onsdag 6 april 2011

Hästveda

Ja, så kom då den officiella bekräftelsen på att regeringen idag beslutar att Hästveda ska vara kvar. Få saker har glatt mig mer under min tid i försvarspolitiken.

Trots glädjen är det på sin plats att erinra om att NBF-kamraterna inte kommer att ge upp i första taget och att Kobran nu måste följas noga såvitt avser rekryteringsmöjligheter, arbetsmiljö och karriärutveckling för medarbetarna. Regeringens intentioner är goda, men euforin delas inte av alla.

Det finns många som ska hedras för utgången. Peter Neppelberg, Ingela Mathiasson, Lennart Elborgh, Wiseman och CI är några. Andra kan inte ens nämnas vid namn eller pseudonym. Särskilt inte den som jag vet betytt allra mest.

Det kommer fler goda nyheter så småningom.


Allan Widman

22 kommentarer:

 1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 2. Och vilka förmågor kommer läggas ned istället? Så länge ni politiker inte kräver mer pengar till försvaret så kommer era utvalda ögonstenar att enbart behållas genom att något annat får gå.

  SvaraRadera
 3. Trekman,

  Om Kobran lagts ned skulle den svenska stridsledningsfunktionen övergått i ett synnerligen kritiskt eller möjligen irreparabelt tillstånd.

  Det hade då blivit fritt fram för horden av konsulter. Därtill ska läggas nyinvesteringar för redundans ovan jord i Mälardalen. Hästvedas räddning innebär en mindre belastning på försvarsanslaget.

  Mvh

  Allan Widman

  SvaraRadera
 4. Hästveda finns, hade man flyttat på stället så hade man varit tvungen att bygga nytt och försöka förmå rätt folk att flytta med.

  SvaraRadera
 5. Allan, jag tror nog det du säger stämmer. Men det har sällan någon betydelse för försvarsplanering vad som är logiskt tänkande. Det handlar om tro och förhoppningar för att först i efterhand ge faktiskt resultat.

  Försvaret trodde att nedläggning och omstrukturering skulle spara pengar. Nu kommer man alltså tro att detta ska kosta mer och spräcka den planering som finns inom FM. Då är frågan vad som kommer åka på stryk för att leva upp till politikernas sär-direktiv.

  SvaraRadera
 6. Trekman,

  Din beskrivning av myndighetslogiken är förmodligen korrekt. Men om detta efter år av frågor och svar mellan regeringen och FM kan avvisas så förstår jag egentligen inte problemet. I slutändan kommer en trygg regering inte att acceptera andra nedläggningar eller avvecklingar som ersättning.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 7. @ Allan:
  Glädjande att allas arbete med att stoppa detta ologiska och farliga förslag har rönts med framgång.

  Tyvärr måste jag hålla med Trekman: kostnaden för fortsatt drift och vidmakthållande av Hästveda kommer att resultera i att nedläggning av något annat kommer att bli nödvändig. Utgift möter inte uppgift, för att använda Försvarsministerns uttryck.

  Om en "trygg regering" inte accepterar detta återstår den vanliga osthyvelmetoden vilket resulterar i ytterligare reducerad förmåga inom andra funktioner, områden som redan är så annorektiska att de knappt är livsdugliga.

  / Commander

  SvaraRadera
 8. Vilken operativ effekt realiseras av att hålla liv i NBF och PRIO?

  Är det inte av främst prestigeskäl, som HKP 14, Visby och SPK 39 fortsätter att frikostigt finansieras?

  SvaraRadera
 9. I motsats till många andra skribenter tror jag att beslutet istället kommer att ge ett plusresultat i budgeten. Hur HKV hanterar ekonomiska kalkyler är tämligen känt - eget intresse går före rena fakta och oftast räcker det med grundskoleexamen för att punktera glädjekalkylerna. Kalkylerade besparingar i en PP-presentation är inte detsamma som verkliga besparingar i verksamheten.

  Hur många av de kalkyler som legat till grund för de senaste försvarsbesluten har överlevt när de träffats av verkligheten? Inga vill jag påstå!

  Lägg sedan till humankapitalet - det är ingalunda gratis att utbilda personalen, även om man på högre nivå kör efter principen "investerade pengar är förbrukade pengar".

  Personligen hade jag gärna sett att riksrevisionen slog klorna i FM på allvar och granskade både nuvarande och planerad verksamhet men framför allt historiken. Jag är övertygad om att det skulle komma fram en hel del otrevliga sanningar som inte skulle gå att bortförklara.

  Nu återstår bara en sak för den politiska nivån...
  ...att börja utkräva ansvar. Det kan knappast vara acceptabelt att försöka kringgå demokratiskt fattade beslut bara för att man inom FML har en egen agenda. Jag är tämligen övertygad om att hydran kommer att överleva och att det till hösten åter kommer att dyka upp GLC/NOC i diverse dokument....

  SvaraRadera
 10. Efter regeringens "lägesinformationsbeslut" vid dagens sammanträde börjar listan över ärenden där försvarsmakten fått bakläxa från statsmakterna bli besvärande lång.

  Som några aktuella exempel kan nämnas genomförandegruppens korrigering av materielanskaffningsplanen, nedläggningen av Ärnabasen, centraliseringen av flygvapnets basbataljoner, GLC/NOC med därtill kopplade konsekvenser för Hästveda.

  Kanske inte tvångsförvaltning i formell mening, men detta kan rimligen inte anses vara annat än ett påtagligt underkännande av överbefälhavarens sätt att leda sin myndighet.

  Uppgiften att leda försvarsmakten som en enrådighetsmyndighet är måhända överbefälhavaren övermäktig. Kanske borde regeringen överväga att med inrättandet av en styrelse avlasta försvarsmaktsledningen delar av det ansvar som idag åligger dem beträffande ledning, styrning och kontroll av myndighetens verksamhet.

  En direkt och positv konsekvens av ett sådant förfarande kan möjligen vara att det skulle tillåta överbefälhavaren och hans underställda chefer att i ökad omfattning fokusera på planering inför, genomförande av och uppföljning efter insatser. Vilket kanske behövs...

  SvaraRadera
 11. @Birger Jarl.

  Det finns en mycket enklare och effektivare lösning: Sparka de personer som stretar emot omgående. Det är dags för regeringen att sätta ned foten och markera att vissa saker inte accepteras (läs GLI/NOC). Det måste vara enklare att ge dessa sparken och betala vad det kostar för att bli av med dem än att låta det här fortsätta.

  Jag vill även uttrycka uppskattning för bla. Widman för sitt kämpande för Hästveda.

  SvaraRadera
 12. Kul att försvaret inte helt avvecklats, men samtidigt kan man undra vad som händer med flygvapnet i ljuset av att både F21 och F17 ligger inom räckhåll för ryska mobila markbaserade robotramper typ Iskander. Alltså, i ett skymningsläge kan stora delar av flygvapnet lätt slås ut, då spelar det ingen roll att Hästveda finns kvar. Alternativa flygplatser för t.ex. F21 som Jokkmokksbasen och Vidsel nås också av Iskander. Dags att skapa ett trovärdigt STRIL- och krigsbas-system.

  Det är dags att svenska politiker vaknar upp ur sin Törnrosa-sömn och inser att det inte kommer en prins(frälsare) och ställa allt till rätta. Utan rätt vad det är dyker reinkarnationen av Kulneff upp, ni vet han som kysste och slog ihjäl med samma glada själ.

  SvaraRadera
 13. Försvaret kommenterar och det är precis som jag antog i första inlägget.

  --
  - Vilka platser man fysiskt sitter på har ingen betydelse för förmågan till gemensam lägesinformation. Däremot innebär regeringens beslut en ökad kostnad och ett ökat personalbehov jämfört med Försvarsmaktens förslag, säger Anders Brännström.
  ---

  Det spelar ingen roll vad VI tror om kostnader. Nu tror FM något och då kommer man justera om budgeten för detta och något annat kommer strypas.

  SvaraRadera
 14. Ur regeringens pressmeddelande:

  ”FÖRSVARSMAKTEN SKA BEHÅLLA NUVARANDE FLYGSTRIDSLEDNINGSCENTRALER

  Regeringen har idag beslutat att Försvarsmaktens flygstridsledning fortsatt behöver bedrivas från geografiskt spridda och väl skyddade anläggningar.

  - Hur och varifrån flygstridsledning utförs, är ytterst väsentligt för Sveriges försvarsförmåga. Baserat på över ett års grundligt och gediget arbete utfört av Försvarsdepartementets tjänstemän, i dialog med och med underlag från Försvarsmakten, har regeringen nu fattat ett beslut som innebär att stridsledningscentralen i Hästveda tillsammans med centralen i Bålsta blir kvar, säger försvarsminister Sten Tolgfors.”


  Ur försvarets pressmeddelande:

  ”GRÖNT LJUS FÖR GEMENSAM LÄGESINFORMATION

  Regeringen har tagit beslut om att Försvarsmakten ska fortsätta arbetet med gemensam lägesinformation.

  […]Valet av platser har varit under diskussion, främst när det gäller flygvapnets stridsledning och luftbevakning.

  […] - Vilka platser man fysiskt sitter på har ingen betydelse för förmågan till gemensam lägesinformation. Däremot innebär regeringens beslut en ökad kostnad och ett ökat personalbehov jämfört med Försvarsmaktens förslag, säger Anders Brännström.”

  Talar man om samma sak?
  Lever man på samma planet?
  Ska man skratta eller gråta?

  Oavsett vilket tar man sig som medborgare och skattebetalare för pannan…

  SvaraRadera
 15. Sannerligen en strålande nyhet.

  Egentligen borde vi inte bli så glada och överraskade när det sunda förnuftet segrar i en försvarsfråga. Det borde höra till vardagen.

  En rimlig konsekvens av regeringens ingripande i stridsledningsfrågan borde vara en viss upprensning bland de som har förslösat stora mängder tid och pengar på denna fråga.

  En tragisk koppling är ju att Försvarsmakten å ena sidan sparkar ut värdefulla och produktiva medarbetare som Chefsingenjören men å andra sidan behåller motsträviga strulpellar som NBF/GLC-gänget.

  Nedläggningen av Hästveda var ju aldrig hela problemet, utan snarare ett av de allvarligare symptomen på ett mer djupt liggande problem.

  SvaraRadera
 16. Då har regeringens särskilde försvarsstrukturutredare Jan Segerberg presenterat sitt betänkande.

  Betänkandet förfaller innehålla flera intressanta och välberedda förslag.

  En omedelbar snabbanalys ger vid handen att stora delar av produktionsledningens och FMLOGs verksamheter, inklusive TeK och MSK, skall överföras - inklusive personal - till FMV som bildar en försvarslogistikmyndighet med totalansvar för all försvarsmateriel från design via vidmakthållande till avveckling. FLM, som försvarlogistikmyndigheten skall heta tar även ekonomiskt ansvar för materielkostnaderna och utrymme skapas för ökade inslag av OPS.

  Verksamhetsöverföringen från försvaret till FMV skall ske i tre steg:
  Steg 1, omfattar verksamhetsövergång inklusive personal.
  Steg 2, omfattar konsolidering och rationalisering av verksamheten.
  Steg 3, omfattar ytterligare strukturförändringar och ökad industriell samverkan – OPS.

  Detta ställer stora krav på FMV och dess ledning då såväl gammal som ny verksamhet och personal skall, på ett kontrollerat och rationellt sätt, fusioneras till en rationell, kompetent och kostnadseffektiv organisation. På kort tid dessutom.

  Försvarsmakten, som kommer att inriktas mer mot en organisation utrerad för att genomföra operationer, kommer i princip att få hyra den materiel den vill nyttja av FLM. Det blir säkert inte billigt!

  Och, hör och häpna, utredaren föreslår dessutom ett avbrytande av införandet av system PRIO.

  SvaraRadera
 17. FLM?
  Kungliga Materielförvaltningen - någon?

  SvaraRadera
 18. Tack! Detta beslut gläder mig. Nu är det bara att försöka att få stopp på planerna att bygga nytt i mälardalen. Klart att det är trevlig att få se dagens ljus lite oftare men eftersom att jag är även är skattebetalare så sitter jag gärna kvar i gruvan.

  SvaraRadera
 19. Enligt senaste försvarsbeslutet så ska man upprätta 4 st regionella staber. Då finns det en vinst i att låta två av dessa flytta in i Hästveda respektive Bålsta. Dels samnyttjar man infrastrukturen samtidigt man lätt kan samverkar.

  SvaraRadera
 20. Intressant att FM ska "köpa" och hyra av FML... Blir det ytterligare en instans som "skär emellan"? Exempel ammunition.. Tillverkaren tar en slice, FML tar en slice för att "finansiera sin verksamhet" typ som FortV.. gör detta ammunitionen dyrare för slutanvändaren dvs FM?

  SvaraRadera
 21. Vänner,

  En dag i taget. Men visst börjar saker och ting att få visst rim och reson. Tror att det är bloggarnas makt som talar. Det går inte längre att mörka som förr. Wiseman, CI och Commander har tolkningsföreträde.

  Mvh


  Allan Widman

  SvaraRadera
 22. Strålande nyheter, detta besked värmde lika mycket som vårsolen!

  Enda smolket i glädjebägaren är generalen Brännströms uttalande om att "FM inriktning har varit att koncentrera verksamheten" och att "regeringens beslut [innebär] en ökad kostnad". Något förvånande att FM s.k. ledningssystemchef odugligförklarar regeringen på detta sätt, när den underkända planen i praktiken innebar verksamhet på FLER orter och inte ens förespråkarnas mest fantasifulla glädjekalkyler utlovade några substantiella besparingar, ens när faktorer som inte hade med saken att göra räknades in.

  Nu är det dock så att FM är och skall vara underordnad politiska beslut, varvid det torde finnas alla förutsättningar att stämma i bäcken redan vid första tecken på insubordination.

  SvaraRadera