torsdag 21 maj 2009

Luftförsvarsutredning - förr eller senare

Nej, Annika, jag nådde inte heller fram med en Luftsförsvarsutredning. Emellertid så blir efterfrågan på en sådan allt bredare och en smula mer högljudd. Ingen mindre än Kungliga Krigsvetenskapsakademin påstås trumma för en sådan i sin Årsredovisning för 2008. Där finns ju kloka och kunniga herrar som Stefan Ring och Jan Reuterdal.

Sedan tidigare har också företrädare för industrin uttalat sitt stöd för en sådan utredning. Inom Försvarsmakten är naturligtvis uppfattningarna delade. En hel del officerare på lägre och medelhög nivå ser behovet, men bland generalerna är det ganska svalt. Materielen håller man gärna för sig själv. Eller, som Du säkert minns, att konteramiralen Leif Nylander en gång uttryckte det för Försvarsberedningen: - Materielplanen är ett verktyg för myndigheten, den är inte avsedd att vara transparent...

Ja, sedan var det Ärna. Såg nyheten igår på mil.se. Det är tungt. Dessutom talar myndigheten med kluven tunga när man skriver:

Flygplatsområdet som ska avvecklas omfattar endast infrastruktur såsom mark, anläggningar och lokaler som är förknippade med flygplatsdrift. Annan infrastruktur avvecklas inte, vilket innebär att övrig verksamhet vid garnisonen inte påverkas.

Den som har läst 30 januari-underlaget vet att planen är att så snart som möjligt utrymma Uppsala garnison. Mycket tyder på att man hyser samma planer för garnisonen i Lund. Nu ska myndigheten på frivillig väg försöka rekrytera ett stort antal kontrakterade soldater. Det är naturligtvis ingen nackdel om dessa befinner sig i tjugo- eller trettioårsåldern och ännu inte hunnit etablera familj eller fått fast arbete. Men just då ska vi utrymma garnisonerna i våra två största universitetsstäder. Är det någon som förstår den logiken?

Enligt uppgifter som jag har är det ännu inte klart vad som ska hända med berghangaren. Måtte nu omdöme och försiktighet vägleda den internutredning som tar sig an frågan. Ingen vet om den en dag kan komma behövas för vår nationella säkerhet. Det enda säkra är att vi aldrig får råd att återuppbygga den.

Annika, gott att höra från Dig. Förstår att abstinensbesvären är svåra, men det finns alltid plats för Dig i den svenska försvarsdebatten.


Allan Widman

5 kommentarer:

 1. Allan,

  Jag hade förmånen att lyssna till Ring och Reuterdahl när de vid ett KKrVA-möte i april presenterade avd III årliga redovisning "Luftförsvar av Sverige i ett nordiskt perspektiv". De talade klarspråk om behovet av en ny LFU.

  När det gäller abstinensen är det bara att erkänna behovet och försöka hantera det på lämpligt sätt. Ett sådant sätt är naturligvis att följa Din blogg och att fortsätta unna sig utskottets betänkanden och FM:s underlag. Någon måtta får det ju vara på det asketiska levernet.

  SvaraRadera
 2. Ibland undrar jag om Försvarsmakten finns till för att några herrar ska gå runt med titeln Admiral/General eller för att faktiskt försvara någonting.

  Försvaret behövs rustas upp och bli långt mer effektivare och framför allt få de pengar som krävs!

  SvaraRadera
 3. Beslutet att lämna flygplatsområdet på Uppsala garnision är ännu ett av dessa vansinniga beslut som aldrig borde ha kommit så långt som det nu har gjort.
  Själv berörs jag inte på något sätt av denna avveckling annat än att jag inser den skada detta kommer att ha för framtida försvar av sthlm området.
  Men vad vet jag, det kommer kanske att finnas obegränsade resurser att bygga nytt i framtiden? (OBS ironi)

  SvaraRadera
 4. Beslutet att lämna Uppsala kommer ju inte direkt i bättre dager av morgonens ABC-nyheter:

  "Civil flygplats möter motstånd
  De allra flesta remissvaren som hittills kommit in till länsstyrelsen angående en civil flygplats på Ärna i Uppsala är negativa.
  Detta enligt en genomgång av radio Upplandsnytt. Än så länge är det dock mest privatpersoner och frivilligorganisationer som lämnat in remissvar. För myndigheterna är sista slutdatum satt till sjätte juni."

  Nu ryktas det dessutom att den civila entreprenörens (Uppsala Air) introduktion på Ärna inte taktar med FM nedläggning, så det är risk för ett glapp om något/några år när ingen vidmakthåller fältet. (Glapp i försvarsförmåga, låter bekant...)

  Driften av Ärna kostar idag 50 Mkr per år och FM hade räknat med att ha fortsatt full handlingsfrihet att nyttja Uppsala-fältet genom att betala 25 Mkr per år och vältra över resterande driftskostnad på entreprenören.

  25 + 25 miljoner är mycket pengar men ställt emot ett årligt anslag om drygt 38 miljarder blir man mest fundersam. Har någon räknat på samhällsnyttan i att FM bibehåller driften vid Ärna?

  SvaraRadera
 5. Spara 50 miljoner om året, tja, det blir ju en hel Gripenmaskin vart tionde år.

  Synd att vi inte kommer ha någon stans att basera dem...

  SvaraRadera