torsdag 15 maj 2014

Beredningen


Avvikande mening Allan Widman (FP)

Försvarsberedningens majoritet betecknar den svenska säkerhetspolitiken som solidarisk. Sverige ska, utan närmare precisering, bygga säkerhet "tillsammans med andra". Att ha allmänt inkluderande och mycket vida mål för det säkerhetspolitiska samarbetet kan naturligtvis uppfattas som ett uttryck för solidaritet. Problemet är dock att nationell säkerhet och länders relationer kring detta förutsätter fasthet och tydlighet. Om inte förpliktelser och garantier mellan bestämda parter på förhand är utklarade vinner den deklarerade solidariteten inte tilltro.

Ett samarbete om försvar, som förutsätts upphöra vid övergången från fred till krig är inget försvarssamarbete, utan ett förvaltningssamarbete.

Nato är det främsta multilaterala säkerhetssamarbetet mellan fria och demokratiska länder. Tillsammans förfogar medlemsländerna över de mest kvalificerade försvars- och säkerhetsresurser som världen känner. I förening med den organisation, färdighet och tydliga förpliktelser som präglar samarbetet är Nato det helt givna alternativet. Att försvarsberedningens majoritet, i en tid av snabbt accelererande osäkerhet, inte tar avgörande steg mot, eller ens framhåller ett svenskt medlemskap i Nato som en option, framstår inte som ansvarsfullt. Om det inte nu är tid, kan man med fog fråga när denna för vår säkerhet helt avgörande fråga ska aktualiseras?

Ett svenskt medlemskap i Nato skulle skapa förutsättningar för ett djupt och förtroendefullt samarbete med de övriga nordiska och baltiska länderna. Det skulle även garantera de svenska stridskrafterna tillgång till den ledning och de kommunikationer som vi redan idag är beroende av. Vi skulle kunna forma vårt militära försvar med utgångspunkt från andras bidrag, istället för att utsiktslöst försöka upprätthålla en komplett förmågebredd på egen hand. Vi skulle vara en röst vid bordet istället för att vänta på besked ute i hallen.

I andra internationella samarbeten där Sverige deltar som medlem sker regeringens förhandlingar med full parlamentarisk insyn och påverkan. Vårt utanförskap förhindrar en sådan ordning i förhållande till Nato. Som medlem av EU stadgar regeringsformen att regeringen fortlöpande ska informera och samråda om samarbetet med riksdagen. Därmed stärks inte bara den demokratiska förankringen, utan också den svenska positionen vid förhandlingar i Bryssel.

Medlemskap eller inte måste Sverige alltid ha en egen, substantiell försvarsförmåga. Som en del av kollektiv säkerhet kan man inte bara lita till andra utan måste också själv bidra. Valet står inte mellan Nato eller ett eget, starkt försvar. Det krävs både och.

Stockholm den 15 maj 2014
 

Allan Widman

 

 

 

 

44 kommentarer:

 1. En tung reservation, som jag inte reserverar mig emot.

  SvaraRadera
 2. Jag har läst rapporten som alla ni representanter i försvarsberedningen skrivit under på och slås av en sak: Det räcker inte!

  Gotlands viktiga läge lyfts fram och det är bra. Man vill att förvaret ska öva mer på och runt Gotland. Det är bra.

  Men för Gotlands del så krävs det även att det finns FASTA insatsförband med understöd av modernt luftvärn på plats. Jag står även fast vid att ett återuppsatt Ka3 med artilleri och kustrobot - RB15 (som finns i malpåse) är den enskilt viktigaste åtgärden som måste verkställas fortast möjligt. En sådan åtgärd skulle inte minst vara viktig som markering och en signal till den Gotländska befolkningen att vårt land tar Gotlands utsatta läge på allvar.

  Jag ser dessa åtgärder som en minimumnivå och start på återtagande av förmåga..

  Att föra hit medel vid en kris kommer inte att fungera då det för med sig alldeles för stora risker. Meningen är ju att man aldrig ska behöva skjuta skarpt mot någon utan dessa förhållandevis kostnadseffektiva åtgärder är till för att slippa användas (om de kommer hit i tid) så att markeringen utåt är uppenbar! Vi måste ta ansvar för vår egen säkerhet - inte vänta på att Nato eller Ryssland ska göra det.

  Tyvärr är jag besviken, hade hoppats på mer och snabbare åtgärder.

  SvaraRadera
 3. Att förespråka Natomedlemskap ursäktar inte att man, som ni i Alliansen, vansköter det nationella försvaret. Vårt vanskötta försvar är en produkt av inkompetenta politiker och Finlands relativt starka försvar är här en stark kontrast.

  SvaraRadera
 4. Folkpartiet borde bryta med den sok alliansen. Känns riktigt hopplöst när man ser en viss ordförandets utfall.. inte seriöst och eller rätt gentemot svenska folket att leka partipolitik med en kärnuppgift som försvaret..

  SvaraRadera
 5. Sveriges eventuella ansökan om medlemskap i Nato kommer att avslås. Ty så länge vårt land saknar reell försvarsmakt blir vi bara en kvarnsten runt halsen på Nato.

  SvaraRadera
 6. Angående din kommentar om F 17, om man bara har tre flygflottiljer, är det då inte ganska dumt att en av dem ligger inom porté för flera olika ryska system? Både luftvärn och markrobotar (S-400 och Iskander). Det kanske skulle vara bra att F 17 flyttades till en något lämpligare ort, utanför porté?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför? Införskaffa istället ett högkvalitativt luftvärnsystem som kan skjuta ner dem.

   Radera
  2. JAAA! Och flytta hela Marinbasen Karlskrona samt Berga-basen till Skredsvik och Strömstad!

   Någonstans kring 90% av alla incidentflygningar (spaning och "jakt") utgår från F17. Spridda fortifikatoriska skydd, luftvärn och minst ett reservstartstråk nära flottiljen istället kanske?

   Radera
 7. Hagmans,

  Om Du läser en gång till ser Du att beredningen även öppnar dör tung kustrobot på Gotland. Undersökt systemet i malpåse. Delar står nu på museum. Beredningen föreslår nyanskaffning (sannolikt Mark III) med utgångsgruppering Gotland.

  Nej, jag tror att min kanske viktigaste poäng var att medlemskap i Nato just inte friskriver en från misskötsamhet avseende egen förmåga.

  Jag bedömer att Sverige dock är ansökarland inom två år från idag.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Allan, tack för svar. Jag hade missat just den meningen angående markbaserad robot på Gotland. Lätt hänt när det är så mycket text att läsa igenom. Låt oss hoppas att det blir något av det bara.

   Radera
  2. Vad hjälper oss NATO med när det knappt finns plats för våra egna militära styrkor på de få förbandsplatser som politikerna inte har sålt ut?
   Ska vi rulla ut och skrota fyra Gripenplan och istället ställa in en turkisk F-35:a i hangaren?

   Radera
 8. FV-sergeanten,

  Jag bortser från Din ironi när jag helt och hållet delar Din uppfattning. Utan F 17 kommer incidenten aldrig att hinna upp och ut i tid.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ett avvecklat F17 behöver dock inte innebära en avvecklad Ronnebybas. Incidenten har trots allt flugit från Visbybasen i åratal utan att det funnits en flygflottilj där.

   Radera
 9. Uppgiven,

  Det må vara, men just nu, när krubban tillfälligtvis är tom, tycker inte jag att hungriga hästar ska bita varandra.

  Sveriges försvar ska växa, inte krympa.

  SvaraRadera
 10. Av vad jag hittills har hört och läst av kommentarer från dina kollegor i beredningen så är ni alla överens om analysen, men sedan är ni nästan helt oense om uppgifterna och kostnaderna?
  Du är inte på något vis ensam om att ha en "avvikande mening", ni verkar alla ha kommit fram till avvikande meningar!
  Man skulle kunna tro att det var i helgen som gick ni träffades för första gången någonsin under de år som gått?
  Har ni aldrig diskuterat enligt fru Widegrens paroll, analys-uppgift-budget?

  Jag noterar, bland mycket annat underligt, att beredningen rekommenderar att vi skall införa något som kallas grundutbildning (GU). Denna skall vara nio till tolv månader lång och genomföras med värnpliktsförmåner. Denna typ av utbildning anser beredningen är väldigt kostnadseffektiv!
  Antalet utbildningsplatser kan då ökas!

  Konceptet känns väldigt likt ett nyligen skrotat system som regering, riksdag och försvarsmakten ansåg vara för dyrt och inte gav tillräcklig kvalitet till krigsförbanden!
  Vi har under de senaste åren med mycket vånda, möda och en icke oansenlig summa pengar avvecklat organisationen och många av de fysiska förutsättningarna för att kunna bedriva denna typ av utbildning!
  Org18 tar bort de sista resterna!
  Jag kan ju undra hur denna analys ser ut???

  Några kommentarer från våra grannar har kommit och de är nog ganska liknade de jag själv har. Valretorik, tomma ord utan innehåll och ofinansierade drömmar.

  Den ende som jag kan säga verkar vara genuint lycklig över detta fiasko till rapport är herr Danielsson, från det lilla partiet Centern. Även om han givetvis väntar på någon utredning som skall ge honom och hans parti det slutgiltiga svaret!

  Med det upplägget som alliansregeringen har valt att genomföra försvarsberedningen på är det nog upplagt för en debatt om processens varande inom en demokrati.
  Ett måste dock vara klart för alla. Man ska inte utreda så viktiga frågor under ett valår! Dessutom bör det klart framgå att finansdepartementet har vetorätt i alla frågor utan att direkt eller formellt sitta i utredningen. De militära "experterna" känns dock överflödiga inom beredningen och bör nog bytas ut mot annat pynt.

  Utdrag ur rapporten.
  "Solidaritetsförklaringen ställer krav på Sveriges förutsättningar att ge och ta emot stöd, som också kan vara militärt. Försvarsberedningen anser att Försvarsmaktens samverkansförmåga med andra länder och organisationer därför bör utvecklas i detta avseende."
  Bra analys som alla är överens om?
  Vad är uppgiften till FM?
  För vem eller vad skall vi förbereda?
  Kostnadsökningen blir...?

  Avslutningsvis undrar jag lite om din avvikande mening angående NATO-samarbetet. Ni har ju kommit överens om att tillsätta en utredning! Detta är ju nästan det skarpaste en politisk organisation kan åstadkomma utan att det blir för höga kostnader. Jag tycker du borde vara nöjd så ;-)

  Teaterdirektören.

  P.S. " Sveriges försvar ska växa, inte krympa."
  Kan du förklara hur satsningen på FM som heter regeringsbeslut nummer 5 gör att vi växer?
  P.S.2 Läser du vad ni har skrivit i rapporten och samtidigt tänker på hur ni har agerat genom RB5 så måste du inse att något är alldeles uppåt väggarna galet? (kanske?)
  Där skulle det nog varit dags med en avvikande mening för att bli trovärdig!
  P.S.3 Jag har förmodligen läst lite slarvigt men jag hittar inte kostnaden för en upprustning av civilförsvaret. Detta är ingen billig sak. Var finns dessa miljarder i rapporten?

  SvaraRadera
 11. "Det är nu som förmåga är efterfrågad. Fler Gripen E eller ännu en NGU ligger minst femton år bort." skrev du för några veckor sedan. När eran viktigaste part inom beredningen föreslår 900 miljoner mer i finansieringen av de närmaste årens förmågeuppbyggnad så slår ni bakut och näst intill havererar beredningens trovärdighet i stället för att finna en samsyn som den blivande regeringen får finna sig i. Jag är positivt överraskad över resultatet av förhandlingarna över vilka åtgärder som skall vidtas men kan inte annat konstatera, än att tillsammans med en av Riksrevisionenen påpekad idag existerande underfinansiering av 2 à 3 miljarder så är även beredningens förslag underfinansierat oavsett vilket av (M) eller (S) förslag som realiseras.

  SvaraRadera
 12. Teaterdirektören,

  Min slutsats är, mot bakgrund av nya satsningar på K-soldater och annat, att bäst före datum på Rb 5 snart går ut.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Förbrukas senast 14 september!
   Bäst före har förslaget aldrig varit;-)

   Teaterdirektören.

   Radera
 13. Bo H,

  Står fast vid tidigare ståndpunkt. Enligt min uppfattning rådde sent på onsdagskvällen enighet om ekonomin. I Alliansens ursprungliga förslag för 2017 stod det plus 940 Mkr. Nu står det "miljardförstärkning". Tolkar det so minst en ökning med 60 Mkr. Även dessa nålspengar är dock välkomna.

  SvaraRadera
 14. Att konungarikets allvetande försvarspolitiker och den omnipotenta alliansregeringen nu kollektivt vidgår att de allvarligt missbedömt putinregimens vilja och förmåga att med alla tillgängliga medel bedriva aggressiv utrikes- och säkerhetspolitik vittnar i bästa fall om ett visst tillnyktrande inom det försvars- och säkerhetspolitiska politikområdet.

  Nu måste - en gång för alla och på allvar - klarläggas vilken roll ”auktoriteter” som Stefan Hedlund, Anders Åslund, Kristian Gerner, Örjan Berner, Sven Hirdman och Lars O Grönstedt m.fl. spelat beträffande det massiva desinformationsflöde som legat till grund för de fatala missbedömningar som gjorts och vilka bakomliggande faktorer som varit drivande i detta avseende.

  En omedelbar och oberoende sanningskommission är en demokratisk nödvändighet.
  Låt oss aktivt bidra till att förebygga att europakartan behöver ritas om fler gånger…

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kommissionen verkar vara ett uppdrag som gjort för en före detta centerpartiledare;-)

   Teaterdirektören.

   Radera
 15. Per,

  Har aldrig gjort anspråk på omnikompetens, men nog varnat för utvecklingen i Ryssland sedan åtminstone 2008.

  Även jag har reagerat på de uttalanden som en del "Rysslandsexperter" gjort de senaste åren.

  SvaraRadera
 16. Teaterdirektören,

  Läst Din kommentar igen. Tror inte ens att vi kom överens om en parlamentarisk efterföljd till tjänstemannautredningen. Närmast är det moderaterna (på vår sida) som nu blockerar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Försvarsberedningen välkomnar därför tillsättandet av en utredning som ska beskriva hur Sveriges internationella försvarspolitiska samarbete i Norden, inom EU, med Nato och andra berörda fora, ser ut och ge förslag på hur dessa kan utvecklas".
   Det är denna utredning jag menar att ni kommit överens om ((Fö 2013:B).
   Tycker du inte att den räcker så undrar jag varför ni tillsatte den?
   Någon kanske redan nu förstår att den kommer att leverera fel svar?

   Numera är parlamentariska efterföljder något sällsynta både efter, under och före utredningarna som rör försvaret!
   Resultaten verkar inte passa in i "miljön".
   Kan tipsa om FOI-rapporter på deras hemsida som håller mycket hög kvalitet. Dock verkar inte analyserna och resultaten gå hem i det nuvarande politiska klimatet!

   Teaterdirektören.

   Radera
 17. Anonym den 15 maj 22:48,

  Det kan mycket väl vara vad en svensk regering ber Dig om. Operativ, egen förmåga måste alltid vägas mot säkerhetspolitisk redundans.

  SvaraRadera
 18. Teaterdirektören,

  Den skrivning Du refererar till är just tjänstemannautredningen. Men vilkas beslut kommer krävas om vi ska bli medlemmar?

  Tanken med den parlamentariska försvarsberedningen har alltid varit att partierna i kammaren ska känna sig förpliktigade med dess resultat. Tveksamma leveranser på senare tid. Likväl en möjlig väg. Tjänstemannautredningar har inte riktigt samma tyngd.

  SvaraRadera
 19. Frågan varför ni beställer rapporter och gör utredningar vars resultat ni sedan inte bryr er om ligger närmare dig än mig.
  Jag är tyvärr bara med och betalar eländet!

  Tanken att dessa utredningar är något man ska ha att
  gömma sig bakom och vinna lite tid spirar. Resultatet är utan betydelse.

  Antar att det pågår någon utredning om Barents hav som gör att det inte nämns ett enda ord om detta högintressanta område i vår närhet i beredningens rapport!!
  Ni har väl inte missat stormakternas storsatsningar i området?

  För det är väl inte så att vi köpt på oss för många ökenuniformer och dammfilter ;-)

  Avslutningsvis skall vi nog inte diskutera andra utredningars och rapporters kvalitet i samband med det nyligen levererade alstret från försvarsberedningen. Det känns inte trovärdigt.

  Teaterdirektören.

  P.S. Hittar inte en enda krona till den föreslagna upprustningen av civilförsvaret. Har alliansen och socialdemokraterna olika kostnadsberäkningar även i denna fråga? Hur ser analysen av kostnaden ut? Finns det någon analys och kostnad? Eller är texten bara snömos utan analys, uppgift eller kostnad?

  SvaraRadera
 20. Inom kort, om det inte redan inträffat, så kommer Försvarsmakten ha tappat en eller flera förmågor som inte kan återtas på många år p g a en osmart nedragning.
  När det gått en generation mellan de som verkligen fått öva som bataljonschefer och dagens 50% sbataljonschefer så har vi tappat förmågan till leening av manöverförband.
  Politikernas tilltro till de, av det politiska systemet, tillsatta högre officerarna är katastrofalt. Politikerna måste ut och djupgranska hur förödande verkligheten är.

  SvaraRadera
 21. Teaterdirektören,

  Parlamentarisk eller ej avgör inte kvaliteten på någon utredning. Men slutsatsernas tyngd i den vidare berednings- och lagstiftningsprocessen beror mycket därav.

  Sant är att utredningar ofta används för att mota ifrågasättande på olika områden. Och vad civilförsvaret beträffar har Du nog rätt. I rättvisans namn kan man dock säga att t.ex. MSB nog kommit undan när FM under många år hanterats styvmoderligt.

  Lämnar Dina övriga ironier därhän.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lämna ironierna därhän. Att svara på dessa blir bara ett slag i luften och hela ert jobb har svarat på detta. Den svarte ridfdaren i Monty Phyton skulle inte kunnat svara bättre. Hela försvarspolitiken är en enda ironi. Och mest av allt denna s.k. försvarsberedning mot vilken det inte finns något försvar alls. Jag skäms. Som väljare, skattebetalare och som svensk. Det här är så dåligt det antagligen saknar motstycke.

   Radera
 22. MartinW,

  Ja. jag lämnar gärna ironier om ökenuniformer och dammfilter därhän. Problemet för de soldater som vågat liv och hälsa i Afghanistan var knappast att det rådde över överflöd på denna ofta nödvändiga utrustning. Har däremot inget som helst mot att Ni öser otidigheter över oss politiker. Fortsätt gärna.

  SvaraRadera
 23. Jag förstår att det blev svårt.
  Meningen om ökenuniformer och dammfilter hänger ihop med de fyra raderna innan.
  För att då förtydliga ytterligare så är det rätt så kallt i trakterna kring Barents hav och där behövs andra saker än tunna uniformer och dammfilter.
  Beredningen gör det ju lätt för sig genom att helt förbise de växande problemen och upprustningen i området. Finns inte problemet så behövs heller ingen lösning.

  När problemet, till stor förvåning för vissa, urartar så hoppas jag att någon mer förutseende har skaffat fram rätt utrustning och gett våra soldater, som skall våga liv och hälsa, rätt utbildning!
  Jag noterar att beredningen inte orkat bry sig i ärendet.

  Vi som var i Afg under de första åren kunde dock konstatera att de som bestämt att vi skulle vara där hade ingen aning om att vi saknade utbildning och materiel.
  Det var väl andra värden, än soldaternas väl och ve, som var viktigare även då!

  Teaterdirektören.

  P.S. Du får inte ta allt personligen även om ni har helt olika uppfattningar om vad ni har gjort under dessa 608 dagar så, även om det kanske kändes så, var du väl inte ensam i beredningen? Ni skall väl betraktas som ett arbetskollektiv med ett gemensamt mål? Även om ni missade?

  P.S 2 Jag är pinsamt medveten om att många av mina ironiska frågor är svåra att svara på utan att tala sanning eller klartext men jag är ingen politiker;-)

  SvaraRadera
 24. Teaterdirektören,

  Efter Ditt senaste PS så har jag rannsakat mig själv. Kan inte komma på att jag någonsin ljugit.

  SvaraRadera
  Svar
  1. I klartext betyder det att du inte svarat på speciellt många av mina frågor under årens lopp!

   En politiker ljuger väl inte, de håller sig ju oftast inom de "konstitutionella ramarna"?

   Detta verkar numera innebära att man helt enkelt inte svarar på frågorna överhuvudtaget.

   Teaterdirektören.

   Radera
 25. Så sent som i mars ansåg flera politiker att försvarsmakten borde finnas på Gotland men i rapporten finns inget om detta mer än något luddigt om sjömålsrobot. Där friskrev man sig dessutom med "om det bedöms effektivt" eller liknande vilket är det samma som att de hamnar i Skaraborg.
  Inte ens i reservationerna så hittar jag någon vilja att kunna verka militärt på Gotland förutom hos SD som hade med detta.

  Hur kunde säkerhetsläget ändras så mycket till det bättre på två månader att ni inte ens vill utgångsgruppera en mindre enhet på Gotland?

  /Gotlänning

  SvaraRadera
 26. Gustav Wasa sa...

  Den svenska försvarsmaterielexporten är död - Leve den svenska försvarsmaterielexporten!

  Nu intalas schweizisk och svensk allmänhet att ett djupt och grundligt skede av analys och reflektion inleds i Bern och Stockholm efter kungörandet av det i ett års tid helt förväntade resultatet av gårdagens folkomröstning.

  Visst behöver det vinnas tid och förnyas ett och annat bildspel. Är till exempel fortfarande återinförandet av ett propellerskede i svensk militär flygförarutbildning fortfarande av högsta prioritet, när Sverige inte längre behöver åtaga sig dussinet PC-21:or i motköp i närtid?

  Varde huru det vill med eventuellt kausalitetssamband, likväl är sambandet mellan övre respektive nedre halvan av "Transparency Internationals" länderrankning och förlust respektive vinst i stora svenska försvarsmaterielaffärer starkt.

  I Finland, Norge och nu också Schweiz har JAS Gripen förlorat i allra sista omgången. l länder långt ner på ovan nämnda lista har svensk flygmaterielteknologi kunnat fira pyramidala framgångar de senaste åren. Hoppet för svensk försvarsmaterielexport är följaktligen långt ifrån förlorat.

  En påhängsaffär till Tjeckien i Slovakien med 6-8 st JAS 39C/D och en följdaffär med samma innehåll i Thailand, nu när deras beslutsgång kraftigt förenklats och Kina skramlar med vapenmakt ända nere i Malackasundet är till och med att betrakta som sannolika.

  Jag föreslår i dagens läge inför slutförhandlingarna med Brasilien, att svenska staten efter samråd med den ungerska, köper 2 st KC-390:or och placerar dessa på den ungerska flygbasen Papa.

  Därmed kan svenska staten:
  - rationellt stödja nuvarande och framtida (t ex Slovakien och Kroatien) Gripenkunder i regionen med lufttankning.
  - komplettera SAC C-17:s strategiska luftrörlighet med taktisk distribution i regionen. Varför flyga en 4-motorig Globemaster III, om lasten och sträckan klaras med en mindre och smidigare 2-motorig KC-390:a? I bägge fallen är det ju jetprestanda.

  SvaraRadera
 27. Teaterdirektören,

  Vilka är Dina direkta frågor? Jag kommmer att besvara dem utan att något förtiga, tillägga eller förändra.

  SvaraRadera
 28. Jag tar några frågor ur mina senaste kommentarer.

  1. Barents hav, som enligt de flesta bedömare är nästa stora konfliktorsak i vår närhet finns inte med i beredningens rapport. Flera av stormakterna inklusive Kina har visat intresse och gjort upprustningar i området. USA har författat en ganska omfattande doktrinskrivning angående området. Där redovisar man sina visioner om området i en ganska nära framtid. Ryssland har givetvis en helt annan syn i sin ishavsdoktrin och gör stora militära satsningar i området
  Varför saknas denna viktiga fråga i rapporten?


  2. Utdrag ur rapporten.
  "Solidaritetsförklaringen ställer krav på Sveriges förutsättningar att ge och ta emot stöd, som också kan vara militärt. Försvarsberedningen anser att Försvarsmaktens samverkansförmåga med andra länder och organisationer därför bör utvecklas i detta avseende."
  Bra analys som alla är överens om?
  Vad är uppgiften till FM?
  För vem eller vad skall vi förbereda?
  Kostnadsökningen blir...?

  3. Ni föreslår kraftig upprustning av civilförsvaret.
  Landstingen, länsstyrelserna, kommunerna, MSB försvarsmakten m.fl. skall ta ansvar för denna samverkan och rustning.
  Hur ser den analysen ut och var ser man pengarna till denna miljardsatsning i de olika partiernas förslag?
  Ny lagstiftning?
  Krav på civila/privata företag?
  Lagerhållning av varor?
  Administration och distribution?
  Ökade anslag till landstingen, länsstyrelserna, kommunerna m.fl.?
  Vad har ni kommit fram tid för ökade kostnader till dessa?
  m.m.
  När det gäller det militära försvaret är ni i rapporten nere på detaljnivå och förordar t.o.m. modeller av beväpning och dylikt. Är det samma detaljtänk inom civilförsvaret, bara att det inte syns?

  4. För inte så länge sedan var försvarsmakten, regeringen och riksdagen överens om att GU-utbildningen var för dyr och gav ett för dåligt resultat vad gällde kvalitet till krigsförbanden.
  Nu förordar ni ett liknande system med utbildning under samma tider och med värnpliktsförmåner igen.
  Hur ser dagens analys ut och vad gör denna GU så mycket billigare och bättre än den gamla.
  Har ni även här tittat på sådana detaljer, som var denna utbildningskall kunna ske?
  Personal?
  Logement?
  Utbildningslogistik?
  m.m.

  Hoppas på svar!

  Teaterdirektören.

  P.S. Att inte svara är inget att skämmas för. Det är många gånger ett betydligt rakare och tydligare svar än många ord som inte betyder något.

  SvaraRadera
 29. Gustav Wasa sa...

  Efter EP-valet har många farhågor stärkts eller kvarstår alltjämt. Få svenska politiska partier kan räkna med att lugnas av resultatet.

  Inom politiska partier som synes destinerade till en utomparlamentarisk tillvaro eller som verkar vara på väg att göra betydande rösttapp i höstens allmänna val, så ökar då snabbt trycket från sittande kommunalmän om drastiska förändringar av politik och partiledningar. Fokus blir på personkonstellationerna ett par veckor efter valet.

  För Försvarsmakten gäller redan frågan: Vem blir näste ÖB inom mindre tid än ett år?

  Traditionen bjuder att sittande ÖB till regeringen nominerar två kandidater utan att uttrycka företräde för någon av dem. Det blir ingen kvinnlig ÖB den här gången heller,

  C-G Mårtensson är senior i graden generallöjtnant, men A.Silwer är från Flygvapnet vars tur det nu är att besätta ÖB-posten. Två från armén och en från marinen har passerat revy sedan flygaren O.Wictorin.

  Den kulturella barriären att övervinna för att börja bygga tillit mellan Finland och Sverige är ansenlig. Om det skall till en tillstymmelse av annat än rent fredstida ordinärt och fullt förvaltningsmässigt myndighetssamarbete mellan dessa stater kommer det krävas en CHOD från den minst
  traditionstyngda försvarsgrenen i respektive huvudstad. Finländska försvarsmaktens nye kommendör kommer från Ilmavoimat.

  Det är ingen garanti för mer substantiellt försvarssamarbete tvärs över Bottenhavet, men det är en förutsättning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns väl fler kandidater än dessa två på både trestjärnig och tvåstjärnig nivå?

   Radera
 30. Teaterdirektören,

  Barentsregionen återfinns på flera ställen i rapporterna. Att denna fått minskat utrymme givet de senaste årens händelseutveckling i Östersjön och sydost därom framstår kanske inte som så märkligt.

  Som Du kan läsa i senaste rapporten anser beredningen att FM skyndsamt ska ges mandat att förbereda HNS visavi Nato. En framställan härom från myndigheten har dessvärra hamnat i Fö:s långbänk. FM har inte nämnt någon prislapp, men det känns ändå som en sådan uppgift ingår i det gängse försvaret av Sverige.

  Detaljtänket i civilförsvarsdelarna har inte alls fått samma utrymme som den militära motsvarigheten. Detta gäller både förmågor, kostnader, fiansieringsprincipen och civilsamhället. Som Du säkert förstår är processen här inte likt långt kommen och sannolikt krävs det mycket lång tid för återtagning och även för kostnadsanalys.

  Den nya GU:n är helt riktigt närmast identiskt med den under plikttiden. Avsaknaden av straffbestämmelser är väl den huvudsakliga skillnaden. Högre utbildningstempo (ej arbetstidsreglering) kommer ställa krav på många instruktörer och infrastruktur (logement). Detta ger impacts både på Rb 5 och basorganisationens storlek. Det tror jag varit uppenbart för alla.

  Själv hade jag gärna sett centraliserad GMU (boot camp) och sedan befattningsutb på resp förband.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för svaren.

   Teaterdirektören.

   Radera
 31. Allan: ska den nya förlängda GU:n även vara ett krav för blivande hemvärnssoldater?
  Med tanke på utb.längden så förmodar jag att den måste centraliseras till våra regementen.

  Skulle också gärna vilja veta varför inga konkreta* förslag om försvar av Gotland, trots att beredningen nämner ön, inte fanns med i rapporten. Inte ens besättningar till stridsvagnarna som redan finns på ön föreslås.
  *Räknar inte kustrobot som konkret då skrivningen var för vag liksom förslag om övningar på Gotland då det lär bli för dyrt att genomföra.

  /Gotlänning


  SvaraRadera
 32. Väldigt vad alla är anonyma här? Är era synpunkter något att skämmas för? Det ser ut som signaturer från en dagstidning från 20-talet eller så.. …och jag åtminstone får svårt att engagera mig i en så viktig diskussion - men det är väl bara jag.

  SvaraRadera