onsdag 24 december 2014

Julefrid?

Det är med viss bävan man följer TT-nyheterna under denna helg.

Till en journalist sade jag häromdagen att innan sommaren hände det en incident eller kränkning en gång i månaden, under hösten en gång i veckan och den senaste tiden har det varit var och varannan dag. Det är mot den bakgrunden man inta kan befria sig från tanken att även jul- och nyårshelgerna kommer att bjuda på ovälkomna överraskningar.

Men så här långt tycks allt gott och väl. Låt oss hoppas att det fortsätter.

Förhandlingar pågår över blockgränserna. Det är väl eftertänksamhetens kranka blekhet som gör sig påmind. Inom en vecka kommer besked om nyval (tycker att "extraval" är ett knöligt ord) eller inte. Sannolikt har försvarsområdet lite att vinna på det. Och man kan väl generellt fråga sig vad som blir annorlunda efter ett sådant?

Med en tillönskan om en God och Fröjdefull Jul till Er alla

Allan Widman


14 kommentarer:

 1. God Jul och en särskild tanke till alla som sitter i insatsberedskap denna dag och kväll. Tyckte mig höra ncidentberedskapen högt ovan ut mot Östersjön tidigare idag, men det kan ha varit nåt trafikflyg.

  SvaraRadera
 2. God jul, Allan! Försvarsområdet har allt att vinna eftersom Försvaret nu är en fråga som intresserar allt fler. Om du har läst Wisemans lucköppningar så kan du förfasas av den inkompetens Alliansens samt de rödgrönas politiker har visat. Detta faktum är nu alltmer uppenbart för väljarna och det kommer att återspegla sig i extravalet. Hoppas det mest försvarsvänliga partiet går framåt starkt!

  SvaraRadera
 3. Gustav Wasa sa...

  Den svenska normalbilden har förändrats.

  Innan 2014 så hade inte Nato:s E-3 Sentry (AWACS) kontinuerligt gällande tillträdestillstånd till svenskt luftrum beslutat av regeringen.

  Ingen företrädare för varken förra eller nuvarande regering har förklarat den rutinmässiga närvaron av Nato:s stridsledning i Sverige med att det ingår i Nato:s Partnerskap för fred (PFF) eller det nordiska försvarssamarbetet (NORDEFCO) syftande till förbättrade övningsbetingelser och kostnadseffektivisering av Finlands, Norges och Sveriges försvarsanslag. Därmed är det fullt möjligt att en stat i vårt närområde, som Sverige inte genom Europeiska Unionen har ett över alla politikområden integrerat och ständigt pågående utrikespolitiskt samspel med kan tolka det, som att Sverige tillåter världens största militärallians operativa beredskaps- och krigsförberedande åtgärder inklusive användandet av krypterad radiotrafik inom gränserna för vårt territorium.

  En annan förändring är att det numera är vanligt förekommande, det vill säga mer eller mindre normalt, att företrädare för svenskt försvarsetablissemang i öppna skrivelser och på konferenser dit allmänheten äger tillträde uttalar sig om rikets behov av långräckviddig precisionsbekämpningsförmåga till sina flygstridskrafter.

  Det brukar omtalas som "tröskelförmåga", men det är ingen tvekan om att denna långräckviddiga vapenverkan avses kunna insättas långt utanför Sveriges gränser. Detta är ett trendbrott.

  - Hur kan vi förvänta oss att en främmande huvudstad tolkar ovanstående i relation till Sveriges alltjämt gällande linje om militär alliansfrihet?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gustav Wasa sa...

   Det är inte förvånande att ingen vänster- eller miljöpartist uttalat sin skepsis till Nato:s numera högst reguljära närvaro med skarp operativ förmåga i svenskt luftrum ej heller opposition mot regelbundet framförda krav på svensk offensiv bekämpningsförmåga med långräckviddiga precisionsvapen. De bedömer nog att dessa frågor bäst tiges ihjäl.

   Mer olyckligt är det att inte en vaken tjänsteman i departement eller myndighet med anförande av det oantastliga och i någon mån också relevanta flygsäkerhetsargumentet passade på att paketera tillträdestillstånd för Nato:s AWACS till svenskt luftrum med svensk tillgång till frekvenser och kryptonycklar till datalänksystemet Link-16. Då hade svenska försvarsresurser haft lika goda förutsättningar att stridsledas över svenskt territorium, som militäralliansen Nato har.

   Radera
  2. Gustav Wasa sa...

   Det senaste decenniet talar för att det sammanlagda väljarstödet till den icke-socialistiska alliansen bara är större än det socialisitiska blocket om det största partiet är närmare dubbelt så stort som alliansens tre stödpartier.

   Och nu visar sig motsvarande dynamik vara giltig också för det socialistiska blocket. När (MP) och (V) går tillbaka, så växer (S) mer än vad de bägge stödpartierna minskar.

   Logiken bakom är att (M) växer när deras trovärdighet i jämlikhetsfrågor ökar och (S) växer när deras trovärdighet i tillväxtfrågor ökar.

   För att den icke-socialistiska alliansen ska segra måste (C) släppa kraven på reformering av arbetsrätten och (FP) kravet på slopad värnskatt. (KD) har ju redan i praktiken släppt sina synpunkter på våra fria aborter.

   För att det socialistiska blocket ska segra måste (V) släppa kravet på heltid åt alla. (MP) har ju nu accepterat motorvägsbygget förbi Stockholm, så statsminister Löfven har goda förutsättningar att i ett extraval stärka sin parlamentariska bas.

   Allt som behövs är bara att hans stödpartier tonar ner sina tillväxtfientliga profiler lite mer än vad den icke-socialistiska alliansens tre småpartier tonar ner sina jämlikhetsfientliga profiler.

   (S) och (M) har redan visat sig beredda att tycka exakt som den andre. Regeringsduglighet är nog just förmågan att få sina respektive stödpartier rumsrena, vattenkammade, lugna och fina?

   Radera
 4. Våra politiker kämpar förtvivlat om makten i sandlådan, med ett litet chickenrace fram till 28e, det är få som skänker dessa samhällsbärare ngn tanke :-)


  För att vinna ett extraval behöver de bröd och skådespel.
  Brödet har de ej, och skådespelet står Ryssland för.


  När Alliansens polsakare checkade ut från finansen hade de med sig en nästan färdig (moderat)budget. Det första Björklund sa efter valförlusten var att fp skulle sikta på 2018 med egen alliansfri agenda.

  Nu gick det som det gick, klantarslena i alliansen trodde på fullt allvar att SD skulle lägga ner, eller att Löfven skulle avgå eftersom han inte kunde få igenom en budget med mp i knät, och utan mp är S+vp mindre än Alliansen.

  Det blev lite spel på nät men var inte svårt att sy ihop en alliansbudget som motförslag (som inte var tanken från start).

  Så det är Borgarna som sitter på gärdesgården inför extraval, eftersom väljarna inte har ngt alternativ..


  Blir Alliansen , (mot förmodan) sörre än SVaMP kommer fp, kd och c att kvävas, ngt av dem avdaga.

  Väljarna ges inga reala alternativ. (utom mellan S, vp och mp som sannolikt utan att förstå det, är bättre positionerade för det nya politiska landskapet.

  Det går att ana att "småborgarna" känner sig missmodiga, gör allt de kan för att slippa regera med m efter ett extraval, och efter valet 2018 vågar man inte tänka. Det bör alltså vara svårt att sy ihop en allians med självförtroende, som ska fortsätta lägga ner försvaret (jmfr moderaterna tystnad i frågorna)

  Det kommer inte att bli en krona mer i försvarsanslag, vare sig med eller utan extraval, eftersom m inte vill det, och eftersom mp inte vill det, och eftersom det ändå inte finns några resurser.

  Eftersom S bara kan bilda regering med stöd av mp, där ligger flyktinguppgörelsen fast, (som utgör en indirekt försvarsuppgörelse, eftersom det bara finns försvar och bistånd att balansera med för höjda försvarsanslag.

  Kostnadstrenden för migration har varit, är och kommer att vara omvänt proportionell mot försvar och bistånd.

  Med 99% sannolikhet blir det omsvängning i Finland i april, inkl höjda försvarsanslag, och tystnad i Natodiskussion.

  S, mp och vp är mot Nato och M vill inte ha ngn Natodiskussion eftersom opinionen inte är med.

  Av detta följer att endera fortsätter regeringens tigertaktik, eller så börjar våra journalister intressera sig ännu mer för säkerhetspolitik, försvar och utrikesfrågor, och det är inte säkert att ens fp klarar av en debatt mot SD om ens Nato, om väljarna får reda på vad våra kära politker satt oss i för sjunkande skepp, (fp klarar sig, eftersom man inte haft ansvaret, men för m går det illa... :-) alla ädelmoderat gråter inte åt detta.

  SD är det enda parti som talar om vad som behövs och vad det kostar att vara Alliansfri. Att tiga och låtsas vara med i nato, utan eget försvar köper inte ens vp:S väljare, (där man kan se en betydande attitydförändring i takt med att kärntrupperna upptäckt att plogbilsagendan leder mot Nato. I vart fall ligger opinionen för nato inte i närheten av att ngn vågar utlysa folkis, då kan frågan avskrivas som hypotetisk.

  Luftförsvaret har ju både S och M tänkt lösa med Nato, och så slipper man slanta, och därmed behöver inte frågan utredas förrän 2040.... Tänk om våra politiker gick tilll valt på att pensionererna inte behöver pension, förrän 2014, om det finns resurser...

  Problemet är att säkerhetspolitiken, konsekvensen av attlägga ner försvaret, inte är förankrat hos väljarna, jämte att Natoioinionen inte alls är så stark som den borde vara, för att riskera vågspelet. Det är bara att se hur det gick med Euron, trots att Persson ställde sig för. Ryssland behöver inte oroa sig, så länge inte S ändrar sig.

  Så det blir Rysk roulette, inte med en (1) skarp och fem tomhylsor, utan omvänt. Ryssland har fem skarpa skott, och en Svensk tiger en (1) tomhylsa, det kan ju gå. S.W

  SvaraRadera
 5. Det råder mer eller mindre fullt handelskrig mellan USA och Ryssland, och alla är inte insatta i ekonomisk krigföring, Rysslands ekonom en dvärg och USAs en jätte, och det är inte ens säkert att Saud pumpar mer olja, det är sannolikt bara manipulation med siffror, och gissa hur populärt det är i Norge, att USA/Saud sänker oljepriset. Visst påverkar det Putins rustning, men man kommer inte åt axel Kina Ryssland, och det faktum att IS strider mot Assad, dvs mot Ryssland, och Kurderna har inte direkt fått någon belöning efter att ha stött USA mot Sadam. Bara för att Putin ser svag ut nu, ekonomiskt, mot dollarn, som bara kommer att öka och öka i värde, varför Euron kommer att kollapsa under skuldbördan, så betyder inte det att Ryssland förlorar handelskriget om 10 år. USA behöver Libyen och Syrien för att dra olja till Medelhavet, och kommer inte att få med sig ens England att nå målet med stöd av Orkerna i IS. Så det är Turkiet och Syrien som avgöra detta, under tiden sitter vi i skiten, med Rysssland instängd i Finska viken, så om ngn undrar varför Putin morrar, så kommer historiker i framtiden förmodligen värdera agerandet som realpolitiskt rätt.

  Oljepriset, det sjunkande, är indikatorn på en strid mellan Ryssland/Iran och Gulfstaterna/Saud oh int minst mellan Shia oh Sunni, med de olyckliga kurderna mitt emellan. Alla som vet något vilka som är Orcherna och vilka folk som vilar på en 6000 år gammal stabil krigarnation i Persien.

  USA avgör, och det avgör spindoktorerna i presidentvalet om 2 år...I vart fall stöder Nettan Yahoo öppet Republikerna. USA:s ekonomi repar sig lite, så det finns en chans att Hillary tar över och fortsättstätter ett stapplande fredsarbete med Iran, (och indirekt Ryssland), I vart fall kommer Kina och Ryssland, och kanske tom Japan, att fortsätta samarbetet med att göra sig oberoende av dollarn transaktionsmedel för handel och råvor, den dagen är både USA och Nato inte lika mycket att hålla i handen, varför det bara är att hoppas på en mjuklandning och paret Clintons comeback.

  I vårt val, är allt på låtsas, eftersom försvarsanslagen med matematisk nödvändighet inte kommer att höjas, utan att något annat går ner, höja skatten sänker ekonomin, och S ska samtidigt höja A-kassa, föräldrapeng etc. Höjda försvarsanslag blir det om m dunderförlorar valet 2018, dvs smårborgarna går frammåt, eller att mp åker ur, och S+vp kan bilda ett blick som når över 40 % och accepteras av SD, så märklig är vår politik, att ett (1) litet grönt parti i mitten, kommit att styra vår säkerhetspolitiska framtid även 2022, även om de skulle få 4,2 % i ett extraval.

  SD:s makt om budget och omröstning kommer de inte undan, det krävs 50 % av valmanskåren i allt lagstiftningsarbete, och landet går inte att regera utan lagar, så SD har kvar makten att sopa banan med en minoritetsregering i var enda fråga, om s gör upp med mp efter ett extraval. Så detta blir spännande.

  Förhandstips Extraval

  S går fram och sitter kvar, och ombildar regeringen med eller utan mp. SD fram 2 % till
  Småborgarna går fram, på M:s bekostnad,
  vilket vore en välsignelse för nationen och demokratin. S.W

  SvaraRadera
 6. Ej extraval?
  Regeringen sitter kvar, med mp i knät, och städas bort i valet 2018, då SD blivit ännu större. Blir det ej extraval, vilket det lutar åt, så kommer ju S få ett h-e med SD i var enda fråga i utskotten, dvs behöva kohandla av bara fanken med Alliansen, med mp lätt störda,och SD utan inflytande.


  Alternativt så blir det misstroendevotum i kammaren 2015/2016, efter att m svängt lite i försvar, och får med sig SD att sänka S, eftersom det inte behövs mycket för SD att fälla en regering med mp, eller en s-regering som håller kvar migrationsuppgörelsen.

  Eftersom mp är det parti som drivit migrationsuppgörelsen, och velat lägga ner försvaret, men inte säger ett skatt om Nato, så får detta sina absurda säkerhetspolitiska konsekvenser.

  Det är nog några journalister som funderar lite, på vad det var för parti kåren stöder, eftersom det leder till att SD kommer att gå som en raket.

  Varför lösa problem för framtiden?
  Det struntar väl väljarna i.....
  SDs framfart måste vara ett misstag, av väljarna, och absolut inte av politikens innehåll.

  Det är då man ska ändra på formen, så att politiken går att driva vidare, och då blir det intressant 2018, under resan väntar ekonomiska problem för EU som inte ens startat. Man måste våga tänka tanken att världen finns kvar 2040 och då kommer oljepriset vara ett annat.

  Sauds olja börjar sina, och det finns en del kvar i Iran, Irak och Ryssland, så realkapitalet styr och ställer även när våra Riksdagsmän anser att vi har råd med ett försvar av luftrummet. Det rinner alltså vatten under broarna, och kunde ett valstugereportage ändra valutgången 2002, så kan en till kraschad bank i Sydeuropa gör det samma i valet 2018. Och lycka CB driva vidare expansion av EU, mot Tysklands vilja, så väntar ännu fler sittande entrévärdar framför våra matvarubutiker, det är en naturlag, och då får SD ännu fler röster, denna gång även på allvar från valmanskåren på Södermalm. Först kommer maten, sedan moralen, och människan synes anpassa sin moral till vad som försvarar magen. Ju mer handelskrig mot Putin, desto argare kommer han att bli. Eftersom mp fått igenom att vi inte ska ha ett försvar, kan vi bara anpassa oss till den säkerhetspolitik som USA anbefaller, och vi kan likt Kurderna vara säkra på att USA:s intressen kommer före Sveriges, bristande suveränitet kostar helt enkelt på, förhoppningsvis även ett politiskt pris. Eftersom alla utom SD förlorar på ett extraval, så blir det nog inget, och blir det ett, kommer inte journalisterna undan säkerhetspolitiken, och då är m körda, så det finns väldigt mycket kraft bakom Löfvens hårda nypor med extraval, och alla som sagt att han är en cissy, med facklig bakgrund får väl äta upp sin hatt, men det ändrar inte på säkerhetspolitiken ett dugg. S.W

  SvaraRadera
 7. Hoppas du en dag startar egen blogg S.W
  Dina analyser står i en klass för sig.

  SvaraRadera
 8. Kalle Anka,

  Jag håller med. Han får gärna utbreda sig hos mig, men han bär utan vidare upp en helt egen blogg.

  Allan Widman

  SvaraRadera
 9. På tal om försvar, politik etc. såg jag en debatt mellan dig och Richtoff (SD). Måste säga att jag blev aningen förvånad över din infallsvinkel om att "tror du verkligen att Sverige kan försvara sig mot Ryssland".

  Nej, självklart inte, vilket vi aldrig (i modern tid iaf) har kunnat, inte någon gång under hela det kalla kriget t.ex.

  Sådan banal argumentation kan man möjligen förvänta sig från extremvänstern med MP i spetsen där man verkar ha hållningen att vi lika gärna kan lägga ner försvaret för vi har ändå ingen chans mot Ryssarna. Trodde i min enfald att du stod för en vettigare linje och jag måste säga att du faktiskt gjorde bort dig lite, till och med mot en så oerfaren motståndare som Richtoff.

  SvaraRadera
 10. Martin,

  Debatten handlade om huruvida Sverige, även med SD:s magnifika försvarsanslag skulle på egen hand kunna stå emot Ryssland, eller inte.

  Roger Richtoff hade det goda omdömet att inse svårigheterna med detta och öppnade, vilket av vissa ansågs lite senasationellt, för ett framtida medlemskap i Nato.

  För övrigt finns det inget som förenar mig med vare mörkröda eller gröna försvarspolitiker. Jag inte bara tror, utan vet, att Sverige behöver både ett starkare försvar och den säkerhet som kommer av försvarsallians med likasinnade, demokratiska stater.

  God fortsättning.

  Allan Widman

  SvaraRadera
 11. Ja, den kom att handla om det eftersom du ställde denna fråga i ditt replikskifte.

  Min poäng är att det är totalt meningslös fråga eftersom vi varken har eller kommer att kunna försvara oss ensamma mot hela Rysslands krigsmakt. Det är heller inte nödvändigt eftersom Ryssland aldrig kan kraftsamla till 100% enbart mot Sverige och lämna övriga delar av landet försvarslösa. Det vi bör kunna försvara oss emot är de resurser som finns i vårt närområde, de förband som finns stationerade i Östersjön och det nordvästra distriktet. Detta har vi definitivt förmåga att klara av med relevant finansiering.

  Tyvärr är det bara SD som har en politik som tar höjd för denna finansiering, som åtminstone bör hamna någonstans runt 70-80 miljarder per år.

  SvaraRadera