onsdag 12 december 2012

Inte allt, men något


Under hösten har illavarslande nyheter pumpats ut om personalförsörjningen, både vad avser tillfälligt och kontinuerligt tjänstgörande soldater och sjömän samt specialistofficerare och tillfälligt tjänstgörande dito. Föga förvånande har det visat sig allra svårast att rekrytera GSS/T. Regelverken har förvisso kommit på plats alltför sent, men jag bedömer även att intresset för att rekrytera dessa soldater varit som minst från myndighetens sida.
 
Inte heller PRIO ger anledning till munterhet. Under våren sades att de problem som uppstått bland annat i reservdelsförsörjningen inom flygvapnet och armén skulle vara så gott som borta vid årets slut. Nu är vi där.
 
Rykten gör även gällande att PRIO inte på ett tillfredsställande sätt kan redovisa bemanningen av insatsorganisationen. Därför är kunskaperna om hur långt man kommit begränsade. Detsamma gäller naturligtvis möjligheterna att i tid bemanna IO14. Enligt regeringens beslut av den 14 januari 2010 ska denna vara intagen senast vid utgången av 2014 och ”komplett ifråga om materiel och utbildad personal samt välövad”.
 
På ett seminarium på Folk och Försvar för snart två år sedan uttryckte konteramiral Odd Werin att beslut om förmågelyft JAS 39 Gripen förvisso var viktigt, men att FM:s allra främsta prioritet var att få IO14 på plats. Nu blev inte ordningen sådan.
 
Jag skulle gärna se en komplett manöverbataljon. Bemannad, utrustad och övad. Jag tror på exemplets makt och på att ett sådant snabbspår både skulle vara lärande och bra för moralen. På samma sätt tror jag att nationellt försvar inte i ett sammanhang kan etableras över hela vårt land utan att det måste ske styckevis och väl avgränsat. Gotland erbjuder en sådan möjlighet och innebär sannerligen att man börjar i rätt ände.
 
Vi kanske inte kan göra allt på en gång, men vi borde börja med att göra något.
 

Allan Widman

 

 

6 kommentarer:

 1. En stor anledning till att GSS/T inte rekryterats i tillräcklig omfattning och ej heller kommer att göra det de närmaste åren är att rätt chefer saknas på sina platser. Officerarna och specialistofficerarna finns förvisso men i mycket stor utsträckning så tjänstgör de på så kallade rörliga befattningar, antingen som bemanningsuppdrag på andra förband eller på påhittade befattningar inom sina egna förband. Så länge det inte finns chefer på plats som kan rekrytera sina soldater så kommer det inte bli bättre.

  SvaraRadera
 2. När får jag se rekrytering i Skäggetorp centrum?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur skulle FM:s allmosor kunna konkurrera med försörjningsstöd som erhålls utan att behöva anstränga sig?

   Radera
  2. Genom att man gör något meningsfullt i stället för att dega och deppa.

   Radera
 3. Allan

  Det gäller inte bara att göra något. Det görs hela tiden.
  Det gäller att göra rätt sak också. Det är här det brister!

  Vänligen
  Peter Neppelberg

  SvaraRadera
 4. Så fort som vi i Hv får tid och ork.
  En annan Magnus

  SvaraRadera