måndag 9 februari 2015

Inget mer, inget mindre

Debuterade med nedanstående gästinlägg på SvD:s nya blogg "säkerhetsrådet" idag.


Omvärldssituationen är minst sagt tillspetsad. Medan myndighet och försvarspolitiker förbereder sig för ett eventuellt inriktningsbeslut kommer nya rapporter om ubåtar, siktade långt in på Sveriges inre vatten. Och i Ukraina verkar en direkt konfrontation mellan Ryssland och Nato alltmer oundviklig.

På ett sätt kan det då framstå som närmast irrelevant vad ett litet allianslöst land långt uppe i norr tar sig för. De krafter som nu är i rörelse är av en helt annan magnitud.

Under lång tid har det svenska försvaret fått förfalla. Det har inte varit något som aktivt åsyftats, utan konsekvensen av decenniers likgiltighet. Politiken har inte kravställt och försvarsmyndigheterna själva har sökt andra berättiganden för sin existens än den nationella dimensionen.

Att 2015 fatta ett inriktningsbeslut som länkar utvecklingen i rätt riktning blir svårt. Sikten är måttlig. Och varje realistiskt resurstillskott kommer i grunden att framstå som otillräckligt. För Folkpartiet liberalerna handlar det nu om att göra det som är enkelt, snålt och beprövat.

Personalförsörjningen har utvecklats till ett Sisyfos-arbete för Försvarsmakten. Rekryteringen till GMU fungerar nöjaktigt. Men både under GMU:n och den senare befattningsutbildningen ökar avhoppen från soldatyrket. Bedömningen; att man skulle kunna hålla kvar soldaterna i aktiv tjänst under 6-8 år, har kommit ordentligt på skam. Nu, när Insatsorganisation 2014 egentligen skulle ha varit klar, är endast cirka hälften av befattningarna bemannade med frivilligt rekryterad, anställd personal.

Det klena utfallet hindrar dock inte Försvarsmakten att vilja fortsätta på den inslagna vägen. I underlaget för inriktningsbeslutet äskas medel för anställande av ytterligare 900 soldater på heltid. Även om det skulle lyckas att rekrytera och behålla dessa ett par år blir det ett dyrt, men ytterligt begränsat tillskott till vårt försvar.

Det är dags att inse att Sverige behöver samma mix av plikt och frivillig rekrytering som finns i våra närmaste grannländer. I tider av omvärldsförsämring ger det oss möjlighet att snabbt bemanna ett större nationellt försvar till begränsade kostnader. Plikten förankrar försvaret i samhället och gör det möjligt att ta ut mycket dugliga män och kvinnor, som annars kanske inte övervägt militär utbildning.

Rapporterna om främmande undervattensverksamhet på svenska, inre vatten duggar tätt. Om de observationer som gjorts är korrekta (och det saknas skäl att anta något annat) tyder uppträdandet på stor oblyghet, för att inte säga fräckhet. Sverige har inget annat val än att nu återuppbygga den förmåga till avancerad ubåtsjakt som vi förfogade över på 80- och 90-talen. Den enskilt viktigaste brickan i detta är luftburen ubåtsjakt med helikopter.

Våra tidigare, väl beprövade ubåtsjaktshelikoptrar avvecklades innan ersättningen kommit på plats. Den nya helikoptern har blivit en mardröm för det svenska försvaret. Hopplöst försenad, hopplöst dyr och sannolikt alltför komplex för att leverera någon egentlig nytta. På grund av detta projekts tillkortakommande anskaffades förra mandatperioden amerikanska Black Hawk, bland annat för sjuktransporter i Afghanistan. På samma sätt bör Sverige nu anskaffa Sea Hawk för att snabbt återfå förmågan att jaga och bekämpa ubåtar från luften.

Gotland försvaras idag av ca 400 hemvärnssoldater beväpnade med kulsprutor och granatgevär. Detta är inte ett tillräckligt skydd för Sveriges mest strategiska landområde. Tack vare Folkpartiets envishet finns även ett stridsvagnskompani förrådsställt på ön. Och det är med tillfredsställelse vi har kunnat följa personalens övningar med dem på Gotland under hösten.

Men det behövs mer. Möjligheterna att i ett skymningsläge förstärka Gotland får bedömas som osäkra. I tillägg till det som nu finns krävs kontinuerlig närvaro av ytterligare markstridskrafter, också med långräckviddig bekämpningsförmåga. Mellan skål och väg påtalar i stort sett samtliga östersjöländer den underlåtenhetssynd som avsaknaden av försvar på ön innebär.

Vid ett väpnat angrepp ligger vår bästa chans i att möta en fiende tidigt och innan han stigit iland. Detta har i långa tider fått oss att prioritera våra flygstridskrafter. Det är dock inte tillräckligt att ha många stridsflygplan om inte våra flygförare är väl tränade och planen tillräckligt beväpnade. I ett inriktningsbeslut måste särskilda medel avsättas både för flygtid och flygstrid.

Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna är den mest tillgängliga och välbemannade delen av vårt försvar. Här ger också begränsade ekonomiska tillskott stor effekt. Hemvärnet bör tillföras ytterligare eldkraft genom bland annat Robot 70 och granatkastare. Till följd av den övriga insatsorganisationens litenhet kommer hemvärn att vara det enda som finns i stora delar av vårt land.

Sverige har en veteranpolitik för soldater. Dock är den otillräcklig och omfattar heller inte civila tjänstemän som arbetar tillsammans med soldater i internationella insatser eller under motsvarande omständigheter. Den nu sittande regeringen visar emellertid ingen vilja att utveckla den svenska veteranpolitiken trots att man fortsätter att skicka svenska män och kvinnor på riskfyllda internationella uppdrag. Politiken hänger inte ihop.

Försvarspolitik handlar till syvende och sist om pengar. Och denna gång flyger siffrorna i luften som aldrig förr. Min bedömning är att i förhållande till 2014 års nivå måste försvarsanslaget upp med cirka 10 miljarder årligen fram till 2024. Lejonparten bör komma så tidigt som möjligt. Detta kommer naturligtvis inte att ge oss en hållbar nationell säkerhet, men visar ändå på en vilja till självförsvar. Den signalen är viktig, både i förhållande till potentiella motståndare och våra vänner. I kombination med ett medlemskap i Nato under denna mandatperiod försätter det oss i väsentligt bättre läge. Inget mer, inget mindre.              

Allan Widman

166 kommentarer:

 1. Planeringen för IO14 såg inte ut så, Allan. I Inriktningspropositionen stod följande: ”Insatsorganisationen bör vara intagen 2014, men samtliga förband bedöms inte vara fullt operativa 2014, främst beroende på bristande personaluppfyllnad.”

  I 30-januariunderlaget, som utgjorde en grund för Inriktningspropositionen, räknade Försvarsmakten med att ombemanningen enligt det nya systemet skulle vara fullgjord 2019. Dit är det nästan fem år.

  Organisationen skulle intas 2014, men ombemanningen pågå också under de följande åren.

  Såg att ÖB i Sälen sa följande: “En viktig del i detta är att vi nu framgångsrikt ser ut att klara den krävande men nödvändiga omställningen av personalförsörjningssystemet”.

  Sten

  SvaraRadera
 2. Och detta samtidigt som FM jobbar som bäst med den nedskärning av personalvolym som RB5 innebär.

  SYNK:NEJ

  SvaraRadera
 3. RB5 behöver tas bort. Försenar reformen och förmågeuppbyggnaden.

  SvaraRadera
 4. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 5. @ Herr Widman.
  Hmm...Det är något som inte stämmer!

  Ska man kasta nyligen upphittade stenar omkring sig är glashus inte att rekommendera;-))

  Alliansen (där Fp ingick) anser sig ha gjort "historiskt stora" satsningar på försvaret under de senaste åtta åren!

  Läser man förutsättningarna för det "nya" FMV, ser man snart att någon organisation med materiel här och nu inte är aktuell på till och med oöverskådlig framtid!

  Ser man på "flottans" utveckling i framtiden kommer frågan om hur man bekämpar främmande ubåtar med en orkester smygande likt en korvett!

  ÖB talade senast i Sälen om vårt försvar som "det vassaste och starkaste" vi någonsin haft!

  Utvecklingen av försvaret går helt enligt plan och detta var både politiker och FML överens om i höstas!

  Vi har enligt FML "världens bästa flotta"!

  Trots att man redan fått ställa in flera GMU-utbildningar i år (2015) så går personalförsörjningen helt enligt plan!

  Tyvärr är organisationen så klen att man inte skulle kunna tillgodogöra sig ett större tillskott av medel.
  FM har inte ens resurser, kunskap, personal att kunna utbilda eller på annat sätt ta till vara dessa pengar.

  FM talar om operativ förmåga. Detta bevisar för alla som har lite insyn att man vet inte vad detta betyder. FM är så långt ifrån någon som helst operativ förmåga man kan komma. Detta i ett försvar som ÖB m.fl. betecknar som det starkaste och vassaste vi någonsin haft:-)

  Att du som medlem i försvarsberedningen inte kunde inse vad de andra länderna ansåg om vårt lands bedrövliga försvar och kommunicera detta till allmänheten måste du försöka förklara.
  Vi andra, lite insatta, har hört och läst om detta i många år!
  Hur kunde ni missa detta och/eller varför ville ni inte berätta sanningen?

  Skulle FM välja att satsa på ett luftvärn värt namnet för landet och samtidigt ett nytt kustrobotsystem så vore detta det enda man skulle kunna driva runt i de närmaste femton åren med nuvarande budgetförutsättningar.
  (så alla förstår skalan av "förfallet")

  "Omvärldssituationen är minst sagt tillspetsad." Var utläser jag och vår omvärld detta i åtgärder skapade av det politiska systemet?

  "Den enda den åtgärden, på grund av det ökande hotet den före detta regeringen vill införa, är en utredning om hur man eventuellt skall kunna ropa på hjälp i en framtid"!
  (citat från en kollega i ett grannland)
  Nu är det bara att välja om ni vill skratta eller gråta.

  Ultra-DUNDERSUCK!

  F.d. Teaterdirektören.

  P.S. Du kanske skulle ta upp frågan med vad du anser vara förfall av försvarsmakten med dina kollegor i alliansen.
  Jag tror att det som du kallar förfall går under rubriken "historiskt stora satsningar som dessutom är bra för Skaraborg" hos dem!
  Du har väl inte glömt att din allianskollega och FÖmin betecknar Rb5 som en satsning på FM:-)

  P.S. Att IO14 skulle vara klar 2014 var det nog bara du och några karriärnissar inom FM som trodde/önskade.
  IO14 kommer att vara klar "i den takt som medel tillförs".
  Som det ser ut nu så är det väldigt långt fram, om någonsin.
  Dessutom är IO14 hopplöst ute ur tiden för länge sedan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @ Herr Widman.

   Eftersom du tar upp antalet kronor som bör tillföras FM så bistår jag med följande siffror, som också delvis visar förfallets storlek.

   För att komma upp till den nivå vi hade 2006 (1,5% av BNP) behövs 12 miljarder per år.

   För att klara "NATO-kravet (2% av BMP) behövs 32 miljarder per år.

   För att kunna köpa, underhålla och driva ett någorlunda trovärdigt försvar har FOI kommit fram till nivån 4-6% av BMP.

   Ditt förslag innebär att vi inte ens kommer tillbaka där vi var 2006, i praktiken en fortsättning på neddragningarna! Här finns inte någon som helst satsning med anledning av det förvärrade omvärldsläget eller annan förstärkning.
   Att ens nämna inköpande av en ny kustrobot, fler helikoptrar eller något annat nytt överhuvudtaget, är naivt i överkant i detta sammanhang.
   Inget mer, bara mindre;-)

   Som en våt filt över alla dessa siffror ligger det så kallade materielberget, vars kostnader jag antar ni räknade på inom genomförandegruppen när ni byggde på "berget"? Ni får nog lägga på minst tio-tjugo procent på de summorna idag. "Imorgon" ökar påslagen rejält, dessutom behöver många av materielsystemen inte bara uppgraderas utan når sitt sista förbrukningsdatum runt 2020.

   Vad kommer ett införande, i Hv, av Rb70 att kosta och hur lång tid kommer det att ta? Teknisk support och "runtomkring" logistik?
   Varför slösa bort pengar, tid och annat på att införa något i hemvärnet som når sitt "slutförbrukningsdatum" innan det är operativt?

   Efter andra världskriget kom ett antal utredningar fram till att all verksamhet är beroende av LV.
   En militär pryl, fast eller rörlig, är att betrakta som ett bomb-raket-robot eller annan typ av mål och har ingenting med stridens utgång att skaffa om den inte har ett trovärdigt luftvärn.

   Räkna gärna på vad luftförsvarsutredningens förslag till luftvärn 2040 kommer att kosta.
   Alla militära delar har eget luftvärn och ungefär tjugo lvbataljoner (medel- och långräckvidd) därutöver för annat viktigt som bör försvaras.

   Ska detta införas är det snart dags att börja ta höjd. Några tio miljarder per år förslår inte långt i utredningens scenario.

   SUCK!

   Sluta kasta sand och kliv upp ur sandlådan. Torka bort sanden ur ansiktet, sluta grina över valresultatet, och se på verkligheten som den är, inte som en delmängd av önskningar inskrivna i partiprogrammet!

   Skiten kan träffa fläkten fortare än vi anar. Överskådlig framtid är nu nere i delar av dagar.

   F.d. Teaterdirektören.

   P.S. Till detta skall läggas medel som "tillförs i den takt regeringen bestämmer" för att (kanske) införa IO14 i en framtid.

   Radera
 6. Totalt 70 tjänster (yoff, gss och civ) ska bort från mitt förband då RB5 nu genomförs. Gissar att det är liknande siffror även på andra platser.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Allan är positiv till Rb5 - bara en i raden från katastrofen Widman... http://allanwidman.blogspot.se/2014/05/fifteen-minutes-of-fame.html

   Radera
 7. Allan,

  Att förse HV med fler och mer kvalificerade vapen är en önskedröm som närs av politiker och vissa entusiastiska HV-män. Genomförbarheten är dock begränsad, därför att
  - för att nyttja systemen måste HV rekrytera personal som är grundutbildade och de börjar ta slut. Någon praktiska möjlighet att nyutbilda inom ramen för HV-systemet finns inte.
  - HV saknar logistik för så tunga system.
  - Med motståndarens höga förmåga att snabbt lokalisera och bekämpa en grk blir uppgiften att betjäna pjäsen närmast liktydigt med självmord.

  Slut dröm om HV som svaret på alla försvarsproblem. FML och RiksHVC älskar att framhålla folkförankringen och hur ekonomiskt effektivt HV är. De väljer konsekvent att bortse från hur mycket HV-soldatens arbetsgivare får bjuda på.

  /Stabschefen, emiritus

  SvaraRadera
  Svar
  1. Även fast jag anser att Allan är en usel försvarspolitiker så är sanningen den att utrusta Hemvärnet med Grk en av de "lågt hängande frukter" man måste vidta. Grk och stigermissiler. Ett exempel - skydda Västerås flygplats i ett krigsläger är en huvuduppgift för Västmanlands hemvärnsbataljon - detta för att kunna ta emot förstärkningar från NATO. Att då kunna bestryka flygplatsen med indirekt eld vid en fientlig luftlandsättning är kritiskt. Punkt. För övrigt har jag varit grk-plutonchef - kompetens finns.

   Radera
  2. Att behoven finns och att det kan verka enkelt att via Hv få stor spridning på ytterligare förmågor är en utopi. Redan nuvarande utbildningar inom Hv blir bara längre för att de ska ensas mot FM's övriga utb. Där kan GSS/K och GSS/T gå väl inplanerade utb på arbetstid vilket inte Hv kan göra. I varje fall inte i samma utsträckning, då vi ska göra detta genom att ta ledigt eller semester. Det gillar varken familj eller arbetsgivare.

   Att ytterligare påföra vapensystem som kräver ännu längre utb kommer bara minska vår numerär. Det är redan nu svårt att få den stora delen att vidareutbilda sig. Alternativet att utöka vår avtalstid för detta kommer att få samma effekt på numerären.

   Så länge som vi kan fortsätta att vara civila i grunden så finns det ett tak för hur mycket man kan krama ur denna civilist innan han hittar ett annat intresse.

   /Insatskompanichefen

   Radera
  3. Hade vi haft kompetenta försvarspolitiker som skött sitt arbete så hade saker och ting varit annorlunda och jag hade hållit med dig men nu sitter vi faktiskt i en krissitiation och då måste vi faktiskt göra det bästa av läget. Tror inte att Allan m fl förstått att nu måste vi panikrusta - frågan är om tiden räcker? Det finns utbildad personal att få tag på, jag är en av dem, det handlar bara om tillgång till 3 granatkastare m41 per HV-bataljon samt ammunition. Obs - dessa kommer inte initialt att kunna användas för någon rörlig strid utan är till för nyckelplatser där man kan förvänta sig en luftlandsättning. Med tanke på att vi idag, helt, saknar haubitspjäser så är det bästa vi kan göra här och nu.

   Radera
  4. För att få den effekt som du säkert eftersträvar, måste då, just de med rätt utb också finnas i varje bat. Det gör de .... kanske. Dessutom så har de flesta Norrlandsbataljoner inte möjlighet att förvara och underhålla så tunga vapensystem vid eget förråd pga säkerhetsbestämmelser. Dessa skulle säkert också utgöra hinder för att få fram och återlämna dom vid varje övning.

   Det är lätt att önska, men skulle kanske gå att få fram i ett fåtal antal på ett fåtal platser. Utan en garnison/regemente i närheten så skulle det bli svårt i Norrland som ändå är 2/3 av Sverige

   Radera
  5. Håller med dig i det du säger men jag tror vi måste improvisera. Vi har t ex små chanser att hålla Västerås flyplats utan indirekt eld. Vi har S1 i Enköping inom räckhåll, så förvaringen är inget bekymmer. Vad det gäller Norrland, så har vi Boden. Polisen kan vara ett alternativ eftersom de har stora bevakade garage.

   Radera
  6. Förstår att du håller fast vid behovet, men möjligheterna blir inte bättre för det. Om det finns personal så kanske det kan gå i den södra tredjedelen av sverige, men då det kan vara 50-60 mil till Boden så finns inte resurserna eller tiden för skyddade transporter. Polisen är heller inte intresserad av att garantera en insatsstyrka på stipulerad tid när de är personalansträngda redan nu.

   Alltså, givet tillgång på personal så kanske det är möjligt i södra sverige, men inte i norra.

   Kan du sen tänka dig logistiken, säkerhetskraven och resurserna sen för ev. robotsystem till Hv?

   Radera
  7. @ Herr Thomas B.

   Ditt förslag angående grk/41 kräver nytillverkning och/eller inköp av ett ganska stort antal pjäser (mtbh).
   Kostnaden bör inte bli försumbar och jag kan väl tycka att det finns ännu bättre "frukter" att försöka ta hand om och förädla.

   Sedan tillkommer logistiken, utbildningen, ammunitionen o.s.v.
   Mer kostnadseffektivt kanske vore att utbilda understöd grk, art, lv, logistik, pvrb m.m. inom GSS/T-ramen och tillföra dessa till de Hvbat och andra som har behov? Då kanske du kan få tre AMOS-system/liknade till flygplatsen istället? Komplett med sensorsystem, logistik m.m.

   Varför skall HV alltid komma ifråga när det gäller gammal uttjänt materiel? Läget, som det ser ut idag, borde väl vara att de skall ha det bästa och senaste?
   Varje hvbataljon tillförs ett Lvkomp /GSS/T-personal) IRIS-SLS, SL eller liknade;-)

   F.d. Teaterdirektören.

   Radera
  8. Undbedömmande , uppgiften och stridsmetod avgör styr vilka vapensystem vi bör anskaffa. Vi behöver pv rb,grk,min mtrl för att lösa uppgiften försvara.
   Det bör ske genom successiv uppbyggnad av nya typförband med både nyutbildad personal och repetitionsövad personal.
   De bör alltså inte ske i befintliga typförband vilket oftast sammanblandas.
   De kräver naturligtvis en hel del nya resurser logistiskt o finansiellt men nu befinner vi oss i ett väsentligt sämre omvärldsläge och därför måste vi göra förändringar.
   Dalarnas grkplut är bra ex på att det går liksom CBRN plut och Pionjärpluton som också är relativt nya typförband.

   Kn Jan-Olov Holm hemvärnsbefäl

   Radera
 8. Försvarsmakten skriver i sitt remissyttrande (FM 2015-1230:2) till Regeringskansliet avseende myndighetens [o]förmåga till ubåtsjakt att: ”Försvarsmakten bedömer att en högre prioritering av ubåtsjaktförmågan inom nuvarande ekonomiska ram skulle, för såväl marinförbanden som Försvarsmakten i sin helhet, leda till en sammantaget lägre operativ effekt och därmed en försämring av förmågan att möta väpnat angrepp.”

  Efter ett otal illa beredda och i allt väsentligt misslyckade inriktnings- och avvägningsbeslut, till påtagligt men för sjöstridsförbanden i allmänhet och den luftburna ubåtsjaktförmågan i synnerhet, står det för var och en utom allt rimligt tvivel att försvarets agerande i detta avseende präglas av en icke obetydlig insufficiens beträffande optik. Att linserna förefaller grumlade – eller av särintressen filtrerade – i sådan besvärande omfattning att man inte förmår uppfatta och värdera rådande geostrategiska realiteter är djupt oroande.

  Vi kan, av lätt insedda skäl, rimligen inte ha en ordning där tjänstemän på mellannivå inom statsförvaltningen råder de folkvalda att åsidosätta den av internationell rätt stadgade skyldigheten för konungariket att i egenskap av suverän stat värna sitt territorium.

  Man tar sig för pannan…

  SvaraRadera
 9. "Under lång tid har det svenska försvaret fått förfalla."

  Samtidigt hävdar Lena Asplund (m) att försvaret är bättre än någonsin.

  Stor humor.

  SvaraRadera
 10. Widman,

  Varför ska vi nöja oss med att leasa helikoptrar avsedda för luftburen ubåtsjakt?
  Det är rimligen betydligt mer kostnadseffektivt att helt enkelt byta ut 10 av befintliga UH-60M mot 10 SH-60F.

  Mot bakgrund av att levererade HKP 14D (NH-90) nu är driftsatta inom försvarsmaktens helikopterverksamhet föreligger avseende delfunktionen trupptransport med helikopter en påtaglig ”operativ obalans”. HKP 14D har kapacitet att lyfta 20 soldater/insatspoliser medan UH-60M endast lyfter 8 d:o. Ett antal UH-60M kan därmed på goda grunder anses redundanta.

  Med begränsade resurser och ett stort operativt behov gäller att laga efter läge…

  SvaraRadera
  Svar
  1. UH60M lyfter 11 soldater, inte 8.

   Radera
 11. Simplicio,

  Vi behöver båda syskonen. Hkp 14 kan inte landa annat än på hårdgjord och definitivt plan yta. Ska Sverige kunna transportera specialförband över ytan kan inte Black Hawk gå i retur.

  Allan Widman

  SvaraRadera
 12. Låt mig anta att du, Allan, följer en och annan fotbollsmatch och förmodligen även ishockey. En liknelse med krigföring haltar inte minst för att krigföring inte är reglerad till antalet spelare eller en massa annat avsett för att göra matchen juste. Likheter finns dock som t ex att anfall kommer på den sida där försvaret bedöms sämst. Medborgarna har nu klart för sig att vår förmåga att skydda svenskt yttre och inre territorialvatten är nära noll och att "Stormakt Röd" öppet hånar oss för vår oförmåga.

  Jag har full förståelse för att ni försvarspolitiker försöker visa medborgarna att personalsituationen de kommande åren skall lösas och att vår tappade förmåga till ubåtsjakt skall med det snaraste återtas. Bra, men vi har ett flertal luckor praktiskt taget utan försvar och Röd kan utan större ansträngning flytta sina attacker och håna vår maktlöshet där.

  Om man ser till vad en fotbollstränare skulle göra så är jag säker på att han inte kommer att ställa anfallskedjan i eget mål utan att de skulle få till uppgift att lägga sådant tryck på Röd att han måste dra sig tillbaka mot egen planhalva.
  Men, Carl Bildt har sagt - "vårt försvar är defensivt" Förvisso, men ett vapensystem som kan hota infrastruktur på Röds territorium åstadkommer att Röd blir mer restriktiv i sitt hånande och i det ögonblick vi är i krig med Röd så är långräckviddig (30 - 50 mil) attackrobot ett defensivt vapen.

  Detta vapenbehov täcks inte in av Rb15 ens av senare varianter. Behovet av sjömålsrobot styrs dessutom av att invasion över hav fortfarande bedöms som osannolikt.
  Alltså, följ Finlands och Polens exempel, gärna med annan robot men med samma målkatalog. Gör det snarast.

  SvaraRadera
 13. @Allan,

  1) Hur väl anpassad är utrustningen i en Sea Hawk för kustnära ubåtsjakt i Östersjön? Hydrofoner (boj, dipping)? Torpedmålsökare? Hur funkar det att anpassa befintliga signaturbibliotek till Seahawkens system? Har själv inte några svar men eftersom du argumenterar för en SH60 antar jag att du åtminstone kan svara ett kraftfullt "Finfint" på ovanstående.

  2) Som Bo H antyder, med tanke på det allra senaste nyhetsfödet bö var och en verkligen tänka över vad som ska prioriteras just nu. Skriv övertygande om NATO-medlemsskap och mer pengar och lämna duttandet med teknik åt andra!

  SvaraRadera
 14. Allan - du bär en stor personlig skuld till dagens situation för Försvarsmakten. Om jag var du så skulle jag omedelbart avgå på grund av uppenbar inkompetens. Nu tycker säkert du med ditt lilla entourage att jag är orättvis, sprätter skit omkring mig men jag länkar nu till vad du har bidragit med under de senaste åren - sammantaget är det en katastrof och det även visar är din uppenbara brist i att förstå vad olika åtgärder leder till. Det finns bra uttryck i det svenska språket för att sammanfatta dig med men jag avstår från det just nu. Sammantaget så har Allan Widman ett synnerliget dåligt omdöme och analysförmåga.
  Här är länkarna med en kommentar om vad de handlar om - grundbultar som avsevärt bidragit till dagens katastrofala svenska försvar:
  Widman drivande i att avskaffa värnplikten
  http://www.fokus.se/2007/09/ett-hart-slag-mot-industrin/
  Widman vill avbryta Visby-projektet
  http://www.svt.se/nyheter/sverige/fp-lagg-ner-utvecklingen
  Widman vill skära ner Flygvapnet till 48 flygplan
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/minska-antalet-stridsflygplan_790539.svd
  Allan Widman och Genomförandegruppen tar bort kritiska materielprojekt för Försvarsmaken, sågas av Riksrevisionen
  http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2012/03/amatorernas-afton-far-svidande-kritik.html
  Wiseman sågar Allan Widman
  http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2008/12/lite-kommentarer-till-widmans-senaste.html
  Brasilien kommer inte, enligt Widman, köpa Gripen
  http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/flygplan/article3065386.ece

  Etc etc - jag betackar mig för politiker som Allan Widman - hur mycket fel får man ha som politiker och ändå fortsätta?

  SvaraRadera
 15. http://cornucopia.cornubot.se/2015/02/detta-ar-moderaternas-och-alliansens.html

  Läs och begrunda och stå upp och erkänna hur hemsk fel ni hade och handlade! Få dina kollegor i alliansen och stå med rak rygg och erkänna vi gjorde fel och har inte talat sanning kring försvarspolitiken. Visa ni har råg i ryggen til detta så skulle ni få många pluspoäng.

  Få och några politiker vågar erkänna fel och brister på ett rakryggat sätt. Att tala om satsningar i någon form alls under de senaste 10 åren är ju inte sant alls.

  SvaraRadera
 16. Jag minns en intervju i radion för ett antal år sedan, troligen var det Hans Wirten i Elektrolux som ansåg att om tre av tio styrelsebeslut visade sig vara rätt så blev det långsiktiga resultatet bra trots de sju dåliga eller verkanslösa besluten. Eftersom våra försvarsbeslut efter Kalla Krigets slut har lett oss till en omöjlig situation så kan jag inte se att Hans Wirténs (om det nu var han) kriterier har mötts.

  Eftersom jag är mest hemmastadd i flygvärlden vill jag exemplifiera med markmålsbeväpningen till 39 Gripen. För mig står det klart att varken GBU-49 eller GBU-12 eller Rb 75 eller GBU-39 anskaffats mot svensk modern hotbild (GBU-39 är mig ett totalt mysterium). Jag ser inget annat skäl för anskaffning än exportstöd, möjligen i någon förhoppning om att Close Air Support någonsin skulle bli en prioriterad verksamhet, kanske efter anslutning till NATO.

  Slutsatsen blir då att beredningar och inriktningsbeslut inte primärt syftat till att hålla en viss gard mot militär aggression utan till omsorg om vår exportindustri. Min slutsats gäller f ö oavsett vi ansluter till NATO eller ej.

  OK, det är så politik fungerar men det får väl inte gå till ett läge där inte ens tre av tio beslut blir till nytta för vår plikt att skydda landets territoriella integritet?

  Det skulle glädja mig om kommande inriktningsbeslut bröt mot denna för landet farliga trend.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du vill inte veta vad som låg bakom beslutet av GBU-39, genomförande av projektet eller vad resultatet blir....

   J.K Nilsson

   Radera
  2. Jo, J.K. jag är luttrad. Jag kan dock förstå om du inte vill använda offentliga bloggsidor för sådant material och jag förstår att det finns många röda stämplar i sammanhanget. Kanske bohel(at)telia.com är bättre om du har något du kan meddela mig?

   Radera
 17. Notera att Allan skriver "Personalförsörjningen har utvecklats till ett Sisyfos-arbete för Försvarsmakten". Allan var en av de mest drivande för att implementera just detta. Kliv av Allan och lämna över till någon som kan räkna ut vad saker och ting leder till. Just nu kan det vara så illa som att vi befinner oss till en motsvarighet till 1938 och du sitter och skriver om skitsaker där det krävs en helt annan kaliber av handlingskraft dä tiden håller på att rinna ut. Du kommer aldrig att inse i tid.

  SvaraRadera
 18. Allan - när du med genomförandegruppen "genomförde" följande, kan du nu, post för post, förklara hur du resonerade? Tror det är av största vikt att du förklarar dig eftersom du i praktiken är förbrukad inom försvarspolitiken, dvs ett sänke för ditt parti.
  * Strök renovering stridsvagn 122
  * Strök renovering stridsfordon 90
  * Strök anskaffning av taktisk drönare, TUAV
  * Strök anskaffning av aktivt pansar
  * Strök det mekaniserade granatkastarsystemet AMOS och med det grkpbv 90120. Systemet var i princip färdig, till stor del betalt och för ändamålet modifierade stridsfordon står kvar hos Hägglunds och väntar på montering av tornen. Redan investerade hundratals miljoner kronor, rent av miljardbelopp kastades bort.
  * Strök brobandvagn
  * Strök luftvärn på Visbyklassens korvetter
  * Strök material för CAS (close air support). På sätt och vis logiskt när man inte har några vapen på JAS till detta iom Robot 75 struken
  * Strök modifiering av spaningsfartyg. HMS Orion skulle avvecklas och HMS Carlskrona skulle bli nytt, större, signalspaningsfartyg
  * Strök ny gruppbåt
  * Strök modifiering av stridsbåt 90
  * Strök nyanskaffning sonarboj för ubåtsjakt
  * Strök modernisering av amfibiebataljonens robot 17 Hellfire
  * Trappade ner på ett antal stridsledningssystem, LedsysT och SLB
  * Reducerade stridsträningsanläggning för luftvärn
  * Drog ner antalet motorredskap
  * Drog ner på undervattensvapen
  * Drog ner på halvtidsmodifiering av stridsbåt 90
  * Drog in flygspaningsradar
  * Drog in flermålsförmåga och stand-offvapen till JAS
  * Drog ner återanskaffning av ammunition till JAS
  * Drog ner basmaterial JAS
  * Drog ner psyopsförband

  Hämtat från Lars Wilderängs sammanställning.

  SvaraRadera
 19. Att du medverkade till att placera 14 stridsvagnar på Gotland utan logistik, understödsförband, luftvärn med mera tycker jag är en skitsak i sammanhanget. Svara nu istället på det som är en huvudsak - all materiel som ströks samt att du kämpade för att avskaffa värnplikten. Om du har missat det så hotar nu Ryska duman med storkrig i Europe men det är väl inget som får dig och andra kompetenta politiker i försvarsutskottet att reagera/agera?

  SvaraRadera
 20. Allan vill tiga ihäl alla sina misstag och tankevurpor men, Allan, Internet finns... Det skulle vara klädsamt med en megapudel från Allan men jag tror inte Allan är kapabel till det. Problemet är bara att han fortsätter i försvarsutskottet trots tidigare totalhaverier. FP är dock troligen snart slut så det löser problemet.

  SvaraRadera
 21. Ja, vad kan man säga?
  Skafferiet är tomt..............

  "So much to do, so little time"

  Old School

  SvaraRadera
 22. Jag hade tänkt att skriva något om Allans åsikter om personalförsörjningen (mitt huvudämne) men inser att det drunknat i en massa frågor där jag inte har sakkunskap. Min egen åsikt är att rekrytering och personalförsörjning byggd på frivillighet inte alls havererat. Visst finns det jobb att göra (främst avseende GSS/T) men med ett klokt nyttjande av verktygslådan ska det säkert gå att genomföra reformen. Det bästa som våra makthavare kan göra här och nu är enligt min mening ett omedelbart och bestående ramtillskott om cirka 4 mdr per år. Det som får våra GSS/K och GSS/T att vilja arbeta hos Försvarsmakten är främst verksamheten. Om den dagliga verksamheten innehåller bra övningar och insatser så är jag säker på att vi kan genomföra en stor reform tämligen smärtfritt. Men - då måste RB5 och andra dumheter officiellt avskaffas!

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hmmm... vi skriver den 11/2 och redan inställda GMU på grund av för få anmälda.

   Kanske inte haveri men, med allt ökande hastighet, på väg ner i diket?

   4 mdr, till vad?

   Tror du dessa pengar räcker till att göra IO14 trovärdig för de som skall jobba i den? Trovärdig materiel, verksamhet, logistik och bra övningar?

   För att komma upp i den nivå FM hade 2006 behövs ett påslag på 12 mdr!

   Du föreslår alltså ytterligare neddragningar?

   Någon uttryckte sig idag att vi kanske skall se till att alla anställda inom FM får en komplett uniform innan vi satsar på något annat:-(
   Det kanske, till skillnad från MÅLET, inte höjer vår "operativa förmåga", men kan väl tyckas vara ett befogat krav?

   SUCK!
   Ja, många dumheter blir det!

   F.d. Teaterdirektören.

   P.S. Org 16 rullar väl på enligt plan?

   Radera
 23. I dagens SvD Brännpunkt replikerar ambassadör Sven Hirdman professor Åke Frändbergs eminenta inlägg från igår om natoskeptikernas svaga argument. I sak tillför Hirdman inget nytt – han förefaller inte mindre förvirrad än vanligt.

  För att möjliggöra för var och en att värdera Hirdmans trovärdighet, när han debatterar frågor som berör vitala ryska nationella intressen, vore det rakryggat om han redogjorde för sina engagemang som ledamot av Moskvas statliga institut för internationella relationer samt som styrelseordförande för det sibirienbaserade skogsbolaget Varyag Resources.

  Det gör han inte...

  SvaraRadera
 24. Tråkigt är att varken FM eller våra politiker tycks ta våra folkrättsliga förpliktelser på allvar.
  Vi kan inte avstå från att övervaka och hävda ex. inre svenskt vatten utan att bryta mot våra förpliktelser. Härav följer att vi måste ha ubåtsjakt kapacitet som är flyttbar, dvs. helikoptrar. Dessa behövs i närtid inte 2018. Snabbast torde vara att köpa Seahawks eller leasa tillbaka några gamla Vertoler.

  Varken politiker eller vi medborgare vill väl uppleva en situation där agressor med folkrätten i ryggen kan hävda sin rätt att få "hjälpa" oss försvara sina intressen i vår zon ex. Northstream.
  Intrång under vatten är lika allvarligt som intrång i luften eller "gröna män" i Gamla stan.
  Som sagt, vi har accepterat det som vår plikt att hävda vårt territorium inklusive egna och andras legitima intressen här och i vår zon. Vi älskar ju att påpeka andras brott mot folkrätten varför tar vi så lätt på våra egna, speciellt nu i dagens geopolitiska situation?
  Per Tengblad

  SvaraRadera
 25. Genomläsningen är episk - för politiken. Nu är det så att Sveriges grundlag utser en (1) regeringschef, som sedan utser regering, och att riksdagen utser en (1) statsbudget, innan DÖ med med majoritetsbeslut, varför regenten behöver en budgetminister. Sist men inte minst behöver regenten en gruppledare i Riksdagen för knapptryckarna, för att förankra besluten hos folket. Nu gäller det att lära sig av vad vi fått för 8 års skatter, och fundera på vad som kan göras bättre med politiken kommande fyra år.

  Fokus verkar hamna på närområdet i utrikespolitiken, och på våra konkursmässiga kommuner i inrikes :-)

  Fösteförståsigpåare Tolgfors skriver på DN om det gamla förlegade, som han av budgetskäl la ner, och så talar han om det nya, som vi inte vet vad det är, dock vi alla numera vad en nymoderat är, och alla vet vem som var statsminister, finansminister, försvarsminister, justitieminister, handelsminister, utrikesminister och biståndsminister samt migrationsminister. Inrikespolitiken var inte direkt i nymoderaternas fokus, utan som sagt var säkerhetspolitiken, det är frågan om ansvar och regeringsduglighet, duglighet handlar inte bara om trixa med trasan, utan även att förvalta det ansvar man ärvt.

  Den nya normalfasen är tillbaka – som kallt krig, eller sedvanlig stormaktspoltik, det har varit klart länge, och frågan är vilket ansvar som moderaterna tog, för att lyfta frågorna inför valet, och vad de lämnar efter sig. ust nu pågår utvärdering av ansvar, och utan AW blogg, så skulle det ju inte finnas någon bra för offentlig plats för politiken att få input/kritik, och fortsätter politiken att blunda, så blir det samma visa 2018, att välja mellan pest och kolera, och då kanske man väljer ebolan,

  I vart fall är den nymoderata debatten obefintlig, och tiger som muren, det är lite magiskt, självinsikt och heder kan vi lämna därhän, men inte viljan att komma åter till köttgrytan och makten över riket.

  Å andra sidan kan man inte göra avbör offentligt, om man ska sitta kvar, för då skulle man ju ha varit olämplig från början. Tänk bara på AKB som verkställt alla knapptryckningar, utan att blinka, och mot bättre vetande.

  JOHN SIMPSON, BBC:
  ”Nästan alla länder i Väst anser i dag att ett nytt kallt krig existerar och att ni, faktiskt, bestämde Er för att starta det.
  Nästan dagligen ser vi hur ryskt flyg ibland utför ganska farliga manövrar mot västerländskt luftrum…..
  Så kan jag nu säga till Er, fråga Er, kommer Ni att ta tillfället i akt att säga till människor i Väst att Ni inte har någon önskan att fortsätta det här nya kalla kriget och att Ni kommer att göra allt Ni kan för att reda ut problemen i Ukraina?”

  Svar

  ”Rörande våra övningar, manövrar och utvecklingen av våra försvarsstyrkor. Ni sade att Ryssland, till viss utsträckning, bidragit till spänningarna vi ser i världen i dag. Ryssland har bidragit men bara i så motto att hon alltmer bestämt skyddar sina nationella intressen.”
  ”Vi angriper inte i ordets politiska betydelse. Vi angriper ingen. Vi tar bara tillvara våra intressen.”

  V Putin

  Skippers inlägg ”ny normalordning måste ha förbisetts helt av Tolgfors m.f. i den moderata säkerhetspolitiska lekstugan, (Tolgfors sendaste inlägg) i övrigt tyst.

  Hypotes:
  Ladorna är tomma, och kommer att vara ännu mer tomma om några år, med ekonomi i baklås.
  Ansvariga tiger, och tror att det kommer att gå över.

  Moderaternas utrikespolitiske talesman, Sverieges tidigare försvarsminsiter, har gått under jorden i försvarsfrågor, utskottets ordförande ansvarar för vård och omsorg, och Tolgfors, för lojalt för närvarande nya Ms talan. S.W

  SvaraRadera
 26. Cecilia Widegren är ansvarig för ett nytt politikområde

  (M):s förnyelse om vård, skola o omsorg

  Men hon kommer sitta med i en kommande nymoderat regering, med gedigen erfarenhet och bakgrund.

  talesperson för m i försvar- och säkerhetspolitiska frågor.

  Ordförande i Försvarsberedningen (f.o.m I juli 2012)

  Ledamot av Försvarsmaktens styrelse

  Ledamot av Krigsdelegationen

  Ordförande i Sveriges riksdags NATO-delegation

  Alliansgruppledare

  observatör vid Natos parlamentariska församling

  Ledamot av Försvarsmaktens insynsråd

  Suppleant i Utrikesnämnden

  Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation

  Vice ordförande i Försvarsutskottet
  (AW fick ta över, för att ducka ansvaret)

  Ersättare i Riksdagsstyrelsen

  MarinKommandoVäst/Fo 32 hedersminnesmedalj för värdefulla insatser för Västkustens försvar, 1999

  Bok - Stenen i handen på den starke. (1995)
  Stenen i handen på den starke av Fredrik Reinfeldt, Per Schlingmann, Cecilia Widegren och Peter Samuelsson kritiserar och granskar civil olydnad.

  Engagemang för
  - det nya försvaret
  - nya personalförsörjningsreformen
  - fler kvinnor till Försvarsmakten
  - säkerhetspolitiska aspekter på närområde

  ”Den 4 juli 2013 hävdade Widegren som representant för försvarsberedningen, att Rysslands försvar under många år legat på "väldigt låg nivå där det rostade sönder och mannarna inte fick mat"

  "väldigt ambitiösa militära planer på att modernisera från väldigt låga nivåer i ett "samhälle idag som har mycket korruption, negativ demografiskt utveckling och i sig behöver rejäl[a satsningar] på infrastruktur, skola och välfärd".

  Diskrepansen mellan försvarsberedningens rapport som anpassats till budgetutrymmet och den avsaknade förmågan (enveckasförsvaret) ledde till omfattande kritik av Widegren och Enström och naturligtvis av Moderaternas försvarspolitik, och därigenom hela Alliansens säkerhetsanalys och ansvar för Europa och världen.

  Det är bara att hoppas att granskningen fortsätter, de ansvariga sitter kvar, kandiderar 2018 och tom skulle ha kommit tillbaka i gammal god form om det blivit Nyval.

  Eftersom det saknas självkritik och analys från de ansvariga efter genomförd politik, så innebär det en tydlig signal till väljarna, rösta på nymoderaterna, ska väljaren inte om en spade ska vara en spade, inte ens några jobb blev det, förutom då med hjälp av skattemedlen, men då är jobben i praktiken offentliga.

  Ansvariga sitter kvar, håller sig undan och låter andra ta smällen, och väntar på att väljarna ska glömma.
  S.W

  SvaraRadera
 27. Karin Enström kommer att bli ny utrikespolitisk prinsessa, och har också ansvar för den förda nymoderata säkerhetspolitiken, var hon medberoende eller har hon ett ansvar för att föra en saklig debatt om vad som gick fel, och vad man kan göra nu, tex i budgeten?
  Ledamot av Krigsdelegationen
  Ledamot av Utrikesnämnden.
  ledamot av Försvarsutskottet 2002–2010
  2008 var hon ordförande i försvarsberedningen (dvs parhäst med Tolgfors)
  Efter riksdagsvalet 2010 ordf i Utrikesutskottet, (efterträddes 2012 av Arkelsten)
  I april 2012 Sveriges försvarsminister, dvs ersatte Tolgfors

  Ekoredaktion avslöjade att FOIs generaldirektör förnekade kännedom om både projektet och det bulvanföretaget SSTI. På inrådan av Karin Enström den 28 juni 2012 förlängde regeringen JO Linds förordnande i sex år.

  Visst kan man trixa med vapenexport, det är nog inte alla som bryr sig, men det är dubbelmoralen, att vara kristen och göra vapenfri, och sedan vara skenhelig, det är där skon klämmer, vilken politisk klass är det Sverige begåvats med, trollkonstnärer eller illusionister, men utan insikt om hur världen fungerar utanför politiken, oftast på ont, och just nu på gott, eftersom väljarna får chansen att pröva förtroende igen 2018. S.W

  SvaraRadera
 28. Nya moderaterna senaste försvarspoliska linjetal hålls av Tolgfors på DN-debatt, för övrigt bara analyserat av
  Rolf K Nilsson, men frågan är om det är rätt slutsatser, här gäller det att lägga pussel med politiken och pågående beredning, eftersom ladorna är tomma, måste politiken hålla ihop, och eftersom de uteslutit SD, så kommer de för stryk, i fyra långa kvalfyllda år.


  Tolgfors är helt enkelt ansvar för att testa hur den fortsatta inriktningen tas emot, i opinionen och inom politiken.

  Tes, utkast hos moderaterna/Tolgfors PR-byrå, sedan till Winterstig för att få texten verifierad och att bli lite mindre verklighetsfrånvänd och sedan till Annika för fräschör och allmän försvarspoltisk förankring, problemet är bara att artikeln inte ger något annat än mer förvirring, syfte, budskap, förslag etc, och det är detta som är problemet, att det inte finns några medel/resurser, och då efterlyser man om en idé, idén är prioriteringar i statsbudgeten, och de priorieringarna handlar om ladan, och om ladan inte är full, kan man inte göra något, utom att höja skatten, eller att Prioritera ned något annat, dvs transfereringar. S.W

  SvaraRadera
 29. Nyfikenheten gäller att det inte går att räkna ut hur nymoderata strategerna tänker, varför lägger de in en debgattartikel just nu inför vårbudgeten, när det vet hur illa det är, och att S sitter i samma klister som de själva?

  Rimligen för att se om någon upptäckt den nakna kejsaren, och för att förska hålla liv i vald vald inriktning, det har i vart fall Annika varit inne på flera gånger, hur viktigt det är att vidmakthålla IO14, som alltså kraschat monumentalt, vi är nu inne i 2015 och det är krig i vårt närområde.

  Problemet är väl inte det, problemet är att Europeiska stridsgrupperna är obsoleta, att Nato är urlakat, och framför allt, att hela EU är i ekonomisk gungning, att Sverige inför minusränta och QE, ändå verkar man vara rädda för att regeringen S inte ska fortsätta inslagen väg, och MPs största rädsla, värnplikt, eftersom detta är en idé om försvaret, eller om nationen, vad som är värt att skydda.
  respekt för MP, enligt doktrin, men moderaterna?

  Annika syfte går att begripa, men Tolffors, är det bara pengar i PR-byrån från besällarna?

  Vad har de i kikaren, politisk insikt, vad händer om världsutvecklingen fortsätter fel väg? 50 % för SD?
  MP går att begripa, de tror på utopismen

  ”Tänk nytt!” – skriver Tolgfors på DN-debatt

  Suck, det har ju för Persson och sedan Alliansen hållit på med sedan 1998, det nya försvaret, ska det lbi nytt igen eller gammalt nytt?

  Den som skriver under en artikel med nytänkaren Tolfors, om att tänka nytt, efter geopolitikens och realpolitikens återkomst måste tänka efter, tänka rationellt, vem är det man försöker lura, sig själv? Nya tankar är det inte, och nya moderaterna är redan ett skämtord, liksom nymoderat, det betyder dammsugarförsäljare/hästhandlare och bilskojare. S.W

  SvaraRadera
 30. Ingenting har ändrats på 1000 år, Bälten och Öresund ligger det de alltid legat, och Bosporerna lika så.

  Varför tror egentligen undertecknarna av artikeln att en miljoner Armenska män, kvinnor och barn utrotades under 1a VK? Var det för att de tillhörde fel allians efter kriget och att Svarta havet kan ha spelat ngn viss liten roll? Varför tror undertecknarna att ISIS finns, och varför tror undertecknarna att Irak invanderades, utan mandat, sir Chilcot kommer ge oss en nyckel, det är geopolitik och handelspolitk, tyvärr ska tilläggas.

  ”Kalla krigets storskaliga invasionsarmada är inte det främsta potentiella hotet mot Sverige.”

  Suck, men varför tror artikelförfattana att Ryssland förfogar över marina landstigningsenheter, är det för att invadera Polen Kaliningrad, alla andra länder nås med tåg, lastbil, pansarvagn. Och även om det inte skulle vara storskaligt, så är då frågan om vad som är det främsta hotet, om detta hot bara kommer näst p tur, och hur författarna vet att det inte kommer blir det. Tex visste ju statsminstern väldigt mycket om Östersjöns säkerhet strax före valet, så hur ska medborgaren kunna lita på Tolgfors denna gång? Den lydiga tjänsteman som verkställde nymoderaterna fortsatta nedläggning av försvaret. Inledning av artikeln gör läsaren nyfiken  Vad är det läsaren ska övertygas om? (en försåtlig minering anas, en krigslist eller en dubbel-lurung, Orwellska eller klarspråk och tydlighet.

  Studera tex Cornu som mer eller mindre alltid lyckas med, sambandet mellan språk och verklighet. dvs artiklarna tar fotfäste i statistik eller något konkret, och så är världen utanför PR-byråerna, världen är inte något som är bör eller borde, och världen är inte skaffad efter IO14, eftersom den inte är beannad. Hela artikeln är en åostmodernistisk triumf, ingen fakta och inget avstamp i reala termer, det är sas en vision, av något man inte ens klarar av att formulera med en tes/spetsformuleing - annat än "nytt"

  Sten Tolgfors är ju gammal försvarsminister, och det finns inte en enda militär som anser att han bidragit med något annat än lögner, så vad är nytt?

  Läs Tolgfors artikel en gång till, med kritiska ögon, fundera, och jämför med Widegrens/Ensträms linjetal, och fundera på om något är nytt överhuvud taget, förutom en genomförd operation, som riskerar att rivas upp, eftersom den bevisligen havererat. och eftersom inte mya M kommer svänga, det är ju samma förståsigpåare, så kan man gott peka finger, och låta S, fp eller kd ta för sig, centerparitet har sas redan tagit ställning.

  Återkommer morgon bitti med en textanalys av Tolgfors artikel :-) om hur det nära närområdet ligger till. S.W

  SvaraRadera
 31. Jag läser det ni skriver.


  Allan Widman

  SvaraRadera
 32. Teaterdirektören,

  Läser Dina kommentarer med särskilt intresse. Tror att Du har mycket rätt när det gäller FMs förmåga att snabbt omvandla anslagsförstärkningar till dito effekt. Känner inte igen mig som skönmålande...

  Allan Widman

  SvaraRadera
 33. I februari 1959 förvärvade Sverige ett antal jaktrobotar från USA

  Och något hände i Ungern året före. Chrust.s besök i Sverige sköts upp till 64, och samma år avsattes han, och ersattes av hökarna, trots framgången under Cubakrisen att få bort robotar från Italien och Turkiet. Ska vi gissa att det är intressepolitik på gång igen, och de som påstår att kallt krig inte existerar, vet inte varför det finns diplomater, underrättelsetjänster eller politisk dubbelagenda. Hur som helst är det nog ganska viktigt att alla förståsigpåare begriper att detta handlar om att den världsordning som föll efter 1a VK i allt väsentligt var bestående (med 2a som ett gästspel dör Asien blandades in) fram till 1990, och att det nu är ett mellanläge. Dvs Ryssland ligger där alltid legat, och Östersjön är östersjön, och Persson först och sedan nymoderutterna har rustat av, och därmed är ordningen rubbad i vårt närområde. naturligtvis ett problem för sverige, när tom vår tidigare försvarsminiser desinformerar på DN, då har vi problem, av ett annat slag än trollfabrikerna. Tolgfors vet mycket väl vad problemen är, men säger inte som det är, eftersom det handlar om interna intressen, vilket är lite tråkigt. Allmänheten ska kunna kräva mer av f,d politiker. S.W

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nikita Chrusjtjov inviterade Erlander på ett statsbesök 1956 till Moskva som genomfördes. Erlander bjöd tillbaka. Samma år inträffade steudent- och folkupproret i Ungern vilket innebar att statsbesöket sköts lite. NÄr det skulle genomöfras året därpå protesterade Bertil Ohlin och Jarl Hjalmarsson, och naturligtvis Tingsten, protesterade för fulla halsar. Efter Tingsten kom Lagercrantz som bytte inställning och propagerade för ett besök, som planerades från -63. !964 var NC här och satt med Erlander i ekan på Harpsund, och när NC kom hem, blev han avsatt av Hökarna i Moskva, (pga Cubakrisen och att det inte offentliggjorts vilka eftergifter USA gått med på avseende offensiva robotplaceringar i Europa. Så lärdomen är att man inte ska stirra sig blind på Putin, som är en symbol. Rent kontrafaktiskt är det av intresse att spekulera vad som hänt om NC suttit kvar, han var absolut ingen duvunge, utan en av få som klarar Stalinväldet. I vart fall var det turerna efter Ungern 1956, som trotsade tövädret,och den därpå smygande Cubakrisen, som gjorde det lite svettigt i världen, och satt Sossarnas säkerhetspolitik på prov, och detta var i sin tur grunden för IB, och detta är i sin tur grunden för S svårigheter med Nato, dvs den dubbla bokföringen, eftersom Sverige defacto var medlem av nato och åtnjöt beskydd, samtidigt som Sverige hade ett starkt försvar med tröskeleffekt. Ryssland var och är lika instängd i Östersjön då som nu, pga Norge och Danmark, varför Skåne och Öresund är det centrala vid en större konflikt och Gotland vid en "mindre". Å andra sidan, blir Gotland aktuellt, brinner det i busken i Baltstaterna, och då bör det finnas sjöstridskrafter på Östersjön, och det kommer det inte att finnas, pga "artilleriet" i Kaliningrad eller vad det nu kallas, långräckviddiga robotar, förutom de sjökstridskrafter Sverige tillhandahåller. S.W

   Radera
 34. Snilledrag av Håkan Ljugholt
  https://twitter.com/kvasern/status/566714418063765504

  SvaraRadera
 35. Grundproblemet nu är att utöver ett mindre rumsrent parti är det bara fp som uttalat sig mer i klartext, om att det faktiskt krävs reala resurser till försvarsmakten, och frågan är om inte politiken kommer att göra allt den kan, (i vart fall s + m) för att spela / spola bort den den frågan, genom att strida om påvens skägg, dvs skifta fokus, dvs undan-/eller skenmanöver, några av den taktiska politikens manövrar.

  Strages torra beskrivning av försvar, tål alltid att ses om :-)

  http://gaah.se/2014/09/30/transcendentalt-sjalvforsvar/

  Sedan är det då detta svåra med feministiskt självförsvar

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/vanstern-vill-ha-sjalvforsvar-pa-schemat/

  Det går att hålla med både Björklund och prinsessan Olsson, och det är mest en fråga om ord, dvs ska skolan och skattemedel och undervisningstid gå till att utbilda kvinnor i att utöva våld mot män, för att själva slippa bli utsatta för våld. Personligen är jag patrikarkal nog att hålla med major Björklund, försvar av flickor och kvinnor är ett ansvar för samhället och staten, dvs ett starkt tryggt ciuolsamhålle, samt tillräckliga polisiära resurser, samt ordning och reda o skolan, så att skolan från början normerar vad det r fråga om. klarar inte staten av detta grundläggande nattväktaruppdrag, och att vi ska utbilda flickor i att utöva våld mot gubbslemmet, eller vilka det nu är som ger sig på flickor, och bara antalet gängvåldtäkter, som var okänt på 80-talet, är numera förfärande högt, så frgån är intressant. Majoren vill förstärka militärens och polisens resurser, (och skolans befogenheter förmodas), medan feminsisten vill minska dito, och förstärka förmågan att försvara sig som kvinna mot en övermäktig fiende.

  Exemplet är mer för att illustrera vilken typ av "försvarsdebatt" vi har.

  Finns inga resurser för säkerhet, så krigas det om retorik och brösttoner, om varför det som borde vara, inte är som det borde, varför det som är är likgiltigt och egalt.

  Grunden är att frågan om att flickor/kvinnors säkerhet och rätt känna sig trygga från manliga övergrepp aldrig ens ska behöva vara ett problem - att överväga att försvara sig ska tillhöra säkerhetspolitiken liksom inrikesdepartentets ordningsfrågor.

  Samhällets grundläggande värderingar har alltid varit kvinnofrid och de som inte ställer upp på det, kan ur sannoliikt både allmängiltig och en feministisk uppfattning, inte förväntas kunna delta i samhället på samma villkor som medborgare som klarar av att respektera andra svagare människor, i synnerhet unga och gamla samt naturligtvis kvinnor i allmänhet.

  Kvinnor och flickor ska aldrig behöva vara rädda, än mindre behöva ta eget ansvar för försvaret av sin rätt att vara fredade, här har feminismen spårat ur avseende orsak och symtom, och sannolikt har fler delar av samhllet spårat ur, eftersom utrikespolitiken på allvar smugit in i var man hem, och människor börjar bli rädda, både för skäggtomtar och för Ryssen, och varför då? Kan politiken sägas ha ett ansvar eller är det flickors, konstnärerers, judars eller medborgarnas eget fel? Fan trot, ansvaret inom politiken är för lättflyktigt och gamla synder göms/glöms av nya. S.W

  SvaraRadera
 36. Östen Undén kallades som socialdemokrat till Stockholm av Edén som blev ledare för liberlerna efter Karl Staafs död 1915 och dessutom ordf i konstitutionsutskottet.

  socialdemokraten Östen Undén som nybliven sekreterare i KU förväntade sig få känna på de konstitutionella frågorna inifrån, skriver till hustrun Agnes:

  "jag var starkt politiskt intresserad, det artade sig till att bli häfta sammanstötningar i i utskott och Riksdag"

  Den 9/2 1916, mitt under 1a Vk skriver ÖU:

  "Det känns frestande att ingripa i debatterna, men argument har nu en gång ingen betydelse"

  Den 16/2 skriver ÖU till hustrun:
  "det är för djäkligt, hur högermännen motsätter sig även den oskyldigaste lagändring"

  (detta var på den tid liberalerna emellanåt var större än S)

  Om ett hovrättråd skrev ÖU:
  "detta hovrättsråd, ger sig in på den löjligaste lagtolkning utan att blekna. det kliar i fingrarna ibland. jag får ju inte tillfälle att beslå dem med osanningar och vantolknignar, fastän det vore ytterst lätt."

  (det var på den tiden som politiken genom S och fp uppfattades som radikal, och gentemotstående politikens rådande elit, och det går att misstänka att Dö nu innebär en liknande ordning som förr endast högern beslogs med.
  Hur höga brösttoner än dagens politik, så är den ett försvar för det rådande etablissemanget, och går det då sämre för väljarens vardag, så kommer väljaren att opponera, det är enkelt, och har inte så mycket med ideologi att göra, men väl demokratins väsen.

  Agnets, Östens Undéns kloka hustru svarar sin "radikale make:
  " Du är verkligen förtjusande naiv i din optimism, när du tror att radiaklismen har någon glädje av mig på sekreterarposten. Edén kanske har nytta av mig, men det är också allt"

  När Agnets frågar mer sopecifikt om vad maken gör, svarar ÖU, "att föga hade skett, utom det mycket hemliga om utrikespolitik och statsrådsprotokoll"

  "Riksdagsmännen tycktes inte ta vara på några möjligheter att komma med nya uppslag eller utarbeta större förslag"

  "man tycker att de ledande politici borde bedriva studier på olika områden, men det förekommer knappast, är jag rädd. Så nog gör man mer nytta genom att hålla sig utanför riksdagen och arbeta på de politiska problemen.

  En annan akademisk gigant, Tingsten uttryckte som sekreterare i KU ett decenium senare samma känsla:

  "den beskäftiga inkompetensen gjorde sig bred i utskottet

  "ännu kvarlevande praktisk parlamentsleda, så stark att den närmar sig torgskräckens styrka och tokeri"

  "obehagligt att i respektfull tystnad åhöra debatter, då man ofta var och alltid kände sig intelektuellt och sakligt överlägsen de stora flertalet deltagare"

  "Debatterna stod på en låg nivå, motsvarande utkosttens allmänna standard"

  Omdömen av två blivande professorer, vid tiden sekreterare i utskotten, sker säker idag med, i privata brev.
  Men frågan är om inte politiken var bättre i riksdagen förr, och beroende av partierna mindre, och att kritiken mot vad våra politiker faktiskt uträttar, har tappat lite av sin skärpa. S.W

  SvaraRadera
 37. Widman allvarligt läste detta idag. Detta är katastrof. Riktigt uruselt. Hur kan sossarna resonera?
  Helt idiotiskt. Ta och rösta bort regeringen tack. Idag utrikesministern och idag ingen höjning av försvarsanslaget.
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/forsvarets-miljardkrav-avvisas-av-finansministern_4340645.svd

  SvaraRadera
 38. Frågan är också om inte journalistiken, med sitt höga tonläge om absolut ingenting och oförmåga att kritisera sakerna natur och systemnivå också haltar.

  Ibland sväljer pressen kameler och silar mygg.

  Det skulle vara intressant att höra vad Undén och Tingsten som unga progressiva intellektuella ämbetsmän pch blivand professorer i folkrätt och statsvetenskap skulle ha sagt om dagens politiska debatter i utskotten, i synnerhet KU och utrikesdebatt i kammaren, eftersom utrikesnämnden är en smula musslig.

  Tex AKB håller sig tyst i försvarspolitiken, och tystnad säger mer än 1000 ord, att inte säga något är att säga något, och att inte fatta beslut, är att fatta beslut att inte fatta beslut. Att ligga lågt i försvarsfrågor, och låta en tidigare försvarsminister föra försvarsdebatten, är också ett ställningstagande.

  Att diskutera feministisk utrikespolitik är så klart enklare än att diskutera utrikespolitik, och nu väntar alla på triumfen, att urvattna feminismen till Ankeborgsnivå genom att föra debatt om feministisk försvarspoltiker, eftersom det är det samma som försvarspolitik med halva ekonomiska ramar mot 80-talet, och på det sker väl samma inflation med fler områden.

  En försämring av något, vad som helst, bemöts med att det ska bli en mer feministisk politik, tex feministisk sjukvårdspolitik, feministisk skolpolitik eller feministisk pensionspolitik eller feministisk arbetsrätt, dvs sämre resurser och sämre villkor för kvinnor och män, men feministisk, för att ställa kvinnor mot, jag vad då? Män, svarta, handikappade, sjuka, muslimer.
  Frågan är om den lilla lilla klick män, och ännu färre kvinnor som äger och kontrollerar kapital, är rätt grupp att motivera kvinnors allmänna utsatthet och 10 000 år av allmän manlig gemen- och uselhet för. Kanske ska politiekn vara försiktig med modeord som feminism. ALlt är baklänges, F!, oavsett namnbyte till olede Fi, har nu kommit på att de behöver en feministisk företagarklimat, en feministiskt landstingspolitik och en feministisk kommunpolitik. fråga de konmunla socialsekreteterarna om det var bättre eller sämre arbetsvillkor på 70-talet, under borgerlig regering.....

  Frågan är när F! kommer ut med sin civilförsvarspolitk, (kvinnor och barn som drabbas mest, när den civila normalordningen kommer i olag), och så väntar alla på feministisk pensionspolitik, feministisk krigssjukvårdspolitk, feminnstisk handelspolitik, ja, allt som går sämre, kommer ges epitet feministisk, och frågan är vad sin vinner på det, klarsynen om realpolitik gär det inte, och sannolikt inte förutsättningarna att komma till rätta med tingens ordning.

  Ju mer tomma urvattnade ord, desto mindre grundläggande sakpolitik och materiella frågor.

  Ett försvara ska väl vara säkert och trovärdigt, ett ihåligt försvar eller en ihålig säkerhets-/utrikespolitik, som kallar sig feministisk, gör väl mer skada än nytta, inte bara för säkerhetspolitkekn, utan framför allt för det som förr hette kvinnosaken, genom att man balndar samman 20 års försummelser från manliga regeringschefer (Person och Reinfeldt) som utöver Leni, haft idel ädel män att exekvera försvarspolitkens haveri medelst Orwellska, och därefter påkalla behovet av en feministisk utrikespolitik... skulle man kvinna tillika kvinnosakskvinna, skulle jag storkna av ofoget, skifta problemfokus och konnotation. S.W

  SvaraRadera
 39. Då går det att dra lite försiktiga slutsatser om valet 2018, dvs försvarset i fortsatt fritt fall, marginella förstärkningar gör ingen ändring alls, vilket sätter fokus på säkerhetspolitiken :-) Dvs nu vet Ryssland samma sak, och att vår säkerhetspolitiska utfästelse är lika mycket full att mumbojumpo som vilken sol och vårare som helst.
  Ryssland vet nu också att mp är fast förankrade i rörelsen, och att den feministiska ordnigen fortsätter. Väljarna liksom partistrategerna liksom Ryssland vet också därmed att SD kommer att gå framåt, och i nedan utggår från scenario A SD = 25 % och B SD = 20 %. Bägge alternativen ger inressanta parlamenteriska förvecklingar, där internpolitiken inom SD i allt väsentligt kommer att avgöra en hel del val. Dvs om SD kommer vara mot Nato, så ger det stora implikationer, eftersom borgerliga blocket är för.
  Det kommer att bli hopplöst med säkerhetspolitk, och därmed frågan om hur vi ska agera i vårt närområde, och med minskade eller samma budget, vet Ryssland att vi kan skramla lite med tunnan, men inte bistå våra "allierade" med ett barr, och då vet alla vad som gäller, frågan är nu hur detta påverkar andra natoländer samt Ryssland?

  valår 18a 18b 14 10 06 02

  M 14 19 23,3 30,1 26,2 15,3
  C 4,0 5,0 6,1 6,6 7,9 6,2
  FP 4,5 5,0 5,4 7,1 7,5 13,4
  KD 6 6 4,6 5,6 6,6 9,2

  Sum 28,5 35 39,4 49,3 48,2 44

  S 28 30 31 30,7 35 39,9
  V 8 7 5,7 5,6 5,9 8,4

  Sum 36 37 36,7 36,3 40,8 48,2

  Nya omaka "mitten"
  MP 4 5 6,9 7,3 5,2 4,6
  SD 25 20 12,9 5,7 2,9 1,6

  Sum 29 25 19,8 13 8,2 6,5

  Tramset
  Fi 4 3 3,1 0,4 0,7
  Juni 0,5
  Norrb. 0,3
  Pirat 1,5 1,5 0,4 0,7 0,6
  Pens. 0,2 0,5 0,7
  övr 1,0 1,0 0,2 0,2 0,5 0,3

  Sum 2,5 2,5 1,0 1,0 2,1 1,3 (ex Fi)
  6,5 5,5 4,1 1,4 2,8 1,3 (inkl Fi)


  Sum 35,5 30,5 23,9 14,5 10,9 7,8 (mp+SD+Öv)


  S+V 36,0 37,0 36,7 36,3 40,8 48,2
  Svmp 40,0 42,0 43,6 43,6 46,1 52,9

  Rödgul 61 57 49,6 42,0 43,8 49,8
  Blågul 53,5 55 52,3 55,0 51,2 45,6

  Blågrön 32,5 40 46,3 56,6 53,5 48,6
  Småb. 14,5 16 16,1 19,2 22 28,7

  Slutsats, vår konstitution som ändrades med utgångspunkt från 50-talet och vad som hände då, i synnerhet inom utrikespolitiken, medförd förändringar av ett ett stabilt system med fyra partier och ett stödparti till S som inte påverkade säkerhets- och försvarspoltik.

  Det är rimligt att missnäjet kommer öka ute i landet kommuner, med fler myssnöjesyttringar, och även om dessa röster inte kommer att ge utdelning i riksdagen, så gör det politiken mer oförutsägbar, för att inte säga rent löjlig avseende möjligheten att möta opinion.

  det finns bara en möjlighet, och det är borgerlig regering med mellan 28 - 35 % av rösterna, som indirekt stöds av SD, alla andra alternativ ger parlamentariskt kaos jämte fortsatt hög migration, och lösningen att dumpa problemet på kommunerna, varför medborgarna kan förvänta sig en omfattande förändring av kommuner och landsting. S.W

  SvaraRadera
 40. Och idag rapporterar tidningarna att försvaret INTE ska få dom pengar som behövs.

  En fullständig katastrof och säkerhetspolitiskt haveri.

  Allan du har hela tiden pratat om större summor. Och jag började nästan tro på dig.

  Vad tänker du göra åt saken ?

  Lars Hektor
  Malmö

  SvaraRadera
 41. Budget 2015 (s) 2015 (m) 1 997

  A Rikets styrning (A=formulär A, ofrånkomligt)

  01 Rikets styrelse 12 413 12 199 3 781
  02 Samhälle 14 590 14 600 3 808
  03 Skatter 10 581 10 574 5 715
  26 Skuldsräntor 20 526 20 526 104 155

  Sum A 58 110 57 899 117 459
  Lika mellan S&M

  B Bevakning (nattväktaruppgiften)

  04 Rättsväsendet 40 758 40 758 20 825
  06 Totalförsvar 48 589 48 451 42 373

  Sum B 89 347 89 209 63 197
  Lika mellan S&M

  C Convention (Internationell godispåse)

  05 UD mm 1 899 1 919 2 757
  07 Bistånd 30 009 29 509 11 002
  08 Invandrare & flyktingar* 17 433 17 433 3 453
  13 Integration (arb.löshet)** 16 807 16 747 0
  27 EU-avgift 40 126 40 126 20 525

  Sum C 106 275 105 734 37 737
  Lika mellan S&M (utom bistånd)


  * utg.omr. 8 flyktingar, har bytt namn till migration
  ** utg.omr. 13 (integration+"jämställdhet") var för arbetslöshetskassan, som regeringen 2008 bytte namn från arbetslöshetsersättning till integration/jämställdhet. Resurserna går till sysselsättning. Frågan är om S byter tillbaka?

  D Dagersättningar (Arbetsmarknad)

  13 Arbetslöshet* 0 0 35 250
  14 Arbetsmarknad 71 846 67 783 52 046

  Sum D 71 846 67 783 87 29
  S satser mer än M, nästa år blir det + 4 miljarder

  * arbetslöshetsersättning bytt namn till integration/jämställdhet, dock borde det heta jämlikhet, annars blandar feministerna bort korten om vad som genus och vad som är geografisk härstamning/utseende.

  E Ekonomisk trygghet

  09 Sjukvård/omsorg 64 441 61 898 23 722
  10 Sjukdom/handik 101 016 100 474 35 833
  11 Ålderdom 38 166 38 015 63 975
  12 Familj/barn 83 909 83 125 35 161

  Sum E 287 532 283 512 158 691
  S satsar ca + 3 miljarer mer än M på sjukvård


  F Förkovran/kunskap

  15 Studiestöd 21 177 20 302 16 884
  16 högsk./forskning 64 153 63 636 25 357
  17 Kultur/ idrott 13 151 12 785 7 162

  Sum F 98 481 96 723 49 403
  S satsar 3 miljarder mer än M.

  Ang kulturbudgeten ingår idrotten, (som finansieras av Svenska spel) samt att kultur innehåller anslag till, riksatikvarieämbetet, museer, arkiv och de bibliotek som finns kvar (+ngt presstöd) Efter anslagen till Dramaten/Operan/Riksteatern, blir det inte väldigt mycket över till "konstnärerna" det omöjligas konst, fler konstnärer borde byta det det "möjligas konst" där konkurrensen inte är lika hög, och ersättningarna 100-falt högre :-)

  H Hushållning

  20 miljö- % natur 6 881 5 348 1 330
  21 Energi 2 496 2 470 474
  23 lantbruk livsm 15 787 15 656 13 324
  24 Näringsliv 5 366 5 309 2 860

  Sum H 30 531 28 783 17 988
  S satsar 1,5 miljarer mer än M, (priset för mp)

  G Gemensamheten

  18 Samh/bostad 1 509 1 208 33 368
  19 Regional utv. 2 701 2 701 3 726
  22 Kommunikation 50 078 48 871 25 063
  25 kommunbidr 94 491 91 329 83 612

  Sum G 148 779 144 109 145 770
  S satsar 4,5 miljarder mer än M till kommuner + tåg
  Notera bidragen till bostadsbyggande jämfört med -97 :-) och varför bostadsminister är ett skämt :-) som man sätter en målvakt på, eftersom bostadspolitiken överförts till bankväsendet, dvs belåning upp över öronen.

  Summa Tot 890 900 873 752 677 542
  S.W

  SvaraRadera
 42. Notera skillnaden på 17 miljarder, mellan budgeterna, och bägge blocken ligger lika på försvaret och migration, det är viss skillnad på budgeterna, men inte så stor att det motiverar fyra borgliga partier för att förklara detta, och just därför är inte integration (a-kassa) den stora grejen, utan migration, eftersom vägen framåt för M är att sänka a-kassan, och då har arbetslösa inte råd med med bostad.
  Ändan är och förblir bak.

  Svaret är enkelt, det finns inget utrymme i statsbudgeten, den var lagd redan före valet, och kommer med ganska små justeringar att ligga fast närmaste 4 åren. Förmodligen är kostnaderna för migrationen i underkant, vilket finansdepertementet måste ta höjd för. Vänta bara tills journalsiterna börjar granska biståndsbudgeten, och ställa frågor till KD, det gamla biståndspartiet, hur mycket resurser som gå till humanitärt bistånd, till svältande kvinnor och barn och flyktingkatastrofer.

  Det finns absolut ingenting i världen som kan ändra budgeten, eftersom försvarsfrågor inte är viktiga för väljarna. Värdemätaren för "hattväktaruppgifterna B samt för det som går in under C får vi se, opiniopnsundersöknuingar i all ära, men valet är om 3,5 år, och tills dess har politiken, med mp med i pensionsuppgörelsen, hunnit nalla ännu mer av pensionerna, och det kommer inte 40-talosterna att gilla, så ett socialliberalt pensionärsparti för alla fyrtiotalister ligger i eldröret, var så säkra, och när konkurrensen med Fi kommer, och problem med intrikesfrågorna (säkerhet) så är det självklart att försvaret kommer sist. Besluten fattades 1998, när Persson släppte in mp i säkerhetspolitiken + migrationslagstiftningen.

  Av detta följer att Borgligheten kommer att gå bakåt et tag, och sedan när väljarna glömt bort sig, så vänder det, och s får smaka på missnöjet med att "välfärden" sjunker, trots en S-regering. Få kommuner går + idag, och när även sjukvården börjar gå på knäna, så kan det tom komma in ett sjukvårdsparti :-) trångt i mittenfåren....när Piratpartiet börjar knorra om ökade övervakning, och driver det öppna samhället, hoppas, för då får C välbehövlig konkurrens, och konkurrens är ju bra, i en fri värld :-) S.W

  S.W

  SvaraRadera
 43. Alliansbudgeten 2014 - 2018

  2015 2016 2017 2018

  A Rikets styrning 57 899 60 647 64 588 67 110
  B Bevaka/säkerhet 89 209 88 568 90 531 93 001
  C Internationellt 105 734 103 488 115 967 118 882
  D Dagersättningar 67 783 65 998 64 943 64 963
  E Ekon. trygghet 283 512 286 167 288 681 292 750
  F Förkovran 96 723 97 226 98 251 100 296
  Gemensamhet 144 109 145 573 149 050 151 226
  H Hushållning 28 783 28 690 28 108 29 358

  Summa 873 752 876 357 900 119 917 586

  A
  01 Rikets styrelse 12 199 12 343 12 502 12 803
  02 Samhälle 14 600 14 551 15 061 15 653
  03 Skatt 10 574 10 689 10 868 11 124
  26 Statsskuldsr. 20 526 23 064 26 157 27 530

  B
  04 Rättsväsendet 40 758 41 273 41 935 42 974
  06 Totalförsvar 48 451 47 295 48 596 50 027

  Noter neddragning 2014 och 15 och en taktisk höjning till valåret, så fungerar politiken, de är inte vad som krävs nu, som avgör säkerhetspolitiken, utan vad som går att vinna valet med, just det året....

  C
  05 UD 1 919 1 921 1 925 1 931
  07 Bistånd 29 509 32 503 37 123 39 793
  08 Flyktingar 17 433 17 680 15 810 14 378
  13 Integration 16 747 20 854 24 864 24 833
  27 EU-avgift 40 126 30 530 36 245 37 947

  Notera 13, när har nya M tänk skapa en ny näring, dvs man döper om "bidragspolitik" till integration, och är helt enkelt bidragspengar, fast till företagare, som istället för statligt anställda, ska ta hand om "nyanlända", och det är väl samma sak, dvs skattemedel, med skillnaden att det pengarna istället går till privata företag, hur det sedan fungerar med räntesnurrorna är oklart. Dock går det att utläsa av alliansens budget att man planerat för en uppgörelse med SD vid mitten av mandatperioden, annars skulle inte budgetposten migration/flyktingar kunna minska, eftersom världen inte är så fredlig, utan lagändringar kommer denna post att fortsätta öka, och det är mest troligt med mp i regeringen

  D
  13 Arbetslöshet 0 0 0 0
  14 Arbetsmarknad 67 783 65 998 64 943 64 963

  E
  09 Sjukv.oms 61 898 62 428 63 358 64 898
  10 Sjukdom/handik 100 474 101 655 102 000 103 003
  11 Ålderdom 38 015 35 964 34 196 33 214
  12 Familjer/barn 83 125 86 120 89 127 91 635

  Notera att kostnader för ålderdom beräknas gå ner med 5 miljarder med alliansens budget till 2018, det blir säkert populärt. Notera barnbidragen kommer att öka med 8 miljarder, pga ökade barnakullar.

  F
  15 Studiestöd 20 302 19 585 19 781 20 312
  16 univ./forskn 63 636 64 855 65 542 66 814
  17 Kultur 12 785 12 786 12 928 13 170

  H
  20 miljö-/natur 5 348 5 263 4 990 4 982
  21 Energi 2 470 2 554 2 345 2 174
  23 lantbr.livsm 15 656 15 494 15 467 16 853
  24 Näringsliv 5 309 5 379 5 306 5 349

  G
  18 Samh. bostad 1 208 1 169 1 171 1 196
  19 Regional utv 2 701 3 238 3 316 3 304
  22 Kommunikation 48 871 50 811 52 805 54 236
  25 kommunbidr 91 329 90 355 91 758 92 490

  Summa 873 752 876 357 900 119 917 586

  Minsk. ansl –4593 897 –918 –2 333

  Summa 873 752 877 254 900 119 917 586

  S.W

  SvaraRadera
 44. Detta är alltså Alliansbudgeten 2014 - 2018, som de gick till val på, tuvärr debatteras inte längre fyra årsbudgetar, och det var ovanligt välvilligt att nya M delade med sig av budgeten från Borg, nästkommande fyra år, förmodligen var det för att glänsa, men varför delar inte politiken ut en budget för kommande fyra år, så att det går att fatta beslut som väljare för hela perioden, inte bara valbudgeten, det är inte helt transperent, och demokrati utan transparens är på lotsas.

  Ja, smaka på en alliansbudget för 2018 på 917 miljarder, som det inte finns täckning för, och fundera på hur S har det, enda lösningen är att fortsätta nalla ur biståndet samt nalla duktigt från pensionerna, och den frågan kommer bli lysande intressant. Det är alltså bara fp av DÖ-gänget som talat om ökade anslag för försvaret, alla andra är tysta, eftersom pengarna redan är intecknade, och detta var som sagt var klart före valet. Den store strategen bestämde sig redan 2010, efter valet. Hur det går för partierna lämnar politiken till kommande unga "hungriga" I vart fall är det dukat bord för säkerhetspolitiekn, och spännande att se fram mot om mp behöver svara på frågor om försvars-/säkerhetspolitik, om det händer vår statschef något, vet alla vem som är ställföreträdade chef, och det är i vart fall betryggande. SD kommer att gå som ett oljat skott, och hur S ska klara av regerarandet avs säkerhetspolitken med mp i knät, ger vid handen att vår försvarsminister sitter i en mycket sämre sits än Odenberg.
  Alla har väl även noterat att Fd finansminster Borg kommit ut som religiös, där är motivet till den förda politiken, det Kristna kärleksbudskapet, politiken känner inga gränser för kärleken, :-) S.W

  SvaraRadera
 45. Då har tankern börjat vända...

  Wallmark och AKB anser att det behövs tillskott redan nu, och den som mest insatt i politiken är CB, och han har rimligtvis påverkat inriktningen (lättare att generös i opposition).

  I vart fall har nu Fp fått fint sällskap, av nygamla M, som gör en trevande kantring. Frågan är nu om detta räcker?

  Det är sannolikt, väljarnas minne är kort, och med en S regering, som bara får regera med 2 budgetar före valbudgeten, med mp i knät, kommer det bli svårt att vinna trovärdighet, även om man haft initiativet under några månader. med Magdalenas budget, dvs Löfven/Romsons kommer borgligheten att tippa mot en nödvändigt tillnyktring, men det kan ta tid efter åtta år av otyglad sanslös redlöshet genom missbruk privata "miffojobb" (tex jobbcoacher) med hjälp av skattemedel.

  KD för ökade anslag, eftersom det i sammanhanget rör sig om kaffepengar, i förhållande till trygghetspengarna under bokstaven E ovan. Alldrig har kommer det att bli lättare att vinna ett val, förutsätt att småborgerligheten klarar syretillförseln i mitten, här ligger den politiska risken.

  Återstår för Centerpartiet att komma ut ur garderoben? som nya M s tvillingparti.

  Frågan är om några jouros från PS kommer att ställa frågan, men vem ska nya M ta pengarna från?

  Biståndet, migranterna, integranterna, de papperslösa, de medellösa, de menlösa, barnfamiljerna, de ensamstående mammorna, de arbetande undersköterskorna, socialarbeterna, sexmissbrukarna, missbrukarna, samerna, romerna, utanförskapsreservaten, de handikappade, kulturarbetarna, kapitalisterna, psykologerna, prästerna, hemmafruarna frän särkland, bankerna, de psykiskt sjuka eller bara de sjuka, långtidssjukskrivna, arbetslösa, studenterna eller pensionärerna på köttberget, världens starkaste och mest beväpnade lobbygrupp (fyrtiotalisterna) som ska leva ett liv med guldkant på tillvaron.

  Alla ska med, visst, inkl kvinnorna, ersättning för VAB, och sjukersättning, är visst ojämnt fördelade. Kvinnoyrken därtill underbetalda.... mer feminism.

  Texten ovan innehåller spår av ironi, förutom att exakt dessa frågeställningar är skarpa på kvällspressen senaste 30 åren, avs alla som drabbas av välfärdssystemets bristande förmågebredd och förmågedjup. S.W

  SvaraRadera
 46. och genom EU så är det slut med det, och det bör alla vara beredda på. Inkl pensionärerna, solidariteten går nu från nationell identitet till Europeisk, och faktum är att det inte alls är fel, men en pedagogisk uppgift för alla som trodde att de går att behålla välfärden i en nationslastat med EU inkl höga transfereringar och höga skatter. Det enda som händer är att skatterna går till endera staten till alla, eller genom företagsstöd till företag till alla, och det finns skäl att anta att skattemoralen kommer att prövas,både avs kapital och arbete. I princip är det stater med hög skattemoral som borgar för övriga EU-länders skulder, där tex Sverige samtidigt borgar med sitt arbete avseende bostadsinvesteringar. Här finns fallhöjd och utrymme för missnöje, om nu inte ekonomin i EU plötsligt sparkar igång. Det var helt rätt timing av bprgligheten att kliva av tåget, en strategisk paus, som S gjorde 91-13. 1981 - 1991 och sedan 94 - 06 var 22 år i regering med en skön halvtidsrast. Hur S ska klara valet 2018 ser just nu hopplöst ut. Nya RF tvingar till förtroendeomröstning, och SD kommer naturligtvis agera, oavsett. I det läget står (förhoppningsvis) fyra budgetar från borgligheten, samt en från SD. Löfvén kommer att få avgå under alla omständigheter, so Reinfeldt, och sedan ska en ny statsman väljas, dvs AKB. I det läget lägger borgligheten samman sina valbudgetar till en gemensam.
  S kommer att vara mindre än m+fp+c+kd (om nu alla småbrogare kommer in, och då måste S lägga fram en budget med mp (om mp kmmer in) och den budgeten kommer inte innehålla högre försvarsanslag än borglighetens, vilket ger att SD lägger ner för minst dålig budget. Hur S ska kunna klara sig ur detta, blir en utmaning, varför naturligtvis frågan om nato blir splittrande för S och SD, och då kanske vi kan se fram mot en folkomröstning 2018, som i praktiken kommer handla om både värnplikt och försvarsanslag och vapenindustri, och då kan debatten kanske skärpas lite. Hur S ska få ihop en regeringsbudet utan natoskydd med mp är en logisk kullerbytta, och därför kan rimligen vp gå rätt bra, om nu inget händer utanför Sveriges gränser som ställer allt på ända, som vi lärt oss, försvaret av Sverige börjar inte vid gränsen, utan i Longtbortistan, oavsett hur liten budgeten är, så gäller solidariteten från Sverige inte vårt närområde, för vi är väl Européer? Ironi är den nya normalfasen i Svensk säkerhetspolitisk analys. Men frågan är hur politiken tänkt med grundvalen demokratin, visst är det lätt att gnälla om man inte är politiker, frågan är mer om politiken förstått ekvationen, och har en plan för hur Sverige ska regeras. Någon majoritetsregering utan SD är nämligen inte möjlig, och då gäller minoritetsregerande, och kan inte politiken hitta en väg får att regera med budget som är godkänd av 175 mandat i parlamentet, och med transperens om vad olika partiers förslag får för konselvens på fem år, så kommer populismen att regera, det är inte värt risken att chans med mer lödder, borde politiken klara av att tänka.

  Fallhöjden är högre än 1931. Krigsskadestånd grund för oro ochrevanchism efter tysk-franska och 1a VK.

  Nu är det inte skadestånd, utan borgen och skuld för andras synder. Att räkna med skattelojalitet till EU från nord till syd håller ännu ett tag, skattelojalitet i Sverige i bästa fall 2018. Sedan måste systemet reformeras i grunden och upp till individen att spara till sin pension, dvs skjuta upp konsumtion. Sedan 96 har Sverige klarat sig på försvarsbudget och pensionstillgångar, och nu är den festen slut.

  En undersökande journalistiskt TV-serie om ladorna på finansdepartementet och inom EU (och om vad en tillgång är i en balansräkning) är vad som krävs, som utformas det för barnkanalen eller UR, så kan även politiken hänga med i svängarna. Skulder är tillgångar och tillgångar skulder, enligt klassisk Orwellska. Vet menigheten vad krigskredit är och vad som är säkerheten? S.W

  SvaraRadera
 47. rekommendationer för intresserade, om Europa med andra Svenska ögon sandlådesvenska:

  "Ungerns taktik att ställa sig in hos den ryske presidenten Putin för att få billig gas kan komma att slå tillbaka. Det sade utrikesminister Grzegorz Schetyna.

  Det Orban gör är riskabelt, särskilt när Putin fick lägga blommor vid det monument som rests till minne av sovjetiska soldater som dog under Ungernrevolten 1956."
  ...
  Frågan om president Putins besök i Budapest kommer säkert att tas upp på mötet, säger regeringens talesperson Małgorzata Kidawa-Błońska. Men varje land själv bestämmer vilka gäster man vill ha, och vi kommer förmodligen bara att fråga hur det har gått. (Polskie Radio 18 feb 15)"
  http://bulletinen.org/wordpress/

  "Från 2016 kommer försvarsutgifterna att uppgå till minst 2 % av bnp, vilket innebär att försvaret får 800 miljoner zloty (1,95 miljarder svenska kronor) extra till ny militär utrustning....

  De planerade investeringarna kommer i stor utsträckning att hamna hos Polens egen försvarsindustri och därmed bevaras arbetstillfällen i landet. Det handlar mycket om modern teknik och förnyelse. Idag utgör försvarsutgifterna 1,95 % av bnp. (Warsaw Voice 18 feb 15)

  Åhå i i Polen diskuterar man suveränitet och försvarsindustri, som nato-land, och hur är det i lilla alliansfria Sverige....

  "Polackerna vill ha EU-gemensamt försvar....
  83 % av polackerna vill ha ett gemensamt försvar och en gemensam säkerhetspolitik inom hela EU. Det är en hög siffra – genomsnittet för övriga medlemsländer är 76 %."

  Men går att tolka vad som avses med ett EU-försvar (i dessa om inte klyvningstider, så i vart fall inriktningskristider för EU) så är det intressant, eftersom Polen är med Nato, och vill öka sitt oberoende, trots att an är en edsvuren USA-vänd sedan 2a VK.

  http://bulletinen.org/wordpress/2015/02/18/polackerna-vill-ha-eu-gemensamt-forsvar/

  "Den näst viktigaste EU-frågan för polackerna är en energiunion, vilket bör muntra upp politikerna som arbetar för en EU-gemensam lösning på energifrågorna."

  Tacka fan för det, utan energi stannar Europa, och det finns inte många länder som inte är beroende av Ryssland för att få ihop till energin, i sydeuropa är det katastrofalt. Skilnaden mellan Polsk och Svensk politik/media är att i Polen diskuterar man öppet polens intressen i förhållande till andra intressen, medan vi i Sverige bara diskuterar vad Sverige kan göra för andra, och samtidigt helt lrypa undan det egna säkerhetsansvaret för vårt närområde, hur kunde det gå så, är det en kollektiv moumental kognitiv kollaps, likt den i Tyskland efter -33, trodde Sverige att vi skulle ut i stora vida världen och bedriva storpolitik, utan minste återverkning?

  "64 % av polackerna anser att EU bör fortsätta med att utvidga unionen, i övriga länder hyser 39 % av de svarande samma inställning."

  Detta är mest intressant, vilka länder avses för utvidgning, och tål EU ännu fler kockar, och vad är motivet för Polens avvikande inställning, om att ytterligare försöka stärka Europa, trots rådande motvind avseende ekonomin?

  Oavsättsätt ståndpunkter är det intressant med andra perspektiv runt Östersjön på Svenska med initierade kunskaper om andra länders förehavanden med Polen är en uppseglande stormakt inom EU. S.W

  SvaraRadera
 48. Även synpunkter om Nato är intressant, dvs andra länders.

  Den Svenska natodebatten går ju inte att följa seriöst med anledning av moderaternas PR-kollaps, dvs binära on-off läge efter att nya M varit tysta under åtta år, och fortsatt Perssons mp-orkestrerade avrustning, och sedan komma ut ur garderoben i opposition efter en valförlust där SD gått som en förutsägbar raket pga nattväktarstatens mest fundmanetala uppgift, säkerhet och suveränitet, ordning och reda, i utbyte mot skatteloojalitet (och kanske en röst emellanåt).

  Vinglandet avseende nationell identitet har tom satt natofrågan på pottkanten, dvs opinionsbildningen riskerar att haverera pga förtroendekris, för den förmodade majoriet Svenskar, som inte är fast i ett binärt eller bipolärt läge. Ska man vinna det slaget, måste man övertyga med förtroende, där har nya M tappat allt förtroende. Dvs Vp kan föra sin sak med förtroende, en fast linje, och naturligtvis fp, med nya M kan det inte. Alla propaganda för Nato, ävens aklig, riskerar att fumlas bort, pga ett uppfattat dubbelspel, där ingen nymoderat kan förklara att man inte hade en aning, utan trodde på den eviga freden, det kommer ju möjligen mp undan med. (men mp kommer inte undan frågan om alternativet att avrusta försvaret och inte vara med i nato, annat än att röka på eller tala new age, försvar med osynliga energifält.

  Det är lätt att göra sig lustig över firma Tritnaha, dvs nya Ms samstämmighet med nycentern, miljöliberalerna och Svenska freds, men Svenska freds är en intresseorganisaion som tål atrt respkteras, mp gick att respektera, ända till de övergav miljön och fokuserade allt på en öppen fri fredlig värld utan gränser, dvs genom praktisk politik kom ut som nyliberaler.


  Fredsrörelsen och kyrkan är öppna med sin diela syn på världen, men när statsmakten uppger realipolitiken och blåser väljarkåren med än Palme var i närheten, så riskerar man något annat, tilliten till demokratin och dess företrädare.

  Bara misstanken att firma tritnaha fört en dubbel agenda om folksuveräniteten som förtroendevalda för att för alltid förändra Sverige, påminner ju inte lite om ett personlighetsdraget att vara gud, och driva alla i en egenpåhittad hittepåvärld, och när det inte går som man tänkt sig, så är det de idiotiska väljarnas fel. felet var att väljarna var godtrogna, och röstade fram en ny ledare och ställde sina förhoppningar om ngt bättre än Persson.

  Efter sortin med firma Trinaha spelar det ingen roll vad som är sant och falskt. Vad som är fallet är att förtroende är rubbat, och då händer mycket med hela politiken, inkl alla uppfattade medlöpare. Förtroendet om "frihet" för nationen är folkrättsligt grundad, och frihet över alla gränser är ngn slags utopisk id´som hör hemma, ja kanske i internationalen eller COMINTERN, i vart fall är det fantastiskt, och något som instinktivt innebär att egenmakt flyttas från individen och över till en fantasi. Brinner det i skogen, ska man ha egen rådighet, det tillhör sunt förnuft, för politkekn att känna till, hur medborgaren tänker om födkrok, om det kniper. S.W

  SvaraRadera
 49. Här har Reinfeldt och Borg satt sina egna utvalda efterträdare kronprinsessor och kronprinsar ordentligt på pottan, utöver att Reinfeldt redan från start myglade bort sin framtida rival MUF-ordförande Kristersson i Lycksele 1992. Reinfeldt myglade skjortan av alla, och bedrev inte öppen utan subversiv opposition och sedan dess har det funnits olika falanger inom m. Frågan är om partiets nyfalang klarar av att mötas med sina historiska rötter, dvs är det makten framför allt, eller ansvar och förtroende?

  Frågan är om inte Natodebatten och hela "högerprojektet" förlorar på den dubbla bokföringen och flykten från Rosenbad, som inleddes med Schlingmans avhopp och avslutades med Borgs identitetsbyte till finansman utan hästsvans.

  Ska debatten föras om säkerhetspolitik måste först frågan om förtroende återföras, vad vill nya M med Sverige, och hur är det med nationella intressen in förhållande till internationella intressen?

  Annars blir argumentationen hopplöst, eftersom M just är arvtagare till den hörna som har att göra med just nationella kärnvärden som försvar och avsaknad av internationell solidaritet avseende bistånd och FN.

  Dvs intentionen bakom syftet med ett avskaffande av värnplikt och medlemskap i nato är centralt. Är det ett tydligt öppet syfte som är bra för medborgarna, borde nya M talat om detta tidigare, annars kanske det är till för något annat outtalat syfte, kanske både konspiratorsnötterna, SD och Vp kan förenas om, för att inte tala om alla muslimer i Sverige, som nog inte vet vad de ska tro om sin nya hemvist.

  Förtroendet inom M är sargat, i synnerhet ute i landet, för att inte tala om kärnväljarna, och sannolikt gäller detta även parallellprojektet Centern, som ett år före valet låg under 4% spärren i opinionen.

  Nu slirar nya M rejält avseende omstart, genom att man valde ny ledare före politik, ovsätt ALBs förtjänster, så kan Reinfeldts flykt vara en Björntjänst.


  Om uppfattningen sätter sig att nymoderaterna fört alla bakom ljuset, och avrustat med stöd av mp, för att bakvägen föra in Sverige i Nato, så spelar den ingen roll vad som är sant.

  Det valmanskåren kommer ihåg är öppna hjärtan, att inget hot kommer från Ryssland, det visste statsministern genom personliga källor, att försvaret var ett särintresse,och att moderaterna före valet inte knystat om nato eller EU:s havererade stridsgrupper.

  Värre opinionsmässigt uppförsbacke kunde inte Rajraj ge sin efterträdare i nato- och säkerhetsfrågor, och sannolikt är det därför BIldt håller klok låg profil som grå eminens, inför en sannolik försiktig gir, tillbaka.

  Hur gammalmodiga än argumenten mot Nato anses vara, så röstar mer än hälften av väljarna på känsla och trovärdighet, och då måste man förtjäna den, för att lyckas med argumenten. S.W

  SvaraRadera
 50. Hur som helst, tillbaka till Polen, andra synviklar än nya Ms nygamla säkerhetspolitik är att studera andra vinklingar, där nato är naturligt, men alls icke utan problem:

  http://bulletinen.org/wordpress/category/krigsmakt/nato/

  "I ljuset av Ukrainakrisen behöver Nato en ny långtidsstrategi. Det sade president Bronislaw Komorowski, som på torsdagen deltog i Natos Defence College i Rom.

  Krisen i öster kommer att fortsätta, sade Komorowski, och den kräver att Nato utvecklar ett nytt koncept.

  Viktigast bör vara att öka styrkan och sammanhållningen i alliansen. Angripare ska kunna hindras genom Natos närvaro vid medlemsländernas gränser, och våra styrkor behöver förberedas på tänkbara negativa scenarior.

  I veckan bekräftade försvarsminister Tomasz Siemoniak regeringens planer på att öka sin militära närvaro i östra Polen .

  Att lägga grunden för en ny NATO-strategi kan vara lämpigt på Natos toppmöte i Warszawa 2016, och så kan strategin antas 2018, sade presidenten."

  En elementär tolkning av detta ger vid handen att Polen inte litar fullt ut på Nato, och de gär det rätt i, även Baltstaterna har skäl att vara oroliga. De flesta Natoländer i Europa har ont om penningar och är beroende av energi.
  S.W

  SvaraRadera
 51. Att då i Sverige föra en debatt om att vi inte har råd med ett eget försvar, och att enda lösningen är Nato, ger varken respekt i våra grannländer eller eko hos valmanskåren. Poängen med Nato är att försvara sin egen plätt och hålla viss kapacitet för andra, att suboptimerar och tulla på andras kapacitet, är ju just vad Ryssland nu prövar, solidariteten är vid närmare eftertanke inte mer, än det egna intresset, och intresset ljuger inte, som Marx förfäktade.
  Nä, det bli pannkaka med en natodebatt, utan att första eller i vart fall samtidigt, föra en debatt om skattetryck och statsbudget. Just nu har Sverige inte råd alls med något, eftersom ett utgiftsområde är utan begränsning. klarar Inte Sverige av att föra den diskussionen först, eftersom alla andra utgiftsområde är satta i Herrans tukt och förmaning, så kan vi inte föra en debatt om försar, och därmed inte heller nato. Debatten om statsbudgeten måste börja nu, och gälla 10 år framåt, görs icke detta, lämnas dörren öppen för SD som Sveriges största parti, och det kommer inte Reinfeldt att kunna förklara bort, från 0 till 100 på 10 år avseende ett pop-parti och från 100 till 0 från Från katrineholmsPersson till Täby-sonens Reinfeldt, avseende försvar, där han i allt väsentligt kopierade Perssons försvarsministertrick med Leni utan n, genom att tillsätta Pingstvännen Tolgfors som efterlämnade sig exakt samma känsla av att vara målvakt för en god sak med bitter eftersmak, ansvaret skickades vidare till nästa politiska filurer. Bara be till gud att mp ställs till svars för sin säkerhetspolitiska vision om att Sverige värn och hur deras skattemodell ska fungera om gränsen till just Sverige ska vara öppen och alla som vill vara med ges inträde i klubben. Man får tycka så, bara man kan förklara syfte, medel och metoder för att värna grunden, demokratin, dvs folksstyret och och suveräniteten (friheten), om det inte är så att det föreligger ett missförstånd mellan förment påstådd eller påhittad nationalism och vanliga sunda demokratiska värderingar om att värna sin födkrok. detta åstadkomms genom fria demorkatiska val, transperent åsiktsbildning, hederlig opartisk statsförvaltning och kommunalt självstyre, (vilket i princip bör omfatta kommunskattebetalarnas förmåga att sörja för nya medlemmar).

  Sambandet och sträckan mellan politiken och medborgaren ska vara så kort som möjligt, för att kontraktet ska vara långsitkigt hållbart och ansvaret möjligt att utkräva. Med politiker svävande i Longtbortistan, som bevisligen var lite långsökt, riskerar demokratin att hamna i trångmål, pga politiken, och ansvaret kan inte enbart lastas på medborgaren, om tex hypotesen för SDs framgång inte enbart ska läggas på "främlingsfinentlighet" utan misstanken att den etablerade politiken uppfattas som illojal mot nationella intresset, dvs medborgarens egen uppfattning om rimligheten att avskaffa total- och teritorialförsvaret, utan att knysta om ett alternativ. S.W

  SvaraRadera
 52. Nato-anhängare talar om medemsstaterna seuveräna rätt till självbestämmande inom Nato, och om det nu är så avssende egen rådighet, så gäller även regeln inflytande efter insats. Utan egen insats, ingen rätt att råda över kollektiva insatser. Dvs man kan vägra delaktivhet själv, men inte bestämma över helheten, och definitivt inte krigsplanläggning för det egna territoriet, om man inte själv klarar av att hålla gränsen (jmfr Fälldin)
  Kanske kommer inte någon till hjälp, om alla rustat ner med Sverige i spetsen, där vi förlitar oss på att andra skattebetalare i Polen och Baltstaterna sköter vårt försvar efter att populistiska "reformpolitiker" (läs S+M) skutit om vår urstarka ekonomi, som delvis upprätthållits genom vissa eftergifter av dyrköpta erfarenheter efter 2a VK, där Sverige inte lärde sig ett dugg efter 1a V.K.
  Solidartitetsfrågan är den samma som inom EU avseende penningpolitk, handel och flyktingar, alla driver den egna nationens intresse, det ser vi tydligt nu avseende utrikespolitiken och EMU-krisen, och att första asylland satts ur spel, alla skyfflar problemen vidare, och då spelar det ingen roll vad vi tycker om Rumäniens hantering av sina minoriteter, de tycker det är fantastiskt bra att själv slippa integrera romer själva, och tycker mellan skål och vägg att Sverige har bättre ekonomiska förutsättningar, det är ju i själva verket vad EU går ut på, in the long run. Problemet är bara valmanskåren på hemmaplan, som ser världen från grodans perspektiv.
  Varför skulle våra grannar ställa upp att försvara Sverige om vi inte själv har råd med ett försvara eget territorium?, eftersom vi bevisligen som ett av de "rikaste" EU-länderna i sann demokratisk anda valt att lägga ner territorialförsvaret och prioritera insatser i 3 världen.
  Frågan om säkerhetshålet i Sverige har varit uppe i minst fem år om inte längre, så våra grannländer har inte sovit, bara politiken. Att då som bakfull nymoderat föra en debatt om Nato utan att diskutera vad Sverige kan bidra med till nato och hur mycket resurser vi ska avsätta, samt vad som varit orsaken till halveringen till försvarsbudgeten, riskerar att undergräva trovärdigheten i debatten, till slut bidde försvaret en fingertut, men varför, var är den statsfinansiella bakgrunden. Politiker gör de avvägningar som behövs för att vinna val, och framgångskonceptet har varit gröna värderingar, bara de inte kommer från landet, utan från en avhoppade folkpartiklar som tuuutar, även när de kör bil, allt är förlåtet, bara för att förment grönsakspolitik ger ett alibi och en glimt av hopp om det goda i en stormaktspolitisk snöd världsordning. S.W

  SvaraRadera
 53. Av den (strategiska) anledningen, är det realpolitiskt relevant att hävda att S vankelmodighet innebär rådrum för att föra och hinna med en saklig debatt (sossarna har ju mörkat precis lika mycket) dvs att Sverige måste ta tag i sitt eget ansvar och försvar först, dvs med vår statsbudget, innan vi kan fortsätta att slicka offerskålar inne i en inkrökt dimridåbelagt Tritnaha-bunker med privata vakter, efter att de ansvariga statsmännen flytt fältet. Hela försvarsfrågan är illusorisk, innan Svenska politiker tar fram en statsbudget och börjar med en femårsplan för intäktssidan, hur mycket skatter man kan ta ut, sedan talar man om vad skatterna ska går till, och det ska göras med fem års framförhållning, den framförhållning politikerna själv ges av finansdepartementets budgetavdelning. När man vet intäkter och utgifter som inte kan påverkas, fördelar och prioriterar man överskottet, och slipper på så sätt backa in i framtiden genom att beställa en luftförsvarsutredning för tiden efter 2040. Det är som hoppa direkt från tiden före 1a VK och rakt in i andra VK, utan att låtsas om tiden däremellan, och förvänta oss att våra barn ska lösa uppgiften mitt under brinnande krig, med bara händer, eftersom vi själva tog strategisk långlunch, samtidigt som vi beklagar oss över Sveriges bristande moraliska ansvar under Hitlertiden. Det är en monumental moraliskt anomali.
  Av den anledningen är det inte tacksamt för AKB, oavsett genusaspektens vara eller inte vara, att de ansvariga syltryggarna efterlämnat sig en tom lada utan försvar eller nationell rådighet om vår suveränitet eftersom vi defacto inte klarar av att värna gränsen ens innanför Vaxholm, det kunde man alltid efter Gustav Eriksson Vasa.
  Nä, Reinfeldt har mycket att förklara bort i sin kommande bok, där det mest centrala är besluten om prioriteringar i statsbudgeten.
  Det politiska naserimaskineriet prioriterade som de trodde var vägvinnande, och glömde i hastigheten bort den krassa verkligheten, vad värre är och har försatt alla i en irreversibel process, där det inte finns medel att återskapa försvarsförmågan ens på 10 år. Frågan är då hur trovärdig AKB är eftersom hon varit chef över alla knapptryckare, dvs de som Svenska folket röstat på som ombud. Att nu diskutera försvarsalliansen Nato där allt drunknar i ovissheten om konkreta varaktiga stabila finansiella resurser att återta och vidmakthålla erforderlig egen försvarsnivå, ekar tomt, om argumentet är en regress av baklängesförklaring.
  Ett nato med medlemmar som kommer med tomma lador är inte mycket att hålla i handen, i synnerhet inte med Sverige som tomhetens banérförare, är inte så säkert som Nato skulle kunna vara, om vi tog samma ansvar som Baltstaterna och Polen.
  Någon på finansdepartementet bör pedagogiskt förklara varför Sverige ska ha ett utgiftsområde utan budgetreglering eller tak, samtidigt som Sveriges statsbudget har ett noga reglerat budgettak samtidigt som kommunernas ekonomi är körda i botten, samtidigt som arbetsmarknaden för inga är alarmerande, samtidigt som segregationen stigit till nivåer till punkten utan återvändo, där enda lösningen är att flytta gränser inom Sverige. Finansglappet hanteras genom pensionstrixande och utförsäljning av nationell egendom där alliansen inte tillfört några nämnvärt nyskapande arbeten, utöver det kloka med sänkt krogmoms (eftersom det verkar vara öl och sprit som är framtidens arbetsmarknad) och inte sänkt marginalskatten eller arbetsgivarens kostnader för arbete (utom för ungdomar vilket är bra). S.W

  SvaraRadera
 54. Jämför med försäljningen av hamnen Pireus, som får var enda grek att storkna och rösta vänster samtidigt som SD ligger och slirar på 20%. Är det konstigt, sagan om Kejsarensnya kläder.
  Hur mycket Reinfeldt än förklarar bort detta med att detta hänger samman med stämningar i hela Europa, så kvarstår faktumet för historikerna, att Sverige begåvades med parlamentariskt kaos, genom SD och kanske Fi, och att detta råkade sammanfalla med nyliberal Schlingmanska inom M och C samt ett intagande av Mps politik i försvar och migration. Folket ställde upp för Reinfeldt, efter leda med Persson, och förhoppning/förtroende ska inte förväxlas med sömn, återstår att se hur domen faller. Parallellerna inför tidigare krig och eftergiftspolitik är betydande, geopolitiken densamma när 10 förvirrande partier undviker svåra frågor, och hugger på det imbecilla, dvs striden om Påvens skägg med argument om inbillad godhet där alla försök att agera i sak beslås med att fiska i grumliga vatten, det är då som det går bra för SD, och dåligt för de politiker inom den etablerade politiken som internkrigar tom i sina egna ankdammar utan sakpolitisk stringens, utan att höja blicken för vägval och prioriteringar för ekonomi och ansvar 2018 och 2022 (utöver DÖ, då), eftersom här har politiken örnkoll, på att man ska hinna med att ändra i RFs regelformuleringar, om hur politiken kan räddas från att ta i tu med sakpolitiken, lycka till. Varför super Jeppe…. Det är frågan, och går att applicera på både väljare och ordbajsmissbrukande politiker, något är fundamentalt fel om inte politiken speglar den reala födkroken där väljaren befinner sig. Stämmer inte verklighet med lednings beskrivning om operativ plan för att lösa uppgiften, så kan bara politiken fortsätta blunda.
  Säkerhetspolitiska debatten vinner den, som förklarar vad försvarspolitik är, och förena detta med säkerhetspolitik, och förklara geopoltik och handel och Sveriges läge, historiskt och i framtiden och förena detta med en pedagogisk förklaring om statsbudgetens intäkter och utgifter. Det parti som tar ledningen här, tar fanan i bokstavlig bemärkelse, och med öppet sinne och stor ärlighet förklarar vad som är avvägningarna, detta parti kommer att gynnas, eftersom alla andra blir svaret skyldig. Glöm bort detta med förnyelse och idépolitik, handlingsutrymmet i statsbudgeten är hela grejen, och kan endera förklaras bort med nymoderat plakatpolitik eller sossarna tröttsamma opposition mot sig själva, eller så talar man ur skägget, krona för krona, utgiftsområde för område, och gör lite prognoser, och så talar man om hur man själv ska prioritera, parera och agera nu, för att hantera framtiden, det är det som är själva idén med politiken, att hantera skattemedlen som om det vore ens egen, och inte var mans egendom.
  Ryssland kan vi inte göra något åt, och ska förhålla oss till, och det allt mer tydligt att genom den av Persson och Reinfeldt avhändade egenmäktigheten, så är Sverige ett rö eller en vindflöjel som det går att blåsa omkull med en suck, eftersom hela frågan varit slumrande hos en uppenbart sovande politik. I det läget är står och faller inte säkerhetspolitiken med Nato, utan om det finns en försvarsvilja hos medborgarna, och finns inte det, räknar nog Putin och Co med att ingen annan har det heller, i vart fall finns risken. S.W

  SvaraRadera
 55. Medborgarna gör enklast uppror genom sin röst,endera byta block, som efter 1945 när Fp blev borerliga och fram till 1991 innan Nyd dök upp. Efter att politiken kom på den briljanta idén att täppa till luckan genom att tycka samma sak i NyD-frågor bäddades sängen, genom att öppna ringhörnan för ett tredje sätt för väljaren att göra uppror mot Leviathan, dvs att proteströsta, hur svårt ska det vara att begripa att väljare är lojla till en viss gräns för att det är rationellt, och sedan när gränsen är nådd, så övergår rationaliteten till en högre konfliktnivå, tex pop-parti, det är ju elementa, och har hänt förr.

  Sådan är demokratins heliga spelregel, och det är bara hoppas att Fp tar ledningen med en upplysnuingsbaserad statsfinansiell ”förslagspolitik” och börjar tala kronor och ören över tid, och mellan politikområden.

  Byter partiet ut Björklund i höst, så kommer ändå Björklund vara vinnare, eftersom idéförnyelsens behag ska utvärderas efter valet 2018, och kampen om det feministiska initiativet kan bli lite svår i debatter mot VP utan en krona att fördela till underbetalda kvinnodominerade yrken som lärare, förskolelärare, barnskötare, sjuksyster, äldrevårdare etc, det spelar ingen roll om arbetena privatiseras.

  Det är kommunens ekonomi som sätter ribban för jämställdheten, inte hur många övre medelklasskvinnor i storstäder som är gröna liberaler, som kvoteras in i styrelserummen.

  Med folkpartikulär idekalabalik jämte kristdemokratisk om vad som är mest Kristen realpolitk ökar sannolikheten till 100 % att partiet förnyar sig...med plakatpolitik, just när partiets politik äntligen börjar gå i takt med samtiden och det moderata och socialdemokratiska illusionstricken rämnar. (Glöm inte heller Kristersson, han är slug, och kommer att ta en final revansch, efter att det visat sig att ärlighet varar längst, alltså 2022.

  Den som först sätter upp statsbudgetens alla utgiftsområden, fram till 2018, och förklarar prioriteringar och vilka beslut som ska fattas och olika konsekvenser, ja det partiet kommer att gå framåt, och vivnna respekt hos den sakpolitiskt och arbetsmarknadspolitiskt utsvultna journaliskåren. Gör jobbet, utan för mycket PR-trick, och förklara politiken under det rosa täcket, kanske något stort händer tom på ekoredaktionen, radiojournalisterna är defintivt underskattade, för att man inte klarar av medborgardialog likt denna blogg. men klarar en politiker av offentlig kommunikation med kommentarsfält, borde SR klara av medborgardialogen.....I vart fall till DAB slutgiltigt sänker magin av att vara aktuell här och nu.

  Bara att drömma om det parti som först klarar av att krydda publikrelationerha med att frankt uttala,

  Från och med idag ska vi sluta prata om trams och högflygande planer utan finansiell täckning. Nu är det dags för hårda bandage, göra lite barn och baka andra bullar.
  Så när ser jobbet ut för oss politiker, och vi kan inte glida undan det fakum att världens inte är helt stabil och att allt inte är så bra som det borde vara, och att om vi inte göra något nu, så kommer nästa stackars politkkgäng att behöva låtsas så mycket att bara fullfjättrade psykopater kommer ta på sig jobbet.

  Det handlar om real ekonomi, krassa prioriteringar och geopolitisk realpolitik. S.W

  SvaraRadera
 56. Hur svårt kan det vara, hur man återvinner förtroendet efter 20 års förfall med galopperande Orwellska. Fasiken, Sverige har indirekt varit med i nato sedan Ungern 56, och det är bara att ta vid där IB utredningen det grå brödraskapet slutade. Frånstedt har ju lagt ytterligare kort på bordet, och S har inget anledning att skydda Palme, han gjorde sitt jobb, som var omöjligt, och behöver inte försvaras mer än att ingen annan hade gjort jobbet med realpolitiken bättre, i en fullständigt skruva tid, i ett parti, som hade samma politiska omfång som var större än mellan Lars Werner och Gösta Bohman, och då måste man spela minst tredubbla roller. S natotramsande strutspolitik förstör den realpolitiska krassa verkligheten avseende utrikespolitisk agenda och möjlighet till inrikespolitisk förankring, lika mycket mycket som nya Ms Junuspolitik. Det är inte rädslan att något obehgligt om nato och S tidigare dubiösa historia som fäller S i valet 2018, utan valet att inte göra något, och fortsätta leka låtsaspolitik och blunda för verkligheten med mp, som fäller S i valet 2018, men man vill kanske lika lite som M regera, enligt vår nuvarande regeringsforms demokratiska regelverk, och spela med chansen att risken för att väljarvinden blåser fel, inte är på riktigt, utan bara ett utslag av att politiken inte nådde ut med berättelsen om framtiden med sagan om Rödluvan tillräckligt. Nä, se till att sätta upp sifforor och longitudinella trender, det begriper precis var enda väljare, och där ligger det kommunikativa tricket, det kostar inte överdrivet många PR-kronor, om målet är att bli ett större parti, och inte bara ligga och simma runt på de småidéer som går att sälja om man skvalpar runt nära stupkanten. Politiken behöver en förnyelse, och en förnyelse är ett paradigm, ett Alexanderhugg, det sker inte genom soppkokning på samma spik, och döpa om spiken till nubb eller dyckert utan helt enkelt att återgå till starten och kalla en spade för en spade, och kanske tom läsa om Hedenius "Om rätt och moral" från 1941. S.W

  SvaraRadera
 57. Fundera på vad som faktiskt går att lära av språket och dess koppling till verkligheten, och var inte så rädd för detta.
  Ord som rätt, demokrati, framsteg, reform, utveckling, jämställdhet, rättvisa, frihet, fridsam, fredlig, godartad, farlig, grumlig, (med undantag för att färger som grön, brun, röd, blå går att mäta våglängdsmässigt), betyder absolut ingenting, absolut 100 % nonsens, så länge inte orden sätts i relation till en aktiv handling som föregås av ett beslut, tex att välja mellan pest och kolera. Eller den enkla föräldrasanningen att barn inte gör vad föräldrar säger, utan vad de gör. Så om statsministern talar Schlingmanska, så talar alla moderater Schlingmanska, dvs apar efter ledarens språk, men partigängeriet kommer agera efter hur ledaren agerar, och det är genom att försvinna, när verkligheten klappar på dörren, dvs byta förtroendeposter med varandra eller trippa vidare.
  Faran för politiken är vad som händer om medborgaren gör samma sak, det är inte fullständigt säkert att förtroendet går att återställa, ens med en ny logotyp eller PR-byrå.
  Orden och dess betydelse drunknar genom att politiken lärt sig att undvika varje fråga som är konkretsiserbar, och att alla lärt sig att det går att komma undan, eftersom alla går samma mediaskolning, där politiken undiker väljaren_7journalsiter ochnfokuserar på att vinna VM i ordvrängeri om värderingar än vad politiken faktiskt ska uträtta och ge för konkret resultat.
  Vad är det för fel på frågorna
  Vad
  Vem
  Hur
  När
  Hur mycket
  På bekostnad av
  Varför?
  Regel att absolut inte uttala sig om det som är verkligheten, tex kronor och ören i statsbudgeten leder till att det som styr politiken med järnhand, inte är det som politiken handlar om, i stället för väljaren en rad förment tomma floskler o värderingar om vad som är normativt riktigt från lednings sida, det var väl ungefär de frågorna som fortfarande spökar, om hur det kunde gå så illa i Tyskland efter 20-talet.
  Av denna anledning tappar politiken markkontakt, språket handlar om något som varken är sant eller falskt, eller ens önskvärd varpå väljaren blir cynisk. Med fyra och en halvt parti, gick det rimligt bra, med kopplingen mellan språk, värderingar och verklighet, men med 10 partier och EU utan relation till byns verklighet jämte PR-nisseriets intagande och övertagning av journalsitisken, har språkets koppling till förnuft och egenintressets koppling till en förutsägbar framtid tappat föreställning och egen vilja. Politik, där konservativa krafter övertagit NKVD:ska och inte längre har en aning om hur tomt det låter ens inom de egna kärntrupperna visste bara vart man var på väg tillfälligtvis, mot makten, och detta gäller tom idén att värden på fastigheter med negativ ränta bara kan öka. Inte ens realkapital är längre säkert, vad det är. Eftersom Reinfeldt och Borg rimligtvis inte hängde med på orsakerna bakom bank- och finanskrisen 1992-1994 och att det handlade om politikens bristande förståelse för kreditexpansion med bristande pant och säkerhet för dem som i slutändan ska betala kalaset, medborgaren. S.W

  SvaraRadera
 58. Hedenius skriver avslutningsvis (sid 149):
  "Ibland tänker man sig, att det skulle vara ett starkt argument för ens moraliska föreställningar, om man kunde veta att de är sanna.
  Det skulle vara liksom en trumf om man kunde visa personer, som på grundläggande punkter har värderingar motsatta ens egna, har en osann eller illusorisk moral.
  Denna tanke torde vila på ett förbiseende av vad vi faktiskt diskuterar, när vi diskuterar moraliska frågor.
  Det är alltid rent teoretiska sakförhållanden: vad samvetet säger, vad Gud vill, vad som bäst skulle främja de livsmål man föresatt sig osv.
  Själva rättheten är icke något som man försöker konstatera. Diskussionen gäller de påståenden på vilka värderingarna grundar sig, icke själva värderingarna.
  Tillämpade ett slags omedveten värdenihilism inser vi det ofruktbara i att ställa de nakna värderingarna mot varandra, för att se vilken som skulle så att säga överensstämma med verkligheten.
  Föga vore också vunnet, om det förhåll sig så, att tex en viss klass eller nations uteslutande rätt till materiellt välstånd och andlig kultur kunde visas vara teoretisk oriktig, medan idén om allas lika rätt till dessa förmåner kunde styrkas vara sann.
  Ett rent intellektuellt konstaterande av att den ena värderingen är teoretiskt sann och den andra falsk skulle i och för sig sakna praktiskt värde.
  Vad som gäller är ställningstagandet, det personliga intresset för saken.
  Utan att ha uppväckt ett sådant har man icke övertygat någon i en strid om värden.
  (jmfr B Russel, Religion oc vetenskap 1937, sid 157)" S.W

  SvaraRadera
 59. SW ge dig! Skapa en egen blogg för bövelen! Ingen läser dina svador, du blockerar bara för alla andra intresserade som vill kommentera eller ställa frågor.

  SvaraRadera
 60. @ SW.
  Jag nås idag av uppgifter som ger vid handen att stora delar av sopsorteringen har upphört att fungera i östra Ukraina.
  Det är dessutom mycket troligt att hälsovådliga ämnen och partiklar (i olika kalibrar) sprids både på marken och i luften.

  Tror du detta kan vara ett uppvaknade för MP och pressen?

  Har vi ett pressmeddelande att vänta från regeringen (stf stadsministern)?
  Antar att regeringen har förberett sopsorteringsbistånd via Ryssland.

  Suck!

  F.d. Teaterdirektören.

  P.S. Lite ironi kan ha smugit sig in i texten.

  SvaraRadera
 61. M kommer nog alltid att prioritera industri framför förmåga. Jobblinje här och nu. Och Wallenbergarna kommer knappast att invända. Där, någonstans, mellan arbetstillfällen för "metallare" och Investor, finns den egentliga gravitationen.

  Allan Widman

  SvaraRadera
 62. Teaterdirektören,

  Jag utgår från att ett antal biståndsåtgärder omedelbart går igång på dessa uppgifter. Kanske hela EU:s samlade krismekanism. Kontaminerad luft i Ukraina kan mycket lätt, vid sydostliga vindar, leta sig fram till oss.

  Jag tänker på våra barn. Smittrisker, växthusgaser och allmänt sunkigt leverne. Inte alls bra.

  Hoppas verkligen att vår miljökommissionär är på bettet.

  Allan Widman

  PS helt utan ironi DS

  SvaraRadera
  Svar
  1. Med tanke på hur trafiksituationen ser ut i området har det tydligen inkommit förslag på att införa någon form av trängselavgift för bandgående fordon och lastbilar över 1,5 ton.
   Detta får väl tolkas som att någon form av krishanteringsmekanism har börjat verka?

   Här kan jag kasta fram ett förslag.
   Det finns en bättre begagnad övervakningsutrustning i Göteborg som de flesta i staden vill bli av med?
   Ett biståndsprojekt som skapar jobb i Agnered;-)
   Ingenting är omöjligt i dessa IStider!

   F.d. Teaterdirektören.

   P.S. Är det som du hoppas, om vår miljökommissionär, kan vi kanske förvänta oss en utredning, redan inom några år!

   P.S.2 Enligt obekräftade rykten skall OSSE-representanterna i området kraftsamla på kontroller så att det tillfälliga rökförbudet vid måltider utomhus respekteras.

   Radera
 63. En magisk vinterkväll i fjällen, åtföljd av Agenda, som via Aftonbldet lyckats upptäcka vad filterbubblor är, sådar fem år efter det blev hett, ger ändå hopp, undrar om man fut ut begriper vart vi är på väg? Subjektvism och dess utlöpare postmodernism i all ära, men filterbubblor är något vi inte ens kan föreställa oss. De som har makten nu, typ Löfvén, Sjöstedt, Björklund och AKB, har ändå normerats och fostras utan IT och nätet, dvs hjärnprogrammeringen skedde före 2000, men kommande gäng, tjena mossning, det är när man ser grönsaksliberalerna i Agenda, som man inte vet om man ska skratta eller gråta, det va.r värre dårfink än Yes Minister och ngt avsnitt Monty.
  1. Inget rör var där, varför......
  2- partisekreteraren såg ut som en PR-konsult
  3. PR-kunsulten satt och log och såg glad ut
  (signalerar att han inte är psykopat, utan skäms)
  4. Ibland ser programledaren lite för bister ut, men i kväll var det perfekt, efftersom det blev så underbart ironiskt.
  5. PR-kunsulten kunde inte svara på en (1) enda fråga.
  6. Först inleder Agenda med gräsrötter, om man blir rörd,av verkliga människor, som talar om verkliga frågor.

  7. Sedan kommer PR-konsultens svar, gisses, mer uppenbar blir inte mediaträningen, samtliga ganska snälla (och därför giftiga sannolikt omedvetet giftiga frågor) besvaras med att resondenten upprepar frågan, och utmynnar i absolut ingenting.

  8. (samtidigt som PR-konsulten hela tiden ler, och Agendasättarens min allt mer bister, underhållningsvärdet bara ökar.

  9. Sedan .kommer ngt mummel om värdegrund och idédebatt :-)

  10. och så avslutar den underbara programledaren med att konstatera att mp:s väg framåt som regeringspart är en fortsatt idédebatt :-)

  Det är nu det med säkerhet går attt konstatera vad som är fel på Svensk politik, när tom mp, lyckas landa i absolut ingenting, och inte ens tar tag i frågan om moraliska frågor, där den enda frågan som PR-konsulten kunde haspla ur sig, var skolfrågor, hallå i lingo.nskogen, det är inte den fråga som är MPs värdegrund :-)

  Ibland är skadeglädje bra, eftersom det hjälper oss att förstå samtiden:
  - kärnkraft?
  - vapenexport
  - upprustning
  - förbifart Stockholm
  var det frågor Agenda tog upp, men inte kom det något konkret från det gröna reservröret. Det fanns inget konkret alls som man var för, och egentligen inget man var emot.
  S.W

  SvaraRadera
 64. Det är gott att se ett idéparti träffas av den krassa verkligheten, helt rätt strategiskt, och Agenda kommer ju kkunnafölja upp detta, det finns ju fler gröna frågor, exploatering av natur och parkmark för att bygga bostäder :-) vargar, koldioxidutsläpp, energiskatter, beskattningsfrågor, kemikalier, etc etc, och nu är det bara att vänta på avtalet med Saudi,, nog myser man, och vilken instruktionsfilm för andra partier, om hur man slutligen sänker ett partis trovärdighet. Mest sanslöst är vi i framtiden bara kan förvänta oss ännu mer tomma företrädare för politiken, sjkan har nog egentligen bara startat, och efftersom dagens unga ändå inte tittar på Agenda, och de tittare som tittar på Agenda är uppväxta utan social media, så ska framtiden bli intressant.

  Nu är det bara att hålla tummarna för att Agenda gör en uppföljare, med Romson eller Fridolin, med en fönyad intervju med gräsrötterna, så att PR-konsultens avslut får ett svar, "idedebatt".... världsklass på avslut, ironisk triumf, och stor förväntan på nya "idéer, eller debatt om frånvaro av konkret realt tyckande. Ansvar handlar om att säga:
  jag anser att, vi anser att, vi kommer inte att medverka till.
  Galet bra, symtomet är tomt innehåll och inga åsikter som är är konkreta, men vad är orsaken? Kommer gräsrötterna att köpa detta, och vad händer, vilket är annoikt, med blockpolitiken, om kongresskäggen säger, aldrig mer regering, vad var det vi sa. Då ställs Dö på sin spets, eftersom den handlar om en främmande fågel i Svensk demokrati, att inte ha en majoritet mot sig, avseende budget, och inte ha en budget som har majoritetens stöd.
  Ajö S 2018, om inte MPs gräsrötter köper detta, och då kan nog borgarna simma ganska lugnt. Se och lär fp, det kunde varit värre, mycket värre, behöva skicka dit en tom kuliss som sitter och ler, framför en bister programledare, som plockar ner politikens tomhet i atomer, är för bra för att vara sant, klart att vinden har vänt, och just betet av regeringsmakten, visar hur oerhört svårt det är att vara ett litet parti, som ansvarar för helheten, men bara har inflytande över en smal sektor. Intervju borde köras som politisk reklam för borgligheten, med en fulllständigt allvarlig bister programledare, som visar upp mps politik, ironin firar inte högre triumfer, eftersom de ansvariga rören inte klarar av att komma, och då vet vi nog svaret på hur förhandlingsläget är i bunkern :-) S.W

  SvaraRadera
 65. Så börjar nygamla m krypa ut ur garderoben, och det kommer att bli en prövning, och det kommer att göra ont, i vart fall en lite ljusning, opinionsbildning fungerar, eftersom Wallmark i eftervalsanalysen förfäktade att väljarna inte prioriterade försvarsfrågor, samtidigt som man inte tycktes förstå varför man tappade väljare....

  nedan Wallmarks senaste analys, (inte utan vänskaplig ironisk humor, som lite hjälp på traven), hur man kommer vidare. argumenten är sammanfogade under rubriker, så att det går att följa Wallmarks argumentation, som faktiskt är saklig och korrekt, om än med förbättringspotential..

  Nymoderat grundanalys

  HW Det är alldeles uppenbart ett mer osäkert än på länge.

  S.W Korrekt

  HW Det finns ett stort behov av att satsa på försvaret för att stärka vår försvarsförmåga i en osäker tid.

  S.W Huvudet på spiken, tiden är lika osäker som det geopolitiska läget alltid varit, och Wallkark är dessutom bildad nog att begripa varför.

  Nyckelord är:
  BEHOV
  SATSA
  STÄRKA
  FÖRMÅGA
  FÖRSVAR

  Låter lite som sådan där värdeord, som Schlingman lurade på var enda Svensk myndighet :-) näringslivet mumbojumo från 2002 rakt in på RK 2011

  HW Det måste skjutas till mer pengar än vi tidigare talat om.

  SW Vi = nymoderaterna under statsminister Reinfeld.
  Bra analys, men nu är de s som sitter i regeringen med mp, och hur ska man lösa mp, som är mot försvarsmakten?

  Varför talade inte moderaterna om detta när man satt med ansvaret i regeringen, och hade all underrättelseinformation?

  Vad var det för grunder och bedömningar som föranledde en försvarsbudgdet närmaste fyra åren som skulle ha förvärrat katastrofen?

  Vad har fått nya m att tänka om, säkerhetspolitiska läget, eller valförlusten, eller att Reinfelt försvunnit, eller bara att man slipper ansvaret för statsbudget i opposition?

  Nymoderat new deal.....?

  HW Vi måste ta ansvar för att stärka Sveriges säkerhet.

  SW Bra, är ”vi” Majestätis pluralis, dvs Svenska folkets skatter, eller är ”vi” vad nya M anser att man vill disponera om Svenska folkets skattemedel till?

  H.W Det finns ett större behov av mer närvaro i strategiskt viktiga områden som Östersjön

  SW Åhå, som Gotland tex.

  f.f S.W

  SvaraRadera
 66. HW fortsätter med resursfrågan, det är bra och seriöst, nu börjar det brännas...

  Resurser

  HW Moderaterna vill öka resurserna till Försvarsmakten.

  S.W Bra, med vilka medel då? Biståndet har nya M redan nallat, för att hantera integration och migration, så frågan är om nya M vill sänka välfärden, pensopnerna eller trygghetssystemen, eller kvaliteten på mottagande av migranter, dvs på integrationskostnaderna, ska bli spännande att reda ut.

  HW En ökning som är utöver såväl de tillskott som Försvarsberedningen enats om,

  SW Nej, det är inga reala tillskott, möjligen marginella nominella, det är i vart fall en minskning av andelen av BNP och i praktiken en försämring avs förmåga, med anledning av uppgifter regeringen instruerar försvarsmakten om, och vad som komma skall.

  Hm, och så klart Regeringsbeslut 5?
  Här är det dags att tala ur skägget.

  HW som de förstärkningar som presenterades i den antagna alliansbudgeten för 2015.

  S.W Tips, skippa Orwellskan, det fungerar inte, det är ingen förstärkning, utan en minskning av fortsatt försämring, vilket många namnkunniga debattörer påtalat. Nya M borde byta varumärkeskonsult, och fundera på just varumärket ”trovärdighet”

  Ekonomi

  HW En förhoppning är att förhandlingar ska följa som resulterar i en bred uppslutning bakom nästa
  försvarsbeslut som är tänkt att gälla från 1 januari 2016.

  SW Hoppas kan man alltid, i synnerhet när man sitter i opposition, och inte behöver ta ansvar, men nu sitter Löfven med mp i knät, och s är ju positiva till nato, så länge ingen vet om det, och man slipper utreda varför S spelat dubbelt sedan invasionen av Tjeckoslovakien 1948.

  HW Allvaret och seriositeten hos de som vill satsa avgörs av hur de i övrigt önskar hantera ekonomi och budget.

  SW Ja, vilka är ”de som vill satsa” och hur dessa, tex nya moderaterna, ska hantera intäkter (skatter) och utgifter, dvs budgettaket, och prioriteirngar inom olika utgiftsområden, för att komma ikapp grav vanvård av försvarspolitiken sedan 1995, dvs under 20 år, om inte 1968 ska sättas som startpunkt.

  HW Det är snarare genom budgetneddragningar inom andra områden än med skatt på jobb och tillväxt pengar måste frigöras.

  SW Korrekt, ökade skatter minskar konsumtionen, och den är redan under all kritik, enligt Riksbanken  klart inte sossarna kan höja skatten nämnvärt, den är ändå skyhög med internationella mått. Krav på amorteringar eller minskad avdragsrätt gör inte heller saken bättre, för att kyla bostadsmarknaden, som inte kommer klara av att inhysa alla migranter, där det finns arbete, dvs om inte priset på bostäder sjunker…

  HW Samtidigt är det viktigt att det sker genom en ansvarsfull finansiering.

  SW Bha, finansiering handlar om prioriteringar av olika utgiftsområden, ansvaret handlar om att kunna prioritera rätt saker.

  nya M har prioriterat andra utgiftsområden, i synnerhet migration, som är irreversibla, dvs inte går att ändra, eftersom det kommer att komma hit 100.000 människor om året, + anhörighetsinvandring, som ska försörjas och byggas bostäder åt. Det är inget fel med att vara för en generös humanitär stormaktspolitik, bara väljarna får reda på att det bygger på att andra områden får minskade anslag – man kan inte säga att man har råd med allt.

  f.f S.W

  SvaraRadera
 67. Så följer lite omvärldsanalus....

  Hotbilder

  HW Den ryska aggressionen mot Ukraina har i förändrat den europeiska säkerhetsordningen.

  S.W Ser man på, det ansåg inte Reinfeldt, inte ens efter Georgien…

  HW Hoten i närområdet utgörs i nuläget främst av påverkansoperationer, incidenter och konfrontationer.

  S.W suck, hoten är mot Baltstaterna, lite Åland mycket Gotland och lite Finland i Finska viken. Därtill nämns ju psyops och IT, liksom hotet av att inte ha ett civilförsvar, samt naturligtvis hotet från terrorism, eftersom stormaktspolitken innebär att det finns lite hopplösningar som är sunnilojala galenpannor, som drabbats av sossarnas utaförskap (det nya m skulle lösa)dvs håglöshet, aptai, uppgivenhet, psykbryt, d-vitaminbrist etc, som ser det som ett nöje att ge tillbaka till allt som Sverige skänkt deras själavandring.

  H.W Ubåtskränkningen i Stockholms skärgård under oktober bekräftar den bilden.

  SW hm singularis, det var flera, och hur många som inträffade före regeringsskiftet, hoppas vi på något sätt kommer ur, tystnadsplikten till trots, för det var nog inte så att ryska marinen sovit, sedan Ryska påsken...

  HW Hoten tilltar

  SW och varför hotas Sverige då? För att vi är snälla och har ett starkt försvar, eller för att vi är stygga och har gjort oss av med vårt försvar?

  HW Kinas ökande militära styrka och allt sämre relationer mellan Kina och dess grannstater, främst Japan, gör att Fjärran Östern tar uppmärksamhet från läget i Europa.

  SW har varit känt under hela nya Ms mandatperiod….
  HW I Mellanöstern och Nordafrika utgör organisationer som ISIL och Boko Haram en stor utmaning mot stabiliteten i regionen.

  SW som en följd av Irak-kriget, Syrienkonflikten, den arabiska våren och inte minst Libyen, som fullständigt fått flyktingartrafiken från Afrika att explodera, och ingen vill stanna i Grekland eller Italien, vilka heller inte stämplar in flyktingarna, däremot har Sverige öppna hjärtan, eftersom nya M gjort upp med mp.

  USA - NATO

  HW Samtidigt ser vi ett allt starkare fokus på Asien från USA:s sida.

  SW har varit kännt länge, USAs krigsmakt föremål för omfattade neddragningar, pga av USA statsfinansiella läge, se ovan om ansvarsfull budget- och finanspolitik.

  Fokus i världen avseende handel går mot ost, och Kina är rätt vassa ekonomiskt, och ingen i Europa vill betala själva, inkl Nya M, utan ägna sig åt välfärd + då att Sverige dessutom är det enda Europeiska landet som är en humanitär stormakt som tar hand om problem stormaktspolitiken skapat

  f.f S.W

  SvaraRadera
 68. Och så lite allmänt om politiken.

  Svensk försvarspolitik

  H.W Sverige står inför omfattande säkerhetspolitiska utmaningar i närområdet.

  S.W inklusive den pdagogiska uppgifen att förklara varför politiken drog ner på allt försvar efter Georgien, och fortsatte att sova, och prioritera bort försvar, dessutom ska detta förklaras för våra grannar, och för Nato, som säkert är väldigt imponerade av Sverige, och fortsätter att finansiera Svensk ovilja att betala för sin egen och andra säkerhet.

  H.W Här finns det också anledning att skärpa tonen i den inrikespolitiska debatten.

  S.W Ja, Wallmark är ännu respekterad, men startar från ett absolut bottenläge avseende nymoderat trovärdighet. Innan nya M gjort avbön, och Reinfeldts memoarer kommut ut, så är det nog ganska kört med förväntningar på försvarsdebatt, det är ju den moderaterna kört i botten, och ständigt kommer att påminnas om 

  Försvarsmakten

  H.W Försvarsmakten gör i sitt underlag inför försvarsbeslutet bedömningen att hoten i närområdet har ökat.

  SW Hur var det med informationen före valet, var den K-stämplad.

  HW På längre sikt varnar FM för att den svenska operativa förmågan minskar i jämförelse med den utveckling vi ser i närområdet.

  SW Suck, detta har FM varnat för i 20 år, tom på Perssons tid, med försvarssadisten Leni (S), och som fortsatte under försvarsmasochsten Tolgfors (M).

  ” På längre sikt varnar FM”

  Detta är förvanskning av det läge som rådit sedan 2006, då spelet ändrades avseende Georgien och Ukraina, och efter resultatet av EU:s utvidgning.

  En intressekonflikt mellan Öst och Väst, som inte har med politik, utan geopolitik att göra.

  f.f S.W

  SvaraRadera
 69. Så det mest spännande - det konkreta, vad viljan eller föreställningen om denna viljans politik, ska resultera inför fattbara resultat avs försvaret.

  IO14

  HW Som ÖB Sverker Göranson också har påpekat

  SW Klokt, inte nymoderaternas åsikt, utan ÖB:s, den ÖB som nymoderaterna haft som chef under sin mandatperiod, och som tvingats svälja förtreten, att ha Tolgfors som försvarsminister, och som naturligtvis inte kan säga, att allt FM tvingades göra, var åt helvete, den nya öppenheten till trots.

  HW vid flera tillfällen är det centralt att den nya insatsorganisationen kommer på plats så snart som möjligt.

  SW Den är inaktuell, pga bemanning och att nya moderaterna inte gav den resurser att komma p benen, och nu är det nog försent. IO14 är anpassad för utomlandsmissioner, och inte för försvar av territorium, och det behövs säkert ett omtag, eftersom IO14 är ett resultat av den eviga freden, däremot är ett fullföljande av IO14, det minst dåliga, av alla dåliga alternativ, eftersom politiken inte kommer att skjuta till en grundkäggande erforderlgia medel, och då har inte ÖB något val, än att ”gilla läget”

  Satsningar

  H.W I närtid vill Moderaterna se satsningar på

  • en förbättrad incidentberedskap (hoppsan)
  • mer övningar för armén (men vilka ska öva?)
  • mer flygtimmar för flygvapnet (på baser eller flottilj?)
  • fler gångtimmar för marinen. (med vilken personal?)

  HW Det gör att försvaret bättre kan svara upp mot den hotbild

  S.W Snygg satsning på bottenplattan, ingen materielanskaffning, utan fortsatt materielavskaffning, och frågan om hur detta ska försörjas med personal, bemanning, eller är IO14 redan en succé?

  HW som vi nu ser i närområdet.

  SW vilket närområde? det finns en milärstrategisk defintion, men den kanske borde förtydligas. Det gäller inte bara Stockholms inre hamnvatten.

  HW Utifrån den utveckling vi ser på sikt med en minskande operativ effekt för Försvarsmakten jämfört med utvecklingen i närområdet kommer det även att krävas att vi utvecklar försvarets förmågor.

  SW Åhå, omvärlden blir allt mer osäker och nya M ser toll att FM ges en minskad operativ effekt, det är visserligen sant, men frågan är om det är rätt prioritering i statsbudgeten?

  HW Det handlar om att FM till exempel behöver stärka
  - ubåtsförmågan
  - se över möjligheten att anskaffa långräckviddigt robotsystem.

  SW Se där, materielanskaffning, i vart fall se över "möjligheten"...

  Nu är det två gigantiska elefanter i rummet, att Sverige ska kunna försvara sitt luftrum och sitt territorialvatten, bra slutsats, men hur är det med det mest grundläggande vapen/eld till våra plattformar, antalet plattformar, personal att bemanna dem, samt förmåga att stridsleda dem och skydda dem. Kan det vara så att man slängt bort hela denna förmåga, eftersom den inte ryms inom IO14, eftersom vi ska vara i Longtbortiztan?

  HW En förstärkt försvarsunderrättelsetjänst och förmågan att stå emot cyberhot är andra delar som behöver utvecklas.

  SW Säkert bra, men detta är minst eftersatt. Studerar HW anslagen till grabbarna på Lovön sedan regeringen Rajraj tillträdde, så visar det sig att det inte är några små procentuella anslagsökningar, och det är ju bra, men vad ska Sverige med underrättelser till, om vi inte hinner mobilisera eller har något att försvara oss med, förrän 2040, då ekonomin med säkerhet är i balans…eftersom alla som nu är aktiva i debatten om ansvar, med säkerhet är pensionerade eller bortglömda.

  f.f S.W

  SvaraRadera
 70. och så avslutningsvis - den sluga politiken, hur man sätter alla goda föresatser och löften inder förbehåll, lite som Putin, gör som vi säger, annars blir det kulor och krut, i avart fall andra bullar.

  Allianser och Nato

  HW Slutligen är samarbetet med Nato en fråga som inte får glömmas bort.

  SW  Det har vi gjort grundligt sedan 50-talet, vad trodde du sossarna hade IB till? Eller världens 5 största flygvapen avseende slagförmåga, eller flygplatser i hela riket med landningsbanor för väldigt stora tungt lastade flygplan från främmande makt.

  HW Det är bra att Sverige utvecklar samarbetet med andra länder som till exempel Finland, men de samarbetena är inte ett alternativ till ett Natomedlemskap.

  SW Det är bra att HW insett att det är val i Finland, och att frågan är avhängig Finsl politik, det är inte samma läge som 1990 – 1994, när Sverige gick med i försvarsalliansen EU, och började planera för stridsgrupper, vad anser tex nya moderaterna om dessa? Om inga andra länder längre vill bemanna/bekosta dem?

  HW Som medlem i Nato skulle Sverige vara en del av det kollektiva försvaret som solidariskt delas med 28 andra länder i händelse av kris.

  SW korrekt, men nu gäller det att inte villkora, och därmed klara sig ur den knipa nya m försatt nationen i, dvs först så rustar vi upp och prioriterar nationell territorialförsvar, och tar en återställare, så att vi inte är en säkerhetshål, vi är i praktiken redan ett natoland, sedan när nya moderaterna prioriterat klart, så tar vi debatten om nato, och det kommer finnass många förståsigpååare som inte kommer släppa detta, att inte låta nya M slippa undan ansvaret. Så se till att fixa erforderliga medel till utgiftsområde nr 6, sedan ordnar vi en bra serös natodebatt, och kanske tom ser till att gå med i nato, annars blir det tvärnit, eller krav från vp att hålla folkomröstning, samt införa värnplikt  Nä, inget kommer glömmas till valet 2018, ändå till nya M talar om hur mycket medel som ska tillföras FM under innevarande mandatperiod, men det finns risk att detta inte kommer ut, eftersom ingen vet varifrån pengarna ska tas.

  H.W Från Alliansens sida har vi varit tydliga med att regeringen ska ta initiativ till en Natoutredning.

  SW Ja, alltså efter att man förlorade regeringsmakten, innan det var det bara fp som vågade säga som det var, så tydlighet är också frågan om ärlighet. Visst går det att förstå valtaktiskt, men var inte så klantiga att tro att det bara går att komma undan med att komma ut ur garderoben, efter att nya M varit ansvarig för frågorna under åtta år, och fattat medvetna vuxna val. Att ändra uppfattning kan göras på två sätt, opportunism eller ärlig innerlig omprövning, vilken brukar förekommas av probleminsikt och någon slags förklarande omprövning.
  kanske heter det rätt och moral, eller hederlighet.

  Ja, detta med utredning borde S fatta, det är som med IB, man försöker tiga ihjäl något.

  mp håller dessutom mot, eftersom mp är en bunt barnsliga osnutna barnungar, som tror man kommer undan ansvaret för realpolitkekn som regent, och försöker låtsas som att den säkerhetspolitik man lyckats manövrera fram utanför regeringen, går att fortsätta i regeringsställning, det går inte, synd....

  och S+ mp kommer defintivit inte att kunna enas om dirktiven, och ännu mindre så att nya m blir nöjda, nä, det fattar ju alla att det blir en nonsensutredning med mp som koalitiopnspart, och vp som stödpart, det fattar ju nya M med, så frågan är varför man begär något som inte går, lägg en motion i Riksdagen och tillkänna ge saken, SD lär ju hänga på, om utredningsförlaget är att ytreda försvarsförmåga :-) och kostander (och indirekt, var koastnarna ska tas från.....

  S.W så kansle går att lägga en flerpartiomfattande motion i Riksdagen, dvs nya M, fp och S och kanske kd utgör stommen, (efter finska valet och efter att fp och kd haft sina stämmor, och moderaterna så klart) Det blir om ca 9 månader. f.f S.W

  SvaraRadera
 71. Hönan och ägget – partimyglet och ansvaret för finanserna

  Avslutande kommentar om detta märkliga fokus om natoutredning, vi har ju knappt hunnit smälta 8nårs mörkande, och de slutsatser som Bertelman kom fram till, och så var det visst regeringskris för nyår. Vad är det som måste utredas nu omgående, är det inte bättre att bara utreda hur politiken ska hantera statsbudgeten, och att mp håller säkerhetspolitiken i gisslan.

  En natoutredning kan göras i flera steg, inkl att utreda detta med om hur man ska förhålla sig till folkomröstning, inför valet 2018, och med mps opinionssiffror och hantering av politiken, finns goda möjligheter att mp åker ur rikdagen, och då är det problemet ur världen 

  Någon utredning gjordes ju inte förra mandatperioden heller, trots att inte mp satt inne i boet. Sossarna är dessutom rädda för att hla Palmegrejen och IB ska komma i ytterligare dager, men var lugn, det kommer. En natoutredning är enda sättet att komma vidare med motiven till ökade försvarsanslag, så det går att klämma sossarna där, för om det inte blir än förändring, kommer s att förlora valet 2018, med klåparna Mp, försämrad ekonomi, och försämrat säkerhetsläge, så det kan bli en rysare.

  HW Från moderat håll vi vill möta Sveriges säkerhetsutmaningar både med ökade anslag och mer samarbete med andra länder och organisationer, främst Nato.

  SW det har nu alla fattat, men vad är hönan och ägget, ch tro nu inte att det går att runda medborgarna/väljarna, genom att först slakta försvaret, sedan kräva ökade anslag, om Sverige går med i Nato, då får inte nya M med sig mitten i Svensk politik, det är som amen i kyrkan, svekdebatten öppnar sig.

  HW Det ena kan aldrig utesluta det andra.

  SW Korrekt, men vad är hönan och ägget?

  HW Att tro något annat är att välja att inte se verkligheten som den faktiskt ser ut!

  SW Gott, verkligheten är hård och brutal, och nu gäller det att ta tag i statsbudgeten, visa lite statsmannaskapstakter, och ta ledningen.

  Först värper ”vi” (nationen) ägget, försvarsanslagen och ett rimligt starkt försvar, som är trovärdigt. Sedan föder vi upp en hyfsat fet och fin höna, som är tillräckligt aptitlig, för att kunna vara till någon gagn och nytta för våra kamrater i öst, som vi en gång redan svikit.

  slut S.W

  SvaraRadera
 72. För Guds skull, Starta en egen blogg istället för att blockera Allan Widman,s är du snäll.
  Ingen orkar läsa allt du skriver.

  Peter M
  Malmö

  SvaraRadera
  Svar
  1. För guds skull, det är AW texter som är viktiga, här nere i trossen bryr sig ingen, det är lastgamla frågor. Se bara till att inte läsa textanalys av moderata åsikter, så slipper proppskåpet gå :-)
   Textanalys är viktigt, eftersom många politiker verkar tro på ord, och inte handling.

   För den vakne, har firman något reviderat sin föregående upplaga av moderat försvarsvilja, och det är faktiskt bra, tom språket är mer nyktert och sakligt. S.W

   Radera
 73. Uppdaterad försvarsvilja i Nerikes Allehanda

  http://na.se/asikt/debatt/1.2857837-sverige-star-infor-stora-saker-hetspolitiska-utmaningar

  Det verkar som att moderaterna kör landet runt, med en ny inriktning, det är bra. Det artar sig tom med argumentationen


  Spetsformulering – Uppfattning.

  Sverige står i dag inför betydande säkerhetspolitiska utmaningar, särskilt i närområdet

  Moderaterna vill skjuta till mer resurser till försvaret.

  Nu är det upp till regeringen

  - att svara upp mot de behov som finns OCH (konjunktion)
  - att återkomma med förslag.

  SW Bra, så enkelt är det. Moderaterna skriver tom moderaterna, och inte nya moderaterna, bara det är hoppfullt, tom schlingmanianska luftslottslåtsaspråket kan ses som old school :-) bra,


  Det börjar likna förnuft, tex att det finns orsaker till att det finns försvar, och orsaker till att det finns krigsmakter, och att det finns behov av resurser för att hantera Sveriges nationella intressen även på hemmaplan och i närområdet, bara det att fokus inte längre ligger på Longtbortztan, inger hopp. Sverige har inte råd att försvara hela världen samtidigt, i flera år, mot obegränsade angrepp. Man måste prioritera, och börja med att försvara sig själv, och sedan hjälpa andra, på samma sätt som föräldrar först säkerställer syre själva vid tryckfall i kabinen, innan man räddar sina barn. Så är det.

  Bra konstaterande att det nu är regeringen som är ansvarig, (dock gick både S + M till val på identiska försvarsbudgetar, så väljarna kunde inte ta ställning, mer än att rösta på SD, och det verkar som att tillräckligt många tog chansen, eftersom det verkar finnas en korrelation till ekonomi, dvs att andra utgiftsområden är högre prioriterade. Viktigt är att gällande budget är en nymoderat Borgbudget, och inte en budget som är moderat, så är det.

  Bra också om M förtydligare att eftersom det inte är en majoritetsregeringe, utan århundrades svagaste parlamenteriska underlag, så avgörs frågor främst i utskotten, och inte av regeringen, så regeringen sitter i ett skruvstäd, i var enda fråga, eftersom SD är rätt vassa på försvarspolitik, och alla möjliga utredningar måste kompromissas fram, eftersom SD är vågmästare, detta är ju hela grejen, att DÖ möjliggöra detta. Det blir ens slags blockad, mellan två block, som innebär att inget händer, eftersom s har eländet mp i knät. Saudiavtalet är ju bara början, eftersom en icke ringa del av nuvarande försvarsinriktning är ett utfall av att MP varit vågmästare, och de vinningarna kommer inte grönsaksliberalerna enkelt att backa från, även om nu saudiavtalet skulle slinka igenom :-) S.W

  SvaraRadera
 74. HW Omvärlden

  - Säkerhetsläget i omvärlden har försämrats

  - säkerhetsläget, inte minst i Sveriges närområde, har
  försämrats avsevärt.

  - Tex den ryska aggressionen i Ukraina och den ökade
  militära aktiviteten i Östersjön

  - Försvarsmakten gör bedömningen att hoten i
  närområdet har ökat.

  - Hoten utgörs i nuläget främst av påverkansoperationer,
  incidenter och konfrontationer.

  - Ubåtskränkningen i Stockholms skärgård under oktober
  bekräftar den bilden.

  SW Ja, poängen med kontiunitetspricnipen eller elastisitetsprincipen, är att det tar 1 år att rusta av, slänga), och 10 - 20 år att rusta på, så när det inträffar en kris, ska man ha ett försvar, som då motverkar att krisen förvärras. annars, om krisen inträffar, och man inte har ett försvar, och måste rusta upp under 10 - 20 år, så agerar motståndaren mer offensivt, har historien visat.

  Konsekvens

  HW därför behöver den svenska försvarsförmågan stärkas.
  HW Detta kommer att kräva extra resurser till FM.

  SW Bra, insiktfullt. Det fattar medborgare, skattebetalare, väljare med. Då är det bara agera?

  Försvarsmakten

  HW FM har i sitt underlag inför försvarsbeslutet 2015 redovisat:

  - olika åtgärder för att stärka försvarets operativa effekt.
  - att det finns ett behov av ett ekonomiskt tillskott
  - för att kunna leverera det som Föber har enats om. (har
  beställt)

  SW. Bra pass, att FM har en beställning från politiken, som den ska leverera, och att målet sätter visst ansvar på medel och metoder, och när politiken tom lägger sig i medel och metoder, och inte ger resurser, och hela försvarsbudgeten är hopplös att begripa, pga bokföringstrix och återtagande av resurser, via skatter, avgifter och hyror, så är det inte lätt, för någon, allra minst beställaren, väljarna.

  Moderat vilja
  HW Inför de stundande förhandlingarna om nästa försvarsbeslut vill Moderaterna därför vara tydliga med att vi är beredda att skjuta till ytterligare resurser.

  S.W en nymoderat hade svävat här, men det gör inte HW längre, hoppingivande.

  f.f S.W

  SvaraRadera
 75. Satsningarna, (tänk nu att detta är följa John, vad småpartierna säger spelar viss roll, se på flödet till SD, men i grunden är det S+M som gör upp, så nu ska det bli intressant, att mäta mål, medel och metoder, av två kombatanter/sidor. Dvs om allt kan sammanfattas till resurser, verkliga resurser, så är det mer frågan om hur mycket mer som m vill satsa än S, som har kinkiga mp att hantera, visslerligen lättare i regeringen, än utanför, men eftersom mp inte längre är vågmästare, och kan pressa ut sossarna som man gjorde 2002, så sitter mp där med sin tvättade hals, det enda man kan göra är att hoppa av regeringen, eller som Olof Johansson, hoppa av som statsråd. Det är en ryggradsfråga :-)

  HW Moderaterna vill se satsningar på:

  - en förbättrad incidentberedskap
  - mer övningar för armén
  - mer flygtimmar för flygvapnet
  - fler gångtimmar för marinen.
  - Det finns ett större behov av mer närvaro i strategiskt
  viktiga områden som Östersjön.

  Notera "fler" - men inte hur mycket, inte när, och framför allt inte hur? De mest grundläggande frågor barn ställer till föräldrar:

  När kommer vi fram?
  Hur mycket godis får vi
  Hur ska vi göra det?

  HW För att kunna möta utmaningarna (i vårt alltmer osäkra närområde) är det viktigt att den försvarsorganisation som ingick i Alliansens försvarsreform nu kommer på plats så fort som möjligt.

  SW beslutet 2009, som ännu inte är på plats? efter att omvärldsläget ändrats radikalt? Här blir väljarna nog intresserade av att moderaterna mer specifikt talar om vad det var för slags försvarsreform som Alliansen, och inte nya moderaterna la fram trots allt var försvaret ett särintresse, och Reinfeldt hade helt egna underrättelsekällor i Ryssland, som talat mot Svensk analys, liksom mot våra allierades slutsatser.

  S.W Observera att moderaterna talar om satsningar, på organisation, inte på försvarsmateriel?

  Med organisation avses väl IO14? som har havererat, och är optimerat för Longtbortiztandoktrinen, och delvis Nordic battlegroup, som delvis är en obsolet idé från 2001. IO14 har havererat pga bristande resurser, ogenomtänkt personalorganisation och ”allt ska bort” mentaliteten, därtill det famösa regeringsbeslut 5, som hänger ihop med personalförsörjningen, (den bristfälliga), varför frågan om plikt, i en eller annan form, framgent kommer att bli nödvändigt att ta ställning till, eftersom FM i dagsläget möjligen kan försvara en plats i en vecka, om det inte är krig, är det krig, har inte FM ens artilleri eller haubitsar, i vart fall inte nu, när det skulle behövas, för att kunna träna på att mobilisera. Mobilisera är för övrigt en förmåga som är avvecklad, liksom försvarsmateriel, med undantag för ökengrejor, best case. f.f S.W

  SvaraRadera
 76. Moderat resursanalys

  HW Moderaterna vill

  - tillföra försvaret ytterligare resurser

  - utöver de tillskott som Föber enats om
  (i alliansbudgeten för 2015)

  - Ytterligare resurser till försvaret förutsätter en ansvarsfull
  finansiering.

  - Dessa bör i första hand ske genom omprioriteringar inom
  andra delar av statens budget.

  - Det är inte aktuellt med höjda skatter på jobb.

  - Finansiering bör därför i första hand ske på utgiftssidan.

  SW Klokt, sossarna kommer ändå höja skatter, och det kommer att drabba andra områden, framför allt inhemsk konsumtion. Så det handlar om att prioritera. Det verkar som att, utöver de faktiska behoven, så har moderaterna verkligen insett att det finns väljare att förlora, och val att vinna, på frågan om gränslöshet eller förmågan att sätta gränser, tex till vad skattebetalarnas pengar ska användas till. Terrorismturism och flyktingsmugglingsindustri, kanske tom är hjärtlöst, i vart fall inte humant, om man beaktar att Svenskt bistånd, numera bistår inrikesfrågor, och inte de där ute i världen, som faktiskt behöver hjälp, och det är oftare kvinnor och barn, än det överskott av män, som av olika antifeministiska orsaker, har förmånen att ta sig igenom nålsögat till Europa och rutten till Sverige.

  Frågan är nu, inom vilka utgiftsområden ska moderaterna omfördela resurser, det är ju 10.000 kronorsfrågan inom Svensk politk, eftersom alla i sjuklövern erkännt att vi har integrationsproblem, och att det behövs väsentligt mycket mer resurser för integration, bostäder och utbildning, samt kommunala bidrag, innebär att detta politikområde, som redan haveerat, inte kan prioriteras bort, så varifrån ska medlen tagas (av daga) ? f.f S.W

  SvaraRadera
 77. Nato-utredning

  HW Sverige måste vi se över de försvarspolitiska samarbetena för att stärka vår säkerhet.

  S,W alldeles självklart, börja med att förklara gällande samarbete, allians, inom EU, och vad den betyder, för Sverige, som inte är med i nato, och hur det går med stridsgrupperna…

  H.W Moderaterna vill därför att regeringen genomför en Natoutredning som sakligt genomlyser konsekvenserna att ett svenskt Natomedlemskap.

  S.W Det är alldeles självklart. Att saken ska utredas, det är ju bara S som tramsar, väl medvetna om att de har saker att dölja, Det riskerar att dra upp spöken som Palme och det grå brödraskapet . Hehe, IB är inte på långa vägar ett oavslutat kapitel, eftersom det beror bl.a Svensk försvarsindustri.

  Klart att det ska genomföras en natoutredning, men nu ett tips till alla hederliga helyllemoderater, tala då om vad utredningen mer specifikt ska utreda. Som alla initierade vet, är utredningar väldigt tillrättlagda, dvs man bestämmer vad utredningen ska komma fram till först, och anpassar därefter rätt sorts fakta, till vad man vill komma fram till.

  Kan det vara så, att respekten för moderaternas hållning, efter Reinfeldts fiasko avs säkerhetspolitik, skulle vinna på att specificera vad man menar med en Natoutredning? Så kanske det blir lättare för gemene man att förstå saken, och kanske återvinna lite respekt?

  Nu är USAs krigsmakt utsmetad lite var stans, och med fokus på Asien, (och så klart eländet i nordafrika och Syrien, Afganisatn vet ingen hur det det ska gå med.

  Hela Europa har ont om sekiner, dvs låg försvarsförmåga, samtidigt som Sverige varit ledande med feministisk säkerhetspolitik,

  dvs att att lägga ner civilförsvar och terrirotrialförsvar, och gruppera om överblivna småsmulor för utrikes tjänst i Longtbortiztan.

  Det gör ont att ställa om, och innan omställningen är klar, så visar det sig att man ska ställa om igen.... eller?

  Några utredningsdirektiv som folk begriper:

  - Hur har det varit? Sveriges säkerhetspolitik
  (den som S inte vill kännas vid)

  - Dolt försvarssamarbete med nato

  - Utrikespolitik i en fil, och försvarspolitik i fyra underfiler

  i) ett starkt alliansfritt mobiliserbart territorialförsvar
  ii) ett starkt operativt insatsförsvar (blå vapenslagen)
  iii) en dold försvarsallians med Nato, främst USA, No, Da
  iv) En dold militär inhemsk underrättelsetjänst, IB,
  eftersom det inge gick att kombinera dubbla spår, avs
  säkerhetspolitik.

  - Vilka försvarsbehov finns för Sverige och vårt
  närområde, oavsett nato, det är ju så att Sverige
  förväntas kunna bidra till

  - Vad kommer det att kosta, (skattebetalarna)

  - Vilka alternativ finns

  - Tidplan. Utredningen klar till valet 2018?

  Fördelar och nackdelar, ska ställas i relation till scenarier och till resurser, vad FM ska vara ur eget intresse, och Finlands, innan den ställs i relation till behoven i norra Afrika, den kapaciteten, ska vara en annan budget, med helt andra mål, Långtbortiztan-doktrinen är en helt annan sak, är Östersjö och Scandianviendoktrinen, två olika storheter och två olika behov, som inte ska stå i strid ot varandra budgetmässigt, för om de gör det, så verkar det som att det blir inrikes utrikespolitik, eller utrikes inrikespolitik.

  Att man spelar ut ett behov mot ett annat, och nu har behoven av Svensk trupp i Longtbortiztan, inverkat kraftigt på säkerhetsläget i Östersjön, och det är bara att hålla tummarna för att den historiska domen över Persson, Reinfeldt och mp blir hård. S.W

  SvaraRadera
 78. Så, om moderaterna vill vara moderater, och inte fortsätta marchen mot avgrunden som nymoderater, och rent av vill undgå att slippa anklagelsen för att försköka vara låtsasmoderater, men vara kvar i den nymoderata "idediskursen" alltså ulv i fårakläder, där ulven är nymoderata idéer, förklädda till ord, utan handling, så gör moderaterna klokast i att offentligt:

  - backa från regeringsbeslut 5

  - omedelbart stopp avseende pågående avveckling av det sista som finns kvar av försvarsmaterial

  -tala lite om bemaning, men framför allt förklara numerär, hur stor ska försvarsmakten vara, hur många plattformar ska FM ha, ioch vilka vapen, mer specifikt.

  Utan en sådan viljeyttring, vet ju ingen om det finns anledning att tro på om omvändningen under galgen är på riktigt, eller om man bara låtsas?
  S.W

  SvaraRadera
 79. Slaget vid Gallipoli

  Är ett fältslag under första världskriget
  som ägde rum mellan

  25 april 1915 och
  9 januari 1916

  på den turkiska halvön Gallipoli.

  Styrkor under brittiskt befäl genomförde en operation vars mål var att inta Konstantinopel och säkra sjöfarten till och från Svarta Havet för Rysslands del, (Ryssland och England stred på samma sida)

  Bakgrund
  I slutet av 1914 hade kriget på västfronten stannat av genom ett ställningskrig där arméerna hade grävt ned sig i skyttegravar. (pga nya vapen och industriell logistik, dvs krigföringen övergick till att handla om resursförbrukning och nednötning på en front, snarare än att arméer trampade omkring och lurpassade för ett avgörande slag.

  Kostsamma anfall ledde ingen vart och både Storbritannien och Frankrike hade intresse av att öppna en ny front mot ost (Idén var i princip den samma som K.IIX fick efter Poltava, men här handlade det om att istället säkra Rysslands försörjning som krigförande, eftersom centralmakterna kunde nypa all transport genom Östersjön. Sveriges neutralitet sattes på stora prov, inkl Ålandsfrågan. Det är alltså på så vis som frågor på Krim (Svarta havet) och Östersjön (Åland och Gotland) hänger samman, och så har det varit sedan örloggsmännen uppfanns. Logistik till och från Ryssland, oberoende av pakter.

  Den 2 januari 1915 skickade den ryske överbefälhavaren ett telegram till London där han bad om en diversion för att försvåra för den osmanska offensiven mot Ryssland i Kaukasus.

  Från Gallipolihalvön hade osmanerna och centralmakterna kontroll över inloppet till Svarta havet med hjälp av artilleri. Sundet var minerat.

  Krigsmål;

  att förhindra Rysslands instängning i Svarta havet,
  (utan kölar, ingen transport.)

  att möjliggöra för tsarens flotta att nå kontakt med Ententens.

  bland annat

  S.W

  SvaraRadera
 80. Slaget

  Slaget utvecklades till ett ställningskrig (och blodbad) fram till att de sista ententestyrkorna evakuerades.

  Ungefär 131 000 soldater stupade och cirka 262 000 skadades.

  De turkiska förlusterna var ungefär 2 på 1,vilket var mycket för den försvarande parten.

  Marinminister Winston Churchill, en av initiativtagarna till operationen, tvingades efter misslyckandet vid Gallipoli att avgå.


  Britterna underskattade turkarnas förmåga. Turkiet hade i spåren efter Molke upprättat goda förbindelser med Tysk militärmakt och lärt sig modern krigföring.

  Turkarna bistods bland annat av en tysk general.
  Otto Liman von Sanders, som bistod Turkiet på centralmakternas sida.

  Turkarna var mycket väl förberedda (beredskap). Under hela landstigningen lyckades man från ententens sida aldrig uppnå varaktig kontakt mellan sina brohuvuden.

  En brittisk-fransk ”armada” på tolv brittiska och fyra franska slagskepp försökte tvinga sig igenom sundet samtidigt som de besköt artilleriställningarna.

  Fartygsminan var sedan Krimkriget etablerad varpå tre fartyg sjönk, tre fartyg sattes ur stridbart skick och fyra blev svårt skadade.

  Därefter var krigsoperationen i praktiken körd, eftersom det fanns för lite resurser för anfall, och väldigt mycket resurser gick åt för att rädda ”katastrofen” dvs blodbadet.

  En anfallande styrka tappar tempo avseende motiv och logistik om 10 fartyg bokstavligt talat går på en mina.

  Efter lärdomar från Krimkriget och Gallipoli lärde sig England dyrköpta läxor om krigföring till sjöss.

  Efter misstagen med minorna stod det klart att man var dessutom var beskjuten av artilleri och att det var omöjligt att ta sig igenom sundet utan att först slå ut detta med hjälp av landstigning och markanfall. Något som motståndarna räknat med, men inte anfallarna, på samma sätt.

  Den 25 april landsteg brittiska, australiska och nyzeeländska trupper på halvön.

  Motståndarna var få men väl placerade vid landstigningsplatserna och kunde tillfoga inkräktarna stora förluster.

  Till slut beslöt Kitchener att evakuera trupperna. Då hade uppskattningsvis 44 000 allierade soldater omkommit medan den osmanska armén förlorat totalt 87 000 vid krigets slut. Ryssarna var alltjämt instängda som råttor, dels i Svarta Havet av turkarna, dels av Tyskland i Östersjön. Landet led och det var inte mycket Tsaren kunde göra. Vilka krafter det sedan var som initierade en revolution i Ryssland kan man fundera mycket på, i vart fall var Ryska revolutionen och utgången av Finlands självständighet avgjort beroende av Rysslands krigsmakt försvagades av blockaden, landet är stort, och har inte så många livslinor, och detta präglar Ryskt militärt tänkande ganska djupt, inte nödvändigtvis av historien, utan just det geografiska beskaffenheterna, som gång på gång visat sig empiriskt riktiga. S.W

  SvaraRadera
 81. Konsekvens

  Det misslyckade ockupationsförsöket av Turkiskt territorium (Gallipolihalvön) fick konsekvensen att kontakt mellan den brittiska medelhavsflottan och den tsarryska svartahavsflottan inte kunde etableras. Visserligen behärskade Tsaren Svarta havet, men det gick varken att komma in eller ut. Av olika anledningar kom tex Kreta att fylla samma funktion som Gotland, under 2a VK, med den skillnaden att Gotland fick vara ifred, pga Molotov-Ribbentrop, och att Tyskland tryggade sjöfarten genom ockupationen av Danmark/Norge. Stalin gjorde vad han kunde för att besegra Finland, som håll stånd. Det finns anledning att tro att Ryssland är lika instängda då som nu, i Svrta havet och Östersjön, och att man ser östutvidgningen som problematisk, EUs ur ekonomis synvinkel (man kan inte konkurrera med västs affärskultur, och naturligtvis ännu värre Nato-etablering, eftersom handel och krigsmakt hänger samman, utan polismakt får man maffian på halsen, och i princip gäller samma villkor för internationell handel, det är bara det att "maffian" oftast har monopol, på ett landområde, och sedan bygger allianser :-) Liknelsen med maffia är inte helt fel, eftersom Ryssland inte är en demokrati, utan en stat som bygger på våldsmonopol, (som våra demokratier), där hela statsapparaten i grunden är beroende av ekonomi, och där det är Tjekan som styr den inre ordningen, follow the money. Varför skulle inte Ryska intressen skydda sina ekonomiska intressen?

  Eftersom Baltstaterna är med Nato, och Nato är en skugga av sin forna styrka, dvs det är inte bara USA som inte har råd att bjussa alla på säkerhet, utan även England och Frankrike som tappar mark, så är sambandet nato - Sverige - Finland problematiskt. Eftersom först S och sedan M avsrustat, så finns ett säkerhetshål, som andra måste täcka, hade inte Alliansen rustat av, hade det varit ett annat spel. Någon anna väg än att rusta upp finns inte, men nu bråkar politiken om hur lite man ska fortsätta att rusta ner, eftersom 4 miljarder årligen inte är i närheten av den nivå som behövs, och det är och förblir mp och delvis vp som numera styr Svensk säkerhetspolitik, genom att Persson släppte in dem, och då började de omedelbart prioritera andra områden, och snabbavrusta, strategiskt rätt ur mps perspektiv, eftersom det är irreversibelt, och omöjligt att angripa,e ftersomd et sker under det goda sak.

  Om nu M av taktiska skäl villkorar upprustning mot S med en natoutredning, så spelar det ingen roll, läget är nog ganska förkylt ändå, nato hit eller dit, är bara en villervalla, för att komma bort från problemet, politiken har ingen väg ut, hur man får tag på resurser, pga DÖ, och därmed är detta kapitel inte på länge vägar slutskrivet. Att Mp och Vp styr svensk utrikespolitik, kommer däremot får stora inrikespolitiska konsekvenser, mycket stora, om de inte redan fått det.... Valet 2018, suck, köttgryta suck, nya tomburkar att pantsätta 2019, jo, man kan fundera lite.

  P J Harvey sjunger om Gallipoli på sin senaste platta.

  Ossmanerna stred på centralmaktens sida under 1aVK, och tillhörde den förlorade parten, varpå.

  1921 - Staten Irak bildades med ett territorium som delvis sammanfaller med Kurdistans.

  Republiken Turkiet grundades först 1923.
  Turkiets nya gränser bildades med ett territorium som delvis sammanfaller Kurdistans.

  Turkiet kom efter 2a VK att tillhöra nato.

  1923 inleddes en hårdhänt assimilationspolitik som fortsatte under resten av 1900-talet, som handlade om Kurdistan och Armenien, där Sunniturkarna kände sig hotade av Kurder och Armenier.

  Statsmakten motarbetade det kurdiska språket.
  Kurdiska orts- och personnamn byttes mot turkiska, ingen skolundervisning på kurdiska tilläts och kurderna förbjöds att använda sitt språk i offentliga sammanhang

  1925 - Första kurdiska upproret i Turkiet

  sedan har det fortsatt, med div Irak-krig.
  S.W

  SvaraRadera
 82. Att fundera på

  Utan transport ingen handel och inga förnödenheter, vare sig till krigsmakten eller till folket. Jämför Hungersköld.

  Man fundera lite på hur det kom sig att det blev revolution mot Tsaren under första VK, men tex inte i Sverige, ska man studera nationell sammanhållning och statsmaktens förmåga att försörja folk och krigsmakt med förnödenheter. Klarar man inte det, så blir det revolution.

  Har man en pliktarmé, kan de styrande hälsa hem direkt om inte ledningen står på folket sida, och har man en yrkesarmé, blir det lättare att ställa sig på sina egna intressens sida, ett tag.

  I längden går det inte, så det blir det bara lite längre och blodigare. I tex USA, som har en yrkesarmé utrikes, skulle Washington vara chanslös mot nationerna, alla delstater, eftersom man är beväpnad i var enda buske, och territoralförsvaret i princip försvaras av hemvärnsmän.

  Uppgiften för den politiska ledningen är då som nu att sörja för att ett land klarar av kristider och yttre hot, för att därigenom motstå inre hot.

  Det är den förmåga som Sverige för närvarande har gjort sig av med, och det är dessa principer, som gör att S numera är för värnplikt med moderaterna förmodligen inte ens vet om varför man är mot, annat än att man misslyckats med jobbpolitiken, och måste ha någonstans att anställa alla unga arbetslösa....

  I vart fall ljuger M hejdlöst avssende att vårt försvar varit förlegat. De blå vapenslagen var synnerligen slagkraftiga, och delvis samövade. Armén var inget hot mot Sovjelt, eftersom armen i princip vara mobilseirades om Sovjet anföll oss, och skulle de anfalla, visste de ju om det själva. Nä, flyget och marinen, som till stor del var yrkesförsvar, kryddat med värnpliktiga vid olika klargöringspunkter, kunde ju användas offensivt, mot Ryska intressen, med Åland och Gotland som undantag.

  Att säga att vi la ner försvaret för att det var nödvändigt, är bara delvis sant, avseende armén, å andra sidan hade man i alla fall puffror och uniformer och mat och bränsle, et har man inte nu. Nivån i de blå vapenslagen var nog tillräcklig, och i många fall ypperlig. Så nedrustningen har att göra med politik, pengar behövs bättre på annan plats, och försvarsmakten större nytta utomlands, slår man ihop dessa principer, som är politisk och inte militär doktrin egentligen, så blir det en katastrof.

  Det omvända förhållandet gällde märkligt nog före införandet av allmän rösträtt 1907. Dvs högern var för allmän värnplikt, och sossarna mot, eftersom man då inte hade kontroll på statsapparaten. Nu verkar nymoderaterna vara mot, eftersom värnplikt förefaller strida mot idén om att försvara nationenens demokratiska värden, och frågan blir då mer, vems demokratiska värden? DÖ är ju inte ett under av demokrati, eftersom ingen väljare och inte heller någon språkvetare eller statsvetarprofessor, vet den exakta skillnaden mellan koalition, block (som övergivits) och partikonstellation, som är den nuvarande skumma termen, som alltså styr vår demokrati, vad är en partikonstellation, fråga politiken, det vet nog inte ens själva. S.W

  SvaraRadera
 83. Det handlar om lojalitet, mot något slags uppfattning.
  I vårt fall uppslutningen kring demokratiska värden, och då måste man föra en diskussion om vad just detta är. Suveränitet är det uppenbarligen inte längre för nymoderater, eftersom man avlövad försvaret, och om man vill driva hejdlöst med dårfinkarna, tvingat oss att knäböja och niga för Ryssen, det behöver inte finnarna göra. Hela vårt demokratisera system är i gungning, pga nymoderaterna, som i jakt på rätt demokraisksa värden, ställt nationen schack matt, även om Persson bäddade sängen från start, genom att göra upp med MP.

  Nato är viktigt, men får aldrig frånta oss ansvaret att hålla ett försvar, och att racka ner på gamla försvarsmakten, såväl armen som de blå vapenslagen är oärlig argumentation, visst fanns det brister, men jämför med dagens läge, där det varken finns personal eller materiel, det är inte enbart generalernas fel, vad skulle de göra, vägra lyda order? Politiken styr.

  Just nu är gamla gränser som spökar. Kurderna utgör ett hot mot Turkiet (även om man försöker få det till att Kurderna hotar Iran. Kurderna kan bara stoppas genom inre väpnade strider, och IS skulle inte kunnat belägra en enda liten bantustam, och i synnerhet inte Kurderna, utan aktivt stöd utifrån, och det är främst Turkiet, med även vissa Opecländer, så IS och terrorismen i Europa, är naturligtvis ett sätt hantera intressen, frågan är nu om det inte är så att det slår bakvänt som vanligt, genom att Obama faktiskt indirekt stött Assad i Syrien.

  Så hoppet står lite till om det går att uppbåda stöd för Kurderna, och kontrollera Delar av Irak. Det är visserligen mot Saudis och Turkiets intressen. Annars kommer det fortsätta att krigas om olja, och alla flyktingar kommer inte att få plats i Sverige, annat än i gigantiska flyktingläger, om vi inte reda är där... S.W

  SvaraRadera
 84. Allan ! Kan du inte blockera S.W,s ip-adress ?
  Han blockerar ju för alla andra att synas eller höras ?
  Moderering behövs akut !

  Sergeanten

  SvaraRadera
 85. Moderering = förbud, som kan behövas, om argument är osakliga eller inte tillför frågan något av intresse. Som liberal vill man ofta ge upplysningen en chans, och pröva fri åsiktsbildning. Sedan finns det förbudsmänniskor, men de är oftast kommunister, diktatorer eller möjligen klnledare. Inget som är Fps stora grej. Ett bättre sätt att verka för att andra ska få möjlighet att synas och höras, är att själv tillföra debatt och argument lite fast grund. Svensk politik lider här lite av konkretion, i synnerhet nymoderaterna, som talar talar talar, omprövar omprövar omprövar, men inte kommer med några besked om budgetresurser. Säkerhets- och försvarspolitilk är inte babbel, utan kallt stål. Som det ser ut nu är det tyvärr bara Fp och SD som är på banan, men konkreta besked, om budgetmedel, där Fp i sammanhanget är blygsamma, om än realistiska. Resen av gänget är tysta, om siffror, så kan vi inte ha det, i en demokrati, och en demokrati vinner på saklighet, transparensens och ärlig argumentation.

  Nu är det full rulle i det konservativa lägret i USA, inför valåret som sätter igång om ett år, och amerikansk politik, berör utrikespolitk.

  Nato är väsentlig del av utriksepolitiken, eftersom hela natoidén hänger på USAs krigsmakt, så var det inte när Nato bildades, och de som hängt med vet att USA av budgetskäl dragit ner på anslagen med 10 % årligen, (utom möjligen för säkerhetstjänsnterna) samtidigt som USA grupperat om, bort från EU. Då ställs krav på Europa, som visst rustat ner.... och är beroende av varandra, eftersom USAs marinkår inte kan försvara hela Europa samtidigt, under en månad, ens under begränsade angrepp :-) Det är därför Baltstaterna, Finland och Polen rustar upp, från en nivå, som per capita är högre än Sveriges, som del av BNP, avseende faktiskt mätbar försvarsförmåga torde Finlands vara överlägsen Svensk, mot bakgrund av den respekt Ryssland har för tidigare finsk förmåga.

  Så Sverige har ett problem, utöver undermålig nationell försvarsförmåga, dålig politiskt ledarskap (annars hade inte Sverige suttit med skägget i brevlådan), instabil parlamenterisk situation, där MP är ledading lady, sedan 1998, och en statsbudget som håller på att sprängas sönder avseende 25 utgiftsomdåeden, eftersom ett utgiftsområde är utan tak, det ger hela politiken instabil.

  Det finns skäl att tro att Sveriges hållning/prövning av Nato tyvärr inte bara avgrös av rationalla argument, utan mycket tro på tomtar och troll, om hur det varit, eller snarare, borde ha borde varit, inte vad som varit, (i praktiken natoanslutet)

  Risken för att hela natogrejen havererar bygger just på dubbel moderat bokföring, att arrangera politiken, så att Sverige inte har råd med ett försvar, inte har råd att återrusta, inte har råd att vara solidarisk med våra grannar, utan tänker sig att ett natomedlemskap (dvs USA) löser frågan. Inget kunde vara med fel, att hantera vänstern på,
  det kommer att slå bakåt, som dolksttötsslegend, då gåt vi proteströstande mot Nato, bara för att nya M säger att vi inte har något val, eftersom M avrustat försvaret, och att vi inte har råd, men vi hade ju råd på 70 och 80-talet, så vad är problemet, det handlar väl om prioriteringar? S.W

  SvaraRadera
 86. Natodebatten kan även vara beroende av Amerikansk inrikespolitik, dvs kommande val, och hur tongångarna går inom Republikanerna, som nog aldrig varit mer splittrade, med sina värderingar, som alltså är djupt splittrade, några exempel från dagens DN:

  1. "För Jeb Bush,
  ydligast med sina presidentambitioner och
  som anses ha finansiella muskler att klara en kampanj,

  JB drog störst publik – men också de skarpaste buropen, främst på grund av sin avvikande hållning i immigrationsfrågan, där han förordar en väg till

  medborgarskap

  eftersom ”det saknas en plan för att deportera elva miljoner illegala invandrare”.

  SW Notera debatten om medborgarskapet, och republikanernas syn på att begränsad detta, efter att Obama släppt på gasen. Det är alltså inte moraliska principer som vägleder Jeb B, utan praktiska, att det inte går att skicka tillbaka alla som lever illegalt. Jeb verkar alltså inte tro på idén om öppna gränser som moralisk princip, utan är mer realpolitisk, att det inte finns något sätt att skicka tillbaka människor, till en plats de inte vill vara på.

  2. affärsmannen Donald Trump (likt majiriteten talare på CPAC) betonade hårdkokthet inför IS:

  ”Ingen skulle vara tuffare än Donald Trump! Jag skulle slå till så hårt och så fort att de inte skulle fatta vad som hände”

  S.W Problemet är bara att våld hittills, inte medfört en lösning, (utom då "the surge" som kräver ofattbara resurser av marktrupp, enl Powel-doktrinen), grejen är mer att man flyttar problmen till andra delar, tex västeuropa och flyktingströmmar, som delvis består av människor som flyr internationella interventioner, som inte är hållbara, varaktiga, jämför Libyen. Så cow-boy grejen kan gå hem i valet, men löser inte problemen i Levanten. Det har bara blivit värre sedan USA störtade Sadam, som man tidigare stödde, (under Khomeini)

  3. "Rand Paul (libertarianen) skiljer sig från många konservativa, framför allt i sin utrikespolitiska hållning.

  "anser att USA bör vara restriktivt i fråga om militär inblandning, hur man kan ge staten så hög tilltro i fråga om krig när man inte betror den om någonting annat."

  Stort garv, om man dels av principiella skäl som republikan i allmänhet ogillar staten, så måste man i synnerhet ogilla statens våldsmonopol och militära slagkraft, i synnerhet om den används utomlands, för att intervenera i andra staters angelägenheter.... Mycket logiskt av en ärlig libertarian. Om det principiella sedan beläggs av kuslig empriri, att användatet av våld i världen, där USA har den ojämförligt största resurserna, inte direkt skapat en mer stabil världsordning efter kalla kriget, utan terrorismen eskalerar, i synnerhet där väst intervenerat, så måste man ställa sig frågan, om inte libertarianerna har en poäng? Endera har vi tilltro till staten, och ger den vapen och makt samt övervakningsfunktioner, eller inte. S.W

  SvaraRadera
 87. Stefan Hedund (Prof. i öststatsforskning) citerar förtjänstfullt Stig Malm, mellan raderna om nymoderaternas och S försvarspolitik och säkerhetspolittik:

  "Behovet av en rejäl upprustning är ovedersägligt,
  men det gör det tyvärr inte mer sannolikt
  att så kommer att ske."

  "Man minns här osökt den gamle LO-basen Stig Malms odödliga karakteristik av den socialdemokratiska riksdagsgruppen under finanskrisen 1990:"

  ”De sprang omkring som skållade råttor och var krismedvetna en hel vecka.”

  http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article20347953.ab

  artiklen är lika enkel som lysande, i fråga om konsekvens av Bertelmans utredning och konsekvensen av att vara med eller inte i nato, utan ett eget starkt försvar. S.W

  SvaraRadera
 88. Med nuvarande budget går det inte att skapa en majoritetsbudget inom överskådlig framtid, att ändra på RF gör man inte i en handvändning nästa val, om tex SD blir näst största parti.

  Så allt handlar om budget, budget, budget, och reglerna för vilken budget som går igenom.

  Det borde vara majoritet för budget och lagstiftning, men förefaller av egensinniga demokratiska turer (att det inte gick som Reinfledt tänkt) att gå mot minoritetsbeslut även för statsbudget.

  Det går inte längre att förklara för väljarna vad största block är, eftersom det finns tre block, och en Mädchen für alles (mp)

  Eller förklara vad en koalition, eller regeringskoalition är, eftersom det finns två block och två, snart tre vågmästarpartier, och ingen kan/vill bilda en koalition.

  Regeringsfrågan utesluter Vp och SD, och budgeten utesluter SD måste partierna uppfunna en ny demokratiterm,

  den mystiska termen "partikonstellation"

  Av lat: con = ”tillsammans med”
  Och Stella = stjärna

  som kan föra iväg tankarna till:

  Substantiv
  - kons
  - konstighet
  - konstifikation

  Adjektiv
  - konstig
  - konstifik
  - konstgjord
  - konsternera = göra häpen och förvirrad

  Svensk ordbok utiven av Svenska Akademien har svaret på konstellation:

  1. kombination av samverkande företeelser...
  i) färgkonstellation
  ii) personkonstellation
  iii) partskonstellation
  iv) partikonstetllation

  ... som är förenade av av något gemensamt intresse.

  Bra, ett intresse, intresset av att få igenom en statsbudget. Det var det förre talmannen varnade för, men inget tänkte på praktiken.

  2. himlakroppars inbördes ställning (jmfr aspekt och stjärnbild)

  Det är nog så vi ska se det, inte regeringskoalition, inte partiblock, dvs den cementerade blockpolitiken, som upplösts av vågmästarna mp, utan en ny aspekt stjärnor, som nyss ändrat RF (för att få bukt med mp otrohet efter valet 2002 som i praktiken inneburit bindande avtal avseende migration, som framkallat ett nytt främmande parti som vågmästare. S.W

  SvaraRadera
 89. Konstellation är väsensskild från konstitution, konstituera, konstitutionell, som har att göra med nedtecknade grundlagar.

  Konstellation innbär att mp kan vara kvar som vågmästare, och binda upp regeringar avseende försvar och migration, (utan SD synpunkter), vilket ger ytterligheterna vp oh mp mer makt än väljarna avsett, och därmed befästs ordningen, dvs konskevenser blir att SD ökar, det begriper tom nya M, men frågan är vad som är målet?

  partitaktik ska ställas mot väljartaktik, och kanske är väljare också taktiska, och snart lika cyniska som politiken?
  sådan herre sådan hund.

  Regler om budgetvotering finns i Riksdagsordningen, som man inte ville fingra på, eftersom man inte kunde överblicka konsekvensen, om SD tex skulle bli näst största eller tom största parti. I vart fall är sannolikheten inte ringa att SD går om om nya moderaterna 2018, det vore en triumf (av klåperi). Nya Ms mål är att regera, och hålla statsminister, finans, utrikes, handels och försvarsminister, och ska nya M fortsätta vara ”statsbärande” parti, så tror man på allvar att det går att fortsätta ligga mitten, och hålla sig med småvasaller, som ställer upp på att bli detroniserade, av en huvudlös politik. Nu vet alla vad nymoderaterna står för, och så är väl uppgiften att återta förlorad terräng. Det är ju inte så att Reinfelds lösningar inneburit något magiskt, marginalskatterna är väsentligt högre än efter S + Fps skattereform 1990, och utan den hade allt gåt åt fanders.

  S + Mp sitter i regering med 37,9 % av antalet avlagda röster, och

  regerar med en budget som är borgerlig,

  som samlar 39,4 % av rösterna, men

  inte vill regera, eftersom

  VP + S samlar 36,7 % av rösterna som socialistiskt block

  och inte kan få 50 % av rösterna tillsammans med MP, därför att SD blivit vägmästare, pga missnöjesröster från väljarna, pga uppgörelsen med mp, som var grunden till att s + m ändrade i RF till 2014 avseende val av regeringsbildare (det gick inte att sitta kvar hur som helst)

  Ja, när det skrivs ut så är, så låter det så obegripligt att nog inte ens partigängarna i den inre kretsen hänger med.


  Nu ska "konstellationen" fortsätta rakt ner i avgrunden, ända fram till valdagen 2022 (då statsbudgeten för kommande fyra år redan är färdig och beredd.

  Dvs man fixerar politikens form fram till 2026, i vart fall budgeten, som styr allt annat.

  har man då inget budgettak för samtliga områden, och ett område gallopperar, så måste andra minska, och då måste politiken ha beredskap för hur man ska förklara detta för väljarna inför valet 2026, om inte bara ladan är tom, utan dessutom är nedbrunnen.

  Det vore kanske inte konstitutionellt hederligt, å andra sidan en pyramidal succé av konstigheter med konstgjorda dubbla budskap om individuell frihet, höga skatter utan försvar, skydd eller jämlik inkomstutjämning, om pengarna är slut. S.W

  SvaraRadera
 90. Eftersom minst ett politikområde är gränslöst (saknar budgettak) blir alla andra utgiftsområden beroende av detta enda, utom kostnaderna för integration, som ökar, vilket ger utrymme för en massa nya kreativa företag, kanske nylotsar?

  I vart fall omöjliggör principen om gränser för 24 områden, men utan gräns för två, all form av långsiktig planering/finansiering för alla områden som berör medborgarna som röstar, och det påverkar uppenbarligen försvarspolititiken.

  Vi har råd med en human flyktingpoltik, men vi måste gå med i nato, eftersom vi inte har råd med att försvara varken oss själva eller våra grannar. Hur tror nymoderata chefstänkarna att detta påverkar vänsteropinionen, som trots allt varit USA-kritisk sedan 1968, så är det ju.

  Av detta följer att politiken har egen rådighet i migration / integration, eftersom man kommit överens om samarbete inom försvar, energi och pension, men i praktiken tillåter ju DÖ S att regera med mp, som håller kvar principen om att ett utgiftsområde är utan gränser. SD går som en raket, men ingen begriper Reinfeldts plan, var det så enkelt att man struntar i valet 2018 och i säkerhetshetsäget, är det ansvarsfullt?

  Kommande fyra är S bundna av mp, på samma sätt som alliansen var bundna av mp 2010 - 2014, så migration kommer att fortsätta ta ekonomisk plats, och därmed samma tomma flyhänta hantering av integration, som dessvärre under Ullenhag, någon annan budgetregulator än försvar och bistånd är svår att se.

  Tänk att tom hesa Fredrik lät ovanligt ilsken i sluttutet idag.
  S.W

  SvaraRadera
 91. PM:s förslag är inte helt ute och cyklar i skogen, att ta lån förn att bibehålla försvaret
  http://www.di.se/artiklar/2015/3/2/ledare-ta-ett-forsvarslan-nu/

  Men, uppgiften är att skapa stabila förutsättningar för en stats grundläggande uppgift, att upprätthålla stabilitet och ordning i förhållande till andra. Det beror rimligtvis på två saker, dels att Persson släppte in mp i säkerhetspolitiken (vp hade varit mycket mer stabilt :-) och den andra orsaken var kreditförlusterna 1993-1994 när våra statsfinanser föll, och det behövdes pengar. Till detta har kommit överenskommelsen om migration, för flyktingpolitiken, där Sverige sannolikt är ett av få länder i Europa, som har en oreglerade finansiering, och det har självfallet flyktingssmugglarna upptäckt, vilket gör långsiktighet inom många politikområden omöjligt, eftersom vi har ett utgiftstak.

  Så hur gör man istället. Det är mycket bättre, och mycket mer pedagogiskt att staten lånar pengar på finansmarknaderna för flyktinghantering och integrationskostnader.

  Idag beviljas TUT, inte för att vara humanitär, utan för att snabbt föra över det ekonomiska ansvaret på kommunerna, som får finansiering av staten under tvår år, nu har kommunerna insett att ekonomin in inte går ihop, eftersom det inte finns arbeten, ute i kommunerna, så man behöver inte ente ens diskutera detta med arbetskraftstillskott. Det finns inga arbeten, punkt.

  Det bästa DÖ-partnerna kan göra, är att skapa stabila förutsättningar för finansdepartementet avseende statens normala åtaganden, och åteställa tex försvarsbudgeten till 2 % av BNP.

  Då uppstår ett minus i statsbudgeten, och detta tar man från migration / integration, avseende skattebetalarnas intäkter. S.W

  SvaraRadera
 92. Även om förslaget inrymmer något litet mått av ironi, måste allvaret understrykas. Försvaret är i fritt fall, pga 20 års politisk vanvård, och säkerhetsläget kallar, samtidigt som våra politiker är helt frånvarande, och talar om eventuella tillskott 2022, hallå hallå, ert ansvar är att sörja för säkerheten nu, inte när ni gått i pension.

  Uppgörelsen med mp om migration och flyktingar fungerar som ett slags avtal, och är en förutsättning för att få regera med stöd av dem.

  Är ladorna fulla är det inga problem, då har nog ingen mot att Svenska politiker är generösast med skattemedel i världen, men om ladan är tom, (ett tag hade Sverige inte ens råd med medelhavsinstituten), men är ladorna tomma, och vi drar på oss kostnader som undergräver andra uppgifter och åttaganden, är det bättre med lån.

  Om hela migrations- och integrationsåtagandet finansieras med lån, har Sverige dessutom råd att återställa biståndet för fattiga kvinnor och barn i u-länder, vilket borde ge + poäng inom mp, vp och kd, minst.

  Statliga obligationer för migration bör kunna finansieras genom att Riksgälden ger ut värdepapper, det blir säkert hyfsade villkor även på den internationella marknaden, och eftersom det är negativ ränta, så kan Sverige i praktiken tjäna pengar på att vara en humanitär stormakt.

  10 åriga obligationer innebär även att staten kan garantera /finaniera fullt kostandsansvar, och dessutom ta hand om intäkterna från flyktinghanteringen, genom att borgensåtagande helt enkelt försvinner så fort nyanlända kommer i fast arbete och börjar genera skatteintäkter.

  Det viktiga är att det är politiken, våra riksdagsmän och statsråd som tar ansvar för Sveriges de åtaganden man skälv fattar beslut om.

  Om vi utgår från att Reinfeldt har en stor poäng, att det är en tillfällig flyktingström, som kommer att bedarra, och även om den inte gör det är han är övertygad om att initiala kostnader inom en snar framtid kommer att ge intäkter, detta behöver ingen tveka om, så fort ansvaret för risk och finansiering ligger där det ska vara. Kommunernas kassor belastas inte av staten, och kommunerna behöver sannolikt mindre i kommunala omfördelningspengar, för närvarande 94 miljarder.

  Det rimligaste att DÖ-konstellationen tar full finansiellt ansvar för alla som väljer att fly till Sverige, så länge de saknar arbete. Annars kanske ingen vill vara kommunalpolitiker heller...

  Därmed ges incitamentet för staten i allmänhet, och i synnerhet en regering med MP, att skapa förutsättningar för att utveckla arbete och liv i alla kommuner som idag saknar förutsättningar. Nycentern vinner också, om kommunerna slipper risk, och de som bär ansvar för regler, också tar ansvar för konsekvenser.

  Med en sådan politik skulle flyktingar kunna bli välkomna ute i kommunerna, eftersom de då på allvar blir ett ekonomiskt tillskott för kommunen, genom att staten tar risken, om det mot förmodan skulle visa sig att flyktingen inte kommer i arbete.

  Bara arbetet med att ta hand om flyktingarna, språk, tolkar, läkarhjälp, skola fritidsverksamhet, social service måste ju kunna generera hur mycket arbete som helst i våra kommuner.

  Om staten finansierar detta genom lån, dvs bär risken, så blir det mycket enklare för medborgarna att förstå poängen, och utvärdera konsekvensen, eftersom vi faktiskt har råd. Räntan på skulden belastar statsbudgeten, men blir nog inte väldigt hög, under överskådlig framtid, och vilke bra sätt att stimulera ekonomin.

  Med 2 % i försvarsbudget kan S börja investera i försvarsindustrin, och återinföra värnplikt, utan att behöva tulla på humanitära målsättningar eller åttaganden. S.W

  SvaraRadera
 93. Tom mp borde kunna bli till freds...

  Om det visar sig att det är den ekonomiska vinst Reinfeldt hävdar, så ska inte staten vara knusslig, med att stå för fiolerna, tills det bär sig, och lån är mycket bättre för kortsiktiga åtaganden, annars lär sig "systemet" att Sverige har outsinliga resurser, för ett områden, och oförutsägbara resurser för andra, det skapar inte ekonomisk förutsägbarhet, vilket är grunden för ekonomi och handel.

  Ett oreglerat utgiftsområde ger förutsägbarhet för ett en slags näring, men slår samtligt undan benen för andra politikområden, där försvaret och biståndet, och i viss mån pensionerna, redan är synnerligen ovissa. Ta alltså lån på det som anses vara tillfälliga behov, och ge långsiktighet åt försvarspolitiken. Det är mest solidariskt mot våra grannar, och mot alla kommuninvånare och det kommunala självstyret.

  Var ansvaret ska utkrävas för beskattningsrätten.
  Dessutom får vi igång en nyttig och uppfriskande debatt, om kommande politikers och väljares ansvar i framtiden, för de beslut av irreversibel karaktär som politiken fattar nu, om hur det borde vara om 10 år. Med lån kommer vi se notan, och det är demokratiskt riktigt.

  En fungerande demokrati måste säkerställa ekonomiskt ansvar, då är transparensens och ansvarsutkrävande A och O.

  I vart fall resonerade Gösta Bohman och Co så om pensioner och ATP, att inte skjuta skattebörda på framtiden, och lova sker idag, med lån från framtiden, så fungerade tom grön ideologi, en gång i tiden ;-)

  Framför allt är idén smaklig för alla visionärer, det är mycket bättre att satsa belånade pengar som visionärerna skriver under nu, än att använda de medel vi redan behöver, för att finansiera fortsatt hög svansföring avseende tex säkerhetspolitik, internationell solidaritet (bistånd), höja länder för underbetalda kvinnoarbeten etc

  Både nya C och nya M skulle då kunna få mål i munnen och förklara hur mycket försvaret för kosta, eftersom man är så noga med mantrat krona för krona och en ansvarsfull finansiering....och att ansvar ska utkrävas nu, inte sen. så resonerar barn eller pyramidspelsförsäljare. S.W

  SvaraRadera
 94. 2012 var ett omtumlande år med Saudi-affären och Sten Tolgfors avgång.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5072839

  Man glömmer lätt att handelsminister Björlings medverkan i Saudiaffären.

  Det var Björling som efterträdde Tolgfors som handelsminister, när Tolgfors efterträdde Odenberg som försvarsminister.

  7 mars 2012 BRÄNNPUNKT Vapenfabriken i Saudi

  ”Följande klargörande är här på sin plats:

  1. Det finns ingen svensk vapenfabrik eller missilfabrik i Saudiarabien.

  2. Det pågår inte någon byggnation av sådan fabrik.

  3. Regeringspartierna är överens om att det inte heller skall byggas någon svensk vapenfabrik i Saudiarabien och avser att vidta nödvändiga åtgärder om något sådant skulle stå inför att utföras av svenska myndigheter”

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/tolgfors-nagra-klargoranden-ar-pa-sin-plats_6907265.svd

  Vad ministrarna inte framför är att Sverige var en samarbetspartner för USA att kringgå Kongressens beslut, att förse Saudi med vapenteknik. och det var alltså Rödakorsankaret Leni som drev igenom uppgörelsen....

  Det är korrekt, ovan, med ”svensk” avser artikelförfattarna inte att Svenska staten äger fabriken, utan bara agerar ”agent” eller mellanhand, för att kringgå ett "demokratiskt" beslut i USA, notera sista bisatsen;

  ” om något sådant skulle stå inför att utföras av svenska myndigheter”

  Det är så klart en Saudisk/amerikansk vapenfabrik, som förser ett "icke-demokratiskt land" med vapen, (den där staten som ursprungligen stod på IS sida i kampen mot Assad).

  Det där inbördeskriget har haft sina offer och skapat flodvågor, eller volymer som det heter, med flyktingar till Europa, där det i princip bara är Sverige och Tyskland som tar mot flyktingar permanent, och därmed är finansieringen klar för transportindustrin. Alla med en gnutta vett och insikt kunde ha insett att Assad är allierad med Ryssland, och dessutom Shia som Iran, att understödja ett "folkligt Sunnilett" uppror mot Assad, skulle få fruktansvärda konsekvenser, eftersom Ryssland aldrig någonsin skulle släppa Syrien och uppmarchområdet till Iran, till väst. Rysslands enda stödjepunkt i medelhavet. I Irak var det samam visa, Sadam undertryckte Shia + Kurder, och gynnade Kristna och Sunni, det kunde bara gå åt skogen.
  och efter Syrien fick vi Libyen, oups we dit it again, konflikthärdarna är omöjliga att kontrollera, utom att att om balans sätt ur spel, som tyvärr Wilhelm gjorde efter Bismarck, så sätter man igång okontrollerbara krafter,
  med det inte sagt att fabriken är fel, den är bara fel, så långe det är hysh-hysh, och avtalet är inte heller fel, om det inte är hysh-hysh. vi lever väl i en demokrati...S.W

  SvaraRadera
 95. Som prof Rothstein skriver ”korruptionen är proportionell mot religiositeten, och rent empiriskt går det inte att dra en slutsats om detta är sant i Sverige, eftersom Tolgfors pingsvänsfostran och Leni Björklunds röda korsbakgrund, inte ger tillräckligt vetenskapliga underlag, för att testa hypotesen deduktivt...:-)

  Då som nu, var det CB som fick rycka in och göra plikt, dvs att ta sig till skyttegraven och möta journalsten (det enda den postmoderna politiken fruktar), genom att tala om hur det var.

  Intervjun med Ekot var legendarisk, när CB försvarade Björlig och Tolgfors, en sosseaffär, och det samma gäller nu, Bildt rycker in, och gör det dessutom bra.

  Sossarna är vana vid att kunna säga en sak (feministisk utrikespolitik) och göra en annan, med gällande förnyelse av avtalet, så håller sig S noga undan, och tvingas rycka in och säga som det faktiskt är.

  SR utsätter CB för rätt tuff utfrågning, och undrar varför det så svårt att få politiker att svara på frågor, CB – svarar att det inte är det, han kom direkt… ;.)

  Problemet är orsaken till att regeringen lägger locket på, avtalet är sas inte helt förenligt med retoriken, varför inte ändra retorik till praktik?

  En psykologisk analys ger att vi i Sverige vill att s ska vara gullegullgoda, och m onda, i vart fall de gamla moderaterna, när nymoderaterna plötsligt blev lika goda kålsupare som S, så uppstår kognitiv dissonans, inom politiken själv, och kanske tom inom journalistiken...

  Det kan finnas omedvetna spår av ironi i texten,

  eftersom allt faktiskt bara kan vara missförstånd - ett fall för olyckliga omständigheter och politisk oskuld, det kanske är så att den feministiska utrikespolitiken ändå vinner?

  I vart fall trodde nymoderaterna under åtta år på soft-power, och Borg var ju uttalad troende feminist (innan han blev Kristen)

  Vapen till demokratier kan vi kränga hej vilt, eftersom vi vill tro att andra är lika goda som vi…. (problemet är alltså inte att sälja bort försvarets materiel eller behov av eld, rörelse och skydd, nej nej, det är inget moraliskt problem, eftersom vi ska ha ett insatsförsvar, nä, bra vi säljer till demokratier, som är lika goda och blåögda som vi feminister, så är väl allt bra?

  Att skilja på vad vi säger och vad vi gör, går utmärkt, så länge man sitter i ensam majestät, utan insyn.

  Här har CB ett försprång som utrikesminister, han kunde säga som det är, och då klarar man sig nästa alltid. Dessutom har man ett moraliskt övertag, i fråga om trovärdighet, något som s, mp och nymoderaterna har lite lite underskott av. Vi får se, ett mannaminne är fem år. S.W

  SvaraRadera
 96. Ny inriktning på försvaret… favorit i repris

  Enligt regeringens proposition

  ”Fortsatt förnyelse av totalförsvaret”
  (prop.2001/02:10)

  och i linje med vad som sägs i regleringsbrevet till Försvarsmakten för år 2002 skall FM utvecklas mot ett nätverksbaserat försvar.


  Peter Lagerblad genomförde en osannolik utredning med besparingsförslag för FM,
  den så kallade Försvarsförvaltningsutredningen
  (SOU 2005:96)
  som Persson avlossade i november 2005 som genomfördes för att spara 2 miljarder årligen vilket medförde att man la ner och FMV:s roll för materielanskaffning och la över ansvaret på ”industrin”
  så kallade NGM, staten är beställare, staten lägger över ansvaret på marknaden, att tex förådshålla materiel, enligt
  "a revolution in business affairs" dvs närbaserad affärsverksamhet, genom just in time produktion i KIna, som åker på köl över världshaven.

  Denna revolution döptes om till "a revolution in military affairs" som Moore och Co reformerade försvaret med 2002 - 2006, men eftersom idén var fel fel från start, och FMs decentraliserade organisation mot, jämför Moltke, Clausewitch och manöverdoktrin, så blev politiken tvingen att göra något med den trilskandes försvarsmakten.

  http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/20/42/2fbdb491.pdf

  Utredningen avsåg
  Högkvarteret (HKV och MUST)
  Försvarets materielverk (FMV)
  Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI),
  Totalförsvarets pliktverk (TPV)
  Försvarets radioanstalt (FRA)
  Försvarshögskolan (FHS).

  Samt gränsytan mellan Försvarsmakten och Fortifikationsverket (FortV). FortV sorterar under finansen, och hyr ut försvarets anläggningar till FM, varför en del av försvarsananslagen går i retur.

  Därefter toppade regeringen 2005 med Marie Hafström (efter en blek insats som GD för Kustbevakningen) som första GD på högkvarteret, överrock med order från högsta ort, för att kunna genomföra utredningens besparingsreformerna i närtid inför valet.

  Inte ens sossarna kunde styra allt som de ville genom generalsutnämningar, eftersom det knorrades en del, av att genomföra något som inte gick att genomföra, samtidigt som politiken lovat bort försvaret till Longtbortiztan och till de Europeiska stridsgrupperna, som märkligt nog mest Sverige var intresserade av att ingå i, alla övriga, utom Finland, var med i Nato, men Finnarna la inte ner sitt försvar, efter gjorda erfarenheter under de 200 år Finland haft ofred med sin granne.

  Med en generaldirektör som var civil, blev det mycket enklare att fortsätta ställa om försvaret, efter det ekonomiska utrymmet, och nedläggningarna och vansinnet kunde verkställas/accelerera.

  Bo Hugemarks rapport säger det mesta

  http://www.aff.a.se/vf2005_3/Portratt%20sid%205.htm

  Det var när regeringen tillsatte en extern GD, med Leni som försvarsminister, och MP som ”konstellationspart på finansen, som det började klarna, vad regeringen skulle ha försvaret till, regulator.

  Perssons memoarer avslöjar att FM var väldigt viktigt.
  Det viktiga i Sverige är inte vad vi gör, utan vad vi säger, det är helt central för Svensk offentlig självuppfattning, och är helt osannolikt, att alla kommer undan. Gång på gång.
  S.W

  SvaraRadera
 97. Eftersom regeringen Reinfeldt senare återkom med ytterliga besparingar, inom samma område, är det lätt att inse hur politiken fungerar, tjänstemännen på budgetavdelningen har en massa förslag, som tex att kommunalisera skolan, som de presenterar för politikerna, som faktiskt inte har något annat val, än att fatta de beslut som gör minst ont, i kalkylen om väljaropinionen, det är politisk pragmatism.

  I aktuellt fall handlade det om Svensk försvarsindustri, som MP är mot, och S inte hade råd med, och då gällde det att göra sig av med materielanslagen i försvarsbudgeten, eftersom dessa tar utrymme i budgeten i framtiden, det är sas inte "just in time", att utveckla och anskaffa vapensystem görs inte i brådrasket, och kräver dessutom viss kompetens. Det märkliga är bara att det är lika dyrt att köpa från hyllan, och man förlorar förmågan att utveckla, reparera och underhålla, och eftersom man inte har råd, så skjuter man upp inköp på framtiden, och skriver den säkerhetspolitkska analysen baklänges, och lurar i valmanskåren att allt är frid och fröjd, trots allt kommer vård skola och omsorg först, och de delarna har inte direkt politeken heller lyckats med.

  I princip alla SOUer som genomförs för att spara pengar, kommer från finansen, sedan ikläds syftet med reformen baklängessvenska, för att åstadkomma:

  utveckling
  ”förnylse”
  reformering
  anpassning
  förbättring
  effektivisering

  som sedan sammanfattas till framsteg

  Reinfeldt/Borg dammade av samma utredning och skulle spara ytterligare 3 miljarder genom att lägga ner FMV, FOI och FHS genom den Hafströmska utredningen.

  Istället för att fokusera på behov och operativ förmåga, fokuserade utredningsdirektiven på hur mycket pengar som regeringen kan spara in - 3 mdr kr.

  Det var samma baklängessvenska, dvs att utredaren (alltid jurist) resonerar säkerhetspolitiskt baklänges,

  uppdraget är att spara in resurser, på inhemsk försvarsförmåga, för att ha råd med omställningen utomlands.

  Eftersom det säkerhetspolitiska läget förvärrades, och det uppenbarligen inte gick att spara 3 miljarder, så backade man, istället sålde man vapen, och tullade kraftigt på överskottsmålet, dvs på på pensionerna.

  Statsbudgeten går faktiskt inte gick ihop ens med Borg.

  Det där med lador och beredskap kommer bli en klassiker, eftersom man måste kunna skilja på

  tillgångar (Balansräkning)
  och
  cash-flow (förenklat resultaträkning).

  För att klara krona för krona cash-flow, tex bröd och skådespel, så måste man sälja sin lada, och det börjar bli ont om statlig egendom att sälja. Fastigheten som FMV ligger på, har många slagit lystna blickar på, så den kommer nog sossarna att sälja, varför inte, marknaden vill ju inte bygga bostäder var som helst, och ingen kan tala om varför, marknaden bygger bara bostäder på platser där avkastningen är hög, och risken noll. S.W

  SvaraRadera
 98. Så genom de reformer som Persson inledde 1998, och på allvar tog skruv 2001 under hans ordförandeskap, som kulminerade i Göteborg, där Sverige briljerade med stenkastning, när presidenten visiterade, därefter har vi hamnat i dagens gynnsamma läge. Lärde sig Sverige något av spelet?

  Sammanfattning av 2013,
  de sista åren av nymoderat fortsättningspolitk,
  på det Personska arvet.

  hypotes:
  att Sveriges försvarspolitik styrs av budgetavdelningen på finansen, oavsett regeing, och oavsett omvärldsläge.

  FöBer 2003 såg CFE-avtalet som en hörnsten i den europeiska säkerheten

  FöBer formulerade 2007 det så kallade lackmustestet

  - hur Ryssland agerade mot gamla grannar skulle utvisa hur landet skulle agera i övrigt

  Efter mindre än ett år kom Georgienkriget…..check

  Därefter meddelade Armenien att man skulle söka medlemskap i den ryska tullunionen. check

  Under hösten meddelade president Janukovitj att Ukraina väljer den ryska tullunionen. check

  Ryska framgångar i att hindra EU genom att en internationell intervention i Syrien check

  EU kom inte överens om något alls, (förutom sydeuropas skuldberg) som räddas med Svenska, finska, tyska, hollänska nettobidrag.

  EU/Nato kunde varken agera i Geirgoen, Syrien eller Ukraina....

  Försvarsbeslutet 2004, som inleddes 2002 är ligger ändå fast...

  Rysslands frånträde av CFE-avtalet talar 2013 års rapport om att ett nytt avtal borde komma på plats….

  Frågan är om det gör det? Annars är analysen från 2003 fel, och därmed 2004 års försvarsbeslut sas obsolet, eller är Sverige på ett sluttande plan, och inte kan ändra något konkret, utom retoriken? S.W

  SvaraRadera
 99. Överbefälhavare Sverker Göransons satte ribban 2013 med begreppet enveckasförsvaret.

  Därefter blev ÖB sjukskriven för utbrändhet

  (och föremål för utredning om brott mot rikets säkerhet)

  chefsåklagare Tomas Lindstrand som på helt eget initiativ…..valt att granska ÖB:s uttalande om FM ungefärliga uthållighet vid ett väpnat angrepp.

  Det som Lindstrand misstänkte vara ett brott mot rikets säkerhet gick att räkna ut med hjälp av öppna rapporter, dessutom uttalde sig ÖB om hur det skulle bli IO14 ungefär 2019 – 2022, eller när nu Tolgfors personalreform för arbetslösa unga, ansågs vara genomförd.

  På långfredagsnatten 2013 genomförde det ryska strategiska bombflyget övningsanfall mot mål i Sverige vid en tidpunkt på dygnet där Sverige inte hade jaktflygplan i incidentberedskap. Vi sparade in på helger och nätter, eftersom det är billigare med incident, om Ryssarna bara över mot mål dagtid, nog måste de ha kliat sig i huvudet, under den där attacken, det var ju precis som Reinfeldt beskrivit i sin bok, det sovande folket, tur att man kan lita på någon :-)

  FöBer första delrapport i form av en ny omvärldsanalys.
  2013 års omvärldsanalys kom utan indikatorer, efter erfarenheten av att de indikatorer som tidigare beredningar satt upp, redan infriats, dvs det var fel på analysen av omvärlden, den gjorde inte som Svenska försvarspolitik, dvs budgetavdelningen, ansåg att världen borde agera efter.

  Plötsligt var den ”låga nivå” som många politiken nyttjat för att beskriva rysk militär förmåga tydligen inte längre låg,

  utan hög, och plötsligt var Sveriges nya insatsförsvar inte insatsberett förrän 2022, om det tillfördes ytterligare 4 miljarder om året.

  Det ansåg Reinfeldt vara ett särintresse…
  Dessutom hade ha egen underrättelseinformation, från företagare i Ryssland, som hade motsatt uppfattning, än vad Svensk underrättelsetjänst trots allt lyckats pysa ut.
  och detta var någon månad före valet, men före öppna hjärtan.

  Ingen (utom möjliga några försvarsbloggare) kom sig för att fråga vilken förmåga det svenska försvaret har

  2012 – 2022

  dvs fram till intagandet av insatsorganisation IO14 färdigdatum, som försköts från 2019 till 2023.

  Ännu märkligare var att säkerhetsanalysen från (budgetavdelningen) omskruvad till FöBer från 2002 fram till 2012, gällde i 10 år, uppstår nya förutsättningar ska man ställa om, nu uppstod nya förutsättningar, långt före Georgien, sannolikt redan 2001.

  Men politkens slutsats blev en försvarsorganostation som skulle (eller borde) vara bemannad 2022, för de behov man var säker på skulle komma att gälla, då.

  Iingen annan än en ljusskygg budgetnisse på finansen, kan skruva om verkligheten, så skickligt, och allt döljs under 1000-tals sidor SOUer, med fundiga eufemistiska namn.

  ÖB förklarade läget, dvs att FM kapacitet inte kommer att det klarar av en konventionell attack om det sker mot ett mål, alltså en stad eller landområde, när försvarsreformen som pågår….. är klar, runt 2019 - 2022.

  Men!

  Förutsatt att FM tillförs 4 miljarder årligen.

  ”Enveckasförsvaret” som åklagaren (dvs politiken) trodde är en försvarshemlighet har ingenting med Sveriges då- eller nuvarande försvarsförmåga att göra, utan endast vad Sveriges skulle kunna prestera, om riksdagen skjuter till de fyra miljarder årligen, (som krävs för den nya reformen med ett insatsförsvar, men utan försvarsmateriel.

  Hur Sverige skulle försvaras om Sverige enligt EU-fördraget (solidaritetslöftet) skickar trupp till Baltstaterna, eller skickar NBG till Långtbortiztan, blir en fråga för hemvärnet, den frivilliga delen av Sveriges nya yrkesförsvar.

  Heja Sverige, vi bygger allt nymoderat försvar på frivillighet, eftersom vi inte ska ha plikt, det ger inte arbete åt ungdomar, men frivilligorganisationernas anslag, de drog försvarsministern bort under föresatsen att kommunerna skulle betala för dessa....S.W

  SvaraRadera
 100. Hur är det med Sveriges försvarsförmåga just nu?

  Mindre än en vecka, om vi bortser från att det inte finns soldater, materiel, beredskap, civilförsvar eller förmåga att jaga u-båt. I vart fall gäller RB5 och det är fortsatt rush, att göra sig av med det sista materiel vi har, av outgrundliga anledningar, finns det inge pengar ens att behålla det skattebetalrna redan anskaffat

  Försvarsreformen, som Tolgfors sjösatte 2009, (avskaffa värnplikten), har bara börjat, allt ska bort, och inget går att hejda, eftersom det faktiskt är en utstuderad reform, inledd av Persson.

  Kanske trodde politiken att väljarna och pressen inte brydde sig, eller att Ryssland inte skulle utnyttja chansen, varför skulle de, alla är väl lika goda som vi i Sverige…

  Och så har vi fått in kamraterna från SD som ett brev på posten 2010, med en sjövild tillväxt 2014,

  det enda parti som drivit försvarsfrågor enligt tidigare doktrin, korrelationen mot migration är starkare, men korrelation försvar, migration, SD går inte att bortse från, eftersom problemen inte ser ut att kunna lösas, eftersom nymoderaterna bestämt sig för att ligga kvar in mitten och anamma mps säkerhets- och gränsdoktrin, att sedan Bea Aks mumlar om passkontroll för att det försvinner 100 000 pass om året, till transportindustrin, ekar bara ännu mer tomt, eftersom hon inte tog tag i frågan som minister, rent ut sagt tarvligt. Märkligt nog försvinner inte pass i Finland.

  FOI:s rapport om den ryska militärreformen har varnat för Rysslands agerande, och då har man ändå varit hovsamt lojal, och undertryckt den verkliga verkligheten, för att vara husse till lags.

  De kraftig ökade ofinansierade kostnaderna för personalförsörjningen kan härledas i den rapport om riskerna med det nya personalsystemet som FOI levererade hösten 2010 (som då viftades bort)

  och eftersom mani inte har resurser, tänker man sig att hyvla bort ännu fler officerare, för att anställa soldater :-)
  Frågan är dem som ska utbilda soldater, om det blir en kris, då måste man utbilda officerare som utbildar officerare som utbildar soldater.

  Ryssland har hittills föresatt sig allt man uttalat och militärreformer har genomförts.

  Istället för att spegla in att Ryssana blåljuger lika mycket som vår egen politik, börjar man undra om Ryssland istället underdriver?

  Det ställer onekligen krav på vår underrättelsetjänst, och eftersom vår underrättelsetjänst sannolikt ännu är professionell, måste slutsatsen bli att att det slirar med vad politiken drar för slutsatser, av sin kunskap. Kanske har politiken svårt, det kan vara flumskolan, att begripa rent kognitivt, vad det är underrättelsetjänsten faktiskt säger, om hur det är. och då har vi ett stort problem, om våra politiken endera ljuger eller inte förstår, eller lyckas kombinera de bägge egenskaperna?

  I december visade Riksrevisionen på allvarliga brister i FM förmåga till uthålliga insatser.

  Jo, Riksrevisionen hade kommit fram till att det saknas resurser och materiel, och att Prio inte kunde lösa avsaknaden av mannar och vapen.

  Vad blev slutsatsen inför valet?

  Regeringens ”budgetökningar” till FM i försvarsbudgeten 2014 hamnade på samma nominella nivå som 2006.

  Skillnaden är real, dvs att

  löner, drivmedel, stödresurser, lokalhyror, materiel har ökat

  inköp av utlovat materiel skjuts på framtiden

  Rekryteringen av soldater går inte som det är tänkt

  Internationella insatser upptar en betydligt större andel av försvarsbudgeten.

  Omfattande kostnader för avveckling av det gamla försvaret

  och finansiering av nya JAS genom att sälja de gamla, så att det återstår en fingertutt på 40 plan, som kanske blir 30 i beredskap, vid full beredskap. S.W

  SvaraRadera
 101. Huvudsaklig källa ovan är Wisemans utmärkta artikel:

  http://www.frivarld.se/magasin/wisemans-wisdoms-prolog-del-4/

  (för inte allt för många år sedan jagade ”överheten” Wiseman som en potentiell säkerhetsrisk, för att han förklarade saker och ting, ur offentliga handlingar.

  Det var inte meningen att valmanskåren (offentligheten) skullr får reda på verkligheten, bakom retoriken.

  Ännu mer fantastiskt, (om man skulle skriva politisk satir i framtiden) är att ”överheten” tom jagade AW som strilaren nr 1, det är helt enkelt otroligt (skrämmande) roligt, att politiken i Sverige jagar de som talar om hur det är, med hjälp av öppna källor, dvs demokratins själva grund, TF som kodifieras av OSL, eftersom verkligheten inte är dom den borde var, i alla fall inte retoriskt. S.W

  SvaraRadera
 102. Fulla lador, men utan skydd?

  Vad som inte går att få ihop med debatten om överskottsmål, är att vi ska överge detta, för att investera, trots att det är påstådd högkonjunktur, och det inte finns en krona över för investeringar inom andra utgiftsområden.

  När det samtidigt pågår krig i vår närhet, och vi har, som Bertelman påmint oss om, ett åtagande att bistå allierade, och inte ens har råd att bemanna det nya insatsförsvaret, och fortsätter sälja/avveckla vår försvarsmateriel, så säger politiken att vår ekonomi är så pass god, att laddorna är så fulla, att vi inte behöver låta pensionerna gå med 1 % överskott.

  Men ändå finns det inge en krona till nattväktarstatens grunduppgift, och inte en krona finns för investeringar i försvarsmateriel, det går inte att få ihop logiken.
  Skattefukset i EU, är högre i vissa länder än i Sverige, det påverkar statens förmåga att klara av sitt uppdrag, och innebär att staten måste låna pengar från norr, för att få ihop, till alla ”investeringar” som ska ”få fart” på den grekiska ekonomin.

  http://ekonomistas.se/2015/03/04/skattefusket-i-grekland/

  Nu är verkar problemet vara att Sverige måste gå i borgen för ECB och krediterna för sydeuropa, och frågan är vad som händer med vår ekonomi, när skulderna måste skrivas av, då får någon betala, och det är nordeuropiskt sparande, dvs pensionskapital, som kommer att ta smällen.

  Pensioner ingår i DÖ, så om alliansen vill, bör man förklara för opinionen, hur det fungerar, när man byter etiketter på olika utgiftsområden, och kallar investeringar för försäljningar, och utgifter för kommunbidrag, A-kassa, sjukförsäkring, flyktingmottagande - kanske kommer att etiketteras om som investeringar? S.W

  SvaraRadera
 103. M Ulf Kristersson
  Vi ser det här som problematiskt och tycker att man ska vara mer försiktig med de offentliga finanserna. Utan tydliga regelverk och ankare i politiken riskerar utgifterna att skena iväg…i grund och botten är vi skeptiska.
  Anders Borg
  ”råder sina kollegor i oppositionen att stå fast vid det finanspolitiska ramverket”
  ”Att regeringen överger överskottsmålet är djupt problematiskt.
  ”Det skapar betydande risker för att Sveriges förmåga att möta framtida kriser undermineras”
  ” dagens besked går tvärt emot vad som sades under valrörelsen
  ”prioriterar kortsiktiga åtgärder framför ett framtida skydd.”
  Jakob Forssmed (Kd)
  det är framtvingat av ett behov att spendera mer pengar….innan man överger överskottsmålet ska man vara väldigt försiktig”
  Emil Källström (C)
  vår grundläggande inställning är att det alltid kommer att behövas ett ankare i den ekonomiska politiken så att skuldsättningen inte drar iväg.
  Erik Ullenhag
  ”Ladorna är så pass fulla och statsskulden på så pass låg nivå att jag tycker att man ska kunna se över det finanspolitiska ramverket.”
  ”Men ska vi göra något måste vi se till att det finns en annan typ av ankare för den ekonomiska politiken, till exempel ett tydligt regelverk för att statsskulden inte får växa över en viss storlek”
  Per Gudmunsson – rör inte överskottsmålet… SvD har fattat galoppen 
  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/regeringen-borde-agna-sig-at-andra-reformer-an-overskottsmalet_4379577.svd
  Timbro har en finfin graf, som översiktligt visar situationen, och antagandet att vi nu har högkonjunktur, borde ju innebära att vi ska samla i ladan, marknadsräntorna styrs av tilltron till vår långsiktiga förmåga att hålla + och - = 0
  http://timbro.se/konkurrenskraft/artiklar/fel-att-overge-overskottsmalet-nu
  Hassler
  ”ett misslyckande att nå ett balansmål kan få allvarliga konsekvenser ….”
  nya rutiner kan bli nödvändiga om man beslutar sig för att ändra målet.”
  ”Ett balansmål kräver lite mer hängslen och livremmar.”
  ” regeringen behöver politiskt åtagande för att oväntade utgiftsökningar som ska finansieras.”

  Dock har alliansen sagt att man i och med DÖ inte kommer gå emot regeringen i frågor som berör ekonomi, med undantag för energi, försvar och pensioner…

  Eftersom överskottsmålet handlar om att utnyttja pensionssparandeöverskott på 1 % som reformutrymme för att fanatisera reformer utgifter, och kanske inte investeringar, så kommer rimligtvis migrationsverkets galopperande utgifter indirekt att beröras, dvs de kommer att kräva budgetutrymme, som inte kan täckas av andra utgiftsområden, och då måste i princip staten låna kapital, för upprätthålla migrationsöverenskommelsen, och det är bra, allting ska hållas inom finansramar, och om ett områden är oreglerat, så ska andra områden inte straffas, utan detta område bör helt enkelt ses som en investering för framtiden, vad är alternativet?

  Så nästa alla frågor i DÖ handlar om att finansiera budgeten, försvar och pensioner är mjölkkossor, liksom bistånd.

  Pensionsutrymmet kommer att minska eftersom det är en stor kull fyrtiotalister i pension, som har goda pensionsvillkor,, om man tar pensionsöverskott i anspråk för sociala reformer nu, tex för migrationsverkets kostnader, så återstår frågan om vad som händer när det blir lågkonjunktur, fyrtiotalsiterna kommer ju inte att dö av på fem år, utan på 20 år 

  Inte undra på att Borg flyger i taket, eftersom Magdalena ändrat sig sedan valsnacket, och skaffat sig en fribiljett. Därmed ökar regerings chanser att klara av andra vallöften, och ta hem spelet 2018, nog kommer de gamla ny moderaterna att surna. Ska bli vansinnigt intressant att se regerings budget för 2016, som moderata knapp-tryckarkompaniet kommer att behöva trycka igenom, för att ge regeringen bästa möjliga utrymme, att öka skatterna och öka utgifterna valet 2018 :-)

  Nu är det inte bara Löfven som ser ut som Elaka katten Måns, Magdalena är bra mycket malligare, och ser ut som en katt som leker med sin råtta. S.W

  SvaraRadera
 104. Ang Grexit - Calmfors

  ”Ett grekiskt utträde skulle förmodligen resultera i en kaosartad situation i landet med bankrusningar, en ny valuta som faller kraftigt i värde och hög inflation. Kanske behövs en sådan demonstration för att vaccinera väljarna i andra euroländer med stora problem mot populistiska vänstersprång i den ekonomiska politiken.”

  Undrar när någon, kanske ett barn, angående kejsarens nya kläder, uttalar (tänkt nu inte på ordet särintresse) säger – kanske behövs en demonstration för att vaccinera väljarna i andra euroländer med stora problem mot populistiska högersprång (tänkt nu inte på partier som vill höja försvarsanslagen), eftersom detta skulle innebära att investmentbankerna på Manhattan tappar förtroende för vår stabiltitetsförmåga, varpå räntan höjs, vilket den i och för sig redan verkar ha gjort :-) S.W

  SvaraRadera
 105. Mediaträning
  Angående nymoderat självrannsakan / självkritik och språklig förmåga att förklara vad man menar.
  Vad beror det på (att flyktingar inte etablerar sig på arbetsmarknaden)?
  ”Det finns flera delar i detta. En sak är att vi behöver fortsätta att bli bättre på att fånga upp människor snabbare i jobb. Jobben måste fortsätta att bli fel i många olika sektorer. Vi måste ha fler vägar in i jobb.”
  S.W Jösses, ett budskap från en ledande politiker med av de viktigare uppdragen, lyckas med att leverera en pyramidabel innehållslös luftpastej.
  ”Det finns flera delar i detta”
  S.W men nämn någon då? Snälla nämn en enda liten del, notera att reportern begärt en orsaksförkling, varför det nymoderata konceptet att åtgärda utanförskapet under åtta år inte lyckades?
  ”En sak är att vi behöver fortsätta att bli bättre på att fånga upp människor snabbare i jobb.”
  S.W Hallå igen, textanalys, vad är det den den nymoderata f.d minstern egentligen säger?
  ”Vi” vem är vi? - nymoderaterna, regeringen, Sverige, kommuner, landsting, näringslivet?
  ” fortsätta att bli bättre på”
  SW nymoderaterna ska väl knappast bli bättre på något som har havererat?
  ”att fånga upp människor snabbare i jobb”
  S.W Men vem är arbetsgivaren? Det finns inga jobb, så vem ska fånga in flyktingarna, är det politiken, offentlig sektor eller privata näringslivet som ska skapa arbeten åt alla som saknar? suck, god dag yxskaft. Åh, det är kanske försvaret, här saknas det mannar, staten,d vs nymoderaterna var arbetstivare, men ändå lyckades ”vi” inte fånga upp dem, varför?

  Jonas Sjöstedt hade kommit undan med samma bludder. Det är sämre Svenska än på SFI, inte undra på att migranter har svårt med språket, våra egna ledare har tappat fotfästet, genom mediaträning som innebär att de inte säger någonting, gissa om alla kopierar.

  Ska bli intressant med nymoderat svada om säkerhetspolitik, om den uppnår samma verkshöjd avseende språklig oförankring i något konkret, verkligheten, att det inte kommer att backas upp med resurser, det verkar ha framgått, annars hade det varit mindre snack och mer verkstad.

  Källa:
  http://www.dn.se/nyheter/jag-ar-sjalvkritisk-till-att-vi-inte-lyckades-battre/
  S.W

  SvaraRadera
 106. En smula humor, och påminnelse för de som inte minns Yes minister och avsnittet "Grand design",
  (första avsnittet av Yes, Primeminister, från 1986).

  Serien var en av Thatchers favoriter,
  och Sir H och Hacker adlades för sina insatser.

  OCH serien är högst aktuell idag.

  Den nya PM Hacker
  (som blivit premiärminister för att han anes vara lättmedgörlig och inte tycker något särskilt och anses, får sin första viktiga säkerhetspolitiska genomgång (under lalla kriget)

  Hacker får det militärstrategiska läget förklarat för sig,
  och Ryssarna så kallade "Salami-tactics doktrin, dvs att de har planer på att med konventionella vapen ta en bit land i taget, väl medvetna om att Väst inte kommer kunna svara, (och detta var på 80-talet) Dvs man skivar en skica salami åt gången, tills orven är uppäten.

  Avsnittet sätter fingret på hela det militärstrategiska problemet med nato, och frånvaron av konventionellt försvar, och utan att ha sett detta avsnitt, går det nästan inte att diskutera nato, eftersom seriens författare i princip haft tillgång till primärkällor.

  Skulle stackars Hacker trycka på knappen vid en Rusk invasion av Berlin?

  Probably not. (jämför Baltstaterna)

  Sedan kommer de till frågan om hela Tyskland invaderas

  Probably not. (jämför Polen)

  Sedan frågan om Hacker skulle trycka på knappen vid en konventionell invasion av Picadilly cirkus...
  och Hacker svävar naturlgtvis på molnet.

  Hacker kommer på att han kan lösa problemet med allmän värnplikt och upprustning av det konventionella försvaret, men av rutiga skäl och randiga orsaker, vill inte militäreliten, one of us-cluben ha det så.

  Serien är nästan ett måste, och bättre än så här blir inte politisk cynisk humor, från mästarna i genren, Britania.

  Hacker är alltså PM, och Trident är amerikanarns vapensystem (kärnvapenparaply)

  Sir H: [About Trident]
  It is the nuclear missile
  Harrods would sell you!
  What more can I say?

  Hacker: Only that it costs 15 billion pounds and we don't need it.

  Sir Humphrey: [begrudgingly]
  Well you could say that about anything at Harrods.


  Sir H: With Trident we could obliterate the whole of Eastern Europe!

  Hacker: I don’t want to obliterate the whole of Eastern Europe!

  Sir H: It’s a deterrent.

  Hacker: It’s a bluff. I probably wouldn’t use it.

  Sir H: Yes, but they don’t know that you probably wouldn’t.

  Hacker: They probably do.

  Sir H: Yes, they probably know that you probably wouldn’t. But they can’t certainly know.

  Hacker: They probably certainly know that I probably wouldn’t.

  Sir H: Yes,
  but even though they probably certainly know
  that you probably wouldn’t,
  they don’t certainly know that,
  although you probably wouldn’t,
  there is no probability that you certainly would!”


  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Design_%28Yes,_Prime_Minister%29

  det finns en länk, och avsnittet går förmodligen att ladda ner. S.W

  SvaraRadera
 107. Frågan handlar om att det är konventionella styrkor som gäller, när bägge sidor har kärnvapen. Det finns i princip inget läge där kärnvapen skyddar, annat än den som direkt själv har vapnet. och här ska jämföras med Israel - Iran.
  Ingen tror på allvar att Iran, skulle trycka på en knapp, men om Iran skulle ha kärnvapen, blir det som Indien - Pakistan, 1 - 1, dvs strid med konventionella vapen, och då ändras hela strategiska kartan, dvs det går inte att vara aggressiv, om motparten har kärnvapen. Det är i vart fall rimligt att anta, att Iran, so oder so, någongång i framtiden kommer att försöka införskaffa kärnvapen, och om inte annat, så kommer Ryssarna förse dem, som ett svar mot väst, och ju mer Iran - Syrien hotas, desto mer polare blir de med Ryssland.

  Så egentligen är frågan inte så liten. IS är ett mycket större hot mot Sverige, än Iran, så klart. Flyktingvågor till Sverige består företrädesvis av sunnimuslimer, som krigar mot väst och mot Shia. Iran skaffar kärnvapen om d känner sig hotade, och de gör de, eftersom Ryssland känner sig hotat. och på den vägen är det. Ryssland kommer att kriga sig till säkerhet på Östersjön och Svarta havet ut i medelhavet, och så har det varit sedan i vart fall 1704.

  Det som håller balansen flytande, är konventionella vapen,
  och förutsättningar att klara av sin ekonomi och handel, inkl sanktioner och blockad (som är en krigshandling), och att inte ha ett konventionellt försvar, och lura i tveksamma väljar att kärnvapen löser säkerheten, är rent bedrägeri, däremot är ett starkt konventionellt försvar och ett natomedlemskap en god försäkring, eftersom om vi inte har ett starkt konventionellt försvar, och Ryssarna skulle ta Gotland, så skulle ändå ingen trycka på en knapp, och att skicka trupp för återtagande, skulle äventyra bofasta befolkningens liv, så då står man där. Läget ska alltså inte uppkomma, Gotland ska alltid vara bemannat, och för det krävs i princip värnplikt + rejäl bemanning av det som heter blå vapenslagen, och numera tydligen kallas instasförsvar, det var just bara det att vårt förra insatsförsvar, de blå vapenslagen, var till för att bemanna territoriet, Gotland, och i princip räckte till lite för att täcka upp för Finland.
  och detta respekterade Stalin hyfsat efter fortsättningskriget. S.W

  SvaraRadera
 108. Har någon glömt 1992?

  Försvarsreformen, som innebar neddragningar, och ett mindre men mycket vassare försvar, där man ersatte regementen, med ny vassare teknik?

  Det hände en del andra saker 1992, 10 år före 2002 års försvarsreform som konkretiserades 2004, och tittar vi tillbaka, fanns det egentligen väldigt lite som sa att världens skulle bli fredligare, det enda vi visste säkert, vara tt vår ekonomi blev sämre, och att invandrarverkets GD fick avgå, för att hon inte kunde hålla budgeten, under Jugoslavienkriget....

  Och hur märkligt likt allt känns, att innan bank- och finanskrisen inträffade, så var det ganska lugnt, Sovjet lades ner, Jeltsin drack sprit, och det blev en broglig regering, pga kaos inom S och rosornas krig med strejkstopp. Det var helt galet, och ändå normalt på ngt sätt.

  Och så bara smällde det till trots att den borgliga regeringen lagt sin första budget, som var allt annat än exansiv, men den gick ändå back 70 miljarder, och marknaden satte genast tänderna i kronan, genom att spekulera i att den var övervärderad, och det var den.

  Vill minnas att min far hjärta stannade flera gånger, pga räntegalopp som löstes genom att försäkra sig mot högre räntor, för en rund slant, när räntan var uppe 9%, och det räddade helt säkert livet, för sedan blev räntan 500 %

  1 januari Sovjetunionen upplöses officiellt.

  Serber och kroater accepterar att FN sätter in en fredsbevarande trupp i Kroatien

  Gnesta och Trosa bryter sig ur Nyköpings kommun.

  (jmfr dagens kommunkaos, där många kommundelar vill bryta sig loss, del delar som inte fungerar, så kallat kommunalt självstyre)

  Egyptiern Boutros Boutros-Ghali blir förste afrikan på posten, det var ingen direkt stjärna.

  10 januari - Den borgerliga regeringens första budget presenteras av Anne Wibble.

  Budgeten är stram med neddragningar och uppvisar ett underskott på 70,8 miljarder SEK

  15 januari - EG erkänner Kroatien och Slovenien som självständiga stater

  16 januari Sverige erkänner
  Armenien
  Azerbajdzjan
  Kazakstan
  Kirgizistan
  Kroatien
  Moldavien
  Slovenien
  Tadzjikistan
  Turkmenistan
  Uzbekistan

  20 januari VSB-pakten upphävs

  1 februari - George H. W. Bush och Boris Jeltsin deklarerar ett formellt slut på det Kalla kriget.

  5 februari - Carl Bildt och Birgit Friggebo försöker dämpa känslorna på ett möte i Rinkeby. Friggebo föreslår att alla skall förenas i sången We Shall Overcome (CB försökter hindra, men Friggebo stämmer upp, och satiren över svensk överhet når oanade höjder.

  13 februari - Mona Sahlin utses till S nya partisekreterare

  14 februari - EES-avtalet undertecknas av EG och EFTA efter omförhandling

  16 februari - Nobelkoncernens styrelse erkänner att Bofors betalade ut pengar till Rajiv Gandhi och andra indiska toppolitiker under Boforsaffären 1986

  21 februari - Svea hovrätt dömer fem åtalade ha fört in buggningsutrustning till dagsböter

  22 februari - FN:s säkerhetsråd beslutar att skicka en fredsbevarande styrka på 14 000 man till Kroatien

  27 februari - Finland beslutar ansöka om EG-medlemskap

  1 mars - Bosnien och Hercegovina röstar för självständighet

  18 mars Kina skriver på Icke-spridningsavtalet om kärnvapen

  18 mars Finland ansöker om medlemskap i EG.

  27 mars - ESK-konferensen väljer in Kroatien, Slovenien och Georgien som medlemmar

  S.W

  SvaraRadera
 109. 2 april - Sverige erkänner Georgien, den sista sovjetrepubliken

  6 april - EG erkänner Bosnien-Hercegovina

  7 april – Efter att EG erkänt Bosnien Hercegovina som självständig stat inleder den jugoslaviska centralregeringen i Belgrad ett väpnat angrepp (har det varit krutdurk förr...? tex 1a och 2a balkankriget, 1911, 1912, som i sin tur föregicks av ett Ryskt anfall på Höga porten, runt 1878. I vart fall lärde Berlinkongressen alla minoriteter på Balkan, att i England och höga porten se sin fiende, och i Ryssland sin vän efter att Ryssland vid tiden återställde de förudmjukande nederlag man åsamkades under Krimkriget.
  Svarta havet låg åter "fritt"; Mare Clossum.

  åter till 1992

  22 april Häftiga strider i Bosnien-Hercegovina mellan serber och muslimer

  25 april - Regeringstrupperna i Afghanistan kapitulerar för gerillatrupper. Det är nu man för första gången hör talas om ett gäng tjommar som kallar sig Talibaner, och som slår sönder statyer, och beter sig väldigt illa mot kvinnor, plötsligt framstod Hizbollah, som man tidigare lärt sig var orcher, som söndagsskolegossar.

  Sedan sätter talibanerna och alla klaner igång att internbråka, med en hoper rivaliserande grupper som utkämpar häftiga strider i Kabul, och så lärde man sig lite om klaner, och att de skäggmän som USA stött mot Ryssland och stridstränat, plötsligt vände sig mot väst inflytande lite i största allmänhet,

  27 april - Jugoslaviens parlament utropar ett Mini-Jugoslavien, där Serbien och Montenegro är med i federationen

  29 april - Våldsamma upplopp rasar i Los Angeles (Rodney King)

  1 maj – Nya raskravaller i Los Angeles

  3 maj Serbien anfaller Sarajevo

  7 maj - LO-basen Stig Malm kallar sossekvinnor för "fittstim" (det var tider det, i vart fall blev han anklagade av Winberg för uttrycket, och så lyckades han mynta att sossekvinnor såg ut som isbjörnar, med ngn slags liknelse att de hade små huvuden, breda bakar och var rovgiriga, man får le ut formuleringskonsten, även om vi idag skulle säga att det var både sexistiskt och kränkande)

  8 maj FMV beställer 110 exemplar av JAS-flygplanet

  Nordbanken räddas från konkurs genom att staten tar över och sätter in 20 miljarder SEK

  10 maj Serbiska soldater inleder belägring av Sarajevo

  12 maj 1 000 flyktingar per vecka från före detta Jugoslavien kommer till Sverige

  De svenska löntagarfonderna upplöses genom en uppgörelse med NyD

  22 maj - Sverige erkänner Bosnien-Hercegovina

  2 juni - folkomröstning i Danmark säger nej till Maastrichtavtalet, (Sverige får ett snusundantag, men knappast frisedel från de Europeiska stridsgrupperna och solidaritetsförklaringen, som nu Baretelman nu förklarat för oss, är bindande, det förhandlade danskarna bort 1992 :-)

  5 juni Tjecker och slovaker väljer egna parlament inför tjeckoslovakisk skilsmässa.

  SE_banken redovisar en förlust pga Fastighetskrisen

  8 juni - FN beslutar att skicka trupper till Bosnien-Hercegovina

  16 juni - LO-ekonomerna Per-Olof Edin och Dan Andersson varnar för svenskt EG-medlemskap, genom att påstå at EG går ut på att utestänga medborgarna från politiska beslut

  (vilket naturligvis är helt sant, det är det som är poängen med EU, och ändå visar tex Greklands senaste parlamentsval, vilken enorm makt fria demokratiska val har.

  18 juni - Irland godkänner Maastrichtavtalet

  9 juli - Svåra skogsbränder härjar i Sverige.

  3 augusti - USA inleder en serie militäroperationer i Kuwait

  26 augusti - Sveriges riksbank höjer den svenska marginalräntan till 16 procent.

  S.W

  SvaraRadera
 110. Svarta september

  8 september Finland låter marken flyta fritt

  Storbritannien lämnar det europeiska valutasamarbetet och devalverar pundet

  Flera svenska kreditinstitut, såsom Gotabanken och Svenska kredit befinner sig i akut ekonomisk kris

  Riksbanken höjer marginalräntan från 16 till 24 %

  Riksbank höjer därefter marginalräntan till 75 %

  Sveriges riksbank höjer dagslåneräntan till 500 % då valutautflödet från Sverige tar ny fart

  Pengarna bara fladdrar ut ur landet (kapitalflykt) eftersom alla förväntar sig att kronan kommer devalveras alt flyta fritt.

  19 september - Den regeringen presenterar ett sparpaket på 45 miljarder kronor.

  Bensinskatten höjs

  momsen höjs
  bostadssubventionerna sänks
  arbetsgivaravgiften sänks.

  20 september Frankrike godkänner Maastrichtavtalet med 50,5 % ja-röster

  Sveriges regering och socialdemokraterna lägger fram ett nytt krispaket

  besparingar och skattehöjningar ska förstärka svenska statsbudgeten med 40-55 miljarder SEK
  (så kallad finanspolitik)

  21 september - riksbank sänker marginalräntan från 500 till 50 % sedan sparpaketet presenterats

  23 september - Sveriges regering skapar en bankgaranti, ingen svensk bank ska tillåtas gå i konkurs.

  30 september Sveriges regering och socialdemokraterna lägger fram ytterligare ett krispaket (besparingar)

  3 november - Bill Clinton besegrar George H. W. Bush

  4 november - Storbritanniens parlamentet godkänner Maastrichtavtalet med röstsiffrorna 319-316

  18 november - Riksdagen godkänner EES-avtalet
  (vänsterpartiet röstar emot)

  valutaspekulation mot kronan tilltar

  19 november - Sveriges riksbank låter kronan flyta fritt,

  Beslutet innebär en devalvering med 9-14 %.

  valutautflödet från Sverige utrikes sista veckan i september låg på 160 miljarder SEK

  en statsgaranti till kreditväsendet förhindrar bankkollaps.

  Krisdrabbade banker ges bankstöd.

  2 december - Tyska förbundsdagen accepterar Maastrichtavtalet

  7 december - Televerkets etiska råd gör sitt första ingripande och stänger en linje som förmedlar strippor.
  (detta var innan internet slagit igenom, förutom på KTH etc

  9 december Det svenska invandrarverkets chef Christina Rogestam avgår, sedan verket har spräckt sina budgetramar på grund av flyktingströmmen från Jugoslavien

  Svenska bilister köar och hamstrar bensin inför skattehöjningen som innebär att Sverige får Europas dyraste bensin

  EG accepterar Danmarks undantagskrav för att säga ja till Maastrichtavtalet (Danmark får stå utanför gemensamt europeiska valuta och behöver inte ingå i försvarssamarnetet, sgtridssgrupperna, (nordic battle group)

  Sverige antar ett försvarspolitiskt beslut med en ny neutralitetspolitisk omformulering, som följd av att vi inte längre är alliansfria.....

  Försvarspropositionen innebär att FM ska bli mindre och vassare genom satsning på ny teknik och omfattande regementsnedläggningar.

  Arbetslösheten i Sverige är med 4,6 % den högsta sedan 1950-talet

  Hallandsåstunneln börjar byggas....och blev klar förr året, en riktig klassisk expansiv Kaynesisans investering i kristid.

  Posten i Sverige beslutar minska antalet kontor från 2 000 till 1 000, det är nu man anar att staten börjar dra ner på sina uppdrag på allvar, dvs det som sendare kom att kallas privatiseringsvågen.

  Flygbolaget Linjeflyg avvecklas och försätts i konkurs av ägaren SAS. Jo, flygbolagen ar det problem med redan då, och så fick man börja starta privata daghem, vilket kan ha inträffat i Täby, Danderyd etc och osannolikt nog lyckas Reinfeldt mygla bort Ulf Kristersson på posten som MUF-ordförande. Sedan händer allt hårt opch brutalt i världen, coh Reinfeldt blir sannolikt ganska besviken på de borgliga regeringen, hur handfallen den är, på marknadskrafterna utanför Sveriges gränser, så nog måste tiden ha satt sina spår....S.W

  SvaraRadera
 111. Balansmålet – ska det nu utredas, och det utredas kompetent och förutsättningslöst.
  Trots eufemismerna om de fulla ladorna, att statsskulden är läge än på 90-talet, så har Sverige dock en statsskuld som ingår i statsbudgeten, dvs ränta ska betalas OCH Sverige har en privat skuld, som är stor, som innehas av skattebetalare. Sverige har ständigt behov att låna kapital på marknaden vilket är Riksgäldens uppgift, och marknaden skiter naturligtvis fullständigt vad som är privat och offentligt, eftersom staten garanterar bankerna, och därmed det privata, upp till en viss garanti, sedan är det fritt fall 
  Ränta = inflation + risk + avkastningskrav.
  Ränta på femåriga statsobligationer ligger nu och hickar på 0,289
  Kl 10 igår var räntan 0,272 (före utspelet om att ändra mål)
  Kl igår vid 20:50 – efter utspeletrakade räntan upp till 0,304
  Nu ligger den och pendlar kring först 0,3, det kommer ändras, i takt med debatten, om vad ökade lån ska användas till, investeringar eller okontrollerade utgifter av utgiftsområden utan tak.
  Det som händer, vi beaktande av 1992, är att det är marknaden som bestämmer räntan. Vi behöver nog ingen låtsas-utredning, obligationsmarknaden har kommit med domen, vad som händer om Sverige släpper på regelverket och agerar expansievt, bara genom att yppa att vi ska utreda saken. Risken ökar, varpå räntan stiger. Kapitalmarknaderna styr priset på pengar.
  http://www.investing.com/rates-bonds/sweden-5-year-bond-yield
  Den 1/6 2008 var räntan 4,66 (efter Euro-krisen)
  Den 1/10 2010 var räntan 2,29 (efter valet)
  Den 1/10 2014 var räntan 0,82 (efter valet)
  Den 16/12 var räntan 0,105 (före DÖ)
  Den 16/12 var räntan 0,486 (efter DÖ)
  Den 13/2 var räntan -0,041
  Den 23/2 var räntan 0,092
  Den 27/2 var räntan 0,131
  Och nu alltså runt 0,29. spännande med kommande utspel från politiken, om hur de ska få ihop statsbudgeten, med ett utgiftsområde som skenar, parallellt med andra viktiga reformer. Om vi däremot gör som Calmfors säger, och utreder saken framlänges, dvs tar reda på problemen och sedan kommer med en slutsats, istället för att lösa symptom med mer fel medicin, så kanske räntorna håller sig i schack….S.W

  SvaraRadera
 112. Skattereformen 1990 + slopad fastighets- och förmögenhetsskatt och att det inte finns några amorteringsregler, med full avdragsrätt innebär att vi i princip fungerar som greker, fast med vår privatekonomi, grekerna skuldsätter i vart fall inte sig själva, utan landet, och låter Tyskland, och sannolikt Sverige borga.
  Sverige avviker från andra länder, eftersom vi inte tänker oss amortera, och när de internationella kapitalmarknaderna märker att Riksbanken sänker räntan, staten lättar på hängslen och livrem, och inte ställer krav på minskad skuldsättning, så ökar sårbarheten, varpå räntan kommer att stiga, och då jävlar, får vi problem med vår suveränitet, dvs blir beroende av spekulation och finansmarknaderna. Det är nog detta, ett utgiftsområde som galopperar, dvs priset för att få regera med MP, som innebär att Mp ändrat ekonomisk ideologi, bostadsrätternas värde sjunker som en sten, om vi skulle genomföra en grön skatteväxling, dvs införa någon slags real ekonomi.
  Om inte Sverige håller sig till överskottsmålet verkar det som att finansmarknaden straffar oss med högre marknadsränta = längre bostadspriser, oavsätt vad Riksbanken gör. 1992 höjde Riksbanken räntan, nu kommer man sänka räntan, för att hålla banksystemet uppe, men det ändrar inte på situationen, skuldkvoten ökar, och andelen i arbete ska försörja övriga minskar.
  Därför har försvarsberedningen problem, ladan är tom :-) eftersom vi visserligen inte har så stora statliga lån, men desto större privata, vilket inkluderar många progressiva miljöpartister i storstäder med bostadsrätt, som är lånad på banken till kalasränta. S.W

  SvaraRadera
 113. Högre marknadsräntor innebär dyrare lån - > mindre konsumtion - och då är det nog inte lika intressant för Magdalena, att överge överskottsmålet, det får vi se.
  Hon ska ju samtidigt ha råd med att ta bort stupstockarna i A-kassan och sjukförsäkringarna, så att människor går med i facket igen, om de nu har råd, eftersom detta kommer att undergräva konsumtionen :-)

  Fortsätter räntorna uppåt, som följt av slopat överskottsmål
  (och Magdalena belånar vad som är 1% av överskottet av skattebetalarens/arbetsgivarnas pensionsinbetalningar), så blir det i vart fall gungor och karuseller, dvs i värsta fall en sämre affär, av att hota marknaden med att tömma en tom lada :-) med flera skenande utgiftsområden, en hopplös säkerhetspolitisk situation, som ingen tar på allvar, och så detta med Grexit....och varför inte en regeringskris med mp, som behöver mer fredspipor, grönt gräs och lång ränta att konsumera bostadsrätter för.

  Kanske är vi nu med vårbudgeten in i samma situation som med Bildt/Wibble inför vårbudgeten 1992, dvs man måste skära i statens utgifter, för att inte förarga marknaden/kapitalmarknaderna.

  Och då blir folk kanske arga, i kontantlucka på kommunkontoret, de som inte får sina transfereringar, samtidigt som konsumtionen minskar, när räntan stiger, hujeda mig, att Wibble blev gråhårig var inte konstigt.

  Om inte staten lånar så måste hushållen uppenbarligen låna, någon försvarsbudget finns det inte utrymme för på långa vägar.

  Sverige är redan tillbaka på samma räntenivå som efter DÖ med femårsobligationen, och före Riksbankens minusränta, på löptiden 5 år, dvs fram till efter nästa val,

  Om ladorna är fulla eller inte (är en definitionsfråga).
  Inget vet ju ens vad som är en konjunkturcykel, eller om man verkligen sak räkna med pensioner, som överskott av statsbudgeten, eftersom pensionsinbetalningar rent förnuftsmässigt (inte bokföringsmässigt) antas vara sparande, det är ju ens eget arbete och egna skattepengar.
  Tappar man tilltro till solidariteten och bärkraften, är det lika bra att arbeta svart, och köpa realt pensionskapital, tex skog eller guld.

  Statsskulden är för visso lägre än vid ingången av 1992, med hushållskulden dessvärre betydlig högre. Dvs lån som antas vara privat förmögenhet, genom att läsa mäklarpriser, men inte säljer bostadsrätterna i nya Djurgårdsstaden som smör inte, och då är nog inte efterfrågan väldigt hög i Rinkeby Tensta heller, på att investera privat risk-kapital alltså.

  Få privata ägare av hyreshus finns kvar efter 1994, och allt ägs av banker, dvs BRFer, där många föreningar är skuldsatta utöver privata lån, andelsägande i BRF är en kollektivlösning, som bara fungerar, så länge styrelsen är hederlig, och inte ger sig själva förmånliga lån, och inte sätter efter underhållet, för att hålla avgifterna nere, och värdet uppe.

  Än så länge verkar det som att DÖ, påverkat statsfinanserna negativt :-) alltså räntan gick upp efter
  D Ö...vilket kan innebära att marknaden prissatte minoritetsstyret lite negativt. Och som tack för hjälpen kontrar nu Magdalena med ökade utgifter, som visserligen kommer benämnas "investeringar" men naturligtvis vara idel ädel ökad transfereings-sluss, utan att höja skatten nämnvärt. Men Reinfledt är nog nöjd, han skulle ju avskaffa sosseväldet genom chockterapi :-) varför inte genom att öppna upp sossarnas hjärtan :-) märkligt nog gick svinhugget igen, och nu gör väl S allt vad de kan för att vältra över välviljan på borgerliga kommuner, där det i vart fall finns arbetstillfällen, klart Magdalena spinner som en katt.

  Tillgångsinflation, i form av bostäder, ökar ännu ett tag, men tänk om marknaden prissätter risken, trots negativ ränta, då blir det tillfångsdeflation på bostäder, och bubbelrisk. S.W

  SvaraRadera
 114. Värdet upprätthålls artificiellt av Riksbanken som i praktiken umanöverats som stablitesankare, medan politiken, dvs RK, dvs I tagit över stabilitetsansvaret (från Riksbanken), och då vet alla hur det går, politiken klarar inte uppgiften. De har de aldrig gjort. Lånen och transfereringarna knäckte Borgligheten under 70-talet, med allmän världsekonomisk nedgång, och samma sak inträffade 92. Kanske är det S "tur" nu?

  Mer hittepåpengar och minusränta håller tillgångsinflationen uppe, samtidigt som Sverige har inflation på löner, dvs de stiger, men prisdeflation på varor, tex ständig REA, ingen köper något, som vi borde.
  Vi har inte så mycket pengar över, trots allt skatten sänks :-) och skattetrycket är 6e högst i världen, men det är en sak vad skattetrycket är formellt (borde) och en helt annan vad det är på riktigt, vad människor faktiskt levererar.

  Sverige bankgaranti, sedan bank- och finanskrisen, backas upp av skattebetalarnas skattelojalitet, vilket innebär att medborgarna som är satta i arbete själva borgar för våra lån, och själva tar smällen-

  Statens intäkter är det centrala, och räcker de inte, måste man spara eller låna, precis som grekerna.

  Politikens uppdrag är att ”investerar” medborgarnas skattemedel rätt, nu och inför framtiden. Tex genom att sälja iväg det Svenska försvaret, under förevändningen att det var ålderdomligt, och inte ersätta det, annat än med löften om framtiden, ungefär som pensionen. S.W

  SvaraRadera
 115. Investeringar
  Sedan 1994 har det i princip inte byggts hyresrätter, vilket innebär att byggandet finansierats privat.
  Den sammanlagda skulden, privat och offentlig, har inte minskat. Jämförs Sverige med syd-europa, är skillnaden den att man inte skuldsätter sig lika mycket privat, och ogärna betalar skatt som privat företagare, medan man hellre skuldsätter staten, som investerar, som ogärna betalar tillbaka lånen.

  Så Grekland, Italien, Portugal har en sorts skuld, medan tex Irland/Island/Danmark/Sverige har en annan. Den Isländska finanseliten pantsatte i princip hela landet som en privat bank, och frågan är om inte Sverige är på väg åt samma håll.

  Delar Sverige ut livslång försörjning till alla som kan ta ett lån för att komma hit, men fick inte ges något arbete, i vart fall inga arbeten som genererar skatteintäkter, så vet nog både M och mp att det kommer att knorras, och det gjorde det. 2015 - 2018 kommer att bli en rysare, med finansmarknaderna. Med en statsbudget utan tak, och eftersom talet måste finnas, måste politiken trolla. bland annat med säkerhetspolitiken, trots att ladan är full? S.W

  SvaraRadera
 116. Skulden, eller den tomma ladan, i Sverige är privat, som vice Riksbankschefen uttryckte här för leden,
  visserligen är skuldkvoten 170% av årsinkomsten per capita i riket,

  men

  bland de som faktiskt lånar, (det har väldigt få nysvenskar), så är skulden över 300% av inkomsten, och bara små små förändringar av skatt eller amorteringsregler, får stora konsekvenser på konsumtionsutrymmet, och det finns individer i Stockholms innerstad med skuldkvot på 500%.

  Så att införa amorteringsregler är nog för sent, då knäcker man bostadskalkylen, och stackars Ingves sitter med långnäsa, eftersom han faktiskt försökte bromsa/mjuklanda, men den moderata finansorakelrna, tog över "stabilitetsansvaret" genom finansmarknadsminstern, som kunde det det där med marknaden, förutom att marknaden inte byggde några bostäder då.

  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/504912?programid=3626

  efter 6 min uttalar sig Cecilia Skingsley om skuldvkot

  efter 10 min uttalar sig Peter Englund

  om att vi inte längre har statistik på hur skulder och förmögenheter fördelar sig. Ingen vet vad som är real- och hittepå-förmögenhet.

  Balansräkningar tenderar att bli rätt dåliga, om skuldkvoten är hög, och vi fått för oss att vi är rika, bara för att det ser ut som att man förfogar över ett ”värde” som finns angivet på en TV-skärm, bara för att Sveriges exportindustri är världsbäst, i ett EU som gått i baklås.

  Lasse Kongos Bostadstracker, påtalade tidigt den uppenbara känsligheten med att de som köper de dyraste bostäderna har de högsta lönerna….och arbetar därmed i hittepåsektorn, dvs i bank- och finanssektorn, inkl binäringar som fastighetsbranchen.

  Det händer något, dvs när, inte om, tex att en bank blir skakig, och börjar varsla, händer samtidigt som finansmarknaderna börjar spekulera på valutan, eller spekulera med att räntorna kommer att stiga, vad än Riksbanken hittar på.

  Alla som arbetar med hittepå-pengar, sitter på högst risk, för även om lånet är i hitteoåpengar, så är siffrorna för lånet mot banken kvar, även om värdet av det pånittade rasat, det var vad som hände 1993 - 1994, människor satt kvar med lån, utan tillgång, utan en strålande arbetsmarknad.

  Eftersom inte alla enkelt får tag på nya hittepå-pengarjobb, och instegsjobb eller sjuksyrrejobb inte kan finansiera bostädsrätter helt lätt.

  Då måste skatteslaven realisera sitt ”kapital” och då sjunker priserna först på de dyraste objekten, givet att bankerna först rationaliserar, och de gör de.

  Vilket får sina kedjereaktioner, för hela fastighetssektorn, och därmed banksektorn, och därmed för konsumtion och löner.

  Att Sveriges ekonomi ska klara sig på tjänster, typ städning, är nog inte självklart, inte heller på att importera hemelektronik från asien, och offentliga sektorn består av fler sektorer än skola, sjukvård och omsorg.

  Orsaken till statsskulden, den tomma ladan, var väl från början 1970-talet med initial oljekris och att USA efter Vietnamkriget hade finansiella problem och övergav Bretton-Woods och inte konsumerade tillräckligt.

  Den ladan är bakom, men varför tror människor att 70-talet var nedåt i ekonomin, för att USAs statsfinanser var i oordning, för att man omgrupperade inte bara marinkåren utan även draftade/pliktade soldater till Asien eller för att oljemarknaden var skakig, dvs Opec klarade för en gång skull av att hålla ihop. KOrt sagt, USAs ekonomi var skakig, och 1979 kom det en gubbe med skägg till Afganistan, och året därpå uppfanns detta med hittepå-pengar. S.W

  SvaraRadera
 117. Om Sverige ska föra en expansiv politik nu, dvs låna…. Till vad då, konsumtion, eller för investeringar. Investera i vad då? Modulhus åt migrationsverket, med skyhög.
  driftkostnad, tillfälligt bygglov och avskrivningstid på i bästa fall 10 år…. Tror någon att Annie Lööf arbetat som byggmästare, och uppfört byggnader på fastighet, för eget kapital för egen förvaltning, med pay-off, best case, efter 15 år? Nä, det är nog därför det inte finns kvar byggmästare, det är bättre avkastning inom politiken, men ändå påstår sig politiken klara av detta med grundläggande marknadsekonomi, dvs investeringar som ger rimliga avkastning till rimlig egen risk.

  Kanske går det att lura i mp investeringar i grön vapenteknik, bränslesnåla fartyg och plan, och kanske barnsäkra robotar? Eller varför inte en omställning till lokalt producerad mat och inhemsk ekologisk mat, på landsbygden, inkluderat civilförsvaret. Bostäder på Bromma, kan de glömma, vad ska de arbeta med, sok ska köpa borätterna? att bygga dem? eller putsa fönster?

  Eller ska vi investera i mer järnväg? Mer T-bana i Stockholm? Tex håller den rödgrön-rosa majoriteten på att lägga ner hel T-banestation för vanliga skattebetalare, för att omlokalisera den till ett nytt Ikea-varushus bakom Globen/Tele-2 arena, eftersom det inte finns p-platser, och inte tänker den röd-grn-rosa på att konsumtionsutrymmet är konstant, det enda som händer är att Ikea, som är lokaliserat utomlands, plockar kunder från andra mindre näringsidkare, som slås ut, varpå fastighetspriserna sjunker, och naturligtvis blir en massa hyggliga skattebetalar av med sin T-bana, varpå bostadspriserna faller, behöver Globen ett Ikeavaruhus, eller behöver bostadsmaknaden infrastruktur, för att leverera bostäder, det kan ju de röd-grönrosa i Stockholm klura på...

  Feministisk varhuspolitik, femnistisk T-banepolitk?

  Lika dant resonerar de med Slussen, när de försöker smyga sig ur bussgaraget, och föra över investeringen på en T-bana, som Länet betalar istället. S.W

  SvaraRadera
 118. Noll-ränta är det nya normala, för Riksbankerna, som pantsätter beskattningsbarhet, skattemoral och skatteförmåga i relation till risk.

  Det är i vart fall inte hållbart, överflöd av pengar, men inget att investera i, utom att investera i stater som har befolkningar som betalar hög skatt, med politiker som sedan transfererar över skattemedlen via upphandling, ofta till skojare.

  Hela den offentliga sektorn finansieras offentligt, men utförs snart privat, men upphandlingarna är offentliga, och offentliga personer är i praktiken kommunalare, med begränsad marknadskunskap, eller incitament att följa upp, eftersom politiken är beställare, med en omvärldsuppfattning som går att likna vid

  Försvarsdepartementets, dvs man vill ha allt, utan att betala för det, och ger utföraren skulden, och lägger sedan skulden på myndigheten som ett särintresse, när det i själva verket är moderaterna som representerar ett särintresse rent formellt. Försvarsmakten är staten själv, dvs särintressen Sverige.

  Någon produktion eller investeringar i egentlig mening är svår att hitta, utöver försvarsindustri, som kan kringgå internationella upphandlingsregler.

  Men något som är annorlunda är att det inte blir inflation – att Riksbanken kan trycka basemoney (skuldväxlar) och sedan köpa upp skulder av sig själv, och sedan stå i borgen för banker, som ger ut ”credits” som”säkerhet” som grundas på bostadslån som aldrig amorteras.

  USA har en fördel eftersom dollarn är dollarn, och amerikanska låntagare inte är bundna av lånet för livet, så lånen faller tillbaka som risk på banken. ECB gör samma trick, för att finansiera Sydeuropas bristande skattemoral, och underskott (brister i finanspolitiska ramverk), som upprätthålls huvudsakligen av Tyskland, Finland, Holland (och indirekt av Danmark och Sverige). Ser någon röken av inflation i Japan eller Europa?

  Och ny ska EU ro in ofattbara nya krediter 1000 miljarder pengar ngn enhet, för investeringar i energi, som det inte heller finns så mycket av, förutom i Ryssland då, och kanske lite så in i norden. S.W

  SvaraRadera
 119. Ja, nu börjar KD muttra och kverulera om Dö, och det är lika bra, att göra något åt statsbudgeten nu, det kommer ändå bli panik före 2018, och försvarsbeslutet ska finansieras även då, det är därför det inte är så smart med elasticitetsprincipen, grand strategy, man förlorar ofta ett krig, en match, innan det startat, eftesom man inte har någon ekonomi, och beredskap, oc tvingas till lumpna eftergifter, och inte har Sverige någon nytta av EU:S försvar, det var delvis till för att lura in Sverige i fällan, eftersom vi inte var med i nato, och ekonomin i EU var inte bättre då, eller snarare, bättre, pga av lägre skulder och mer handlingsfrihet.

  I princip gäller det för alla partier att strunta i SD
  MEN
  också strunta i MP
  och sätta utgiftstak på alla utgiftsområden, hur svårt ska det vara, att sätta en gräns, det är politikens ansvar, mot en barnunge som MP, som tjatat till sig en extrem politik som bär åt fanders, bara för att sedan rumma från ansvaret. Varför inte bar göra om rätt, inför vårbudgeten, och göra en Mö, majöverenskommelse, och utan att nämna ett ord om flyktingar, se till att alla utgiftsområden har samma regler, ett tak, så att statsfinanserna går att kontriollera för de som ska pröjsa skatt i framtiden.

  Sedan är det upp till det parti, som vil ha öppna gränser, att bemanna ministeriet för integration och migration, med en osannolikt stor budget, och gör det bästa av saken, inkl att återställa biståndet, dit det hör hemma, på den internationella marknaden. Någon liten välvillig miljömupp måste det gå att få tag på, som vill köpa en ny överprissatt bostadsrätt på Södermalm, för att bli migrations och integrationsminister, och se sitt värde halveras 2018, om bara borgligheten ser till att nyktra till. MP är ute ur leken.

  Med utgiftstak på samtliga utgiftsområden, så kan statsbudgeten börja fungera igen, enligt demokratiska principer, och den principen, rätt ställd, kommer 95 % av valmanskåren, inkla alla invandrare, utom då IS-skäggen, att ställa sig bakom.

  Då går det att börja föra en politisk diskussion om fördelningen inom övriga utgiftsområden, tex försvaret.

  Så länge utgiftsområde nr

  07, 08, 13 och 25

  i princip är öppna för exploatering av skattemedel för en gråklädd Europeisk transportindustri och Svenska pass, hur rätt det än känns moraliskt, så går inte andra utgiftsområden, dvs statens uppgifter, att hantera långsiktigt.

  Då är staten, välfärdsstat eller ej, på ett sluttande plan inom övriga uppgifter, i vart fall med räntenivåer och missnöje bland väljare som inte känner för

  att betala 50% skatt
  undermålig offentlig service
  eftersatta investeringar och infrastruktur
  kaos i skolan
  hög ränta
  sjunkande bostadspriser
  en känsla av smygande korruption inom off förvaltning i vart fall inom vissa politikområden

  samtidigt som

  Sverige inte har något territorialförsvar,
  samtidigt
  som problemen med sunniterrorism bara ökar.
  samtidig som människor underskattar Ryssland och tror att lite handelsbojkott reder ut saken, Ryssen har varit med förr.

  Detta med SD är kanske inte slutet, utan början på en helt ny oordning, och ooroninge finns ju tom inom SD, så det finns grader av allt helvete.

  I vart fall ser det ut som att KD och FP gör rätt analys, och inte ser sig som nyttiga idioter till alliansprohektet, de tär lika havererat som den gröna lingonskogen,
  det finns växtmån i politik, för de som har en politk,

  nya M fundera lite på sin mittenposition som ”Mädchen für alle” – den riktiga analysen kommer efter 2018 :-) Nu är självinsikten och probleminsikten noll.

  Inte osannolikt nya M tillbaka på 10 % som under moderatkaoset före Bohman, som sedan sakta byggde upp partiet till ett statsbärande 20 % parti 1979.

  Val går man till val på, med ett eget program, sedan kohandlar man, och förklarar detta, i vart fall i en demokrati, annars är det dolda uppgörelser före valet, och det gillar ingen väljare, misstanken om.

  De som inte fatttar det, som Döingarna, ja de kommer att Dö sotdöden. S.W

  SvaraRadera
 120. Bohmans och Ohlins principer gäller än, i vart fall kunde de formulera sig korrekt och begripligt om vad politik handlade om, så det är bara att parallell-läsa ”Liberal utmaning” och ”Så var det”, så har KD och FP grundtonen klar, tillbaka till den blå ordningen, med konkret politik och fasta principer för respektive ansvarsområde, som inte behöver etiketteras så mycket hit eller dit som ismer utan som konkret politik, så vinner man i vart fall media och väljare, först Perssons gröna folkhem och sedan Reinfeldts grönurbana arbetarstat, inen orkar med mer trams ” Shut Up 'n Play Yer Guitar”, som Zappa uttryckte saken 1981.
  Nu mot ljuset, langlaufen. S.W

  SvaraRadera
 121. FM har ju inte direkt gjort någon stor satsning för att försöka bättra på bemanningen. Det behövs en central samordning så man kan få kontakt. Som det är nu är det varje förband för sig och HR har ingen koll när man hör med dom. Jag har anmält mitt intresse för tidvis tjänstgöring till både högt och lågt sedan lång tid tillbaka. Ingen respons. Så hör man att det är luckor i krigsförbanden... SUCK! Frivilliga finns, varför tas dessa inte tillvara?

  SvaraRadera
 122. Retoriken spelar uppenbarligen roll, att kringgå pudelns kärnor, tom avs uttalande om mänskliga fri- och rättigheter i andra länder, sicket tilltag, och följd av att inrikes utrikespolitik, att våra relationer till andra stater naturligtvis lätt kan skruvas om till inrikespoäng, men frågan är om det är rätt, det samma gäller försvaret. Frågan är inte inrikes, och GP umgicks med långt skridna planer att lägga ner försvarsdepartementet, och göra det till ett av departementen under civildepartementet, ja öron kryllar sig, civildepartement för försvarsmakten, då hade postmodernismen segrat. Militären blir polis och ställs i inrikes och utrikes tjänst, hujedamig, med mp som ivriga hejarklack, förstod inte miljömänniskorna konsekvensen, av vad inrikes utrikespolitik innebär för andra stater, och förstår man inte att andra stater påverkar vår inrikespolitik.
  Vad försvaret syftar till har varit glasklart i regeringsunderlag och budgetproposition och regleringsbrev, ända fram till S tog med fan i båten. Nedlagt totalförsvar, nedlagda MILO, nedlagd civilförsvar, och nedlagt territorialförsvar, även nedlagd förmåga avs det operativa blå insatsvapenslagen. Men efter 1998, och framför allt efter 2002, så har inte försvarets funktion varit självklar, där den nymoderata retorik fullkomna förvirringen genom att förklara att FM var en viktig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, så det blev ett AMS-miffo-projekt, gösses flickor.
  Angående Saudiavtalet, så skulle det inte varit ett problem, för vår industri, om inte försvarspolitiken lagt ner inhemska beställningar, så Persson var väl mer eller mindre tvingad att ingå andra äktenskap, när han inte själv ville sala.
  Politiken använder opinionsbildningen till att kommunicera hur det inte förhåller sig, och använder värdeord som demokrati, jämställdhet, förankring, frivillighet, professionell etc, men man undviker mycket noga att tala om numerär, insatstid, plats, beredskap, framförhållning, kapacitet, effektiv, stridsvärde, handlingsfrihet, flygtimmar, minstationer, artilleri, stridsledning, etc dvs det som det går ut på, att någonting fungerar när det gäller, och just därför lever man i fred. När man fuskar, så dansar råttorna på bordet, och så sitter alla där, utan att någon vet vem som fattade besluten, och såg till att mörka konsekvenserna.

  Ministerstyre har vi inte i Sverige… men utnämningsmakt….

  och Owe Wiktorin var inte nådig, knorrade mycket.
  FM har sedan dess varit osedvanligt lojal, och protester sällsynta från högkvarteret.
  Det var anonyma bloggare som stod för försvaret, och till slut ÖB som drog ned brallorna genom enveckasförsvaret, som i sak var en skönmålning. S.W

  SvaraRadera
 123. Allt elände inleds efter S katastrofval 1998.

  Persson skriver på sid 238 i min väg mina val

  att det var konflikten mellan Åsbrink och von Sydow (som efterträdde Thage) som skadade relationen till centerpartiet, eftersom S efter katastrofvalet gjorde upp med vp och mp i försvarsberedningen om säkerhetspolitiken (efter valet i november)

  Anledningen stavas parlamentarism och förslagenhet från mp:s sida och panik hos Persson pga feministiska framgångar. (vem minns inte Ulvskogs "Feminstias" som förde tankarna till någon mellanamerikansk kampgrupp ute i Djungeln)

  Konflikten mellan ÖB Wiktorin och regeringen var påtagliga redan 1997 vid FoF, och ÖB begärde att statsministerns kulle uttala sitt förtroende för FM och ÖB (bl.a. nedläggningen av Volvo Aeros flygmotorverkstad)

  och det kan man inte anklaga mp för, det var fredsrörelsen inom S, i samband med den eviga freden.

  Thage G Petterson anklagade FM och försvarsindustrin, för att organisera en kampanj mot hela arbetarrörelsen och dess försvarspolitik.

  Moderaterna låg stabilt på 22-23 % sedan Bildt tog över 1991, och m kollapsade först 2002 samtidigt som hotet från NyD var nu definitivt borta.

  Valresultat 1998

  M 22,9
  C 5,1
  Fp 4,7
  KD 11,8

  SUM 44,5 %

  S 36,4
  Vp 12

  SUM 48,4 %

  Mp 4,5
  SUM 53 %

  Övriga 2,6 (ogiltiga bla NyD)

  Det är nu DÖ kommer in i bilden, även fast ingen såg det då.

  Från att mp fick smak på säkerhetspolitik, och GP släppte fram dem i FÖBer, men inte behövde ta ansvar som regent, så kunde man i budgetförhandlingarna styra bort resurser från försvar och över till bland annat migration.
  (utan att behöva ta ansvar för försvar, eftersom den saken sköttes av finansdepartementet)


  Detta gick alltså både S och sedermera M med på, mot att få vara regent, (eftersom regel i Sverige är att statsbudgeten tas med majoritet, och då får vågmästaren oproportionellt mycket makt.


  Ordningen fungerar väl 1998 – 2014 (med undantag för försvarspolitiken), men som ett brev på posten, så ploppade SD upp, eftersom ingen riktigt tänkte på att när inte mp satt i regeringen och tog ansvar för sin politik, så blev frågorna osynliga.

  Så då hinner inte väljarna korrigera frågan, förrän det är för sent, och det inträffade i valet 2014, dvs SD är ny vågmästare, och partierna beter sig som en hönsgård. Här ska man inte skylla allt på Reinfeldt, han gjorde bara som Persson. Något val fanns inte, om man vill regera, mp är hade sin agenda.

  Och just pga detta, så är Sverige för all framtid omöjligt att regera, utan SD eller genom att blockpolitiken löses upp, och håller man kvar vid DÖ - som är ett till intet förpliktigande civilt avvtal som ingått utan mandat från väljare (de hade ju valt), partikongresser eller riksdagsmän – så blir det etter värre.

  Nu ser alla tydligt vad som händer med mp som utrikespolitisk domptör, visst vinner mp moraliska poäng, men sossarna kommer inte ha det lätt framgent, eftersom mp nu styr lite allt möjligt. Om det nu inte går att regera landet utan SD i majoritet, så har politiken tre val:

  - Regera med SD
  - Ändra formen, i riksdagsordningen
  - Ändra politiken

  Regera med SD kan uteslutas, ändra politiken, dvs sätta budgettak för alla myndigheter, och återställa försvaret kan vi glömma, eftersom detta innebär att Sverige skulle normalisera sig mot EU avs migration. S.W

  SvaraRadera
 124. Att tillskjuta medel till försvarsmakten kommer inte genomföras med mp i regeringen, (eftersom det nog är ganska givet att det är vänstervindar, dålig ekonomi, och krav på reformer, samtidigt som budgettaket sprängs pga Sveriges öppna linje i Europa, som vi är ensamma om.

  Även om försvar ingår i DÖ, så är det som med FöBer, som spelade ut sin roll redan 1998, eftersom det inte spelar ngn roll vad FöBer gör, eftersom det är finansens so,m sätter ramarna. FöBer blir bara en nyttig idiot, att verkställa andra politiska handslag.

  Eftersom migration ej ingår i DÖ, så blir frågan om försvar
  (och pension) och de flesta andra ormåden enkel.

  Politiken måste fortsätta spara, för att hålla utgiftstaket, och dessutom sälja tillgångar för 15 miljarder årligen, det blir 60 miljarder på fyra år, försvaret är väl iväg-krängt, men nog finns det lite kvar att slumpa bort...

  Nymoderaterna kommer inte att vända, eftersom det ingår i den högra grundstrategin att göra sig av med kommunerna, (välfärdsstaten), istället för lanstignen,

  så då återstår riksdagsordningen eller RF, hur man bildar en minoritetsregering, som ska få igenom en majoritetsbudget, utan SD, som vill satsa på försvaret, det är ett indiskt reptrick, som inte går ihop. En statsbudget liksom lag, ska tas med majoritet, vad demokratin är, lär vi dessutom ut i skolan, och det är inte Saudidiktat vi avser.

  Begriper inte politiken detta, budgettak, för alla utgiftsområden, kommunalt självstyre avs planmonopol, vilket ger veto mot flyktingläger, samt att statsbudgeten ska förhandlas fram med en riksdagsmajoritet, så kommer SD att gå som en raket.

  Vi ser ju redan resultatet, att väljare, i synnerhet lantisar, är smartare än politiken. och väljarna har per se, aldrig fel, det är grunden. Nu var Rajraj dirigent i kulisserna, och körde först valet åt skogen, inkl alliansen, eftersom han tog hela handen, och sedan körde han det mesta åt skogen, genom alla korkade uttal, och genom att vara grå eminens åt m avseende DÖ.

  Vilket högmod, säkerhetspolitiken struntade Hövdingen och Co uppenbarligen i, liksom konsekvensanalysen.
  S.W

  SvaraRadera
 125. På + kanten är att det bara är kriser som skapar förändring. KD är först ut. Expressen verkar driva en kampanj mot Björklund, som klingat av, och frågan är om Fp orkar och vågar lyfta blicken.

  Regeringens (och Ullenhags) haveri med migration och integration, kommer så klart lösas med kommunsammanslagningar, på samma sätt som kommunerna desperat försöker dölja havererade skolor, genom att slå samman dem med de som fungerar, varpå lärarna ger upp, och det havererar på ett högre plan, bara för att politiken inte orkar med skilja på hur det borde vara, och vad konsekvensen är, för de som ska hantera besluten. Hela kidnappningen av skolan, från fp, är just en konsekvens, av att allt arbete för skolan, dränktes av PISA, som väl är allt mer uppenbart, att det inte är alla Svenska elever som farit illa av skolreformer, tvärt om.

  Så utöver att simma lugnt, kan man se sig om:

  mps tillfälliga vinst med saudiavtalet, kommer slå tillbaka av bara fanken, eftersom s får bära hundhuvudet. INte bara LO kommer att mullra.

  S är körda på ett tak, i FN, och då återstår EU, och kommande utvidgning.... och Grexit, och mer borgen...
  Det kommer inte blir lätt alls.

  Centern har parkerat i diket med samma politik som Fi:

  -14 -10 -06 -02 -98 -94
  6,1 6,6 7,9 6,2 5,1 7,6

  Så Centern vet man var man har, dessutom helt tysta i försvarsfrågor. Någon sakpolitk har de inte, men fullt av visioner och värdegrunder.

  KD blir värdekonservativt, (och kommer gå som en raket med en Svensk linje, i vart fall minst 8, och potential att göra om undret från 1998.


  Moderaterna måste köra i diket duktig 2018, innan man frigör sig från Reinfeldts programmering, nya M är inte tillnyktrade på långa vägar.

  M kommer att falla tillbaka gradivs, en lång dags färd mot natt, eftersom de inte har något nytt att komma med, och alla ler förläget när Anna säger jag är "nymoderat"

  - 82 23,6
  - 85 21,3
  - 88 18,3
  - 91 21,9
  - 94 22,4
  - 98 22,9
  - 02 15,3
  - 06 26,2
  - 10 30,1
  - 14 23,3
  - 18 18 % kanske 19

  Anledningen är att de vill vara statsminister, och då måste de vara stora, och då har Reinfeldt efter Lundgrenkollapsen räknat ut att man ska ligga i mitten, och då är det upp till övriga i mitten att acceptera att vara hjälpryttare, eller sparka bakut, (att finna sig i en maste- servantposition, kanske några statsråd gillar, men kanske inte väljarna.

  Skattesänkningar i princip omöjliga, genom att de skaffat landet en del åtaganden och utgifter, och en uppförsbacke med försvaret.

  10.000 kronorsfrågan för FP,

  Nymoderat rappakalja fortsätter
  KD smyger högerut
  Centern är lydiga hjälpryttare och bättre nymoderater än nymoderatnena själva, eftersom man har samma PR-folk i grunden.

  Vilken ringhörna ska Fp ta, om C har tagit Hayek och Nozik och pladdrar om ultraliberala frågor moderaterna ångar vidare med PR-jippon och tomsnack.

  Ja, det är nu man nästan hoppas på att Fp bygter partiledare, så att det blir en kvintett med brudar :-)
  och så kryddar fp med EU och Nato, men har inga svar på hur man ska finansiera skiten, alltså utvidgningen av EU.

  Det verkar finnas manöverutrymme i politiken, eftersom S går åt vänster, KD höger, SD bråkar, men går framåt, och C tror att IMF och krediter är världskapitalsimens lösning,

  Eftersom M är stadigt onyktra,

  tänk om fp vågar att inte förnya sig, utan bara hålla nykter föreläsning om hur det är, och punkt för punkt gå igenom statsbudgeten 2015 - 2019. Björklund med flera ansvariga ministrar skulle kunna hålla föredrag på Youtube, utan en krona i PR-kostnad, genom att sluta tala om värdegrund, och tala om pengar, det är våra handlingar som styr våra värderingar, det gäller i vart fall vid barnuppfostran.

  hur är det, och inte hur det borde vara.

  Risken är annars att en osäker omvärld och politisk handlingsförlamning belönas av väljarnas med skolk eller fanflykt från etablissemanget. S.W

  SvaraRadera
 126. Jo, försvaret

  Det är i valet 1998 det händer, att S bestämmer sig för att inte längre göra upp i samförstånd (med moderaterna om försvar), då måste budgetutrymmet sänkas, och då måste an finna upp retorik på Försvarsdepartementet, som rimmar med budgeten, dvs en nödvändigt reform, inte för att mp vill lägga ner försvaret, utan för att motivera neddragningarna, utan väljer att vända sig till mp, som är ett uttalat fredsrörelseparti, och som har som mål att lägga ner försvaret, det är ännu oklart vad det var som gjorde att Göran offrade samförståndsandan, men det kan ha varit Gudruns framfart.

  Observera att Fp sjänk som en sten, och att Alf nådde predikningens höjder, med allmosor och bistånd.
  och Persson gör vid tiden allt han kan för att trycka till CB (vem minns inte uttalandet ”vad ska han göra killen, jag har ju erbjudit honom att bli GD för luftfartsverket)
  Allt skapar en overklighetskänsla, att mp kanske är verklighetsfrånvända är en sak, men att de kunde få sossar och moderater tll detta är mer intresseväckande, och förmodligen har det att göra med beslutet i Sveriges Riksdag om att lägga ner utlänningsnämnden, som både S och M var mot, vilket innebar att ett utgiftsområde, prövades av domstolar, och inte finansdepartementet, dvs försågs utan utgiftstak, och att statsbudgeten styr försvaret är väl självklart, det måste finansieras krona för krona, och småpartierna som inte agerar i säkerhetspolitiken ville hellre ha en generös flyktingpolitik.

  Övriga allianspartier hade nog inget att säga till om, eftersom de satt fängslade med sina egna politikområden, och allt ska vara krona för krona, men nog var det mp som satte agendan, som vägmästare kunde man indirekt diktera försvarspolitiken, genom utgiftstaket, vilket annat område kunde finansdepartementet använda, för att balansera kraftigt ökade utgifter för Migrationsverket och bidrag till kommuner. Med Mp i regeringen, kommer det nog inte att gå bättre. Så moderaterna kan skylla på S, (som inte kan skylla på mp) och S kan skylla på M, som inte talar om hur mycket resurser som behövs, och var de ska hämtas.

  Sedan Person släppte in mp (och lite VP) är det som om verkligheten inte är på riktigt, det som hänt sedan i vart fall 2007, även om den ryska retoriken och utrikespolitiken svängde långt innan, genom alla turer i Irak och kring Svarta havet, och att det var uppenbart efter Georgien, och talet om en Rysk geopolitisk katastrof, att vinden hade vänt, och den vände nog långt innan, men politiken teg.
  S.W

  SvaraRadera
 127. Vad: Genomgång av nymoderat retorik (opinionsbildning) i försvarsfrågor
  Vem: Wallmark, Widegren och Co språkrör (marionetter) för den nymoderata tänkartanken
  Har tillfogat några motvikter, från kända försvarsbloggare, som jämförelse.
  Hur: sammanställning av offentliga opinionsbildande debattartiklar, med kommentarer
  När: Tiden 2011 tom idag
  (M blev beroende av mp efter valet 2010, varför man inte kunde ställa om migrationspolitiken utan att mp skulle släppa fram S, därmed blev försvaret fortsatt mjölkkossa.

  Källa: Offentlig media

  Begränsningar: Sammanställningen är långt ifrån fullständig, utan ett utkast

  Mål: att någon med mer överblick, fokus och omsorg, saammanställer en mer sysetmatisk överblick över nymoderata utspel, det är så synnerligen viktigt för hisorieskrivningen, om/när något går åt h-e, och man ska lära sig av sina tidigare misstag, sådant som moderaterna förr predikade, kunskapsskola, matematik, språk, historia och möjligen lite Geografi

  (varför inte inom ramen för en uppsats på Försvarshögskolan, sätta samman moderata, dvs regeringens utspel i förhållande till vad som hänt i verkligheten.)

  Drömmen är väl att framgent kunna jämföra hemliga vetskap om omvärlden, i relation till vad som kommuncerades till väljarna. Dvs fastställa ansvaret.

  Trots allt satt nya M på all underrättelseinformation och trots allt tillsatte det gamla försvarspartiet försvarsminister, justitieminister, statsminister, utrikesminister finansminister.

  Vill man göra en komparativ uppsats, jämför man opinionsbildning i Finland, Norge och kanske Baltstaterna.
  Syfte Genomgången av artiklar inkl länkar ska inte ses som annat än ett empiriskt nedslag avseende

  Verklighet – Behov – Prioriteringar – Ord (retorik) och handling.

  Dvs stämde retoriken med underrättelserna regeringen hade, och om inte, vad var syftet att tala baklänges och förespegla opinionen att man satsade, när det i själv verket innebar fortsatt slakt, och frågan infinner sig, begrep man vad man gjorde (inte majoriteterna) utan hövdingen, och hur lyckades man sedan vrida till besluten att anpassa sig till hur det borde vara, (likheterna med Hitlers och Goebbels propagandamaskin inför Barbarossa, och förlusten och kapitulationen vid Stalingrad, är kansle inte rättvis, men visar samma fenomen, när inte verkligheten passar med planen, så ändrar man på verkligheten, inte på målen eller retoriken.

  Försvarspolitiken och omvärldsanalysen har sedan 1994 styrts av finansdepartementet, budgetutrymmet, som var obefintligt, skulle minskas, samtidigt som försvaret skulle ställas om för solidariska insatser i utrikes tjänst, det går inte ihop, och att ÖB inte varit intagen permanent på psykakuten är ett under.

  De som läste Skippers blogg inför valet vet att de moderata ledamöterna inte ens svarade på frågorna, före valet, detta med att konkretisera, krona för krona, är inte ett moderat adelsmärke. Det intressanta är nu vad som avses med ansvar?

  Luftförsvar 2040 när Reinfeldt 75 år och kanske har pension  Dags att skriva historia redan nu, så att den fortsatta moderata pratkvarnen inte tror att de kan fortsätta med Schlingmantricket och drivor av policydokument. S.W

  SvaraRadera
 128. Katrineholm...
  Undrar hur många som röstar på mp nästa val.
  Med anledning av debaclet, och att näringslivet gjorde vad de kunde, så får man anta, att det kan komma mer varsel, och fortsätter regeringen med att slarva, och kanske inte klara av statsbudgeten, (:det kommer man inte), så kan det blir som med Björn Wolrath 1994. Dvs att räntan stiger, av alla möjliga skäl, och då börjar det pyra av missnöjde ute i landet. Nä, det ser dystert ut, att regera i hop med mp är nog inte lätt,och innebär så klart ett lättare återtagande 2018, men frågan är om man kommer till dukat bord. Valförlusten 1994 grundlade visserligen ett 12 år långt regeringsinnehav, men grunden la sossarna 1985 - 1985.
  S.W

  SvaraRadera
 129. - År: 2012
  - Dat: 27 april
  - Av: Hans Wallmark
  - Publ: Svensk tidsskrift
  - Titel: Sverige & Nato: Så nära och ändå så långt borta
  - Spets EU måste samla sig till kontinentens försvar.

  http://www.svensktidskrift.se/sverige-och-nato-sa-nara-och-anda-sa-langt-borta/?s=Wallmark

  Det trar tid att sammanfatta moderaternas utspel, och nu kommer inte allt i rätt ordning, men utan tex denna artikel av Wallmark, går det inte att begripa Rysslands agerande, Israels nyval eller Saudiaffärer, eftersom det handlar om rätt hopplösa postioner om misilförsvar, av samma gamla ordning som under Cuba.krisen, då faktiskt Chrustjov blev avsatt när han kom hem efter en tur med Erlander i ekan. han ansågs för duvig, och hökarna ersätte den gamle Stalinräven med kamrad Leonid. Synd bara att ingen mer än Wallmark skrver om misilförsvaret.

  Sammanfattning Ryssland

  Nato förklarar återkommande att Ryssland inte är en fiende

  samma typ av tongångar höras från Moskva.

  Ryssland agera konstruktivt inom andra områden som kampen mot narkotikasmuggling, terrorismen och Afghanistan.

  Europa
  Europa måste tydligare samla sig bakom kontinentens eget försvar.

  Ett svårt ekonomiskt läge med kraftiga budgetbegränsningar tvingar fram nya lösningar

  Inte minst därför att USA i sin grundläggande strategi visar ett växande intresse för händelseutvecklingen i Stilla havet och den upprustning som sker där.

  Rasmussen framhäver Sveriges avgörande insatser i Libyen och Afganistan.

  Libyen avslöjade att EUs länder inte utan rätt tungt bistånd från USA klarar av att hantera utmaningar i sitt eget närområde som Medelhavet.

  Från Nato-håll understryks att ”Smart defence” inte får ses som skäl för besparing.

  De stora medlemsländerna måste ibland påminna Rasmusen om vem som bestämmer.

  S.W men de tär det som sker i praktiken, när man motiverar omställningen till insatsförsvar i fler länder än Sverige, i termer av förmågeökning, när det handlar om motsatsen, där varje enskild nation ser nyttan av att andra ställer upp, och värsta syndaren här är Sverige, som inte ens är med i nato, skapat ett säkerhetspolitiskt vakum, har bäst ekonomi och utlovat garnatier till andra, som det inte finns täckning för. S.W

  SvaraRadera
 130. Fortsättning av Wallmark,

  här presenteras alltså nycklarna till moderat strategiskt tänkande, på grand strategy nivån, som sedan ska omvandlas till militärstrategisk doktrin hemma, och förklaras för folket, samtidigt som man lägger ner hela försvaret. Det är lite storslaget, och inget litet indiskt reptrick, eftersom det är oåterkalleligt, och sätter Sverige på bar backe, och så presnterar man givetvis allt med först Tolgfors, sedan Eidegren och Enström, som en jämlikhetsreform, men det är nog inte marionetterna som tänkt ut planen, man kan se ministrarna och knapptrycarna lite som pressekreterare, som lägger fram en sekundär agenda, men tomt prat. Men Wallmark ska ha heder, av sin egen tydlighet.

  artikeln från 27 april 2012 av Wallmark i Svensk tidskrift
  fortsätter (Sammanfattning)

  Partnerländer - dvs EUs status.

  De flesta länder dubblerar sitt medlemskap Nato/EU

  En av utmaningarna blir hur närstående partnerländer som Sverige ska behandlas

  Det finns länder som bara är med i den ena organisationen.

  Det finns en grupp som vill släppa in och hålla dörrar öppna.

  Sedan finns det dem som vill hålla på principerna.

  EU föregår inte alltid med gott exempel

  I fredsinsatsen i Kosovo visades inte öppenhet mot Turkiet,
  vilket gör att det landet ger igen med samma mynt i Nato- sammanhang.

  (S.W det går att räkna ut att Turkiet vill med i EU och blockerar i Nato, tex avseende IS)

  ”Smart defence” = ”pooling och sharing” = Prio :-)

  Natos variant
  av det EU redan arbetar med
  inom ramen för ”pooling och sharing”
  kallas ”Smart defence”

  Det vill säga att kapaciteter och förmågor identifieras som sedan länderna kan dela med varandra.

  En god tanke i teorin som det sedan gäller att få att fungera i praktiken.

  Det finns exempel: De väldiga transportplanen Boeing C17 stationerade i Ungern som Sverige är en av de större andelsägarna i.

  Områden som kan vara av intresse, särskilt från EU-håll, är förmågan till:

  Missilprogram

  Precisionsbombningar

  Lufttankning

  Informationsinhämtning
  (dvs förarlösa farkoster och signalspaning)

  Utvecklingsarbete kring förarlösa farkoster
  (ngt mp förbjöd FOI att göra 2002 - 2006)

  Tada, här kommer bomben.....(nyckeln)

  Missilprogrammet. (enl Wallmark)

  Ambitionen är att bygga upp ett skydd mot interkontinentala angrepp från Iran.

  I linje med Ronald Reagans dröm om ett delat paraply för att förhindra storkrig.

  Ryssland har genomgående uttryckt sin oro och sett projektet som riktat mot Ryssland och deras intressen.

  Nato och USA har på alla sätt försökt utfärda garantier och löften.

  Ett konkret erbjudande har varit att två centraler ska bemannas med gemensam personal både för att bygga upp förtroende som att utväxla information.

  Missilprogrammet kan ses i ljuset av ”Smart defence”.
  En förmåga som gagnar alla i EU/nato.

  S.W men tydligen inte Ryssland och Iran? i vart fall inte sedan "revolutionen mot Assad och debaclet i Syrien.

  Afghanistan

  ”En av de stora frågorna vid toppmötet blir Afghanistan. Budskapet är att trupp tas tillbaka när det finns afghanska säkerhetsstyrkor att lämna över till. När situationen beskrivs görs det i hoppfulla ordalag. Frågan är dock hur mycket som är dikterat av inrikespolitiska skäl i ett antal av de länder som deltar i uppdraget och hur mycket som är frammanade förhoppningar för att döva samveten om att det inte riktigt blev som man tänkt sig? Från Nato önskas nu att den militära närvaron omvandlas till ett ekonomiskt stöd för att finansiera de afghanska styrkor som byggs upp med sikte på 350 000 man som mest för att sedan sjunka ned mot 200 000. Totalt sett talas om fyra miljarder dollar. Av dessa hoppas Rasmussen att de i Afghanistan deltagande nationerna, inklusive Sverige, ska ställa upp med 1,3 miljard dollar per år som ett militärt stöd som är tänkt utöver de stora humanitära insatser som görs för att bygga upp ett civilt samhälle.”
  S.W

  SvaraRadera
 131. Alltså pengar och bidrag till militär uppbyggnad i Afganistan, utöver civil, efter att Väst lämnat Afganistan för tredje gånger, utan att lösa ett dugg, är självklart, men nog skäms man lite, över att landet hamnat i mediaskugga, plötsligt ska alla vara där, sedan sticker alla, eftersom det inte finns militära resurser, och så ska man inte tid, i vart fall inte enligt Powel, och det finns gudskelov många amerikanska militärer som kan tänka, men tyvärr inte deras politiker, och inte är det bättre i Sverige heller, i vart fall inte Persson och Reinfeldt. Ännu skämmigare är att alliansen tagit det mesta av biståndet för inrikes ändamål, så att det inte finns mycket reurser till humanitära insatser på riktigt, till tex grundläggande säkerhet i Afganisatn, och här skulle man vilja höra lite moraliska argument från Hägglund, MP-stjärnorna och nymoderaterna, inte ska väl öppna hjärtan i Sverige, gå ut över biståndet till 3e världen, när vi själva varit där med trupp, och sedan pyst vår kos, varför kommer det då flyktingar från Afganistan? Är det inte stabilt? Hm humanitär stormakt.... S.W


  S.W

  SvaraRadera
 132. År: 2011
  Dat: 25 mars
  Av: Cecilia Widegren (indirekt Hans Wallmark)
  Publ: Svensk tidsskrift

  Titel: Paradigmskifte i försvaret öppnar för användbar
  solidaritetsförklaring

  Spets: En förutsättning för att övergången från
  värnplikt till frivillighet ska lyckas är FM förmåga att
  attrahera unga män och kvinnor.

  http://www.svensktidskrift.se/historiskt-paradigmskifte-i-forsvaret-oppnar-for-anvandbar-solidaritetsforklaring/?s=Wallmark

  Sammanfattning (detta är inte säkerhetspolitik, utan nymoderat arbetsmarknadspolitik :-)

  "Den nya rekryteringen är helt nytt arbetssätt för FM vilket måste följas upp kontinuerligt. Frivilligheten ger en helt ny arbetsmarknad, och attraktionskraften är färskvara."

  "Internationella erfarenheter visar att det är en utmaning att behålla färdigutbildade soldater. Nyckelfaktorer att kunna attrahera framtidens medarbetare."

  "De nya kontraktsförbanden med soldater som har civila karriärer och avtal att tjänstgöra i FM är en garanti för en bred förankring."

  FM ska därför erbjuda:
  - att erbjuda en kvalificerad och meriterande utbildning
  - hög standard på t ex utrustning
  - hög standard på övning för att genomföra insatser
  - goda anställningsvillkor.
  - stödet till veteransoldater
  - soldater och anhöriga kunna känna sig trygga om det
  värsta skulle inträffa.
  - möjlighetern att växla över till en civil karriär utan
  komplikationer.
  - underlätta för civila arbetsgivare att förstå värdet av
  en militärtjänstgöring

  Ansvar
  Mycket av detta är FM ansvar som utförande myndighet och arbetsgivare.

  Sveriges försvar är och ska vara en fråga för hela samhället

  Frivilligorganisationer når nya möjligheter att göra sig relevanta i morgondagens kris- och konflikthantering.

  Kommuner, landsting, privata arbetsgivare, civila samhället och frivilligorganisationer måste fundera på vad de kan göra för att underlätta etablering efter avslutad tjänstgöring.

  Viss låter det klokt? Så där några månader efter valet, när det visat sig att alliansen är beroende av mp för att sitta kvar, och man stoppat undan sina program för att försöka minska inflödet avs migrationen, samtidigt som nymoderaterna ska börja arbeta med det nya inriktningsbeslutet för FM, där man ska beakta att Försvarsutskottet är ett beredningsorgan under Riksdagen, medan FöBer är ett beredningsorgan under regeringen, som fyllde sin funktion på den tiden parterna inte ville ha med mp och vp men göra blocköverskridande överenskommelser, och nu förefaller det som att man utesluter SD, hur som helst blir det märklig beredning, eftersom det utöver FöBer även sker sedvanlig intern beredning inom Försvarsdepartementet under ansv, Departementschef, i samråd med finansdepartementet.

  Att försvarsministeriumchefen låter Salestrand sköta förhandlingen med alliansen, är helt säkert ett sätt att dels ge igen för gammal ost, genom att alla utom utstkottsordf är chanslösa vid argumentering, men det är sannolikt även ett sätt att slippa mp, för ärligt talat, så är ju det mesta som sker en fars, i fråga om vad politiken presterar, eftersom mp har ett så stort inflytande, jämte finansdepartementet.
  I synnerhet som nymoderaterna beter sig minst sagt märkligt, ett vakum som SD förefaller ha intagit, och då kan väl allt bara bli ännu mer cirkus, och ännu mer flummiga uttalanden, om "satsningar" som borde kunna bli av, när ekonomin blir bättre... S.W

  SvaraRadera
 133. År: 2011
  Dat: 16 augusti
  Av: Hans Wallmark & Cecilia Widegren
  Publ: HD

  Titel: Samsyn önskvärd

  Spets: För Alliansens är fortsatt långsiktigt ansvarstagande
  att anslagen säkrats, medan det i andra länder
  handlat om neddragningar.

  http://www.hd.se/ovrigt/ledare/2011/08/16/samsyn-onskvard/

  ”I grunden är det naturligtvis bra med både långsiktighet och bred parlamentarisk förankring”

  ”S har sagt sig vilja ha breda uppgörelser kring försvars- och säkerhetspolitiken.”

  ”tradition om breda uppgörelser och en grundläggande samsyn både kring utrikesfrågor som försvars- och säkerhetspolitiken.”

  ”när man tänkt tillsammans långsiktigt har just behovet av omdaning av värnpliktsförsvaret varit ett sådant område som pekats ut.”

  ”insatser i Libyen som Alliansen ställt sig bakom i bred enighet med S och MP.”

  ”Samma partier var också överens om en ny Nordisk stridsgrupp under svensk ledning under första halvåret 2011 och har även öppnat för möjligheten av att vårt land på nytt axlar detta ansvar.”

  ”S+vp+mp röstade emot riksdagsbeslutet om en förändring av rekryteringen som innebär att tidigare plikt övergetts för könsneutral frivillighet.”

  SW Nu körde ju m över S i vissa frågor, tex värnplikt, så då går väl svinhugg igen, hade inte Persson släppt in mp, så hade S eller M endera fått göra upp med varandra, eller som brukligt, med Fp eller C, men nu har sas den interna sandlådelogiken lett fram till att mp och delvis vp dikterat villkoren sedan i vart fall 1998, samtidigt som Sverige ska hålla hög svansföring bland de stora hundarna, gissa hur det går ihop….

  Ekonomi
  ”Goda statsfinanser samt ordning och reda i ekonomin har sina fördelar, även för försvaret!”

  ”Möjligheterna att nå samsyn kommer tydligt att visa sig i samband med årets budget.”

  ”För Alliansens del är det fortsatt långsiktigt ansvarstagande som innebär att anslagen säkrats medan det i många andra länder handlat om neddragningar.”

  ” Ett fortsatt starkt engagemang utomlands eller nya beställningar är mycket svåra att kombinera med att man föreslår stora ekonomiska bantningar.”

  ”Riksdagen har nu fattat beslut. FM är i full gång att verkställa den önskade inriktningen.”

  SW här avses beslutet 2009, som bygger på ett beslut Persson fattade 2002, med start 1998, som alltså inte gick att hejda, inte för att säkerhetsläget ändrats, utanför att ladorna är tomma, det finns bara försvaret att fortsätta spara in på. Och visst fattade Riksdagens knapptryckare beslut, men det var nog ingen saklig debatt, eller någon som tänkte på konsekvensen, ett år efter Georgien, statsbudgetens tak måste hållas, självklart, men hur såg prioriteringarna ut mot andra utgiftsområden?

  ”Inom FM pågår utbildning och anställning av frivilliga soldater och sjömän.”

  ”Sammantaget ska 16 000 unga anställas de närmaste åren.”

  ”Sverige kommer nu att ha snabbare tillgång till utbildad stridsduglig trupp....

  samtidigt

  som det går att sända soldater utomlands...

  utan att

  behöva bygga upp nya förband till stora kostnader.”
  (sic)

  Här är hela indiska reptricket och trolleriet med knäna klarlagt, dessutom till halva försvarsbudgeten, FM ska till Lingtbortistan, och då måste man ha frivilliga soldater, med det räcker inte med rådande försvarsanslag, och då måste man följdriktigt lägga ner det man hade, och kalla det en förmågeökning, ja visst, i Longtbortistan.

  Ska FM har råd med fast anställda soldater, för utrikestjänst och deltagande i EU:s stridsgrupper, dessutom med vassare vapen/material, (utan att dessa ska vara uppbyggda av förband), till halva priset, som ska ske i rekordfart, så blir det nog lite vad som helst, professionellt är det i vart fall, professionellt munvänder.
  Som Reinfeldt sa idag, FM anslag anpassas, precis som pensioenrna, till de resurser som står till buds, men om om nu statsbudgeten rymmer 900 miljarder, och ladorna är fulla, vad är det då för övriga resurser, som kommer före i kön? Och nato är inte heller billigt, var de så viktigt, kunde man väl se till att Sverige hade något att bidra med. S.W
  S.W

  SvaraRadera
 134. År: 2011
  Dat: 13 oktober
  Av: Erik Bengtzboe (ordf Moderata Ungdomsförbundet)
  Publ: UNT

  Titel: Yrkesmilitär är arbetslinje
  Spets: yrkesförsvar är en viktig arbetsmarknadspolitisk
  åtgärd

  http://www.unt.se/asikt/debatt/yrkesmilitar-ar-arbetslinje-1490495.aspx

  När det gäller att ställa om FM till ett AMS-jippo, har firma Wallmark / Widegren skrivit egna artiklar, nedan är första gången nymoderaterna släpper försöksballongen via MUF, det är nästa tårdrypande att läsa, och i efterhand ofattbart att inte fler inga förstått hur bra idén var....

  ” Det nya systemet möjliggör för FM att fylla en dubbelroll,"

  "nämligen att nu får man möjligheten att vara en stabil, första arbetsgivare för många unga,
  samtidigt
  som vi kan värna om frihet och demokrati,
  både i Sverige och i omvärlden.”
  (sic)

  ”Ett yrkesförsvar ger ett professionellt försvar där inte längre relativt lågutbildade värnpliktiga utan i stället yrkesmilitärer förväntas klara av de kanske svåraste tänkbara situationer en människa kan sättas inför.”
  (urk, här kräks man nästan, är karl medveten om att var enda högre officer i FM vid tiden varit värnpliktig, liksom var enda VD och professor. studerar man utbildningsnivå för KB/PB, i det gamla systemet, så är det vid sidan av Finaland sannolikt världens mest välutbildade underbefäl.


  ”Med anställda soldater blir försvarets kvalitet hög och jämn.”

  S.W Just hög och jämn, verkar stämma med verkligheten.

  ”De går dessutom att använda med gott samvete eftersom de har bästa tänkbara förutsättningar att hantera de situationer de hamnar i.”

  S.W där kom samvetet in, vad skönt, tar du inte detta arbete, får du ingen A-kassa, och det jobb som finns är som soldat, utomlands, jojo, samvete. Betala anständigt, så kanske fler stannar kvar, istället.

  ”FM söker unga människor som själva tänkt igenom saken och verkligen vill värna Sverige och bidra till Sveriges insatser för fred och säkerhet i världen.”

  S.W värna Sverige, en nymoderat paradgren, dessutom ta anställning hos ett "särintresse" :-)

  ”När det nya försvaret är klart ska FM ha 16 000 anställda soldater.”

  S.W Ja när blir det klart, när kriget är över?

  ”Sverige får nu ett försvar av högre kvalitet än tidigare.”

  S.W kan nymoderata ungdomen belägga detta?
  Försvaret har ju bevisligen gått upp i rök. Ladan är väck.

  ”Anställda soldater kommer att öva och gör insatser på heltid.”

  S.W Jo, en och annan är heltidsanställd, men hur mycket övning blev det, med hur många, och när?


  - 6 900 heltidsanställda soldater
  - 9 200 som soldater som tjänstgör tidvis.
  - soldater som tjänstgör tidvis har civila jobb som bas,
  - och kommer med jämna mellanrum in i försvaret för
  övningar och insatser i världen.

  S.W Jepp, deltidsmiffona, hur gick det med den skrivbordsprodukten? är det yrkesförsvar, eller låtsasförsvar, eller rent av så att det förr hette reservofficerare, som inte var helt ovanligt, när man slapp blir tvångsskickat till Longtbortistan.

  ”Avskaffandet av värnplikten ger inte bara mer välmotiverade soldater.”

  FN-soldater förr, var minst lika motiverade, däremot var inte alla värnpliktiga motiverade, men elitutbildningarna var mhycket mer motiverade, fundera tex på tolkskolan, där en stor del av Sveriges elit, krigade för att bli antagen till, och motiverade, var de helt säkert.

  ”FM har nu möjligheten att utvecklas inte bara till en stabil militär, utan även ett första steg in på arbetsmarknaden för många unga.”

  Stadigt stablilt stolligt, en AMS-åtgärd, var det Littorins idé? han med hittepåbetygen? Pårökt är det i vart fall, sedan kommer själva retoriska triumfen. vänta bara. S.W

  SvaraRadera
 135. forts av Erik Bengtzboe om AMS-jippo, håll i er, nu för vi Sverige i tiden.

  ”Ett yrkesförsvar är också en viktig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.”

  "FM erbjuder unga människor nya riktiga, utmanande och för landet viktiga jobb."

  ”FM kommer då att ta plats som en av Sveriges största ungdomsarbetsgivare.”

  "Ungdomsarbetslösheten är Sveriges största samhällsproblem"

  "Var femte ung i Sverige står i dag utan arbete."

  "Ungdomar förnekas inte bara en inkomst, utan även möjlighet att bidra till samhället."

  (snyft)

  "En generations skaparkraft riskerar att gå förlorad,"

  "samtidigt som vi förnekas att bli vuxna."

  (snyft igen)

  "Att tidigt få in en fot på arbetsmarknaden går inte att underskatta."

  "Första jobbet bygger värdefull erfarenhet och blir ofta språngbrädan vidare här i livet."

  "Att ta anställning hos FM kan för många som är intresserade bli ett första jobb och ett steg in på arbetsmarknaden"

  PR-konsulterna skräder inte orden, i att formulera motiven till omdaningen av FM, det är helt magiskt, hoppas ungmoderaten får leva med svadan så länge han lever, eller så är det så att det leder till att han som Reinfleldt blir näste statsminister....

  Det är i vart fall rena snurren, ett bevis på att skolan inte ens klarar av grunduppgiften för Sveriges elit, att skriva trovärdigt om Svensk säkerhetspolitik. God dag yxskaft. S.W

  SvaraRadera
 136. År: 2011
  Dat: 2 december
  Av: Hans Wallmark
  Publ: Svensk tidsskrift

  Titel: Putins ambitioner belastar vår relation till Ryssland
  Spets: Svensk politik måste präglas av tydlighet

  http://www.unt.se/asikt/debatt/yrkesmilitar-ar-arbetslinje-1490495.aspx

  Detta är lite mer seriöst, nu är de klara med budgeten för 2012.

  Om Ryssland

  Alla vet att makten är säkrad för Putins parti Förenade Ryssland.

  En viss modernisering av försvaret sker.

  Utvecklingen i Kaukasus är en tilltagande huvudvärk.

  Omvärldsbilden är att Baltstaterna rankas som de farligaste för Ryssland, efter USA.


  Gas- och oljeindustrin som statsledningens mer eller mindre privata bolag.

  Gazprom är centralt i det sammanhanget.

  Rysk politik

  Tongångarna från Moskva är inte alltför uppmuntrande

  Rysslands agerande påverkar Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik.

  En provkarta på hur demokratin kraftigt kan beskäras trots allmänna val och på problem som uppstår i och med utbredd och växande statskorruption.

  Svensk hållning

  Svensk politik måste präglas av tydlighet.

  Det finns anledning att önska goda relationer med Ryssland, men det bygger på att öppenhet och demokrati präglar de inhemska villkoren i Ryssland

  För Sverige (+ länderna runt Östersjön) är utvecklingen i Ryssland av stor betydelse.

  I förhållande till Ryssland finns det ingen anledning att vara aningslös. Men inte heller alarmistisk.

  S.W Nä ingen larmade alls, i vart fall ingen politiker, och ingen såg heller till att ändra på budgeten, eftersom man var helt säker på att det bara kunde gå bättre, mot bakgrund av hur mycket Ryssland/Iran protesterade mot misilförsvaret och den magiska revolutionen i Syrien. Rätt eller fel, så var det fel, att föra valmanskåren bakom ljuset avseende Rysslands reaktioner. Putin protesterade, och hotade med vedergällning, och ärligt talat, vem skulle inte bli skogstokig, om man säger ifrån, och alla bara suckar och inte tar dig på allvar, i vart fall fanns ingen anledning mot bakgrund av Rysk historia, att rycka på axlarna. Naivt är ordet. S.W

  SvaraRadera
 137. Sannolikt är inte nymoderaterna helt nöjda med det planeringsunderlag som FM lämnat (den ÖB som man själv tillsatt) och frågan är nu detta med politisk styrning. FM har i december redogjort för de akuta behoven i sin femstegplan. (se vidare nedan)

  Orsaken till detta, steg ett (basplattan)
  tex att det saknas uniformer, mat, sjukvårdsmaterial och ammunition) till bl.a kustjäägarna, är ju att firma Enström, Ekström och Wallmark ansvarat för försvarspolitiken efter Tolgfors.

  Så om nu inte Wallmark är helt nöjd med FM underlag
  (akut behov) och inte är beredda att tillföra mer resurser, i vart fall finns inga uttalanden om hur mycket, och när, och var resurserna ska tas från, varför hela frågan blir akademisk, och Wallmark är ju akademiker, så varför inte inrätta ett seminarium för hypotetiska studier i önsketänkande.

  Önsketänkande är för övrigt en diagnos Wallmark med säkerhet inte liter av, men det vore klädsamt att tala om varför nymoderaterna, mot bakgrund av hur de skött ordningen hittills, anser sig veta bättre än tex Sveriges statssekreterare i försvarsfrågor, som varit general på hökkvarteret under alliansperioden.

  Varför inte sluta fåna och larva sig.
  Var finns de fullanladorna?

  Försvarsberedningen har beställt ett försvar 2009, (före man blev beroende av mp som vågmästare)

  FM har talat om vad som behövs, några resurser har inte kommit, och hela den fantastiska Longtbortistanreformen har havererat, då ska man tillsätta en haverikommision, inte fortsätta ett självdestruktivt beteende (det är däremot en diagnos nymoderaterna sannolikt ännu lider av)

  Sluta spela försvarsexpert, lyssna på ÖB (särintresset)
  Vi har inte ministerstyre. Politiken sätter mål och tillskjuter resurser, och myndigheter utformar medel och metoder, för att utföra uppdraget. (om det nu inte vore för industripolitik, arbetsmarknadspolitik, civilsamhälle, räddningstjänst och utrikespolitik) som man sas vill använda försvaret till också.

  Skicka pengarna, (eller tala om vilka pengar nymoderaterna skulle kunna tänka sig att skicka, om de själva hade Borg på finansen, vilken annan lada ska nymoderaterna tömma?

  Sluta skriv debattartiklar som är så nära klantiga psyops man kan komma, om de bara leder till ökad förvirring.

  Tala ur skägget, vad är det som är fel på FM eget underlag.

  Om nymoderaterna inte är beredda att tala om hur mycket resurser, när de kan tillfäras i tid, och från vilka utgiftsområden de ska tas (antar att skattehöjningar ej är aktuella), så kanske nymoderaterna skulle hålla en längre profil, eftersom man uppenbarligen har svårt att omsätta ord till handling, det handlar om ansvar, eller kanske tom regeringsduglighet, att säkra grunduppdraget från väljarna, fred och frihet, som alltid utgår från makt och säkerhet, annars är man inte suverän (fri)

  Varför inte lyssna på allianskollegorna inom Fp, de kan i vart fall tala klarspråk, om hur det är (var), redan före valförlusten, och vad man måste göra, redan innan det är för sent.

  Nymoderaterna har ju inte ändrat sig en enda tum, är det fortfarande Schlingmansk jazztobak som spökar? Även om inte Tolgfors är så intresserad av svampar, så förefaller karln var hög på skenhelighet. Skärp förmågan till hederlig argumentation, så kommer politiken fram.S.W

  SvaraRadera
 138. År: 2015
  Dat: 12 mars
  Av: Hans Wallmark
  Publ: Expressen

  Titel: Försvaret måste agera starkare
  Spets: FM måste ha förmåga att avskräcka dem som
  kränker vårt territorium.

  http://www.expressen.se/debatt/wallmark-forsvaret-maste-agera-starkare/

  Dags att jämföra nymoderat uppfattning, jämfört med ÖBs underlag, och det kan noteras att Wallmark kommer med en julklappslista lång som profetens skägg, utan att nämna miniminivån 4 miljarder per år, och utan att nämna om något är fel på det lämnade underlaget.

  Sammanfattning (Wallmarks opinionsbild)

  FM bedömer att hoten mot Sverige utgörs av påverkansoperationer, incidenter och konfrontationer i närområdet.

  Därför måste FM ha förmåga att hävda, skydda och avskräcka dem som kränker vårt territorium.

  Behovet är stort av tillräcklig närvaro och förmåga att kunna möta kränkningar redan vid den svenska gränsen.

  De försvarssamtal (som ska leda fram till ett försvarsbeslut 2015) går nu in i en skarpare fas.

  Vi Moderater vill därför rikta ett antal specifika förslag till regeringen (Hultqvist och Saletrand).

  S.W Det går att skönja en omsvängning; från Longtbortistandoktrinen till en doktrin att enligt folkrätt i allmänhet, och de avtal och förpliktelser Sverige har i vårt näromårde i synnerhet, innebär att nymoderaterna efter åtta år i regering kommit på att Sveriges ansvar börjar med att prioritera frågan med resurser (skattemedel) för att hävda territoriet, och när den saken är ordnad, kan man lyfta blicken. Men snälla nymoderater, om man först beställt ett slags försvar, och lagt ner det gamla, och man vet att det är system av system, och lite komplexa, så kan man inte bara göra helt om igen, och marchera tillbaka till utgångspunkten 1998, utan att tillföra resurser, och ha en tidplan, så att väljarna hänger med, när ska Sverige få tillbaka sin försvarsmakt och operativa förmåga i närområdet? Har hela kontoret brunnit ner, eller är det något som inte kommit fram, som behöver reda ut i samtalsterapi, (skam, kognitiv dissonans eller narcissim :-)

  Ryssland (HW radar upp öppna underrättelser från förr)

  Säkerhetsläget i vår nära omvärld har försämrats

  Ryssland rör sig i en allt mer antivästlig auktoritär riktning

  Den militära aktiviteten i Östersjöområdet ökar

  Säkerhetsläget i vårt närområde har försämrats.

  Hotfulla flygövningar riktade mot flera platser i Sverige.

  Allt fler konfrontationer i luften, på vattnet eller under vattnet.

  Ubåtskränkningar långt in i Stockholms skärgård.

  Konflikten i Ukraina tycks permanentas till en frusen konflikt

  Tyvärr ser vi en utveckling mot ett allt mer osäkert läge i Sveriges närområde

  Mycket tyder på att det inte finns någon snar ljusning i sikte.

  Rysslands direkta inblandning i konflikten i Ukraina visar på betydelsen av att tidigt upptäcka förändrade mönster i de ryska beväpnade styrkorna och i tid sätta in relevanta motmedel."

  Vad drar man då för slutsatser av detta, och varför måste nymoderaterna kommunicera detta i Expressen, varför tillåts inte Fm tala om hur det ser ut, släpp fram det nya professionalla försvaret vet ja, eller är det fel på ÖB och Co bara för att de gjort värnpolit? S.W

  SvaraRadera
 139. Wallmark och nymoderaterna kommer nu fram till en lites slutsats (Prio-riteringar) som är lite högstämd retorik, men också kokar ner till några få konkretioner, frågan är om detta ska prioriteras före ÖB/Salestrnads fempunktsplan, och frågan är om det rätt ordning, för FM femstegsplan är beroende av hur mycket medel politiken tillsätter, och då kan basbehoven tillgodoses (rekommenderar här prof Kanos vokabulär, basbehov/grundbehåvv, så slipper man blanda samman det med en granatkastare el dylikt). När man tillgodosett grundbehoven, kan man diskutera linjära behov, och därefter oförutsedda, men börja med grunden:
  - mat
  - sjukvård
  - rast/vila (avlösning)
  - utrustning, tex kläder
  - tält (kan vara bra att kunna övernatta i fält)
  - eld, varför inte börja med ammunition
  - och mannar, det behövs sas soldater....

  När detta är klart, den första ladan, som behöver byggas upp, och fyllas på, kan man ta lada nr 2, innan man drar i överväxeln, med oförutsedda behov.

  Sverige (H.W fortsätter i Expr)

  "Det är viktigt att Sverige kan möta den här typen av incidenter och kränkningar"

  S.W öh, jo, ja, mer exakt, hur viktigt när det kommer till plånboken)

  "Dagens beredskap utgörs av Jas-plan som endast är beväpnade med automatkanon

  S.W Det vet både Fi och försvarspolitiken, men varför avväpnade politiken våra jJs-plan? Var det för att djävlas?


  "Våra grannländers jaktflyg är beväpnade med jaktrobotar

  S.W som skyddar Sverige, men vilka skyddar Sverige med sina automatkanoner? har sossarna redan förstört nymoderaterna nya professionella insatsförsvar, eller fanns det någon ansvarig som försatte oss i detta läge? och kan det ha varit försvarsminister Borg, och resursmästaren Reinfeldt, som inte klarar av att hålla statsbudgeten i schack?

  Moderat vilja (Nu kommer H.W till vad som behövs)

  "Försvaret behöver tillföras mer resurser"

  hear hear, hur mycket, när och hur (från vilken lada ska reurserna plockas?)

  "Moderaterna är tydliga med att vi är beredda att tillföra mer resurser."

  S.W Oyeah, väldigt tydliga, men det är och förblir Schlinmansk tydlighet,
  ord ord ord, men inga
  jobb jobb jobb
  (dvs moderaterna har tappat bort verkstaden),
  Kanske tack vare alla PR-konsulter, och propagandamakare som numera, i kraft av ålder, varken gjort lumpen eller arbetat, annat än bakom en TV-skärm


  "Extra resurser måste vara ansvarsfullt finansierade"

  SW Jepp, håller med, vad är då ansvarsfullt, och mer exakt, var finns finansieringen, det är dags att tala ur skägget.
  show us the money?
  Show us the barn, eller i vart fall
  show us the barnyard,
  Så FM vet var man ska bygga sin lada,eftersom nymoderaterna sas inte bara tömt ladorna (mobförråden) utan även sålt iväg allt, och bränt ner ladorna. ,

  "Ökade resurser måste användas på ett sätt som höjer försvarets förmåga att bemöta kränkningar i närtid."

  S.W oj, folkrättens grundprincip, närtid är det nu eller sen?

  SvaraRadera
 140. Nu kommer nymoderaterna trestegsplan, som ska ställas mot ÖB:s femstegsplan:

  "Moderaterna vill stärka försvaret inom tre områden,"

  1. Marinen (u-båtsjakt)

  "Förmåga till ubåtsjakt måste stärkas."

  "Den sjöoperativa helikopter FM beställt introduceras först " ingen vet, kanske efter nästa val (en så kallad förmågeförskjutning, men varför sålde Tolgfors/Enström Hkp 4 till USA?)

  "FM undersöker om befintliga helikoptrar kan anpassas för spaning och vapeninsats mot främmande ubåtar"

  SW avser sannolikt panikinköpta helikoptrarna till Afganistan, som är inköpta för ökenkrigföring, gissa hur dyrt det blir att konvertera dessa till vinterkrigföring i marin miljö... suck.

  "Utreder om sjöoperativa helikoptrar kan komma på plats genom snabbare utbildningsinsatser."

  S.W Det finns ingen sjöoperativ helikpter för u-båtsjakt, Tolgforsaren, Enströmskan och Wikströmskan sålde dem förra mandatperioden, när Wallmark satt i utskottet och sov.

  "Nyttja och modifiera befintliga plattformar"

  S.W bevakningsbåtar och korvetter, men varför fattades då RB5, och vilken personal ska de bemannas med?

  "bevakningsbåtar utrustas för både aktiv och passiv spaning, samt med vapensystem för ubåtsbekämpning."

  S.W Varför avrustades då de system som fungerade?

  "Minjaktsfartygen (Landsort) moderniseras för spaning mot undervattensfarkoster."

  S.W men vilka ska då jaga minor, eller behöver inte marinen minjakt och ubåtsjakt samtidigt, kanske kan de jaga minor enda dagen, och ubåtar nästa, det handlar om numerär.

  "stärk våra fem ubåtars förmåga att spana och försvara sig"

  S.W Va, kan de inte försvara sig heller, vad har vi då U-båtarna till? Har vi attack-ubåtar?

  "stärka förmågan utomskärs."

  S.W där kom attacken, kanske, med U-båt, och mer exakt, hur många operativa enheter är "stark"

  2. Flygvapnet (Incidentberedskap i luften)

  "Incidentberedskap i luften bör förstärkas"
  S.W (bör? implicerar hur det borde vara, men hur är det med det svåra ordet ÄR, skall det som borde vara, (bör) stärkas för att kvalificera sig till ett ÄR? Schlingman var mycket för värdegrund och policy, men någon verklighet har ingen sett skymten av.

  "M anser att de plan som ingår i incidentberedskapen utrustas med jaktrobotar"

  S.W åhå, ser man på, hur många jaktkärror då?

  "FM måste ha resurser för ständig 24-timmarsberedskap"

  åhå, och varför ÄR det inte så då?

  "Översyn av ammunition och beväpning"

  S.W Det ska inte en politiker behöva påpeka, det är sas lika självklart som att kunna pinka eller sova, alltså att se över sin beväpning i försvaret, såvoda inte politiken sålt iväg den,

  3. Underrättelseförmåga

  "Sveriges försvarsunderrättelseförmåga kan förbättras."

  "Sveriges cyberförmåga kan förbättras"

  "stärka Försvarsmaktens förmågan signalspaningsfartyg genom att utrusta det med mer modern utrustning."

  "skapa en aktiv cyberförmåga för att hantera de hot som finns"

  "Danmark redan satsar betydande summor på."

  S.W Detta trodde nog alla i var tillgodosett, signalspaningsfartyget är väl närmast en civil myndighet?
  och vågar man signalspana utan försvar/skydd? S.W

  SvaraRadera
 141. Ang Sveriges mål för vårt försvar, eller vems det nu är...

  2014 Det militära försvaret (nymoderat linje)

  Ur budgetpropen inför 2014:

  2.4 Resultatredovisning

  ”Förmågan att möta målen för vår säkerhet har stärkts”

  S.W men vilka mål…de har man tagit bort…..

  http://www.regeringen.se/content/1/c6/22/37/09/0ed7d538.pdf

  sid 15

  ”I propositionen ’Ett användbart försvar’
  anger regeringen* att de övergripande* målen
  för vår säkerhet är

  * notera ”övergripande målen” och att regeringen ”anser detta”

  att värna* befolkningens liv och hälsa,
  att värna* samhällets funktionalitet OCH
  att värna* vår förmåga att upprätthålla
  våra grundläggande värden som
  demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri och rättigheter

  (prop. 2008/09:140, bet.2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292).

  *Notera ”att värna” (försvara), som syftar på ” liv och hälsa”

  Hävdandet av
  vårt lands suveränitet
  ÄR en förutsättning
  för att Sverige
  ska kunna uppnå
  målen för vår säkerhet. Goddag yxskaft.

  *observera att regeringen smusslat undan Riksdagen, utan anger regeringen….i budgetpropen

  Budgeten är en riksdagsangelägenhet, i vart fall före DÖ, och uppenbarligen även där efter, när nymoderaterna åkte på stryk.

  Nu har regeringen kört Schlingmanska, och det är kanppt någon som hänger med, dvs man blandar ihop mål och medel, (hur ska det går för våra barn eller migranter, när inte ens de högst skolade i Sverige (ämbetsmän på finansen och domare under utbildning), klarar av att hålla isär det mest elementära.

  Målet för Sveriges säkerhet är inte att hävda nationens suveränitet, enl folkrätt och internationella konventioner, utan att värna

  - befolkningens liv och hälsa
  - samhällets funktionalitet det är civilförsvarsuppgift,
  som avskaffats)
  - förmågan att upprätthålla grundläggande värden
  (värdefrågor…)

  Mål blir medel, och medel mål, dessutom är det inte Riksdagen, utan att regeringen anser.

  Inte undra på att ÖB blev utbränd, han har ju kognitiva tomtar på finansdepartementet som chefsstrateger, för att avgöra nivån ovan "grand strategy", hur ska det bli doktrin av detta, när det slirar kognitivt i högsta toppen?

  Suck, kan politiken göra jobbet, så sköter valmanskåren sitt jobb, och röstar som vi ska, när politiken slirar och snömosar, så blir det heilare av allt, har inte politiken begripit något av historieböckerna.

  Forum för levande historia, suck, waste of space, om inte politiken agerar korrekt med språket, man ska inte förvänta sig att väljarna hänger med eller är lojla med trams och PR-klåpare, några av oss har fortfarande läst 1984, och känner igen vart enda schackdrag på det sluttande planet mot galenskap och orätt.

  Så till tillnyktringen

  2015 Det militära försvaret

  "Riksdagen har beslutat

  att målet för det militära försvaret
  ska vara

  att enskilt OCH
  tillsammans med andra,

  inom OCH
  utom landet,

  försvara Sverige OCH
  främja vår säkerhet.

  Detta ska ske genom att:
  - hävda Sveriges suveränitet
  - värna suveräna rättigheter och nationella intressen,
  - förebygga och hantera konflikter och krig,
  - skydda samhället och dess funktionalitet
  - i form av stöd till civila myndigheter"

  Tack, bra, hövdningen är borta, var de från vettet, i toppen, och inte klarade av det mest elementära ens i Täby?
  S.W

  http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/83/43/ea4ccdda.pdf
  Det har alltså blivit en återställare, eftersom det uppenbarligen är snillen på finansen, som mot bakgrund av hur tom ladan är, i praktiken anger Sveriges säkerhetspolitiska doktrin/policy. Det är så att man baxnar, flumskola är bara förnamnet, Kalle Anka politik, i vart fall här, måste man ge nuvarande regeringen en klapp på axeln, sedan är det detta med resurser…. S.W

  SvaraRadera
 142. Hej,
  Hur gör du? denna e-post är att informera dig om låneerbjudande som för närvarande pågår i ROVERN BROOKE LÅNE FIRM, vi för närvarande ger ut snabbt och enkelt lån till allvarliga och intresserade sökande, erbjuder vi lån på alla typer och något belopp, med en mycket låg ränta procent, med en online transaktion och bank till bank överföring ledningar metod. gäller idag genom att maila oss på vår e-postadress: (rovernbrookeloanfirm@outlook.com) ansöka och få ditt lån du kommer att vara glad att du gjorde.

  E-post: rovernbrookeloanfirm@outlook.com

  Hälsningar

  SvaraRadera
 143. VITTNESBÖRD OM HUR JAG FICK MIN JUL lån från en ÄKTA lån företaget förra veckan.

  Jag är MRS LAUREN TRAVIS med namn,

  Jag bor i Kalifornien, United State Of America, som har varit en bluff offer för så många falska långivare på nätet mellan februari förra året till april i år, men jag tacka min skapare så mycket att han äntligen har log på mig genom att rikta mig till denna nya långivare som satte ett leende på mitt ansikte genom att inte scamming mig och även genom att inte inte lura eller ljuger för mig men men detta långivare vars namn är Alvaro Amaranto gav mig en jul lån som beloppet är $ 90.000 USA-dollar efter min avtal om att deras företagets villkor och en viktig sak jag älskar om detta lån företag är dess snabb service och även dess gud som fruktar attityd för att inte varit som andra falska långivare på nätet som scammed mig förrän nu genom att be mig att få avgifter på avgifter utan att få resultaten av alla dessa avgifter betalning som jag gjorde för dem, men i alla fall, jag fortfarande att prisa Gud att min storm är över nu och jag är nu upptagen kvinna som jag brukade vara och även min verksamhet växer nu här i mitt land på grund Jag har nu mycket kapital för att göra mitt företag ordentligt innan året tar slut utan att behöva gå och träffa min bank för någon assistent. Tack Alvaro lån företag för denna dröm gått igenom och jag lovar att försöka allt mitt bästa för att se ditt lån företag till andra som är i behov för närvarande precis som hur jag en gång var .. tack så mycket om och om igen en gång och kan Gud vägleda er alla. här är det e-post för att kontakta dem om du behöver lånet för ..

  E-post: mrpaulwend65@aol.com

  Tack alla för vi är penna i Guds hand
  Avseende.
  Lauren Travis.


  EN GÅNG againg kontakta dem för lån och NEDAN ÄR DERAS EMAIL: mrpaulwend65@aol.com

  SvaraRadera
 144. Är du intresserad av investeringar, betala av räkningar eller starta ett företag?
  Ansök om ett lån idag på 3% med en betrodd låntagare, David Kabarry
    och få ditt lån godkänt inom 24 timmar. (GENUINT OCH LICENSERAT FÖRETAG)
  För mer info Svara Företaget E-post:
    loansservices.a2017@yandex.com

  SvaraRadera
 145. Kära Herr / Fru

  Behöver du pengar för att betala dina lån och skulder?
  Letar du efter pengar för att starta ditt eget företag?
  Vill du ha ett lån att utföra stora projekt?
  Kontakta oss nu för mer information, via e-post:
  mmr_loanworld@yahoo.co.uk
  whatsapp nummer: +17609739286

  SvaraRadera

 146. Hej
  Hvad er din situation? Har du brug for 100% finansiering? Er du træt af at søge og realkreditlån, er du blevet konsekvent afvist af banker og andre finansielle institutioner, vi giver lån til virksomheder, virksomheder, industrier, personlige mv. Enhver interesseret, uanset deres land, bør der henvises til: collinsmark640@gmail.com

  SvaraRadera
 147. jag fick mitt lån idag från steven funds och de gav mig lånet till en låg ränta på 2% du kan få ett lån från dem för affärer eller för julfirandet kontakta dem via e-post stevenfunds@outlook.com

  SvaraRadera
 148. Hej allihop, jag har blivit ljugid för av så många företag som har påstått att de är riktiga långivare, men alla mina ansträngningar har varit förgäves, jag har förlorat pengar till falska långivare som påstår sig vara vad de inte är. Tills min vän presenterade mig för rätt långivare som jag kontaktade och jag lyckades få ett lån på 95 000 från dem på bara 24 timmar, skulle jag rekommendera alla som letar efter ett lån utan rädsla att kontakta dem via e-post:___lapofunding960@gmail.com

  SvaraRadera
 149. Hej, jag skulle vilja använda detta medium för att dela med mig av ett låneföretag som hjälper mig att få kommersiellt lån med begripliga villkor. de erbjuder alla typer av lån.
  Kontakta e-post: infomichealfinanceltd@gmail.com
  eller whatsapp +14699724809.

  SvaraRadera