fredag 28 augusti 2009

Dags att höja blicken

Jag får nu synpunkter från Helikopterbataljonen. Man pekar på bristande förståelse för leveransproblemen när det gäller 10 B och Hkp 14. Man säger att Försvarsutskottet beslutat avveckla Hkp 4 och 9. Och där står de, blottlagda.

Visst är det trevligt att dissekera misshandeln av helikoptervapnet det senaste decenniet. Och jag är den förste att medge att den ständiga raden av omorganisationer gjort det hart när omöjligt att prestera operativa effekter. Samtidigt konstaterar jag att FM:s egna förslag närmast ograverat returnerats från regering och riksdag.

Likväl handlar inte debatten om helikoptrarnas problem, vem som bär ansvaret eller förklaringarna om varför det är så svårt att behålla dem som har kompetens på våra olika system.

Just nu handlar det om att i norra Afghanistan garantera att svenska soldater på kortast möjliga tid når sjukhuset på Marmal om olyckan skulle vara framme. Jag ger blanka den i om helikoptern eller dess pilot är svensk, militär eller civil.

Britterna hävdar att av de kroppstrauma som uppstår i strid i Afghanistan idag är bara runt en tiondel direkt dödliga. 9 av 10 kan räddas av en modern och avancerad sjukvård, förutsatt att den snabbt kan ges. Därför blir varje helikopter i vårt område oändligt mycket bättre än ingen helikopter alls.

Vi säger det knappast offentligt, men den kollektiva solidariteten i ISAF är perforerad av national caveats. När det verkligen smäller visar erfarenheten att var och en står sig själv närmast. Det kommer också att gälla i Afghanistan.

Till sist vill jag informera att Överste Per R Nilsson inte lämnat några repliker på denna blogg. Det var falsk flagg.


Allan Widman

7 kommentarer:

 1. @Widman

  "Draken" sa "Per R Nilsson" Jag är Per Nilsson.
  Inga "R".
  Jag bemöter "Torkel" m fl argument ang Ledningsfunktioner inom FM, FV.
  Frågan är viktig och jag tar inget ansvar för "Per R Nilsson"

  Per Nilsson

  SvaraRadera
 2. Googlade på "Överste Per Nilsson"
  Hittade följande http://www.kkrva.se/Artiklar/046/Arsregister2004.pdf

  Strategiska vägval för luftstridskrafterna
  Årlig redovisning 2004 i avd III den 19 augusti 2004
  av överstelöjtnant Per Nilsson och överstelöjtnant Göran Pettersson .......................... 4:14

  Vet ej om det är DEN Per Nilsson ni söker?

  SvaraRadera
 3. Om man skall satsa 20-30 miljarder på att hotta upp en svårsåld carbontrast, varför inte satsa 780 milj på en förlängning på ett fungerande helikoptersystem som kan agera såväl natio- som internationellt?
  En sak är klar, det går utför. ~40 miljarder/år och väldigt lite output. På helikopterflotilljen jobbar ca 600 pers, i dag flyger 4-5 Hkp10, 7-8 Hkp15 och 2-4 Hkp9. Fantastsikt, eller hur!? Om man skulle backa backa 15 år så flög totalt 40-50 helikoptrar fördelat på tre vapenslag. färre haverier och ett större ansvar mot samhället i form av ambulans- och SAR-hkp. Då fick man output på instoppad kr...........


  Fredde

  SvaraRadera
 4. Fredde,

  Tror nog att priset för att rädda 4:orna rentav kan vara mindre än vad Jan Olof Lind (helikopterutredaren) bedömer. Helt andra siffror nämndes bara för något år sedan då försvarsutskottet hade ett extra möte angående detta med Anders Silwer och Odd Werin. Även om ytterligare ett år gått sedan dess och 4:orna varit avställda under snart nio månader synes kostnadsstegringen vara hisnande.

  Icke förty har Du ju helt rätt i Din kostnadsjämförelse med Hkp 14.

  Jag återkommer i övriga delar.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 5. Det kommer knappast heller att dröja till 2015 innan de kan leverera markoperativ effekt
  (i förhöjd hotmiljö).
  Köp samma VMS och partikelseparatorer som används till CH46.

  Jag hoppas politikerna snarast kommer med en styrning att de måste förlängas.
  FM kommer aldrig själva att föreslå det.
  Förläng och ställ dom på Malmen.

  MVH

  SvaraRadera
 6. Som vanligt ses det mest till det materiella. Bara för att helikoptrarna finns med utrustning betyder inte det att det automatiskt går att göra skarpa insatser med dem. Att hitta igen besättningar och framförallt att återinflyga dem är inte gjort i en handvändning. Därefter krävs det att vi skickar besättningarna på utbildning i hot 'n' high innan det kan bli aktuellt med en insats. Att flyga från Malmen och Kallinge är en helt annan sak än att flyga i höglänt terräng med brownouts.

  SvaraRadera
 7. De helikoptrar som Norge nu bestämt sig för att ha kvar i ytterligare 18 månader i Norra Afghanistan är närmast identiska med de som i Sverige benämndes HKP 11.

  Danmark opererade enmotoriga Fennec först i Irak och sedan i södra Afghanistan.

  - Våra grannländer gör inte samma kvalificerade bedömningar som vi.

  SvaraRadera