söndag 4 maj 2014

Fifteen minutes of fame...

På onsdag överlämnar jag som veteranutredare mitt slutbetänkande till försvarsministern. Det är det fjärde betänkandet i ämnet och bildar måhända slutet på en nästan sju år lång process.

Nästa vecka är det tänkt att försvarsberedningen ska gå i mål. Man trillade ju nästan av stolen när kvällens partiledardebatt inleddes med femton minuter om försvar och säkerhet. När hände detta senast, om någonsin?

Det är väl upplagt för en riktigt bred överenskommelse. Socialdemokraterna måste ju komma undan både Vänsterpartiet och Miljöpartiet i denna fråga. Och för att göra det är de nog beredda att gå Alliansen till mötes i snart sagt varje hänseende. Hade varit intressant om även ett svenskt medlemskap i Nato hade kastats in i potten när Alliansledarna presenterade sitt "beslut i stort" precis efter påsk. Kanske hade det förmått Lövfen till stordåd även på det säkerhetspolitiska området?

För så är det ju, trots allt, att försvar och säkerhet i mycket varit en signalbärare i svensk politik. Det var i denna fråga som Centerpariet övergav varje samarbete med Socialdemokraterna 2004. För att istället bilda en "Allians för Sverige". Måhända kan nu en bred uppgörelse om förstärkt försvarsekonomi leda till att V och MP hängs av som samarbetspartners på området.

För Löfven är väl det viktigaste att i den kommande valrörelsen inte behöva tyngas av antydningar om att Lars Ohly eller Åsa Romson kan bli försvars- eller utrikesministrar i en ny regering. Vad man sedan gör efter valet är ju som bekant ofta en helt annan sak. Personligen tror jag att hur V och MP landar i försvarsberedningen kommer att få stor betydelse för hur en röd-grön regering kan komma att se ut vid en eventuell valseger.

Från F 17 rapporteras nu att FM inom kort föreslår en nedläggning av flygbasjägarkompaniet därstädes. Efter det tidigare beslutet att lägga ned flygverkstaden råder nu föga tvivel om FM:s avsikt att så småningom också lägga ned flottiljen i sin helhet. Inte nog med att detta skulle stå i överensstämmelse med budgetunderlaget från 2008, det skulle även leda till en definitiv avmilitarisering av Gotland om F 17 G får följa med.

Nej, FML vill inte ha några permanenta, militära resurser på vår mest strategiska ö. Det militära rådet ligger fast och vem skulle våga att utmana det?


Allan Widman39 kommentarer:

 1. fast anledningen till den nedläggningen är väl ändå den krympta kostymen som kommer av rb 5, ska man spara 500 miljoner på personal så innebär det ju att fasta tjänster försvinner och dessa kan rimligen inte täckas av deltidare för då ligger ju kostnaden fortsatt kvar. fö anser jag att rb 5 borde rivas upp omedelbart då det inte skulle kosta någonting och ge omedelbar effekt.

  /maggan

  SvaraRadera
 2. Maggan,

  Det är korrekt; Rb 5 handlar om överflyttning av medel, inte om minskat försvarsanslag. På det sätt som personalreduktionen på heltidsanställda nu läggs ut förorsakar det skada. Avsikten måste ju ha varit att minska på den administrativa överbyggnaden, inte att lägga det hela längst ut på linan, på krigsförbanden.

  Idag har Sverige i stort sett lika många yrkesofficerare som soldater. På sikt är detta inte rimligt.

  SvaraRadera
 3. Såväl undertecknad som Wiseman har nu gjort vad vi kan för att få igång en debatt runt konsekvenserna av RB5 genom blogginlägg. Dessvärre är det ingen politiker som vill beröra de fakta som läggs fram.

  Vad jag har förstått så finns inga planer på att häva RB5 och att inriktningen ligger fast även i beredningens arbete.

  Då är systemkollapsen nära förestående och möjligheten att öka vår förmåga slås sönder.

  Är det verkligen detta regeringen vill åstadkomma?

  SvaraRadera
 4. Visst var det roligt med lite försvarsfokus i debatten!!

  Men nu åter till RB5. Riksrevisionen har påtalat bristerna i styrningen av FM. Din och andra politikers förvåning över hur FM nu planerar att reducera personalkostnader i linje med RB5 kanske är ytterligare ett tecken på politisk otydlighet? Och/eller att summan 500 miljoner kr var alldeles för kraftigt tilltagen för att bara behöva minska den administrativa överbyggnaden?

  Stort tack till Skipper och Wiseman som så förtjänstfullt beskrivit allvaret.

  Riv upp RB5 - nu!

  SvaraRadera
 5. Du och alliansen är ju orsaken till de tokbesparingar som görs!!! Jag häpnar over hur du, skamlöst, kritiserar försvarsmakten samtidigt som du tillhör alliansen - den allians som har förstört Försvarsmakten. Det måsta vara så att något fattas dig vad det gäller förstånd. Det är som om du inte förstår att du ingår I det gang som faktiskt styr Sverige. Problemet är att ni (du) är så inkompetenta så att ni aldrig mer får fortsätta med era dumheter. RB5! Vafan är det ni håller på med!

  SvaraRadera
 6. Skipper,

  Stor respekt för att Du, som alltid, resonerar i sak och ej i person. Har läst Dina och Wisemans inlägg.

  Delar inte fullt ut bilden att det är en stor skada att GSS/K i större utsträckning ersätts med T-soldater. Eller att det blir fler reservofficerare i Marinen.

  Reservister enligt min mening medger en större numerär i det att de är kostnadseffektiva. Därtill bidrar de - i bästa fall - med civil kompetens in i FM samtidigt som de blir en "bro" över till det övriga samhället (folkförankring).

  En annan viktig skillnad mellan K- och T-soldater som ännu inte aktualiseras är de förstnämndas behov av karriärväxling. Just nu är det många som inbillar sig att efter 6-8 års tjänstgöring är det bara att säga tack och hej till våra heltidssoldater. Men erfarenheterna från andra länder talar tydligt om behovet av att satsa stora summor på att hjälpa dem ut på en ordinarie arbetsmarknad.

  T-soldaternas och reservofficerarnas karriärväxling är så att säga inbyggd i själva konstruktionen.

  Ett annat faktum, som heller inte uppmärksammats, är att FM Org 18 inte uteslutande kan kopplas till Rb 5. Om jag förstår saken rätt lägger myndigheten även egna reduktioner samtidigt. Detta förhållande kommer lätt bort i debatten.

  Skipper,

  Kanske är Du ironisk när Du skriver att T-förband inte är gripbara "här och nu"? Väl utbildade kommer de dock att med stöd av aktiverad plikt kunna vara precis lika gripbara som sina heltidstjänstgörande kollegor.

  Visst ska Sverige ha K-soldater. Men T-soldater, utbildade med värnpliktsförmåner och tydliga, ekonomiska incitament för genomförande av repetionsövningar, påminner väsentligt om ett system som också tjänade Sverige väl...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att endast överföra K-soldater till T är ej tillräckligt för att uppnå anvisad nivå.

   Jag är som bekant mycket starkt för att använda reservister, men det är bara att återigen konstatera hela personalförsöjrningssystemet var fort och fel. Nu står Sverige där med högre personalkostnader än vad man trodde vid beslutet. En situation som hade kunnat undvikas om man inte gjort som vanligt att såga av den gren man sitter på. Det har varit standardprocedur inom försvarets reformering sedan millennieskiftet och verkar fortsätta.

   Det som framstår som märkligast är Alliansens senaste försvarspolitiska utspel:

   "Ökad tillgänglighet genom fler kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän
   Förslaget avser att växla 500-1000 befattningar av tidvis tjänstgörande personal (GSS/T) mot kontinuerligt tjänstgörande personal (GSS/K) och därigenom uppnå en kontinuerlig bemanning inom vissa förmågor. En förändrad balans mellan andelen tidvis tjänstgörande GSS och kontinuerligt tjänstgörande GSS möjliggör högre tillgänglighet inom insatsorganisationen och en höjd reformtakt.
   En ökad andel kontinuerligt tjänstgörande personal inom kategorin gruppbefäl, soldater och sjömän möjliggör framförallt en högre grad av tillgänglighet hos förbanden. Det medger även en minskad belastning på den kontinuerligt tjänstgörande personal som idag tas i anspråk för organisationens grundläggande beredskapsuppgifter (t.ex. vakt, eskort, bevakning). Åtgärden ger därmed personalen och förbanden mer utrymme för nödvändiga förmågehöjande åtgärder, det vill säga utbildning och övning inom ramen för krigsuppgiften.
   Slutligen bedöms en ökad andel GSS/K möjliggöra en snabbare rekryteringstakt totalt sett."   Om nu regeringen varit otydlig i sin anvisning så är det mycket hög tid att bli tydligare nu. Riksrevisionen var ju dock ytterst kraftig i sin kritik just av regeringens detaljstyrning av Försvarsmakten och även så av den informella styrningen där tillägg gjordes muntligt och utan formella beslut. Ser vi ytterligare ett resultat av detta?

   Vi kan ju i alla fall konstatera efter RB 5-historien att Högkvarteret är alldeles för klent dimensionerat för att hantera alla politiska uppdrag som ska utredas inte minst med tanke på hur mycket resurser även förbanden fått lägga på detta.

   Radera
  2. Det är 100% uppenbart, Allan, att du är incompetent inom detta område.

   Radera
  3. Problemet med T kontra K är att intresset för att bli T är minimalt. Om så fortsätter kommer man ALDRIG att vara i närheten av att fylla T-raderna, ännu mindre om man utökar dem.

   Radera
  4. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  5. Allan,

   Wiseman har väl i stort sett svarat på din fråga.
   Men jag ska komplettera svaret något ytterligare.

   Mantrat ett tillgängligt, flexibelt och användbart försvar förpliktigar. Jag har väldigt svårt att se att T-anställda skulle åstadkomma detta.

   Jag tror inte det går att jämföra GSS/T med den kvalité vi uppnådde med vpl, mycket beroende på tjänstgöringstid och kontinuitet. GSS/T ska enl utsago tjänstgöra 38 dagar / 4 år. Även om man dubblar eller fyrdubblar tjänstgöringstiden så kommer man inte i närheten av den vi hade med vpl dessutom till en billigare peng. Att vi på köpet skapade folkförankring, förståelse för vårt försvar och fick ungdomar att tidigt ta ett stort ansvar är ju ren bonus...

   För flottans del så skapades det med en inneliggande kull vpl en kvalificerad krigsbesättning efter mycket kort tid beroende på kontinuiteten. Tiden i tjänst låg i flottan mellan 12-18 månader vilket skapade ett extremt bra man skap. Jag kan tyvärr inte ens se framför mig hur GSS/T ens ska kunna användas till sjöss eller i ett fungerande amfibiekompani - i kvalificerad strid - på samma sätt med så lite tjänstgöringstid?

   På samma sätt har jag svårt att se hur RO ska kunna användas i flottan. Sjötjänst håller jag för uteslutet? Möjligen i stabstjänst. Men man krigar ju inte med staber, vilket innebär att numerären i marina insatsstaber bör hållas låg varför RO där blir "förummbart". Det är långtifrån alla stabsbefattningar som kan bemannas av RO dessutom.

   Min fundering är helt enkelt var vi ska använda dessa reservare och GSS/T, och ännu mer intressant, vilka av nuvarande befattningar ska tas bort? Jag kan inte knyta ihop detta beslut med tillgängligt, användbart och flexibelt. Är det värnpliktssystemet som är målbilden så varför inte i så fall återinföra värnplikt med allt det positiva den medför?

   Angående att FM själva accelererar arbetet och drar det ett steg längre än vad som krävs är jag inte det minsta förvånad. Tyvärr. Men det mest beklämmande är att hela FM gick in i en ny organisation så sent som den 1/1 2013 efter att samtliga anställda blev uppsagda och sedan återanställda. Bara månader senare kommer beskedet om RB5. Jag har svårt att tro att regeringen inte varit informerade om det långa arbete som låg till grund för den organisationen?

   Jag tycker RB5 är djupt olyckligt. Konsekvenserna blir katastrofala. Att försvarsförmågan nedgår råder det i min värld ingen tvivel runt.

   Tack för en god dialog!

   Radera
 7. Wise,

  Har också iakttagit den paradox som finns mellan Rb 5 och utspelet om fler K-soldater. Men, precis som alla andra har jag rätt till min egen uppfattning och den är att öka volymen i krigsorganisationen. Billiga, men tillräckligt bra reservister, framstår som den mest realistiska vägen.

  Mitt råd till FM har alltid varit att hålla dialogen med RK så formell som möjligt. Med dokumentation, protokoll samt tydlig beslutsgång och ansvarsfördelning undgår man att sitta med "Svarte Petter". Det är också så som maktfördelningen mellan våra självständiga förvaltningsmyndigheter och den politiska makten var tänkt att fungera.

  Detta hindrar emellertid inte att en regering går in och styr t.ex. hur ett övergripande försvar av Gotland ska se ut, men det kräver att det tydligt framgår vem som fattat beslutet och därmed bär ansvaret.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men Allan, RB5 handlar ju inte om att öka volymen i krigsorganisationen. Ni har inte uppdragit åt FM att växa i antal förband. Bara att minska lönekostnaderna för de befintliga förbanden genom att byta ut /K-befattningar mot /T-diton samt generellt sänka kompetensen på personalen.

   Eftersom dagens fåtaliga förband redan går på knäna för att lösa ut den dagliga driften så kommer detta att innebära att krigsdugligheten kommer att sjunka ytterligare från sin redan låga nivå.

   Radera
 8. Allan, du ska ha all heder för ditt engagemang för våra veteraner och försvaret som helhet.
  Även om många av oss som är engagerade inom svensk försvars och säkerhetspolitik inte är tillfreds med tingens tillstånd, så är det bra att du och några få politiker till diskuterar försvarsfrågan på allvar och inte bara levererar floskler. Dessutom är det föredömligt att du tar upp den prekära situationen med ett i praktiken (men inte uttalat) demilitariserat Gotland. I den situation vi befinner oss nu, där inte ens landets ÖB vill kunna försvara Gotland, så är frågan om inte det ärligaste vore att Sverige förklarade Gotland som ett demilitariserat område och avvecklade Tofta skjutfält, de installationer i form av radarstationer, radioannex o.s.v. som finns på Gotland liksom det lilla hemvärnsförband som ännu finns kvar.
  Detta är knappast önskvärt men vore det ärligaste och mest rakryggade mot gotlänningar och övriga svenskar.
  För Gotland vore det bra då F17 G, radiolänkstråk, skjutfält och annat kraftigt hämnar möjligheter till utveckling av ön – utan att ön får något tillbaka från staten i form av ex. arbetstillfällen.
  Uppenbarligen anses ju inte ön ha någon betydelse för varken underrättelseinhämtning, framskjuten basering, övningsverksamhet eller för försvaret av riket som helhet. Tofta skjutfält ansågs t.ex. som odugligt så länge det fanns ett regemente kvar på Gotland. Därefter blev dock fältet väldigt bra...
  Vad det gäller F17 G så har man bytt skylt förut, F13 G blev F16 G som sedan blev F17 G.
  Runt 2008 ville FM avveckla F17 G men sedan kom Georgienkriget och det blev ”mittåt” på det förslaget, återstår att se om förslaget dammas av igen vilket inte vore förvånande.

  /Cynikern

  SvaraRadera
 9. Allan Widman

  Du säger dig ha noterat hur RB 5 och alliansens försvarsutspel går emot varandra personalmässigt. Vad är din slutsats av detta? Har du ens tagit upp med försvarsministern? Det var det första jag skulle göra nästa dag på jobbet om jag var dig.

  SvaraRadera
 10. Isak,

  På något sätt tror jag att försvarsministern redan väl känner till min inställning. Och alla stora, vackra penseldrag till trots, misstänker jag att de som trillräckligt envist rotar runt i den försvarspolitiska vardagen till sist kommer att påverka.

  T.ex. har jag under lång tid lyft det sjunkande flygtidsuttaget, här och på andra ställen. och tro det eller ej, men att vända den förskräckande utvecklingen fanns ju faktiskt med på partiledarnas lista. Påstår inte att förtjänsten var min, men bedömer ändå att trägen har förutsättningar att till sist vinna.

  Cynikern,

  En och annan tycker kanske att Du gör skäl för Ditt namn. Men jag uppskattar Din Din tydliga rättframhet.

  SvaraRadera
 11. Hej Allan. Själv är jag en uppgiven väljare som krasst konstaterar att det inte spelar någon roll att det mullrar i öster, det blir liksom ingen höjning av försvarsförmågan ändå.. Alliansen + S förespråkar jämna steg med gårdagen. V + MP vill fortsätta skära ned. SD vill höja anslaget markant. Läget är så vitt jag kan se oförändrat, oavsett Rysk aggression. Detta upplever jag som medborgare/skattebetalare mycket oroande.//Peter

  SvaraRadera
 12. Det finns bara ett sätt att gå framåt. Stoppa eller begränsa kraftigt massinvandringen idag!
  Den största mörkläggning i Sveriges historia står inte bara Alliansen för utan även Oppositionen - den oerhört fatala och gigantiskt dyra invandringen håller på att förgöra inte bara EUs ekonomi utan även den svenska. Ryssland står på randen till ett krig med Europa!!!! Ni politiker kan bara inte fortsätta med att tysta kostnaderna för massinvandringen hur länge som helst - ni blir avslöjade med byxorna nere om det inte kommer fram idag. När man i försvarssammanhang pratar om 500 miljoner hit eller dit (då gäller inte sekretessen!) handlar invandringskostnaderna om mång-100-tals miljarder i kostnader per år. Ingen vågar avslöja kostnaderna med risk för att bli betraktad som rasist men sanningen är att ni politiker riskerar en total kollaps om inte sanningen kommer fram! Hur ska försvaret kunna debatteras om inte kostnaderna finns nämnda?
  Kan du Allan som Folkpartist ta första steget och erkänna debaklet - det håller inte annars. Kanske ni kommer att kunna vinna många röster på det redan idag om ni erkänner misslyckandet i politiken?

  SvaraRadera
 13. Anonym 04:14,

  Världen står i brand. De som söker sig till Europa och Sverige har goda skäl, liksom vi att ta emot dem. Det handlar om medmänsklighet och anständighet. Om att se varje människa bakom siffrorna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo, vi ser varje människa som vägrar studera SFI och därmed även undviker att bidraga till sin egen försörjning!

   Radera
 14. Varför inte istället satsa arbetstillfällen för många tillverka sjukvård, tält, friggebodar, matleveranser, hjälpmedel mm samt att med hjälporganisationer hjälpa medmänniskor på plats för all den nöd som inte blir hjälpt av europeisk- och i synnerhet svensk migrationspolitik? Det är inte solidariskt mot vårt folk att bara hjälpa människor som knappast har varit i närheten av krig och elände eller använder Europa och Sverige som bas för krigsförberedelser. Sverige och några andra länder i Europa utarmar ju sina försvar (och även NATO) av sällan skådat slag bara för att ni politiker ständigt mörklägger massinvandringskostnaderna samtidigt som Ryssland rustar för krig - mot Europa.

  SvaraRadera
 15. Om detta är ett tänkbart scenario för FP så faller dom för min del.

  http://www.expressen.se/nyheter/schyman-jublar---och-oppnar-for-folkpartiet/

  SvaraRadera
 16. Anonym 03:37,

  Som framgår av samma artikel är det inte det.

  SvaraRadera
 17. Stefan Erikssom6 maj 2014 kl. 13:46

  Allan!

  Ditt uttalande ovan tyder på bristande förståelse för FM: "På det sätt som personalreduktionen på heltidsanställda nu läggs ut förorsakar det skada. Avsikten måste ju ha varit att minska på den administrativa överbyggnaden, inte att lägga det hela längst ut på linan, på krigsförbanden."

  1:Den administrativa överbyggnaden försvann redan i Org 13. Ta den sk HR-transformationen som ett exempel. Numer sitter vi som är chefer i linjen och gör det som tidigare gjordes av handläggare inom ekonomi, HR arbetsmiljö mm.

  2. FM är inte bara en organisation där det skall finnas krigsförband. Det är också en utbildande organisation som skall utbilda soldater och officerare samt träna krigsförband. Detta kräver en stabil basorganisation med rätt kompetenser. Krigsförbanden kan inte träna sig själva eller utbilda sina egna officerare på alla nivåer.

  3. När vi nu i armén skall inta org 18 så måste vi reducera både bland soldater i krigsförbanden och officerare samt civila i basorganisationen. Inte heller här finns det några administrativa överbyggnader att ta av. De som nu kanske måste bort är de som skall utbilda officerare och träna krigsförband. Redan i org 13 reducerade vi t.ex. huvuddelen av de befattningar på regementena som svarade för specialistkunskaper avseende nyttjande av simulatorer för stridsfordon och pvvapen. I flera fall löses detta nu av tillikabefattningar på krigsförbanden.

  Sammanfattningsvis innebär RB5 ytterligare reduceringar i basorganisationen men det som försvinner är sådant som vi behöver ha för att träna krigsförbanden. Flera av uppgifterna kan inte tas bort utan konsekvensen blir att de istället överförs till krigsförbanden.

  Myten om den administrativa överbyggnaden och mantrat om yrkesofficerare kontra soldater är inte särskilt sakliga grunder att genomdriva RB5 på.

  Tänk om en fotbollsförening skulle avveckla ungdomsverksamheten, avskeda tränaren, materialförvaltaren och kassören och låta målvakten och lagkaptenen ha det som tillikauppgifter och slutligen sparka ordföranden för att inte de utanför planen skall vara för många jämfört med spelarna.

  Stefan Eriksson
  Arméofficer

  SvaraRadera
 18. Alla offentliga verksamheter drivs av mer eller mindre strikta ekonomiska ramar, oavsett om det är försvaret, vården eller ett universitet.
  Det finns ett område som drivs utan något som helst ekonomiskt konsekvenstänk och krav om "ekonomi i balans". Detta område (im)migration uppgår till 120-250 miljarder per år; Allan du säger att man måste se människan bakom siffrorna.

  Jag tvivlar på din förmåga att se de människor du är vald att representera med samma "anständighet"!

  Har vi en anständig vård? En anständig skola? Ett anständigt försvar?

  FP2010

  SvaraRadera
 19. Som boende i Sydsverige är jag klart oroad av försvarscentraliseringen. Norrland har man i princip övergivet, nu är det dags att överge Sydsverige, det jag åsyftar är risken för avrustning av F17 och på sikt nedläggning. Med ett Natomedlemsskap kanske vi i framtiden kan förlita oss på det Danska försvaret, även om det är litet så finns det i vår närhet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. 80.000 man inkl hemvärn. Litet i förhållande till vadå?

   Radera
 20. Gustav Wasa sa...

  Det torde ha undgått få kvalificerade omvärldsbevakare av svensk mjuk makt att åter en rasande grann tös är på god väg att vinna världens enskilt största musiktävling, vanligen omtalad som "ESC" rätt och slätt.

  Ofta är det hög tid att smida medan järnet är varmt och effekten av populärkulturella fenomen visar sig likaledes inte sällan ha en utomordentligt kort halveringstid.

  Danmark där finalen i årets "ESC" äger rum är ett genuint veteransinnat land. De skäms inte över sina väpnade insatser vare sig på Balkan eller annorstädes.

  - Låt därför Ulf Henricsson stå i ledig/manöver längst bak i ena hörnet på scenen i hela och rena civila gångkläder under "vinnarreprisen"!

  Självklart ska Sanna Nielsen belönas med en så kallad kungamedalj vid årets nationaldagsfirande. Det är hon väl värd om hon vinner på lördag i Köpenhamn.

  Men kanske också Ulf Henricsson borde belönas med en officiell statschefs- eller regeringsmedalj? Riksdagen tog i juni 2010 beslut om att en i detta fall mycket lämplig sådan skulle inrättas. Sedan efter riksdagsbeslutet så diskuteras det något kontrafaktiskt om inte medaljen "För tapperhet i fält" i själva verket vore lämpligare. Varde därmed huru som helst. Medan gräset gror dör kon.

  Det är denna skribents väl övervägda uppfattning att De nya och gamla arbetarpartierna inte kan accepterar en officiell svensk statlig medalj till en soldat för gärningar som de Ulf Henricsson begick med mindre än att de paketeras som Melodifestivalmässiga.

  Visst har Ulf Henricsson belönats med åtskilliga fina Försvarsmaktsmedaljer. Men de är inte officiella ehuru de ej tilldelats av stats- eller regeringschef.

  SvaraRadera
 21. Snälla sluta att jämföra äpplen och päron. Man kan inte saga att antalet soldater och officerare är de samma. För det första består krigsorg av 6200 K + 9500 T dvs 15700. Vidare är antalet officerare I nuläget 9100 varav 350 tjänstgör i andra myndigheter. Vidare är relativt fler av kvarvarande förband enheter med helt eller huvudsakligen officerare. Ubåtar, JAS div, flyguhkomp, ITF, förband TUAV m m. Om ni ska använda nyckeltal och jämföra med for gör det per krigsförbandstyp. Populism och förenklade sanningar.

  SvaraRadera
 22. Anonym,

  Idag har Sverige 2 700 T-soldater, 5 400 K-soldater och som Du själv mycket riktigt påpekar ca 9 000 officerare, reservarna oräknade.

  SvaraRadera
 23. Försvarsministern låter nu via ombud till Sydöstran hälsa att det finns ingen som helst avsikt att lägga ned F 17. Tycker det är mycket bra att den politiska instansen nu lämnat tydligt besked. Finns det andra kontrahenter som vill lätta sitt hjärta?

  SvaraRadera
 24. Allan, Vad är det som säger att F 17 inte kan läggas ner när vi ev får en ny rödgrön regering i höst? Det finns partier som vill lägga ner fler förband och därmed även F 17 i Blekinge med sitt detachement på Gotland.

  Jag är uppriktigt oroad.

  SvaraRadera
 25. Rikard,

  Jag råder inte över mycket, allra minst valresultatet.

  SvaraRadera
 26. Inte nu, men sedan blir det ... ingenting heller. Allan - du låtsas ju som om att du har en annan, nyktrare och klokare inställning till försvarspolitiken än andra allianspolitiker. Så är det inte och jag ser igenom dig och din bluff - du förstår i realiteten väldigt lite om försvaret och hur det fungerar vilket ditt försvar av RB5 bara är ett kvitto på. Vill bara förmedla en kommentar från CEPA, Center for European Policy Analysis, avseende EUs och NATOs agerande och policys avseende krisen i Ukraina - Denna rad fanns i deras analys och den berör också i högsta grad även dig: "... and by Sweden, which remains criminally irresponsible about its role in regional security."
  http://cepa.org/content/cardiff-notes-no-1-posture-and-posturing

  Have a good one!

  SvaraRadera
 27. Gustav Wasa sa...

  För republikens president Sauli Niinistö torde det framstå som närmast obegripligt att svenska moderater och socialdemokrater inte lägger sig kloss invid varandra i försvars- och säkerhetspolitiken när Europa konfronteras med en ruptur.

  Det är ju svenska moderata och socialdemokratiska statsministrar som i succession till varandra ska realisera förra veckans finländsk-svenska försvarssamarbetesutspel genom att långsiktigt föra fram och skydda den västra delen av ett nödvändigt förtroendet över Bottenhavet.

  För som Niinistö sa: försvarssamarbete mellan självständiga stater kan föra så långt som förtroendet bär.

  Den dag som förtroendet för vatusvenskarna tryter, så behövs det många keikka och mycket talko för att åter få bollen i rullning.

  Knytkalas passar vackra sommardagar. Men hur soligt vädret än är så försvinner tålamodet snabbt för solidariska insatser som inskränker sig till vatten som andra förväntas tillhandahålla saftkoncentrat och kanelbullar till.

  Det tar decennier att bygga upp förtroende, det kan raseras inom loppet av timmar. Just därför tror jag att Niinistö närmast förutsätter en gemensam politisk plattform i Sverige av någorlunda stabil konstruktion för att gå vidare med ett gemensamt finländsk-svenskt militärt försvar. Till dess är vi vatusvenskar.

  SvaraRadera
 28. Anonym 04:19,

  Du har ju rätt, jag borde omedelbart ägna mig åt annat.

  SvaraRadera
 29. Med ditt försvarsengagemang, Allan, skulle du verkligen platsa i Sverigedemokraterna och göra en mycket god gärning för landet om du lämnar alliansens galna invandringspolitik. Det håller inte i längden att ni politiker mörklägger massinvandringens gigantiska kostnader och samtidigt tror att Sverige ska kunna hålla sig med ett försvar ens värd namnet. Är nu också flottiljen F 17 på tapeten rivas, är det ett skrämmande förakt mot alla demokratiska principer. Många kan säkert ursäkta ditt val för SD och istället höja din status som politiker samtidigt som många väljare inte skulle tveka - även dina partikamrater, välja rätt i valet

  SvaraRadera
 30. Ja du Allan, vi får konstatera att Gotland även i framtiden är en DMZ och lämnas med vidöppen dörr.
  FM och politiken anser uppenbarligen att fjällkedjan är mer utsatt vid en konflikt i Östersjön än vad Gotland är.

  /Cynikern

  SvaraRadera
 31. 8.2 Personal- och Förbandsreserv

  Tidigare värnpliktsutbildad personal och avgången militär utbildad anställd personal, som inte ianspråktas i
  Krigsförbanden, krigsplaceras i tio år i en personalreserv med stöd av lagen om totalförsvarsplikt.

  Jag sätter mig och väntar vid brevlådan.

  SvaraRadera