onsdag 16 januari 2013

Ansvarsutkrävande

Så är nu Sälen över.

Folkpartiet Liberalernas förslag om att RBS 70 ska tillföras det gotländska försvaret har fått lite uppmärksamhet. Tanken är enkel. Det som är betalt, fungerande och fortfarande modernt ska till obetydlig kostnad höja tröskeln i vår strategiskt viktigaste, men mest avrustade, landsända.

Nej, RBS 70 på Gotland ska inte bekämpa luftmål. Det skulle på ett oacceptabelt sätt hota flygsäkerheten. Men att avstå från en rell bekämpningsförmåga, därför att man utgår från att arméstridskrafterna inte följer centrala säkerhetsföreskrifter, är inte rimligt.

Skälet till detta inlägg är att en kommentator på denna blogg frågat vad undertecknad egentligen gjort för försvaret. Jag har undvikit att svara på detta, eftersom det känns obekvämt att recensera egna insatser.

Likväl kommer här en lista över vad jag engagerat mig för.

Avvecklingen av NBF. Det är högst osäkert om detta lett till slutlig framgång, men möjligen har det blivit lite svårare att skinna vårt försvar och saklöst försöka underminera återstoden av fungerande stridsledning.

Avvecklingen av Hästveda. Ja, jag är nog beredd att tillskriva mig en del av äran av att detta förband ännu inte lagts ned.

Helikoptrar. Att rädda Hkp 4 gick inte. Däremot tillfördes det svenska bidraget i Afghanistan helikoptrar för MEDEVAC. Det i sin tur ledde till att nya fungerande Black Hawks anskaffades till försvaret. De kommer att få stor betydelse också för det nationella försvaret och krisberedskapen.

Veteranpolitiken. Sedan den 1 januari 2011 har Sverige en sammanhållen veteranlagstiftning. Den handlar bland annat om rätt till tidsobegränsad rehabilitering för veteraner, stöd och information till anhöriga samt ett ökat erkännande.

Det är naturligtvis omöjligt att i kollektiva beslutsystem leda i bevis vad enskilda gjort eller inte gjort. Jag skulle naturligtvis inte försökt


Allan Widman  

35 kommentarer:

 1. Vad menar du Allan? Vad ska RBS70 användas till om man inte ska bekämpa luftmål? Varifrån får vi personalen som krävs för RBS70 på Gotland?

  SvaraRadera
 2. Allan,
  Vi som följt Strilaren II och andra försvarsbloggar under en längre tid vet vad Du åstadkommit och vad Ditt parti vill. Keep up the good work!
  Mvh Livhusaren

  SvaraRadera
 3. Jag trodde att RB70 var till för just luftmål, men det kanske är ändrat numera...vad ska det då användas till? Mot U-båtar? Nu har det nog snurrat lite för mycket nånstans...

  SvaraRadera
  Svar
  1. På Arméns slutövning 06 fick en RBS70-grupp på Stäket frågan om de letade efter ubåtar. Frågan ställdes av en pälsbeklädd dam rastandes en chiauaua. Hon kanske visste mer än vad hon gjorde sken av ;).

   Radera
  2. När jag gick L16-kurs var en av lärarna en Lv-officer som var jättelycklig för att de nu (i och med L16) kunde se ubåtar och inte bara flyg... =-)

   Radera
 4. Varför kan man inte placera inledningsvis en 70 pluton med undförmåga på Gotland i ett Gss/T avtal...det sovande Strv.kompaniet förtjänar någon form av understöd. Det bör finnas hyfsat med Fd Lv officerar på ön som fortfarande är reservare.

  Enkelheten i systemet säkerställer att utbildade officerare/soldater kan leverera rätt effekt och säkerhet. Men vad vet jag ;)

  SvaraRadera
 5. Jag har en fråga gällande risken för vådabekämpning.

  Vad kan man förvänta sig att Rb 70 ska skjuta ned av misstag? Gotland ligger inom räckvidden för Kaliningrads luftvärn och med det nya försvarsbeslutet så kommer vi att ha brist på både Gripar och luftvärn. "Risken" för att eget flyg ska röra sig över Gotland är med andra ord obefintlig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Eftersom Jorden är ett klot behöver det inte nödvändigtvis vara så att en markbaserad radar behöver ha täckning ner till markytan hela vägen ut till max räckvidd. Sålunda ter sig ett låghöjdsuppträdande över Gotland som en möjlighet.

   Radera
  2. Problemet med den teorin är att vid låghöjdsuppträdande över Gotland skulle man möta ett mycket kompetent flygvapen som har ett enormt höjdöverläge, större handlingsfrihet och långt fler flygplan.

   Sannolikheten att en Rb70-robot ska hinna före för att skjuta ned någon bör därmed vara obefintligt.

   Radera
  3. Jag insåg att jag även bör förtydliga att jag anser att Rb70 på Gotland är en dålig idé.

   Däremot måste luftförsvaret förstärkas om risken för vådabekämpning ska bli någonting mer än önsketänkande.

   Radera
  4. Järnvargen,

   Om detta flygvapen nu är så kompetent och med förmåga att uppträda från höga höjder, kan man som sagt fråga sig vad låghöjdssystemet Rb 70 överhuvudtaget kan tillföra. Det finns andra aspekter på det scenario du målar upp men det är inget för internet.

   Luftförsvaret av Gotland behöver definitivt förstärkas. Nu har ju regeringen precis godkänt en beställning på 60 JAS 39E, vilket var den mängd som FM satte som skamgräns, men då krävdes tillskott av kvalificerat luftvärn. Varför då inte återupprätta ett Lv 2 med detta kvalificerade luftvärn? Det finns få platser där det skulle göra mer nytta.

   Radera
  5. Som sagt, jag är inte en av de personerna som anser att RB70 ska tillföras hemvärnet. Däremot beror inte min skepsis på risken för vådabekämpning.

   Det jag hävdar är:

   Att vi behöver mer och bättre utrustning för luftförsvar innan vi når en sådan kvalitetsnivå att eget flyg kommer att kunna uppträda över Gotland på ett sådant sätt att vådabekämpning blir ett reellt hot.

   Radera
 6. Vadan denna blygsamhet?

  Det avgjort största avtryck herr Widman har satt i FM är väl att bidra till resultatet av den så kallade "amatörernas afton"? Detta kattrakande har FM känt av och kommer lida av under lång tid framåt.

  Teaterdirektören.

  OBS! Ironi förekommer ej!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Förvisso företrädde Allan Widman innan Georgien en något annan linje avseende försvarets utveckling. Jag uppfattar ändå att Allan Widman liksom Anders Swärd togs som gisslan i denna uppgörelse mellan Finans- och Försvarsdepartementen.

   Radera
 7. Allan

  Samordning av luftstridskrafter, vilket inbegriper kvalificerat lv som Rb 70, fordrar utbildning, övning, fastställd metodik och tekniska system som stöd (radar- gemensamt lägesutbyte med stridsledningscentraler över datalänkar osv). Det är därför robotlv ingår i den kvalificerade lvrbbataljonen.

  Jag är därför tveksam till att placera Rb70 (som solitär?)tilldelad till tex HV-personal med en relativt kort utbildning på Gotland för luftförsvarsuppgift. Risken för vådabekämpning av egna stridskrafter är allt för stor.

  Om Rb 70, som du skriver, kan användas för andra uppgifter tex bekämpning av sjömål är jag inte kompetent att bedöma.


  Vänligen

  Peter Neppelberg  SvaraRadera
 8. Vänner,

  Kanske har det undgått en del att Lv-regementet övat bekämpning av sjömål med RBS 70. Och vad jag förstår framgångsrikt. Tror för övrigt att just Lv-vapen av olika slag historiskt använts för bekämpning både av mark- och sjömål.

  Det finns visst begränsningar både vad avser verkan och räckvidd. Likväl bättre än granatgevär. I fem års tid har jag föreslagit tung kustrobot till Gotland. Det tycks vara politiskt svårt. Kanske måste man börja i det lilla och för övrigt får det bästa aldrig bli det godas fiende.

  Allan Widman

  PS Teateringenjören, jag hänvisar till ett tidigare inlägg på denna blogg som uteslutande handlar om Genomförandegruppen. DS

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skjutningen mot markmål, som råkade vara just ute på havet berodde på att det inte fanns något ledigt målflyg för bogsering av målkorv just den veckan.

   Skjuta mot sjömål är inte det 61./62. LvBat genomför dagligdags.

   Radera
  2. Hmm, du har absolut en poäng. Det finns ju dessutom vissa synergieffekter att hämta vid en eventuell försvarssituation av Gotland.

   Radera
  3. Gustav Wasa sa...

   Av intresse är att det på den tid då krigsplanläggning av nationellt försvar bedrevs, rekognoserades eldställningar specifikt för bekämpning av sjömål med RBS 70.

   Klarar man att målfölja luftmål, så klarar man också att målfölja sjömål. Men alla goda eldställningar för bekämpning av luftmål i kustzonen mellan land och hav lämpar sig inte lika bra för bekämpning av sjömål. Därför behövdes särskilda eldställningar för sjömålsbekämpning med RBS 70.

   Radera
 9. "Om Rb 70, som du skriver, kan användas för andra uppgifter tex bekämpning av sjömål är jag inte kompetent att bedöma." Peter Neppelberg

  Jo den kan användas mot sjömål har jag läst. Men det kan också minläggningar, korvetter med RBS 15, spearfish torpedo bl.a., granatkastare M/41 och Rb 17. Mot helikoptrar har vi IRIS-T och RBS 70. Det kan klämmas in >16 medeltunga eller tunga helikoptrar på en (1) Mistral. Vi behöver därför komplettera IRIS-T med RBS 70 på Gotland. RBS 70NG kan rotera runt sin egen axel när den är fordonsbaserad och den har en automatisk målföljare. Jag ger Widman rätt och säger att makt och ett övertag över den lilla mannen upplever sig riksdagsmannen inte ha, men den lilla mannen upplever att han har svårt att hävda sig mot riksdagen. Därför så framstår den lilla mannen, när han kommenterar makten, som vred. Och därför så upplever maktmannen att det rör sig om otacksamhet. Det är en uppoffring att ha makt, eller ska vara i alla fall. Det känns alltid otacksamt att vara i en maktposition. Men det finns många sådana som uppskattar dina tjänster för riket också, Allan. Om du skulle försvinna från scenen så skulle hälften av försvarslobbyingen i riksdagen försvinna, och det är ingen underdrift. Som jag ser det så är det en fördel att Widman är en av etablissemanget. Det är en fördel att han är politiskt korrekt, för annars så skulle han inte ha haft en chans att åstadkomma någonting i riksdagen över huvudtaget. Själv är jag inte politiskt korrekt och jag är helt marginaliserad!

  Roger Klang

  SvaraRadera
 10. Gustav Wasa sa...

  Fyra parlamentariker och tre statssekreterare var amatörerna som satt i regeringens Genomförandegrupp 2008. Proffset var provflygaren och generalen Mats Nilsson, som då var chef för Försvarsdepartementets militära enhet och den som ansvarade för framtagningen av gruppens beslutsunderlag.

  Av dessa åtta män har alla utom Allan Widman lämnat försvarspolitiken och beslutsfattandet om försvarets framtid. De hade väl skam nog i kroppen för att inse vad de gjort och drog vidare till nya spännande utmaningar i slott och koja?

  Armématerielprojekten som föreslogs till avveckling genom regeringsbeslut har i allt väsentligt förblivit nedlagda. Vem minns idag de påtänkta bepansrade fordonssystemen med två granatkastare (AMOS) respektive det för broläggning? Men att Visbykorvetterna ännu inte fått det sydafrikanska luftvärnsrobotsystemet Umkhonto är väl känt.

  SvaraRadera
 11. Från FMs hemsida (http://www.forsvarsmakten.se/sv/Materiel-och-teknik/Vapen/Robotsystem-70/):
  "Robotsystem 70 (RBS 70) är ett lätt och snabbgrupperat robotsystem. Det används framför allt för att bekämpa fientliga flygplan och helikoptrar. Eldenhetens styrprincip bygger på att roboten följer en ledstråle som robotskytten hela tiden riktar mot målet."

  Byggt "kvalificerat" för insats mot Röde baronen ?

  Flygsäkerhet? Om insats med lv påverkar flygsäkerheten för "egna", kan då bara akan användas i t. ex. JAS39 och Visbykorvett? Krävs optiskt identifiering och samverkan med LFV för vapeninsats, i fred/ofred/krig, mot t. ex. en X-missil?

  SvaraRadera
 12. Såväl JAS 39 som Visby (snart?) är anslutna till samma ledningssystem som medger mottagande av och bidragande till "recognized air picture". Det är även de reguljära luftvärnsförbanden.

  SvaraRadera
 13. Widman exemplifierar sina förtjänster och de är väl bra i sig. Mer väsentligt och konkret besked välkomnas dock om Widman och hans parti följer upp uttryckt försvarsvilja med krav och förslag på höjda anslag. Men den som lever får se...

  SvaraRadera
 14. Nja. Det var inte frågan om ansvarsutkrävande eller personliga förtjänster. Snarast så att många väljare tittar på social välfärd etc. Därför väljer jag som försvarsvän att se enkom på försvarspolitiken. 2014 är det val och jag avser rösta enkom på det parti som premierar försvaret. Jag vet att du personligen söker höja Fm förmåga - men spörsmålet är vad partiet gör eftersom kollektivet som sådant är det som kan påverka vår försvarsförmåga i positiv riktning.
  Nyfascisterna SD vill ju väl i det avseendet men för många av oss "desillusionerade gammelmoderater" är det ju otänkbart att rösta på ett ultrahögerparti - såväl som dom gamla kommunisterna.
  Mvh
  Magnus

  SvaraRadera
 15. Gustav Wasa sa...

  Tack vare en fjärde delserie om sextio flygplan så:

  a) Minskar sannolikhet för att en flygflottilj ska behöva läggas ner de närmaste decennierna.

  b) Tidigareläggs tidpunkten för när Sverige opererar en ensad flotta JAS 39E.

  c) Möjliggörs en framtida exportaffär direkt från produktionen till den svenska kunden på samma sätt som 14 st JAS 39C/D leasades till Tjeckien. Detta upplägg godkändes i efterhand i Riksdagens konstitutionsutskott.

  SvaraRadera
 16. Nu har ju redan LV regementets chef redan sagt att de inte har råd och resurser att driva både RBS och det nya systemet som ska köpas in. Antingen eller är det som gäller...

  SvaraRadera
 17. Chris,

  Det var ju inte i första hand de som skulle ha dem. Det fina i kråksången är ju också att arton länder köpt systemet av oss och därmed är vidmakthållandet ordentligt säkrat.

  Att slänga bort väl fungerande, betald utrustning är något av en svensk specialitet. Den har knappast hjälpt oss.

  Allan Widman

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Att slänga bort väl fungerande, betald utrustning är något av en svensk specialitet."

   Aha, du tänker på RBS-90!

   Radera
 18. Men släpp det här med mark/sjömål!
  Damma av våra förrådställda tung kustrobot -90 och portionera ut dem i några lador på öjn så kommer ingen att vilja frr med flytetyg söder om Åland.
  Gotland borde symboliseras av en kobra i stället för igelkott!

  SvaraRadera
 19. Gustav Wasa borde för tydlighetens skull redovisa sin ställning till Widman och FP.

  I sakfrågan tolkar jag det hela som ännu en symbolhandling. RB70 mot sjömål är en medioker lösning som kan få negativ konsekvens på helheten (tex möjligheter för flyg). Gör om gör rätt!

  SvaraRadera
 20. Anonym 01:39,

  Försök gärna argumentera i sak. Att blankt påstå att något är fel imponerar inte.

  Någon anonym har knappast heller rätt att kräva besked om vem som står bakom pseudonymer.

  Allan Widman

  SvaraRadera
 21. @Anonym 14:29

  Mig veterligt så är kustrobotarna inte förrådsställda, utan sålda till Finland. Sedan finns det en och annan lavettbil på museum.

  @Allan Widman

  Att man med rb 70 kan träffa ett sjömål kan vi nog vara överens, roboten flyger dit ledstrålen pekar. Men vilken effekt har roboten på målet? Hellfire byggde vi om med ny stridsdel för att den skulle bli effektiv mot fartyg, något säger mig att om en pansarvärnsrobot bedöms som otillräcklig mot fartyg så är en luftvärnsrobot av rb 70 storlek ännu mera så.

  Om roboten är i princip verkningslös så blir det just en symbolhandling att skicka dem till Gotland. Samt ett ytterligare förslösande av begränsade resurser.

  SvaraRadera
 22. Jag är glad och tacksam över att det finns en vilja att göra något åt det försvars - vacuum som råder på Gotland.

  Har länge försökt debattera för att ön ska få luftvärn då det behövs om inte annat som en politisk markering och som start för återtagande av förmåga sedan det sista regementet lades ner. Lv är precis rätt ända att börja i.

  Varför?
  F17G är en utsatt och bas, incidenten använder den relativt ofta - därför bör lv finnas tillgängligt på Gotland för att dels markera och dels skydda flygbasen mot eventuella hot. Flygbas på Gotland är något jag anser som viktigt.

  Rb 70 må inte vara det bästa men är helt klart en bra början. Det är som Allan säger betalt och även väl beprövat.

  Lv tillsammans med ökad flygverksamhet är med tanke på Gotlands läge och storlek det som är det mest rimliga att börja med. Sedan kan man diskutera pansar och marina satsningar...

  /Rikard Hagman

  SvaraRadera
 23. RBS 90 finns fortfarande i ladorna.
  Varför inte ge det åt hemvärnet på Gotland ?

  Systemet togs ur organisationen av någon anledning men är mer avancerat än RBS70 men använder samma Robotar.
  Tex sitter operatören i en bandvagn med radar och fjärriktar robotstativen som har inbyggd IR kamera.

  Systemet har två bandvagnar en med radar/eldlednign och en som transporterar eldenheter och robotar.
  Det finns även en inbyggd simulator i systemet så man kan träna, även om det borde finnas tusentals Robot70 att skjuta vid övningar.

  SvaraRadera