onsdag 21 november 2012

Försvar och idealism

Hägringar uppstår främst som en följd av stora umbäranden och ett pressande klimat. Önskan efter räddning blir så intensiv att omdömet och sinnena fördunklas...

Ibland brukar man säga att politiken inte lyckats med att formulera de nationella intressen som bland annat Försvarsmakten enligt senaste inriktningsbeslutet har att understödja. Det må vara rätt, men samtidigt har knappast försvars- och säkerhetspolitiken lidit brist på särintressen.

Vid försvarsbeslutet 2004 lades en lång rad av utbildningsförband ned. Då pågick riksdagens försvarsdebatt under två hela dagar. Närmare var tredje riksdagsledamot äntrade talarstolen. 2009, när det principiella beslutet om frivillig personalförsörjning togs tillsammans med en ny insatsorganisation, var bara försvarsutskottets ledamöter i kammaren. Slutsatsen är att försvarspolitiken i huvudsak inte är ideellt driven på så sätt att förmåga - vare sig den är nationell eller internationell - står i centrum.   

Jag brukar inte alltid yvas över det egna lagets insatser. Men det får inte hindra mig från att, när skäl finns, betvivla den politiska oppositionens avsikter. Här och nu finns det många befintliga och hotande förmågeglapp respektive brister i svenskt försvar. Det som socialdemokraterna adresserar är emellertid något annat.

Därtill ska läggas de principiella skillnaderna mellan regeringsansvar och opposition. I det senare fallet är ju partier mer eller mindre förhindrade att genomföra sin politik. Erfarenheten talar dock för att när partier i oppositon inte övertrumfar regeringens anslag lär de heller inte göra det i majoritet.

En gång var svensk försvars- och säkerhetspolitik på djupaste allvar. Det operativa trycket utifrån tvingade fram snåla lösningar på verklig förmåga. När vår omvärld nu förändras till det sämre kommer det också till sist att förändra politiken. Ännu tycks dock tiden inte mogen.


Allan Widman

  

 17 kommentarer:

 1. Gustav Wasa sa...

  I nr 5-2012 av Tidningen Hemvärnet framgår av sidorna 12-15 att Rikshemvärnsavdelningen beräknar det årliga återkommande rekryteringsbehovet till 1500 rekryter till Hemvärnet.

  Likså rapporteras att det under 2010 tecknades 150 nya hemvärnsavtal respektive 2011 ett antal om 250. Häri ingår rekryteringar från det så kallade värnpliktsmagasinet.

  Framgent så ska Hemvärnet förnya sig självt genom egen lokalt bedriven GMU. Antalet rekryteringsbara tidigare värnpliktsutbildade förväntas minska.

  Under våren 2012 har 665 utbildningsplatser vid GMU för Hemvärnet resulterat i 317 godkända rekryter och under hösten 2012 t o m oktober har 948 utbildningsplatser vid GMU för Hemvärnet kvar 426 rekryter i utbildning.

  Det är fortfarande en öppen fråga hur många av årets här ovan nämnda 317 respektive 426 rekryter som kommer att teckna hemvärnsavtal.

  Det är tryggt att veta HKV INFO har 160 miljoner kronor för TV- och bioreklam under 2013. Rekryteringen till Hemvärnet kommer behöva mycket draghjälp av central marknadskommunikation.

  SvaraRadera
  Svar
  1. HKV INFOS har, lika lite som någon annan, ännu inte några ekonomiska resurser avdelade för 2013. Sant är att central rekryteringskommunikation (vilket inte är liktydigt med "bara" TV- och bioreklam) är budgeterad med 100 mnkr för 2013, därutöver har 30 mnkr budgeterats för lokal rekryteringskommunikation.

   Radera
  2. Rekryteringen till Hemvärnet kommer alltid funka bäst lokalt i mötet mellan öga mot öga.
   Men för att det ska funka i längden måste vi få sköta vår egen GMU. Som det är idag kan vi som sysslar med rekrytering jobba ihjäl i våra försök att rekrytera duktiga tjejer och killar.
   Men i slutändan är det ändå Rekryteringsmyndigheten som bestämmer vilka som är lämpliga. Och dem tar ingen som helst lokal hänsyn.
   Detta gör att en utbildning som hålls i Blekinge till Hemvärnet kan vara fylld av folk som sen försvinner till Skåne. Hade vi fått sköta mer själva hade vi lyckats mycket bättre. Mer pengar till det lokala rekryteringsarbetet.

   Radera
  3. Gustav Wasa sa...

   Min källa för uppgiften om 160 miljoner för rekryteringsbefrämjande marknadsföring under 2013 är ingen mindre än Erik Lagersten tisdagskvällen den 13:e november 2012 under en debatt på Teater Tribunalen på Hornsgatan i Stockholm.

   Erik Lagersten jämförde stolt med polisen som för motsvarande uppgift bara avsätter ynka femhundratusen kronor för sin rekrytering.

   Radera
  4. Doesn´t matter, det är fortfarande 100+30 mnkr som budgeterats för detta syfte, inget annat!

   Radera
  5. Gustav Wasa sa...

   Försvarsmaktens rekryteringskampanjer kunde inte varit bättre.

   De belönades 2012-11-29 med reklambranschens första pris i kategorin för långsiktig kommunikation i reklamtävlingen 100-wattaren.

   Efter denna synnerligen goda respons är det närmast omöjligt att inte med än större kraft fullfölja ett bevisligen vinnande koncept.

   - Never change a winning team!

   Se:
   http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/centralanyheter/Forsvarsmaktens-varumarkesarbete-prisat/

   Radera
 2. Bäste Allan! "Ännu tycks dock tiden inte mogen."
  Att förhala upprustningen av landets försvarsmakt är lika intelligent som att placera räddningstjänsten (ambulans och brandkår) i politisk långbänk.

  Tiden är inte bara övermogen, utan i förruttnelse-stadiet! Det är alltså mer än hög tid att bygga upp en reell försvarsförmåga inom landet.

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 3. Herr Widman.

  Detta inlägg var ett poetiskt stycke.
  Det spretar åt alla håll så jag avstår från att kommentera det.

  Många vackra fraser men hur är det med fakta?

  "Hägringar uppstår främst som en följd av stora umbäranden..."

  Så här säger Wikipedia och NE.
  "Hägring är ett optiskt fenomen som uppträder då atmosfärens brytningsindex varierar med höjden
  Hägringar är ingen optisk illusion i vanlig mening, utan ett äkta fysikaliskt fenomen.

  HÄGRING, OPTISKT FENOMEN I ATMOSFÄREN, ORSAKAT AV LJUSETS BRYTNING OCH SPEGLING INOM VISSA LUFTLAGER."

  Avslutar faktakontrollen efter tre rader p.g.a. intressebrist.

  Herr Hultqvist verkar vara en som vill förändra politiken. Varför motarbeta honom?
  Nej, Allan detta duger inte, det är för genomskinligt!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 4. Allan

  "En gång var svensk försvars- och säkerhetspolitik på djupaste allvar."

  Om du lovar att ta det själv på allvar i konkreta förslag i Sveriges Riksdag kan du räkna med stöd.

  Hultqvist tar saker på allvar och är ett ljus i riksdagsmörkret och han lägger förslag!

  Du har ofta beskrivet förmågeglappen.
  Ta dina allianskamrater åt sidan och snacka allvar med dem och ta försvarspolitiken på allvar.

  För vem skall annars göra det?

  Försvarsbloggarna,hemvärnet vem?

  SvaraRadera
 5. Det slår mig gång på gång hur samtliga politiker svassar likt ett gäng katter runt het gröt. Hela karusellen runt Jas och dess eventuella uppgradering är ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv helt ovdikommande. Enda syftet med Jas är stödja svensk försvarsindustri och forskning samt att försöka krängs några kärror till sämre vetande.

  Det sorgliga är det som få politker, däribland du Allan, inte offentligt vågar konstatera att Sverige numera inte kan försvaras.

  Vi har inget kvalificerat luftvärn, det luftvärn vi har är för litet till och i praktiken oanvändbart.

  Flottan består av ett antal vedettbåtar i plast, dvs fartyg med en kanon på.

  Armen är ingen arme', utan ett antal dåligt övade kompanier spridda över riket.

  Hela situationen är tragikomisk och samtidigt fruktansvärt hemsk. Det är tur för våra politiker att den svenska befolkning överlag är totalt ointresserade av svensk säkerhetspolitik och uppenbarligen inte på något sätt oroade över omvärldens utveckling.

  Det man längtar efter är att det nån gång kan kliva fram en politker som kan kalla saker vid dess rätta namn.

  Kanske blir det du Allan? Eller är det slut på civilkuraget idag också?

  SvaraRadera
 6. Det är val samma generation i riksdagen idag som det var 2004? Det var inte bara det operativa trycket som var högre för länge sedan. En Widman, Danielsson, Hultqvist, Widegren, Forsell eller Juholt...vad är skillnaden egentligen? Att någon kan snida språket lite bättre? Att några är lite mer "streetsmart" än andra?

  Ännu en yrkeskår stöpt i samma form som tycker att just deras yrke är extra speciellt och motiverar lite extra förmåner. I min urna finns numera bara vita lotter. Det blir samma resultat ändå.

  Ett päron är ett päron oavsett vilket träd det plockades från. Widman svassar med sitt något mer polerade skal och vässade skaft och vill få oss att tro att han är ett lite bättre päron än Hultqvist? Juholt saknade vänner vid polermaskinen och tvingades möta väljarna som ett osminkat päron. Jag gillar inte päronsmaken längre - polerat skal eller inte. Jag skulle önska mer frukt i riksdagen och inte bara päron. Ruttna katrinplommon som SD är ett uselt alternativ. Förvuxna russin som bara ger gaser i magen, en illaluktande omgivning och dålig eftersmak. Men det smakar i alla fall inte päron...

  SvaraRadera
 7. Naturligtsvis har AW rätt.
  Att tro att Karin Enström, Cecilia Widegren eller för all del Allan Widman kan/vill gå egna vägar är inget annat än en hägring (eller självbedrägeri). Dessa är tillsatta att utföra högre chefs order, eller då direkta order saknas, verka i chefens anda.
  Skulle de försöka sig på något eget, så åker dom ut. Alternativet är att göra som Mikael Odenberg.
  Försvarberedningen kommer att lägga fram det dokument som Reinfeldt/Borg/Schlingmann önskar.
  Att tala om antal JAS E/F, baser eller annat är ganska meningslöst. För att inte tala om Luftförsvarsutredning, trots att Luftvärnet kanske är den mest obsoleta sektorn inom FM.

  /Lynx Lynx

  SvaraRadera
 8. Gustav Wasa sa...

  De demokratiskt tillsatta politiska beslutsfattarna i Storbritannien och USA ville inte tro att de skulle omfattas av väpnad konflikt förrän den 1:sta september 1939 respektive den 7:e december 1941.

  De hade is i magen och än mycket mer is i magen hade den svenska regeringen under andra världskriget. Därtill hade de allesammans ofantliga mängder med tur.

  Demokratier är inte fullt lika naturligt disponerade för att förbereda sig för försvarskrig som diktaturer är för anfallskrig.

  SvaraRadera
 9. I ljuset av RB 7: Som sagts tidigare, 40 miljarder per år och av det får vi högvakten. Resten kan tas inom ram...

  SvaraRadera
 10. Tyvärr är det mesta sagt sedan några år tillbaka, bloggandet och kommentarerna mattas av.

  Inte mycket händer, varför ?

  Q: How many politicians does it take to improve military capabilities?

  A: Three - one to change it, one to not-change it and one to both change-and not-change it.


  Utvikning :

  Q: What happens when an officer/a technician becomes totally absorbed with the SOA/NBF/NNEC/NESI/FMLS TS/GLC/GLI/NOC/"services" he is working with? (Or LedsystT he was working with..............)

  A: He enters Nerdvana.

  SvaraRadera
 11. Till att börja med är Widmans inlägg kryptiskt (som vanlig) och det är väl just din uppgift inom ramen för försvarsberedningen att ta ställning!?

  Till anonym som säger att vi får högvakten för 40 mdr så tycker jag att det är oseriöst.

  SvaraRadera
 12. I en notis i en av landets rikstäckande dagstidningar kunde man nyligen läsa att FM har svårigheter med att rekrytera blivande officerare, då man helt enkelt inte har några sökande till platserna. Jag undrar varför? Kan det vara så att det inte är attraktivt att utbilda sig för att verka i en organisation som endast förmår att administrera sig själv, men inte producera något. Vem vill arbeta på Volvo, om företaget endast förmår att utveckla bilar men aldrig tillverka dessa? Det gick som bekant inte särskilt bra för Saab./ FE

  SvaraRadera