onsdag 17 december 2014

Svar på frågan


Ja, så levererar den pålitilige försvarsministern ett klart besked från regeringens sida:


Allan Widman har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att klargöra att IKFN fullt ut gäller och att Försvarsmakten inte fått några begränsade instruktioner för ingripande mot främmande ubåtar på svenskt inre vatten.

Jag kan konstatera att IKFN-förordningen gäller enligt sin lydelse. Det är Försvarsmakten som har ansvaret att tillämpa regelverket. Enligt grundlagen får varken jag eller regeringen bestämma hur en förvaltningsmyndighet ska tillämpa gällande regelverk.

Stockholm den 17 december 2014


Peter Hultqvist
 
 
Detta svar är helt i enlighet med det konstitutionella regelverket. Peter Hultqvist anger tydligt att från regeringens sida har inte getts några begränsande instruktioner. Gott så.

I den senare delen av texten finner man möjligen ändå ett svar på hur försvarsministern för sin del ser på den tolkning som han inte får göra på förvaltningsmyndighetens vägnar: Han konstaterar att "IKFN-förordningen gäller enligt sin lydelse".

Från någon officiell företrädare för FM föreligger ännu inget svar. Kan vi med vapenmakt endast "tvinga upp" ubåtar eller kan vi vapenmakt, och utan föregående varning, hindra den "från att bedriva verksamhet"?

På mängder av försvarsbloggar diskuteras frågor om vår förmåga att motstå antagonistiskt, militärt våld. Ämnet är mångfacetterat och mycket intressant. Men om man ska vara nogräknad är det nog så att en sådan diskussion blir subsidiär i förhållande till frågan om när, hur och var ett sådant försvar får upptas?

Allan Widman

8 kommentarer:

 1. Som jag anade när jag läste den nya handbok IKFN, det är FM som begränsar sig själv genom avancerad "enmansjudo". Eftersom Fömin svarat föredömligt (vilken skillnad mot de senaste stolpskotten) så är det en självklarhet för FM att se över den sista utgåvan snarast innan nästa generation officerare får en snedvriden bild av regelverket som styr deras agerande. / Nemo Saltad Sobrius

  SvaraRadera
 2. Nemo Saltad Sobrius,

  Jag kanske inte skulle uttrycka så, men metaforen har vissa poänger.

  Och, ja, heder åt tydligt politiskt svar från Peter H.

  Allan Widman

  SvaraRadera
 3. Det framgår ju redan att FM får sänka ubåten utan förgående varning om den befinner sig långt innan för vårat territorium. Annars ska man försöka tvinga upp den men går inte det kan man sänka den där också. Jag trodde det här framgick med all tydlighet i senaste IKFN-boken.

  SvaraRadera
 4. Herr Widman.

  Vilka ovidkommande frågor du uppehåller dig vid.
  Den stora viktiga frågan, som nyligen ställts av en allianskollega, är ju var utredningen om marinorkestern tagit vägen;-)
  Här ser jag att FML tagit höjd för viss finansiering av spelemännen, tills vidare, i underlaget till regeringen!

  "Intill denna utredning redovisas har Försvarsmakten utgått från att Marinens musikkår kvarstår och därför reserverat ekonomiska medel för personal och viss verksamhet."
  sidan 32 i bilagan.

  IKFN?
  Äsch.. sprid ut nästa undervattensfarkost i atomer på botten.
  Vi kommer därefter ganska snart få reda på hur reglerna skall tolkas.
  Vad är fem minuters skäll mot ett liv i lättja?

  Dessutom får vi lite avsättning för våra sjunkbomber (modell 1933) i världens modernaste flotta.

  Jag noterar att kvaliteten på svaren från FÖmin har gjort ett rejält förmågeskutt uppåt.

  F.d. Teaterdirektören

  P.S. På sidan 33 i underlaget har man fått till en skrivning som beskriver en rejäl "nymoderat" satsning. Dock har man glömt att beskriva den nytta förslaget kommer att göra för Skaraborgarna i en framtid:-)

  "En sammantagen bedömning fram till 2024 är dock att de ekonomiska medel som sedan överförs till anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar inte minskar investeringsskulden utan endast minskar takten med vilken den ökar."
  Underbar beskrivning!

  P.S.2 Spår av ironi kan finnas i texten utanför citationstecknen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "sprid ut nästa undervattensfarkost i atomer på botten."

   :-)

   ..."snart få reda på hur reglerna skall tolkas.
   Vad är fem minuters skäll mot ett liv i lättja?"

   :-) eller förnekelse....

   Det hade varit oändligt roligt att fundera fiktivt kontrafaktiskt, om vad som hänt under den nymoderata regeringen, om någon olydiga fficerare på en korvett hade utlöst ett tjog riktiga sjunkbomber, och förankrat en farkost i atomer (då uppstår inga problem och motstridigheter med andra konventioner, utom kanske möjligen djurskyddslagen avs hörselskadade sälar och minkar. Men nog skulle man ha veat se minen på Reinfeldt, om försvaret brännt av några riktiga smällare i samband med tidigare kränkningar, och så skulle det ha varit intressant att studera mimiken hos en pillemarisk ÖB och marinchef, som helt frankt förklarat, vi följer bara våra instruktioner, på exakt samma vis som tex migrationsverkets GD följer sina "ministerostyrda" order :-)

   kanske dags för "copywristers" på informationsstaben att omformulera verkligheten

   "världens
   - modernaste flotta" OCH (konjunktion)
   - minsta flotta OCH (konjunktion)
   - mest obestyckade flotta OCH (konjunktion)
   - koncentrerade flo

   Försvar på ett (1) ställe i en hel vecka OM fienden på förhand anfaller på en plats där flottan för tillfället grupperat sig OCH flottan är bestyckad med sjunkbomber och eldledbara raketer. Tradion (sjunkbomber) och förnyelse (Visby) som på något sätt ändå är rätt vacker, för tankarna till Roines schabrak, men nu är det officerarna utan politikerna, som stoltserar med tomma hylsor på prima plattformar.

   Episkt vacker Svensk poesi (om läget)

   "En sammantagen bedömning

   fram till 2024
   är dock att

   de ekonomiska medel

   som sedan överförs till anslaget 1:3

   Anskaffning av materiel och anläggningar

   inte minskar investeringsskulden
   utan endast minskar
   takten med vilken den ökar."

   :-) vackrare kan det inte uttryckas
   peak maintence" Glappet fortsätter att öka, men inte med samma astronomiska hastighet. S.W

   Radera
 5. "begränsade instruktioner" (sic!)

  Om detta var ett prov det yttersta man förmår leverera från Enheten för militär förmåga och insatser: Godag - Yxskaft, är det hög tid att släppa in lite syre i korridorerna på Jakobsgatan 9...

  SvaraRadera
 6. Ett litet meddelande för att belysa mobbning och stötta de utsatta:

  2011 sade en 60-årig kvinna upp sig från Prevent i Stockholm där hon hade arbetat i hela sitt liv för att en 30-årig kvinna som bara arbetat där i några år, tillsammans med sina kollegor hade hjälpt en utomstående, dömd kriminell narkoman att förtala och mobba kvinnans jämnårige son där på en oerhörd nivå i flera år. Den nya VD:n sen endast två år- Maria Schönefeld - och även tjejens egen chef Mats Quist, hjälpte gruppen sprida förtalet ytterligare när det hela slutligen framkom. De ljög sen ända till slutet när facket kom in för att hjälpa kvinnan. VD:n försökte till och med lägga hela skulden på sonen för att ingen skulle få veta sanningen om mobbningen.

  Den äldre kvinnan mådde så fruktansvärt av detta att hon först blev sjukskriven och sen sade upp sig. Hon hade då arbetat där i över 40 år och varit anställd längst av alla och hade bara några år kvar till pensionen.

  Sonen var lätt förståndshandikappad, hade blivit mobbad hela sitt liv och mådde redan väldigt dåligt, det visste alla. Moderns jobb var det enda ställe där han inte hade upplevt att folk varit elaka mot honom och alltid hade känt sig trygg. Han hade hälsat på henne där ända sen han var liten.

  Den då 50-årige narkomanen, som tidigare arbetat där som vaktmästare och som andra anställda visste brukade droger även på arbetstid, vägrade den nya VD:n att veta något om med motiveringen att hon varken hade träffat honom eller ens visste vem han var. Han fortsatte därför besöka jobbet drogpåverkad även långt efter att kvinnan sagt upp sig och var lika välkommen fortfarande. Han är dömd och finns med i Lexbase.se. Mats pratade till och med med honom under hans besök i dessa tillstånd. Prevent jobbar just för att skapa en bättre arbetsmiljö, få ned olycksfall och motverka mobbning. Nu drivs det av en ledning som hjälper utomstående kriminella narkomaner att förtala de anställdas barn.

  Uppmanar alla som tar avstånd från mobbning och maktmissbruk mot de redan svaga och utsatta, att ta avstånd från www.prevent.se och dess ledning!

  SvaraRadera
 7. Gustav Wasa sa...

  Varje tillträdande försvarsminister och dito ÖB samt alla parlamentariskt sammansatta försvarsberedningar i sina slutrapporter bekänner sig samfällt till behovet av reservofficerare i framtidens militära försvar. Likväl går åren och knappast något händer.

  - Behöver försvaret av Sverige större uthållighet och större samverkanskapacitet mellan dess olika civila och militära delar än vad som verklighetens insatsorganisation benämnd IO14 kan tänkas prestera?

  Om svaret på frågan är ja, så är det upp till det civila samhället i form av bl a reservofficersrörelsen att identifiera krigsbefattningar och realistiska sätt att realisera reservister till dessa. Det kan inte vila på yrkesofficersprofessionen att greppa detta. De är fullt upptagna med annat och ska kanske också vara det.

  Det bör dock konstateras att jämfört med Storbritannien och USA, så har Sverige implementerat den anglo-saxiska modellen ”All-Volunteer Force” långt mer ortodoxt än någon annan. Både för nationellt försvar och för krigföring ”Overseas” använder de en mix av reguljära och reservistförband. Reservisterna är därtill inte något B-lag.

  Amerikanska flygvapnet bemannar exempelvis såväl plattformarna B-2 Spirit (Stealth bomber) som E-3 Sentry (AWACS) också med reservister.

  En illustration av hur långt Försvarsmakten i sin mentala resa kommit med att utmönstra allt som kan belastas med civilt ursprung är den just avgjorda svensk-norska upphandling av tunga lastbilar som vanns av tyska MAN. I upphandlingen valde Norge de mest kvalificerade terränggående versionerna och Sverige enklare standardlastbilar, som givetvis ska bära sin last på sedvanliga civila lastväxlarflak. Finns det verkligen inte längre civila lastbilar i Sverige som kan krigsplaceras och mönstras in vid behov? Behöver Försvarsmakten övergå till att hålla hela sitt behov av tunga standardlastbilar i förråd?

  Traditionellt har civil spetskompetens kostnadseffektivt slussats in i det svenska militära försvaret på olika för respektive verksamhet anpassade sätt. En väl beprövade modell är reservofficerare i flottan linje A, som försörjde den svenska örlogsflottans förband för bland annat utsjöminering med nautiker. Också de färdigutbildade civilingenjörerna i Väg- och vattenbyggnadskåren (VVK), och Byggnads- och reparationsberedskapen (BRB) är goda exempel på hur civil spetskompetens integrerades i det militära försvaret.

  - Vad bör i framtiden kunna krävas för att antas till reservofficerskurs syftande till anställning som reservofficer i marinen?

  Förslagsvis:
  a) Högskoleexamen av valfri typ svensk eller utländsk
  b) Svenskt kustskepparintyg anordnad av ett studieförbund i enlighet med Transportstyrelsens krav
  c) Järnmagistern utfärdad av Svenska simförbundet

  Aspirant antas efter intervju av en för den avsedda tjänstgöringen väl kvalificerad antagningsnämnd.

  Med dessa inträdeskrav räcker 3 månader för att examineras som fänrik. Det är för säkerhets skull dubbelt så lång tid som krävs för att vid brittiska Sandhurst examineras till fänrik vid samma ceremoni där yrkesofficerskollegorna examineras till samma grad efter ett år.

  Ett försvar med stor kompetensbredd är givetvis personaladministrativt långt svårare för myndigheten Försvarsmakten att hantera än ett med ensad kompetens. Frågan är närmast om den av Försvarshögskolan krigsvetenskapligt akademiserade yrkesofficeren kan täcka en tillräcklig bredd tillräckligt djupt för att förbandsledningar och staber ska kunna bemästra inte bara symetrisk krigföring utan också dagens och morgondagens hybridkrigföring? Det är en fråga som det är upp till det svenska samhället att svara på.

  SvaraRadera