tisdag 25 september 2012

Klartecken

Ställde för ett par veckor sedan fråga om helikopterverksamheten på Såtenäs. Enligt uppgift var FM i färd med att avveckla denna. Trots att en utredare så sent som i Almedalen ansåg att myndigheten borde ta tillbaka flyg- och sjöräddningen i egen regi. Ett förslag som ännu ej ens hunnit remissbehandlas.

Det tydliga svaret från försvarsministern var att om avveckling skulle ske är det regeringen som äger beslutet. Alltid något.

Idag har jag ställt följande fråga angående FM Org 13:

"Internationella insatser som merit för veteransoldater


Vid den nyligen genomförda omstruktureringen inom försvaret har ett stort antal meriterade truppbefäl, flera med väl vitsordad tjänstgöring i Afghanistan, placerats i lägre befattningar än de tidigare innehaft i insatsorganisationen.

I proposition 2009/10:160 skrev regeringen i sin bedömning: ”Försvarsmakten bör låta tjänstgöring i internationella insatser få större betydelse för viss befordran och för att komma ifråga för högre befattningar inom myndigheten.”

För Försvarsmaktens framtida kompetensförsörjning torde det vara oerhört viktigt att de idag mest erfarna truppbefälen inte hamnar på tjänster, som hindrar dem från att i framtiden konkurrera om tjänster som kompanichef och liknande.

Vad avser ministern vidta för åtgärder för att förvissa sig om att försvarets framtida kompetensförsörjning inte hotas i den pågående omställningen?"
 
I morgon blir det Gripen-seminarium på Armémuseum. Jag avser utveckla mina tankar om förmågelyft. En sak är dock klar. På min tydliga fråga har FML nu - i ÖB:s närvaro - givit klartecken till regeringens förslag på kända villkor. Så var det med det.
 
 
Allan Widman

20 kommentarer:

 1. Hej Allan,
  Jag fattar inte riktigt, har FM godtagit regeringens förslag på 40-60 JAS-39E samt hur dessa ska finansieras?

  SvaraRadera
 2. Internationell tjänst har aldrig varit meriterande för befordran eller att komma ifråga om tillsättande av tjänster . Det är mer slump och tur som har gjort det i så fall. Det som premieras är om man är "bäste bror" och jasägare med chefen/er, samt att man gör lokal karriär som man kan bevaka sin plats och karriär.

  SvaraRadera
 3. Tala ur skägget, karl.

  SvaraRadera
 4. @ Herr Widman.

  På din tydliga fråga, om vad?
  Regeringen gett klartecken, till vad?
  Antar att du inte menar JASfrågan eller materielberget?
  Där är ju ÖB helt klar med siffrorna.

  "ÖB konstaterar att det är 5 miljarder kronor som saknas i materielbudgeten för de kommande tio åren utöver de sammanlagt 2 miljarderna som Regeringen skjuter till för finansiering av anskaffningen. Därutöver finns för samma period ytterligare 25 mdr kr som saknas för omsättning av kritisk materiel. Att ÖB yttrar sig så starkt i Riksdagen visar på allvaret i denna fråga."

  Mer finns att läsa på FMhemsida om besöket i riksdagen!

  Så var det med det, men vad är det du menar för regeringsförslag?

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 5. Herr Widman.

  Jag har hittat flera fall där individer har placerats som stf plutC när Prio egentligen hade velat att de skulle ha varit gruppchef/vagnchef. Där tror jag utlandsmissioner kan ha varit meriterande. Jag tror dessutom att vi får vänta till januari-februari 2013 för att få se det sanna resultatet av org13? Visst justerande arbetet pågår ute på förbanden.

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 6. Att det pågår ett "visst justerande ute på förbanden" avseende bemanningsbesluten är väl snarast ett understatement!
  Jag vill påstå att det är panik vad gäller personalförsörjning, bemanningsarbete och externa uppdrag! Vad blev nyttan av allt detta "röj"?
  Oro, trötthet, bitterhet och mer?

  SvaraRadera
 7. Teaterdirektören,

  Idag på Armémuseum bejakade Jan Sahlestrand ånyo regeringens förslag om förmågelyft på kända villkor. Det var ordentligt och offentligt. Det militära rådet har nu givits.

  För övrigt glädjer det mig att myndigheten i enskilda tycks kunna "override" PRIO i så här angelägna ärenden. Det bådar gott.

  Allan Widman

  SvaraRadera
 8. Hur menar du eg med utlandstjänst per se ska vara meriterande? Det är förtjänst och skicklighet som gäller enl LOA. Det har väl FM redan svarat en gång!? Om det finns särskilda skäl så får undantag göras på krav. Men lyssna på hur det låter! Du är ju förvisso lite sämre än din kollega men du har ju tjänstgjort utomlands.

  Lt Koskela

  För övrigt, jag har som en idiot fortsatt trott och hoppats att Sveriges försvarsförmåga fan inte kan sjunka lägre. Men, nuvarande situation är fullkomligt tragisk och jag börjar nyktra till. Det kommer bli värre! Tankarna vandrar ibland väg till 22 kap Brb. Wennerström skadade försvarsförmågan, men är det som skett sedan 2004 har ju faktiskt på inget sätt stärkt förmågan att försvara Sverige och ansvaret vilar tungt på moderaterna. Det tragiska är att alla, utom stats- och finansministern, glatt ikläder sig rollen som nyttiga idioter.

  SvaraRadera
 9. Förklaringen till Moderaternas vanstyre i försvarsfrågor är en kraftig överrepresentation av vapenvägrare, skattesmitare och andra illojala element inom partiet.

  Såsom en följd av denna överrepresentation har en lång rad av moderata politiker tvingats hoppa av från sina befattningar.

  Inom försvarspolitiken tillhör vapenvägrarna Borg & Tolgfors de som gjort störst skada. Det är hög tid att amatören Borg ersätts med en examinerad civilekonom.

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 10. Intressant svar från ministern. Ett antal privat flyttlass och mäklaruppdrag får med andra ord avbrytas omedelbart.

  SvaraRadera
 11. Ja, och gott så. Helikoptervapnet har redan sett för mycket av det. Och konsekvenserna lät inte vänta på sig.

  Allan Widman

  SvaraRadera
 12. @ Herr Widman.

  ”Uppgraderingen av JAS Gripen till en E/F-version är operativt motiverad.”
  Detta berättade ÖB för dig under utskottsmötet. Är det detta du ser som ett bejakande förstår jag vad du menar.

  För han fortsatte i nästa mening att berätta:
  ”För dagen fattas drygt fem miljarder kronor för att finansiera utvecklingen. Till det ligger den underfinansiering av övrig försvarsmateriel som redovisades i somras om cirka 25 miljarder kronor.”
  Det han säger är att han saknar pengar till att utveckla planet och att han dessutom redan ligger back 25 mdr till övrig materiel.

  ”Det är glädjande att regeringen tagit till sig frågan om försvarets långsiktiga ekonomi, och skall analysera den tillsammans med Försvarsmakten, konstaterade ÖB.”

  Nu lämnar han tillbaka den heta potatisen till er politiker. Ni har nu att berätta hur han skall lösa problemen. ÖB är nog ganska säker på vad han kommer att få för svar. Medveten om detta kan han dock lugnt luta sig tillbaka och lyssna på käbblet som uppstår.
  Med kunskapen om vad han får och inte får göra med sin grundorganisation kan han bara invänta den politiska lösningen. Den kommer du att vara delaktig i!

  ”Det tydliga svaret från försvarsministern var att om avveckling skulle ske är det regeringen som äger beslutet.”

  Herr Salestrands så kallade bejakande består i att han tror sig ha fått med de ”objektsramar” som var ett krav från FM. Ingen har dock sett dessa ännu. Det finns en del andra krav som FM ställt i sammanhanget och även dessa säger sig regeringen kunna uppfylla. Dock utan att visa hur!


  Nu har ni politiker fått tillbaka den heta potatisen, ännu varmare än tidigare. Nu gäller det att agera innan den svalnar helt. Då blir den nämligen en tung och pinsam börda, av typen kvarnsten, som någon måste bära.

  Hela reformeringen av försvaret är beroende av finansiering.

  Meningar som

  ”I den takt budgeterade medel finns…
  Så långt medlen räcker…
  Inte fortare än finansieringen tillåter…
  Under förutsättning att medel tillskjuts…”

  hittar du i budgetunderlagen från FM.

  IO14 är idag någonting som kan skymtas 2019-2020. Ej erhållna extra medel efter 2015 skjuter fram årtalet ytterligare.
  Slutligen kan man förstå att den som verkar mest bekymrad är herr Hultqvist, då de flesta av problemen uppstår efter 2014!

  Det du kallar för att bejaka betyder nog egentligen att man från FM vill ha en hel del svar och framför allt praktisk handling i frågan. Dessutom trycker man från flera håll på att det är bråttom. Nu eller aldrig sa någon idag på seminariet. Kan nog vara sant.

  Teaterdirektören.


  SvaraRadera
 13. @ Herrarna Wiseman och Widman.

  Ta det nu lugnt, ingen från finansen har ännu förklarat vad hon egentligen menade!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 14. Nej, det är rätt; några löften är inte utställda från MOD:s sida. Att beslutet om helikopterverksamhet på Såtenäs ligger hos regeringen innebär dock att alla fyra allianspartier ska vara överens. Kanske inte så mycket, men ändå något.

  Teaterdirektören vill verkligen stå upp för myndigheten. Det ska respekteras. Likväl går det nog inte efter dagens tröskande att hitta några "utvägar" för FM. Sahlestrand beklagade att de sista fem miljarderna inte var på plats. Han nämnde inget om diskrepensen mellan 40-60 respektive 60-80. Han bara bejakade.

  Jag ska gärna säga att jag länge hyste förhoppningar om det "militära rådets" integritet. Men nu har klartecken givits, även om man fortfarande påtalar en generell underfinansiering på 6.2.

  Jag är ledsen om jag chockerar: I en överintecknad materielplan har myndigheten bestämt att det finns ytterligare utrymme...

  SvaraRadera
 15. Återigen renderar det dig och regeringen ingen heder att ta ÖB och myndigheten gisslan genom att fatta beslutet före analys och debatt. När beslutet är fattat finns inget utrymme för ÖB och myndigheten att ifrågasätta, utan uppgiften är att genomföra. Att sedan använda detta faktum som argument för egen sak är antingen genialiskt eller diaboliskt. Själv blir jag bara förbannad, inte det minsta övertygad.

  SvaraRadera
 16. Vilken helikopterverksamhet ska bedrivas på Såtenäs då, Allan? Ska hkp 10-systemet vidmakthållas?

  SvaraRadera
 17. Gustav Wasa sa...

  Redan innan tillförseln av HKP 16 (Black Hawk), så hade Försvarsmakten planer på att bygga nya helikopterhangarer.

  På Såtenäs så byggdes ny helikopterhangar för mindre än tio år sedan. Om Såtenäs ska läggas ner, så ska givetvis inte heller någon helikopterverksamhet vara lokaliserad dit.

  Men om Såtenäs blir kvar även under nästa epok med ensad flotta JAS 39E, så är det väl inte orimligt att det även fortsätter finnas helikoptrar därstädes?

  SvaraRadera
 18. "Uppgraderingen av Gripen är finansierad."
  Ett citat från vår Fömin i dagens SvD.

  Med detta menar hon dock att FM behöver omfördela fem mdr av materielanslaget under en tioårsperiod till uppgraderingen!

  Om någon säger sig vara villig att finansiera mitt inköp av en ny cykel så skall jag alltså utgå från att jag själv skall stå för en delsumma?

  Man upphör aldrig att förvånas.

  Jag har dock sett tendenser tidgare. Staten bestämmer,finansierar och kommunerna/landstingen skall stå för stora delar av kostnaderna vare sig de vill eller ej.

  Ibland är det t.o.m. svårt att förstå vad man tvingats tacka ja till.
  Fömin bidrar inte direkt till någon högre förståelse.

  Suck!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 19. Din analys av Försvarsmaktens problem är heltäckande. Den innebär att vi inte har ett fungerande försvar. Skall detta accepteras "stillasittande"? När kommer en analys av vad vi behöver för ett rimligt försvar? OK med en luftförsvarsutredning, men den handlar inte om territoriets försvar eller det marina dito. FVs uthållighet går mot noll. 60 flygplan innebär max 40 på linjen varje morgon. Vi har 100 (drygt) äldre JAS i malpåse. Skall de bara skrotas? De duger utmärkt för att skjuta ner enklare mål (transport och hkp) och för markanfall. Att påstå att vi inte kan hålla flera sorters flygplan igång parallellt är skymfligt mot den tekniska kompetensen på förbanden och i det tyngre underhållet.

  Om Fp vill driva försvarsfrågorna aktivt finns det mycket att göra, som ingen tycks göra idag -- eller också hemlighåller man problemen, som vanligt tills det är för sent.

  SvaraRadera
 20. Sven Hugosson,

  Det finns inga äldre JAS i malpåse. Endast en handfull återstår när modifieringen av 39A till 39C/D skett. Likaså kommer 39B/C/D att användas när 39E byggs då mycket av anskaffningen går ut på att hålla kostnaderna nere genom återanvändning av delar från äldre flygplan. På samma sätt är det med artilleri. Om vi vill ha fler Archer än beställda 24 blir det till att köpa tillbaka pjäser från Indien för konvertering till Archer. De 48 haubits 77B som använts som bas är slut efter leveransen av 48 pjäser till Sverige och Norge.

  Avseende teknisk kompetens är det inga problem att hålla flera olika flygplantyper igång. Däremot blir det mycket kostsamt till följd av ökade logistikkostnader och höga kostnader för att anskaffa äldre komponenter som i flera fall inte längre tillverkas. Vem betalar för detta?

  Vilka enklare mål ska dessa flygplan skjuta ner respektive anfalla? Hur ska de ta sig dit för att kunna leverera sin vapenlast? I en fåtöljanalys verkar detta säkert som en möjlighet, men i realiteten utifrån den normerande hotbilden anno 2025 är det orealistiskt. De har ingenting där att göra. Tyvärr är det följden av att man redan 1982 låste sig i en mycket liten och därför billig plattform med ringa fysisk utvecklingspotential.

  SvaraRadera