torsdag 27 september 2012

Vår beredskap

Har idag publicerat följande artikel i tidningen NU. Eftersom inte alla läser följer den även här:

I en kommentar till budgetpropositionen beklagade professorn i internationell ekonomi, Lars Calmfors, att Sverige saknade ett fungerande försvar. Detta faktum utgjorde enligt honom ett långsiktigt risktagande.

Sammanhanget och avsändaren förknippas normalt inte med säkerhetspolitik. Men på ett sätt är det kanske naturligt att en ekonom, ställd inför den globala, ekonomiska krisen och allt vad den innebär av politisk anspänning, känner uppriktig oro. Konstigt vore det knappast.

I vårt närområde protesterar baltiska länder mot ryska truppkoncentrationer nära deras gränser. I samma veva åker den ryske generalstabschefen till Helsingfors och varnar Finland för ett alltför nära samarbete med Nato. Ett budskap som nog även kan vara riktat till andra, små alliansfria stater…

I Norge har Stortinget under sommaren varit inkallat för att diskutera bristerna i den civila beredskapen i samband med 22 juli-attentatet. Jens Stoltenberg behövde inte avgå, men fick grundligt be om ursäkt. I Sverige har dock intresset för att dra lärdom av händelserna i Oslo varit svalt.

Socialstyrelsen konstaterade i alla fall att Sverige aldrig kunnat sätta in lika många helikoptrar för medicinsk evakuering som Norge gjorde för att hjälpa offren på Utöya. Dessutom råder stor juridisk osäkerhet om militär kunnat användas för vakthållning i en motsvarande svensk situation. Säkert är dock att sådant stöd inte övats på många år. Och den s.k beredskapspolisen har just avvecklats.

Sveriges civila och militära beredskap lämnar en del i övrigt att önska. Folkpartiet Liberalerna är skyldigt att uppmärksamma och avhjälpa detta. Att beredskapen primärt ligger på moderata departement får inte vara en ursäkt.

Försvarsmakten meddelar att den framtida krigsorganisationen inte fullt ut kommer att intas förrän i slutet av detta årtionde. Fem år efter den tidpunkt riksdagen fastställt. Det duger inte. Myndigheten bör påminnas om att våra krigsförband ska vara bemannade och samövade senast till utgången av 2014.

Därtill måste regelverket ses över så att militär personal, på samma sätt som i Norge och Danmark, kan lämna stöd till samhället vid civila kriser. Att utesluta sådana resurser så fort det finns risk för våld eller tvång mot enskilda gör nu stödet meningslöst.

En ny beredskapspolis bör utredas. Den kan antingen byggas upp separat eller som en del av hemvärnet. Oavsett hur många ordinarie poliser vi får kommer de aldrig att räcka till i extrema krissituationer.

Särskilt besvärande är bristerna i helikoptervapnet. Förmågan till luftburen ubåtsjakt har gått förlorad och det är osäkert om den kan återupprättas. En ständigt minskande flygtid för flygförarna innebär också allvarliga begränsningar.

För närvarande har Sverige en handfull medeltunga helikoptrar som får operera över öppet hav. En ny Estonia-katastrof skulle inte kunna mötas med tillnärmelsevis de resurser som var möjliga 1994. Polisen saknar förmåga att på egen hand lufttransportera den Nationella Insatsstyrkan, men tycks inte beredd att be Försvarsmakten om hjälp.

Att till hela samhällets fromma nyttja befintliga resurser kräver politisk tydlighet och en återgång till ordningen med territoriellt ansvariga militära och civila chefer som ständigt samverkar. Inom ramen för det så kallade totalförsvaret fanns detta ända in i vårt århundrade.

Kjell-Olof Feldt yttrade en gång att en bra regering har tur. Kanske hade han rätt. Men varje bra regering ska nog utgå från motsatsen.
 
Allan Widman

26 kommentarer:

 1. Nu beror det inte på ilvilja eller lathet att ”framtida krigsorganisationen inte fullt ut kommer att intas förrän i slutet av detta årtionde. Fem år efter den tidpunkt riksdagen fastställt.”. Därmed räcker det inte att bara ”påminnas om att våra krigsförband ska vara bemannade och samövade senast till utgången av 2014”. När man tilldelat en uppgift bör man även tilldela resurser att kunna lösa den. Detta har inte regeringen gjort, vilket ÖB också påtalat vid ett flertal tillfällen.

  SvaraRadera
 2. Att inte tilldela FM tillräckliga medel för att uppnå de mål man beslutat om är som att kräva att Bolt slår världsrekord i tilldelade träskor.

  SvaraRadera
 3. De nygamla "MDstaberna" är väl en satsning i riktning mot någon form av territoriellt chefsskap?

  I övrigt vill jag påminna om, att blir det ingen extra satsning på försvarsreformen, efter 2015, blir det nog ingen IO14 på denna sidan 2020.
  Ska dessutom förbanden vara materiellt uppfyllda så kan man skönja kostnaderna för detta i den så kallade JASdebatten.
  Där har man, på välkänt sätt, politiskt rullat ett behov framför sig som blir mer akut för var dag som går.

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 4. *suck*

  Nu blåser man varmluft igen. Visserligen välformulerad sådan.

  Tiden att sätta tumskruvar på ÖB och Försvarsmaktens ledning är tyvärr förbi. Tillfället har passerat. Den strategiska pausen är slut. Nu är läge att byta strategi, Allan. Ni missade tillfället.

  Det finns inga mer "effektiviseringar" att göra. Det finns inget mer utrymme att "gambla" med nationell säkerhet längre. Dags att öppna plånboken eller skruva ner förväntningarna och ta de strategiska riskerna med öppna ögon. Rakt och ärligt mot skattebetalarna, tack!

  Kanske kan ni återfå något förtroende i försvarsfrågan, men spela korten väl.

  Att ta till brösttoner eller lägga krut på tvärsäkra utspel om vilka delsystem och komponenter FM borde prioritera, förutsätter att man har en grundläggande auktoritet i sakfrågorna. Din eroderar. Johan Wiktorins växer.

  SvaraRadera
 5. 2013 blir ett spännande år för specialtruppslagen (luftvärn, artilleri, ingenjörs, signal, träng).
  Växa eller försvinna?
  Vad räcker plånboken till?

  SvaraRadera
 6. Bra och tämligen initierat för att vara försvarspolitiker (!).
  Politiker kan lastas för sin okunskap och ovilja att ta till sig sådan, men vi får aldrig glömma att det till stor del är FM själv som utraderat sig. Man har gjort det med stöd av uselt ledarskap, och man har gjort det med stöd av en monumental oförmåga att analysera stort och smått, nära och i fjärran.
  Naturligtvis finns många försvarspolitiker som skall skämmas, men de är inte sämre än att bejakar "inga problem"-rapporter och luftiga visioner om en fantastisk framtid. På så sätt kan man ju fortsätta på inslagen linje med reduceringar och nedskärningar.
  ÖB skall hedras för att han till sist låter antyda att det inte går längre - men det är alldeles för sent och alldeles för lamt. Att han inte heller kan erkänna att man kört in i återvändsgränder inom snart alla omstruktureringsåtgärder gör att förtroendet ytterligare faller tillbaka.

  Patrik Lander

  SvaraRadera
 7. men Allan....

  "Sveriges civila och militära beredskap lämnar en del i övrigt att önska. Folkpartiet Liberalerna är skyldigt att uppmärksamma och avhjälpa detta. Att beredskapen primärt ligger på moderata departement får inte vara en ursäkt."

  Det är ju du och dina allianskollegor som kört Försvarsmakten rakt ut i avgrunden - eller agerar ni småpartier bara röstboskap åt moderaterna?

  SvaraRadera
 8. Väl funnet och gott så. Mycket av ovan kommer att kräva mer resurser, i synnerhet då vi inte kan betala med tid. Men hindret för militära resurser att stödja polisen är i första hand politisk och börjar i lagstiftning.

  Framåt!

  SvaraRadera
 9. IO 14 klart 2014, du vet att GSS K och än mindre GSS T kan rekryteras och utbildas i den mängd som behövs under den korta tiden. Det är först när dessa kategorier börjar bli uppfyllda som övningar i större förband kan ske. Det var ni politiker väl medvetna om vid beslutet att lämna plikten.

  SvaraRadera
 10. Prova att dra i larmtutan just nu som du läser detta!
  Se vad vi stampa fram!

  SvaraRadera
 11. Bra synpunkter Allan!

  Beslutet om att skrota Beredskapspolisen går helt emot samhällets utveckling och kommande behov. Som ett exempel kan vi snegla på Norge där man istället lyft upp debatten i "finrummet" och enats om att man skall säkerställa samhällets krisberedskap, civil som militär.

  Det är ofattbart hur regeringen skrotar polisens enda extra resurs samtidigt som ordinarie personal fortfarande har stora problem med att få kärnverksamheten fungera tillfredsställande.

  Jag tror inte justitieministern plötsligt säger upp sin hemförsäkring bara för att det inte brunnit på 10 år...

  SvaraRadera
 12. Synpunkter kan man ha många men det är handlingen som räknas....

  Den nedmontering av Försvarsmakten som alliansregeringen administrerat och fortsatt administrerar är resultatet av förd politik. Att hylla någon som medverkat till denna nedmontering bara för att denne uttrycker "synpunkter" är nog att ta i i överkant.

  Det är också värt att notera att värnplikten "skrotades" med TRE (3) rösters övervikt - så ansvaret faller tungt på Allan Widmans axlar!

  Det är heller inte speciellt trovärdigt att i efterhand ha en massa synpukter - för Allan var säker på plats och följde instruktionen och tryckte på "rätt" knapp vid omröstningen....

  SvaraRadera
 13. Ja, Widman tryckte på rätt knapp, och den var nog rätt i den meningen att om FM - som propositionen uttalade - hade haft "minst tre fjärdedelar av arméstridskrafterna" i tidvis tjänstgöring vore nog ekonomin en smula bättre. Så blev det inte. En sådan organisation kunde FM "inte ta ansvar för".

  Ingen idé är så bra att den inte kan förstöras vid implementering.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Större andel av soldaterna som GSS/T = mer tid som kvarvarande GSS/K måste lägga på de funktioner (IBSS och högvakt) som _måste_ lösas ut = sämre förmåga inom huvudtjänsten.

   Så ekonomin kanske skulle vara en smula bättre, men knappast förmågan. Fast just det, det var ju ekonomin som var viktig...

   Radera
  2. Man har redan problem för GSS/K att utöva huvudtjänsten eftersom man måste lösa en massa andra uppgifter som IBSS, högkvakt, intruktör, ta ut ledighet mm. Hur skulle det gå med ännu färre GSS/K? Secuaritas kostar också pengar och försämrar ytterliggare den militära beredskapen.

   Radera
 14. Men hade det ändå undersökts om den skulle kunna implementeras "utan problem? Vad sas angående detta? Nu då organisationen i bästa fall kan vara på plats 2019 enligt FM, vad sas innan omröstningen?

  SvaraRadera
 15. 2019! Då ska vi traska omkring i detta totala mörker i sju år till? Inga soldatvolymer, vakanser, utebliven materiel. D å har vi ju verkligen nåt att se fram emot.

  SvaraRadera
 16. Förr i tiden tog det 1 år att utbilda en bataljon, nu tar det 7 år...
  Det insatsberedda försvaret, jo jag tackar!

  SvaraRadera
 17. Tidigare kunde vi lyfta xx bat med transportflyg från x i södra S till y i norra S inom xx timmar med komplett materiel, komplett personal och därifrån gå direkt och lösa stridsuppgift! Idag får vi inte fram flyg, personalen är inte uppfylld, vi vet knappt hur en bat är organiserad, än mindre hur den leds och samordnas med andra.
  Men visst, allt före "time outen" var kass och var brett och trubbigt. Nu är det smalt och vasst och så in i h-e effektivt...

  SvaraRadera

 18. Ekonomin är förvisso en nyckel till god försvarsförmåga, men det handlar ju också om hur pengarna hanteras.

  För protokollet så fattas försvars- eller inriktningsbeslut efter en skriftlig och muntlig dialog mellan myndighet och departement. Budgetunderlaget är själva startskottet och regeringens proposition avslutet.

  Myndighetschefen har att innan dess anmäla om resurser och uppgifter inte balanserar. Ytterst kan myndighetschefen också ställa sin plats till förfogande om han eller hon inte får gehör för ett resurstillskott.

  Men om inget av ovanstående sker har myndigheten tecknat firma på beslutet.

  Nostalgikern kan gå tillbaka till uttalanden som gjordes dagarna efter det senaste inriktningsbeslutet. Med 2014 som en diffus och avlägsen tidpunkt var entusiasmen stor bland både politiker och tjänstemän.

  Så här uttryckte sig Sten Tolgfors den 19 mars 2009:

  – Vi har ju ett läge i dag där politiken har krävt att bara en tredjedel av försvaret ska vara tillgängligt inom ett år. Nu får vi alltså hela försvaret, 50 000 personer, som är tillgängliga inom veckor för att göra insats, värna vårt land och våra intressen, säger Sten Tolgfors, försvarsminister.

  Så här uttryckte sig ÖB ett halvår efter inriktningsbeslutet i Sälen:

  Kombinationen av de effektiviseringskrav vi har, samt att gå från plikt till frivillighet, innebär omfattande utmaningar för Sveriges försvarsmakt. Trots detta är min uppfattning, att vi med de ekonomiska resurser vi nu har, skapar en försvarsmakt som klarar våra internationella åtaganden och kraven på nationell förmåga, både idag och imorgon.

  Mycket vatten under bron sedan dess...

  SvaraRadera
 19. Jag väntar nu på invändningar...

  SvaraRadera
 20. En detalj... Lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till Polisen vid terrorismbekämpning finns ju och är helt funkis! Man behöver ju inte köra fast i förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet.

  Ett problem är väl polisen och polisfackets skråtänkande som gjorde att man vägrade använda beredskapspolisen och taktiserade för att mer riktiga poliser! Om regeringen hade varit lite förtänksam hade man ålagt Försvarsmakten att samla spillrorna efter beredskapspolisen i ex ett antal hemvärnsmilitärpoliskompanier. Det hade ju kostat kaffepengar då det redan fanns utbildad personal!

  Lt Koskela

  SvaraRadera
 21. Jag håller helt med dig i att ÖB skulle ha tagit konsekvenserna och avgått för länge sedan. Även om han i ditt citat just påpekar att det föreligger stora problem med införandet av det nya personalförsörjningssytemet.
  Herr Tolgfors såg nog vart det hela barkade och valde själv att gå. Ditt citat är typiskt för honom. Rent snömos! Han kunde dock ibland vara riktigt rolig. Han hade dessutom en enastående förmåga att hantera statistik och de fyra räknesätten. Partiet hade sedan riktigt svårt att hitta en efterträdare.
  Jag har en känsla av att hon inte blir kvar på posten så länge av olika orsaker. Det finns nog ett syfte med hennes placering!?

  Finns det någon myndighet där det politiska systemet varit med och politiskt, ekonomiskt spänstigt detaljstyrt liknande det som drabbat försvaret? Den välkända genomförandegruppen som exempel.

  Sedan är det så att du referar hela tiden till vad som sägs och skrivs inom den politiska världen.
  Den tenderar allt mer till att försvinna bort i fjärran från vår verklighet.

  Det ni tror ni bestämmer uppfattas inte alltid så av verkligheten.
  Se vad som står i materielplanen om din käpphäst.
  GLI/NOC/NEC o.s.v. Kärt barn har många namn.
  Jag kan garantera dig att hela det sedan länge politiskt nedlagda projektet lever och frodas!

  Jag hoppas innerligt att du ibland skriver vissa rader för att provocera och inser verkligheten.
  Jag tror också att du förstår att det råder obalans mellan uppgift och tilldelade medel inom FM?
  Skulle så inte vara fallet är nog dags att ställa platsen i utredningen om ett inriktningsbeslut till förfogande.
  Det är ingen tröst att du uppfattar det som att FM tycker att det råder någon form av balans.
  ÖB och/eller några inom FML vill väl sitta kvar fram till valet?? Därav vill man svara det som frågeställaren vill höra.
  Antar att du känner till den moderata så kallade ARA-kören. Där ägnar man sig åt att klippa och klistra i några få uttalande från förre försvarminsterns tilldelade texter.
  Det är väl inte så vi skall föra den debatten vidare?
  Läs och begrunda gärna vad fru ordförande har klippt och klistrat i ärendet. Hennes utnämning är väl ännu ett tecken på hur det står till med det politiska systemet idag?

  Beslut eller ickebeslut? Lika illa vilket så länge medel att utföra dem saknas.
  Tid och pengar flyter iväg till ingen nytta för försvaret. Det kommer att forsa mängder av vatten (om inte socialdemokraterna låter någon reglera flödet)under bron i många år till innan vi eventuellt ser något ljus i tunneln.

  Hur går det med ubåtarna?

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 22. Gustav Wasa sa...

  Idag på morgonen vid KÖMS-seminarium i Stockholm, så meddelade C PROD Marin att Försvarsmakten har beställt NGU av FMV.

  NGU sades inte innebära något revolutionerande förmågelyft utan mer begränsade förbättringar av ett antal förmågor.

  Till skillnad från anskaffningarna av 2 nya stödfartyg (1600-2300 MSEK leverans 2017-18) och 2 nya ytstridsfartyg (4100-4900 MSEK leverans 2021-23) så anges i Försvarsmaktens Materielplan 2012 ingen kostnad och ingen leveranstid för NGU.

  - Frågan kanske är hur hett NGU nu åstundas och om NGU konkurrerar om ekonomiskt utrymme med de nya stöd- respektive ytstridsfartygen?

  SvaraRadera
 23. Gustav Wasa sa...

  Det kan vara klokt att behålla i vartfall Försvarsmaktens allra modernaste och mest nybyggda helikopterhangarer för produktion av sitt avsedda ändamål.

  Det verkar inte som att Försvarsmakten kommer att bygga någon större mängd ny helikopterhangarkapacitet på ett tag, i vartfall inte utanför Malmslätt.

  http://www.bltsydostran.se/nyheter/ronneby/investeringar-pa-660-miljoner-vid-f17-prutas-till-fem-miljoner(3458497).gm

  SvaraRadera