och lidande, men vår kamp är hopplös...

Guillou kanske inte har varit i Afghanistan och sett förändringarna. Två miljoner fler barn i skola. Sjukvård både till män och kvinnor. Nytt presidentval med hyggligt valdeltagande, trots talibanernas alla försök. Nej, det är inte perfekt, men otroligt mycket bättre än om det internationella samfundet åkt hem med svansen mellan benen.

Det är min övertygelse att Kommendörkapten Carl Hamilton, vore han ännu i tjänst, så hade han nu varit i Afghanistan. Inte hade han suttit i en TV-soffa och sagt att Sverige skulle överlåta ansvaret på andra.

Den 30 september kl 13.00 håller Folkpartiet Liberalerna samt Folk och Försvar ett seminarium på Medelhavsmuseét om Sveriges närvaro i Afghanistan. Där kommer behovet av CV 90, TUAV och Hkp att diskuteras. Jag hoppas att trogna läsare av denna blogg hedrar oss med sin närvaro. Jag vill veta vad Wiseman och Chefsingenjören förväntar sig och vad insatschefen tror han kan prestera.

Hästveda närmar sig nu sin ödestimma. Tiden arbetar för dem som verkar för nedläggning utan politisk inblandning. Och sådan är försvarspolitiken oftast. Innan avgörandet träffas väcks frågan för tidigt och när det väl är dags visar det sig vara alldeles för sent. Denna gång blir det dock strid.


Allan Widman

13 kommentarer:

 1. Tack för tipset om Seminariet! Jag skulle gärna ha lite mer information om det då jag gärna dyker upp i privat regi.

  SvaraRadera
 2. Lägg ner centralen i Hästveda och mer än hälften av FM produktionskapacitet av flygstridsledning, godkänd luftlägesbild och deltagande i internationella övningar försvinnER inom ett år pga spontanavgångar, vantrivsel och allmän existensiell oro. Det överutnyttjande av personalen vid kvarvarande anläggning som följer på det leder till överarbetning, ökad vantrivsel och ytterligare spontanavgångar: En klassisk on cirkel som mycket snart leder till handlingsförlamning i hela FM strilsystem.

  Betänk kapningen av Artic Sea. Som en konsekvens av redan genomförda och aviserade nedläggningar inom det militära sjöinfosystemet var det inte en kotte som såg i tid vad som var på väg att hända. Det har hittills aldrig hänt i och nära svenskt luftrum. Men lägg ner Hästveda och svenskt luftrum kommer inte att vara fredat. Allsköns märkligheter kommer att inträffa, precis som under kalla kriget. Enda skillnaden är att nu kommer vi inte att ha en susning om vad som händer.

  Vad får det kosta att låta en liten klick NBF-anstuckna särfrågeföreträdare leva ut en våt dröm på skattebetalarnas bekostnad? Är vår nationella suveränitet värt priset?

  Det är uppenbart att FM ledning är så upptagen med att efterkomma den politiska viljan att minska kostnaderna för det militära försvaret att den inte längre förmår se klart vad som är viktigt för svenska folket och vad vi kan vara utan. Dags att våra folkvalda tar sitt ansvar. Det finns gränser för vad som får ske och inte ske.

  BEORDRA EN POLITISKT TILLSATT OCH LEDD LUFTFÖRSVARSUTREDNING NU!

  SvaraRadera
 3. Debatten om svensk närvaro i Afghanistan verkar ha drabbats av samma förbannelse som EU-medlemskapet. Det verkar som om vi i detta land inte förmår lyfta oss ur de svart-vita spåren; för eller mot. Ja eller nej. Okritisk hyllning eller totalsågning. Och så har vi dessa "universalgenier", som Guillou, som uttalar sig tvärsäkert om diverse frågor... Lycka till i den fortsatta debatten Allan! Jag hoppas det blir en bred majoritet i riksdagen i höst för ett förnyat mandat och fortsatt svensk militär närvaro. Hoppas också att det blir en förstärkt civil del av insatsen samt ett starkare helhetsperspektiv på den svenska närvaron. Hälsningar, Annika

  SvaraRadera
 4. Jonathan,

  Medelhavsmuseét ligger på Gustav Adolfs torg, passande nog mitt emellan UD och Försvarsdepartementet. Det är den 30:e kl 13.00 som gäller och Du är välkommen i vilken kapacitet det än gäller. Om någon vecka finns möjlighet att anmäla sig på Folk och Försvars hemsida.

  Torkel, låg det i min makt att beordra en luftförsvarsutredning hade denna redan varit i arbete. Jag har, som Du vet ingen annan uppfattning i sak och ska göra vad jag kan. Nyheter publiceras på denna blogg.

  Annika, visst känns det ibland som debatten om den svenska närvaron i Afghanistan mera är en politisk och retorisk disputation. Frikopplad från verkligheten.

  Som Du hoppas jag att den civila insatsen ska stärkas. SIDA och UD måste trygga sin personalförsörjning till MES. En svensk, civil tjänsteman borde förordnas som chef för PRT:et. Vårt bistånd ökas minst till den utgiftsnivå vi har militärt och mera administreras av oss än av en hopplöst korrupt centralbyråkrati i Kabul.

  Allan Widman

  SvaraRadera
 5. Det ska bli mycket intressant att ta del av vad som sägs på seminariet. Tyvärr kan jag på grund av ett utländskt besök inte deltaga. Jag kommer dock att försöka uppdatera min blogg med aktuella synpunkter på Försvarsmaktens förändringsarbete och just nu med fokus på Afghanistan, värnplikt och nytt personalsystem.

  Min grundsyn är att Försvarsmakten ska försvara Sverige. Givetvis ska vi också ta vår del av det internationella arbetet med att göra världen säkrare. Dock så måste vi får tillräckligt med ekonomi för att göra både och. Annars kommer FM att gradvis att urholkas. Både resursmässigt och moralmässigt.

  SvaraRadera
 6. @Torkel

  Motivera kostnaden för 2 hemliga berg.
  Motsätter du dig utvecklingen för mobila lösningar?
  Du har rätt i siffrorna i prod, men hur länge?

  Nilsson

  SvaraRadera
 7. Per, som i Per Nilsson? Intressant. Tja, bergen är väl knappast så hemliga längre, men de är ju väl skyddade och dessutom betalda. Det ger två viktiga fördelar jämfört med ovanjordanläggning i Enköping.

  Mobila lösningar? Tänker Du på hur vi ska kunna leda i förutbestämd riktning om vi inte får råd till ett komplett och täckande system av radiokullar, nu när vi tvingas bygga om?


  Allan Widman

  SvaraRadera
 8. Per R Nilsson
  Motivera "utvecklings" kostnaderna för "NBF". Vad de nu är? - Hittils har vi inte sett någon operativ effekt.

  Motivera utvecklingskostnaderna och uppbyggnadskostnaderna för att skapa en oskyddad och oredundant ovanjordanläggning, med samma system som vi redan har?

  Motivera kostnaderna för aveckling av fungerande redundanta skyddade anläggningar med system och den redan nu stora bristvaran personal.

  Motivera kostnaderna för den extra nyutbildning av personal som ska ersätta all personal som slutar spontant?

  Finns de något operativt motiv till ovanstående förändring eller är det enbart för att dölja NBF:s miljardkostnader? De sammanlagda pengarna räcker många år för drift av befintliga anläggningar.

  Motivera varför Sverige ska frångå metoder som används internationellt och bygga en svensk särlösning?

  Hur länge ska detta få hålla på innan det genomförs en juridisk utredning?
  Försvarsmakten verkar ha tappat greppet om frågan, och låter spelare med egenintresse styra Sveriges insatsförmåga.
  Tyvärr är det nu upp till de folkvalda att få ordning på denna fråga. Vilket vi innerligt hoppas att de får, och det innan systemet för hävdandet av Sveriges luftrum totalt kollapsar.
  Kämpa på Allan!

  SvaraRadera
 9. Enligt mycket välunderrättad källa är den årliga driftskostnaden för två berganläggningar mindre än den månatliga kostnaden för lekstugan i Enköping.

  Lägg härtill mångmiljardkostnaden för förlusten av redan gjorda investeringar i humankapital och lika mycket till för nyrekrytering, utbildning och praktik, och vilken hushållsekonom som helst inser att den ekonomiska ekvationen för den anslagna ledningsssystemutvecklingen skapar ett konkursbo som svårligen kan rekonstrueras till rimlig kostnad.

  Den ekonomiska medvetenheten är numera mycket god bland FM högre chefer, det gäller av någon märklig anledning dock inte utvecklingen inom ledningssystemområdet som verkar få kosta precis vad hur mycket som helst utan minsta krav på pang för pengarna.

  Mobila lösningar är bra och står inte i motsatsförhållande till stationära. Mobila lösningar ökar den operativa flexibiliteten. Därför är sådana redan inplanerade men det står skrivet i stjärnorna om pengarna kommer att räcka till för anskaffning, inte minst pga den kostsamma gökungeproduktionen i Enköping.

  En ovanjordsanläggning av kontorstyp i Enköping är oavsett scenario alltid den sämsta lösningen. På den enklaste ekonomutbildning får eleverna lära sig att aldrig lägga alla ägg i en korg. Det är lika sant i operativa termer som i ekonomiska. Gå en kurs i hushållsbudgetering, Nilsson.

  SvaraRadera
 10. Steg 1, Nedläggning av Hästveda, är beslutat.
  "Humankapitalet" kommer att ersättas med underofficerare i stor utsträckning. (billigare)
  Utredningen som ska ge svar kommer i december, bedömer att den långsiktiga satsningen blir Enköping och mobila ledningssytem vid insatsflottiljer. (billigare och flexiblare under lång tid)

  Nilsson

  SvaraRadera
 11. "Humankapitalet kommer att ersättas..." Enkelt om man inte behöver ta hänsyn till verkligeheten , men HUR ska de göras?

  Oavsett vilken typ av officerare som ska flygstridsleda i svenskt luftrum så krävs det utbildning. Utbildningen kräver lärare. Dessa lärare tas ur flygtidsproduktionen och incidentberedskapen.
  Danska Flygvapnet utbildar numera sina flygstridsledare i Sverige, detta efter att ha lagt ner sin "personal"-tyngsta stridsledningsanläggning. Det blev så få kvar att de inte kunde reproducera sig själv... Det krävs mer än fina powerpoint-bilder för att få en verksamhet med höga flygsäkerhetskrav att fungera.
  Frågan är hur länge man får hålla på med tokigheter/egenintresse inom Försvarsmakten utan att någonsin behöva stå till svars för sina handlingar? Hur står det till med det högre ledarskapet? Styrs Försvarsmakten underifrån?

  Döda fiskar flyter med strömmen...

  SvaraRadera
 12. Per,

  Vår Regeringsforms första kapitel, första paragraf och första stycke stadgar att "all offentlig makt i Sverige utgår från folket". Sveriges Riksdag har beslutat att "genomgripande förändringar av dagens organisation" kopplat till GLC/NOC bör godkännas av regeringen.

  Det har myndigheten att rätta och packa sig efter.

  Även om jag imponeras av att Du redan idag vet vad den myndighetsinterna utredningen bedömer, tillhör det slutliga avgörandet numera de politiska instanserna.

  Formuleringarna om att byta till ett "billigare" humankapital skvallrar väl också en del om synen på Försvarsmaktens medarbetare. Den kommer säkert väl till pass när vi nu går över till helt frivillig rekrytering...

  Mvh

  Allan Widman

  SvaraRadera
 13. "Nilsson",

  Sedan när blev underofficerare INTE humankapital? Gå en kurs i hushållsbudgetering, det skulle både du och FM bli klokare av.

  Inte dåligt att du redan nu VET att utredningen i december kommer att resultera i slutsatsen att ett ledningsmässigt centralförsvar i Enköping med satelliter vid några fredsetablissemang kommer att blir bäst.

  Enligt de sagesmän som ovantecknad har konsulterat har utredningsgrupperna i den s.k. "realiserbarhetsprövning steg II" inte kunna enas om någonting överhuvudtaget utom behovet av en "gemensam lägesbild", en förmåga som redan finns idag och som inte kostar några ytterligare miljarder att utveckla.

  Delrapporter som lämnats från deltagarna i de olika delutvecklingsgrupperna i projektet är enstämmiga: Allt som kan uppfattas som negativt för den fortsatt utvecklingen av NBF "försvinner" på vägen mellan delutredningsgruppens rapport och samordningsgruppens officiella presentationsunderlag som FM ledning och regeringskansliet har att ta ställning till. Är det detta som kallas att "rigga" en utredning?!

  De centrala frågorna är: Hur mycket har du fått betalt, och av vem, för att fullfölja en utvecklingslinje som regeringen uttryckligen flera gånger har beordrat skall läggas ner? Vems "homeboy" är du och med vilken rätt spelar du poker med skattebetalarnas pengar?

  SvaraRadera